ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/03/2012

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים