ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2012

הצעת חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
42
ועדת הכלכלה
14/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 788>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ' באדר התשע"ב (14 במרץ 2012), שעה 8:30
סדר היום
<הצעת חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
דני דנון – מ"מ יו"ר
מירי רגב
רחל אדטו
מוזמנים
>
זיוה שטל - מנהלת המחלקה לתזונה, בריאות הציבור, משרד הבריאות

רמי אבישר - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הבריאות

טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

טובי הריס - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

יאירה פרנקל - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

אדוה פרי-אבישי

תחום האתיקה, ההסתדרות הרפואית בישראל

ארטור אידלמן - נשיא, איגוד רפואת ההנקה

בני דוידזון - מנכ"ל מרכז רפואי אסף הרופא

מורדכי ברנד - מנהל מחלקת רכש ציוד כללי, שירותי בריאות כללית

רחל פיש - רכזת בריאות ארצית, מכבי שירותי בריאות

שרון צ'רקסקי - מנהלת תחום קשרי ממשל, ויצ"ו ישראל

רונן רגב כביר - מנהל מחלקת מחקר, אמון הציבור

מורן בלו-אורן - מנהלת תחום, טבע תעשיות (נוטרילון)

אריק משה - מנכ"ל ניאופרם השקעות, נציג של אבוט

אורי גורן - דובר ניאופרם

שרגא ברוורמן - בעלים ומנכ"ל, מדיצ'י מדיקל בע"מ (אופטימיל תרכובת מזון לתינוקות)

אפרת גילת - מנכ"ל מטרנה תעשיות

גולן קנטי - עו"ד, מטרנה תעשיות
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<הצעת חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א-2011>
היו"ר דני דנון
בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בדיון בהצעת החוק שבשמה המקורי נקראה עידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות. אנחנו הסכמנו שהשם ישתנה בהמשך הדרך. היום נכריע גם בנושא השם. יש פה הצעה של משרד הבריאות: הצעת חוק להסדרת שיווק והפצה של תרכובות מזון לתינוקות במוסדות בריאות. הדיון הזה הוא דיון שלישי. שמענו את הצדדים ודיברנו רבות על הנושאים האלו. אני רוצה להתמקד היום בניסוחים של הסעיפים השונים בחוק, פחות בהשמעת העמדות. אני חושב שכולנו מכירים את העמדות השונות, את הטענות השונות, את הטיעונים בעד ונגד, את הרעיונות שהועלו במסגרת החקיקה ולכן אני רוצה שאנחנו נתקדם, נעבור על הסעיפים השונים, נתעסק בניסוחים ונתמקד בענייני נוסח כדי שנוכל לסיים את המלאכה היום. קודם כל נבקש תזכורת, אתי, מבחינת הסעיפים, איזה סעיפים אושרו כבר?
אתי בנדלר
שאלה טובה, אדוני. אני מוכרחה לומר שלא הספקתי לעבור שוב על החומר מאז הישיבה האחרונה, אני מיד אומר לך.
לאה ורון
השאלה אם לא עוברים בכלל לנוסח של משרד הבריאות, כי אני מבינה שזה התנאי של הממשלה.
היו"ר דני דנון
לא, אנחנו דנו בנוסח המקורי. כמובן שמשרד הבריאות נמצא פה ואנחנו תוך כדי משלבים בנוסחים ושומעים את ההערות אבל אנחנו נצמדים לנוסח המקורי. אין שינוי.
לאה ורון
אם לא אז הוועדה הגיעה לסעיף 3.
אתי בנדלר
לאיזה סעיף רשום אצלך, לאה?
לאה ורון
אושר סעיף ההגדרות.
אתי בנדלר
סעיף ההגדרות, גם אצלי זה הסעיף היחידי שמסומן כסעיף שאושר.
לאה ורון
הגיעו לסעיף 3 והתחילו לשמוע מעט הערות.
היו"ר דני דנון
אולי נשלים את השם של החוק?
אתי בנדלר
אני מציעה, אדוני, בכל זאת ששם החוק ייגזר מהנורמות שיקבעו בכל החוק ולכן לקבוע אותו בסוף.
היו"ר דני דנון
בסוף?
אתי בנדלר
כן, שהשם באמת יתאים לתכנים של החוק.
לאה ורון
אבל יש לך איזושהי הצעה?
היו"ר דני דנון
אין לי בעיה עם השם שהוצע על-ידי משרד הבריאות, זאת אומרת, השם הוא פחות עקרוני פה.
רחל אדטו
איפה הנוסח של משרד הבריאות?
היו"ר דני דנון
השם שהוצע על ידי משרד הבריאות הוא : הצעת החוק להסדרת שיווק והפצה של תרכובות מזון לתינוקות במוסדות בריאות, התשע"א-2011. יש מתנגדים לנוסח של השם? אם כך, אני מבקש להצביע על אישור השם.
אתי בנדלר
אני עדיין מבקשת להשאיר את השם לסוף, אדוני. אם זה אכן ישקף את תוכן החוק אז אפשר תמיד להצביע על כך, אבל בשביל מה? נחזור לזה.
היו"ר דני דנון
אוקיי, שלא נשכח.
רחל אדטו
אני לא אשנה את דעתי, אני לא אתמוך בחוק בשם המקורי כך שאין דאגה.
היו"ר דני דנון
אין לי בעיה, אני פשוט לא רוצה שנצביע אחר כך ונשכח ואז יישאר השם המקורי.
רחל אדטו
לא נשכח, אני מוכנה להבטיח לך שלא נשכח.
אתי בנדלר
לא יישאר השם המקורי, אדוני, גם אין חובה להצביע על שם של חוק.
היו"ר דני דנון
אוקיי.
לאה ורון
גם הוועדה החליטה למחוק אותו ב-14 בדצמבר 2011.
אתי בנדלר
את השם המקורי.
רחל אדטו
את השם המקורי, נכון.
לאה ורון
גם את המטרה של הדבר הזה.
היו"ר דני דנון
אז אתם תזכירו לי בהמשך כדי שלא נשכח את זה.
רחל אדטו
אין דאגה, דני, אני מבטיחה.
אתי בנדלר
בסדר, וגם אם נשכח אני אומרת לאדוני, לא תהיה בעיה כי אין חובה להצביע על שם חוק.
היו"ר דני דנון
אוקיי. אני ממשיך, אחרי שהצבענו על סעיף 2-הגדרות, לסעיף 3 שדנו בו לעומק בישיבה הקודמת.
רחל אדטו
לא נשארו בעיות בסעיף 2?
היו"ר דני דנון
סעיף 2 הוצבע כבר. סעיף 3, לגבי איסור פרסום יש כרגע שני נוסחים לפנינו, הנוסח של ההצעה המקורית שהוא דומה מאוד לנוסח של משרד הבריאות, שבו אם אני רוצה לראות את השינויים זו הוספה של משרד הבריאות שאומרים שכל דבר יהיה בהתאם לסעיף 4, שהוא הנושא הרגיש פה היום.
רחל אדטו
נשארנו בפעם הקודמת, בדיון המאוד משמעותי, בנושא של חופש בתי החולים לקבל הנחות. לא סגרנו את זה גם בפעם הקודמת, שבאמצעות החוק הזה אנחנו אומרים שבית חולים לא יקבל הנחות.
היו"ר דני דנון
חברת הכנסת אדטו, בואי תגידי לי סעיף ספציפי כרגע סעיף 3. אנחנו דנו בזה, אם יש דברים שאת רוצה לעלות, בבקשה.
רחל אדטו
לא, השארנו את זה פתוח בפעם הקודמת, נכון? השארנו פתוח את כל שאלת חופש העיסוק של בתי החולים, שאתה אוסר עליהם לקבל הנחות מטעם החברות. בכלל בלי קשר לחלוקת הדוגמיות, שאני מסכימה שדוגמיות לא צריכות להיות מחולקות, יש הבדל מאוד משמעותי בין אפשרות לחלק דוגמיות לבין לתת לבית חולים להתמקח על הנחות.
היו"ר דני דנון
בואי תמקדי אותי בסעיף הרלוונטי בחוק. אם יש לך הערה ספציפית לסעיף מסוים אני אשמח לשמוע.

אני מציע אם כך, חברת הכנסת אדטו, שכרגע נוסיף את הסעיף הזה ואם יש לך הערות ספציפיות נשמח. אני רוצה לעבור לסעיף 4, שהוא הסעיף הקשה מבחינת התמורה שמקבלים בתי החולים, מקבלים את התקציבים, את הכסף. יש פה כרגע שתי הצעות על סדר היום לסעיף 4. אני כבר אומר לסדר היום לגבי סעיף 5, שהוא נושא הטופס והחתימה, שבעקבות שיחות רבות שקיימתי והערות על הרגשה של פגיעה בזכויות שונות, זה סעיף שאני מתכוון לוותר עליו ואנחנו לא נתמקד בו. אנחנו כן נגדיר שתהיה חובה של הסבר שקיים גם היום בהוראות, אבל מבחינת החתימה הפיזית על הטופס, זה דבר שאני לא מתכוון להיאבק עליו לאור שיחות רבות שקיימתי עם גופים שונים. אני רוצה להגיע לסעיף 4 שהוא הנקודה הבעייתית.
רחל אדטו
הנה, דני, אני אתן לך את התשובה מה מפריע לי.
היו"ר דני דנון
שניה, רחל. סעיף 4, שהוא הנקודה הבעייתית כרגע, לגבי התמורה, אני רוצה לשמוע את העמדה של משרד הבריאות ולאחר מכן הערות שונות. בבקשה.
אתי בנדלר
אם מתחילים עם סעיף 4 אני מציע שהסעיף יקרא קודם בקול רם. נמצאת כאן נציגה של הלשכה המשפטית של רשות ההגבלים העסקיים.
היו"ר דני דנון
נשמח לשמוע.
אתי בנדלר
על איזה נוסח אדוני מדבר? נוסח מהצעת החוק שלך?
היו"ר דני דנון
בואו נקריא אותו ונדבר. ברור שיהיו שינויים, לא יהיה מה שכתוב במשרד הבריאות ואולי יהיו שינויים בהצעה המקורית, אבל בואו נקריא את הנוסח של ההצעה שלי ונתקדם משם.
אתי בנדלר
אוקיי. אני אקרא את זה, ברשותך.
היו"ר דני דנון
כן.
אתי בנדלר
"אספקת תרכובות מזון לתינוקות למוסד בריאות
4.
תרכובות מזון לתינוקות יסופקו למוסדות בריאות באופן שימנע עידוד לשימוש בהן, ויחולו על אספקתן הוראות אלה:(1) אספקת תרכובות מזון לתינוקות למוסד בריאות תיעשה תמורת מחיר המשקף את עלות הייצור, שלא יפחת ממחיר עלות מינימאלי שיחושב לפי כללים שיקבע השר; אספקה כאמור לא תיעשה בחינם או בהנחה מהמחיר האמור, ולא יקבל המוסד הרפואי תשלום בעד אספקתן או בעד מתן הזכות לכך;(2) מכלי אריזה של תרכובות מזון לתינוקות המסופקות למוסד בריאות לא יישאו, את שם המוצר, שם המותג, סמליל" – סמליל זה מותג – "היצרן או פריט אחר אשר יכול לזהות את היצרן או את המוצר, מלבד סימון קוד יצרן לפי כללים שיקבע השר, ומלבד מידע שיש לציין על האריזה או התווית לפי דין, כגון: הרכב, אופן ההכנה, תאריך תפוגה ומספר אצווה; "
רחל אדטו
אפשר להעיר?
היו"ר דני דנון
לא, שנייה. אני רוצה לחלק את הסעיף הזה לשני חלקים. יש חלק שלפי דעתי הוא קל שנוגע למיכלי האריזה של תרכובות המזון, שבו יש הסכמה שכמובן שם המוצר יהיה על המוצר ויהיה את ההרכב של המוצר אבל לא יהיה אפקט פרסומי. ראינו פה כבר בישיבות הקודמות את כל הדוגמאות של הנושא הפרסומי, ולכן אני רוצה שאם יש למישהו הערות בסעיף הזה - - -
רחל אדטו
אני לא מבינה, אם זה על בסיס סויה או "מטרנה" או "סימילאק", כל אחד מהדברים האלו, ההורים יידעו שהילד שלהם מקבל מזון על בסיס סויה?
היו"ר דני דנון
בוודאי. כתוב יהיה "לפי דין, כגון: ההרכב, אופן ההכנה, תאריך תפוגה". הכול רשום.
אתי בנדלר
מה אסור יהיה?
היו"ר דני דנון
לא ישמש לפרסום, זה לא רשום פה.
רונן רגב כביר
לא יכיל תוכן בעל אופן שיווקי.
לאה ורון
על המוצר עצמו?
היו"ר דני דנון
על המוצר.
רונן רגב כביר
על האריזה לא יוצג תוכן בעל אופן שיווקי, לרבות סמליל וכו'. יהיו רשומים שם היצרן וכל הפרטים על ההרכב אך לא יהיה מידע בעל אופי שיווקי.
לאה ורון
מה זאת אומרת, החברה תייצר מוצר שאין עליו את המותג שלה?
היו"ר דני דנון
זה לפי כללים שייקבעו על-ידי החוק.
רונן רגב כביר
על האריזה בבתי החולים – כן. אנחנו מדברים על אריזה בבתי חולים.
רחל אדטו
איך הורה יידע אם הילד מקבל "מטרנה" או "סימילאק"?
היו"ר דני דנון
הוא יידע. שם המוצר יהיה רשום על הבקבוק אבל יהיה רשום בקטן "מטרנה" או "סימילאק", לא תהיה התמונה והלוגו והבמבה והביסלי מסביב לזה, יהיה את המוצר.
אתי בנדלר
הכול יהיה בהתאם לכללים שהשר יקבע בתקנות, אדוני?
היו"ר דני דנון
בהחלט.
אתי בנדלר
באישור או ללא אישור ועדה?
היו"ר דני דנון
באישור.
אתי בנדלר
אני שואלת כי אני רוצה לברר בדיוק את הדברים. אם הכול יהיה בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות אז ניחא, אני יכולה להסתפק בנוסח קצת מעורפל, אבל אחרת אנחנו צריכים פרטיים הרבה יותר מהותיים כי מדובר בהוראה שאדוני מציע שתהיה הוראה פלילית עונשית וככזאת היא צריכה להיות מאוד ברורה כדי שאנשים יידעו מה מותר ומה אסור.
היו"ר דני דנון
אני רוצה לעבור לנוסח של משרד הבריאות ולשפר אותו, גם בעקבות שיחות שהיו לנו. אני מקריא: מכלי אריזה של תרכובות מזון לתינוקות המסופקות למוסד בריאות לא ישמשו לפרסום המוצר ולא יישאו תוכן שיווקי ויסומנו לפי כללים - - -
אריק משה
סליחה, באיזה סעיף אתה?
רחל אדטו
מאפה אתה קורא את זה?
לאה ורון
מהנוסח של משרד הבריאות.
היו"ר דני דנון
אני קורא ויש שינוי לפי מה שנאמר פה בוועדה.
אתי בנדלר
איזה סעיף אדוני קורא?
היו"ר דני דנון
סעיף 4(3), יש פה שינוי שאני רוצה להוסיף. אני מקריא עם התיקון שנאמר פה: "מיכלי אריזה של תרכובות מזון לתינוקות המסופקות למוזן בריאות – ופה הוספה שלא קיימת בכתובים – לא ישמשו לפרסום המוצר ולא יישאו תוכן שיווקי. המיכלים יסומנו – ופה אני ממשיך – שיקבע המנהל".
אתי בנדלר
שיקבע המנהל או השר, אדוני?
היו"ר דני דנון
במקרה הזה המנהל הוא המנכ"ל – המנהל.
אתי בנדלר
אני מציעה לשנות את העניין משום שאם מדובר בתקנות באישור ועדת כלכלה אני חושבת שראוי שזה יהיה השר.
היו"ר דני דנון
אוקיי, אין לנו בעיה עם זה.
רחל אדטו
יש לי שאלה, אני לא יודעת אם אתה תדע לענות.
היו"ר דני דנון
אני רק רוצה להמשיך את ההקראה, עוד משפט ואז נדבר. "כללים שיקבע השר באישור ועדת כלכלה. סעיף זה לא יחול על מידע שחובה לציינו על האריזה לפי כל דין, כגון: הרכב, אופן ההכנה, תאריך תפוגה, מספר אצווה וכדומה". מה זה אצווה?
אריק משה
מנת ייצור.
קריאה
פס ייצור.
היו"ר דני דנון
אוקיי, למדנו.
אתי בנדלר
אנחנו לא נכתוב בחקיקה "כגון" ולא "וכדומה" אלא בלשון - - -
היו"ר דני דנון
כן, ברור.
רחל אדטו
האם בית החולים מקבל מיכלי אריזה שמהם הוא מייצר את הבקבוקים בגדלים השונים? כלומר, אם יכול להיות מצב שבית החולים מקבל אריזות גדולות ולמחלקה מגיעות אריזות קטנות, בקבוקונים קטנים אז זה לא תופס מה שאתה אומר.
אריק משה
זה אסור על פי חוזר המנכ"ל.
רחל אדטו
אני שואלת אם יש מצב?
אריק משה
אסור להכין תמ"לים בבית החולים.
רחל אדטו
גם לא לילדים קטנים במחלקות?
אריק משה
מביאים את הבקבוקים מוכנים לשימוש.
רחל אדטו
בכל הגילאים?
אריק משה
רק לילדים בני שנתיים ושלוש יש אבקות שאתה מכין במטבח חלב. לילודים מביאים את זה מוכן.
רחל אדטו
אז זאת השאלה. אנחנו לא מדברים פה רק על ילודים, החוק הזה לא מדבר רק על ילודים ולכן אתה מגביל את בית החולים. יכול להיות שבית החולים קונה באריזות גדולות ומכין לילדים במחלקות האחרות באריזות קטנות ואז מה שאתה עושה, אתה אומר: בית החולים לא יקבל. כלומר, אתה תוקע את בית החולים עם בעיה שאתה לא יכול לענות עליה.
אריק משה
זה לא אנחנו.
רחל אדטו
לא חשוב אבל אם אנחנו אוסרים על בית החולים לקבל יחידות אז יש בעיה.
היו"ר דני דנון
רחל, אפשר להוסיף משפט שאומר "תרכובות מזון המסופקות לתינוקות".
רחל אדטו
עוד פעם אנחנו חוזרים, במחלקת ילדים - - -
היו"ר דני דנון
לא, סיימנו את סוגית הגיל, סיימנו כבר. את אומרת שעכשיו יש אריזות גדולות אז אני מוכן להוסיף.
רחל אדטו
נכון, במחלקת ילדים אתה לא מכין את הבקבוקונים שאתה נותן לתינוקות. במחלקת ילדים אתה מכין לפי גדול, משקל, צורך וכדו'. ופה אתה אומר מלכתחילה שאתה לא נותן לבית החולים לקבל את האריזה הגדולה.
אתי בנדלר
לא. לא נותנים לקבל את רק את האריזה ככל שמדובר במיכלי אריזה של תרכובות מזון לתינוקות.
רחל אדטו
אז תגדירו.
אתי בנדלר
זה הוגדר בסעיף 1, "עד גיל שנה".
רחל אדטו
אז שיהיה ברור שבית החולים עדיין רשאי לקבל את המיכלים הגדולים והוא לא עובר על החוק.
אתי בנדלר
כל החוק מדבר אך ורק על תרכובות מזון לתינוקות וזה הוגדר בסעיף 1 עד גיל שנה: "מזון המיועד להזנת תינוקות עד גיל שנה".
לאה ורון
אבל פה הבעיה. החוק מיועד לילודים ולמניעת פרסומות והילודים הקטנים שוהים בבית חולים שבוע-שבועיים, כמה הם שוהים מקסימום שבמקסימום בישראל?
קריאות
יומיים.
אריק משה
3 ימים.
לאה ורון
3 ימים.
היו"ר דני דנון
אנחנו דנו בנושא הזה והחלטנו שיש הגדרה של גיל. אבל, רחל, כוונת החוק היתה למיכל שמגיע לתינוק או לאם ולהורה, זו הכוונה.
רחל אדטו
אני מסתכלת בעיניים של בית החולים, מי שקונה אספקה, יש פה בעיה פלילית. ברגע שהחוק הזה הולך לפי חוק העונשין זה פלילי אז גם צריך להגן על הנהלות בית החולים, להגן על רכש בית החולים ולהגן על כל מי שקשור לחוק הזה. אני מבינה את הכוונה מצד אחד, אבל תסתכל שיש עוד זווית אחרת.
היו"ר דני דנון
אז בואי תקראי בסעיף "תרכובות מזון לתינוקות", ההגדרות כתובות: "מוצר מזון המיועד להזנת תינוקות או פעוטות כתחליף לחלב אם באופן מלא או חלקי".
אתי בנדלר
סליחה, זה שונה בעת הדיון: "תרכובות מזון לתינוקות – מזון המיועד להזנת תינוקות עד גיל שנה כתחליף לחלב אם באופן מלא או חלקי".
היו"ר דני דנון
אוקיי.
לאה ורון
ברגע שהוועדה החליטה על תקופה של עד שנה, כבר לא מדובר רק על פרסומות ליולדות.
היו"ר דני דנון
כן, אבל אנחנו לא פותחים מחדש את עניין הגיל. מה שאמרה חברת הכנסת אדטו הוא העניין שמגיע מיכל גדול מאוד לבית החולים ועל המיכל יהיה סמל. לוועדה אין עם זה בעיה, שיהיה על המיכל הגדול סמל ובתוך החדר הסגור האחות תשפוך מהמיכל הזה למיכלים קטנים. לכן אין לי בעיה לעשות שינוי שאנחנו לא מדברים על האריזות הגדולות שמגיעות לתוך החדרים הסגורים, אנחנו מדברים על האריזות הקטנות שמגיעות למיטות ושם אנחנו נמצאים.
רחל אדטו
כמו שזה כתוב, זה עונה על הבעיה שאני מעלה? זה מציף אותה?
אתי בנדלר
זה עונה ככל שמדובר במיכלים שמיועדים לתינוקות עד גיל שנה, אני מניחה שמדובר על מחלקת ילודים בעיקר, שם אסור יהיה להציג מיכלים אלא שמראה פני המיכלים הוא כפי שאושר בוועדה.
היו"ר דני דנון
יש לי פיתרון לזה, אפשר להוסיף את המילים: "המסופקים לתינוקות".
אתי בנדלר
לא צריך כי זו בעצם ההגדרה "מיכלי אריזה של תרכובות מזון לתינוקות", זה כולל את האלמנט של עד שנה בתוך ההגדרה.
רונן רגב כביר
כבוד היושב-ראש, אם יורשה להציע פיתרון. ההבחנה המהותית היא לא גילאית אלא ביןready to feed לאבקה. אם כוללים בהגדרה שתרכובות במתכונת של ready to feed הן תרכובות שעליהן חלות ההוראות האלה זה מכסה את כל האריזות שמסופקות באופן שמגיע ישירות כך.
היו"ר דני דנון
מה זה בעברית? תתרגם לנו.
רונן רגב כביר
מוכן לשימוש.
קריאה
מוכן להאכלה.
רונן רגב כביר
ואז אתה פותר את הבעיה.
היו"ר דני דנון
יש כזה מינוח "מוכן להאכלה".
רחל אדטו
אני אתן לך מענה. "מיכלי אריזה של תרכובות מזון לתינוקות המסופקות לתינוקות" – ולא למוסד בריאות, תוציאו את מוסד הבריאות – "לא יישאו את שם המוצר". ברגע שאתה אומר "מסופקות לתינוקות" אתה לוקח את התינוקות בהגדרה על גיל שנה ואתה מוציא את מוסד הבריאות החוצה.
היו"ר דני דנון
אין לי בעיה עם זה. יש הערות לתיקון הזה?
קריאה
שיהיה ברור שזה במוסד בריאות, לתינוקות במוסד בריאות.
אתי בנדלר
לתינוקות במוסד בריאות.
היו"ר דני דנון
לתינוקות במוסד בריאות, כן.
אתי בנדלר
"מיכלי אריזה של תרכובות מזון המסופקות - - -
היו"ר דני דנון
"לתינוקות במוסד בריאות".
אתי בנדלר
זה לא בדיוק, הם לא מספקים את זה לתינוקות, הם מספקים את זה להורים שמזינים את התינוקות.
רחל אדטו
למחלקות.
זיוה שטל
מספקים לתינוקות, זה מזון עבור התינוק.
רחל אדטו
תוציאו את ה"מוסד בריאות", אל תכניסו את מוסד הבריאות בפנים, בהגדרה כי זה לא רלוונטי כרגע.
אתי בנדלר
לא, הן מסופקות למישהו במוסד הבריאות, את זה אנחנו חייבים.
היו"ר דני דנון
נכון.
בני דוידזון
אנחנו מטפלים בילודים, לא בהורים. מי שאוכל את זה אלו הילדים. אתה לא מספק את זה למשפחה, אתה מספק את זה לתינוק כי הוא שוכב בבית חולים.
אתי בנדלר
אבל המיכלים לא מסופקים לתינוקות?
בני דוידזון
