ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2012

חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
40
ועדה משותפת כלכלה-חינוך לדיון בהצ"ח רשות השידור
14/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 16>
מישיבת הוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט

לדיון בהצ"ח רשות השידור
יום רביעי, כ' באדר התשע"ב (14 במרץ 2012), שעה 10:15
סדר היום
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

אלכס מילר – מ"מ היו"ר, יו"ר ועדת החינוך והתרבות

עפו אגבאריה

אחמד טיבי

איתן כבל

נחמן שי
מוזמנים
>
עו"ד דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אמיר ברקן - ראש האגף הכלכלי, משרד ראש הממשלה

עו"ד עידו אציל - משרד ראש הממשלה

אבי כהן - יועץ כלכלי, משרד ראש הממשלה

אייל בן ישעיה - משרד האוצר

יוני בן-מנחם - מנכ"ל רשות השידור

אמיר גילת - יו"ר, רשות השידור

לינדה בר - דוברת, רשות השידור

ערן הורן - סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

רפי יהושע - סמנכ"ל טכנולוגיות, רשות השידור

אודי ירושלמי - עוזר יו"ר רשות השידור, רשות השידור

צביקה צימרמן - מנהל כח אדם, רשות השידור

תומר קרני - עו"ד, רשות השידור

עו"ד אופיר ביתן - הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

רן אפרתי - יו"ר ועד טכנאים-רדיו, רשות השידור - ועדי עובדים

גדי בן יצחק - חבר ועד האגודה, אגודת העיתונאים, רשות השידור - ועדי עובדים

דני זקן - יו"ר אגודת העיתונאים, רשות השידור - ועדי עובדים

ענת עוזרי - יו"ר וועד משולב טלוויזיה, רשות השידור - ועדי עובדים

עפרה אייבר - אחראית קידום יצירה ישראלית

דורלי אלמגור - יועצת משפטית איגודי היוצרים

אסף אמיר - יו"ר איגוד המפיקים

שחר בוצר - מנכ"ל שח"ם, ארגוני יוצרים ומבצעים

יהודה ביטון - נציג פורום היוצרים הדוקומנטרים

נגה בריינס - אחראית על קידום מעמד העורך, איגוד עורכי הקול והתמונה

דניאל חדד - שדרן רדיו ושחקן, הפקות המזרח, ארגוני יוצרים ומבצעים

עמית ליאור - יושב ראש איגוד התסריטאים לקולנוע וטלוויזיה

איציק לרנר - נציג פורום היוצרים הדוקומנטרים

רננה סייג - אחרית יצירה מקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים

ירמיהו קדושי - מפיק תסריטאי, הפקות המזרח

נילי בן-גיגי - וולף - מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת

אלי פולק - יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

רות אלמגור-רמון - יועצת הלשון ברדיו, האקדמיה ללשון העברית

טלי בן-יהודה - מנכ"לית האקדמיה, האקדמיה ללשון העברית

דוד בן בסט - יו"ר, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות

חני לוז - רכזת, מרכז תדמי"ת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"א-2010>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב, אנחנו פותחים את הישיבה. השר הממונה מבקש סמכות לעצור את הוזלת האגרה. ועדת הכלכלה חושבת שהסידור של האגרה צריך לעבור מן העולם, בצורה כזו או אחרת.
דנה נויפלד
כל האגרה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל האגרה. אני מדבר על אגרת הטלוויזיה. צריך למצוא דרך מימון חלופית, זה לא שרשות השידור תצטרך להנפיק מניות לציבור. האגרה היא שיטה רעה ולא יעילה מבחינת אחוזי הגבייה ועלויות הגבייה. אין שום הצדקה, וגם אין שום קורלציה בין הצריכה ל- - -. יש כמה חלופות שצריך לבדוק, נגיד לכם איך לעשות את זה.
השר הממונה ימנה תוך 30 ימים ועדה בראשות מנכ"ל משרדו, שתבחן חלופות לאגרת הטלוויזיה.
דנה נויפלד
זה לא אגרת טלוויזיה, זו אגרה בשל החזקת מקלט.
אתי בנדלר
נגדיר אותה אחר כך. אדוני מדבר גם על התוספת לאגרה לפי פקודת התעבורה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, לא.
אתי בנדלר
לאגרה לפי חוק רשות השידור.
אמיר ברקן
סליחה, חלופות לאגרה או לאופן גבייתה – נכון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
אמיר ברקן
זה לא אותו דבר. זה גם וגם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי. תרחיבי את זה.
אמיר ברקן
חלופות לאגרה או לאופן גבייתה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מסקנות הוועדה יוגשו לשר הממונה בתוך 60 ימים מיום מינויה. צריך לכתוב שהשר הממונה לא יהיה רשאי לעשות שימוש בהוזלת האגרה לפני שמוצגות לו המסקנות. אחרי שמוצגות לו המסקנות, הוא יראה אותן ואז ירצה למצוא חלופה, לא למצוא חלופה או לאמץ אחת החלופות. הבנתם את הקונסטרוקציה?
אלכס מילר
הבקשה היא שלשר הממונה תהיה סמכות לא להוזיל, נכון? אז אומרים לו שתוך חודשיים, אם לא מצא חלופות, הוא לא יכול להקפיא את ההפחתה.
אלי פולק
אם הוועדה מציעה חלופות אחרות, הרי זה ידרוש חלופה אחרת.
דנה נויפלד
כן.
אתי בנדלר
ברור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אדוני.
תומר קרני
לא הבנתי עד הסוף מה יקרה לאחר חודשיים, היה והמסקנות - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תוך 30 ימים תמונה הוועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. תוך 60 ימים הוא צריך להגיש לראש הממשלה את מסקנות הוועדה. ראש הממשלה קורא את מסקנות הוועדה ורק אז הוא יחליט אם להקפיא את הוזלת האגרה או לא, אחרי שהוצגו בפניו המלצות ומסקנות. עדיין הסמכות נשארת בידו, אבל לא לפני שוועדה מטעמו בדקה את נושא האגרה לעומק והגישה לו מסקנות.
אמיר ברקן
השאלה היא אם אפשר לכווץ קצת את לוחות זמנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה אתה רוצה לכווץ?
אמיר ברקן
כי יש פה 90 יום סך הכול, והייתי רוצה שהתהליך ייגמר בתוך 60 יום.
אתי בנדלר
זה יותר מ-90 יום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז שהמינוי יהיה תוך 21 יום. אין בעיה למנות.
אמיר ברקן
בוא נעשה שהמינוי יהיה מיידי, מיום אישור החוק.
אלכס מילר
מה, יש לכם כבר אנשים? מצאתם כבר את כל הצוות?
אתי בנדלר
המינוי הוא בתוך 30 ימים. זאת אומרת, הוא יכול גם למחרת היום. גם הגשת המסקנות היא מכסימום תוך 60 ימים.
עפו אגבאריה
לא הבנתי. יש הקפאה של האגרה או שיש - - - ?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לפי החוק היום, האגרה בשנה הבאה צריכה להיות מוזלת ב-5%. השר הממונה מבקש סמכות להקפיא את ההפחתה.
עפו אגבאריה
אבל אני הבנתי מהדברים שלך שאתה רוצה בכלל לבטל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מה שאמרנו, מכריחים עכשיו בחוק את ראש הממשלה להקים ועדה בראשות המנכ"ל שלו, שתבחן חלופות לאגרת הטלוויזיה. הוא לא יוכל להשתמש בסמכות להקפאה כל עוד הוועדה לא גומרת את העבודה ומגישה לו את המסקנות.
אלכס מילר
אפשר גם לקבל את המסקנות לוועדה המשותפת?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ברור. המסקנות יוגשו גם לוועדה המשותפת?
אתי בנדלר
ודאי. מסקנות הוועדה יוגשו לשר הממונה ולוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך.
אלכס מילר
אנחנו רוצים לראות מה יציעו.
לאה ורון
ממילא כל מה שייאמר במסקנות האלה, אתה לא תוכל ליישם - - -
אלכס מילר
אבל לפחות אני יכול לראות שלא מרחו פה את כל העולם ואשתו ורק אמרו: הנה, כתבנו משהו.
עידו אציל
רק צריך להבהיר שגם יהיו מסקנות שיש מקור אלטרנטיבי וכו', יכול להיות שליישם את המסקנות האלה ייקח תקופה ממושכת ועדיין חשוב שלשר תהיה הסמכות - - -
אתי בנדלר
יש לו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אומר את זה ברור: אחרי שהמסקנות מוצגות לשר הממונה ולוועדה המשותפת, ובהגדרה גם יוצגו גם לציבור כולו, השר יכול לעשות מה שהוא חושב לנכון לפי שיקול דעתו. הוא יכול להגיד שהמסקנות לא מקובלות עליו - - -
עידו אציל
הוא יגיד שהמסקנות מקובלות עליו, אבל בגלל שייקח שנה ליישם אותן עדיין הוא ירצה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה גם סוג של פתרון ביניים.
אלכס מילר
אל תחפש כבר דרך איך לצאת מזה, תעשה לי טובה.
תומר קרני
הוא יכול לשמור על סמכות ההקפאה גם במקרה כזה.
עידו אציל
כן, זה מה שאני אומר, שצריך לשמור על סמכות ההקפאה גם במקרה כזה, שלא יגישו בג"ץ - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איפה נאמר אחרת?
עידו אציל
כי יכולים להגיש בג"ץ. השר יוציא צו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרנו שיוצגו לו המסקנות ואחרי זה הוא עושה מה שהוא רוצה.
עידו אציל
אז צריך להבהיר את זה גם בניסוח של החקיקה.
אתי בנדלר
נבחן אם צריך להבהיר את זה. אם יהיה - - -
דנה נויפלד
ככל שיהיה צורך, יובהר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד הערות לסעיף הזה? אין. הקראנו את כל סעיף 1, לרבות התוספת שהוספנו עכשיו. מי בעד סעיף 1 המתוקן?
הצבעה

בעד סעיף 1 – פה אחד

נגד – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, התקבל פה אחד.
אתי בנדלר
אני לא חושבת שקראו את כל הסעיף, אדוני.
דנה נויפלד
צריך להקריא את כל הסעיף, כי אני חושבת שזה יבוא אחרי הסעיף שלא הוקרא עדיין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי. תקרא את הכול ליתר ביטחון.
עידו אציל
"תיקון סעיף 28א. בסעיף 28א לחוק העיקרי: (1) בסעיף קטן (ב) יבוא: (א) בפסקה (7), המילה "ואילך" – תימחק. (ב) בפסקה (8), במקום "ואילך" יבוא "ו-2012". (ג) אחרי פסקה (8) יבוא: "(9) בשנת 2013 ואילך – בשיעור של 5%"
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)(1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(9), נחתם הסכם מימון רשאי השר לקבוע בצו, בהסכמת שר האוצר, לגבי השנים האמורות באותה פסקה כי ההפחתה תהיה בשיעור של 0%. (2) מצא השר כי הופר הסכם המימון הפרה מהותית שאינה מאפשרת לקיימו, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לבטל צו שנתן לפי פסקה (1).
(3) ביטל השר צו לפי הוראות פסקה (2) תופחת האגרה בשיעור האמור בפסקה (9) של סעיף קטן (ב), החל בשנה שלאחר השנה שבה בוטל הצו".
בסעיף זה- "הסכם מימון"- הסכם בין משרד האוצר לבין רשות השידור, בדבר הסדרת דרכי המימון של יישום התוכנית להבראת הרשות, כהגדרתה בסעיף 32."
דנה נויפלד
בתוך זה ישולב מה שהקראת קודם.
אתי בנדלר
ברור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האישור של ההקפאה בסוף הוא לא באישור הוועדה המשותפת?
אתי בנדלר
אם אתה רוצה לתת לשרים את שיקול הדעת אם להפחית, השאלה היא אם יש במקרה כזה מקום - - -
אלכס מילר
אבל אם נתת עכשיו סמכות, אז גם ככה אם הוא לא מקבל את מסקנות הוועדה לא להפחית זה יחזור לכאן. בתור הוועדה המשותפת, אם תקבל מסקנות של הוועדה של השר הממונה אז בעצם נטרלנו. זה לא יעבוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שתי דקות הפסקה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:29 ונתחדשה בשעה 10:30.)>
לאה ורון
רבותי, הדיון התחדש. נא לשבת.
עידו אציל
הקראתי עד הסוף של סעיף 28א.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הסעיף? אושר פה אחד.
עידו אציל
"הוראת שעה לשנים 2012-2015.
(א) לגבי השנים 2015-2012 יקראו את סעיף 44ג לחוק העיקרי כך שסעיף קטן(א) לא יחול.
(ב) לגבי השנים 2015-2012 יקראו את התוספת לחוק העיקרי כך:
(1) לגבי שנת 2012 ו-2013 – (א) בסעיף 2 במקום "180" יבוא "75". (ב) בסעיף 4 במקום "שלושים ושישה אחוזים", יבוא "חמישה עשר אחוזים". (ג) בסעיף 5 במקום "מעשרה אחוזים", יבוא "מחמישה אחוזים".
(2) לגבי שנת 2014- (א) בסעיף 2 במקום "180" יבוא "100". (ב) בסעיף 4 במקום "שלושים ושישה אחוזים", יבוא "עשרים אחוזים". (ג) בסעיף 5 במקום "מעשרה אחוזים", יבוא "משישה אחוזים".
(3) לגבי שנת 2015- (א) בסעיף 2 במקום "180" יבוא "125". (ב) בסעיף 4 במקום "שלושים ושישה אחוזים", יבוא "עשרים וחמישה אחוזים".

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) לגבי השנים האמורות בו, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, להעלות בצו את היקף השידורים וסכומי ההוצאה המפורטים בסעיף זה, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:
(1) לא נחתם הסכם מימון כהגדרתו בסעיף 28א(ב1), עד ליום 31 בדצמבר 2012; (2) הפרה הרשות את הסכם המימון כהגדרתו בסעיף 28א(ב1) הפרה מהותית שאינה מאפשרת לקיימו."
(ד) קבע השר צו בהתאם לסעיף קטן (ג), תחול העלייה בהיקף השידורים ובסכומי ההוצאה בשנה שלאחר השנה שבה ניתן הצו".
עפו אגבאריה
אולי תסביר לי, לא הבנתי. אתה כותב פה מצד אחד להעלות בצו את היקף השידורים ומצד שני מורידים את ההשתתפות. אז איך הוא יכול להעלות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב, בואו נעבור לסעיף אחר כי מנסים אולי להגיע להסכמה. אנחנו עושים השהייה.
עידו אציל
יש את פקודת התעבורה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי. מה עם פקודת התעבורה?
עידו אציל
זה הסכום הנוסף שגובה משרד התחבורה עבור רשות השידור יחד עם רישיון הרכב, בהתאם לפקודת התעבורה. אקריא את הסעיף הזה.
"תיקון סעיף 84 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] בפקודת התעבורה [נוסח חדש], בסעיף 84 -
(א) אחרי סעיף קטן (ג1)(1) יבוא:"(2) החל בשנת 2013, השר שהממשלה הסמיכה אותו להיות ממונה על ביצוע חוק רשות השידור (בסעיף זה - "השר") יהא רשאי לקבוע בצו, בהסכמת שר האוצר, כי לא יפחת הסכום הנוסף ובלבד שנחתם הסכם מימון.

(ב) אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא: "(ג2)(1) מצא השר כי הופר הסכם המימון הפרה מהותית שאינה מאפשרת לקיימו, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לבטל צו שנתן לפי פסקה (2) של סעיף קטן 84(ג1). (2) ביטל השר צו לפי הוראות פסקה (1) יפחת הסכום הנוסף בשיעור האמור בסעיף קטן (ג), החל ב-1 באפריל של השנה שלאחר השנה שבה בוטל הצו". בסעיף זה- "הסכם מימון"- הסכם בין משרד האוצר לבין רשות השידור, בדבר הסדרת דרכי המימון של יישום התוכנית להבראת הרשות, כהגדרתה בסעיף 32 לחוק רשות השידור, תשכ"ה-1965. (ג3) קבע השר בצו כי לא יפחת הסכום הנוסף בהתאם לפסקה (2) של סעיף קטן (ג1) לאחר ה-15 בינואר של שנה מסוימת, תחול ההקפאה בהפחתה של הסכום הנוסף ב-1 באפריל של השנה שלאחר מתן הצו".
לאה ורון
אני מבקשת להעביר לנו את הנוסח ברגע זה, כדי שנוכל לצלם אותו ולחלק אותו לחברי הוועדה.
עידו אציל
אגב, העברנו את זה לוועדה.
לאה ורון
כן, אז אני טועה? אם אני טועה אני מתנצלת מראש.
עידו אציל
"במקום הסיפא לפי סעיף קטן (ג) יבוא לפי סעיפים קטנים (ג1) עד (ג3)".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסבר.
עידו אציל
בעיקרון, זה שיקוף של הסעיף שהצבעתם עליו, של אגרת רשות השידור.
אמיר ברקן
אבל בלי התוספת, כי זה קשור לרכב ולא לטלוויזיה.
עידו אציל
כן, נכון. הדבר היחיד שהוספתי פה, שלא היה בנוסח שפרסמתם באתר, זה מאחר שמי שגובה עבור רשות השידור את הסכום הנוסף זה משרד - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זו בעצם סמכות להקפיא הוזלה באגרת הרדיו?
עידו אציל
כן, להקפיא את ההפחתה שקבועה היום בפקודת התעבורה, באותו מתווה.
עפו אגבאריה
לא הבנתי שום דבר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אגרת רשות השידור מחולקת לאגרת רדיו ואגרת טלוויזיה.
עפו אגבאריה
בקשר לאגרת הרדיו – זה מה שרציתי להבין. יש הפחתה או אין?
תומר קרני
לפי החוק היום, יש הפחתה גם באגרה שנגבית מפקודת התעבורה. הרעיון הוא שלשר תהיה סמכות להקפיא גם את ההפחתה הזו.
עידו אציל
יש אגרת טלוויזיה, שזו אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה. זה על פי חוק רשות השידור. בפקודת התעבורה יש סכום שמשרד התחבורה גובה עבור רשות השידור יחד עם רישיון הרכב, וזה נקרא "אגרת הרדיו". זה הסכום הנוסף.
דנה נויפלד
בסלנג.
עידו אציל
הסעיף שהקראתי עכשיו בפקודת התעבורה מקנה לשר סמכות דומה לסמכות שהצבעתם עליה - להקפיא את ההפחתה באגרת הטלוויזיה – להקפיא את ההפחתה שקבועה ביחס לסכום הנוסף בפקודת התעבורה, בלי ההערה הנוספת, שלא רלוונטית, שעכשיו הוספתם.

רק אוסיף שהתוספת שהוספנו לעומת הנוסח שפורסם, מאחר שמשרד התחבורה מוציא את רישיון הרכב לאזרחים בינואר, אז אם יש שינוי בסכום הנוסף צריכים לקבל את המידע הזה עד ל-15 בינואר. לכן הוספנו איזושהי התאמה שלא תעמיד את משרד התחבורה במצב בעייתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין. מי בעד הסעיף?

הצבעה

בעד הסעיף – פה אחד

נגד – אין

הסעיף אושר פה אחד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר פה אחד.
יש עכשיו את הנושא של הלשון העברית. אתם מסכימים לסיפור של הלשון העברית?
עידו אציל
הכנו נוסח.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז קודם כל בואו נצביע על הבקשה שלי לדיון מחדש. מי בעד הבקשה?

