ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/03/2012

חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
18
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
12/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 666 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ח באדר התשע"ב (12 במרץ 2012), שעה 9:45
סדר היום
<הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אריה אלדד

אורי מקלב
מוזמנים
>
סגן השר יעקב ליצמן - סגן שר הבריאות

ד"ר בועז לב - המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר מיכאל דור - ראש אגף רפואה כללית, משרד הבריאות

מירי כהן - מנהלת תחום בכיר שירות הצלה, משרד הבריאות

יעקב איזק - יועץ תקשורת, לשכת סגן שר הבריאות

ערן הכהן - אגף התקציבים, משרד האוצר

אלי בין - מנכ"ל מגן דוד אדום

עו"ד גרשון גונטובניק - יועץ משפטי, מגן דוד אדום

אורי שחם - ראש לשכת מנכ"ל מגן דוד אדום

עו"ד אורן בלושטיין - עוזר מנכ"ל מגן דוד אדום

עו"ד שני דניאלס - ממונה על הגבייה, מגן דוד אדום

יהודה גבאי - מרחב לכיש, מגן דוד אדום

יוסי רוקח - מנהל מרחב השרון, מגן דוד אדום

רפאל סטרוגו - מנהל אגף רפואה, מגן דוד אדום

רמי מילר - פאראמדיק ראשי, מגן דוד אדום

אלי יפה - מגן דוד אדום

רובי שמש - מגן דוד אדום

יעקב ביכלר - יועץ תקשורת למגזר החרדי, מגן דוד אדום

דורון אלמוג - מנכ"ל איגוד האמבולנסים הפרטיים

עמיד אבו עקל - מנכ"ל א.ע. הצפון, איגוד האמבולנסים הפרטיים

ויליאם אבוקרט - מנכ"ל אמבולנס ויליאם, איגוד האמבולנסים הפרטיים

יוסי אמר - מנכ"ל אמבולנס דור אלפיים, איגוד האמבולנסים הפרטיים

נועם בני - מנכ"ל אמבולנס נועם, איגוד האמבולנסים הפרטיים

שאול סאלח - סמנכ"ל אמבולנס רון, איגוד האמבולנסים הפרטיים

אריה שאול - מנכ"ל אמבולנס אריה, איגוד האמבולנסים הפרטיים

עו"ד זיו עזורה - איגוד האמבולנסים הפרטיים

שניר קינדל - אמבולנס הנגב, איגוד האמבולנסים הפרטיים

איציק שטיינברג - השפלה שירותי אמבולנסים בע"מ, איגוד האמבולנסים הפרטיים

רז תמרי - איגוד האמבולנסים הפרטיים

רענן אשתר - איגוד האמבולנסים הפרטיים

הלל דשן - ראש אגף תקציבים, כללית שירותי בריאות

רונן הראל - מנהל אגף הרכש, מכבי שירותי בריאות

עו"ד דליה ברוק-רסקאי - יועצת משפטית, המועצה הישראלית לצרכנות
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אנחנו מתחילים שבוע חדש. י"ח באדר, ה-12 במרץ 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעות חירום), התשע"א-2010. קיימנו לא מעט דיונים בנושא.

בדיון האחרון ביקשתי רביזיה ואכן נעשתה עבודה. אני מבקש להצביע, לאשר את הרביזיה ואז נפתח שוב את הדיון.

הצבעה
בעד קבלת הרביזיה – פה אחד

הרביזיה התקבלה

כל חברי הכנסת שנמצאים באולם אישרו את הרביזיה. לפי סעיף 110 אנחנו נפתח מחדש את הדיון.

בדיון האחרון היו לנו כמה מחלוקות. רצינו לראות אם אפשר להכשיר תשלומי עבר בדיעבד. אחרי ישיבות של היועצים המשפטיים עם היועץ המשפטי של הכנסת נמצא ניסוח שיאפשר למגן דוד אדום להכשיר את התשלומים שנגבו בעבר כך שהם לא יהיו חשופים לתביעות.

הנושא השני עליו דיברנו היה שמגיע אמבולנס ונותן טיפול ראשוני, כי אז לא תהיה גבייה או תהיה חצי גבייה.
שמרית גיטלין שקד
אם יש רק טיפול רפואי, הגבייה חלקית.
היו"ר חיים כץ
תהיה גבייה מופחתת. החלטנו שאנחנו רוצים להביא את זה בתקנות שיאושרו בוועדה ויאמרו מה זה טיפול, מה זה טיפול מופחת וגובה התשלומים שגם הם יובאו לאישור הוועדה.

אם משרד הבריאות יתנגד לזה, באפשרותו תמיד להגיש הסתייגות. אם המליאה תקבל את ההסתייגות, הוא קיבל את ההסתייגות, והם המליאה לא תקבל את ההסתייגות, הוא לא קיבל את ההסתייגות. אם במליאה תתקבל ההסתייגות, נראה אם אנחנו רוצים להעביר את החוק כך או לא רוצים.
רחל אדטו
אני רוצה לשאול משהו. יש כאן מכתב של משרד עורכי דין בנושא האמבולנסים הפרטיים. זה לא המכתב היחיד שעוסק בדבר הזה. אני מניחה שכמו שאני קיבלתי במייל, קיבלו גם אחרים.
היו"ר חיים כץ
כבוד הרב ליצמן הגיע. ברוך הבא.

אני אומר לך מה נאמר כאן עד עכשיו. עלו כאן שלושה דברים מהותיים עליהם כנראה מתבסס החוק. דבר אחד היה שהיועצים המשפטיים של הכנסת והוועדה הצליחו כנראה לרבע את המעגל ותשלומי העבר שנגבו על ידי מגן דוד אדום הוכרו רטרואקטיבית כחוקיים. זאת אומרת, לא ילך מישהו לבג"ץ על גבייה שנעשתה לפני שש שנים.

דיברנו על תשלום מופחת לטיפול במקרה שמגן דוד אדום מגיע ונותן טיפול. במקרה הזה אמרנו שיהיה תשלום מופחת. התשלום המופחת וסוג הטיפול ייקבע כאן בוועדה בתקנות שיביא משרד הבריאות. כשהתקנות יגיעו, נדון במה זה טיפול מופחת ומה הוא לא טיפול מופחת.

הנושא השלישי. ב-99 אחוזים כלל התשלומים שנגבים וכל האגרות שנגבות במדינת ישראל מאושרים על ידי ועדת הכנסת. גם כאן אנחנו רוצים שהתשלומים שמגן דוד אדום גובה יאושרו על ידי ועדת הכנסת. אמרתי שאם משרד הבריאות לא ירצה בכך, הוא יגיש הסתייגות. אם הוא יזכה במליאה, הוא זכה, ואם הוא לא זכה במליאה, הוא לא זכה.
סגן השר יעקב ליצמן
או שנמשוך.
היו"ר חיים כץ
או שתמשוך.
סגן השר יעקב ליצמן
כנראה אמשוך.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
סגן השר יעקב ליצמן
אני לא חושב שבכל דבר אני צריך את הוועדה. אני מוכן לדון על הדברים.
היו"ר חיים כץ
צריך לסיים את החוק הזה.
סגן השר יעקב ליצמן
גם אני רוצה בכך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו כבר דנים בזה זמן רב.
סגן השר יעקב ליצמן
על סוג הטיפול אני יותר מחמיר אפילו ממשרד הבריאות. יש דברים שהם חשבו שבגדר טיפול בדיקות דם, טיפול בסוכרת ובדיקות לחץ דם לא צריכים להיות.
היו"ר חיים כץ
בדיקות דם עושים במגן דוד אדום?
קריאה
כן.
סגן השר יעקב ליצמן
אני לא חושב שזה נקרא טיפול.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תביא בתקנות.
סגן השר יעקב ליצמן
אני רוצה להתייעץ אם אני מושך או לא.
היו"ר חיים כץ
עכשיו?
סגן השר יעקב ליצמן
כן. אני אקיים בחוץ התייעצות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 09:55 ונתחדשה בשעה 10:00)>
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את הישיבה. אני מקווה שהפעם גם נוכל לסיים את הישיבה. אנחנו דנים בהצעת חוק מגן דוד אדום.

