ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/03/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 2) (רישום לנישואין של בני זוג יהודים), התשע"ב-2012, חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 2), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
13/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 256>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י"ט באדר התשע"ב (13 במרץ 2012), שעה 13:45
סדר היום
<1. הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג), התשע"ב-2011, של חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ זאב אלקין, חה"כ איתן כבל, חה"כ עינת וילף, חה"כ יעקב אדרי, חה"כ אורי אורבך, חה"כ נינו אבסדזה, (פ/3579) – רוויזיה בדבר קביעת ועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת החוק>
<2. הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009, של חה"כ עתניאל שנלר, (פ/1635) – רוויזיה בדבר החלטת ועדת הכנסת להעברת הצעת החוק מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוקה, חוק ומשפט>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך

זאב אלקין

עינת וילף

אברהם מיכאלי

דוד רותם
משה גפני

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
>
ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדר אביב
1. הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג),
התשע"ב-2011 – רוויזיה בדבר קביעת ועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת החוק
2. הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009 – רוויזיה בדבר החלטת ועדת הכנסת להעברת הצעת החוק מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוקה, חוק ומשפט
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח ישיבה לעניין דיון ברוויזיות. רוויזיה ראשונה – רוויזיה בדבר קביעת ועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג), התשע"ב-2011, הצעת חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, ורוויזיה בדבר החלטת ועדת הכנסת להעברת הצעת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009, של חבר הכנסת שנלר, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. שתי הרוויזיות של יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. אתה מוזמן, בבקשה, לנמק אותן.
משה גפני
אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, ההחלטה בעניין הזה היתה החלטה די חפוזה, אבל אני מניח לעניין הזה, אני לא מדבר על הפרוצדורה אלא על המהות.

מדובר בשתי הצעות חוק שעוסקות בנושא אזורי רישום נישואין, זה באחריותו של המשרד לשירותי דת וכל מה שנלווה לעניין הזה. אין בכלל ספק שהוועדה שאמורה לדון בעניין הזה היא ועדת הפנים והגנת הסביבה, אלא אם כן היועצת המשפטית תאמר אחרת וחשוב לי לדעת מה עמדתה בעניין.
ארבל אסטרחן
עמדת הלשכה היתה ועדת הפנים.
משה גפני
כן, אין ספק. זה ברור שהוועדה המוסמכת לדון בעניין הזה היא ועדת הפנים. יתירה מזאת, עברה הצעת חוק של חבר הכנסת עתניאל שנלר והיא, מטבע הדברים, עברה לוועדת הפנים. ועדת הפנים כבר קיימה בזה הרבה מאוד דיונים שגם אנחנו היינו שותפים להם. אנחנו, הכוונה היא ליהדות התורה. יש בחוק הזה גם הפרה של הסטטוס קוו - -
דוד רותם
את זה תגיד בלשכת ראש הממשלה.
משה גפני
אני אגיד מה שאני רוצה, איפה שאני רוצה.
דוד רותם
אני רוצה לעזור לך - -
משה גפני
לא, אל תעזור לי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, יש לי חמש דקות ואם אני לא אגיע להצבעה נצטרך לדחות את העניין, אז חבל.
דוד רותם
אין שום בעיה.
משה גפני
מה הטרגדיה בדבר הזה? אני לא מבין.
אורי אורבך
אז נדחה, מה בוער?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אל תאמין.
משה גפני
על כל פנים, נמצא חוק של עתניאל שנלר שהיה בוועדת הפנים, כפי שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה שזה צריך להיות שם וזה שם, ומתנהלים שם דיונים שאנחנו שותפים להם. לפתע פתאום, מגיעה ועדת הכנסת באופן פתאומי ואומרת, נעביר את הכול לוועדת החוקה. גם את הדיונים שהתקיימו בוועדת הפנים, בחוק של חבר הכנסת שנלר, מעבירים לוועדת הפנים, וגם את הצעת החוק של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, שהיא הצעת חוק שמפרה באופן מוחלט את הסטטוס קוו. אני רואה בזה גם הפרה קואליציונית, ואני אומר את זה כאן. אנחנו בניין פוליטי וזו הפרה קואליציונית במלוא מובן המילה.
יש לי חשד שנעשתה כאן עסקה בין ש"ס לבין ישראל ביתנו, וחשוב שתדע את זה, אדוני יושב-ראש הוועדה.
אופיר אקוניס
לא מן הנמנע.
משה גפני
מה?
אופיר אקוניס
אני אומר לדודו – הכול יכול להיות.
משה גפני
מה?
אופיר אקוניס
דודו עשה פרצוף כלשהו, ואני אמרתי לו.
אורי אורבך
מה העסקה? נו, אני במתח.
משה גפני
אני הולך להגיד.
אופיר אקוניס
לא, בוודאי שהוא יגיד.
אורי אורבך
חוק המרפסות? מה?
זאב אלקין
כשש"ס וישראל ביתנו מצליחים להגיע לעסקה זה - - - מאוד קשה.
משה גפני
שהשושבין שלה היה יושב-ראש הקואליציה, זאב אלקין.

יש הצעת חוק שמונחת על שולחנה של ועדת החוקה שעניינה דברים פרסונליים, של הארכת מועד האפשרות של בחירת רבנים וכל מה שנלווה לזה, ואמר לי יושב-ראש ועדת החוקה שהוא לא מתכוון לקדם את זה. ולפתע פתאום, יום לפני שאתה מחליט בוועדת הכנסת על העברת החוק של פתיחת אזורי רישום – שלכל הדעות זה צריך להיות בוועדת הפנים, וזה שם – מעביר יושב-ראש ועדת החוקה את הצעת החוק הזאת פתאום. הוא כמובן מצביע נגד, אבל דואג ששניים יהיו בעד.

אני למדתי בתורה: תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא: תמים תהיה עם ישראל ביתנו וש"ס. לא כתוב את זה בשום מקום.
זאב אלקין
עם יושב-ראש הקואליציה אפשר - - -
משה גפני
כשאני אומר ישראל ביתנו וש"ס אני מתכוון אליך.
זאב אלקין
על זה אני מוחה בתוקף.
משה גפני
אני אמרתי את זה אתמול, היום הליכוד זה לא הליכוד של מנחם בגין. היום הליכוד זה הליכוד של אלקין. זה משהו אחר לגמרי.
אורי אורבך
מזאב ז'בוטינסקי לזאב אלקין.
משה גפני
אני אומר את זה לציבור החרדי ושאף אחד לא יטעה: יש בציבור החרדי סימפטיה גדולה לליכוד מאז ממשלת בגין שהיו אז דברים שאנחנו יכולים להשתבח בהם – לא קשור בכלל לעניין. היום זה משהו אחר לגמרי, אחר לחלוטין, ואני אומר לכם שיהיו לזה השלכות. אני לא יודע אם יש שמאל במדינה הזאת, אבל אני מקווה שיש דברים אחרים. אבל אם יהיה שמאל אני אדע מה אני צריך להגיד לאנשים.
דוד רותם
אתה תמיד תהיה פה, אז מה אם לא יהיה שמאל?
זאב אלקין
יהיה לפיד.
אורי אורבך
הם יתפקדו לקדימה בסוף ולא לליכוד.
משה גפני
אנחנו לא נתפקד לשום - -
היו"ר יריב לוין
מדובר בעסקה שכמוה לא ראית ב-17 שנותיך בכנסת.
משה גפני
אנחנו מדברים על דבר שיש בו כמה היבטים ושאסור בשום פנים ואופן לעשות את זה. האחד, פורמלי – יש חוק שמונח בוועדת הפנים - -
היו"ר יריב לוין
אבל לא נדון בה.
משה גפני
נדון הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פעמים.
אורי אורבך
כמה פעמים הוא נדון?
משה גפני
אפשר לקרוא לחבר הכנסת שנלר ולשאול אותו כמה הוא ישב - -
זאב אלקין
הוא עלה וירד מסדר-היום הרבה פעמים.
היו"ר יריב לוין
לא נדון. היה דיון בחוק הזה?
משה גפני
היה דיון בחוק הזה כמה פעמים. הוא ישב עם רבנים שמתנגדים לחוק הזה, הוא ישב אתנו, הוא ישב בוועדה כמה פעמים.
היו"ר יריב לוין
אז כיצד זה יושב-ראש ועדת הפנים לא מתנגד להוצאת הדיון מהמגרש שלו?
דוד רותם
להיפך, הוא שמח שזה יעבור לוועדת החוקה כי שם הדיונים רציניים וגם אתם תוכלו לבוא לדיונים. גם שם ישמעו אתכם.
אברהם מיכאלי
גם בוועדת הפנים הדיונים רציניים. אל תשמיץ.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מיכאלי, יושב-ראש ועדת הפנים לא מתנגד שהחוק ייצא ממגרשו?
אברהם מיכאלי
הוא מסכים, הוא מסכים.
משה גפני
אני יכול להשלים את דברי?

מה אתם רוצים, שאני אגיד את כל האמת? מה אמר לי יושב-ראש ועדת הפנים ומה אמר לי יושב-ראש ש"ס? אתם רוצים שאני אגיד?
דוד רותם
כן, כן, תגיד.
משה גפני
מה אתם אומרים, הוא מסכים? הוא מסכים? אמנון כהן מסכים? המזל שבניגוד לאחרים אני לא מקליט שיחות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אם בא אלי יושב-ראש ועדת הפנים ואומר: אני מסכים, ובא יושב-ראש ועדת החוקה - -
משה גפני
חבל על הזמן מה שהוא אמר. יושב-ראש ש"ס אמר לי בנוכחות הרבה אנשים: בשום פנים ואופן לא להעביר את זה לוועדת החוקה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אני רוצה להגיד לך דבר אחד – בא יושב-ראש ועדת הפנים ואומר: רוצה אני, בא יושב-ראש ועדת החוקה ואומר: רוצה אני לקבל. באים המציעים בשתי הצעות החוק ואומרים: רוצים אנחנו שזה ילך לוועדת החוקה.
משה גפני
שנלר אמר שהוא רוצה להעביר את זה לוועדת החוקה?
היו"ר יריב לוין
שנלר לא התנגד - -
משה גפני
שנלר אמר לי שהוא מתנגד.
היו"ר יריב לוין
אז לי לא אמר. מה לעשות?
משה גפני
הוא לא אמר לך שהוא בעד.
היו"ר יריב לוין
אמרה לי חברת הכנסת קירשנבאום שהיא תשמח מאוד, אני מניח שהיא נמצאת כאן - -
משה גפני
כן, היחידה הישרה פה בכל הסיפור הזה היא פאינה קירשנבאום. היא היחידה הישרה.
היו"ר יריב לוין
- - ולא שמעתי שום טרוניה גם מחבר הכנסת שנלר ששיחתי האחרונה אתו היתה אתמול.
אורי אורבך
את היחידה הישרה פה אבל התחרות לא קשה.
אברהם מיכאלי
פאינה, קחי את זה לפריימריז - -
פאינה קירשנבאום
אין פריימריז, אתה יודע.
היו"ר יריב לוין
אז אני אומר שוב: במצב הזה אני לא רואה שום סיבה לא לאשר את זה.

משפט סיום, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אני התחלתי לסכם. אמרת לי שזה לא נדון - -
היו"ר יריב לוין
אני שאלתי. לא אמרתי כלום, רק שאלתי.
משה גפני
זה נדון, נדון הרבה מאוד פעמים. זה צריך להיות בוועדת הפנים.

אני אומר לך את האמת: יושב-ראש ועדת הפנים לא מסכים. הוא אמר לך שהוא מסכים. הוא לא מסכים.
היו"ר יריב לוין
הוא לא אמר לי. אומר לי חבר הכנסת מיכאלי, ראש סיעתו.
משה גפני
אני אומר לך את דעתי. הרי, אני לא אומר בעניין הזה שקר. הוא לא מסכים, הוא לא מסכים.

