ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2012

הצעה לסדר היום בנושא: "שיפור תשתיות וכבישים המחברים ישובים דרוזים ובני מיעוטים אחרים בגליל", הצעה לסדר היום בנושא: "מיסוי מקרקעין - שבח ורכישה - מס רכישה לתושב חוץ", הצעה לסדר-היום בנושא: "התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יו"ש ואירועי הר הבית", הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל), התשע"ב-2012, הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין), התשע"ב-2012, הצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד, התשע"א-2011, הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת, התש"ע-2009, הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010, הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין), התשע"א-2011, הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין), התשע"א-2011, הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין), התשע"ב-2012 , חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת הכנסת
14/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 257 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ' באדר התשע"ב (14 במרץ 2012), שעה 10:30
סדר היום
קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום הבאות:
<1. הצעה לסדר-היום בנושא: "התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יו"ש ואירועי הר הבית" – של חה"כ נסים זאב (7774), אריה אלדד (7780) וציפי חוטובלי (7787).>
<2. הצעה לסדר היום בנושא: "מיסוי מקרקעין - שבח ורכישה - מס רכישה לתושב חוץ", אשר הוסבה מהצעת חוק (פ/3799/18) – של חה"כ מרינה סולודקין.>
<3. הצעה לסדר היום בנושא: "שיפור תשתיות וכבישים המחברים ישובים דרוזים ובני מיעוטים אחרים בגליל" – של חה"כ שכיב שנאן (7854).>
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
<1. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/2538/18) של חה"כ אורית זוארץ, התש"ע-2010.>
<2. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3217/18) של חה"כ דב חנין, התשע"א-2011.>
<3. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3218/18) של חה"כ ניצן הורוביץ, התשע"א-2011.>
<4. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4097/18) של חה"כ יריב לוין, התשע"ב-2012.>
<5. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4130/18) של חה"כ חנין זועבי וג'מאל זחאלקה, התשע"ב-2012.>
<6. הצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד (פ/3408/18) – הצעת חה"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ וקבוצת חברי כנסת, התשע"א-2011.>
<7. הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת (פ/1894/18) – של חה"כ דב חנין וקבוצת חברי כנסת, התש"ע-2009.>
בקשת יושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, למיזוג הצעות החוק הבאות על-פי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת, ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית:

1. הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 (מ/499).
2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א-2011, של חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/3508/18).

בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות על-פי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת, ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית:
1. הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 189 והוראת שעה) (הטבות מס לקצבה) (מ/661), התשע"ב-2012.
2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל) (פ/3954/18) – של חה"כ חיים כץ, התשע"ב-2012.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

נסים זאב
מרינה סולודקין
שכיב מוראד-שנאן
אריה אלדד
מוזמנים
>
דוד דהן - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רחל הכהן – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשם פרלמנטרי
קובי סימן טוב
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

<הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/2538/18), התש"ע-2010>
<הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3217/18), התשע"א-2011>
<הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3218/18), התשע"א-2011>
<הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4097/18), התשע"ב-2012>
<הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4130/18), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. על סדר-היום יש מספר נושאים, אני אתחיל בנושא השני – קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק, ותחילה בחמש הצעות החוק שעוסקות בהעלאת גיל הנישואין: 1. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4097/18) של חה"כ יריב לוין. 2. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/2538/18) של חה"כ אורית זוארץ. 3. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3217/18) של חה"כ דב חנין. 4. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3218/18) של חה"כ ניצן הורוביץ. 5. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4130/18) של חה"כ חנין זועבי וג'מאל זחאלקה.
נשמעו במליאה ההצעות כדלקמן
המקום שבו אמורה לִדֹון ההצעה הזו היא בוועדת חוקה, חוק ומשפט; כך גם המלצת הלשכה המשפטית. היתה הצעה להעביר את העניין לוועדת הכספים, שנדמה לי שברור לחלוטין שהיא לא הוועדה הרלבנטית והנוגעת בדבר.
נסים זאב
רגע, או ועדת כספים – לא הוועדה לקידום מעמד האישה?
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא הוצע. אפשר להציע כאן את הוועדה לקידום מעמד האישה, - -
נסים זאב
אני מציע שזה יהיה בוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר יריב לוין
- - אבל אני חושב שהנושא הזה הוא לא רק נושא של מעמד האישה, וראוי שיידון - -
נסים זאב
לא, הוא שייך למעמד האישה. - - - של האישה.
היו"ר יריב לוין
- - בוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד להעביר את ההצעה הזו לוועדת חוקה, חוק ומשפט? – שניים. מי נגד? – אחד. נמנעים – אין.
הצבעה
בעד קביעת ועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק
1. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/2538/18) של חה"כ אורית זוארץ, התש"ע-2010.

2. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3217/18) של חה"כ דב חנין, התשע"א-2011.

3. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/3218/18) של חה"כ ניצן הורוביץ, התשע"א-2011.

4. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4097/18) של חה"כ יריב לוין, התשע"ב-2012.

5. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין) (פ/4130/18) של חה"כ חנין זועבי וג'מאל זחאלקה, התשע"ב-2012 – שניים
נגד – אחד

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך אני קובע שכל חמש הצעות החוק האלה יידונו בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
<הצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד, התשע"א-2011>
<הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת, התש"ע-2009>
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעות הבאות: 6. הצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד (פ/3408/18) – של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ וקבוצת חברי כנסת. 7. הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת (פ/1894/18) – של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת.

נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכלכלה או לוועדת הפנים והגנת הסביבה. ההצעה – על-פי המלצת הלשכה המשפטית ועל-פי הנושא – אמורה לִדוֹן בוועדת הכלכלה. אני מבין שגם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה הודיע לי שהוא מסכים שהנושא הזה יעבור לוועדת הכלכלה, ויושב-ראש ועדת הכלכלה מעוניין לקבל את הנושא אליו. לכן, בנסיבות האלה, ומאחר שגם חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ' ביקשה שהנושא יעבור לוועדת הכלכלה, אני מציע שכך נעשה.

מי בעד להעביר את שתי ההצעות לועדת הכלכלה?

הצבעה
בעד קביעת וועדת הכלכלה לדיון בהצעות חוק
6. הצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד (פ/3408/18) – הצעת חה"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ וקבוצת חברי כנסת, התשע"א-2011.
7. הצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת (פ/1894/18) – של חה"כ דב חנין וקבוצת חברי כנסת, התש"ע-2009 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
נסים זאב
אני יכול לדבר על הסעיף הראשון?
היו"ר יריב לוין
אפשר, אבל תן לי לגמור את זה, אחר-כך לפרוטוקול אפשר מה שרוצים.
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום הבאה
הצעה לסדר-היום בנושא: "התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יו"ש ואירועי הר הבית"
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לקביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום: הצעה לסדר-היום בנושא: "התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יהודה ושומרון ואירועי הר הבית" – של חברי הכנסת נסים זאב, אריה אלדד וציפי חוטובלי.

זה תלוי בכם, לאן שאתם רוצים להעביר את זה.
אריה אלדד
הבעיה היא שהמקום הטבעי להתנכלויות בכבישי יהודה ושומרון הוא ועדת החוץ והביטחון; ולגבי הר הבית, המקום הטבעי הוא ועדת הפנים והגנת הסביבה. החיסרון הוא שדנו בנושאים האלה כמה וכמה פעמים בוועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון – זו ועדה חסויה, והדיונים שלה לא זוכים להד ציבורי ראוי. לכן, אני הייתי מעדיף שהדיון יתקיים – בדגש על האירועים שהיו בהר הבית – בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
אין שום בעיה. מקובל עליך?
נסים זאב
אני רק רוצה להוסיף שהאירועים בהר הבית הרבה יותר חמורים מיהודה ושומרון, כי בסופו של דבר צה"ל מטפל בנושא של יהודה ושומרון. אבל הבעיה שלנו היא שירושלים נכבשת יום-יום מול עינינו, ואנחנו לא עושים מאומה.
היו"ר יריב לוין
כן. בסדר גמור.
לפיכך – לאור בקשת המציעים – אני מציע להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד?

הצבעה
בעד קביעת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעה לסדר-היום: "התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יו"ש ואירועי הר הבית" – של חה"כ נסים זאב (7774), אריה אלדד (7780) וציפי חוטובלי (7787) – פה אחד.
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים.
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום הבאה
הצעה לסדר היום בנושא: "מיסוי מקרקעין - שבח ורכישה - מס רכישה לתושב חוץ"
היו"ר יריב לוין
הצעה לסדר-היום: "מיסוי מקרקעין - שבח ורכישה - מס רכישה לתושב חוץ", שהוסבה מהצעת חוק (פ/3799/18) – של חברת הכנסת מרינה סולודקין.


אני מבין שעלו האפשרויות הללו: ועדת הכספים או ועדת הכלכלה. נדמה לי שעל פניו זה נושא של ועדת הכספים באופן מוחלט, אלא אם את מעוניינת במשהו - - -
מרינה סולודקין
אני אגיד לכם: ועדת הכלכלה עמוסה מאד בעבודה, ולא תהיה ישיבה בנושא הזה. בגלל נושא הדיור הרחב שחבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן מתעסק בו בוועדת הכלכלה, יש יותר סיכויים לקיים את הישיבה במושב הקיץ.
אז אם אפשר, אני מבקשת להעביר לוועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
להעביר את זה לוועדת הכלכלה – אבל אין תקדים למצב כזה, שמיסוי מקרקעין נדון בוועדת הכלכלה.
מרינה סולודקין
אבל זה לא חוק, זה דיון בנושא - - -
ארבל אסטרחן
אני רואה שסגן שר האוצר ביקש את ועדת הכלכלה.
אתי בן-יוסף
בהצעה-לסדר.
היו"ר יריב לוין
אוקיי. אז אני מציע כך: אני אומר באופן מפורש, מבלי שיש בזה איזשהו תקדים; ובגלל שיש בקשה כזאת מכל הגורמים; ויש דיונים בסוגיית הדיור בהיקף הרחב, שהמיסוי משליך עליה; ומאחר שמדובר בהצעה-לסדר ולא בהצעת חוק – תחת כל ההסתייגויות האלה – אנחנו נעביר את הנושא לוועדת הכלכלה.

