ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/03/2012

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון- העלאת גיל הנישואין) התשע"ב- 2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
06/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 253>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י"ב באדר התשע"ב (06 במרץ 2012), שעה 15:15
סדר היום
<הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון- העלאת גיל הנישואין) התשע"ב- 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
ישראל אייכלר

זאב אלקין

אילן גילאון

שלמה מולה
יואל חסון
ג'מאל זחאלקה
מוזמנים
>
אלינור לאון-ימין – מנהלת לשכה, מזכירות הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון- העלאת גיל הנישואין) התשע"ב- 2012>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. אנחנו מתכנסים כאן בהתרעה קצרה ובבקשה מיוחדת להקדמת דיון בהצעת חוק גיל הנישואין (תיקון- העלאת גיל הנישואין), התשע"ב- 2012, פ/4130/18, של חברי הכנסת חנין זועבי וג'מאל זחאלקה, לפני הקריאה הטרומית. מדובר בהצעה שדומות לה מובאות היום במסגרת יום האישה הבין-לאומי לקריאה טרומית. הצעה שהוגשה זו מכבר, עלתה בשעתו במליאה ולא אושרה ובגלל כל מיני תקלות כאלה ואחרות בסופו של דבר לא ניתן היה להביא אותה לסדר-היום אלא באישור מיוחד שאנחנו נדרשים לו כאן. נדמה לי שההגינות מחייבת, חרף חילוקי הדעות התהומיים בכל הנושאים האחרים, שלא ינוצל הפגם הפרוצדוראלי הטכני הקטן הזה כדי למנוע הצטרפות להצעה שממילא הוצמדו לה כבר שורה ארוכה של הצעות אחרות, ולכן אני הייתי מציע לאשר את הבקשה ולאשר את הפטור, ברוח דומה גם לעמדה של יושב-ראש הכנסת בסוגיה הזו. הערות? התייחסויות? מי בעד?
הצבעה
בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר יריב לוין
5 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. חבר הכנסת אייכלר נוכח אבל לא השתתף בהצבעה וזה כמובן בסדר מבחינת הקוורום. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:25.>

קוד המקור של הנתונים