ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/03/2012

חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 665 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, י"ב באדר התשע"ב (06 במרץ 2012), שעה 9:00
סדר היום
<הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - תשלומים לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2012 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית (בכפוף לאישור הקריאה הראשונה במליאת הכנסת היום)>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אריה אלדד
מוזמנים
>
פזית ענבל אשל - ראש היחידה לתגמולים והטבות, אגף משפחות, משרד הביטחון

דליה ורמוט - ראש היחידה להכרה וקביעת זכאות, אגף משפחות והנצחה, משרד הביטחון

ריקי מורד - ראש היחידה לתקציבים והתקשרויות, אגף משפחות, משרד הביטחון

עו"ד ערן יוסף
_
סגן יעוץ משפטי למערכת הביטחון, שיקום נכים ומשפחות, משרד הביטחון

סרן, שי פרבר - עורך דין, סגן יועץ משפטי פרט, פרקליטות צבאית, צה"ל

סא"ל חוסיין חוסייסי - ראש ענף תכנון שכר וגמלאות אגף כוח אדם, צה"ל

אנסטסיה סורוקינה - רפרנטית ביטחון פנים באגף תקציבים, משרד האוצר

שי סומך - משרד המשפטים

נאוה שוהם-סולן - יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

גילי סימנהויז - מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

שולמית מועלם - ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
ייעוץ משפטי
שמרית שקד-גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - תשלומים לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2012 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית (בכפוף לאישור הקריאה הראשונה במליאת הכנסת היום)>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שלישי, י"ב באדר, 6 במרס 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא – הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מספר 5) תשלום מענק ליתומים, של חבר הכנסת חיים כץ, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון וחבר הכנסת אריה אלדד.

בשבוע שעבר אנחנו עשינו דיון ואני בגלל ההתניות של הממשלה, היה נדמה לי שאנחנו מדברים על שנייה שלישית, וחשבתי שאנחנו נעלה את זה השבוע לשנייה שלישית, ולצערי זה לא קרה. אבל אתמול במליאה ההצעה עברה בקריאה ראשונה, ואם היא עברה בקריאה ראשונה אז הנה אנחנו מתכנסים פה היום בבוקר. אתמול זה היה הדיון האחרון שסגר את המליאה ואנחנו מתכנסים פה היום בבוקר, להכנה לקריאה השנייה והשלישית, על מנת שזה בשבוע הבא, בלי נדר ביום שני, יעבור בקריאה השנייה והשלישית והסאגה הזאת של תשלומים תיגמר. למרות שאנחנו מקבלים כל מיני פניות של כאלה וכאלה, אבל אני חושב שבזה ---
אריה אלדד
גם אתה מקבל פניות?
היו"ר חיים כץ
גם אתה מקבל פניות? עד שיקגו זה הגיע?
אריה אלדד
מצאתי בבוקר בדואר.
היו"ר חיים כץ
טוב. אז מאחר שאנחנו יודעים על מה מדובר, אנחנו מדברים על תשלום לכ-240 יתומים משני הורים, שיקבלו תשלום חד פעמי של 100,000 שקלים בשני תשלומים – 50,000 ו-50,000 שקלים. האם מישהו רוצה להגיד משהו?
נאוה שוהם-סולן
שמי נאוה שוהם-סולן, יו"ר אלמנות ויתומי צה"ל. לא דיברנו על איך יעשו התשלומים הללו, ממתי?
שמרית שקד-גיטלין
מה שקבוע בחוק.
היו"ר חיים כץ
לפי מה שקבוע בחוק לגבי האלמנות הירוקות.
נאוה שוהם-סולן
אבל אז זה אומר שתשלום ראשון כבר בתקופה הקרובה, נניח תוך 45 יום או משהו כזה והתשלום הבא זה שנה הבאה?
חוסיין חוסייסי
חוסיין, הממונה על הקצבאות מצה"ל. התשלום הראשון יהיה 45 יום מיום הגשת בקשה תקינה, כמו שמוגדר בחוק, והתשלום השני יהיה שנה מיום התשלום הראשון.
היו"ר חיים כץ
כמו שקבוע בחוק.
נאוה שוהם-סולן
אוקי, בסדר.
היו"ר חיים כץ
עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אף אחד לא רוצה להגיד כלום? נעבור להקראה.
שמרית שקד-גיטלין
הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מספר 5) (תשלום מענק ליתומים), התשע"ב-2012:

תיקון סעיף 15

(1) בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002, בסעיף 15(ב) –
(1) בפסקה (1), בהגדרה "בן משפחה", במקום "בן זוג או הורה" יבוא "בן זוג, הורה, או ילד כמשמעותו בסעיף קטן (א)(3)";
(2) בפסקה (3), במקום "מהמועד הקובע" יבוא "מיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012)";
(3) בפסקה (4) –
(1) בפסקת משנה (א), במקום "לא ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין" יבוא "ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין, לילדו של החייל; לא הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, ילד או שהילד נפטר לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – לא ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין";
(2) בפסקת משנה (ב), במקום "או יותר מבן זוג אחד" יבוא "יותר מבן זוג אחד או יותר מילד אחד", ובמקום "או בני הזוג" יבוא "בני הזוג או הילדים".
היו"ר חיים כץ
אוקי, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד - ירים את ידו. תודה רבה. וכל חברי הכנסת שנמצאים.

הצבעה
בעד – פה אחד

ההצעה אושרה
אריה אלדד
תרשמי אותי לדיבור.
היו"ר חיים כץ
הסתייגות דיבור.
וילמה מאור
כמי שמציע, מגיע לך. הוא רוצה לדבר לפני.
היו"ר חיים כץ
תעלה לברך אחרי. לא צריך הסתייגות דיבור, הוא יעלה לברך בשם מציעי החוק, תהיה לו הסתייגות דיבור.
נאוה שוהם-סולן
אני לצערי לא אהיה שבוע הבא כדי לתמוך, אבל אני תומכת מפה בכל ליבי. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שהעניין חשוב אנחנו לא התכוננו לעשות היום דיון ובכל זאת הגענו היום בבוקר במיוחד בשביל זה ואני אחזור לתל אביב אחרי הדיון הזה. אבל אני חושב שעשינו משהו חשוב.
אריה אלדד
מישהו שעלול להתרשם שלא כהלכה מקוצר הדיון, כנראה לא יודע כמה עבודה השקעת בזה מאחורי הקלעים. הרבה פעמים הדיונים הם קצרים ונראה כאילו לא עובדים בהם.
היו"ר חיים כץ
בוא, אני אסביר לך. כשבאתי לוועדה הבנתי שאני בא לזמן שאול. לא ידעתי כמה זמן תימשך הקדנציה, ואני היה חשוב לי להיות בוועדה הזאת כיושב ראש, ואם לא הייתי כיושב ראש, אז בשבילי לא הייתי בכנסת. את כל הדיבורים והניסוחים והברבורים של עורכי הדין, הם עושים לא בזמן הוועדה. הם יישבו כל היום עם משרדי הממשלה ויביאו לוועדה את הניסוחים של ההסכמות שאנחנו מגיעים. לא משחית זמן על ניסוחים ודיבורים מיותרים בוועדה. הוועדה הזאת צריכה להחליט, וכל העבודה השחורה צריכה להיעשות לא על חשבון הוועדה, ואז אתה מספיק. ואם זה נעשה בלילה, אז עשינו פה דיונים בלילה ולצערי נציגי משרד המשפטים אמרו שיש להם ילדים והם לא רוצים לבוא אחרי שעות העבודה.
אריה אלדד
ואנחנו לא נגד ילדים.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אני חושב שהיינו בכל זאת צריכים להמשיך לעשות את זה. אולי לא בתדירות גבוהה, אבל דיונים משבע עד אחת עשרה בלילה היו מוסיפים, והיינו מסיימים עוד כמה נושאים ועוזרים לאזרחי מדינת ישראל. מאחר שהזמן פה הוא זמן קצוב, אנחנו אפילו בכנסת ואפילו אצלכם במפלגה לא יודעים לעצור את השעון.
אריה אלדד
עובדים על זה אבל.
היו"ר חיים כץ
עובדים על זה. אז תשמע, לפעמים אנחנו נוגעים בדברים שצריך לעשות אותם ואני חושב שפה קודם כל חיכינו חודש למערכת הביטחון שתגיש את הצעת החוק הממשלתית. לצערי היא לא הגישה את הצעת החוק הממשלתית, אבל לשמחתי אנחנו קיבלנו את הניסוחים של הצעת החוק הממשלתית והכנסנו אותה בתוך הצעת החוק שלנו, והגענו להסכמה משולבת. אז נכון, חיכינו איזה חודש, בחודש הזה עשינו את מה שצריך לעשות, ובשורה התחתונה העברנו פה. זה החוק השלישי שנוגע בעניין. היה לנו את חוק אלמנות צה"ל שחיכה 62 שנה, אז אני לא יודע אם זה קצר או ארוך.

נאוה, אני רוצה להגיד לך, את יודעת מה, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אם זה לא נופל בוועדה הזאת זה מחכה עוד ארבע שנים לפחות, ואני לא יודע מה היה קורה בקדנציה הבאה.
נאוה שוהם-סולן
נכון.
היו"ר חיים כץ
לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. היינו שם. אם זה לא נופל בוועדה הזאת - עוד ארבע שנים. ואם זה נגמר, זה לא נגמר כמו שזה נגמר.
נאוה שוהם-סולן
אנחנו בהחלט מכירים בזה וכבר אמרתי לך בדיון הקודם, למרות שאמרת לי – 'נאוה, לא צריך להודות', אז אני מודה שוב. מאז שאנחנו עובדים ביחד אני כולי הערכה, באמת. וזה לא בשביל "ללקק". אני באמת רואה את העבודה שנעשית.
היו"ר חיים כץ
זה החוק השלישי שנוגע. נגענו בזה, אחר כך נגענו בירוקות.
נאוה שוהם-סולן
ואני יודעת שזה לא קשור רק לחוקים שלנו, אלא לעוד חוקים שהוועדה הזאת כל הזמן מקדמת.
היו"ר חיים כץ
יש פה עוד צוות. אנחנו עוד בתשבחות, לפי בקשתו של אריה אלדד, אז יש פה צוות משפטי מעולה. לצערי אחת המשפטניות עזבה, אבל קיבלנו תגבורת מישהי אחרת, אני מבין.
שמרית שקד-גיטלין
עזרה.
היו"ר חיים כץ
מה זה עזרה? קיבלנו עזרה נוספת. קיבלנו. קיבלנו משפטנית, פניתי ליועץ המשפטי של הכנסת, אמרתי לו – 'תשמע, אתה מפריע לנו לעבוד, ואנחנו צריכים משפטנית נוספת', וקיבלנו משפטנית במקום ג'ודי כעזרה. אבל אנחנו נבקש מישהי נוספת והצוות הניהולי, וואלה, יש פה מנהלת – אין דברים כאלה. אין, אין דברים כאלה. ואריה אלדד שיידע, זו הוועדה היחידה בכנסת ישראל, אני לא יודע, מאז שאני לפחות בארבע כנסות, אני לא יודע מה היה לפני שהייתי בכנסת, שיש לה רוב לאופוזיציה. אין ועדה כזאת בכנסת ישראל שיש רוב לאופוזיציה. הכנסת בנויה על רוב לקואליציה ובוועדה הזאת יש רוב לאופוזיציה, ויחד עם זה זה יהיה החוק ה-100 שחוקק בקריאה השנייה, השלישית, בוועדת העבודה והרווחה. זה יעבור ביום שני, וכשאתה נוגע בכל חוק ואתה רואה כמה מלחמה עליו וכמה הוא שווה ולכמה אנשים הוא עזר, ומה הוא עשה. אז אני מקווה שאנחנו נגמור עוד את הנגישות ונעשה ונגיד וואלה.
אז תודה רבה..
וילמה מאור
צריכים להקים ועדת משנה.
היו"ר חיים כץ
כן. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה להקים ועדת משנה לעניין סקר הליקויים של הביטוח הלאומי. אנחנו מבקשים שרחל אדטו תהיה יושבת הראש, אריה אלדד יהיה חבר, עפו אגבאריה יהיה חבר, אברהם מיכאלי יהיה חבר ואילן גילאון יהיה חבר. מי בעד אישור ועדת המשנה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד

ההצעה אושרה
היו"ר חיים כץ
הוועדה אישרה את ועדת המשנה. אתה מבין למה אנחנו מספיקים? למה אנחנו עובדים בשלושה מישורים. יש את אילן גילאון שעובד בוועדת משנה לנושא נגישות. יש אותך שעבדת בציוד רפואי וסיים כמה נושאים, ואנחנו מתפרשים ונותנים לכל אחד את היכולות שלו ואת האיכויות שלו ואנחנו מגיעים לאן שמגיעים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:15.>

קוד המקור של הנתונים