ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/03/2012

חוק המפלגות (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
05/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 250>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"א באדר התשע"ב (05 במרץ 2012), שעה 11:30
סדר היום
<הצעת חוק המפלגות (תיקון - חובת רישום כמפלגה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

נסים זאב

דוד רותם
שכיב מוראד שנאן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<הצעת חוק המפלגות (תיקון - חובת רישום כמפלגה), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
רבותי, בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. על סדר היום נושא אחד: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק המפלגות (תיקון - חובת רישום כמפלגה), התשע"ב-2012 (פ/4028/18) של חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי כנסת.

ההמלצה של הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היה סיכום על דעתו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהחוק הזה יעבור לוועדת הכנסת.
דוד רותם
נכון.
היו"ר יריב לוין
במליאה נשמעה הצעה להעביר לוועדה לענייני ביקורת המדינה. יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה הודיע לי שהוא מוכן לדון בחוק אם אנחנו נציע להעביר אותו, אבל אני בכל זאת מציע שאנחנו נשאיר את החוק בוועדת הכנסת ונדון בו כאן. אני חושב שזה גם הפורום הנאות והנכון, וגם יאפשר לקדם אותו עד כמה שניתן, בצורה טובה ומהירה. מי בעד לקבוע שהחוק יעבור לוועדת הכנסת?

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את החוק לוועדת הכנסת – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר. תודה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:45.>

קוד המקור של הנתונים