ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/03/2012

הרעה בתנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי הספר בתוכנית אופק חדש - דיון מעקב

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט
06/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 584 >
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, י"ב באדר התשע"ב (06 במרץ 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הרעה בתנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי הספר בתוכנית אופק חדש - דיון מעקב>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – יו"ר
מסעוד גנאים
מוזמנים
>
יהודה קיסר - חשב משרד החינוך

ציון שבת - מנהל אגף בכיר כא"ב, משרד החינוך

חנה שמש - סגנית ליו"ר המנהלים, הסתדרות המורים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רבקה וידר – רכזת בכירה בוועדה
קצרנית פרלמנטרית
י.ר. חבר המתרגמים
<הרעה בתנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי הספר בתוכנית אופק חדש - דיון מעקב>
היו"ר אלכס מילר
צהריים טובים. שלום לכולם, אנחנו בוועדת החינוך. יש לנו ישיבת מעקב על הנושא של תנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי-ספר בתוכנית אופק חדש. קיבלנו פקודה ממשרד החינוך שיש איזה שהוא הסדר סופי שנחתם שם, או משהו כזה ונשמח לשמוע מה הדיווח, כי בפעם שעברה היה שם איזה שהוא משהו מעורפל, סביב הנושא הזה. אז אנחנו נשמח לקבל מכם את הדיווח הסופי ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה.
יהודה קיסר
ראשית, מה שהיה עד לשינוי, זה עבודה לפי ההסכם שנחתם עם הסתדרות המורים. זאת אומרת, זה לא שמישהו לא שילם את מה שמגיע על-פי ההסכם. בהסתדרות, אחרי שנה-שנתיים, הם הגיעו למסקנה שההסכם לא מספיק טוב ורצו לשנות אותו. ב- 29 בפברואר, דרך אגב, יהודה קיסר, חשב משרד החינוך. ועוד אגב אחד, מי שחותם על ההסכמים זה לא חשב, זה הממונה על השכר באוצר, עם ההסתדרות. זאת אומרת, זה הסכם בינם בכלל. שאנחנו מקבלים אותו לביצוע. ואין לנו שום סמכות לבצע אחרת, אלא לפי אותו הסכם.

ב- 29 בפברואר, במזל טוב, אחרי שכבר מטפלים בזה, הם מטפלים בזה ממרץ, קיבלנו הסכם חתום. הוא יצא לפועל במשכורת הבאה, ב- 1 באפריל, בעזרת השם ובא לציון גואל, אני מקווה.
היו"ר אלכס מילר
ומה ההסכם?
מסעוד גנאים
מה ההסכם? מה משלמים להם?
יהודה קיסר
ההסכם בעצם משנה, בואו ניתן כמה דקות על איך, מה היה קודם השכר, כדי שנביא את ההסכם. שכר מנהלי או בכלל, אופק חדש גרם לכך שיש טבלאות שכר, מה שלא היה קודם. היה השכלה עם ותק. זה היה טבלה שאמרה BA שתיים, מהו השכר הבסיסי שלו. היום יש טבלאות שכר וההתקדמות היא לפי ההשתלמויות וזמן והערכה וכל מיני פרמטרים אחרים, מדדים, שצריך לעבור אותם כדי לעבור דרגות.
גם למנהלים. מנהלים בעבר היו באותה טבלה של המורים, רק קיבלו תוספת ניהול. כך ששכרם היה יותר גבוה. הסגנים קיבלו גם הם תוספת ניהול ולכן גם שכרם היה קצת יותר גבוה מהשכר של המורים.

השינוי הוא שיש טבלת שכר גם למנהלים, כאשר סגן המנהל מקבל 75% מהשכר של המנהל באותו מוסד. זה היה השיטה.
מסעוד גנאים
לא 85%?
יהודה קיסר
75%, משכרו של המנהל. בית-ספר, יש לו מורכבות, זה היה השכר, זה כתוב בהסכם.
היו"ר אלכס מילר
זה מה שהיה בעבר, OK.
יהודה קיסר
זה, וזה מה שעשינו ועל זה ההסתדרות דרשה שיהיה שינוי.
היו"ר אלכס מילר
ומה השינוי?
יהודה קיסר
השינוי הוא שזה עלה מ- 75% ל- 85% וזה חתום וזה מה שיקרה.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, תהיה תוספת של 10%.
יהודה קיסר
13%. 13.3%.
אגב, עוד תוספת אחת, אנחנו כבר החודש הוצאנו למנהלים, לחשבון הבנק, לא דרך התלוש, לסגני המנהלים, מקדמה בגובה הערכה שלי, לנטו שיגיע להם כהפרשים, דרך אגב, השינוי הוא מ- 1 במרץ 2011, שנה אחת אחורה. חישבנו את ההפרש כולו, נתנו, אני נתתי בזה 8% שזה 60% בערך.
היו"ר אלכס מילר
וזה היה בכל בתי-הספר בארץ?
יהודה קיסר
לכל סגני המנהלים שבאופק חדש, שהם סגני המנהלים שהם עובדים לפי ההסכם החדש.
היו"ר אלכס מילר
והתוספת הזו באה כתוספת לשכר? יש איזה שהיא תוספת מבחינת שעות העבודה?
יהודה קיסר
לא לא לא שום דבר אחר לא השתנה. רק הגזירה. גוזרים עכשיו 85% ולא 75%.
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור. אז מבחינת הסתדרות המורים זה בעצם מה שחתמתם?
חנה שמש
זה מה שחתמנו.
היו"ר אלכס מילר
זה עונה לדרישתכם?
חנה שמש
יש לנו השגות אחרות לגבי תנאי סגני המנהלים.
יהודה קיסר
זה משהו אחר.
חנה שמש
זה משהו אחר.
היו"ר אלכס מילר
זה גם לא אנחנו הכתובת.
מסעוד גנאים
הכוונה ב- 1 באפריל, במשכורת?
יהודה קיסר
הם כבר קיבלו את המקדמה על החשבון.
חנה שמש
מקדמה קיבלו במרץ.
יהודה קיסר
2- באפריל הם יראו את כל החישוב מחדש, וגם את התוספת לחודש השוטף.
היו"ר אלכס מילר
מצוין. בסדר גמור. טוב, אז אנחנו רושמים לפנינו שבעצם הודעת משרד החינוך שב- 29 בפברואר נחתם ההסכם הסופי ותהיה עליה של 13.3% תוספת שכר לסגני מנהלי בתי-ספר באופק חדש ועל כך אנחנו נברך גם את המורים, הסגנים, וגם כמובן את משרד החינוך, על כך שההסכם נחתם וכמובן שאפו למשרד האוצר שסוף סוף ראה לנכון, אחרי כמה שנים של הפעלת תוכנית אופק חדש, לשפר בתנאיהם של אותם אנשים שמנהלים את המערכת, כמובן כפוף למנהלים. זה מבחינתנו. טוב, תודה רבה, רבותיי.
הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים