ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/03/2012

תנאי העסקה של מאבטחי שרים

פרוטוקול

 
PAGE
38
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
05/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 663>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"א באדר התשע"ב (05 במרץ 2012), שעה 10:15
סדר היום
<תנאי העסקה של מאבטחי שרים>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
יעקב אדרי
מוזמנים
>
עו"ד רבקה מקובר - אכיפה והסדרה, משרד התמ"ת

עו"ד דבי ספיר אליעזר - לשכה משפטית, משרד התמ"ת

אבי מישראל - מנהל מינהל הרכש באגף החשכ"ל, משרד האוצר

עו"ד עמית שטאובר - יועץ משפטי, משרד האוצר

עו"ד רוני מר - יועץ משפטי, משרד האוצר

יונתן בצלאל - רכז בכיר כלכלה ורכש, משרד האוצר

בנצי פיליפסון - סגן מנהל אגף ביטחון, משרד האוצר

אלה קגנוב - אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד אלי יריב - ההסתדרות החדשה

עו"ד בטי מצר לוי - הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

עו"ד כרמית בר לב - ההסתדרות הלאומית

יעקב שוורץ - ע. יו"ר העל, הסתדרות העובדים הלאומית

מיכאל אבוזגלו - מנכ"ל חברת מיקוד אבטחה

זמירה אלון - מנהלת פרויקט, חברת מיקוד שמירה ואבטחה

ליאור כהן - מאבטח

יובל שלום - מאבטח

רן בכר - מאבטח

יורם כהן - מאבטח

שרון צברי - מאבטח

דוד שפירו - מאבטח

אמיל אגייב - מאבטח

משה מלול - מאבטח

אייל סוויד - מאבטח

יונה אביטוב - מאבטח

טל פלד - ועד מאבטחים

כפיר רוקח - מאבטח
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<תנאי העסקה של מאבטחי שרים>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום, יום שני בשבוע, י"א באדר, 5 במרס 2012, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא תנאי העסקה של מאבטחי השרים לאור מכתב שקראתי של פנייה לשר האוצר: "הסתדרות העובדים הלאומית, ארגון העובדים היציג בקרב מאבטחי שרי ממשלת ישראל מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון. החל מחודש אוגוסט 2011 הננו מנהלים משא ומתן בנוגע לתנאי העסקת המאבטחים עם חברת מיקור, שמירה ואבטחה. המאבטחים מועסקים כיום במסגרת מכרז בו זכתה חברת "מיקוד" לפני כארבע שנים ואשר עתיד להסתיים ב-8 במרס. ביום 20 באוקטובר זכתה חברת "מיקוד" לאבטחת שרים (להלן: המכרז החדש), ובשל הצורך להסדיר את תנאי ההעסקה. אנחנו מנהלים משאים ומתנים, ואנחנו לא מגיעים לשום דבר בשביל לעגן את זכויות המאבטחים".
הזמנתי את הדיון הזה, והייתי רוצה לשמוע את נציגי הסתדרות העובדים הלאומית. תנו סקירה ממצה איפה זה עומד, למה צריך להכריז על סכסוך עבודה.
יעקב אדרי
מאבטחי ממשלת ישראל, עובדי הקבלן
בטי מצר לוי
נכון, אכן כך.
היו"ר חיים כץ
איך קוראים לך, גברת?
בטי מצר לוי
עורכת הדין בטי מצר לוי. אני סמנכ"ל האיגוד המקצועי בהסתדרות הלאומית.

אנחנו נמצאים בסיטואציה לא אפשרית. אנחנו הפכנו להיות ארגון יציג לפני למעלה משנה. כאשר הגענו ובחנו את תנאי העסקתם של המאבטחים גילינו מציאות שביחסי העבודה – אנחנו לא מכירים עובדים שמועסקים - -
היו"ר חיים כץ
תתרגמי.
בטי מצר לוי
אני אתרגם. ההתמודדות הראשונה עם תנאי העבודה הולידה סיטואציה שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על העובדים. הם כולם הוגדרו כמשרת אמון. מדובר בעובדים שהחומר האנושי שמרכיב אותם זה פשוט אנשים שהם "מלח הארץ". צריך לראות באיזו איכות מדובר כדי גם להבין את אופן העבודה ואת שיטת העבודה. המדינה הפריטה את השירותים של אבטחת השרים - -
היו"ר חיים כץ
לא אמרת לי איזה תנאים יש להם.
בטי מצר לוי
אז אני אומר. לפרט את כל תנאי ההעסקה לפי המכרז החדש?
היו"ר חיים כץ
כן, דברי.
בטי מצר לוי
אוקיי. אז זהו, אדוני, שלא קיבלנו את המפרט החדש של תנאי ההעסקה שלהם.
היו"ר חיים כץ
אתם לא יודעים כלום?
בטי מצר לוי
אנחנו רק יודעים את השכר הכללי. אנחנו מבקשים לדעת את התנאים - -
היו"ר חיים כץ
מה זה "שכר כללי"?

< בטי מצר לוי>
12 אלף שקל.
היו"ר חיים כץ
מה זה כולל?
בטי מצר לוי
למשרה מלאה.
יעקב אדרי
ברוטו?
בטי מצר לוי
ברוטו. זה כולל 12 משמרות במשרה מלאה, אבל בוא לא נתבלבל כי משמרת יכולה להיות 25, 50, 70 שעות ברציפות לפעמים.
היו"ר חיים כץ
לא חל עליהם חוק הדפסת שעון?
בטי מצר לוי
עכשיו חל עליהם חוק שעות עבודה ומנוחה בעזרתו האדיבה של משרד התמ"ת שעשה פה עבודה נפלאה, ואני חייבת לציין שזה הגיע לפתחו, והוא אמר שאין פה שום עובד במשרת אמון. חוק שעות עבודה ומנוחה יחול; נתן היתר להעסקה שלהם עד 25 שעות החל מ-1 בינואר - -
היו"ר חיים כץ
>
מה היו הדרישות - -
בטי מצר לוי
רגע, אדוני - -
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להבין, לא באת שתנאמי לי. אני רוצה להבין.


מה התנאים? מה ביקשתם בשבילם?
בטי מצר לוי
אנחנו ביקשנו תשלום של שעות נוספות.
היו"ר חיים כץ
משכורת בסיס, כמה ביקשתם?
בטי מצר לוי
אנחנו רוצים קודם כול לדעת מה השכר לשעה, ואז נדע מה לבקש. אנחנו לא יודעים את השכר לשעה.
היו"ר חיים כץ
מה דרשתם? באתם למשא ומתן, ביקשתם משהו?
בטי מצר לוי
ביקשנו קודם כול תשלום של שעות נוספות, ביקשנו הסדרה והבנה אם מותר להם לישון- -
היו"ר חיים כץ
כמה עולים מכנסיים ליתום? מה ביקשתם?
בטי מצר לוי
אז אני אומרת לך, אדוני. אנחנו ביקשנו תשלום של שעות נוספות, ביקשנו לוודא שכשלוקחים את שעות העבודה רואים שלפחות משולם שכר מינימום כי יש גם מקרים שהשכר שלהם פוחת משכר מינימום, ביקשנו תשלום של רישיון - -
היו"ר חיים כץ
אסור שהשכר יהיה פחות משכר מינימום. כל מי שיחתום על מכרז הפסד, גם נותן השירות לא יוכל להשתתף במכרזים של המדינה במשך שלוש שנים, והוא יהיה צפוי לקנס אישי, וגם זה שחותם מולו, אותו חשב, ישלם קנס אישי, ויעמוד לדין פלילי. אין מכרז הפסד – הם מרוויחים לפחות שכר מינימום.
בטי מצר לוי
אדוני, אני רוצה לומר לך שאנחנו באנו וכשראינו את מתכונת ההעסקה לעובדים במשרה מלאה עשינו חישוב שלפחות תשלום של 15 אלף ₪ ברוטו עבור אותם עובדים באותה מתכונת של משרה מלאה, אמור להכיל לפחות את הגמול בעד שעות נוספות.
היו"ר חיים כץ
בגילוי נאות, אני במערכת יחסי עבודה כבר עשרות שנים. אני לא מבין אותך. ממה זה מתחיל? מה זה שעה נוספת? תגידי לי כמה מרוויחים אם פה נגזור שעות נוספות, ואחר כך נלך אליהם לצד השני ונשאל איפה זה עומד – אני רוצה לדעת - -
בטי מצר לוי
הם מרוויחים 719 ₪ ל-25 שעות.
היו"ר חיים כץ
719 ₪. לא חילקת את זה לשעה. כמה זה?
בטי מצר לוי
בוא נחלק את זה.
היו"ר חיים כץ
לא באת מוכנה?
בטי מצר לוי
22 ₪.
היו"ר חיים כץ
לא באת מוכנה?
בטי מצר לוי
אדוני, יש לי כל הנתונים.
היו"ר חיים כץ
אז תיתני לי מספרים.
בטי מצר לוי
22 ₪.
קריאה
פחות.
היו"ר חיים כץ
22 ₪ זה שכר מינימום. פחות. כמה זה שכר מינימום?
בטי מצר לוי
22.04 ₪.
היו"ר חיים כץ
וזה מה שמרוויחים המאבטחים?

<בטי מצר לוי>
כן, מאבטחי השרים בממשלת ישראל.
יעקב אדרי
אדוני היושב ראש - -
היו"ר חיים כץ
הוא היה שר, אז בטח - - -
יעקב אדרי
אני בכלל רוצה לפתוח בכיוון אחר. אני קודם כול שמח שזה הגיע לפה, ליושב ראש הזה שמכיר את העניינים מכל הכיוונים, ויש לו רגישות.

קודם כול, מה פתאום עובדי קבלן? בזה זה מתחיל. אני הייתי מצפה שתגידו, אנחנו לא רוצים להיות עבדים. זה אבסורד – יש שרים שמאובטחים על-ידי אנשי השב"כ. אני הרגשתי מאוד לא טוב כשהייתי שר, כי הם היו מספרים לי על הבעיות האלה: מחיר שעה, שעות נוספות לא מקבלים ועוד הרבה דברים והטבות שאחרים מקבלים, והם לא. השאלה הבסיסית שצריכה להיות היא האם שרי ממשלת ישראל צריכים להיות מאובטחים על-ידי עובדי קבלן. זאת השאלה. מפה זה צריך להתחיל. לא מחיר לשעה – אחרי זה נפרוט את זה לפרוטות.
בטי מצר לוי
אנחנו מסכימים איתך.
יעקב אדרי
אנחנו כבר בחלק השני פה כאילו אנחנו מסכימים שיהיו שני סוגי מאבטחים לשרי ממשלת ישראל. זאת הבעיה.
היו"ר חיים כץ
יעקב, לפני שאתה הולך לקבוע איזה סוג עובד שזה הרבה יותר מסובך, אתה בתאונת הדרכים הזאת צריך לעגן את הזכויות שלהם כדי שעד שתפתור את סוג העבודה הם יקבלו את מה שמגיע להם.
יעקב אדרי
זה החלק השני. אני מסכים איתך. גם את זה הם לא מקבלים, גם על זה מתמקחים איתם.
היו"ר חיים כץ
אבל זה החלק הקל. בשביל זה אני בא לפה ואומר, לפי החוק. צריך לדעת איך משלמים, מה משלמים, מה הם ביקשו, איפה זה עומד, מה הם קיבלו, מה הם נתנו, למה צריך סכסוך עבודה.
יעקב אדרי
איך הוציאו מכרז שאומרים בו, תן כמה שפחות, ואחרי זה גם הם מקבלים כמה שפחות? איך קורה שמחיר לשעה מגיע למה שהוא מגיע? ואתה נגעת בעניין הזה. מה עם שעות נוספות? מה עם כל הזכויות מסביב?
בטי מצר לוי
לא מקבלים שעות נוספות.
היו"ר חיים כץ
בכנס שדרות האחרון עבר בחקיקה חוק אכיפת דיני עבודה. אם זה יהיה הקייס הראשון לבדוק אותו צריך לתת מכרז רווח. מקיים המכרז צריך להסביר שהוא מרוויח – שהוא משלם שעות נוספות, נסיעות, ביגוד, דמי הבראה, פנסיה ולפחות שכר מינימום.
יעקב אדרי
אנחנו רוצים שהמאבטחים יהיו בשכר מינימום?
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אנחנו לא רוצים כלום. מצד אחד אמרת, עשו מכרז הפסד, אז זה לא יכול להיות לפי החוק. אותו אחד שעשה מכרז כזה – אם יש כזה דבר – אז זאת הזדמנות להגיד לממשלה, הנה, בבקשה, הנה החוק, בואו תפסלו אותו, תצאו למכרז חדש, ושיהיה מכרז שמוכיח שהוא מרוויח כסף. קודם כול הוא צריך להרוויח כסף. אין עבודות חינם. זה שעושה את המכרז צריך להראות שאחרי שהוא שילם שעות נוספות, ביגוד, הבראה, פנסיה, שכר – הוא מרוויח כסף. אם הוא לא מרוויח כסף אז הוא גונב את העובדים. אף אחד לא עובד לשם שמים. בן אדם בא לעבודה בשביל להרוויח ולהתפרנס, וזה בסדר. כך זה צריך להיות. אין עבודה לשם שמים. הוא צריך להרוויח כסף. ואם הוא לא יודע להוכיח שהוא מרוויח כסף אסור לו להיות במגרש הזה. ואז כשאני בא לפה, ואני רוצה לעזור כשאני קורא שיש סכסוך עבודה – איפה אתם עומדים?
בטי מצר לוי
אז אני אסביר, אדוני.
היו"ר חיים כץ
אל תסבירי, תני נתונים. זרקי פרטים.
בטי מצר לוי
אני אתן לך נתונים.

כמו שאמרתי המאבטחים משתכרים 22 שקל לשעה עבור 25 שעות, שזה השכר היומי שמוביל ל-719 שקלים, ויש עובדים שמשתכרים - -
היו"ר חיים כץ
22 שקל לשעה עבור - -
בטי מצר לוי
25 שעות – 726 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מה זה 25 שעות?
בטי מצר לוי
זאת המשמרת הבסיסית שלהם.
היו"ר חיים כץ
25 שעות?
בטי מצר לוי
25 שעות.
יעקב אדרי
אני יודע שיש 24 שעות ביממה. אולי תסבירי לי? זה שעות ערב ולילה?
בטי מצר לוי
אז אני רוצה להסביר: הם עובדים כאילו ב-12 משמרות במשרה מלאה, רק שכל משמרת נמשכת על פני יומיים ויותר – זה פעם אחת; פעם שנייה – ב-1 בינואר 2012 ניתן היתר - -
היו"ר חיים כץ
זה גם בשבת?
בטי מצר לוי
בוודאי, בוודאי.
היו"ר חיים כץ
אותם 22 שקל?
טל פלד
אותו סכום ביום שבת.
בטי מצר לוי
אותו סכום.
טל פלד
שעות נוספות, משמרות כפולות – הכול.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
טל פלד
אני נציג ועד המאבטחים של השרים.
היו"ר חיים כץ
איך קוראים לך?
טל פלד
טל פלד.
היו"ר חיים כץ
לא זוכר שקיבלת רשות דיבור. בוא נעשה את זה מסודר. אתה רוצה לדבר, תרים את היד, תקבל רשות דיבור.


כמה משמרות הם עובדים בחודש?
בטי מצר לוי
מי שבמשרה מלאה – 12 משמרות. יש להם עוד 17 ימי אימון; במכרז הקודם היו 12 ימי אימון - -
היו"ר חיים כץ
12 משמרות?
בטי מצר לוי
כן. כאילו משמרות.
היו"ר חיים כץ
כל משמרת 25 שעות?
בטי מצר לוי
לפחות. במקרה הטוב, 25 שעות, לפעמים זה 50. יש פה מאבטחים באולם שעבדו לאחרונה 70 שעות עם 4 שעות שינה בלבד. יש פה דוגמאות, אדוני, שאפשר לשמוע אותן. דוגמאות אותנטיות לשיטת ההעסקה.
היו"ר חיים כץ
טוב. דבר, בבקשה. לפרוטוקול – שם ותפקיד.
טל פלד
שמי טל פלד, נציג ועד מאבטחים. אני היום במכרז עובד מתחילתו ועוד לפניו. רוב השרים היו איתי, אני עבדתי איתם. המכרז הקיים והמכרז החדש לא הולכים לעבוד לפי הנוהל החוקי. כמו שאמרו לך 719 שקל, זה מה שאנחנו מקבלים במשך 4.5 שנים בלי תוספת למדד, בלי תוספת נסיעות, בלי תוספת אש"ל – בלי כלום, כשזה כולל שישי, שבת, חגים, משמרות רצופות - -
היו"ר חיים כץ
מה זה "בלי תוספת למדד"? לפי מה שאתה מדבר, אתם צמודים לשכר המינימום. זאת ההצמדה שלכם.
טל פלד
נכון, אבל המדינה שילמה למכרז לחברת "מיקוד" תוספת למדד כמה עשרות - -
היו"ר חיים כץ
עזוב, מה שהמדינה שילמה זה משהו אחר. אתה מקבל שכר שהוא צמוד לשכר המינימום.
טל פלד
אפילו קצת פחות. שכר המינימום ל-25 שעות הוא 726 שקלים, אנחנו מקבלים 719 שקלים. מי שנכנס מ-1 בינואר 2009 למשך תקופה של שנה קיבל 640 שקלים ל-25 שעות עד שהשוו לו את השכר לשאר המאבטחים. זה כרגע המצב. יש כאן חבר'ה שיכולים לספר לך סיפורים שלפעמים לא מקבלים שעות נוספות, לפעמים לא ישנים בלילות, לפעמים הם עובדים שעות על גבי שעות - -
היו"ר חיים כץ
מה זה אומר שהם לא מקבלים שעות נוספות?
טל פלד
זאת אומרת שאם אתה ממשיך מעבר למשמרות שלך אתה אמור לקבל משעה מסוימת שעות נוספות – לא מקבלים את זה, לא תמיד יש שיתוף פעולה עם החברה בקטע הזה, והמדינה כרגע אומרת שהכול חוקי, והכול בסדר וממשיכה עם המכרז החדש למרות הכול.
היו"ר חיים כץ
מי במדינה?
טל פלד
משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
מי במשרד האוצר?
טל פלד
מי האנשים שלנו?
היו"ר חיים כץ
תכף נשמע אותו.
טל פלד
זה יותר ההסתדרות הלאומית עם האנשים במשרד האוצר. אני פחות מכיר את השמות, אבל זה כרגע המצב שהמכרז אמור לצאת השבוע כביכול, נדחה כבר הרבה פעמים בעקבות תנאי ההעסקה, בעקבות כוח האדם - -
יעקב אדרי
כי הם מבינים שזה לא בסדר. גם האוצר מבין שזה לא בסדר.
היו"ר חיים כץ
בוא נשמע את נציג האוצר. לפרוטוקול – שם ותפקיד.
אבי מישראל
אבי מישראל, מנהל מִנהל הרכש הממשלתי, משרד האוצר, עורך המשרד ומי שלמעשה כרוך בחוזה עם חברת "מיקוד" שהיא נותן השירותים ומעסיקה את מלח הארץ. ואני בהחלט מסכים להגדרה של "מלח הארץ".

אני קצת חולק על הנתונים שהוצגו כאן. אני הייתי שמח להתייחס למכרז החדש, להתקשרות החדשה- -
היו"ר חיים כץ
לפני שאתה מתייחס למכרז, אתה יודע לתת לנו את הנתונים?
יעקב אדרי
תן לנו את הנתונים, עזוב את המלל.
אבי מישראל
- - - הנתונים כי המכרז הקודם אמור להתברר בסופו של דבר בבית הדין לעבודה, ולא הייתי רוצה להתייחס. כי יש עתירה נגד המדינה ונגד חברת "מיקוד".

על-פי תנאי המכרז אנחנו ביקשנו, למעשה, לקבוע מחיר מינימום לעובדים.
יעקב אדרי
מהו?
אבי מישראל
מחיר המינימום לעובדים הוא 12 אלף שקלים – שכר בסיס, בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות, לפי דיני העבודה המקובלים וחובת החברה, כמובן, לעמוד בחוקי האכיפה המוגברת שהיושב ראש הוביל. אני יכול לומר שקיבלנו 4 הצעות במכרז - -
היו"ר חיים כץ
12 אלף, לכמה שעות?
אבי מישראל
אני תכף אומַר.

קיבלנו 4 הצעות במכרז, והן היו די קרובות. השוני המהותי היה בתקורה הניהולית של כל חברה שדרשה, למעשה, בהצעה שלה. על סמך התקורה הניהולית שהגישה - -
יעקב אדרי
מה זה "תקורה ניהולית" אצלך? זה רווח?
אבי מישראל
זה הרווח של החברה.
יעקב אדרי
בסדר, אני שואל מה זה.
אבי מישראל
תקורה ניהולית זה, למעשה, הוצאות הניהול של החברה.

המכרז עסק בשני מתווים עיקריים של העסקה: 6 משמרות בחודש שמתחילות ב-17 שעות אבטחה צמודה, 8 שעות לינה בקרבת הגורם המאובטח, כאשר השכר מתייחס למעשה לאותה משמרת של 25 שעות עבודה; 6 משמרות של 17 שעות עבודה בצמוד למאובטח, לינה בבית – כמובן, לא מקבל שכר עבור זה, 17 ימים בשנה, שזה בממוצע 1.5 יום בחודש – העסקה בהכשרה ושמירת כשירויות.
היו"ר חיים כץ
17 + 8, 6X 17- -
אבי מישראל
260 שעות חודשיות שמתמצות על פני 13.5 ימי עבודה בחודש.
יעקב אדרי
תעשה את החלוקה.
אבי מישראל
אני מדבר לפני הפרשות סוציאליות.
היו"ר חיים כץ
איך אתה מחשב להם את השעות הנוספות? לפי החוק?
אבי מישראל
אני לא מחשב את השעות הנוספות.
היו"ר חיים כץ
אתה עושה הכול גלובלי?
אבי מישראל
אני חייב לומר שבמסגרת הזאת החברה היא זו שמעסיקה אותם. זאת אומרת גם אם אני לוקח – ויש לי כאן תחשיבים הן לפי שעות נוספות - -
היו"ר חיים כץ
לפי החוק.
אבי מישראל
לפי חוק. על-פי שעות עבודה, 8.5 שעות ראשונות לפי תעריף מסוים, 10 שעות - -
היו"ר חיים כץ
125%, 150%, 175%?
אבי מישראל
כמובן. אנחנו לא עומדים בתעריפים שנזרקו כאן – 22 שקלים, אלא אנחנו עומדים על סכום שמתקרב ל-30 שקלים עבור שעת עבודה התחלתית. אני מדבר על בסיס בתוספת הפרשות סוציאליות, כמובן. כדין.
היו"ר חיים כץ
ההפרשות הסוציאליות נעשות על - -
אבי מישראל
על 12 אלף. 12 אלף השקלים כוללים 10,000 בסיס + 1,000 כלכלה, ו-1,000 אש"ל ונסיעות – גלובלי. אוקיי?
היו"ר חיים כץ
אז השכר הוא 10,000.
בטי מצר לוי
נכון, בדיוק.
יעקב אדרי
רק על זה יש ההפרשות הסוציאליות, זה ברור לי. על נסיעות לא.
אבי מישראל
אנחנו קבענו 12 אלף שכר כולל כשכר מינימום.
היו"ר חיים כץ
רכיבים לא פנסיוניים יש. אני לא יודע אם הוא מפריש, אבל יש.
אבי מישראל
כל מציע היה רשאי להציע במכרז הזה סכומים גבוהים יותר. אנחנו לא התנינו את זה, אנחנו קבענו 12 אלף מינימום כדי שלא ניקלע לאותה סיטואציה שבה השכר שמשולם לעובדים הוא 8,000- -
היו"ר חיים כץ
אבל אין להם 12 אלף, יש להם 10,000.
בטי מצר לוי
בדיוק. יש להם פחות.
יעקב אדרי
כן, זה אתה לא אומר. אתה אומר 12 אלף.
אבי מישראל
כך מתחלקת ההוצאה כשאני ניתחתי אותה.
יעקב אדרי
שמעת את היושב ראש. זה 10,000 שקל מהשכר שלהם.
אבי מישראל
אני מציע שחברת "מיקוד" ייתנו את ההבהרות איך העסק - -
יעקב אדרי
לא, לא, אתה תיתן לנו. קודם כול אתה זה שמכין. הם קבלנים. אתה זורק את זה ישר אליהם. זה מעצבן אותי כי אני ראיתי באיזו צורה הם ליד הבית. כשהם ליד הבית הם לא מרותקים לבית? על זה אתה לא נותן להם כלום.
היו"ר חיים כץ
הוא לא מדבר על זה.
יעקב אדרי
אני מדבר.
היו"ר חיים כץ
הוא מדבר על לינה ליד הבית.
יעקב אדרי
נכון, הוא לא מקבל על זה כלום.
היו"ר חיים כץ
מקבל.
בטי מצר לוי
לא, הוא לא מקבל.
יעקב אדרי
הוא לא מקבל, חיים.
היו"ר חיים כץ
שמעתי מה הוא אומר.
אבי מישראל
חברים, אני מוכן להעביר אחר כך את כל הנתונים. אגב, מרבית הנתונים, לפי חוק חופש המידע, הועברו לנציגות. זה לא צוין כאן. נתוני המכרז - -
בטי מצר לוי
זה לא נכון.
אבי מישראל
אני לא הפרעתי, אני מבקש לא להפריע לי.
היו"ר חיים כץ
מה קרה פה?
אבי מישראל
אני מוכן להעביר את הנתונים ליושב ראש - -
היו"ר חיים כץ
כן, אתה תעביר.
אבי מישראל
- - סימולציות שאנחנו ערכנו, את תלושי השכר. חשוב לציין שמעבר לאותם 13.5 ימי עבודה אנחנו חייבנו, למעשה, את המציעים עצמם לשלם שעות נוספות לפי שיקול דעת החברה – אם הם זקוקים לשעות נוספות – ותעריף שלא יפחת על 80-60 שקלים לשעת עבודה נוספת. יש לי כאן תלושי שכר - -
יעקב אדרי
אתה חייב להסביר לי את העניין הזה. אתה אומר, שעות נוספות לפי שיקול דעתם. אני רוצה להבין את זה.
אבי מישראל
תקן האבטחה מחייב אותם, למעשה, להעמיד 13.5 ימי עבודה. במידה שתקן האבטחה לא מאויש כפי שנדרש, והחברה נדרשת לתת תגבור של שעות הם ישלמו לא פחות מ-60 - -
יעקב אדרי
ואתה תחזיר להם?
אבי מישראל
בוודאי. איזו שאלה? אגב, זה מופיע בתלושי שכר שאני יכול להעביר ליושב ראש לאחר מכן. כמובן, תלושי שכר שחברת "מיקוד" ערכה, עבודה נוספת.

