ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/03/2012

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ב-מסי פיתוח

פרוטוקול

 
PAGE
39
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 522>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, י"א באדר התשע"ב (05 במרץ 2012), שעה 11:30
סדר היום
<הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ב - מסי פיתוח>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
חמד עמאר
מוזמנים
>
ראובן קוגן - סגן ממונה על התקציבים, משרד האוצר

אלעזר במברגר - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

צחי דוד - רפרנט שיכון ודתות באג"ת, משרד האוצר

נתן בביוף - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

רן אייזנברג - ממונה תקצוב, משרד הפנים

חנה איפרגן - אגף כלכלה ותכנון תשתיות, משרד התיירות

סימונה טסטה - סגנית מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון

פיליפ פארן - מנהל אגף תשתיות עירוניות, משרד התחבורה

ולריה בוגומולני - יועמ"ש ארנונה אמרכלות ונכסים פרקליטות צבאית, משרד הביטחון

אייל טולדנו - רע"ן חקיקה ותקשורת פרקליטות צבאית, משרד הביטחון

ערן שניר - רע"ן לוגיסטיקה ורפואה אט"ל, משרד הביטחון

עודד הגלילי - ראש יחידת נכסים, משרד הביטחון

פלג זאבי - משרד הביטחון

חגי רגב - סגן גזבר עיריית ירושלים

שמואל שפט - ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים

משה גילצר - גזבר העירייה, עיריית תל אביב-יפו

חגית כץ - עוזרת ראשית ליועמ"ש, עיריית תל אביב-יפו

עוזי סלמן - יועץ משפטי, עיריית תל אביב-יפו

רענן פלאי - ממונה על ההכנסות, עיריית תל אביב-יפו

ערן פרידלר - מנהל אגף הכנסות מבניה ופיתוח, עיריית תל אביב-יפו

עמי פדרמן - יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות המלונות

אייל חיימובסקי - ארגון הקבלנים והבונים בישראל

יהודה כהן - התאחדות בעלי האולמות

מלכה אנגלסמן - עו"ד, שותפה במשרד אנגלסמן ושות', איגוד לשכות המסחר

אלון אשכול - מתמחה במשרד אנגלסמן ושות', איגוד לשכות המסחר

ישראלה מני - סמנכ"לית, איגוד לשכות המסחר

אורן הרמבם - מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

פנינה בן דוד - כלכלנית, התאחדות המלונות בישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ב - מסי פיתוח>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ב - מסי פיתוח – הכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית.
ברצוני לציין שוועדת הפנים קיימה מספר דיונים בנושא הזה. בסוף הוחלט לפצל אותו מחוק ההסדרים. התקיימו פה דיונים. מדובר בחוק לא פשוט שנותן, כביכול, אופציה לרשויות מקומיות להטיל מסים חדשים.

דובר כאן שהממשלה צריכה להקים צוות על מנת להתקין תקנות. בגדול מדובר בחוק מסגרת: חוק שנותן מסגרת לבחינה של סוגי מסים שרוצים להטיל – שלושה סוגי מסים: מס תשתיות, מס שטחים ציבוריים פתוחים ומס מבני ציבור.

רק מס-מס-מס. לא מספיק מה שמשלמים האזרחים. עוד מס ועוד מס ועוד מס. זה כדי שהאוצר לא ייתן כסף לשלטון המקומי? שהכול נלקח מהאזרחים כל הזמן.
ראובן קוגן
מיליארד שקל לא מספיק להם. הם רוצים עוד מסים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
מיליארד שקל? מה נתת? את מה שלא שילמת 20 שנה, עכשיו אתה נותן – עושה טובה. על החלף אתה מדבר? על מה אתה מדבר. בתחילת הדיון נראה את המצגת כי שלחו אתכם הביתה לעשות שינויים. הבנתי שהיה פה דיון סוער. היועצים המשפטיים התערבו, היועץ המשפטי לכנסת התערב. הכול בסדר. אני רוצה לראות את השינויים כדי לראות איך להתקדם. נראה את המצגת ואז נוכל להתקדם.
ראובן קוגן
אנחנו בדיון – זה כבר לא הדיון הראשון וגם לא השני – אנחנו נמצאים בדיונים על הנושא הזה מחוק ההסדרים של שנת 2010-2009. עד עכשיו הייתה גם חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת שאמר שהחוק הזה, כחקיקת מס, צריך לעבור שינויים על מנת שהוא יחווה את דעתו ויגיד שהחוק הזה ראוי לחקיקה בכנסת.

צריך לציין שמבחינת הממשלה וחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, החוק הזה הוא חוקתי בהחלט ויש בו את כל ההסדרים הראשוניים המחויבים בחקיקת מס. יכול להיות שניתן למשרד המשפטים להציג את העמדה המשפטית יותר. אני אציג את הנושאים העקרוניים: מאיפה באנו ולמה הגענו עד הלום.

כמו שראית, שינינו בעקבות הדיונים עם הייעוץ המשפטי של הכנסת גם את השם עצמו של ההיטל – חזרנו למונחים של היטלים ולא מסים, עם המשמעויות שמגבירות את הזיקה בין הגביה של הכספים לבין עבודות התשתית שצריכות להתבצע באותם הכספים.
הזיקה הזאת תחול, כמובן, על כלל הרשות ולא על מגרש ספציפי, כמו שזה קורה גם היום. מה שחשוב לציין זה שאנחנו לא משנים פה שום סדרי עולם. כלומר, גם נכון להיום העירייה מחליטה להטיל היטל, מאשרת את זה במשרד הפנים מתוקף סעיף 250, כמדומני, בפקודת העיריות. ברגע שיש לה את ההיטל הזה, היא מטלה אותו על בנייה חדשה – לחלק מהעיריות יש גם היטלים יזומים שאפשר להטיל אותם על בנייה קיימת – וככה היא מפתחת.

אני אתחיל יותר רחב, בכל זאת, זה דיון עם הרבה ח"כים וחשוב שכולם יילמדו. אנחנו מדברים על מדיניות מקרקעין - - -
היו"ר אמנון כהן
הם לומדים באינטרנט היום.
ראובן קוגן
הדיון בשידור, לכן אני רגוע. כשמדברים על תפיסת עולם הנדל"ן ועל כל הדברים שהמדינה רוצה לטפל בהם על מנת להקל קצת על מצוקת הדיור – אנחנו מדברים בשרשרת ייצור מאוד סבוכה וארוכה שמתחילה, כמובן, מתכנון – והוועדה הזאת מטפלת בכל התחום של התכנום ברפורמה מאוד מקיפה שהציעה הממשלה.
אחרי זה יש השיווק
הדבר המשמעותי שנעשה עד היום בתחום הזה זו הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל – גם היא התעכבה כשנתיים בגלל משא ומתן עם ההסתדרות אבל בסוף הרפורמה צלחה ונמצאת כרגע בשלבי יישום.
השלב של הפיתוח – שעליו נדבר כאן – ואחרי זה הסוגיה של הבנייה שקשורה יותר לקצב הבנייה.
היו"ר אמנון כהן
יש לי שאלה: כרגע אנחנו דנים בוועדה משותפת בתכנון ובבנייה. יש שם גם פרק של היטלי השבחה, היטלי פיתוח, לא היה כדאי כבר לשים את זה ברפורמה שם והיינו גומרים את זה כבר?
ראובן קוגן
בדיעבד, הרפורמה הזאת התחילה לפני הרפורמה בתכנון והבנייה, בדיעבד, היה צריך באמת. אם היינו יודעים - - -
היו"ר אמנון כהן
אתם מומחים להעביר מפה, להלביש פה. אם לא לוועדה הזו אז לוועדת חוקה. אם לא וועדת חוקה לוועדת הכספים.
ראובן קוגן
עוד לא מאוחר בעיני מאחר ואנחנו נמצאים גם פה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית וגם ברפורמה בתכנון. ניתן לעשות את זה כמקשה אחת ואז אנחנו נקבל גם את השינויים בתכנון וגם בפיתוח ביחד וזה דבר נכון גם בעיני לעשות.