לא, אבל מסופקים לאחיות שמאכילות או לאימא שמאכילה.
היו"ר דני דנון
אני מוכן להערה שלך, רחל, "המסופקות לתינוקות במוסד בריאות". זה עונה על הרעיון המקורי שאמרת, שזה לא יקשה על בית החולים לקבל אריזות גדולות וזה לא פורץ פה פרצות שונות.
רחל אדטו
בסדר.
היו"ר דני דנון
בסדר? אוקיי.
בני דוידזון
אני שואל לגבי מגבלת הגיל.
היו"ר דני דנון
במגבלת הגיל כבר דנו והצבענו עליה.
בני דוידזון
אני מבין שדנתם בה, הייתי פה, אבל אני לא בטוח שזה פותר את הבעיה שלנו איך להתמודד – גיל שנה הוא לא מין barrier חד משמעי. יש ילדים מעבר לשנה שצריכים תחליף ולכן התאריך שנאמר פה, של ready to use או ready to feed פוטר גם את העניין הזה. לא להתייחס לגיל כי אחרת אנחנו נעמוד במקרים שאם הוא בין שנה ויום זה לא טוב, שנה פחות יום כן טוב. זו בעיה.
רחל אדטו
לפי ההגדרה במקרה של שנה ויום אפשר כבר לשים מדבקת "סימילאק", "מטרנה" וכל דבר, כי ממילא הוא בא מהבית עם הדבר הזה.
בני דוידזון
כן אבל העניין הזה קצת בעייתי לבית החולים.
רחל אדטו
אבל ילד בן שנה כבר ממילא מביא מהבית.
היו"ר דני דנון
כרגע אני לא רואה פיתרון אחר לנושא שהוחלט עליו, כבר דנו בו. אני רוצה לסיים את סעיף 4(3). עשינו תיקון בפסקה (3).
יאירה פרנקל
אני מבקשת להתייחס, אפשר?
היו"ר דני דנון
כן, בבקשה.
יאירה פרנקל
קודם כל אני רוצה להתנצל שלא היינו בדיונים הקודמים, עקב טעות כנראה לא הוזמנו.
רחל אדטו
אין בעיה, אנחנו יכולים לפתוח את הדיונים מחדש כי יש כמה סעיפים שאפשר לפתוח אז אולי כדאי.
היו"ר דני דנון
אין בעיה.
רחל אדטו
את סעיף הגיל.
יאירה פרנקל
כמה מילים כלליות. אנחנו עוקבים אחר מה שנעשה בשוק תחליפי החלב.
היו"ר דני דנון
סליחה, אני רוצה התייחסות לסעיף (3) בלבד, לא לחוק כולו.
יאירה פרנקל
כן אבל חשוב לי לציין בעניין הזה שאנחנו עוקבים ובוחנים את השוק, אנחנו רואים כאן שוק ריכוזי שיש לו חסמי כניסה גבוהים יחסית ואחר מחסמי הכניסה העיקריים הוא באמת הנושא הזה של בתי החולים. לכן אנחנו רואים חשיבות בהצעת החוק הזו ובהצעת החוק כפי שהיא הונחה על שולחן הממשלה. הבנתי שזה הנוסח שגם נדון פה ולא ידעתי על התיקונים האלה שעכשיו דיברת עליהם.
רחל אדטו
סליחה, למה את אומרת שוק ריכוזי כשיש לך 5 חברות?
היו"ר דני דנון
סליחה, אני לא מאשר את הדיון הזה כרגע.
יאירה פרנקל
נתחי שוק שבהם שתי החברות - - -
רחל אדטו
5 חברות מתחרות זה לא שוק ריכוזי, סליחה.
היו"ר דני דנון
עורכת הדין פרנקל, סליחה, הערות לסעיף (3) שהוצע כרגע בוועדה, לגבי החוק דנו כבר דיונים רבים.
יאירה פרנקל
רק רציתי לומר את זה כהערה מקדימה, שם המוצר, גם אם הוא יהיה קטן יחסית, מלמד את ההורים בדיוק איזה מוצר הם מקבלים, וזה לא רק עניין של תוכן שיווקי או פרסומי נוסף, זה לא רק pamphlet. מספיק להורים – ואני חושבת שעל כך גם התבסס הראציונל להצעת החוק – מספיק להורים לדעת שהם קיבלו "מטרנה", גם אם זה נלחש על-ידי האחות וגם אם זה נכתב באותיות קטנות. זה מה שהם אחר כך ילכו לקנות.
היו"ר דני דנון
מה את מציעה?
יאירה פרנקל
אני מציעה שנחזור לנוסח המקורי של הצעת החוק שבה נכתב שם המוצר לא יצוין.
קריאה
זה לא אפשרי, מה פתאום.
רחל אדטו
מה, זה סודי? ההורים צריכים לתת - - -
רונן רגב כביר
כבוד היושב-ראש, אם אפשר להציע פיתרון שבדיוק מאזן את שני הדברים? מה שההורים לא יודעים הוא ש-RTF אף פעם לא זהה לתרכובות שהם יקנו אחר כך בשוק.
אתי בנדלר
מה זה RTF?
רונן רגב כביר
ה- RTF זה ה-ready to feed, זו התרכובת שהילודים מקבלים בבתי החולים.
אתי בנדלר
הוא לא זהה למה שקונים בחוץ?
רונן רגב כביר
הוא לא אותו דבר.
היו"ר דני דנון
מה אתה מציע?
רונן רגב כביר
מה שאנחנו מציעים הוא שיהיה גילוי, כיתוב ברור על גבי האריזה: התרכובות המסופקות לתינוקות בבתי החולים שונים מהתרכובות שתוכלו לקנות בשוק, וליצור מודעות של ההורים שזה שהם קיבלו כרגע במקרה RTF של "מטרנה", "סימילאק", או מה שזה לא יהיה, זה לא אומר שזה הדבר היחידי שכדאי להם לרוץ ולקנות.
רחל אדטו
אני חושבת שכל רעיון למדר את ההורים מזכותם המינימלית לדעת מה הילד שלהם אוכל זה רעיון שהוא לא מתקבל היום בכלל בכל תפיסת העולם של זכות הציבור לדעת, זכות החולה לדעת. זה סותר את כל מה שנעשה היום בבתי החולים ולכן אני מתנגדת לשמור את זה בסודיות.
אריק משה
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להעיר.
היו"ר דני דנון
סליחה, חברים, יש פה פתיחת חזיתות. הרעיון המקורי היה שלא יהיה את הפרסום אבל אנחנו השתכנענו שחייב להיות שם המוצר ויהיו גם כמה מוצרים. זאת אומרת, לא יהיה מוצר אחד בבתי החולים. אנחנו נצא מפה היום כשיש כמה מוצרים והאם תוכל לדעת שיש אחד, שתיים ושלוש, אבל לא יהיה את האפקט הפרסומי. היא כן צריכה לדעת מה היא נותנת לילוד.
יאירה פרנקל
אני חושבת שמה שחשוב שהיא תדע זה את הרכב המוצר. כשנותנים לי אנטיביוטיקה אני לא יודעת בדרך כלל מי היצרן ולא נפגעת זכותי לדעת.
רחל פיש
בוודאי שאת יודעת, אין דבר כזה שאת לא יודעת, חייבים לדעת.
אתי בנדלר
וודאי שאת יודעת. תארי לעצמך שמביאים לאנשים שבכלל רגישים למרכיבים של האנטיביוטיקה.
לאה ורון
אני אלרגית לפניצילין, אז מה? אני לא יודעת - - -
יאירה פרנקל
לא, אבל את לא יודעת מי היצרן.
לאה ורון
בטח שאת יודעת.
רחל אדטו
אנחנו בדור חדש, דור של זכות החולה לדעת, זה הדור של היום.
היו"ר דני דנון
תודה. שמענו הערות, נעשו שני תיקונים בסעיף (3), הוסף הנושא ש"לא ישמש לפרסום המוצר" וההערה של "מסופקות לתינוקות". אני רוצה להצביע על הסעיף הזה. מי בעד?
רחל אדטו
רגע, לא על כל הסעיף.
היו"ר דני דנון
סעיף 4(3).
לאה ורון
בנוסח של משרד הבריאות שתוקן.
רחל אדטו
שניה. דני, רק על המיכלים?
היו"ר דני דנון
אני רוצה להקריא שוב, בבקשה.
רמי אבישר
אנחנו מדברים עכשיו על אישור סעיף בחוק שאני לא מכיר את הנתונים האלה, אם זה ישתנה בעתיד - - -
היו"ר דני דנון
סעיף (3) לפי התיקון שהוקרא ש"לא ישמשו לפרסום" והוספה "לתינוקות". מי בעד?
לאה ורון
וגם: השר באישור ועדת הכלכלה.
היו"ר דני דנון
כן. מי נגד? מי נענע?

הצבעה
בעד – פה אחד

הסעיף אושר
היו"ר דני דנון
סעיף (3) עבר כפי שהוא מוזכר.
לאה ורון
חברת הכנסת רחל אדטו מצביעה במקום חבר הכנסת ישראל חסון.
רחל אדטו
שמאוד מתעניין בנושא אבל הוא נמנע ממנו היום.
היו"ר דני דנון
אני עולה בסעיף 4 למעלה, לנושא של אספקת תרכובות מזון והתמורה שיקבלו בתי החולים. לפי התמורה יש פה הצעה של משרד הבריאות לגבי המכרז שאני רוצה להקריא אותה:
"(1) אספקת תרכובות מזון לתינוקות למוסד בריאות תיעשה רק בדרך של מכרז בו ישתתפו לפחות שלושה מציעים ויבחרו שני מציעים זוכים".
אני רוצה לעצור פה. משרד הבריאות, למה קבעתם שניים-שלושה ולא שלושה-חמישה?
רמי אבישר
קודם כל אני רוצה להציג תיקון לסעיף הזה, להוסיף את המילים "ככל הניתן". זאת אומרת, "ככל הניתן יעשה בדרך של מכרז".
היו"ר דני דנון
למה?
רמי אבישר
שלא ייווצר מצב שלא ניגשים מספיק מציעים, שיכשיל את הרכישה בסופו של דבר.
אתי בנדלר
לא ברור מה אתה אומר. במקום "רק בדרך של מכרז", זה יהיה "ככל הניתן"?
רמי אבישר
מה שאני מציע זה ככה: אספקת תרכובות מזון לתינוקות למוסד בריאות תיעשה ככל הניתן בדרך של מכרז בו ישתתפו לפחות שלושה מציעים.
היו"ר דני דנון
אני לא מקבל, יש לי הצעה אחרת אליכם, הניסוח שלכם הוא רע. אתה יכול להחליט שכללי המכרז יתנו למנהל אפשרות לנהל את המכרז, לקבוע את הקריטריונים, אם אין מציעים הוא יכול להחליט – יש כללים במכרזים, אבל כשאתה רושם בחוק "ככל הניתן" אתה מייתר, אתה מראש אומר שאתה לא יוצא למכרז. אני מוכן להוסיף בסעיף שכללי קביעת המכרז ייקבעו על-ידי המנהל, אבל, בפועל, גם אם אתה יוצא היום למכרז למגרשים, אם אין לך מספר מציעים אז קובעים בכללי המכרז את הדברים. ניתן לכם את האפשרות למקרה שאתם חוששים ממנו, שלא יהיו מציעים נוספים, אבל לכתוב "ככל הניתן" זה ניסוח בעייתי.
רחל אדטו
למה יש בכלל הסתייגות לנושא המכרז? למה לא להשאיר את זה במכרז פתוח? אני מסכימה לחלוטין שצריכים להיות לפחות שלושה, אבל יש בעיה עם המכרז?
היו"ר דני דנון
קודם כל, "ייבחרו שני מציעים" מקובל על כולם?
קריאות
לא, לא.
רחל אדטו
למה רק שניים?
היו"ר דני דנון
לפחות שניים.
רונן רגב כביר
לפחות שניים.
יאירה פרנקל
הסעיף הזה, להבנתי, קובר את כל המטרות שלשמן הצעת החוק הזאת הוגשה. כשמדובר על שוק ריכוזי מדובר על שתי שחקניות דומיננטיות שהן מחזיקות את מרבית השוק והן אלה שמסוגלות עד היום לתת לבתי החולים את הכספים האלה.
רחל אדטו
התשובה היתה "עד היום". נקודת המפתח היא "עד היום", כי היום נכנס שחקן מאוד גדול למערכת ויש לו יכולת להפוך את כל השוק.
היו"ר דני דנון
מה את מציעה?
יאירה פרנקל
חסם הכניסה הוא בדיוק עשרות המיליונים שנדרשים בשביל זה. מה שיקרה, אם יתקבל הנוסח הזה של הסעיף, קיבוע בחוק של המצב הבעייתי שיש היום. כלומר, במקום רק או "מטרנה" או "סימילאק", יהיה גם "מטרנה" וגם "סימילאק", שיחיו ביחד בנוח בבתי החולים כמו שהן חיות גם על המדפים. אם אנחנו רוצים באמת לראות שחקן נוסף שנכנס, לפחות אחד, עוד שחקן קטן אז שיהיה מינימום שלושה. הייתי מעדיפה גם שלושה-ארבעה מציעים שיבחרו אבל אני חושבת שמינימום שלושה.
היו"ר דני דנון
שיבחרו לפחות שלושה?
יאירה פרנקל
כן. לקבע את המצב ששני שחקנים יהיו בבתי החולים אלה בדיוק שני השחקנים שיש היום, אנחנו לא נשנה את המצב שקיים.
רחל אדטו
את כן תשני כי השחקן שנכנס היום למערכת הוא השחקן הכי גדול שקיים בשוק, ולכן אין בכלל בעיה מבחינתו להתמודד.
יאירה פרנקל
את מוותרת פה על השחקנים הקטנים מראש.
רחל אדטו
אני לא מוותרת על אף אחד.
יאירה פרנקל
כל הרעיון של הצעת החוק היה להתמודד עם חסם הכניסה שנוצר פה, אנחנו מקבעים.
לאה ורון
כמה חברות שיש היום בישראל?
רחל אדטו
5.
יאירה פרנקל
אבל הן לא מצליחות לעבור את חסם 5%.
רחל אדטו
ל"טבע" אין בעיה להיכנס לשום מקום.
יאירה פרנקל
עובדה.
היו"ר דני דנון
סליחה, יש פה כרגע שתי הצעות, הצעה אחת אומרת לפחות שני מציעים זוכים והצעה שנייה שלפחות שלושה מציעים זוכים. חברת הכנסת אדטו, יש לך התייחסות לעניין?
רחל אדטו
מבחינתי הייתי משאירה גם חמישה, שלא יפחת מ–.
אתי בנדלר
צריכים להבחין בין כמה משתתפים בכלל במכרז וכמה יבחרו בסופו של דבר. ההצעה של משרד הבריאות אומרת מינימום שלושה משתתפים, מינימום שני זוכים, והצעתה של עורכת הדין פרנקל, אם אני מבינה, לא מדברת על מספר משתתפים אלא על מספר זוכים, ולגביהם היא אומרת מינימום שלושה.
שרגא ברוורמן
מדוע לא לתת לכל היצרנים, לכל היבואנים להשתתף? למה להגביל רק לשלושה?
היו"ר דני דנון
לא, לפחות. כולם ישתתפו.
יאירה פרנקל
זאת תהיה בהחלט ההצעה העדיפה, כלומר, שבית החולים יצטרך לקבל את כולם.
בני דוידזון
אין לזה משמעות. אם מבטלים את סעיף התשלום יש לזה משמעות, אבל אם לא מבטלים אותו, לי לא אכפת שאקבל מארבע חברות תשלום אבל אני מבין שזה לא ריאלי. אסור לדון בזה תוך כדי ניתוק מהסעיף אחריו כי הסעיף העיקרי והבעייתי, כמו שהיושב-ראש אמר, הוא נושא התשלום. נושא התשלום הוא קריטי לבתי חולים וזאת הבעיה שלנו עם הדבר הזה.
רונן רגב כביר
והוא קריטי כחסם שוק.
רחל אדטו
יש נציג של משרד האוצר בחדר?
לאה ורון
לא, הנציג של האוצר לא יכול היה להגיע והוא אמר לי שהוא ביקש מהנציג של משרד הבריאות לייצג אותו גם ביחס לסעיף 4(2).
רחל אדטו
מה עמדתכם מבחינת המספרים, שניים או שלושה?
רמי אבישר
הבעיה שלי מבחינה משפטית היא מה קורה אם לא ייגשו. זאת אומרת, אנחנו מגבילים פה מספר מינימלי לפחות של מציעים, מה קורה אם לא ניגשים? מה קורה אם חלק מהחברות לא עומד בתנאי הסף לדוגמה? מה קורה אז?
בני דוידזון
אבל יש כללים למכרז.
רונן רגב כביר
בדיוק, יש כללים.
רמי אבישר
בסדר, יש כללים, אבל מה קורה אם ניגשות ארבע חברו או יותר - - -
בני דוידזון
ניגשות ארבע, איפה הבעיה?
רונן רגב כביר
יש כללים בעולם המכרזים, יש כללים לגבי מציע יחיד, יש כללים למכרז חוזר. זה לא עולם חדש, זה מנגנון מאוד מגובש.
רמי אבישר
אבל אתה קובע פה מסמרה שנוגדת את חוק המכרזים בעצם.
בני דוידזון
למה?
רונן רגב כביר
לא. למה, מכרזים חייבים תמיד זוכה יחיד? מה פתאום.
רמי אבישר
לא, ממש לא.
רונן רגב כביר
במכרז של זוכה יחיד לא יכול להיות מצב שאף אחד לא מציע הצעה? בטח שלא.
רמי אבישר
ומה אז?
רונן רגב כביר
מתמודדים לפי מכרז חדש, מה זאת אומרת?
רמי אבישר
מכרז חדש אתה אומר.
רחל אדטו
דני, אני מסכימה עם מה שאמר בני דוידזון, מנהל "אסף הרופא" שמייצג את מנהלי בית החולים. אני מסכימה שזה נכון שצריכים לדון לגבי נושא ההנחה ואחר כך לעשות מכרז כזה, יש לך בעיה? אני מסכימה שיש קשר בין שני הדברים האלה, מספר הזוכים והאפשרות למתן הנחות של החברות, לכן בואו נדחה את השאלה שהיא לא מהותית לדבר שהוא כן מהותי ונחזור למספר. בוא תנהל דיון כרגע על נושא איסור ההנחות.
היו"ר דני דנון
סעיף 3?
רחל אדטו
כן, הסעיף שאמרת עכשיו, שדיבר על ההנחה.
היו"ר דני דנון
אוקיי, תכף נחזור לסעיף 4, אני גם במשא ומתן או בשיחות עם מנכ"ל משרד הבריאות, יכול להיות שלא נכריע בו היום, אנחנו נקבע איזשהו נוסח, נמשיך את הדיאלוג ולקראת קריאה שנייה ושלישית ניכנס לסוגיה.
רחל אדטו
לגבי אפשרות לתת הנחה לבית חולים?
היו"ר דני דנון
לגבי התמורה, לגבי ייעוד או אי ייעוד הכסף. אני רוצה להתקדם בסעיף 3, אנחנו דנו ואני רוצה כרגע לקבל את הערות משרד הבריאות שבעצם הן זהות להצעה המקורית, יש רק תוספת שהכול בכפוף - - -
לאה ורון
סעיף 3 בנוסח של משרד הבריאות.
היו"ר דני דנון
נכון.
יאירה פרנקל
אנחנו עובדים עכשיו רק על הנוסח של משרד הבריאות?
אתי בנדלר
גם וגם.
היו"ר דני דנון
אני רוצה ברשותכם להקריא את הסעיף למרות שהקראנו אותו כבר בישיבה הקודמת אבל נרענן את הזיכרון.
"3. (א) בעל עניין או מי מטעמו לא יפרסם ולא יקדם מכירה של תרכובות מזון לתינוקות במוסד בריאות, לרבות בדרך של מתן הנחה ברכישת מוצרים כאמור או חלוקת דוגמיות של המוצרים.

(ב) בעל עניין או מי מטעמו לא ייתן כל טובת הנאה למוסד בריאות או לעובדיו, במישרין או בעקיפין, שלא לפי האמור בסעיף 4 לחוק זה

(ג) בעל עניין או מי מטעמו לא ייתן למוסד בריאות תרומה הקשורה באספקת תרכובות מזון לתינוקות, בכסף או בשווה כסף, לרבות בדרך של קיזוז מרכש גומלין, שלא לפי האמור בסעיף 4 לחוק זה;

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), על בעל עניין או מי מטעמו יחולו חובות הדיווח על תרומות בתחום הבריאות הקבועות בסעיף 40א בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994."