בנוסף למסגרת הזאת – ואני מכבד את כל החברים שיושבים כאן – אנחנו אפשרנו במכרז החדש, בהתקשרות החדשה, למאבטחים, לעבוד במסגרת ליווי משלחות לחו"ל ולקבל שכר עבור זה כחלק משמירת כשירויות עבור אגף האבטחה של השב"כ.
יעקב אדרי
לא הבנתי. כשהם בחופשה הם יכולים לצאת לחו"ל?
אבי מישראל
הם יכולים לצאת בתפקיד לחו"ל מטעם אגף האבטחה בשב"כ ולקבל שכר נוסף עבור זה.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אני לא יודע מתי עבדת 100 שעות פיזיות נוספות. אני עשיתי את זה תקופה ארוכה – אתה בא קרוע. הם לא יושבים במשרד. אתה בא קרוע. כשאתה עובד 260 או 300 שעות אתה גמרת את החופש. זה לא בית ולא ילדים ולא משפחה- -
אבי מישראל
אני מסכים.
היו"ר חיים כץ
הם מקדישים את החיים שלהם לשכר עלוב, לתנאים עלובים. זה לא רציני. אני לא יודע, אתם באוצר, מעבר לגרוש – כשאתה עושה מכרז כזה – אני שם את עצמי במקומך, בסדר? כשאני עושה מכרז כזה אני מראש דורש תנאים הולמים. זה לא תנאים הולמים. 10,000 שקל לשכר של 260 שעות שזה כולל שבתות וחגים – זה לא כסף, זה לא תמורה נאותה. איך אמרת עליהם, "מלח הארץ"? זה לא תמורה נאותה. שמע מה אני אומר לך, זה לא תמורה נאותה. קודם כול זה אולי עומד בכללים, שזה מכרז רווח. יכול להיות. אני לא נכנס לזה, לא בדקתי את זה.
אבי מישראל
את זה בדקנו.
היו"ר חיים כץ
אבל זאת לא תמורה נאותה לאנשים שאתה אומר עליהם שהם מלח הארץ. מי אתה רוצה שישמור – אנשים ברמה ירודה? אני מתפלא עליהם. תשמע, הם אנשים עם כישורים. אם אני המנהיג שלהם אני אומר להם – אין שמירה. אין שמירה – פקידי האוצר, ללכת לשמור. אם אני המנהיג שלהם אני אומר להם שאין שמירה. שמע, זה שכר עלוב. שכר מינימום לעבודה מאומצת וקשה לאנשים ברמה גבוהה.
יעקב אדרי
- - - את הטענות שלנו לאוצר. אתה עושה צחוק מהעבודה.
היו"ר חיים כץ
אם היית בא ואומר שיש פוטנציאל השתכרות. אתה לוקח מישהו שאלוהים לא חנן אותו, ואתה אומר שזה פוטנציאל ההשתכרות שלו. הוא עובד בעבודה עתירת עבודה, ואין לו פוטנציאל. אתה לוקח אנשים עם יכולות – לאנשים האלה יש יכולות - -
אבי מישראל
ברור.
היו"ר חיים כץ
- - ואתה משלם להם 22 שקל לשעה ומעביד אותם בתנאי עבדות – זה לא מוסרי. זה לא מוסרי. אני לא מבין אותם. כשאמרו לבן שלי, בוא תעשה את העבודה הזאת, אמרתי לו, אני מגרש אותך מהבית. מה זה הטיפשות הזאת? קראו לו, אמרתי לו, מה, אתה עושה צחוק? אתה לא הולך לשם, מה זה הדבר הזה?
אבי מישראל
אני חייב לומר בנקודה הזאת, וכפי שאמרתי, אני אשמח להעביר לך את תלושי השכר לעיון על מדגם שקיים כאן. צריך לזכור שהאוכלוסייה ברובה היא אוכלוסייה של סטודנטים. אנחנו לא הכתבנו 25 שעות עבודה כפי שלא - -
כן, סטודנטים. זאת עבודה נוספת.
היו"ר חיים כץ
מה זה "סטודנטים"? באוניברסיטה הפתוחה?
אבי מישראל
לא, לא. אל תשכח שיש להם 12 עבודה ימי בחודש פלוס יום וחצי - -
היו"ר חיים כץ
שלחת אותם לחו"ל בשביל להתפרנס.
אבי מישראל
לא שלחתי אותם לחו"ל.
היו"ר חיים כץ
אמרת, הם יכולים לעבוד בחו"ל.
אבי מישראל
הם ביקשו - -
יעקב אדרי
הם ביקשו כי השכר הוא לא שכר, הם רצו עוד משהו.
אבי מישראל
- - לגבי משמרות העבודה. אנחנו בדקנו את מבחן הסבירות, כולל מול אגף האבטחה בשירות שלא מעסיק 25 שעות עבודה ברציפות, אלא מעסיק אותם 22 ימים בחודש.
יעקב אדרי
ומה אומר אגף האבטחה?
היו"ר חיים כץ
כמה הבסיס שלהם?
יעקב אדרי
מעניין, מה הוא אומר?
בטי מצר לוי
49 שקלים.
אבי מישראל
- - האם אנחנו במסגרת הזאת – תראו, הצוות ביקש לעבוד בסוף שבוע ברצף, 50 שעות. מדוע? מכיוון שבסוף שבוע זה לא נופל על מבחנים, וזה נוח מבחינת השכר.
היו"ר חיים כץ
לא נותן להם.
אבי מישראל
אני מסכים איתך.
יעקב אדרי
אם אתה נותן שכר הוגן אתה תכתיב את התנאים, אבל אתה לא עושה את זה.
אבי מישראל
אני משלם שכר גלובלי לחברת "מיקוד".
היו"ר חיים כץ
הוא לא משלם בכלל.
יעקב אדרי
נכון.
אבי מישראל
אני משלם לחברת "מיקוד". המעסיקה שלהם זאת חברת "מיקוד", וצריך לזכור את זה. בנקודה אני אומר שגם אם נעבוד על בסיס של 12 שעות עבודה ביממה, האם הם יוכלו להתפרנס בכבוד במסגרת הזאת?
היו"ר חיים כץ
כמה הבסיס של השכר שהלכת? בוא נפרק את 10,000 השקלים.
אבי מישראל
הבסיס יוצא בקירוב 800 שקל ליום עבודה בתוספת הפרשות פנסיוניות.
היו"ר חיים כץ
מה זה 800 שקל ליום?
אבי מישראל
ליום עבודה. למשמרת של 25 שעות.
היו"ר חיים כץ
לא, עזוב אותי. אני לא נכנס עכשיו לשעות נוספות וכלום – עשית בסיס של 8 שעות עבודה.
וילמה מאור
משמרת של 25 שעות.
אבי מישראל
29 שקלים לשעת עבודה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
לבסיס?
אבי מישראל
ברור. 29 שקלים לשעת עבודה ראשונה. אגב, זה לא אני שצריך לחשב את זה, זאת חברת "מיקוד" שצריכה לחשב את זה. אבל אני בדקתי אם זה כן.
היו"ר חיים כץ
איך הם מקבלים שבת?
יעקב אדרי
אותו דבר. זה הממוצע, למעשה.
היו"ר חיים כץ
על-פי החוק, הוא צריך לתת להם שבת-שבת.
יעקב אדרי
נכון.
היו"ר חיים כץ
על שבת אתה נותן תעריפים אחרים?
אבי מישראל
אני לא הכנסתי - -
יעקב אדרי
אמרת שהאוכלוסייה הזאת צריכה להיות דפוקה. זה מה שאתה רוצה להגיד.
אבי מישראל
אני עשיתי זאת על-פי החוק ולפי תנאי המכרז. צריך לזכור שוב: אני קבעתי תעריף מינימום שלא יפחת מ-12 אלף שקלים כדי שאוכל - - -
היו"ר חיים כץ
זה לא נכון מה שאתה אומר. סלח לי שאני אומר לך שזה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? כי החזר הוצאות שאתה נותן לו על נסיעות ואוכל זה לא הכנסה. אז לא קבעת מחיר. עשית לו החזר הוצאות של 2,000 שקל, שזה 1,000 שקל כלכלה ו-1,000 שקל נסיעות. קבעת את זה. דרך אגב, על החזר הנסיעות - -
אבי מישראל
אני לא קבעתי את זה. אני קבעתי 12 אלף. אני יכול לומר שמציע מסוים שלא זכה במכרז הציע דמי כלכלה של 400 שקלים והחזר נסיעה של 200 שקלים.
היו"ר חיים כץ
ב-12 אלף.
אבי מישראל
במסגרת של 12 אלף.
היו"ר חיים כץ
אם ככה, זה שהציע 400 ו-200 - -
אבי מישראל
כן, אבל הוא הציע תקורה ניהולית - -
היו"ר חיים כץ
אז להם זה יותר טוב, יש להם הפרשות יותר גדולות.
אבי מישראל
זה לא משנה, אני בסופו של דבר - -
היו"ר חיים כץ
דרך אגב, על 2,000 שקל האלה יש הפרשות?
בטי מצר לוי
בטח שלא.
יעקב אדרי
אמרתי לך, חיים, שאין.
היו"ר חיים כץ
למה?
קריאות
זאת הוצאה.
היו"ר חיים כץ
יש הפרשות על רכיבים לא פנסיוניים של חמש וחמש. לפי החוק, מה שלא בשכר הבסיס – רכיבים לא פנסיוניים – חמש וחמש.
יעקב אדרי
הוא אומר שלא. הוא אומר את זה בכנות.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול לבדוק. גם על 2,000 השקלים האלה, החזר נסיעות, צריך להפריש חמש וחמש. תבדוק.
יעקב אדרי
אפשר לדעת כמה המאבטחים של השב"כ מקבלים?
היו"ר חיים כץ
בבקשה, אדוני. שמע זה בדיחה.
כפיר רוקח
שמי כפיר רוקח. אני מאבטח שר, ואני רוצה להעלות כמה דברים: דבר ראשון, מדברים פה על החזר נסיעות ואש"ל, ולא מדברים על כך שאנחנו נדרשים להתאמן 17 יום בשנה שאנחנו לא משולמים עליהם, והם גם כלולים בתוך אותם 12 אלף. 11 שעות ליום אימון – זה לא נאמר.