אנחנו נעבור להקראה. אם תוך כדי ההקראה יהיה למישהו מה להעיר, יעיר.
שמרית גיטלין שקד
1.
תיקון סעיף 7א

בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, בסעיף 7א –
(1)
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "בעד פינוי חירום ותשלומים אחרים".

(2)
בסעיף קטן (א), במקום "שירותים הניתנים לפי חוק זה" יבוא "שירות פינוי חירום" אחרי "ושר האוצר" יבוא "באישור ועדת העובדה, הרווחה והבריאות של הכנסת", ובסופו יבוא "בסעיף זה, "פינוי חירום" – פינוי בלתי מתוכנן באמבולנס או באמצעי תחבורה אחר של האגודה, עקב צורך רפואי פתאומי, לרבות העקת אמבולנס לביצוע פינוי כאמור שלא הסתיימה בפינוי או שהסתיימה בפינוי נפטר ולרבות פינוי יולדת".

אנחנו מקריאים את הגרסה השנייה.
(3)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

בתקנות לפי סעיף קטן (א) לא ייקבע תשלום בעד הזעקת אמבולנס שהסתיימה ללא פינוי וללא טיפול רפואי בזירת האירוע. משרד הבריאות יקבע בתקנות.

שר הבריאות ושר האוצר באישור ועדה, זה יהיה בהמשך, יקבעו מה זה טיפול רפואי שבעצם יחייב את האדם בתשלום מופחת ומה לא ייכלל בטיפול רפואי. זה אומר שנניח בדיקות פשוטות או טיפולים פשוטים, אז הבן אדם לא יחויב בתשלום בכלל אם זה הסתיים ללא פינוי וללא טיפול רפואי.
סגן השר יעקב ליצמן
אני רוצה להבהיר שאני לא רואה בבדיקת סוכרת כבדיקה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לומר לך ש-NEVER SAY NEVER. למה אתה צריך להגיד היום מה שאתה יכול להגיד מחר?
סגן השר יעקב ליצמן
אתה צודק. NEVER SAY NEVER, אבל צריך להגיד את זה.
רחל אדטו
צריך שתהיה אחידות בכתיבת המילה הזעקה, כי בגרסה א' כתוב אזעקה.
שמרית גיטלין שקד
אני ממשיכה בקריאה.

לעניין הזעקת אמבולנס שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע, תיקבע אגרה –
(1)
בשיעור שלא יעלה על 25 אחוזים מהאגרה המזערית – לעניין אמבולנס של טיפול נמרץ.

(2)
בשיעור שלא יעלה על 50 אחוזים מהאגרה המזערית – לעניין אמבולנס אחר.
היו"ר חיים כץ
משרד האוצר, תחשוב על ההסתייגות.
שמרית גיטלין שקד
בסעיף קטן זה, "אגרה מזערית" – אגרה בסכום הנמוך ביותר שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א) בעד פינוי באמבולנס של טיפול נמרץ או באמבולנס אחר, לפי העניין, בלי להביא בחשבון נתונים אחרים שלפיהם נקבעת האגרה".

נסביר את זה כדי שלא תהיה אי בהירות. יכול להיות שהנוסח לא בהיר ונחדד אותו בהמשך. זאת האגרה הנמוכה ביותר שקיימת בתקנות לפינוי אמבולנס. כלומר, הסכום הנמוך ביותר.
אורי מקלב
פעם אחת חמישים אחוזים ופעם אחת 25 אחוזים.
שמרית גיטלין שקד
כן. הסכום הנמוך ביותר.

(ג)
האגודה רשאית לגבות תשלומים בעד שירותים אחרים הניתנים על ידה שאינם שירותי חירום ככל שהוסמכה לכך בתקנון ובכפוף להוראותיו. ואולם, התשלום המרבי שניתן לגבות בעד שירות מהשירותים המנויים להלן, טעון אישור מראש של המנהל הכללי של משרד הבריאות – וכאן אנחנו מוחקים את המלים באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות. הודעה על התשלום המרבי שאושר כאמור תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות ושלה באגודה, ובכל דרך אחרת שהורה שר הבריאות.


(1)
הסעה באמבולנס של האגודה שאינה פינוי חירום.


(2)
ביקור לצורך קבלת טיפול בתחנת מגן דוד אדום.