אמר לי יושב-ראש ש"ס בשבוע שעבר, במליאה, בנוכחות הרבה חברי כנסת – אני יכול להביא אותם, נדמה לי שגם מיכאלי שמע את זה: בשום פנים ואופן לא להעביר לוועדת החוקה. אמר לי אלי ישי, אמר לי אלי ישי.
זאב אלקין
אתה רוצה להגיד שיושב ראש סיעת ש"ס פועל בניגוד לעמדתו של - - -?
אברהם מיכאלי
כשיושב ראש ועדת החוקה חוזר בתשובה, תאמין לי, אין צדיקים יותר גדולים ממנו.
משה גפני
הדבר השני, המשמעות של החוק הזה, להעביר אותו מוועדת הפנים לוועדת החוקה, המשמעות של החוק וכל מה שנלווה לעניין הזה – אני רואה בזה הפרה של ההסכם הקואליציוני, אני רואה בזה הפרה של הסטטוס קוו. אם זה עובר לוועדת החוקה, כולל החוק של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, המשמעות של העניין היא ברורה בגלל שבוועדת הפנים אפשר היה להמשיך את הדיון בזה. הרי אפשר לעשות את אותו דיל, אפשר לעשות שהחוק יימשך ויגיע לסיכום. אני רואה בזה הפרה של ההסכם הקואליציוני על כל המשתמע מכך, שלא תהיה אי הבנה בעניין, שאף אחד לא יבוא אלי בטענות אחרי זה.

והדבר השלישי, אני אומר, זה דיל לא כשר, לא כשר, זה מין בשאינו מינו.
קריאה
רגע, אתה תענה, דודו.
היו"ר יריב לוין
לא עונים - - -
משה גפני
זה מין בשאינו מינו. זה ברור לחלוטין.
דוד רותם
אני לא מבין מה לא כשר. הכשר של הבד"צ יש על זה אפילו.
היו"ר יריב לוין
משפט אחרון.
משה גפני
אם לא יפריעו לי הייתי מסיים.
היו"ר יריב לוין
כן, אתה צודק.
משה גפני
זה ברור לחלוטין, שאף אחד לא יחשוב אחרת, נעשתה כאן עסקה שהיא עסקה לא כשרה לחלוטין. לקחת את החוק שצריך להיות בוועדת הפנים, למכור אותו לישראל ביתנו תמורת המחיר ששילם יושב-ראש ועדת החוקה בשבוע שעבר על העניין הזה. זה ברור.

הציבור לא יסלח, לא לש"ס בוודאי, לפי דעתי גם לא לישראל ביתנו. ש"ס מוכרת פה אידאולוגיה תמורת תפקידים, תמורת ג'ובים. זה הפרה של כל ההסכם. אנחנו צד לעניין הזה. אנחנו לא מציעי החוק, אנחנו לא ראשי הוועדה של שתי הוועדות האלה, אנחנו צד בעניין. מוכרים אידאולוגיה תמורת ג'ובים, ולכן אני מציע לקבל את הרוויזיה שלי ולהשאיר את זה בוועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. רבותי, אני עובר להצבעה. מי שבעד לקבל את הרוויזיה ולחזור ולדון בנושא, מי שמתנגד פירושו מתנגד לרוויזיה ומשאיר את ההחלטה הנוכחית על כנה להעביר את הצעות החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו מצביעים על כל אחת מהרוויזיות בנפרד.

הרוויזיה הראשונה לעניין הצעת החוק של חברת הכנסת קירשנבאום. מי בעד הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה להצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 2) (רישום לנישואין של בני זוג יהודים), התשע"ב-2012, לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
1 בעד, 6 נגד, נמנעים אין. לפיכך הרוויזיה נדחתה.
דוד רותם
יום שחור לקואליציה.
משה גפני
יום שחור לכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לרוויזיה השנייה.
משה גפני
לא הבנתי. מה התוצאה?
היו"ר יריב לוין
התוצאה היא 6 נגד, 1 בעד, אין נמנעים ולכן הרוויזיה נדחתה.
משה גפני
אני לא מאמין, באמת? אחרי הנאום שלי לא השתנה שום דבר?
היו"ר יריב לוין
אני עובר לרוויזיה השנייה על הצעת החוק של חבר הכנסת שנלר. מי בעד הרוויזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרוויזיה להצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 3) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג יהודים), התשע"ב-2012, לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אחד בעד הרוויזיה. מי נגד הרוויזיה בעניין הצעת החוק של שנלר? מי נגד? תצביעו, כי לא רואים.
דוד רותם
אותם שישה, נו.
היו"ר יריב לוין
שישה נגד. מי נמנע? אין.

רבותי, אני קובע שאחד בעד, שישה נגד, נמנעים אין. הרוויזיה השנייה גם היא לא התקבלה. תודה רבה, הישיבה הזאת נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00.>

קוד המקור של הנתונים