אני גם רוצה להעלות שאלה לאדון ממשרד האוצר. לדבריו, התחשיב שלו הוא 29 שקלים לשעה הראשונה. יש לנו מחלוקת על זה עכשיו. אבל אני רוצה לשאול יתרה מכך: באותו מכרז בדיוק יש דמות נוספת שנקראת בשם המקצועי שלה "זקיף" – אותו מאבטח ששומר על בית השר. אותו זקיף עובר הכשרה של שבועיים. ההכשרה שלנו היא של 12 שבועות – ההכשרה הקשה ביותר שקיימת בתחום. במשמרת אנחנו המפקדים של אותו זקיף. אנחנו מתדרכים אותו, אנחנו נדרשים לבצע עליו בקרות. אגב, גם באותן שעות שאתה מגדיר שאנחנו ישנים אנחנו נדרשים לקום ולבצע בקרה עליו בלילה. למה באותו מכרז שאתם הוצאתם השכר המינימלי שקבעתם לאותו זקיף הוא 37 שקלים בשעה, ולנו – 29 שקלים לשעה. קל מאוד למשרד האוצר לטמון את ראשו בחול ולהגיד, אני אמרתי, תשלמו מינימום. הם יכולים לשלם יותר, הם מתחרים על מחיר, ברור שהם יציעו לנו את שכר המינימום.
היו"ר חיים כץ
אתם הכרזתם סכסוך עבודה?
בטי מצר לוי
כן.
היו"ר חיים כץ
יש לכם ועד?
בטי מצר לוי
כן.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן כבר אתם בסכסוך עבודה?
בטי מצר לוי
הוא נכנס לתוקף ביום שני הבא.
היו"ר חיים כץ
יש לכם במתכונת ההסתדרות ועדת תיאום וביצוע שמאשרת את הסכסוך?
בטי מצר לוי
יש לנו מתכונת דומה שמאשרת את הסכסוכים. זה אושר וזה הוכרז, ויש לנו גם תיווך אחרי תום מועד כניסת הסכסוך.
היו"ר חיים כץ
כמה? שבועיים?

