ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
20/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 524 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ב (20 במרץ 2012), שעה 9:50
סדר היום
<תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אורי מקלב
מוזמנים
>
יהושע אדומי - סגן מנהל האגף החקלאי, מינהל מקרקעי ישראל

יהלום שרעבי - לשכה משפטית, מינהל מקרקעי ישראל
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים

<תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012.

פנה אלי יו"ר הכנסת בבקשה של תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת היערות (מספר 5). משהו בדפוס לא היה בסדר. למה התכוון יו"ר הכנסת?
גלעד קרן
אני אקריא את הנוסח של התיקון ואם צריך גם את דברי ההסבר.
היו"ר אמנון כהן
לא צריך. עבדנו קשה על חוק היערות.
גלעד קרן
"תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת היערות (מס'/ 5), התשע"ב-2012.

(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948)

1. בחוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012 (להלן – החוק) בסעיף 11, המתקן את פרט 41 בתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, במקום "פסקה 02)" צריך להיות "פסקה (3)" ופסקה (3) המובאת בו תסומן "(4)".
2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק".
היו"ר אמנון כהן
רק המספרים שונים ובמהות לא נגענו.
גלעד קרן
טעות טכנית.
היו"ר אמנון כהן
לא מכניסים לפה תיקון חדש.
גלעד קרן
מסתבר שכבר קיימת פסקה 3.
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שאנחנו צריכים לזמן לפה את שרת החקלאות על-מנת שתיתן סקירה איך כורתים עץ במדינת ישראל.

אנחנו נאשר את התיקון.
מי בעד תיקון האישור?

אושר פה אחד.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:00.>

קוד המקור של הנתונים