(3)
נוכחות מגן דוד אדום באירוע ציבורי או המוני.


(4)
שירות אחר שהורה עליו המנהל הכללי של משרד הבריאות.

בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה) לא חל שינוי.
היו"ר חיים כץ
תקריאי.
שמרית גיטלין שקד
(ד)
האגודה רשאית לקבוע כללים לעניין הנחות או פטורים מתשלום אגרה לפי סעיף קטן (א) או מתשלומים בעד שירותים לפי סעיף קטן (ג), בשל מצב כלכלי או בריאותי של המפונה. כללים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות ושל האגודה ובכל דרך אחרת שיורה שר הבריאות.

(ה)
המנהל הכללי של האגודה או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לוותר על הפרשי הצמדה, ריבית או קנס, כולם או חלקם, אם הוכח להנחת דעתו כי לפיגור בתשלום האגרה או התשלום כאמור בסעיף קטן (ג) גרמו נסיבות שלחייב לא הייתה שליטה עליהן.

2.
תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לפי סעיף 7א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.


יש כאן הבהרה. מדובר רק על תקנות שיותקנו מעתה ואילך, לרבות התקנות של הטיפול הרפואי אבל תקנות שיותקנו מעתה ואילך יצטרכו אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לרבות תיקון של התקנות שקיימות היום.

3.
הוראה לעניין תשלומים שנגבו לפני יום התחילה

לא יראו תשלום שנגבה על ידי מגן דוד אדום לפני יום תחילתו של חוק זה, בעד שירות שאינו שירות פינוי חירום, כתשלום שנגבה שלא כדין, רק מן הטעם שהשירות והתשלום בעדו לא נקבעו בתקנות לפי סעיף 7א לחוק העיקרי, כנוסחו לפני יום תחילתו של חוק זה. אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכותו של זוכה על פי פסק דין סופי שניתן לפני יום תחילתו של חוק זה.
יוסי אמר
ההתייחסות למקרים שהם לא מקרי חירום. דווקא בחירום כן צריך לתת את ההנחות. למה לא בחירום? כדי לבוא ולפרק את כל החברות הפרטיות? יש כאן כיוון ישיר.
היו"ר חיים כץ
בסדר. שמענו. מה ההסתייגות שלך?
ערן הכהן
למחוק את המלים באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
היו"ר חיים כץ
תנמק לפרוטוקול למה אתה רוצה את זה.
סגן השר יעקב ליצמן
תשאיר את המילה בריאות.
ערן הכהן
מבחינה מהותית, האגרה הזאת היא כמו כל מחיר שמשרד הבריאות מפקח עליו וקובע לו את המחיר וזה לא עובר בוועדות. זאת לא אגרה שמשולמת לאוצר המדינה. אין תקדים כזה שבסוף מחירים נקבעים בוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר חיים כץ
בוועדות. לא משנה איזו ועדה.
ערן הכהן
הממשלה צריכה לפקח על המחיר הזה בעצמה.
שמרית גיטלין שקד
הוא אמר שזה מחיר, אבל מדובר באגרה.
ערן הכהן
כן, לעניין המהות זה מחיר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על ההסתייגות שלך.

הצבעה
נגד ההסתייגות – פה אחד

ההסתייגות לא התקבלה

ההסתייגות שלך לא התקבלה.
שמרית גיטלין שקד
ההסתייגות שלך היא למחוק את המלים "באישור הוועדה". אני מניחה שההסתייגות שלך גםפ כוללת למחוק את סעיף 2 שמדבר על תקנות שיובאו לאישור הוועדה.
היו"ר חיים כץ
תגיש הסתייגות במליאה.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, בקשה שהתעוררה תוך כדי הקראה בנושא ההנחות, שרשאי מגן דוד אדום לקבוע כללים והנחות וזה יתפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות. אנשים רואים ומקשרים בין משרד הבריאות לבין כל התעריפים של מגן דוד אדום ולגבי ההנחות. אני מציע שהכללים שנקבעים יהיו בשיתוף משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
הם יבואו ממשרד הבריאות.
אורי מקלב
לא. כל הנושא של הפטורים וההנחות, יהיו בשיתוף עם נציג משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אמרת את זה לפרוטוקול. אתה לא יכול להכניס את זה עכשיו לחקיקה. זה חוק ממשלתי.
אורי מקלב
בתקנות.
היו"ר חיים כץ
כן, שיעשו בתקנות ונראה איך אנחנו מרחיבים את זה.
שמרית גיטלין שקד
אני רוצה לומר משהו לגבי ההסתייגות של משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
תעשה את זה בתקנות. תלחץ על משרד הבריאות ותעשה את זה בתקנות.
סגן השר יעקב ליצמן
עכשיו אני מביא את זה.
זיו עזורה
עורך דין זיו עזורה מטעם איגוד האמבולנסים הפרטיים. לעניין סעיף (ג).
היו"ר חיים כץ
אתה גם לוביסט?
זיו עזורה
חד פעמי. רק לעניין הזה. לעניין סעיף קטן (ג) ולאחר שקראתי את הפרוטוקולים הקודמים, ובעיקר את ההבטחות של חברי הוועדה הנכבדה, שלא תהיה תחרות פרועה, אני שואל איפה כאן הפיקוח שהמחיר לגבי השירותים תהיה באמת אחיד בכל הארץ, שאותה גברת בשדרות תקבל את אותו מחיר במקום שיש בו תחרות כמו בתל אביב, בחדרה ובנתניה. איפה הפיקוח שלא תהיה תמחור דורסני כלפי מטה? הרי במקום שבו יש תמחור דורסני כלפי מטה, בסופו של יום התהליך הזה יוביל לקריסה של חברות האמבולנס הפרטיות ולכך שבטווח הארוך הציבור יישא בנטל הזה.
היו"ר חיים כץ
באיזה נטל?
זיו עזורה
בטווח הארוך המחירים שיהיו של מגן דוד אדום שמבצע את השירותים האלה יעלו כי הוא יהפוך להיות מונופול גם לעניין השירותים.
היו"ר חיים כץ
אתה חושב שייתנו לו להיות מונופול בארץ הזאת?
קריאה
הוא יהיה. זאת הדרך למונופול.
זיו עזורה
בטווח הקצר, ברגע שיהיה תמחור דורסני – ומדובר על כספי ציבור כי הוא מתוקצב על ידי כספי ציבור – מגן דוד אדום ייתן שירותים.
היו"ר חיים כץ
מה זה מתוקצב על ידי כספי ציבור? מי מתקצב את מגן דוד אדום? אם אתה מדבר לוועדה ואפילו שאתה עורך דין, מאיפה מגן דוד אדום מתוקצב?
זיו עזורה
מתוך הדוח שניתן לוועדה הזאת על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת השתתפות הממשלה היא שמונה אחוזים מתוך 500 מיליון שקלים.
סגן השר יעקב ליצמן
למען הפרוטוקול, משרד הבריאות תומך במגן דוד אדום.
זיו עזורה
עוד עשרה אחוזים מתוך ה-500 מיליון השתתפות של גורמים אחרים כגון הרשויות המקומיות, 16 אחוזים הכנסות מבתי החולים ומוסדות אחרים בגין הספקת דם ומוצריו ויש עוד 22 אחוזים מה-500 מיליון שקלים.
מיכאל דור
זה לא תקצוב. זאת קניית שירותים.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להסתייג על זה?
זיו עזורה
אדוני היושב ראש, התמחור, אם הוא יהיה תמחור דורסני כלפי מטה במחירי הפסד, זה יהיה על כולנו. בסופו של דבר החברות הפרטיות לא יצליחו לעמוד בתחרות הזאת שמגן דוד אדום מנהלת ומנסה לנהל גם כיום. אם אתם תאשרו את החוק בנוסח שלו כפי שהוא היום, אלה תנאי תחרות שאינם שוויוניים. הרי מגן דוד אדום מקבל הטבות.
היו"ר חיים כץ
כמה בונוס אתה מוכן לשלם לנו כדי שנסגור את מגן דוד אדום?
זיו עזורה
חס וחלילה.
היו"ר חיים כץ
אל תגיד לי ככה.
יוסי אמר
חס וחלילה, זה לא העניין.
זיו עזורה
אדוני היושב ראש, אף אחד לא מדבר על זה. אנחנו לא מדברים על הפינויים ועל הסעות החירום. אנחנו מדברים על השירותים שמעבר, על השירותים האלקטיביים. אותם שירותים כרגע, חברות האמבולנס הפרטיות עושות את אותם שירותים במחירים שהם שווים לכל נפש, במחירים שהם יותר זולים ממה שמגן דוד אדום נותן.
היו"ר חיים כץ
זה ברור. לאותה חברה עם אמבולנס אחד אין מטה, פיקוח, העברות טלפון וטלוויזיה. את לה את כל הלוגיסטיקה. לא כלכלי להם עם אמבולנס אחד לעשות לוגיסטיקה כזאת.
רז תמרי
אני רוצה לתקן. אני רז תמרי מאיגוד האמבולנסים. על החברות הפרטיות יש פיקוח ומי שמפקח על החברות הפרטיות ונותן להן אישורי הפעלה זה משרד הבריאות. כשאתה אומר שעל החברות הפרטיות אין פיקוח, זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אין לוגיסטיקה כזאת של טלוויזיות, קריאות, אנשים ותורניות כמו שיש במגן דוד אדום.
רז תמרי
אני לא בטוח שאתה צודק. אתה מוזמן לבוא לבקר בחברות הפרטיות כמו שביקרת במגן דוד אדום.
היו"ר חיים כץ
אני מוכן לבוא לחברות פרטיות ותראה לי את המערך של קליטת אירועים, אחיות, שמירה וכולי. אני אבוא. תראה לי מערך כזה. יש לך כאלה דברים?
רז תמרי
כן.
היו"ר חיים כץ
בכל חברה פרטית, ב-150 החברות?
רז תמרי
הגדולות.
זיו עזורה
בקצב הזה, אף חברה פרטית לא תגיע לזה.
רחל אדטו
אתם גם לא צריכים כי אתם לא יכולים לתת מענה לחירום ואנחנו מדברים על שני דברים אחרים.
זיו עזורה
בדיוק בשל כך. אנחנו לא מדברים על פינויי חירום. כל מה שאנחנו מדברים זה על אבטחת אירוע של מדונה כי מדונה לא צריכה לקבל הנחה ממגן דוד אדום או באמצעות הממשלה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
זיו עזורה
אלה לא פינויי חירום. על פינויי חירום אנחנו לא מדברים.
יוסי אמר
ברור שמגן דוד הוא גוף שחייב להיות ואני שמח מאוד שאתה תומך נלהב בו. אני אשמח מאוד שתהיה תומך נלהב ב-500 אמבולנסים פרטיים.
היו"ר חיים כץ
אני תומך נלהב?
יוסי אמר
כן.
היו"ר חיים כץ
אם הייתי תומך נלהב, אתה יודע מתי היה עובר החוק של מגן דוד אדום?
יוסי אמר
צריך להעביר אותו.
היו"ר חיים כץ
הוא היה עובר לפני כמה חודשים.
יוסי אמר
לא יעזור כלום, מגן דוד חייב להתקיים וצריך לעזור לו ולתת לו תקציבים. אסור לו להיכנס לתחרות עם חברות פרטיות. לתת לו כסף. תנו להם כסף שלא יתחרו כי הם לא צריכים להתחרות. הם צריכים להיות פנויים לכל מה שקורה כרגע בדרום במקום שהם ישבו כאן ויילחמו אתנו. תנו להם כסף. תנו להם שיקראו לנו כשהם צריכים עזרה. אתה צוחק, אבל זה עצוב.
היו"ר חיים כץ
נראה לי שאתה לא חי במדינה הזאת.
יוסי אמר
סוגרים דילים להעביר את חוק מגן דוד אדום.
היו"ר חיים כץ
מה סוגרים?
יוסי אמר
סוגרים איזשהו דיל.
היו"ר חיים כץ
מאיפה אתה יודע? אתה יושב כאן באולם של הכנסת, בוועדת הכנסת, ואתה מדבר בלי שאתה יודע מה אתה אומר.
יוסי אמר
אני מתנצל.
היו"ר חיים כץ
מה זה סוגרים דילים?
יוסי אמר
אני אומר יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
מה זה יכול להיות? מה זה סוגרים דילים?
יוסי אמר
אני לא יודע מה קורה.
היו"ר חיים כץ
אם הוועדה תאשר או לא תאשר, זה דיל?
יוסי אמר
אני חוזר בי. אני אומר שמגן דוד צריך להיות גוף שלא צריך להגיע למצב שהוא נלחם על חייו. הוא לא צריך להלחם על חייו. הוא צריך להיות גוף שמקבל תקציבים והוא יכול לפעול בדרך האמיתית ולהגן בשעת חירום. מצד שני צריך לחשוב על 5,000 אנשים שעובדים בחברות פרטיות, שמשלמים מסים, שמשלמים מע"מ, אין להם בנות שירות. הטלוויזיות צריכות להיות במגן דוד, המערך הזה צריך להיות במגן דוד, תעזרו להם לא להילחם. במקום להעלות מסים במקום אחר, תקצבו אותם במחיר הגיוני כדי שהם יוכלו לשבת בשקט במשרדים שלהם, בתחנות שלהם, ולעשות את העבודה הנאמנה.
רחל אדטו
ברשותך, אני רוצה לעשות סדר. אין ויכוח לגבי מגן דוד מבחינת זאת שמגן דוד הוא המוביל הלאומי והוא כל מה שצריך מבחינת החירום. אין בכלל שאלה לגבי זה. אנחנו דנים, ותסביר לי את הבעיה כאן, במי רשאי או מי קובע את המחירים.
היו"ר חיים כץ
עבור מה. אנחנו גם נראה עבור מה קובעים את המחירים.
רחל אדטו
עבור הפינויים האלקטיביים? זאת הנקודה כרגע?
אריה אלדד
אפילו לא פינויים אלקטיביים. סיוע בהופעות, משחק כדורגל בו צריך להעמיד אמבולנס.
מיכאל דור
שירותי אמבולנס.
רחל אדטו
בדברים שמגן דוד אדום מתחרה בפרטיים.
שמרית גיטלין שקד
חברת הכנסת אדטו, כל העניין התחיל מדיון בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון אמר שאם מגן דוד אדום רוצה לגבות תשלומים – שירותים אחרים שהם לא שירותי חירום, נניח הסעה באמבולנס שהיא לא פינוי חירום – היא יכולה לעשות את זה בתקנות האגרות ואז היא יכולה לקבוע אגרות. הבעיה היא שמגן דוד אדום לא רוצה לעשות את זה כאגרות כי אם הוא קובע את זה כאגרות, זה אומר שהוא לא יכול להוריד במחירים כשהיא נותנת שירותים אלקטיביים. המשמעות היא שהיא צריכה לתת את אותו מחיר בכל הארץ. אגרה היא דבר קבוע ואחיד לכל אזרחי ישראל. היא לא יכולה לתת הנחות לכאורה למרות שלפי סעיף מסוים בתקנות היא כן יכולה. בגדול, באגרות היא צריכה לתת את אותו מחיר אחיד.