<בטי מצר לוי>
15 יום.
כפיר רוקח
אני רוצה למקד עוד משהו שחשוב מאוד שהוא ייאמר: לא ניתן לומר שאנחנו ישנים בעבודה. אנחנו במסגרת עבודה של משמרת של 25 שעות, ולפעמים יותר מכך, יכולים לפרוש לישון – בתנאי כוננות. אם השר מתקשר אליי שהוא רוצה לצאת, תוך דקה אני בחוץ.
יעקב אדרי
וזה קורה הרבה.
כפיר רוקח
כן. וכשיש שביתה ודיונים לתוך הלילה אז אני ואפי שיושב כאן ישנו אולי שעה בלילה עם הראש הפוך בכיסא של מכונית. במשמרת של 25 שעות – ותסלחו לי אם זה בוטה, אבל לדעתי - -
היו"ר חיים כץ
לאיזו יחידה אתם שייכים?
כפיר רוקח
לאיזו יחידה?
היו"ר חיים כץ
יש שני סוגי שומרים על שרים, נכון?
יעקב אדרי
אבטחת אישים והקבלנים.
כפיר רוקח
אנחנו מועסקים דרך קבלן.
היו"ר חיים כץ
ואבטחת אישים זה תנאים אחרים.
יעקב אדרי
כן, לגמרי אחרים.
כפיר רוקח
יש להם קרן השתלמות, ויש להם אחזקת רכב ואקדמיזציה והשתתפות בדירה וחדר כושר ופלאפון – הרבה דברים שאנחנו - -
יעקב אדרי
לכם אין קרן השתלמות?
בטי מצר לוי
לא, לא, אדוני.
כפיר רוקח
שום דבר. מה שנאמר לך פה זה מה שאנחנו מקבלים.
יעקב אדרי
אתם מבינים מה שאתם עושים? זה פשוט בושה וחרפה. אחד מאבטח שר – מקבל ככה, והשני מקבל אחרת.
כפיר רוקח
יתרה מזאת, כל מה שאתם רואים פה שמשרד האוצר מסיר אחריות זה מה שקורה גם בפועל - -
היו"ר חיים כץ
אם תשבתו אולי לא ישימו שמירה על השרים, ואם לא ישימו שמירה על השרים, אולי אני אסכים להיות שר.
כפיר רוקח
במדינה מתוקנת, גם בתור מאבטח שר, אם תחליטו שלא צריך לאבטח את השרים כי זה יקר מדי – תחליטו. אבל זאת מדינה, יש בה דיני עבודה, וצריך להגן בה על עובדים. אנחנו בפעם הראשונה קמים ומתאגדים להגן על עצמנו כי ההתאגדות זאת הזכות האחרונה שנשארה לנו- -
היו"ר חיים כץ
קודם כול עשיתם יפה.
כפיר רוקח
- - כי עשיתם אותנו עובדי קבלן. וזאת האפשרות היחידה שיש לנו – לקום ולדרוש את הזכויות שלנו בהתאגדות, וזה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו פה כדי שבפעם הראשונה יקשיבו לנו כמו שצריך.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לשמוע את החברה קצת. מהמבטים ומהשיחה אני מבין שאתה מהחברה הקבלנית.
מיקי אבוזגלו
אני מיקי אבוזגלו, אני המנכ"ל של "מיקוד אבטחה". אנחנו מפעילים את המשימה הזאת של אבטחת השרים כבר 4.5 שנים מהמכרז הקודם. זכינו במכרז הנוכחי להמשך במתכונת קצת שונה. בארבע השנים האחרונות היינו במשא ומתן להסכם קיבוצי מיוחד שהובילה ההסתדרות הכללית. בסופו של דבר לא הגענו לחתימה. תוך כדי המשא ומתן היו כל מיני התאמות כשהגענו להסכמות עם הוועד הקודם. ביצענו את ההתאמות האלה, ואנשים עבדו באותה מסגרת, למעשה, עד היום. מ-8 במרס אמור להיכנס לתוקף ההסכם החדש במתכונת החדשה - -
היו"ר חיים כץ
מחר בבוקר.
וילמה מאור
עוד יומיים.
היו"ר חיים כץ
עוד יומיים, נו – מחר בבוקר.
מיקי אבוזגלו
- - במתכונת החדשה.
היו"ר חיים כץ
מה היה במתכונת הישנה?
יעקב אדרי
יותר גרוע.
מיקי אבוזגלו
די דומה למתכונת הנוכחית אם אנחנו מדברים על זה מבחינת השכר.
יעקב אדרי
יש שיפור, אבל זה סתם חרטא – זה לא שיפור.
היו"ר חיים כץ
איך הבסיס שלכם? איך חישבתם שבת?


מי גברתי?
זמירה אלון
שמי זמירה, ואני מנהלת את הפרויקט בפועל, ומכירה את החבר'ה מקרוב. זה שהגענו להבנות עם הוועד הקודם - -
היו"ר חיים כץ
עזבי הבנות, מה התחשיבים שלכם?
זמירה אלון
אנחנו משלמים שכר גלובלי חודשי של 11,700 שקלים, וזה עבור 12 ימי עבודה ויום אימון אחד במתכונת של המכרז הנוכחי. זה מחולק לימי עבודה – כל יום עבודה הוא 936 שקלים שמבוסס באמת על - - -
היו"ר חיים כץ
מתי מעדכנים את שכר המינימום? באפריל-יולי השנה?
קריאות
באוקטובר
בטי מצר לוי
באוקטובר, אדוני.
היו"ר חיים כץ
באוקטובר מעדכנים את שכר המינימום?
קריאות
כן.
היו"ר חיים כץ
בכמה, ב-300 שקל?
בטי מצר לוי
בכ-270 שקלים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, באוקטובר השכר שלהם מעודכן ב-270 שקל?
אבי מישראל
זה לא צמוד לשכר המינימום. 12 אלף במסגרת של המכרז החדש זה למעשה שווה ערך.
קריאה
זה לא בתנאים של המכרז. התנאים של המכרז לא מדברים על הצמדה לשכר המינימום.
אבי מישראל
אתה צודק. ההצמדה במכרז החדש היא שונה.
מיקי אבוזגלו
סעיף ההצמדה של שכר העובדים במתכונת החדשה של ההסכם החדש הוא צמוד למדד.
היו"ר חיים כץ
והוא מתעדכן?
מיקי אבוזגלו
הוא מתעדכן בהתאם לעדכון שיאושר על-ידי משרד - -
היו"ר חיים כץ
אין עדכון.
אבי מישראל
לא לעדכון השכר.
היו"ר חיים כץ
אין עדכון תוספת יוקר.
אבי מישראל
מדד יוקר המחיה.
היו"ר חיים כץ
לא למדד המחירים לצרכן?
קריאות
לא, לא.
היו"ר חיים כץ
ומתי מתפרסם מדד יוקר המחיה, כל חודש?
מיקי אבוזגלו
בהתאם לסעיף - -
היו"ר חיים כץ
מה זה "בהתאם לסעיף"? כל כמה זמן אתה מעדכן להם את השכר?
מיקי אבוזגלו
בהתאם להסכם, מדובר על עדכון ראשון בעוד 24-18 חודשים. הפער - - -
היו"ר חיים כץ
לכמה זמן המכרז?
אבי מישראל
לארבע שנים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, עדכון אחד.
קריאות
לא, לא.
קריאות
- - -
יעקב אדרי
למה עשיתם את זה רק אחרי 24 חודשים?
אבי מישראל
זה חלק מהוראות החשכ"ל לגבי ההצמדה. אני חייב לומר שבמסגרת הקודמת העובדים לא נהנו לחלוטין מעדכון והצמדה - -
יעקב אדרי
הם היו בתנאים גרועים מאוד, ועכשיו הם בתנאים גרועים.
אבי מישראל
- - ופה שיפרנו את המצב.
מיקי אבוזגלו
זה שיפור ניכר.
יעקב אדרי
נכון – היו תנאים גרועים מאוד, ועכשיו התנאים הם גרועים. יש בלתי מספיק ויש מספיק.
היו"ר חיים כץ
אז הם מקבלים עדכון אחת לשנתיים.
מיקי אבוזגלו
לא אחת לשנתיים. העדכון הראשון במכרז הנוכחי זה בעוד שנתיים - -
היו"ר חיים כץ
אחד לשנתיים.
וילמה מאור
בעוד שנתיים זה יתעדכן כל הזמן.
אבי מישראל
לא, זה תלוי במדד.
היו"ר חיים כץ
ואז זה יהיה כל חודש?
מיקי אבוזגלו
זה תלוי במדד.
אבי מישראל
זה תלוי במדד. אם המדד עולה מעל שיעור מסוים אז הם מקבלים את זה.
היו"ר חיים כץ
מה זה "שיעור מסוים"?
אבי מישראל
מעל 4%.
היו"ר חיים כץ
4% זה שנתיים.
קריאה
כבר היו מקרים שזה אחרי חצי שנה.
היו"ר חיים כץ
עזוב, "היו מקרים". בשנים האחרונות אתה צופה גם אינפלציה של 2.7%, 2.8% - -
יעקב אדרי
- - - בוא תכיר את עובדי הקבלן החדשים. מאבטחים של השרים – תנאי עבדות.
היו"ר חיים כץ
לא מבין את זה.

אז קבעתם 12 אלף, מתוכם 2,000 שקל זה החזר הוצאות. על החזר הוצאות הם לא ביקשו שתפרישו לקופות.
מיקי אבוזגלו
לא.
היו"ר חיים כץ
אין תחשיב מיוחד לשבת ולחג - -
זמירה אלון
במכרז החדש, לחג – יש, לשבת – לא.
יעקב אדרי
אין שבתות, אין שבתות.
בטי מצר לוי
אבל זה גלובלי, איך אתם מקבלים?
יעקב אדרי
הם הכינו את המכרז, אין לי טענות אליכם. הם אמרו להם שזה בלי שבתות.
היו"ר חיים כץ
מה קורה אם הם משביתים, והשרים לא מאובטחים?
קריאה
הלוואי שזה יקרה.
בטי מצר לוי
אפשר לתת תשובה?
יעקב אדרי
פקידי האוצר יאבטחו.
אבי מישראל
אני מניח שנסתדר.
בטי מצר לוי
הם פשוט לקחו חברות קבלן אחרות שיאבטחו - -
יעקב אדרי
אתה מבין, זה מה המדאיג אותי, מה שהוא אמר עכשיו.
בטי מצר לוי
- - לא החברה עצמה, אלא המזמין לקח חבות קבלן אחרות.
יעקב אדרי
זה בדיוק מה שהם יעשו. זה הדבר שלא רציתי לשמוע. אתה מבין מה שאתה אומר? אני זורק אותם לכלבים.
בטי מצר לוי
נכון, בדיוק.
יעקב אדרי
"יש לי ספייר" – ככה אתם מתייחסים אליהם.
אבי מישראל
לא שמעת מפי דבר שזורק אותם לכלבים.
היו"ר חיים כץ
למה אתה מתעצבן?
אבי מישראל
כל מה שאמרתי הוא שנסתדר.

