ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/03/2012

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
05/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 773 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"א באדר התשע"ב (05 במרץ 2012), שעה 14:45
סדר היום
<הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה הכהן – היו"ר
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום "הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות", התשע"ב-2012 (מ/608). בקשת חבר הכנסת שאמה-הכהן לחידוש הדיון לפני הקריאה השנייה בהתאם לסעיף 89 לתקנון הכנסת. מדובר בחוק "עידן פלוס". לאחר שהנחנו אותו במליאה לקריאה שנייה ושלישית הממשלה מבקשת הצעת חוק ממשלתית להכניס תוספות ושינויים – בעיקר תוספות, אין בעצם שינויים – בכל מה שקשור לאפשרות של היווצרות מונופולים בתחומי השידור, הפרסום והחדשות. לכן אני מבקש את אישור הוועדה להודיע במליאה על משיכת החוק בחזרה לדיונים.
לאה ורון
את החלטת הוועדה.
אתי בנדלר
אני רוצה להעיר, אדוני היושב ראש, שאם אתה מושך את הצעת החוק בצורה כזאת לצורך חידוש הדיון בוועדה עקרונית אפשר לחדש את הדיון בכל אחד מסעיפי החוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמובן.


נעבור להצבעה.

הצבעה

בעד בקשת הוועדה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת הוועדה אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבקשה למשוך את הצעת החוק מדיוני המליאה חזרה לוועדה אושרה פה-אחד. הדיון הסתיים.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:50.>

קוד המקור של הנתונים