דנו כבר בסעיף 3 בישיבה הקודמת, אני רוצה לעבור להצבעה על הסעיף.
רונן רגב כביר
כבוד היושב-ראש, אם אפשר להעיר?
אתי בנדלר
היו ההערות שלא התייחסנו אליהם אז איך אפשר לעבור להצבעה?
היו"ר דני דנון
כן, הערות ספציפיות לניסוח החוק.
רונן רגב כביר
ההיתר שמציע משרד הבריאות בעצם מעקר את כל הצעת החוק, הרי על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ענף שלאורך שנים בהסכמה שבשתיקה משרד הבריאות נתן את דעתו - - -
היו"ר דני דנון
סליחה, אני חייב לחתוך אותך. אתה מדבר כרגע על הערה שלא יהיה כתוב: "לפי האמור בסעיף 4 לחוק זה".
רונן רגב כביר
כן.
היו"ר דני דנון
אתה אומר שכיוון שיש פה איזשהו פתח אתה מתנגד לסעיף הזה?
רונן רגב כביר
זה לא איזשהו פתח, זה בעצם פתח לייתר לחלוטין את כל הצעת החוק.
היו"ר דני דנון
יפה, יש כרגע שתי הצעות לפנינו. אחת, ההצעה המקורית שהוגשה על-ידי, שאין את הפתח הזה ויש את ההצעה של - - -
מירי רגב
איפה הפתח הזה? באיזה סעיף זה?
אתי בנדלר
אני גם לא הצלחתי לעקוב, לאיזה סעיף עברת עכשיו?
היו"ר דני דנון
אנחנו נמצאים בסעיף 3. בכל הפסקאות משרד הבריאות הוסיף "שלא לפי האמור בסעיף 4" כי בסעיף 4 עוד לא הוכרע מה יהיה מותר ומה יהיה אסור, אני מציע שאת - - -
מירי רגב
אז מה זה אומר? זה אומר שלמשרד הבריאות תהיה שליטה מלאה על מה שקורה שם?
רונן רגב כביר
לא רק זה, זה גם אומר עוד דבר וחשוב להבין את זה, מה שהוחלף זה ההיתר לתת כסף או שווה כסף בתמורה, לא מדובר על הנחות.
היו"ר דני דנון
הבנו, הבנו.
לאה ורון
מרגע זה בבקשה לבקש רשות דיבור.
היו"ר דני דנון
כן, בבקשה, בקצרה.
אריק משה
סעיף (ב) מונע מחברה – למשל "נסטלה" לא יכולה לתת הנחה על פסטה לבית החולים ממחר.
היו"ר דני דנון
לא מדובר כרגע על פסטה, מדובר על תרכובות מזון.
אריק משה
לא, אבל סעיף (ב) לא מתייחס לתרכובות מזון.
היו"ר דני דנון
אבל "בעל עניין", אם תסתכל בהגדרות, זה רק לתרכובות מזון.
אריק משה
לא, אדוני היושב-ראש, תאגיד שונה, תסתכל.
היו"ר דני דנון
כתוב: "בעל עניין – מי שיש לו עניין כלכלי - - -
אריק משה
כתוב: "תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד מהם. שימו לב מה קורה פה, "טבע" לא יכולה לתת הנחה על אקמול, אני לא יכול לתת - - -
היו"ר דני דנון
סליחה, זה מתייחס למי שיש לו עניין בשיווק ובמכירה של תרכובות מזון לתינוקות.
אריק משה
כתוב "תאגיד שולט", אדוני. יש פה בעיה, אתם מונעים כל הנחה מבית חולים. כל הסדר מסחרי שלי עם בית חולים - - -
אתי בנדלר
לא רק זה, יכול להיות שלאותו תאגיד עצמו יש מספר קווי ייצור, אחד של תרכובות מזון ואחד של פסטה, לצורך העניין, או דברים אחרים.
היו"ר דני דנון
אז אפשר להוסיף "שמתייחס לנושא תרכובות המזון".
אריק משה
זה (ג).
אתי בנדלר
זה היה בנוסח המקורי שלך שהם הורידו, "תרומה הקשורה באספקת תרכובות מזון".
מירי רגב
אז למה שינו את זה?
אתי בנדלר
וכאן הוסיף גם משרד הבריאות: "גם כל טובת הנאה" שאינני יודעת מהי ואני מבקשת הגדרה ממר אבישר למה הכוונה ב"טובת הנאה". האם אסור יהיה לתת להם הנחה על קנייה גדולה, כפי ששאלתי למשל בישיבה הקודמת?
היו"ר דני דנון
חברים, אנחנו נמצאים בהכנה לקריאה ראשונה בלבד. הדברים האלו ילובנו ויתעמקו.
אתי בנדלר
סליחה, אדוני, אני מסכימה אתך שלא צריכים להיכנס לאותו עומק כמו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית אבל אי אפשר, גם בהכנה לקריאה ראשונה, לכתוב סעיפים שעל פניו ברור שהם בעייתיים.
רחל אדטו
זה מהותי.
היו"ר דני דנון
ברור, לכן אני מציע לחזור לנוסח המקורי של ההצעה. לאחר קריאה ראשונה, גם בדין ודברים שנבוא עם משרד הבריאות והגורמים השונים, יהיו התאמות. גם סעיף 4 יהיה יותר ברור לכולנו, מה מותר, מה אסור ונוכל לעשות התייחסויות לגבי זה. אם כן, אני רוצה להצביע על סעיף 3(א), (ב) ו(ג) בנוסח המקורי שמוצג בפניכם.
לאה ורון
בנוסח הצעת החוק של אדוני, חבר הכנסת דנון.
אתי בנדלר
גם כאן בסעיף (ב) יש: "לא ייתן כל טובת הנאה למוסד בריאות". אני לא יודעת מה זה, אני חוזרת שוב על אותה הערה.
רחל אדטו
מותר לשלוח למשל רופאים לכנס של רופאי הנקה בחו"ל אבל בתנאי, לפי סעיף חוק ביטוח בריאות, שאת מדווחת.
אתי בנדלר
אבל כאן זה נאסר, כאן יש הוראה ספציפית שאוסרת את זה. זו משמעות האמור.
היו"ר דני דנון
אולי זה גם יחול על התרופות, חברת הכנסת אדטו, אני לא פסול את זה לאור הפרסומים שראינו בשבוע האחרון.
רחל אדטו
זו בעיה. היום, לאור חוק ההסדרים האחרון שבו חייבים לדווח על כל הדברים האלה – הרי ממה זה נולד? בדיוק כדי לפתור את העניין הזה. אתה שולח רופאים לחו"ל, אתה נותן דברים כאלה, תודיע על זה. משרד הבריאות צריך להודיע, בית החולים צריך להודיע, אתה לא יכול למנוע את זה לחלוטין.
היו"ר דני דנון
תודה.
מירי רגב
בואו נגיד אולי שזה יהיה באישור, כפוף, בפיקוח, משהו. תיתן פה איזו התניה, דני.
רחל אדטו
אתה רוצה להגיד לי ש"ניאופרם" מעתה ואילך לא תוכל לשלוח רופאים מחו"ל?
מירי רגב
מבחינה משפטית את יכולה להכניס פה איזו התניה?
אתי בנדלר
תלוי איזו. אם את רוצה התניה אפשר להכניס כל דבר אם היא חוקית ומתיישבת עם חוקים אחרים..
רחל אדטו
זה לא ריאלי. את יודעת מה? זה לא ריאלי ש"טבע" או "ניאופרם", שהן חברות מובילות בשוק, מהיום ואילך ייאסר עליהן לשלוח רופאים לכנסים בחו"ל אם הן מדווחות על כך. זה לא ריאלי, את לא יכולה לעצור דבר כזה.
אתי בנדלר
אני לא יודעת מה ריאלי ומה לא ריאלי, גברתי. אני יכולה לומר שהנוסח הזה איננו ברור ולכן אני לא יכולה לקדם אותו.
רחל אדטו
אני מסכימה, זה בדיוק מה שאני רוצה להצביע, אני בדיוק מדגישה את זה.
אתי בנדלר
אני רוצה שהכללים יהיו ברורים, שאני אדע מה צריך להופיע בהצעת החוק.
היו"ר דני דנון
תודה רבה. אני כרגע מבקש להעלות להצבעה בלי סעיף (ד) שנוגע לעניין חובת הדיווח שדיברנו עליו בעבר. יכול להיות שהסעיף הזה יחזור בהמשך הדרך. אנחנו מצביעים על סעיף 3(א), (ב) ו(ג).
אתי בנדלר
אדוני, אני חוזרת ואומרת שאני לא יודעת מה כתוב בסעיף (ב), מה המשמעות של זה. אני גם לא יודעת מה זה "לרבות בדרך של קיזוז מרכש גומלין". אין רכש גומלין בין בית חולים, זה לא מושג שהוא רלוונטי לכאן. אני לא יודעת על מה מדובר כאן. אני לא יודעת מה עם הנחות, האם מותר לתת הנחות בשל קניות גדולות או לא.
רחל אדטו
נכון, מה פירוש הקיזוז?
היו"ר דני דנון
נכון, אני מבין, ולכן, מכיוון שאנחנו בהליך חקיקה שלא מושלם היום אנחנו נשלים אותו לקראת קריאה שנייה ושלישית.
רחל אדטו
אבל זה מהותי.
היו"ר דני דנון
הכול מהותי, אבל אפשר להשלים את הליך החקיקה בקריאה שנייה ושלישית והדברים האלו מתגבשים, וזו מהות החקיקה, שדברים עולים ומשתנים. כרגע אנחנו מתקדמים בנושא הזה.
רחל אדטו
הקטע הזה הוא פוגעני.
היו"ר דני דנון
תודה.
רחל אדטו
דני, אני יגיד לך גם למה.
היו"ר דני דנון
את לא בזכות דיבור.
רחל אדטו
הוא פוגעני באיכות של - - -
היו"ר דני דנון
בסדר, את נגד החוק הזה, הבנו את הנושא. את לא בזכות דיבור, חברת הכנסת אדטו, אני מודה לך.
רחל אדטו
אני בזכות התפרצות.
היו"ר דני דנון
אני כרגע עובר להצבעה על סעיף 3(א), (ב) ו(ג).
מירי רגב
את סעיף (ד) אתה לא מביא להצבעה?
היו"ר דני דנון
על סעיף (ד) אנחנו לא מצביעים.
לאה ורון
אם אוסרים על תרומות אז אי אפשר לדווח על תרומות.
היו"ר דני דנון
למרות שיש קולות אחרים יכול להיות שנחזיר את זה לקראת קריאה שנייה ושלישית.
בני דוידזון
סליחה, את עמדת בתי החולים לא רוצים לשמוע?
היו"ר דני דנון
שמענו, תודה. שמענו אותך היום.
בני דוידזון
לא שמעת אותי היום.
היו"ר דני דנון
תודה. שמעתי אותך גם היום ושמעתי את בתי החולים באריכות במשך שלוש שעות דיון.
בני דוידזון
בפרוטוקול נרשם שדעת מנהלי בתי החולים לא נשמעה פה? נרשם פרוטוקול?
היו"ר דני דנון
נרשם בפרוטוקול וגם צולם בפרוטוקול. אני מבקש לעבור להצבעה על סעיף - - -
אתי בנדלר
רגע, משרד הבריאות.
רמי אבישר
אני רק רוצה להגיד שאם עוד לא דנו בסעיף 4 ונדון בו בהמשך, הייתי מציע להשאיר את הסייג של הפניה לסעיף 4.
היו"ר דני דנון
סעיף 4 יוכרע לא היום.
רמי אבישר
שבסעיף 3 יהיה כתוב "אלא בהוראות לסעיף 4" ואחר כך - - -
היו"ר דני דנון
לא, אמרתי שכשיוכרע סעיף 4 יהיה - - -
לאה ורון
לא הבנתי, סליחה. מה הולך להיות רשום?
רמי אבישר
עוד לא דנו בסעיף 4. אני מציע שבסעיף 3, בסעיפים (ב) ו(ג) נציין בסוף המשפט, כמו שהצענו" שזה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 4.
היו"ר דני דנון
אנחנו לא דנו
מירי רגב
מה שהוא אומר בעצם הוא: תוותרי על ההצעה של דני, תחזרי להצעה המקורית של משרד הבריאות ותאשרי את הכול לפי סעיף 4 ואז בסעיף 4 ידונו לקראת הקריאה השנייה.
היו"ר דני דנון
תודה.
רחל אדטו
אני רוצה שתסדר את העניין של מדריכות הנקה.
היו"ר דני דנון
סליחה.
רחל אדטו
לא תהיינה מדריכות הנקה בבתי החולים.
היו"ר דני דנון
בסדר גמור.
רחל אדטו
לא, לא בסדר גמור. היום מדריכות - - -
היו"ר דני דנון
חברת הכנסת אדטו, סליחה, את לא בזכות דיבור כרגע.
רחל אדטו
אז אני מתפרצת. מדריכות הנקה לא תיכנסנה לבתי חולים כי היום הן ממומנות על-ידי החברות.
היו"ר דני דנון
את לא נציגה של בתי החולים פה, את נציגה של הציבור.
רחל אדטו
הדבר הזה מאוד משמעותי, דני.
מירי רגב
למה לא לעודד הנקה?
היו"ר דני דנון
תודה רבה. אני עובר להצבעה על סעיף 3, על סעיפים (א), (ב) ו(ג) בלבד, בלי סעיף (ד). מי בעד?
רחל אדטו
כי מוציאים את מדריכות ההנקה, כי היום החברות ממנות מדריכות הנקה, לא בתי החולים.
מירי רגב
שבתי החולים יממנו את זה.
רחל אדטו
הם לא יכולים, הם לא יממנו.
היו"ר דני דנון
חברת הכנסת אדטו וחברת הכנסת רגב, אנחנו בהצעה, בבקשה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 1
נמנעים – אין
הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
סעיף 3 בנוסח המוצע המקורי, הנוסח שלי, בלי סעיף (ד) אושר.
רחל אדטו
אני מודיעה רק שאתם סגרתם את הנושא של מדריכות הנקה בבתי חולים, לא תהיינה מדריכות הנקה.
היו"ר דני דנון
תודה.
רחל אדטו
ואם מישהו רצה לעודד באמצעות החוק הזה, לא תהיינה מדריכות הנקה בבתי חולים כי אתם עכשיו תוציאו אותם.
היו"ר דני דנון
היו פה יועצות הנקה שאמרו בדיוק ההפך ממה שאת אומרת. זו זכותך.
רחל אדטו
אתה יודע מה? אתה רוצה לעודד הנקה? החוק בא לעודד הנקה - - - -
היו"ר דני דנון
תודה, חברת הכנסת אדטו, אני עובר בבקשה לסעיף 4. מכיוון שהנושא לא הושלם ואני עדיין מדבר עם מנכ"ל משרד הבריאות בנושא הזה ועם גורמים אחרים אני רוצה להציע את הנוסח הבא, שהוא לא יוכרע היום אבל כן נצטרך להכריע בו. פה אני אומר לנציג משרד הבריאות ונציג האוצר, שלא פה, אם יש הערות וסייגים הם יצטרכו לבוא לקראת קריאה שנייה ושלישית, לפני שנגיע לוועדה אני מקווה, כמו שניסינו לעשות בדיון.
רחל אדטו
אני רוצה לחזור לסעיף הקודם.
לאה ורון
חברת הכנסת מירי רגב מצביעה במקום חבר הכנסת אופיר אקוניס.
רחל אדטו
ואני מבקשת רביזיה לסעיף הקודם, סעיף 3, עליו הצבענו עכשיו.
היו"ר דני דנון
"4.
תרכובות מזון לתינוקות יסופקו למוסדות בריאות באופן שימנע עידוד לשימוש בהן, ויחולו על אספקתן הוראות אלה:"
אתי בנדלר
איזה נוסח?
היו"ר דני דנון
של משרד הבריאות.
לאה ורון
חוזרים לנוסח משרד הבריאות, לסעיף 4.
היו"ר דני דנון
נכון.

"(1) אספקת תרכובות מזון לתינוקות למוסד בריאות תיעשה רק בדרך של מכרז בו ישתתפו לפחות שלושה מציעים" – פה אני שם סעיף כללי כרגע: לפי כללים שיקבע המנהל.
מירי רגב
איזה מנהל?
היו"ר דני דנון
המנהל בהגדרה זה מנכ"ל משרד הבריאות. אני לא פותח את זה כרגע, אני כן אפתח את זה לקראת קריאה שנייה ושלישית ופה אני מציע לכל הנציגים השונים להביא לוועדה את עמדתם בכתב, מה הם חושבים שצריכים להיות הכללים שיקבע המנהל בנושא הזה, אם בכלל לא, אם כן.
רחל אדטו
שיכתבו את התקנות של המשרד.
היו"ר דני דנון
אני אומר שהגופים יעבירו לנו, לוועדה, את הערתם לכללים של המנהל, הנושא שלא יוכרע היום.
רחל אדטו
לכללי המכרז?
היו"ר דני דנון
נכון, והם ייקבעו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להביא את הסעיף הזה בנוסח שהוא הוקרא להצבעה.
רחל אדטו
שיהיו שלושה מציעים ויבחרו שניים?
היו"ר דני דנון
לא אמרתי שיבחרו שניים.
רחל אדטו
אלא לפחות שלושה מציעים?
היו"ר דני דנון
נכון, לפי כללים שיקבע המנהל. ופה אני אומר, חבר הכנסת אדטו, אני בדין ודברים עם פרופסור רוני גמזו וגם עם מנהלי בתי חולים, אני מבקש להפנות לוועדה את הערות שלכם לסעיף החשוב הזה.
אתי בנדלר
אני רוצה שוב להבין, הרישה כפי שהקראת, שאני שוב מזכירה שמדובר בהוראה עונשית ואתה כותב "באופן שימנע עידוד לשימוש בהם" ולא ברור מהו אותו אופן, ובכל זאת זו הוראה עונשית. ובפסקה (1) המוצעת יהיה: "אספקת תרכובות מזון לתינוקות למוסד בריאות תיעשה רק בדרך של מכרז שבו ישתתפו לפחות שלושה מציעים".
היו"ר דני דנון
נקודה. "לפי כללים שיקבע המנהל".
יאירה פרנקל
שוב, יש פה קיבוע בחוק של המצב. עכשיו תהיה רק חברה אחת כנראה.
היו"ר דני דנון
לא, אנחנו כרגע לא הגענו להכרעה בנושא החשוב הזה.
לאה ורון
אחרי ה"לפחות שלושה מציעים"?
היו"ר דני דנון
"לפי כללים שיקבע המנהל", נקודה.
יאירה פרנקל
מצד שני, אם נרצה שלושה מציעים זוכים אז כנראה שנצטרך יותר מציעים.
היו"ר דני דנון
לפחות. קודם כל נוכל לשנות את זה בהמשך. אני, דרך אגב, בעד. אני רוצה לשמוע גם עמדות של בתי החולים, אם יש יותר מציעים. אני יודע על ארבעה מציעים, אם יש יותר אני אשמח שיהיו יותר ואז נוכל להגדיל גם בחוק.
יאירה פרנקל
אנחנו נשמח לקחת חלק בהמשך הניסוח.
אריק משה
מאחר ואני מניח שהמטרה שלך היא לא למנוע עידוד שימוש אלא למנוע פגיעה בהנקה אז אני חושב שמכיוון שעידוד שימוש במוצר לא ברור – באופן שימנע פגיעה באפשרויות הנקה של אמהות.
רחל אדטו
מה הקשר?
מירי רגב
למה? מה זה קשור? פה אתה גם רוצה לפתוח את זה לתחרות שווה. היום המחירים של תחליפי המזון הם בשמיים.
אריק משה
אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אספקת התמ"לים.
היו"ר דני דנון
תודה. עוד הערות?
שרגא ברוורמן
מדוע לא לפתוח את זה לארבע שחקנים?
היו"ר דני דנון
קודם כל כתבנו "לפחות", "לפחות" זה יכול להיות גם שישה. זה לא אומר שאנחנו מצמצמים, אנחנו מרחיבים ורצון הוועדה הוא להרחיב, לפתוח את השוק..
רחל אדטו
"לא יפחת משלושה מציעים".
היו"ר דני דנון
אני רוצה להביא את הסעיף הזה להצבעה כפי שהוא הוקרא.
לאה ורון
אתה מדבר על סעיף 4(1) שאתה מעמיד להצבעה?
היו"ר דני דנון
אני אקריא אותו שוב, את סעיף 4.
לאה ורון
4(1)?
אתי בנדלר
הרישה פלוס (1).
היו"ר דני דנון
נכון, הרישה פלוס (1).

"(1) אספקת תרכובות מזון לתינוקות למוסד בריאות תיעשה רק בדרך של מכרז בו ישתתפו לפחות

שלושה מציעים לפי כללים שיקבע המנהל."

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
הסעיף עבר. אני חוזר לשם החוק ואני מציע את ההצעה שהוצעה על-ידי משרד הבריאות:
"הצעת חוק להסדרת שיווק והפצה של תרכובות מזון לתינוקות במוסדות בריאות , התשע"א–2011"
יש הערות או התנגדויות לשם החוק?
אתי בנדלר
האם אדוני ירשה לי לשנות את זה ל-התשע"ב-2012?
היו"ר דני דנון
כן.
אתי בנדלר
תודה.
היו"ר דני דנון
הערות נוספות? אוקיי, אני מביא את שינוי השם להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

שינוי השם אושר.
היו"ר דני דנון
עבר פה אחד. גברתי, האם יש סעיפים שלא נגענו בהם?
אתי בנדלר
ודאי.
לאה ורון
כן, מה עם סעיפים 4(ב), 5, 6, 7?
היו"ר דני דנון
בסעיפים 4(2) ו-4(3) אנחנו לא נוגעים בשלב זה כיוון שאנחנו החלנו אותם בסעיף 4(1).
לאה ורון
מה המשמעות של "לא נוגעים"?
אתי בנדלר
לא מאושר, זה לא יעלה לקריאה ראשונה, לא ייכלל בנוסח של קריאה ראשונה.
היו"ר דני דנון
לא עולה לקריאה ראשונה, לא ייכלל בנוסח.
רונן רגב כביר
כבוד היושב-ראש, זה לא יעלה טענה של נושא חדש אם ירצו להתערב בהסדרים, כמו למשל לאסור בלעדיות בבתי החולים, לאסור על קבלת תמורה?
היו"ר דני דנון
לדעתי לא ואם יעלה נתמודד עם זה.
מירי רגב
בקריאה שלישית נהיה חייבים להתמודד עם זה, כמו שאמרת.
היו"ר דני דנון
כן. אני רוצה לעבור. סעיף 5 ירד בהצעה המקורית, אני עובר לסעיף 6 של עונשין.
לאה ורון
סעיף 5 בנוסח של?
היו"ר דני דנון
הוא ירד בנוסח גם של משרד הבריאות ואנחנו מורידים אותו בהצעה שלי. זאת אומרת שהוא ירד.
לאה ורון
בנוסח שלך סעיף 5 הוא "מתן תרכובות מזון לילדים בבתי חולים", בנוסח של משרד הבריאות סעיף 5 זה ה"עונשין", למה אדוני מתכוון?
היו"ר דני דנון
מתן תרכובות מזון לילודים.
לאה ורון
אז זה הנוסח שלך.
אתי בנדלר
כי התקבל סעיף 4 מההצעה של משרד הבריאות.
רחל אדטו
מה זה 4(2) משרד הבריאות?
היו"ר דני דנון
לא נכנסנו לזה.
לאה ורון
סעיפים 4(2) ו-4(3) בנוסח משרד הבריאות לא יעלו לקריאה ראשונה.
רחל אדטו
מה עולה להצבעה?
היו"ר דני דנון
סעיף 4(1).
רחל אדטו
סעיפים 4(2) ו-4(3) לא עולים?
היו"ר דני דנון
לא עולים. אני כרגע עובר לסעיף עונשין שמופיע בסעיף 6, בנוסח אחד זה בסעיף 5. לפי דעתי הסעיפים זהים אלא אם כן משרד הבריאות תיקון שם דברים. אני אקריא, בבקשה, סעיף 6 לפי הנוסח שלי.
"עונשין
6.
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977; נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור."
לאה ורון
חכה עם סעיף 7, קודם נשמע אם יש הערות לסעיף 6.
היו"ר דני דנון
אוקיי. הערות לסעיף 6?
אתי בנדלר
רשמתי לי הערות, אני צריכה לבדוק מהן כי ראיתי שזה לא מתיישב עם סעיף 47(א)(1) לחוק ביטוח בריאות. עניינו של סעיף 40א לחוק ביטוח בריאות בדיווח על תרופות בתחום הבריאות והוא קובע הוראות שונות שעניינן דיווח על תרומות וכו'. כאן העונש שקבוע באותו חוק, כאמור בסעיף (א)(1), אומר: מי שביודעין לא מסר דיווח על תרומות בהתאם להוראות סעיף 40א(א) עד (ג) דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – כפל הקנס", וכאן מוצע קנס כאמור בסעיף 61(א)(3). זאת אומרת, קנס גבוה מהקנס שיש בחוק ביטוח בריאות. השאלה אם באמת יש הצדקה לקנס גבוה יותר.
מירי רגב
תעשה לפי סעיף (א)(2) וזהו.
היו"ר דני דנון
משרד הבריאות, רמי, יש לכם הערות?
רמי אבישר
אין לי בעיה עם זה, להתאים את זה לחוק ביטוח בריאות זה הגיוני.
היו"ר דני דנון
אין לך בעיה עם זה? אוקיי. תוקן ל-(א)(2). עוד הערות לסעיף 6?
רחל אדטו
אם הוא עובר על הוראה, מי לוקח את האחריות על הדבר הזה? מי אחראי? האחות במחלקה, מנהל בית החולים, מי אחראי?
אתי בנדלר
מי שביצע את העבירה. יש אחריות גם ישירה של מבצע העבירה ויתכן גם של התאגיד.
היו"ר דני דנון
זה עגון בכל חוק אחר. אני מצביע על סעיף 6 עם התיקון שהוצע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד

הסעיף אושר
היו"ר דני דנון
הסעיף אושר.
"אחריות מנהלים
7.
נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, יואשם בעבירה גם אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל בכיר, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד האחראי לעניין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה."


הערות לסעיף 7?
אתי בנדלר
עורכת הדין טלי שטיין ממשרד המשפטנים, את שמה לב שזה לא הנוסח המקובל היום בחקיקה? אתם שלמים עם הנוסח הזה?
טלי שטיין
אנחנו נבדוק את זה עם המחלקה.
היו"ר דני דנון
אוקיי, אם יש הערות אנחנו נקבל אותן.
אתי בנדלר
בדרך כלל הנוסח הוא: נעברה עברה לפי סעיף זה בידי תאגיד, יואשם בה כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מנהלי בכיר האחראי למעשה נושא העבירה אלא אם כן הוכיח שניים מאלה: אחד, שהעבירה נעבירה שלא בידיעתו, שניים, שהוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.
מירי רגב
אני גם בעד ללכת על הנוסח הזה, זה הוא נוסח יותר נכון ויותר מקובל.
היו"ר דני דנון
אין התנגדות?
רחל אדטו
האחות במחלקת ילודים בבית חולים "בלינסון" ששייך לקופת חולים "כללית", שהיא תאגיד, קיבלה - - -
היו"ר דני דנון
חברת הכנסת אדטו אני מחויב ללוחות זמנים. אני רוצה כרגע, אם אין התנגדות לנוסח שהוצע על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, להצביע על הנוסח שהוקרא. אין התנגדות של משרד הבריאות והמשפטים. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד – 2

נגד – 1

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
תודה. סעיף אחרון, סעיף 8 – ביצוע ותקנות. פה אני מניח שתתנגדו, משרד הבריאות.

"8.
השר ממונה על חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו."


הערות?
אתי בנדלר
באישור איזו ועדה, אדוני?
היו"ר דני דנון
כתוב פה "ועדת העבודה, הרווחה והבריאות".
אתי בנדלר
ומה אדוני חושב, שאנחנו נכין את החוק וועדת העבודה, הרווחה והבריאות תאשר את התקנות?
היו"ר דני דנון
אני בעד לתקן ל"ועדת כלכלה".
רחל אדטו
אבל אתה רואה כאן שוועדת כלכלה לא ערה לכל הניואנסים של מה שקורה בבתי חולים.
היו"ר דני דנון
מצד אחד אמרת שזה חוק צרכני והשם שונה לצרכני, ועכשיו אתם אומרים שהוא הולך לתחום הבריאותי.
רחל אדטו
אבל התקנות נוגעות כאן לנימי נימים של מה שקורה בבתי החולים.
היו"ר דני דנון
הוא צרכני, זה עניין של שבירת מונופולים.
מירי רגב
זו צרכנות.
היו"ר דני דנון
אני מציע לוועדת הכלכלה.
רחל אדטו
אני בעד ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר דני דנון
אוקיי. משנים את זה ל"ועדת כלכלה". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 1

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר דני דנון
הסעיף עבר עם התיקון "ועדת כלכלה". סיימנו את החוק להכנה לקריאה ראשונה, עוד הרבה עבודה לפנינו.
לאה ורון
כן, אבל יש רביזיה שביקשה חברת הכנסת אדטו.
היו"ר דני דנון
אוקיי, מתי אפשר לדון בה?
מירי רגב
יש לך עוד 10 דקות? בואו נסיים.
רחל אדטו
יש כללים לרביזיה.
היו"ר דני דנון
יש כללים.
לאה ורון
קודם כל, ב-09:30 התחילה ישיבה על החשמל. שנית, צריך להוציא סדר-יום ולהודיע לכל חברי הכנסת.
היו"ר דני דנון
אין בעיה על איזה סעיף הוגשה רביזיה?
רחל אדטו
סעיף 3.
היו"ר דני דנון
אני רוצה להודות לכולם שהגיעו בשעה מוקדמת, אני נועל את הישיבה ואני מבקש להעביר אלי את ההערות לגבי המשך הדרך. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:35.>

קוד המקור של הנתונים