החוק הזה אומר שהאגרות יישארו רק לפינויי חירום ובנוסף אנחנו מסמיכים את מגן דוד אדום לגבות תשלומים על שירותים אחרים שהם לא שירותי חירום. המשמעות היא שבשירותים האלה – לא בכולם – לכאורה הם יכולים לגבות איזה מחיר שהם רוצים והם יכולים לגבות מחירים שונים מאנשים שונים. לגבי שלושה שירותים ספציפיים וכן כל שירות אחר שיורה המנכ"ל, המנכ"ל יקבע להם את השירות המרבי אבל עדיין יקבע להם את המחיר המרבי ולא יקבע להם מה יהיה המחיר שהם יתנו בנתניה ומה המחיר שהם יתנו בדימונה. זאת המשמעות של סעיף קטן (ג) אותו הקראנו.
רחל אדטו
מה עם הפגיעה בפרטיים?
שמרית גיטלין שקד
אני לא המייצגת שלהם אבל הטיעון שהם מעלים הוא שהעובדה שיתנו למגן דוד לתת מחירים שונים, הם טוענים שזה ימוטט אותם כלכלית.
זיו עזורה
נכון.
רחל אדטו
כי רק למגן דוד אדום תהיה הזכות להוריד את המחירים?
שמרית גיטלין שקד
לא, גם הם יכולים להוריד אבל עצם זה שיאפשרו למגן דוד אדום להתחרות בהם.
רחל אדטו
הם יצטרכו להתיישר לפי הקו הזה.
אורי מקלב
מגן דוד אדום יכול להוריד מחירים.
רחל אדטו
בכל הדיון הזה אין קשר למה שרצה ליצמן עכשיו בנושא של מי רשאי לפקח. אלה שני דברים נפרדים לגמרי.
היו"ר חיים כץ
נכון. זה לא קשור.
אורי מקלב
הוויכוח הזה הוא על מה שאנחנו קבענו כאן בוועדה שיש הבדל בין פינוי לבדיקה. את היית שותפה לזה.
זיו עזורה
תרשה לי אדוני להוסיף עוד נקודה אחת קטנה. שוב אני חוזר ואומר לגבי הנושא של התמחור. אני שוב שואל מי קובע שזה יהיה שווה בכל הארץ, למה זה לא מופיע בתקנות?
היו"ר חיים כץ
אף אחד לא קובע.
זיו עזורה
אדוני בישיבה של ה-22 במרץ בשנה שעברה הבטיח שלא יהיה מחיר מקסימום. כך הוא הבטיח לבעלי חברות האמבולנסים הפרטיים.
היו"ר חיים כץ
מה הבטחתי?
זיו עזורה
אם נדמה לך במגן דוד שאני אתן לך מחיר מקסימום ואתה תתחרה בו בחדרה או בנתניה ושם אתה תוריד, לא אתן לך.
היו"ר חיים כץ
את זה הבטחתי?
זיו עזורה
זה היה בשנה שעברה.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שאתה עורך דין, אבל הבטחתי?
זיו עזורה
אדוני היושב ראש, אני שוב שואל מה ימנע ממגן דוד להחליט היום שבחדרה הוא עושה את זה במחירי הפסד?
היו"ר חיים כץ
למה הוא לא עשה את זה עשר שנים?
זיו עזורה
הוא עושה את זה.
היו"ר חיים כץ
למה יש 150 חברות במשך עשר שנים ומגן דוד אדום לא הצליח לרסק אף אחת?
זיו עזורה
ריסקו הרבה.
היו"ר חיים כץ
היו מאתיים חברות?
זיו עזורה
לא. באות חדשות.
היו"ר חיים כץ
אם זה לא כלכלי, למה הן באות?
זיו עזורה
אדוני היושב ראש, יש כאן פגיעה בכלל הציבור. במקומות שאין בהם תחרות, מגן דוד אדום לא יוריד את המחיר ואין לו שום אינטרס לכך. הוא יעשה את זה במקומות בהם יש תחרות עד שתיפסק התחרות ואז הוא יפנה אליכם ויבקש להעלות את המחירים. מכיוון שהפיקוח שלכם כבר ירד – כך אני מבין לפי הנוסח החדש – אין מה שימנע זאת.

אני אומר עוד משהו. מדובר כאן בתאגיד סטטוטורי. אנחנו למעשה נותנים לתאגיד סטטוטורי שקיבל את ההטבות מתוקף חוק מגן דוד אדום, אנחנו בעצם נותנים לו להיכנס לשוק הפרטי ולהתחרות בגורמים הפרטיים. מה שהיה עד היום, היה לא ממש חוקי ועובדה שהבג"ץ הורה להם לעצור את זה. קח לדוגמה את פקיד השומה שיעשה גם מאזנים לחברות.
שמרית גיטלין שקד
בקשר להסתייגות של משרד האוצר. בסעיף 1 ביקשתם למחוק את המלים "באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות". סעיף 2 אומר שהתקנות יובאו לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בתוך שישים ימים. אנחנו נמחק את אישור הוועדה אבל נאמר שיותקנו בתוך שישים ימים.
קריאה
אדוני היושב ראש, עוד מילה אחת.
היו"ר חיים כץ
נגמר. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על אישור הצעת החוק כפי שהוקראה.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

נמנע - 1

הצעת החוק אושרה

נמנע אחד. תודה רבה. החוק אושר ויעלה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45>

קוד המקור של הנתונים