אגב, יכול מאוד להיות שמבחינת דרישות האבטחה, שלא אנחנו מגדירים אותם, אגב, יעשו את ההתאמות הנדרשות.
יעקב אדרי
מי קובע את הדרישות?
אבי מישראל
אגף אבטחה.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע למה הוא מתרגז? הוא היה שר, והוא מרגיש באיזשהו מקום שהוא שותף לניצול הזה. אני לא מתרגז, אני לא הייתי שר, אני לא כזה מוכשר.
אבי מישראל
תעבירו בחקיקה החלטה לקלוט אותם כעובדים.
יעקב אדרי
אתה מתעצבן עוד יותר.
היו"ר חיים כץ
אני הייתי שולח אותו הביתה.
יעקב אדרי
כי אז היינו, אתה יודע, בחתונות ובריתות וכל זה – מעמיסים ועוד ותוסיף לפה, ויש התראות – כל מה שאתה רוצה יחד.
אבי מישראל
ונאבקת כדי לקלוט אותם כעובדי מדינה?
יעקב אדרי
אני נאבקתי. אני התביישתי שהמאבטח שלי היה עובד קבלן - -
אבי מישראל
אני לא בטוח שהשכר שלהם משתפר אז.
יעקב אדרי
אתה יודע מה, עוד יותר גרוע.
אבי מישראל
מניסיון אני אומר לך.
יעקב אדרי
אתה אומר שלא הייתי בסדר – אתה צודק.
היו"ר חיים כץ
אבל יהיה להם ביטחון תעסוקתי. יהיה להם ביטחון תעסוקתי, והוא עובד קבלן – אני לא רוצה להתבטא בביטוי: "משתמשים – זורקים". ביטוח תעסוקתי שווה הרבה. אני בא ממעגל העבודה – גם אתה נראה לי בחור מוכשר – למה אתה לא יוצא לשוק הפרטי? כי אתה רוצה ביטחון תעסוקתי. אתה אומר, אני כבר בגיל כזה, התרגלתי, כבר טוב לי - -
אבי מישראל
אני מבטיח לך שהייתי עובד פחות.
היו"ר חיים כץ
לא יודע. אבל אתה אומר, חשוב לי הביטחון התעסוקתי – 200 שקל פחות. אף על פי שהייתי יכול להרוויח שם אני רוצה את השקט. גם הם צריכים את השקט, הם לא כל החיים יהיו צעירים, יפים, בלונדיניים - -
אבי מישראל
ולא כל החיים, מאבטחים.
היו"ר חיים כץ
ואז מי ייתן להם עבודה? לא ייתנו להם עבודה.
אבי מישראל
כפי שאמרתי - - - האוכלוסייה ברובה היא סטודנטים.
פיני צוקרמן
אני פיני, אני מאבטח שר, ויש לי ותק של 9 שנים בעבודה.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתה לומד?
פיני צוקרמן
שבע שנים.
היו"ר חיים כץ
ב"פתוחה"? תבינו, יש סטודנט כל החיים בגלל העבודה הזאת.
קריאות
- - -
אבי מישראל
לא, הוא יהיה רופא, ואז הוא יקבל פחות 12 אלף שקלים.
פיני צוקרמן
אני רוצה להגיד משהו על מה שאתה אמרת: בן אדם עם ותק שלי ב-730 משתכר 1,400 שקל ליום עבודה עם אותה כמות שעות. כלומר הוא מקבל בברוטו שלו 500 שקל יותר לכל יום עבודה.
אבי מישראל
כמה ימי עבודה בחודש הוא עובד?
פיני צוקרמן
בין שישה, כמוני, ל-12.
יעקב אדרי
אתה יודע מה, תן להם אותם ימים ואותן שעות – זה נותן להם אותו שכר. הנה, אמרת. בבקשה, הם מוכנים לזה. תן להם אותו שכר, ותן להם גם את הדרג.
פיני צוקרמן
- - - הם בדיוק ההכשרה והוותק של מאבטח 730 שמקבל 50 שקלים לכל שעת עבודה. בלי אש"ל ונסיעות הוא מקבל 1,400 שקל ליום עבודה. אם הוא רוצה להשוות – אני הייתי מרוויח מההשוואה הזאת. אני אשמח מאוד אם זה מה שבאמת היה קורה. ואם לא, אז לפחות לא להשוות, אלא לשפר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. מאחר שלא נמשיך את הדיון הזה עד אין-סוף, אנחנו נעשה לו המשך. יש מי שיכול לתת לי תמונת מצב איפה המשא ומתן עומד?
בטי מצר לוי
כרגע אין משא ומתן.
היו"ר חיים כץ
אין כלום?
בטי מצר לוי
אין כלום.


אני רק רוצה להגיד לאדוני שאמרת בצדק "ביטחון תעסוקתי", אבל זאת לא הדרישה היחידה כי העובדים היום מועסקים בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. יש היתר מ-1 בינואר - -
היו"ר חיים כץ
בסדר. את עורכת דין, נכון?
בטי מצר לוי
- - שכולם פה עבריינים - -
היו"ר חיים כץ
אם אתם לא יודעים בהסתדרות העובדים הלאומית – אני מכיר כמה אנשים מההסתדרות בסיעת עוז. אם יש להם בעיה ניתן להם ללא שכר עורך דין שייצג אותם.
בטי מצר לוי
אדוני, זה מטופל, ויש גם תביעה בעניין.
היו"ר חיים כץ
אז לא צריך. אז תגישו תביעות אישיות.
בטי מצר לוי
הוגשו.
היו"ר חיים כץ
תלכו נגד פקידי האוצר
<בטי מצר לוי>
הוגשו – 15 מיליון שקל.
היו"ר חיים כץ
תלכו על תביעות אישיות. נבדוק פעם את העסק הזה.

<בטי מצר לוי>
כך עשינו, אדוני, בדיוק כמתווה - - -
יעקב אדרי
- - -
היו"ר חיים כץ
הם בסכסוך עבודה, לא מדברים איתם.
יעקב אדרי
לא, מה אנחנו עושים – אתה ואני?
היו"ר חיים כץ
אני מחכה להם. אני יכול לכנס את הוועדה כל יום. גם אם תחוקק ייקח לך מאתיים שנה. פה צריך לפתור את זה בשולחן העיצומים.
בטי מצר לוי
אנחנו נכונים בכל עת לשבת. באנו, שבנו, אמרנו, הצענו הצעות.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך טיפ: בית משפט זה לוועדים חלשים.
בטי מצר לוי
נכון, לא הלכנו לבית משפט, הכרזנו על סכסוך עבודה.
היו"ר חיים כץ
תתחילו בעיצומים, תתחילו לקבוע - -
בטי מצר לוי
ב-12 במרס.
היו"ר חיים כץ
- - תתחילו לקרוע אותם ותחפשו – אם זה מכרזי הפסד, תתבעו את אלה שחתמו. תלכו אישית - -
בטי מצר לוי
כך עשינו, אדוני.
היו"ר חיים כץ
- - אישית על פקידי מדינה שחתמו על מכרזי הפסד. תלכו עליהם אישית שיבינו. זאת הדוגמה לחוק דיני אכיפת עבודה – אני לא יודע אם הוא נכנס או ייכנס בעוד חודשיים.
בטי מצר לוי
ב-17 ביוני.
היו"ר חיים כץ
אז אפילו הוא, שעושה ככה, שלא יממנו לו עורך דין. הוא ייקח מהחסכונות ויממן עורך דין וירגיש שפתאום עזבו אותו, נטשו אותו. האמא הגדולה בחסות הכנפיים, ברגע שקורה משהו היא עוזבת, בורחת.