הצבעה
בעד הבקשה לדיון מחדש – פה אחד

נגד – אין

הבקשה לדיון מחדש נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הבקשה אושרה פה אחד. הסעיף נפתח.
עידו אציל
לאור בקשת יושב ראש הוועדה שהוצגה בנושא הזה, הנחנו לפני היועצת המשפטית נוסח.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקרא אותו, בבקשה.
עידו אציל
מבוקש להוסיף בסעיף 3 לחוק העיקרי, שמדבר על תפקידי הרשות, מטרה נוספת שהיא: לקדם את השימוש בשפה העברית, בין היתר, לאור החלטות המוסד העליון ללשון העברית, כהגדרתו בחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות?
עפו אגבאריה
מה עם שאר השפות, שהן רשמיות? יש עוד אזרחים, לא רק דוברי עברית.
עידו אציל
בין תפקידי הרשות יש גם ביטוי לדברים נוספים.
טלי בן-יהודה
מה זה לקדם בדיוק?
עידו אציל
רק אגיד שבמטרות הקיימות יש: לקדם את היצירה המקורית הישראלית ולקיים שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסייה הדוברת ערבית ולקדם את ההבנה והשלום עם המדינות השכנות.
אתי בנדלר
באיזו פסקה אתה?
עידו אציל
אחרי כל התיקונים, זו פסקה (10).
עפו אגבאריה
ומי מפקח על הצד הזה, של הדסק הערבי?
דנה נויפלד
רשות השידור.
עפו אגבאריה
במתכונת הקיימת?
דנה נויפלד
לא, יש תיקון.
עפו אגבאריה
אז בואי נסביר את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בבקשה.
טלי בן-יהודה
אני המנכ"לית של האקדמיה ללשון העברית. לצדי יושבת רות אלמגור רמון, שהיא יועצת הלשון של רשות השידור. ראשית, אני מודה גם ליושב ראש וגם למנהלת הוועדה שאפשרו את הדיון המחודש הזה. גם אנחנו שלחנו את הנוסח שלנו, שוודאי נמצא בפניכם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נמצא.
טלי בן-יהודה
הסיבה לבקשה שלנו היא שהנוסח שראינו לפנינו הוא כללי מדי, בוודאי לא משקף את המעמד של ה- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה חסר לך בו?
טלי בן-יהודה
מה שהצענו מופיע בנוסח, שאני מוכנה לקרוא אותו. הוא נוסח יותר מפורט ממה שהציג עכשיו האדון וחבל, אולי, שלא נדברנו בינינו קודם.
אתי בנדלר
הנוסח שאתם הצעתם הועבר לאדון, שהוא נציג הלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה. הוא בדק איך ניתן להתאים את הרעיון שבא לידי ביטוי שהצעתם ולשלב אותו במסגרת מטרות חוק רשות השידור.
טלי בן-יהודה
אז רק אסביר שהנוסח שהגשנו כולל דברים שהיום נוהגים ברשות. זאת אומרת, אלה לא דברים אחרים. הם נוהגים היום ברשות, הם נהגו בעבר ברשות, ואנחנו רוצים לוודא שההישגים של העברית ברשות השידור, שזה נושא כל כך מרכזי שם, יישמרו גם בעתיד. לכן חשבנו ששווה לפרט קצת יותר ממה שהיה. אם זה לא סותר איזשהו דבר, אז למה לא?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקריאי את הנוסח שלכם ונשמע את ההערות שלהם.
טלי בן-יהודה
הנוסח שלנו הוא: לשדר בעברית תקינה ועשירה, על-פי החלטות האקדמיה ללשון העברית ובהנחיית יועצי הלשון, להדריך את השדרים בתחום הלשון העברית, לקדם את הקריינות העברית, לטפח את הכרת הלשון העברית ואת השימוש ולשלב בשידורים תוכניות בענייני לשון.
כל הדברים האלה, אגב, מתקיימים ברשות השידור, התקיימו גם בעבר.
קריאה
התקיימו גם בלי שזה כתוב בחוק, אז למה צריך להוסיף את זה לחוק?
עפו אגבאריה
האם הכוונה היא לדבר עברית בחי"ת, עי"ן ורי"ש או לדבר את העברית שקיימת עכשיו, שהרוב מדברים? ומה לגבי השפה הערבית? האם השדרים והמומחים בשפה הערבית הם באמת כולם ערבים או רובם יהודים, מינוי של שב"כ, שיתאימו את - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מינוי של מי?
עפו אגבאריה
שב"כ. אלה יהודים דוברי ערבית, יוצאי יחידות מודיעין, והם מדברים את השפה הערבית. אז אולי שיהיה אותו דבר לגבי השפה הערבית או לגבי שאר השפות גם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד לא גמרנו עם העברית.
טלי בן-יהודה
אנחנו באמת מדברים אך ורק על העברית. זה לא שייך לשפה הערבית בכלל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בואו ננסה להתקדם. בבקשה, מר פולק.
אלי פולק
נדמה לי שנושא השפה העברית ברשות השידור, למרות הרצון הטוב של המנהלים – והרצון הטוב ישנו שם - פרוץ לכל אורך הדרך. השימוש בשפה הלועזית, השימוש במילים כמו comeback, primaries וכן הלאה נפוץ על-ידי שדרי רשות השידור. יש שימוש במושגים באנגלית בפרסומות, ששם מטמיעים אנגלית לא נכונה. למשל, listening – מילה שלא קיימת באנגלית, לא קיימת בעברית, אבל מביאים אותה במסגרת פרסומת. המצב היום הוא קשה, הוא לא טוב. ברשות המצב של העברית קשה. כשאנחנו פונים להתלונן אין לנו דרך התלונן משום שהדברים לא קבועים בחוק ולא נמצאים בחוק. לכן ההצעה של האקדמיה היא הצעה מצוינת לטעמנו.
לגבי הנושא של הערבית, יש סעיף שמדבר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תן לגמור מסיבה אחת. בבקשה.
ירמיהו קדושי
לגבי הנושא של השפה העברית והאקדמיה, אנחנו חושבים שזה יהווה מכשול להרבה אמנים, יוצרים ושדרנים שרוצים להגיע לטלוויזיה ויש להם שפה אחרת. אוטומטית רשות השידור, שאמורה לשרת את העם על כל גווניו, לא תגיע ולא תדבר אל קהל - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה זה שפה אחרת?
ירמיהו קדושי
השפה העממית שנמצאת ברחוב. האקדמיה, זה לא התפקיד שלה להיות מין רגולטור של תכנים. זה אומר שכאילו נמצא שם שדרנים עם אותו גוון תרבותי, עם אותו ראש, וקהל מאוד גדול, שנמצא בשכונות ועיירות פיתוח לא יהיה מחובר לזה.

לא מזמן הייתה תוכנית של ירון לונדון על השפה העברית, ואנחנו גם השתתפנו בה. האקדמיה הישראלית אמרה שהיא לוקחת המילים שלה מתוך ההווי התרבותי ולא שמעתי שהם צריכים לבוא ולתת את - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה.
עפו אגבאריה
השאלה היא איזה מבטא יהיה עדיף – הפולני, הרוסי או המרוקני?
נחמן שי
זו מדינה קולטת עלייה, בסוף - - -
עפו אגבאריה
אז לא לפסול אף אחד.
תומר קרני
בהמשך לדברי המנכ"ל קודם, כמובן שהנושא של קידום השפה העברית הוא מתפקידי רשות השידור גם בלי שזה יהיה כתוב. אנחנו תומכים בנוסח שהוקרא על-ידי נציג משרד ראש הממשלה, הוא נוסח שנראה לנו כללי ומספק בנסיבות העניין. אנחנו מציעים לא להיכנס יותר מדי לרזולוציה של שידור תוכניות בענייני לשון, שזו כבר התערבות בלוח המשדרים או הטלת כל מיני חובות, שאחר כך תהיה איזו תוכנית קנויה או תשדיר שישודר ברדיו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לשדר בעברית תקינה ועשירה – זה משהו בעייתי?
יוני בן-מנחם
זה קיים בכל מקרה.
תומר קרני
מה הכוונה לשדר? האם כשבתוכנית דרמה שרכשתי מהיוצרים תישמע מילה בסלנג שלא אושר על-ידי האקדמיה יוכלו לבוא אליי ולהגיד שהפרתי את החוק? אז "קידום השפה העברית" נראה לנו מספק.
עמית ליאור
אני יושב ראש איגוד התסריטאים, בין היתר גם תסריטאי. אני רוצה להבין איפה בתוך החוק הזה זה מגביל אותי. לדוגמה, האם סדרה כמו "עספור" במסגרת מה שאתם מחפשים יכולה להיפסל? האם הולך יועץ לשוני לשבת אתי על התסריט שלי? הפעם האחרונה שזה קרה הייתה בשנות ה-80 בערוץ החינוכי. האם ירמי יוכל להביא את הדרמות שלו, שמדברים בהן סלנג? אני תומך לגמרי במה שהוא אומר, איך החוק מגביל את ירמי ואומר לו איך לדבר בדרמות שלו?
דנה נויפלד
בנוסח שהוועדה כבר אישרה יש בתוך המטרות את נושא הקידום של השפה העברית. זה נמצא בפסקה (9) בנוסח שאישרתם כבר לפני זמן. נצטרך להוריד את זה ולהכניס סעיף קטן בנוסח שהקריא עידו, והנוסח הזה הוא מאוד מפורט גם ככה. אבל לבקשתו של יושב ראש הוועדה הכנסנו, עם הפניה להחלטות האקדמיה. כבר עכשיו זה נותן דגש על משהו שלא היה קיים בחוק עצמו.
טלי בן-יהודה
אתם יכולים לחזור על זה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אקריא. "לקדם את השימוש בשפה העברית, בין היתר, לאור החלטות המוסד העליון ללשון העברית כהגדרתו בחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953.
אחמד טיבי
אפשר, אדוני, להוסיף שפוליטיקאים שמגמגמים או מדברים עברית עילגת לא יעלו לשידור?
דנה נויפלד
הנוסח הזה הוא מאוד מפורט ביחס למקובל בחקיקה, אבל לבקשתו של היושב-ראש - - -
טלי בן-יהודה
ביקשנו להכניס קצת תוכן לסעיף הזה, שלא יגיד את המילה הזאת "קידום". מה זה בדיוק קידום?
דנה נויפלד
בואו נזכיר איפה אנחנו נמצאים - במטרות רשות השידור. יש פה 15 פסקאות, שכולן מדברות על מטרות רשות השידור באופן כללי. פה מתבקשת הוראה שהיא פרטנית יתר על המידה לעומת מה שמקובל בחקיקה. עצם זה שיש אזכור של מטרה לקדם את השפה העברית, ובאופן שבו אנחנו מפרטים עוד יותר, אני חושבת שזה נותן מענה למה שאת מבקשת. פירוט היתר, לפי הבקשה שלכם, לא מקובלת בחקיקה ואני גם לא בטוחה שהיא נכונה לנוכח סוגי התכנים המרובים שיש בשידורי הרשות. זה לא רק מבזקי חדשות, יש הרבה סוגים של יצירה אחרת, שזה לא מתאים לה. חבל ליצור בחקיקה כבלים על גוף תוכן שמשדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דנה, בואי נוסיף: "לטפח את הכרת הלשון" בהמשך של: "לקדם את השימוש בשפה העברית ולטפח את הכרתה". בסדר? זה מוסיף עוד מוטיב.
מי בעד הנוסח, עם התיקון?
הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר פה אחד. מה עוד נשאר לנו?
אמיר ברקן
העברת תכנים באמצעים טכנולוגיים נוספים.
אתי בנדלר
וגם רואה חשבון מבקר והבקשה לרביזיה של חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ.
עידו אציל
" הוספת סעיף 44ו. אחרי סעיף 44ה לחוק העיקרי יבוא:

(א) הרשות רשאית להעביר תכנים באמצעים טכנולוגיים אחרים מן האמור בהגדרה "השידורים", שבסעיף 1, ובכלל זה, באמצעות רשת האינטרנט ובאמצעות מערכת רדיו טלפון נייד כמשמעותה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982‏.

(ב) הרשות לא תעביר תכנים כאמור בסעיף קטן (א), אלא במקביל לשידורם בשידור ראשוני ברדיו או בטלוויזיה, או לאחר שידורם כאמור; ואולם רשאית הרשות להעביר חלק מהתכנים האמורים אף לפני השידור הראשוני כאמור או גם אם לא ישודרו ברדיו או בטלוויזיה, ובלבד שאינו חלק משמעותי מתכנים אלה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על שידורי חדשות כמשמעותם בסעיף 4א.

(ג) על תכנים המועברים לפי סעיף זה יחולו ההוראות לפי חוק זה החלות על שידורים, למעט 44ג, בשינויים המחויבים.
(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), רשאית הרשות לשלב באתר האינטרנט שלה הודעות פרסומת, ובלבד שהן יופרדו מהתכנים המועברים על ידה באתר, בהתאם לכללים שקבעה המועצה; בסעיף זה, "הודעות פרסומת" - למעט תשדירי פרסומת.
(ה) אין בהוראות סעיפים קטנים (ב) ו–(ג) כדי למנוע מהרשות את האפשרות להעביר תכנים כאמור בסעיף קטן (א) הכוללים תשדירי פרסומת, במקביל לשידורם לפי הוראות סעיף 25א בשידור ראשוני ברדיו.""
אתי בנדלר
אני מבקשת להזכיר מה היה בדיונים בקשר לעניין הזה. דבר אחד - הוועדה, כשהכינה בעבר את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית, החליטה למחוק את סעיף קטן (ד), כך שלא יתאפשר לרשות השידור לשדר הודעות פרסומת במסגרת השידורים האלה. הנימוק היה, אם זכרוני אינו מטעני, שגם כך עוגת הפרסום במשק היא מצומצמת ויש עליה קופצים שלא יכולים להתפרנס, הגם שהם אמורים לבסס את השידורים המסחריים על הפרסומת, ולהכניס כאן גורם נוסף – רשות השידור. מה גם שזו רשות ממלכתית שתתחרה בגורמים המסחריים וזה לא ראוי.
הערה שניה הייתה שעל התכנים המועברים לפי סעיף זה יחולו הוראות החוק, למעט הסעיף המחייב כמות מסוימת או מכסה מסוימת של הפקות קנויות, שזו התוספת שהוצע עכשיו להוסיף – למעט סעיף 44ג.
נחמן שי
אני רוצה להבין: האם יש כוונה שרשות השידור תשדר תשדירי פרסומת באינטרנט?
אתי בנדלר
לא תשדירי פרסומת, הודעות פרסומת.
נחמן שי
מה זה שונה מהתשדירים? מה זה הודעות פרסומת? אני לא מכיר את המילה הזאת.
אתי בנדלר
הכוונה המקורית היא באנרים שירוצו.
נחמן שי
זו עוד מילה חדשה. יש היום כללים מוגדרים במדינת ישראל, והם - - -
אתי בנדלר
לא, אין כללים.
נחמן שי
מה לא? יש כללים מה מותר לרשות השידור לשדר כתשדירי חסות וכדומה. זה התכרסם, אבל זה עדיין עומד באיזשהו מקום, ומי שמשדר שידורים מסחריים במדינת ישראל מאוד חרד לפרוץ את החומות האלה ולהתיר גם תשדירי פרסומת ברשות השידור, שנהנית מאגרה ומעוד מקורות. אנחנו יודעים שיש לה קשיים כספיים אבל זה לא שייך לעניין. אני רוצה לדעת האם יש פה כוונה להתיר פרסומת ברשות השידור – לא ברדיו, ברדיו קיים – בטלוויזיה או באמצעי השידור - - -
אתי בנדלר
בטלוויזיה לא. מדובר כאן רק על מה שנקרא כאן ה-new media.
קריאה
היא כבר לא new.
עידו אציל
גם בחוק המוצע יש כללים, כמו שהזכיר חבר הכנסת שי. מוצע שהפרסומות יהיו בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות.
נחמן שי
כללים זה יפה.
עידו אציל
מעבר לזה, מובהר בדברי ההסבר של הצעת החוק שלא מדובר בשידור שכולל ברצף גם פרסומות אלא הודעות פרסומת שהן נפרדות ומופרדות מהשידורים.
נחמן שי
כך מקובל גם בערוצים המסחריים, אז מה ההבדל?
עידו אציל
ברדיו תוך כדי שידור יש גם פרסומות. עם יהיה כמו ב-ynet, שיש שידור - - -
נחמן שי
זה לא רדיו, זה אינטרנט. בערוצים המסחריים יש הפרדה בין התכנים באמצעות אות מסוים. זה קיים בחלקים בעולם, שבין הפרסומת ובין השידור יש אות שעולה ומבהיר שמדובר. ברור שזה צריך להיעשות. אני מדבר על התכנים – האם מדובר בהכנסת תשדירי פרסומת לרשות השידור?
עידו אציל
הודעות פרסומת.
נחמן שי
מה ההבדל?
קריאה
זה בדיוק אותו דבר.
עידו אציל
זה לא בדיוק אותו דבר. אני יכול לתת דוגמה - - -
נילי בן גיגי - וולף
מה עם הציבור? יש לו את זה מספיק באתרים המסחריים, למה גם באתר של השידור הציבורי הוא צריך - - -?
נחמן שי
אני שואל, כי אני לומד פה על דבר חדש.
עידו אציל
ב-ynet למשל, כשאתה רואה היום איזשהו תוכן ויזואלי אז בתחילת התוכן יש מעין פרסומת וגם בסוף. פה אומרים לך שלא בתוך התוכן הוויזואלי תראה שילוב של פרסומת, אלא זו תהיה הודעה נפרדת.
נחמן שי
אבל יבוא ברצף השידורים. זה לא משנה.
עידו אציל
לא, לא ברצף.
נילי בן גיגי - וולף
רק מילה בנושא. מלבד מה שהזכירה היועצת המשפטית בעניין הכרסום והפגיעה בשוק הפרסום, אנחנו שוכחים את האינטרס הציבורי. יש לנו מספיק פרסומות ובאנרים באתר המסחריים. אנחנו מדברים על האתר של רשות השידור הציבורית, למה גם שם הציבור צריך להתמודד בכלל עם באנרים?
אמיר גילת
למה לא?
נילי בן גיגי - וולף
כי השידור הציבורי, שדיברנו על האגרה ועל המימון הציבורי שלו, אמור להיות במידת האפשר וכמה שיותר נקי לחלוטין מהשפעות מסחריות. זה גם - - -
יוני בן-מנחם
למה את מסכימה לפרסומת ברדיו?
נילי בן גיגי - וולף
אם יורשה לי לסיים את דבריי. זה גם מטרד ויזואלי, אנחנו יודעים איך זה עלול – עם או בלי כוונה - להשפיע על התכנים ועל השיקולים בטווח הארוך. כשיש אינטרסים כלכליים זה משפיע על התכנים.
יוני בן-מנחם
למה את לא מתנגדת לפרסומת ברדיו? כל שעה יש עשר דקות פרסומת.
נילי בן גיגי - וולף
אנחנו מתנגדים גם לפרסומת ברדיו, אבל כרגע אנחנו דנים על אתר האינטרנט של רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בבקשה, ירמי. בדיוק דקה.
ירמיהו קדושי
אני חושב שקודם כול, אם יש מקור נוסף לרשות השידור לקחת כסף חשוב מאוד לתת להם את זה, כי אני חושב שזה יוזיל את האגרה וייתן לעם להיות סוף-סוף מחובר לרשות השידור. בינתיים הזירה של האינטרנט נכבשה על-ידי ערוצי הטלוויזיה, כמו ערוץ 2 שיש לו את מאקו, וקרסו כל האתרים הקטנים. דווקא תחרות באינטרנט תעודד את האתרים הקטנים לצמוח ולעבוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה. כן, מר גילת.
אמיר גילת
אנחנו עוסקים בחוק שנחקק ב-1965, המדיה הדיגיטלית עוד לא הייתה קיימת אז. החוק אומר – ואולי הוועדה שיקים מנכ"ל משרד ראש הממשלה תצטרך לתת את הדעת על כך - שכל מי שברשותו מקלט טלוויזיה חייב לשלם אגרה. מספר מקלטי הטלוויזיה הולך ומצטמצם, הצפייה הופכת להיות בפלטפורמות אחרות – אינטרנט, סלולר, טבלטים וכל מה שעוד ימציאו. אם אנחנו רוצים להישאר עם הכנסות, והאגרה תלך ותפחת לפי התחזית הזאת, אנחנו חייבים להיות ערוכים לכך שיהיה לנו מקור הכנסות גם מהפלטפורמה החדשה.
נחמן שי
אתה צודק באלף אחוז – האגרה קטנה, ההוצאות לא קטנות. אז צריך להגיד את זה על השולחן, להגיד: בואו נכניס גם את רשות השידור לעידן הפרסומות.
אמיר גילת
זה מה שאנחנו אומרים.
נחמן שי
אבל זו החלטה שלא עברה דיון ציבורי מספיק.
אמיר גילת
אבל חבר הכנסת שי, אנחנו לא מדברים על הטלוויזיה. אנחנו מדברים על האינטרנט, ובאינטרנט באופן מאוד מסוים - - -
נחמן שי
אני מדבר על רשות השידור בכלל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה. חבר הכנסת אלכס מילר, בבקשה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני חושב שיש פה רציונאל מצד אחד, מצד שני, כמו שאמר חבר הכנסת נחמן שי, יש בסוגיה הזאת תוספת - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מעלים את הסעיף להצבעה, כאשר בסעיף (ד) שנוגע לפרסומות התחלת הנוהל הזה תהיה כפופה לאישור הוועדה המשותפת.
אתי בנדלר
אני רוצה להבין. הוועדה תצטרך לאשר שני דברים – גם את תחילת שידורי הודעות הפרסומת לפי סעיף זה וגם את הכללים שתקבע הרשות.
דנה נויפלד
מה זה אומר תחילה? זה נכנס לתוקף כשהחוק נכנס.
אמיר גילת
החוק מדבר על כך שהמועצה תתקין את הכללים. אנחנו לא רוצים לחכות לכינונה של המועצה, אז בהוראות המעבר שיהיה – הוועד המנהל יתקין.
אתי בנדלר
הבנתי, אבל אני רוצה להבהיר שוב. א', הוועדה המשותפת תאשר את הכללים שתקבע המועצה או, בתקופת המעבר, הוועד המנהל. גם אם הוועדה תאשר את הכללים האלה, היא צריכה לתת אישור נוסף לתחילת הכללת - - -
קריאה
זה יכול להיות באותה ישיבה.
אתי בנדלר
יכול להיות, אבל אלה שני אישורים שונים.
אלכס מילר
אבל אנחנו מבקשים מכם שלא יקרה מצב שאתם מנהלים משא ומתן עם חברות שיש לכם התחייבות כלפיהן לעניין של חוזים ומימון ללא אישור של הוועדה המשותפת. שלא יבואו אלינו ויגידו: סגרנו, עכשיו אנחנו בבעיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הנוסח שהוקרא?
נחמן שי
לא הבנתי איזה הקלה, ויתור או שלב חדש עשית. זה חוזר הנה פעם נוספת?
אתי בנדלר
יש שלב חדש. עקרונית מאפשרים לרשות השידור לכלול בשידורי האינטרנט ובשידורי הסלולר שלה הודעות פרסומת. זה העיקרון המוצע, אבל הם לא יוכלו להתחיל לשלב את זה בפועל בשידורים שלהם אלא אם יתקיימו שני דברים: א', ייקבעו כללים לכך באישור המועצה או הוועד המנהל באישור הוועדה המשותפת; ב', הוועדה המשותפת גם תאשר את מועד תחילת הכללת שילוב שידורי הודעות הפרסומת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, יש לך משהו מאוד חשוב, שאתה חושב שישנה את ההצבעה?
אופיר ביתן
כל עוד מדובר בבאנרים בסעיף (ד), כמו שנציג משרד ראש הממשלה ציין, אני חושב שראוי להגדיר באופן ברור שמדובר בבאנרים כי, כמו שצוין פה, עוגת הפרסום קטנה והערוצים המסחריים מתבססים אך ורק על עוגת הפרסום. אם רשות השידור תנגוס בעוגה הזאת - - -
אתי בנדלר
הדברים שלו מחייבים תיקון, משום שאם כך, צריך להסמיך את המועצה בכללים האלה להגדיר גם מה זה הודעות פרסומת. זה נכון שאין הגדרה מה זה - אנחנו יודעים למה הכוונה, אבל אין הגדרה.
נילי בן גיגי - וולף
זה גם משתנה במהלך השנים.
קריאה
למעט תשדירי פרסומת.
אתי בנדלר
אני יודעת מה זה "למעט", אני לא יודעת מה זה כן.
נילי בן גיגי - וולף
היום זה באנר, מחר ימציאו המצאה חדשה. אתה צריך להגדיר מה בדיוק. זה מאוד נוח כשמשאירים את זה מעורפל. להם דווקא מוגדר בצורה מאוד ברורה, אבל הם מסחריים ואתה נהנה ממימון ציבורי. תגדיר עד איפה וכמה מותר לשלב את זה, שזה יהיה מדויק. זה גוף פרטי, זה לא במימון ציבורי. הם לא צריכים לתת לך דין וחשבון מה הם עושים באתר הפרטי שלהם.
עמית ליאור
למה אתה רוצה להיות איפה שהם נמצאים? בקצה כל הבאנרים האלה יושבות אותן חברות פרסום. למה הצרכן בישראל צריך לקבל את אותו דבר שהוא מקבל במגזר הזה בטלוויזיה הציבורית? אם הם רוצים למצוא שיטה אחרת לשים מסביב דברים אפשר למצוא גיוס כספים מעניין יותר מאשר ללכת עוד פעם ל"קוקה קולה" ול"אוסם".
אתי בנדלר
להוסיף הוראה לפיה המועצה או הוועד המנהל יקבעו גם הוראות לעניין הגדרת הודעת פרסומת.
נחמן שי
צריך להגדיר מה זו הודעת פרסומת. זה מושג חדש.
עמית ליאור
מה זה באנר ומי יושב בקצה של הבאנר הזה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מצביעים על הסעיף. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר פה אחד.
דנה נויפלד
התיקון של הוראת המעבר בהתאם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דנה, מה הסיפור של המבקר?

יש אישור של יושב ראש הכנסת להמשיך את דיון הוועדה במקביל למליאה, כפוף להצבעות.
דנה נויפלד
הכנסנו סעיף בדיונים הקודמים לעניין רואה החשבון המבקר. התיקון שמוצע עכשיו הוא על אופן המינוי של אותו רואה חשבון, לעניין השכר שלו ולעניין משמעות של הדוחות והדיווחים שאותו רואה חשבון מוסר.
אם אדוני רוצה, אכנס לעומק. אנחנו מציעים שמי שימנה את אותו רואה חשבון מבקר זה רשות החברות הממשלתיות, ולהחיל על המינוי שלו ועל השכר שלו הוראות לפי חוק החברות הממשלתיות. כמו כן, אנחנו רוצים לאפשר לרואה החשבון לעיין בכל מסמכי הרשות. אגב, נוסח דומה התקבל כבר עכשיו, אנחנו פשוט מסדרים אותו יותר מאשר הנוסח שקיבלתם כי החלנו הוראות מחוק החברות. על אותו רואה חשבון יחולו גם הוראות נוספות מתוך חוק החברות. אם נודעו לרואה החשבון, אגב אותן פעולות ביקורת שהוא מבצע, ליקויים מהותיים בבקרה החשבונית של הרשות הוא ידווח על זה ליושב ראש המועצה ולרשות החברות הממשלתיות ואז יושב ראש המועצה יצטרך לכנס את המועצה ללא דיחוי ולדון בנושאים שהובאו לידיעתו. כמו כן, אנחנו קובעים אחריות לרואה החשבון כלפי הרשות ורשות החברות הממשלתיות. אנחנו גם קובעים הוראה שאומרת שאין בהוראות סעיף זה כדי למנוע אחריות של רואה החשבון לפי כל דין אחר.
נחמן שי
מי ממנה, רשות החברות?
דנה נויפלד
רשות החברות הממשלתיות.
נחמן שי
והוא או היא מדווחים למי?
דנה נויפלד
קודם כול מדווחים למועצה, וגם לרשות החברות הממשלתיות.
נחמן שי
מי הבוס שלו/שלה?
דנה נויפלד
אין בוס במובן הקלאסי, כיוון שרואה החשבון הוא מבקר. כשמו כן הוא, הוא חיצוני לחברה.
נחמן שי
לא במקום מבקר הפנים?
דנה נויפלד
ממש לא במקום המבקר הפנימי, זה בנוסף.
נחמן שי
זה דבר חדש, זה לא היה בעבר.
דנה נויפלד
זה נמצא כבר היום בתוך החוק. הכנסנו בחוק את עצם הקיום של רואה החשבון. זה קיים בחברות הממשלתיות.
אלכס מילר
אבל אף רשות לא עומדת במקום שעומדת רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, בבקשה.
ערן הורן
המצב כיום הוא שרואה החשבון המבקר מתמנה על-ידי ועדת מכרזים של מוסדות הרשות, שההנהלה לא מעורבת בה. נבחר אחד מהטופ 4 בארץ. אנחנו לא חושבים שיש מקום שיהיה עוד רגולטור על רשות השידור, אנחנו לא מבינים את הקשר בין רשות החברות הממשלתיות לרשות השידור.
היו"ר אלכס מילר
הוא לא רגולטור, הוא מפקח. יש הבדל גדול מאוד בין להגיד מה לעשות לבין להסתכל אם עשית נכון או לא נכון.
ערן הורן
אבל היום הרשות כפופה לממונה על השכר של משרד האוצר מכוח הסכם המימון, שמסתכל בדיוק מה הרשות - - -

<(היו"ר אלכס מילר, 11:16)>
היו"ר אלכס מילר
אם הכול היה בסדר, אדוני, לא היינו יושבים כאן. תאמין לי. חבר הכנסת נחמן שי, מה אתה אומר?
נחמן שי
אני חושב שזה רעיון לא רע.
היו"ר אלכס מילר
חברים, אני מעלה את הסוגיה הזאת להצבעה. מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד הבקשה לדיון מחדש – פה אחד

נגד – אין

הבקשה לדיון מחדש נתקבלה.
היו"ר אלכס מילר
תודה, הסעיף אושר.
אתי בנדלר
עכשיו ההצבעה הייתה על עצם הבקשה לדיון מחדש, עדיין לא על הסעיף.
דנה נויפלד
אקריא את הסעיף.
"רואה חשבון מבקר 23ח – (א) רשות החברות הממשלתיות תמנה לרשות רואה חשבון מבקר; על מינוי רואה החשבון ועל שכרו יחולו ההוראות לפי סעיף 44 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.
(ב) רואה החשבון רשאי לעיין בכל עת במסמכי הרשות הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.
(ג) רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבת מועצה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת או בישיבת מועצה המתכנסת לפי סעיף קטן (ו).
(ד) על רואה החשבון המבקר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 45 לחוק החברות הממשלתיות והוראות סעיפים 160 ו-161 לחוק החברות.
(ה) נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת הביקורת, על ליקוים מהותיים בבקרה החשבונאית של הרשות, ידווח על כך ליושב ראש המועצה ולרשות החברות הממשלתיות.
(ו) הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף קטן (ה), יזמן יושב ראש המועצה, ללא דיחוי, ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.
(ז) רואה החשבון המבקר אחראי כלפי הרשות ורשות החברות הממשלתיות לאמור בחוות דעתו לגבי הדוחות הכספיים.
(ח) אין באמור בסעיף קטן (ז) כדי למנוע קיומה של אחריות של רואה החשבון המבקר לפי כל דין."
זה נוסח הסעיף. צריך להתאים גם את הוראות המעבר בהתאם, כי זה חל לפי הסעיף הקודם.
אתי בנדלר
לפי הסעיף הקודם הוראת המעבר אומרת ש- - -
עידו אציל
בתקופת המעבר, בסעיף 23ח לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, במקום "המועצה" יבוא "הוועד המנהל", ואולם מי ששימש כרואה חשבון מבקש של הרשות ערב יום התחילה יוסיף לשמש בתפקידו לפי תנאי ההסכם בין הרשות לבינו ערב יום התחילה. לעניין מינויו לתקופת כהונה נוספת יחולו לגביו הוראות סעיף 23ח(ב) לחוק העיקרי, בנוסחה לפי חוק זה.
דנה נויפלד
מה שאנחנו צריכים זה להכניס גם את העניין של הגבלת הקדנציה, לשלב אותו בתוך זה.
אתי בנדלר
שם יש הגבלת קדנציה? אז תודיעי שאת רוצה.
דנה נויפלד
זה כבר התקבל בנוסח הקודם.
אתי בנדלר
אבל את רוצה לשנות את הנוסח. איפה ההחלטה של הגבלת קדנציה?
דנה נויפלד
בנוסח שהיה.
אתי בנדלר
אבל ביקשת להחליף אותו.
דנה נויפלד
לא צריך את הסעיף הזה. זה יורד, וזה גם יורד מהערת המעבר.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, מה קורה פה? מישהו נעל את הדיון? אנא לשמור על - -
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש, הסעיף שעליו צריך להצביע הוא סעיף 23ח, כנוסחו החדש כפי שקראה עורכת הדין נויפלד, פלוס התאמת נוסח בהוראת המעבר, שאושרה בעבר, ללא הגבלת קדנציה של רואה החשבון המבקר.
דנה נויפלד
בחקיקה הראשית.
אתי בנדלר
ברור.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, יש הערות? אין הערות. אני מעלה את הסעיף, עם כל התיקונים שהיו כאן, להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד הסעיף – רוב

נגד – אין

נמנעים – מיעוט

סעיף 23ח נתקבל.
היו"ר אלכס מילר
תודה, הסעיף אושר.
לאה ורון
עכשיו אנחנו צריכים לעבור לבקשתה של חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ.
נחמן שי
אני אייצג אותה. מדובר על הייצוג של היוצרים במוסדות של הרשות, במועצת הרשות. אני מבין שחל שינוי במעמד שלהם שם ואני רוצה להבין יותר טוב. בעבר ליוצרים היה ייצוג במועצת הרשות וגם בוועד המנהל. מה השינוי הזה אומר כרגע, כשעוברים למועצה, מבחינת הייצוג של היוצרים? אני חושב שחשוב שהרבה גורמים יהיו מיוצגים בגוף הציבורי המרכזי הראשי של הרשות, ואני רוצה לדעת מה קורה עכשיו.
לאה ורון
אדוני מציע להוסיף למועצה חברים? לבטל חברים?
נחמן שי
כמה יש עכשיו?
דנה נויפלד
13.
נחמן שי
יש 13 חברים, אבל כמה מהם נציגים של היוצרים?
דנה נויפלד
כרגע אין נציגים.
אסף אמיר
כשאנחנו מדברים על יוצרים אנחנו מתכוונים אנשי מקצוע. כמו שבוועדות תכנון, מן הסתם, יש איזה ארכיטקט, איזה מהנדס - - -
עידו אציל
כתוב בנוסח שעבר: ארבעה נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום התרבות, החינוך, היהדות - - -
אסף אמיר
זה לא יוצר. אנחנו רוצים אנשי מקצוע.
היו"ר אלכס מילר
אפשר להוסיף "יצירה".
תומר קרני
אתם מודעים לכך שמי שחבר במועצה לא יכול לעשות עסקים עם הרשות.
אסף אמיר
לכן אנחנו אומרים אנשי מקצוע. זה לא אנחנו, שיהיה ברור. זה אנשי מקצוע מהתחום, שיישבו במליאה.
נחמן שי
אני משוכנע שצריך להיות ייצוג לתחום הזה.
היו"ר אלכס מילר
יצירה.
נחמן שי
בדיוק.
קריאה
מה זה יצירה?
היו"ר אלכס מילר
רגע, כולם ביחד צועקים, אף אחד לא - - -בבקשה, הממשלה. אתם מכירים את הבקשה הזאת, מה אתם מציעים?
דנה נויפלד
יש לנו כרגע ארבעה נציגים שיש להם מעמד בתחום התרבות, החינוך והיהדות. יש אופציות לכל מיני תחומים. אני כשלעצמי חושבת שזה נכנס ממילא לתחום התרבות, אבל אפשר להוסיף פה, אם אתם רוצים, גם בתחום היצירה.
אסף אמיר
שניים מהנציגים צריכים להיות אנשי מקצוע בתחום היצירה הטלוויזיונית. זה הכול.
דנה נויפלד
אין פה עניין מנדטורי מי הם אותם נציגים. אנחנו מציעים להוסיף במפורש, לתת להם בחוק מעמד מיוחד בזה שאנחנו מציינים אותם, למרות שאני חושבת שלתחום התרבות גם יצירה נכנסת. אפשר לבוא ולציין מפורשות שמדובר - - -
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני מכיר את הנושא הזה גם מאז שהקמתי את המליאה. זה מייצר בעיות אם הדברים לא כתובים בצורה ברורה והם נתונים לפרשנות. מה שאני מציע שהדברים ייכתבו וייאמרו בצורה מפורשת, כי אחר כך כל קרמיקה, כל מקרמה נהיה - - -
דנה נויפלד
אז אפשר להגיד "יצירה טלוויזיונית".
עמית ליאור
לפני שאת מציעה משהו, אני רוצה לבקש ממך סעד. אני רוצה להבין איך אנחנו לא קיימים באנומליה שקיימת היום, שיש מועצה ששני היוצרים בה הם זמרים ואין שם איש אחד שמבין בטלוויזיה ומייצג. איך אנחנו מתקנים את זה היום, ואיך אנחנו מבטיחים שדבר כזה לא יקרה בהמשך?
נחמן שי
זה לב העניין. אני מסכים עם איתן שיצירה זה מונח יותר מדי כללי, אחר כך נידרש לוועד הלשון שיגדיר מה היא יצירה. גם מסי לפעמים נחשב כיוצר בתחום הספורט, יוצר שערים. בשיטה שיש כמה קטגוריות - - -
דנה נויפלד
חשוב לי להבהיר לי משהו. אין פה נציגות למגזרים.
אסף אמיר
אתם חושבים שבוועדות תכנון - - -?
דנה נויפלד
אחרי שאמרתי את זה – וזה לא קשור לוועדות תכנון כי בוועדות תכנון - - -
אסף אמיר
אין שם מהנדסים?
קריאה
כצ'לה לא ביקש פה נציגות לשני חובשי כיפה?
דנה נויפלד
אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להציע הצעה. בסעיף 3 הפסקה השלישית אומרת כרגע שיש ארבעה נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום התרבות, החינוך וכו'. נפריד את זה ונעשה שלושה נציגי ציבור בתחומים האלה ונציג אחד בתחום היוצרים.
קריאות
שניים.
קריאה
שלושה חובשי כיפות - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, חברים. תפסיק עם הסיסמה הזאת של חובשי כיפות. אף אחד לא אישר פה חובשי כיפות, ואין לנו שום דבר נגד חובשי כיפות. מתוך הארבעה נציגים, גם ליהדות יש משהו לומר וגם לציונות וגם לחינוך, אז אם אתה חושב שחצי מזה צריך להיות רק יוצרים - - -
אסף אמיר
לא, אני חושב שגם נשים צריכות להיות שם, ואני חושב שצריך להיות גם חובש כיפה אחד שהוא יוצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דאגנו לכול.
איתן כבל
אני רוצה לומר הערה. הבעיה היא לא עם הרשות. מהניסיון, כשאתה מגיע לפרקטיקה, אפשר שארבעה יהיו יוצרים או אף אחד לא יהיה או שזאת תהיה אישה עם כיפה. זו לא הבעיה. בסוף אתה מנסה לייצר פלטפורמה, להניח את המסד, וזה תלוי מי מנהל את העניינים. אם יש כמו היום, אז לא יהיה גם לכם.
אסף אמיר
אחד שרוצה בטובת רשות השידור, ברור לו שהוא רוצה שלפחות שני חברים שם יהיו מתחום העשייה הטלוויזיונית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההצעה מקובלת.
לאה ורון
רבותי, לא לדבר כולם ביחד.
אתי בנדלר
אם את רוצה לשנות את פסקה (3) זה מחייב עוד עדכונים, שאני לא מבינה איך לעשות אותם. היום זה ארבעה נציגי ציבור, שניים מהם ימונו על-ידי השר – מתוך ארבעה מועמדים שתציע לו ועדת האיתור – פלוס שניים על-ידי הוועדה. נכון? זה מה שאושר בסופו של דבר. עכשיו, אם את מורידה את זה לשלושה נציגי ציבור צריכים גם להחליט מי מציע וממנה כל אחד מהם.
דנה נויפלד
קודם כול, יהיו שלושה בפסקה הזו.
אתי בנדלר
ואז איך הם ימונו?
אסף אמיר
מישהו מתנגד לשניים? זה שניים מתוך 13.
איתן כבל
הארבעה, כולם יכולים לבוא מתחום היצירה.
אסף אמיר
עכשיו אין שם יוצר טלוויזיה אחד.
איתן כבל
עזוב את העכשיו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך הנציג הנוסף נבחר?
דנה נויפלד
קודם כול, אנחנו משנים את זה - במקום ארבעה נציגי ציבור יהיו שלושה נציגי ציבור - שניים לפי הצעת ועדת האיתור ואחד מתוך שניים - - -
אתי בנדלר
לא אחד מתוך שניים.
דנה נויפלד
כן, אחד שימנו מבין שני מועמדים לעניין זה.
אחמד טיבי
אפשר שמתוך השלושה יהיה כתוב: רובם יהודים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כולם ציונים.
אתי בנדלר
את מדברת בפסקה 3 על שלושה נציגי ציבור. מתוכם שניים שתציע ועדת האיתור?
דנה נויפלד
שניים לפי הצעת ועדת האיתור ואחד שימונה מבין שני מועמדים לפחות שתציע ועדת האיתור לשר לעניין זה. עכשיו אנחנו מוסיפים: נציג ציבור אחד בעל מעמד בתחום היצירה הטלוויזיונית או הקולנועית, מבין שני מועמדים שתציע ועדת האיתור לשר בעניין זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר גמור. מי בעד פתיחת הסעיף?
הצבעה
בעד הבקשה – רוב

נגד – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הפתיחה אושרה.

מי בעד הסעיף בנוסח שהוקרא?
הצבעה
בעד – רוב

נגד – אין

הסעיף נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר.

אוקיי, הגענו עכשיו למשהו שכבר אי-אפשר לדחות. יש סיכום?
אמיר גילת
יש סיכום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יופי. תקראו את הסיכום.
אמיר גילת
כמו שאמרתי בעבר, אנחנו לא נגד היוצרים ולא נגד היצירה אלא בעד. אין לנו שום בעיה לעמוד במחויבות בחוק והלוואי שיכולנו להשקיע יותר. בשנים הקרובות, עד שהרפורמה תוטמע ותושלם לחלוטין אנחנו לא יכולים לעמוד במלוא המחויבות שנקבעה בחוק שנחקק ב-2008. גם החוק הזה, אני מזכיר לכולנו, לקח בחשבון שהוא חלק מרפורמה כללית. הרפורמה לא בוצעה, נשאר החוק ולכן הרשות מצאה את עצמה במצב אליו נקלעה. בניסיון לתקן את זה אנחנו מציעים את המתווה המדורג. נשקיע החל מ-2012 סכום מסוים, שמיד אפרט אותו, ובחמש השנים הקרובות נגיע לכך שנעמוד במחויבות שנקבעה בזמנו בחוק, של 36%.
בחסות הוועדה קיימנו דיונים מאחורי הקלעים. המנכ"ל ואני ביקשנו מהעוזרים שלנו, זליג רבינוביץ ואהוד ירושלמי, לדון עם היוצרים והגענו אתם לסיכום. המתווה החדש הוא כזה:
ב-2012 – נשקיע 15% מכלל רכישת ההפקות המקומיות, זה יהיה 15% מכלל ההכנסות. נסיט יותר כסף לסוגה עלית לאורך כל המתווה. רשות השידור מעוניינת בסוגה עלית.
נחמן שי
15% ממה זה?
אמיר גילת
מכלל הכנסות הטלוויזיה.
אתי בנדלר
זה לא כולל הודעות פרסומת. צריך להוסיף את זה לשם.
אמיר גילת
זה מדיה חדשה, זה לא הכנסות לטלוויזיה. יש הגדרה בחוק, המשפטנים יסבירו אותה, לגבי מה זה - - -
לאה ורון
15% בעבור הפקות קנויות.
נחמן שי
מהכנסות הטלוויזיה.
תומר קרני
ההגדרה של הכנסות בחוק היא כל אחד מאלה: הכנסה מאגרות המשתלמות לפי סעיף 28א – זה אגרת רשות השידור – הכנסות משידורי חסות, הכנסות מתשדירי שירות, הכנסות מימון נטו, הכנסות מתקציב המדינה שנועדו לשידורי טלוויזיה.
נחמן שי
מהבאנרים.
קריאה
זו מדיה חדשה.
דנה נויפלד
אבל זה הכנסות.
אתי בנדלר
אז זאת השאלה. שאלתי אם זה כולל הכנסות אלה וענה אמיר גילת שלא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תשאירו את זה ככה.
אמיר גילת
אחדד את הנקודה.
דנה נויפלד
יש גם החרגה כפולה, זה לא בסדר. - - - לא חלים על האינטרנט, אז זו החרגה פעמיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אדוני היו"ר.
אמיר גילת
הסיכום עם היוצרים אומר כדלקמן: בשנה הראשונה, 2012 – נשקיע 15% מכלל הכנסות הטלוויזיה כהגדרתן בחוק ברכש הפקות מקור ישראליות קנויות, כהגדרתן בחוק. מתוכן, הגדלנו את הסכום של סוגה עלית – נעשה 10% סוגה עלית ו-5% לא סוגה עלית. יהיו 75 שעות שידור סוגה עלית ב-2012, מינימום.
אתי בנדלר
שידור ראשוני.
אמיר גילת
שעות שידור. אני לא חושב שהסעיף הזה מדבר על שידור ראשוני. תיכף נבדוק.
אתי בנדלר
44א דיבר על שידור ראשוני.
תומר קרני
לא מדובר על 44א. מדובר על התיקון של מספר השעות של סוגה עלית שמנויה בתוספת. היום סעיף 2 לתוספת קובע: מתוך כלל ההפקות המקומיות הקנויות תשדר הרשות בכל שנה תוכניות סוגה עלית בהיקף שלא יפחת מ-180 שעות, ולעניין זה לא יבואו במניין השידורים שידורים חוזרים.

75 השעות מחליף את המספר 180 בשנת 2012.
אמיר גילת
2013 – נשקיע 15% מהכנסות הטלוויזיה, כמו 2012. אגב, מדובר על סכום של 73 מיליון.
2014 – נגדיל ל-20%; נגדיל סוגה עלית ל-12%; מה שלא סוגה עלית יהיה 8% ושעות השידור יעלו ל-100 שעות שידור ראשוני.
אתי בנדלר
בעצם 2013 זה בהתאם להצעה המקורית.
תומר קרני
אני חוזר לפרוטוקול: ב-2012 15% מכלל ההכנסות מתורגמות ל-10% סוגה עלית; 5% לא סוגה עלות – סה"כ 75 שעות שידור של סוגה עלית.
לאה ורון
לפחות 75.
אמיר גילת
זה תמיד "לפחות", תמיד נשאף לעשות יותר.
2013 – זהה.

2014 – אחוז הרכישה מכלל ההכנסות יעלה ל-20%; סוגה עלית 12%; לא סוגה עלית 8%.
אתי בנדלר
מתוכם כמה שעות שידור של שידור ראשוני ב-2014?
אמיר גילת
100. זה לא בשידור ראשוני - - -
תומר קרני
לא שידור ראשוני, זה שעות סוגה עלית שאינן בשידור חוזר. ההגדרה של שידור חוזר מצויה.
אתי בנדלר
מה ההבדל בין שידור ראשוני לשידור שאינו שידור חוזר?
תומר קרני
יש הבדל. צריך לקרוא את שתי ההגדרות בשביל להבין.
אמיר גילת
אולי נמשיך קודם עם הטבלה כדי שנמצה את הקטע הזה.

2015 – אנחנו עולים ל-25%; מהם 13% של סוגה עלית; 12% לא סוגה עלית; שידור של 125 שעות של סוגה עלית.

2016 – אנחנו מתייצבים על 36%, כפי שקבע החוק המקורי; 180 שעות שידור סוגה עלית.
אתי בנדלר
מה ההבדל לעומת המוצע?
אמיר גילת
שינינו את התמהיל בתוך הטבלה, הגדלנו את החלק של הסוגה העלית.
אתי בנדלר
רק בסוגה העלית.
קריאה
הסוגה מול היתר, ניסו להישאר במסגרת הכללית.
אמיר גילת
ב-2016 36% מהכנסות הטלוויזיה, כפי שנקבע בחוק המקורי; 180 שעות שידור, כפי שנקבע בחוק המקורי, ואפילו הגדלנו את המינון של הסוגה העלית ל-16%. בחוק נקבע 10% והגדלנו בצורה דרמטית.
דנה נויפלד
אז צריך לתקן את סעיף 5 לתוספת בהוראת קבע.
אמיר גילת
מליאת רשות השידור היא זו שתקבע את החלוקה הפנימית - - -
נחמן שי
אין יותר מליאה.
אמיר גילת
המליאה, ואחר כך המועצה, תקבע את ההרכב הפנימי של החלוקה בין המאפיינים השונים של הז'אנר של סוגה עלית – כמה דרמה, כמה תעודה וכמה תוכניות מיוחדות.
אסף אמיר
ואת זה תעשה בשיתוף עם היוצרים, כפי שסיכמנו.
אמיר ברקן
לאחר הידברות עם היוצרים.
אמיר ברקן
האם הסיכום הזה גם מייתר את הבג"ץ?
אמיר גילת
זה המשפט האחרון שלי: ובתמורה, היוצרים יודיעו כאן על משיכת הבג"ץ.
אסף אמיר
העורך דין שלנו לא פה, אבל אנחנו רוצים להודיע לפרוטוקול שנבטל את הבג"ץ, אבל אנחנו נבטל אותו כאשר ייחתם הסכם המימון ובמידה שהחוק יעבור ללא שינויים - כלומר במתווה הזה - בכנסת בקריאה שלישית נסיר את הבג"ץ. אנחנו מצפים שעד שייחתם הסכם מימון נוכל להגיע לרזולוציה איך הדברים מתחלקים – זה קיים ברשות השניה, זה קיים בכבלים ובלווין, אנחנו מצפים שזה יהיה קיים גם ברשות השידור – בין דרמות, דוקומנטרי, מה עושים ואיך. יש תמונת מצב בכל מקום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה.
דנה נויפלד
אני רוצה להדגיש שזה גם תיקון של הוראת הקבע, של התוספת, כי ההוראה הזאת היא מ-2016 ואילך. אנחנו מדברים על הוראת שעה, צריך גם לעשות הוראת קבע.
אמיר ברקן
יש לי עוד דבר אחד להבהיר – בבג"ץ הם גם ביקשו צו מניעה נגד הסכם מימון. שיסירו את צו המניעה, אחרת אני לא יכול לחתום על הסכם מימון.
אסף אמיר
אין בעיה. אנחנו מנסים לקדם את הדבר, אנחנו לא מנסים להכשיל אותו.
ירמיהו קדושי
אני מבין שיש פה כספים שמופנים להפקות מקור, אבל חשוב שרשות השידור תעשה מה שלא עשתה במשך שנים, שתפנה את כל היוצרים ואת כל האומנים דרך אתר אינטרנט או מקום ותיתן הוראות ברורות לאן - - -
לאה ורון
אוקיי. סיים, כי חברי הכנסת חייבים להצביע. שמעתם את הבקשה, רשות השידור?
ירמיהו קדושי
אדוני היושב ראש, שאלת הבהרה. יש את הסוגה העלית – כשיש סרטים שנמצאים במצב של rough cur, האם יש לכם מסלול כזה? האם אתם מוכנים לתמוך בזה? אנחנו חושבים שסרטים במצב של rough cut, צריך לתמוך בהם כדי לתת את חופש היצירה. סרטים שלא שודרו בטלוויזיה, לא סרטים מוכנים.
קריאה
זה לא שייך עכשיו.
ירמיהו קדושי
זה לא שייך, אבל אחרי זה אין עם מי לדבר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה. מי בעד ההסכמות שהגיעו אליהן?
הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, אושר פה אחד עם השינויים.

חברים, קודם כול בזה תמה ונשלמה מלאכת החקיקה של הרפורמה בוועדה. היו הרבה אנשים שאמרו שהם לא מאמינים שיראו את היום הזה. יש אפילו דמות בכירה בכנסת שאמרה שביום שהרפורמה תאושר – אני לא יודע אם הוא התכוון לוועדה או למליאה - הוא ירד את הקסטל בלי בגדים בריצה.
קריאות
מי זה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אעדכן אותו, שלא יגיד שלא ידע. אני שמח שזה נגמר בהסכמה עם היוצרים.
דנה נויפלד
יש פה ספק לגבי ההקראה של הסעיף.
לאה ורון
הוקרא, חד-משמעית. כתבתי: הוקרא ולא סוכם, הם יצאו להתייעצות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוקרא, וכולנו מצהירים שקראנו ושמענו שהוקרא. דנה ביקשת לומר משהו בסוף.
דנה נויפלד
אני מאוד מתרגשת. יש סטנד-אפ שלם שהולך ככה: עברנו ארבעה שרים ממונים עד השר הממונה הנוכחי, שלושה ממונים באגף התקציבים, שני משנים ליועץ המשפטי לממשלה, ארבעה רכזים באגף התקציבים, ארבעה רפרנטים באגף התקציבים, שני מנכ"לים במשרד ראש הממשלה, חמישה עוזרים שלהם, שלושה יושבי ראש ועדת הכלכלה, יועצת משפטית אחת בוועדת הכלכלה, מנהלת ועדה אחת בוועדת הכלכלה - - -
לאה ורון
ורכזת בכירה אחת בוועדת הכלכלה.
דנה נויפלד
עידו אציל אחד ואנוכי. אז רציתי להגיד תודה לכולם, לכל מי שהיה בדרך. אם אגיד את השמות של כולם זה ייקח שעה, אבל יש לי רצון להגיד תודה למי שהתחיל את המסע הזה, כי זה מסע שהתחיל לפני שש שנים.
קודם כול, זה השר הממונה דאז, חבר הכנסת דהיום, איתן כבל. תודה רבה לך על הכול.
קריאה
זה לא אותו חוק שהוא הציע.
דנה נויפלד
זה לא אותו חוק, הוא עבר הרבה גלגולים. כל אחד שם את אצבעו, כל אחד שינה.
שכחתי
שני מנכ"לים ברשות השידור ושני יושבי ראש ברשות השידור.
אסף אמיר
ועוד לא הגעת אלינו.
דנה נויפלד
יוצרים אני בכלל לא סופרת, זה עוד מאה אנשים.

המשנה דאז ליועץ המשפטי לממשלה, דידי לחמן-מסר, אסי קליין ממשרד האוצר, ערן ניצן ממשרד האוצר ושלומית ברנע ממשרד ראש הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת אלכס מילר, אתה רוצה להגיד מילה?
אלכס מילר
אני רוצה להודות לך, אדוני היושב ראש, על שהצלחנו לסיים את הסאגה הזאת. עברה שנה וחצי מאז שבחרנו להוביל את הרפורמה בוועדה המשותפת, ואני חושב שזה מסר חשוב מאוד גם לרשות המבצעת וגם לרשות המחוקקת – כאשר רוצים ויש רציונאל אפשר לעשות את זה, גם אם זה לוקח כמה שנים.

מבחינתנו, מה שחשוב שהיום נתנו לא רק אישור אלא תקווה. אנחנו לא נחזור לכאן. אני אומר לכם, אם הסוגיה של רשות השידור תחזור לכאן זה כבר יהיה סגירה של רשות השידור. אני חושב שההזדמנות הזו, שהיה כאן שילוב ידיים של האופוזיציה ושל הקואליציה לנסות, והלכנו על דברים שאני חושב שחלק מחברי הכנסת עקרונית לא היו מסכימים להם, אבל בגלל שהמצב הוא כזה אמרנו שניתן את הצ'אנס ונעשה את הכול. אני חושב שגם הנהלת רשות השידור וגם אתם, כאלו שנמצאים שם, בסופו של דבר הבנתם שללא פשרות וללא גמישות הדבר הזה לא יעבוד. אנחנו צריכים לעקוב אחרי מה שיקרה, אבל אני לא חושב שבפעם הבאה שנגיע לכאן נוכל לעשות את אותם מהלכים שעשינו עד היום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה.
איתן כבל
תודה. אני קודם כול רוצה להגיד לך תודה, אדוני היושב ראש, לך ולצוות הוועדה. אני רוצה לומר לך תודה, גם אם החוק הוא לא בדיוק אותו חוק שפיללתי וקיוויתי לו. אבל בכל זאת, בלעדיך החוק הזה לא היה מגיע לחוף מבטחים. גם אם אינני מתחבר אליו במלואו, אבל עדיף כך מאשר שלא יהיה חוק בכלל.

אני רוצה להוסיף משפט, ואני אומר את זה גם להנהלת הרשות: יש לכם פה עכשיו את ההזדמנות גדולה, ואמר את זה לא חבר מהאופוזיציה, אלא חבר מהקואליציה, יושב ראש ועדת החינוך, שיוצא ברגע זה. זה מבחן, כנראה אחרון באמת. כבר לא ישנה איזו ממשלה תשלוט בישראל, אם זו הממשלה הנוכחית או ממשלה אחרת, אם לא תדעו להשכיל לקחת את רשות השידור - - -

אני אומר את זה בכאב. אמרתי את זה לפני כמה דקות לחבר הכנסת טיבי: אני אומר את זה לעצמי בכאב, שאני לא זוכר מתי צפיתי בערוץ הראשון בפעם האחרונה. לא אמרתי את זה כהתרסה. אני לא אומר דברים לפרוטוקול כדי להעליב או כדי לפגוע, אני אומר את זה באמת באמת. אני רוצה לומר לכם, שעם כל הוויכוחים בינינו, אני מקווה ומצפה שתדעו לעשות את עבודתכם נאמנה ללא חיסולי חשבונות, ללא פגיעה באנשים, אלא לעשות את זה למען השידור הציבורי. אני אומר את זה כמעט בתחינה, כמי שבאמת חושב שהשידור הציבורי הוא הדבר הכי חשוב שיש היום במערכת. אני כאן רק בגלל זה, אין לי מזה דבר וחצי דבר. תודה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
נחמן שי
אני כמובן מצטרף לקודמיי ומברך אותך, כרמל, שהצלחת לצאת יבש מהמים האלה. הייתי כבר בכמה רגעים שמחים של רשות השידור והם מהר מאוד הופכים לרגעים עצובים. תנסו הפעם לקבל את ההזדמנות שיש לכם, בעיקר אני שמח על ההבנה שהושגה ברגע האחרון בין הרשות לבין ארגוני היוצרים, שבלעדיהם התחום הזה והתעשייה הזאת לא יכולים לעבור. זה נתן טעם מתוק לכל הדיונים. האחריות היא שלכם היום – שלך, היושב ראש, המנכ"ל יוני, החברים האחרים שהגיעו לכאן – להוביל את הרשות לדרך חדשה. אם תצליחו – טוב; אם לא תצליחו – כמו אמר איתן, ואני נאלץ להסכים אתו - זו ההזדמנות האחרונה. איך אמר הבוס שלך לשעבר, אהוד ברק? במזרח התיכון מקבלים רק הזדמנות אחת. אני שמח בשמחתכם-שמחתנו ובואו נראה מה יהיה השלב הבא. תודה רבה, ותודה רבה לך, דנה.
לאה ורון
מליאת הכנסת עברה להצעות חוק ולנו יש שם דיון. ממש מילה לכל אחד.
אסף אמיר
אני חושב שאנחנו צריכים להודות היום על כך שיש בג"ץ, כי אני חושב שההליך בבג"ץ יצר מצב שכולנו התכנסנו למה התכנסנו. צריך לברך את יושב ראש הוועדה, שהביא אותנו הנה. אני חושב שמצד אחד זו באמת הזדמנות, ניתנו הכלים. אני חושב שבאמת לא תהיה הזדמנות שניה, עכשיו להנהלת רשות השידור יש משימה אדירה, לא פשוטה, ואם לא נצליח הפעם אני משוכנע שלא נצליח יותר. אני זוכר שנכסים כבר אין לכם אחרי הרפורמה הזאת ואני זוכר שעדיין אפשר להוריד את האגרה כל שנה ולגרום הרפורמה הזאת לקרוס. לכן אני רוצה לברך ומקווה שבאמת יצאנו לדרך חדשה ובאמת השידור הציבורי בישראל יהיה משמעותי יותר מדברים אחרים שקורים היום.
עמית

אני מבקש לסיים בבדיחה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בעוונותי אני לא רק כותב טלוויזיה אלא גם נרדם לידה. גיליתי שכשאני מתעורר ב-3:00 יש בחור נחמד עם כיפה שמדבר עם בחורה נחמדה, וב-4:00 בבוקר אני רואה איזה בחור ערבי נחמד שמדבר עם עוד בחור נחמד. רציתי לשאול אתכם מה כולכם עושים ערים בשעות האלה.
אני מקווה שהשידור הציבורי יביא למסך הישראלי את כל הפרצופים המדהימים עם הסיפורים המדהימים, שהשיקול היחיד שינחה אותו זה מצוינות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה, שיהיה בהצלחה. אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:53.>

קוד המקור של הנתונים