ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/03/2012

חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט
12/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 585>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), שעה 11:30
סדר היום
<הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
>
רפ"ק דנית גלעד - ראש חוליית חקיקה, אגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

הדס פרבר - היועצת המשפטית, משרד המדע, התרבות והספורט

מיטל אפללו - מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד המדע, התרבות והספורט

פיראס פראג - עוזר ראשי ליועמ"ש משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בר לוי - מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בנימין נסים - נציג דו-גלגלי בכנסת

דן קדרון - לשעבר קצין בטיחות בצה"ל

אריק זיו - אתר "ליכודניק"

לירון וייס - דוברת הוועדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר אלכס מילר
צהרים טובים לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. הנושא על סדר-היום: הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012, בתאריך 12 במרס 2012, י"ח באדר תשע"ב, פרוטוקול 585. אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק ממשלתית. משרד הספורט, בבקשה.
הדס פרבר
לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, חלק מהתקנות שנדרשות לצורך הפעלת החוק הן תקנות בנושא ייבוא. לפי נוסח החוק היום, תקנות הייבוא ייקבעו על-ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר הספורט ושר התחבורה.

משרד התמ"ת טוען שאין לו את המומחיות ואת הידע לעסוק ברישוי ייבוא של כלים ספורטיביים, הוא מבקש להעביר את הסמכות הזאת לשרת התרבות והספורט, בהיוועצות עם שר התמ"ת ועם שר התחבורה.

כמובן, ההצעה היא הצעה של המשרד. גם משרד התחבורה ביקש ממני להודיע שההצעה מוסכמת עליו.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, הערות כלליות לחוק. האם מישהו מעוניין להתייחס? התמ"ת.
פיראס פראג
משרד התמ"ת, אנחנו מסכימים כמובן.
היו"ר אלכס מילר
מסכימים. עוד מישהו? בבקשה, אפשר להקריא את החוק.
מירב ישראלי
"הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012

תיקון סעיף 29

1. בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, בסעיף 29(א), במקום "בכפוף להוראות שיקבע שר התעשייה

המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם השר ושר התחבורה" יבוא "בכפוף להוראות שיקבע השר" – שזה

שר הספורט – "בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ועם שר התחבורה". "


אקריא את הסעיף כדי שנבין את ההקשר: "כלי תחרותי שאינו טעון רישום ורישיון רכב לפי פקודת התעבורה וכן חלקי חילוף של כלי כאמור, מותרים בייבוא, בכפוף להוראות" – כפי שקבענו עכשיו – "שהשר יקבע בהתייעצות ולאחר שניתן לכך אישור בכתב מאת הרשות המוסמכת".

זה הסעיף שאנחנו מתקנים. אני אזכיר שהיו לנו כבר תקנות ייבוא, ואתם מתכוונים להביא אותן שוב, נכון?
הדס פרבר
כן.
מירב ישראלי
התקנות הובאו אלינו כבר לאישור על-ידי שר התמ"ת בזמנו, הבנתי שיש משהו שרוצים לתקן, ואתם תביאו אותן שוב.
הדס פרבר
כן, כך מעדכנים אותי.
היו"ר אלכס מילר
כמה זמן ייקח לכם?
הדס פרבר
אנחנו רוצים שזה יגיע לפני סוף המושב, אבל אני לא יודעת אם זה יקרה.
יהודית גידלי
סוף המושב זה עוד שבוע.
הדס פרבר
לא נראה לי שזה יקרה.
היו"ר אלכס מילר
אתם תביאו את התקנות כמה שיותר מהר. אני רק מודיע לכם שבשבוע הבא - - -
הדס פרבר
זה לא יקרה.
היו"ר אלכס מילר
אני לא זוכר, נראה לי שביום שלישי אני כבר לא בארץ.
הדס פרבר
בסדר.
היו"ר אלכס מילר
מקסימום, נקבע את זה בפגרה. רבותי, האם יש הערות, מישהו רוצה להתערב, להגיד משהו? לא. מי בעד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012, נתקבלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אלכס מילר
הצעת החוק אושרה פה אחד. אדוני, בבקשה.
דן קדרון
קדרון דן, התעסקתי בהכשרת נהגים במשך 34 שנים בצבא, יש לי גם תעודה של הכשרת נהגים. זה ספורט שגם עסקתי בו כשהייתי בחוץ-לארץ, אני חושב שזה ספורט שיכול לעזור גם בנושא הכשרה של נהגים בזמן מצוקה. צריך לדעת בדיוק איך לעשות את זה, אבל לפי דעתי זה ספורט שיכול לעזור. המדינה שלנו צועדת קדימה, וזה דבר שצריך להיות חלק.
היו"ר אלכס מילר
תודה. רבותי, הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. האם אפשר להעלות אותה בשבוע הבא?
מירב ישראלי
אני אנסה להניח אותה כמה שיותר מהר. לא נראה לי שתהיה בעיה.
היו"ר אלכס מילר
שימי לב מתי אני בארץ כי אצטרך להעלות את זה.
קריאה
רק ביום שני אפשרי.
היו"ר אלכס מילר
אם אני לא אהיה ביום שני, אנא לדאוג שחבר כנסת, חבר ועדת החינוך, ינמק את החוק.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:45.>

קוד המקור של הנתונים