מי בעד?

הצבעה
בעד קביעת ועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "מיסוי מקרקעין - שבח ורכישה - מס רכישה לתושב חוץ", אשר הוסבה מהצעת חוק (פ/3799/18) – של חה"כ מרינה סולודקין – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
מרינה סולודקין
תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום הבאה
הצעה לסדר היום בנושא: "שיפור תשתיות וכבישים המחברים ישובים דרוזים
ובני מיעוטים אחרים בגליל">
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: הצעה לסדר היום בנושא – "שיפור תשתיות וכבישים המחברים ישובים דרוזים ובני מיעוטים אחרים בגליל", של חה"כ שכיב שנאן (7854).
לאן אתה רוצה להעביר את זה?
שכיב מוראד שנאן
בגלל שיש פה תכנון סטאטוטורי וזה גם קשור לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה, אז אם אפשר להקים ועדה משותפת – שהנושא רק יעלה.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה להקים ועדה משותפת, אבל אז אנחנו נצטרך לחזור לראשי הוועדות כדי לבקש מהם שמות, וכן הלאה. השאלה היא אם אתה לא מעדיף שזה - - -
נסים זאב
זה ייקח לך עוד שנה – ועדה משותפת. עוד שנה תהיה לך ועדה משותפת.
שכיב מוראד שנאן
זו הסיבה שאני מעלה את זה. מה הכי טוב? איפה אפשר לדחוף את זה הכי מהר?
היו"ר יריב לוין
שמע, אני לא יודע להגיד לך.
נסים זאב
האמת, שתיהן טובות. שתיהן לא מתפקדות - - -
היו"ר יריב לוין
זה עניין של ההידברות שלך עם יושב-ראש הוועדה הרלבנטית כדי לנסות ולקדם את זה.
נסים זאב
- - -
היו"ר יריב לוין
אם אתה רוצה, אני גם מוכן לדבר איתם בכדי לדחות את ההחלטה לשבוע הבא.
נסים זאב
בלאו הכי יוצאים לפגרה. ככה הם גם אחרי ארבעה כוסות של יין - - -
היו"ר יריב לוין
תראה עם מי מהם אתה מסתדר – איך שאתה רוצה. או שאתה רוצה עכשיו, מה שתבקש.
שכיב מוראד שנאן
אתה יודע מה? – נעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה בגלל התכנון הסטטוטורי.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. בסדר גמור.

מי בעד להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה?
הצבעה
בעד קביעת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "הצעה לסדר היום בנושא: "שיפור תשתיות וכבישים המחברים ישובים דרוזים ובני מיעוטים אחרים בגליל" – של חה"כ שכיב שנאן (7854) – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
בקשת יושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה:
הצעת חוק התכנון והבנייה (מ/499), התש"ע-2010

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה) (פ/3508/18), התשע"א-2011,
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לנושא הראשון שמופיע על סדר-היום: "בקשת יושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, למיזוג הצעות החוק הבאות על-פי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת, ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: 1. הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 (מ/499). 2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א-2011, של חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/3508/18).
מדובר במהלך שאישרנו אותו כאן בעבר, להעביר את הצעת החוק של חבר הכנסת אייכלר מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה המשותפת, על-מנת שהיא תשתלב לתוך הדיון בחוק התכנון והבנייה הרחב. בנסיבות האלה – נדמה לי – שאישור בקשת המיזוג הוא מהלך ברור, ואני מציע להיענות לבקשה.
מי בעד?

הצבעה
בעד מיזוג הצעות החוק הבאות על-פי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת:
1. הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 (מ/499).

2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א-2011, של חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/3508/18) – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה הרווחה והבריאות
הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 189 והוראת שעה) (הטבות מס לקצבה) (מ/661),
התשע"ב-2012
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל) (פ/3954/18),
התשע"ב-2012
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לתוספת לסדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות על-פי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת, ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: 1. הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 189 והוראת שעה) (הטבות מס לקצבה) (מ/661), התשע"ב-2012. 2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל) (פ/3954/18) – של חה"כ חיים כץ, התשע"ב-2012.שוב, מדובר בשתי הצעות שעוסקות באותו עניין. מיזוגן ביחד הוא, ממילא, טבעי ומתבקש. לכן, גם לבקשה הזו אני מציע שאנחנו נענה.


מי בעד?

הצבעה
בעד מיזוג הצעות החוק הבאות על-פי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת:
1. הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 189 והוראת שעה) (הטבות מס לקצבה) (מ/661), התשע"ב-2012. 2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל) (פ/3954/18) – של חה"כ חיים כץ, התשע"ב-2012 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:46.>

קוד המקור של הנתונים