אנשים צריכים להתפרנס בכבוד. החברה שעושה את המכרז צריכה להרוויח, היא לא עובדת לשם שמים. יחד עם זה צריך להתייחס לעובדים כמו בני אדם. תעדכני את הוועדה – אם נצטרך נעשה עוד דיון. אם את רוצה שנשתתף במשאים והמתנים – נבוא. נבוא ליהנות קצת ממשא ומתן על הסכמי שכר.
בטי מצר לוי
תודה, אדוני.
היו"ר חיים כץ
כן, בבקשה.
דבי ספיר אליעזר
רק מספר הבהרות: למיטב הבנתי, נקבע מועד לגישור אצל הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד התמ"ת בין הצדדים.
בטי מצר לוי
אבל מי הצדדים? זה בדיוק העניין. עם "מיקוד" אני לא יכולה לפתור את הבעיה.
דבי ספיר אליעזר
אני הבנתי שקיבלת זימון. אני קיבלתי את המידע הזה מהממונה ומהשרה היום בבוקר, כך שאני מנועה מלהביע עמדה לגבי הסכסוך מכיוון שזה בגישור.
היו"ר חיים כץ
מה את אומרת, ברצינות?
קריאה
איזה גישור?
היו"ר חיים כץ
את לא יכולה להביע עמדה?
דבי ספיר אליעזר
נכון להיום לא - -
היו"ר חיים כץ
למה?
דבי ספיר אליעזר
כי הרגולטור - -
היו"ר חיים כץ
מה זה גישור? גישור זה כלום. אם הם ירצו הם יקבלו, אם הם לא ירצו הם לא יקבלו. זה למשוך זמן. מה זה "גישור"?
דבי ספיר אליעזר
משרד התמ"ת חייב לשמוע - -
היו"ר חיים כץ
איזה מעמד יש למגשר?
דבי ספיר אליעזר
יש מעמד לגשר.
היו"ר חיים כץ
ואם הם לא רוצים? אם בסוף הוא מחליט משהו, והם לא מגיעים, אז אומרים – בית משפט. אין לו סטטוס.
דבי ספיר אליעזר
יש לו סטטוס מכוח חוק גישור סכסוכי עבודה - -
היו"ר חיים כץ
אבל אם שני הצדדים מסכימים. אם הם לא מסכימים?
דבי ספיר אליעזר
לא הבנתי שיש כאן צד שלא הסכים לגישור.
היו"ר חיים כץ
לגישור הוא הסכים, אבל להחלטות של המגשר יכול להיות שלא.
דבי ספיר אליעזר
אני רק אומרת שהרגולטור חייב לשמוע את כל הצדדים בלב פתוח ובנפש חפצה.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתם מקדישים לגישור הזה?
דבי ספיר אליעזר
אני יודעת שהדיון הראשון יהיה ב-19 בחודש.
היו"ר חיים כץ
אבל החוזה נכנס ב-8 בחודש. מה יהיה בינתיים?
קריאה
למשוך זמן.
דבי ספיר אליעזר
זה בין הצדדים.
היו"ר חיים כץ
לאלוהים הפתרונים, את אומרת לי.
דבי ספיר אליעזר
זה בין הצדדים - -
היו"ר חיים כץ
הם גומרים ומקבלים סכסוך עבודה בעוד שבוע - -
בטי מצר לוי
ביום שני הבא.
היו"ר חיים כץ
ואם הם יתחילו בעיצומים? הם לא יודיעו למי שומרים, את מי שמים – יעשו בלגן.
בטי מצר לוי
בכל מקרה דיברתי עכשיו עם הממונה הראשי על יחסי עבודה, הוא יודע את המועד שהסכסוך נכנס לתוקף. אני לא יודעת אם הוא יחליט להקדים את הגישור, אבל בכל מקרה - -
היו"ר חיים כץ
הקצבתם זמן לגישור?
דבי ספיר אליעזר
הממונה הראשי על יחסי עבודה לא נמצא כאן, אבל היה חשוב לי לומר שהצדדים מגיעים לגישור. אני לא יכולה לענות במקומו בעניין הזה.


הדבר השני שהיה חשוב לי להבהיר בעניין חוק שעות עבודה ומנוחה הוא שאכן ניתן היתר לעבודה בשעות נוספות. הבנו שיש כאן עניינים ביטחוניים שבגינם נדרשים העובדים לעבוד - -
היו"ר חיים כץ
איזה "ביטחוני"?
דבי ספיר אליעזר
מתכונת ההעסקה של העובד - -
היו"ר חיים כץ
תביאי עוד שומרים, אין בעיה. כל שלוש שעות תחליפי – שלוש משמרות.
דבי ספיר אליעזר
אני לא מחליטה. ההחלטה היא החלטה מקצועית של הגורמים הביטחוניים במדינה.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, ההחלטה היא החלטה כלכלית, היא לא מקצועית. ההחלטה היא ממש החלטה כלכלית. את יודעת למה? אני אגיד לך למה. כי אם ייקחו וייתנו אותה עבודה בשלוש משמרות – יכסו את החודש. אז פתיחה תעלה להם – כמה זה שכר מינימום, 4,300?
דבי ספיר אליעזר
4,200.
היו"ר חיים כץ
יעלה להם 12,800. פה זה by definition פתיחה, לפני הפרשות. יעלה למעסיק 12,600 – יעלה לו מיד. 4,200 כפול 3 – 12,600 – כבר עולה לו יותר יקר. By definition עולה לו יותר יקר, הוא מתחיל עם יותר יקר. אז פתאום זה "ביטחון". זה לא ביטחון, זה כסף. ופה יש הפרשות אחרות ועלויות אחרות וביגוד אחר ותוספת הבראה ליותר אנשים. ככה הוא נותן לו תוספת הבראה אחת, ואת השעות הנוספות הוא לא מכניס – פה הוא נותן פי שלושה תוספת הבראה ופי שלושה נסיעות - -
אבי מישראל
ובשכר השוטף הם ייפגעו.
היו"ר חיים כץ
ופי שלושה ביגוד. אבל יהיו להם חיים.
אבי מישראל
אני בעד.
היו"ר חיים כץ
הם יוכלו ללמוד, ולא ילמדו שבע שנים. ואם הוא יצטרך שעות נוספות הוא יקבל שעות נוספות. הוא צריך לשלם הרבה יותר – לפחות 15%-10% יותר. אם זה יהיה בשלוש משמרות אתה צריך לשלם לפחות 20% יותר.
קריאה
בגלל זה לא עושים את זה.
בנצי פיליפסון
לא בגלל זה. אפשר להגיד?
היו"ר חיים כץ
כן. לפרוטוקול – איך קוראים לך?
בנצי פיליפסון
בנצי פיליפסון, סגן מנהל אגף הביטחון של משרד האוצר וחלק בלתי נפרד מכתיבת המכרז הזה. שיטת העבודה נקבעה, על-פי מתכונת העבודה שעובדת בשב"כ.
היו"ר חיים כץ
אתה משלם גם לפי השב"כ?
בנצי פיליפסון
אנחנו לא משלמים לפי השב"כ.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה כובל לפי המתכונת של השב"כ?
בנצי פיליפסון
אנחנו מדברים על שיטת ההעסקה של 25 שעות משמרת. זאת המתכונת שהחבר'ה האלה עבדו בה כשהם עבדו בשב"כ. זאת אותה מתכונת שעובדת כרגע, והסיבה היא לא מטעמים כלכליים, אלא מטעמים מקצועיים בלבד.
היו"ר חיים כץ
אתה לא חושב שזה ניצול? זה רק כלכלי. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה – זה רק כלכלי, לא ביטחוני. במקום זה שיישן בבית ליד השומר, תביא בן אדם.
בנצי פיליפסון
א', זה אפשרי - -
היו"ר חיים כץ
אפשרי, אז תעשה את זה. נראה כמה זה יעלה לך.
בנצי פיליפסון
אני יכול להגיד לך שהמאבטחים לא ישמחו לשיטה הזאת. שיטה של 8 שעות - -
היו"ר חיים כץ
אותי לא מעניין אם הם ישמחו או לא, אבל הם יעבדו לפי החוק, ויהיו להם חיים.
בנצי פיליפסון
לפי החוק הם יעבדו בכל מקרה.
היו"ר חיים כץ
ואחר כך כשהם יסכמו את החיים שלהם הם יגידו שהיה להם גם בית וראו משפחה, וראו ילדים. במתכונת שאתה עושה אתה שוחק אותם, שוחט אותם, ובזמן קצר, בלי תמורה הולמת – גומר אותם. תודה רבה, הישיבה נעולה. אני מבקש ממךְ שתעבירי לי חומר, וגם ממךָ, תעביר לי את החומר.
בטי מצר לוי
תודה רבה, אדוני.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:30.>

קוד המקור של הנתונים