בעניין של הפיתוח, אנחנו מדברים היום על כך שהרעיון של פקודת העיריות מדבר על כך שהרשות המקומית היא זאת צריכה לפתח בשטחה. בפועל זה לא קורה בגלל הקשיים שנעמוד עליהם עוד מעט. רוב הפיתוח במדינת ישראל מבוצע על-ידי בממשלה: או משרד הבינוי והשיכון או מנהל מקרקעי ישראל. מן הסתם, זה גורר ביעות מסוימות שנסביר אותן.
היום יש לנו הליך לא פשוט לקביעת ההיטלים עצמם. צריך לעבור לא מעט אינסטנציות גם בממשלה וגם בעירייה. כתוצאה מכך, חלק גדול מהרשויות לא מבצעות את העבודה הזאת ואין להן היטלים.
ההיטלים מבוצעים על-ידי תחשיב פרטני – יש לזה גם יתרונות – אבל זה לא תורם לשקיפות בענף. מועדי הגבייה הם מועדי מעמד ההיתר, כלומר, צריך שנתיים של קדם-מימון, מתחילת עבודות הפיתוח ועד שמוציאים את ההיתר על מנת שלעירייה יהיו המשאבים לממן את עבודות הפיתוח והעבודות שצריכות להתבצע לפני זה, כדי שניתן יהיה בכלל לשווק את השטחים.
כמובן, גם היכולת ההנדסית של הרשות, שזה מקטע שמטופל בצורה מסוימת ברפורמת התכנון והבנייה כי שם מחזקים את כל המוסד הזה של מהנדס העירייה ולכן, במקרה הזה, זה כלים די שלובים.
היו"ר אמנון כהן
מה ההבדל בין מה שקורה היום – כל עיר ועיר הרי עושה את הפיתוח שלה - - -
ראובן קוגן
לא עושה. התוצאה היום שהיא רשאית לעשות - - -
היו"ר אמנון כהן
למה? ערים בונות, ערים מפתחות שכונות חדשות. איך זה עובד היום?
ראובן קוגן
הממשלה מפתחת. מה שקורה היום בפועל - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה שהכול תעשה העירייה?
ראובן קוגן
המדיניות של הממשלה, גם ברפורמה במנהל וגם בהחלטות שקיבלה לגבי משרד השיכון, שהעיריות הן אלו שיהיו אחראיות גם על תחום הפיתוח ואת הכסף העירייה מקבלת דרך ההיטלים.
היו"ר אמנון כהן
תן לי להבין. אתה אומר שהיום המדינה מפתחת בכספי - - -
ראובן קוגן
בכספי הרוכשים. תמיד זה בכספי הרוכשים. בסוף, כל הכסף נלקח מתוך מחיר הדירה. במחיר דירה יש משהו כמו חמשת אלפים שקלים למטר בנייה, עוד משהו כמו אלף שקל לפיתוח – תלוי כמובן מי מפתח – וכל היתר זה עבור קרקע ורווח - - -
היו"ר אמנון כהן
את זה אני גובה מאותו אזרח?
ראובן קוגן
אתה גובה מהקבלן והקבלן מגלגל את זה על האזרח. אנחנו בעצם נעבור ממצב מדינה למצב עירייה. מאז שנת 94', למעט באזורי עדיפות לאומית בהם יש סבסוד עלויות הפיתוח וזה יישאר גם אחר כך, כל הפיתוח הוא משק כספים סגור.

כלומר, אם משרד השיכון עושה את אומדן עלויות הפיתוח שלו ומגיע למסקנה ש-100 אלף שקל ליחידת דיור ו עלות הפיתוח – בתוך מכרזי הקרקע כותבים שהיזם מעביר, קודם כל, 100 אלף שקל למשרד השיכון לביצוע עבודות הפיתוח. היתרה מועברת למנהל מקרקעי ישראל כבעלים של הקרקע.

מה שקורה בעיריות שיש להן אגרות והיטלים מאושרים זה: המנהל משווק את הקרקע, היזם יודע לחשב מהם סך ההיטלים שהעירייה תגבה ממנו בגין אותו מגרש ולכן הוא מחשב את הכסף שהוא שם במעטפה במכרז לפי הפער בין מה שהוא יודע לשלם על קרקע מפותחת לבין עלויות הפיתוח.
מבחינה זאת לא משתנה כלום. משק הכספים הסגור, כפי שעובד כאן 15 שנה ויותר ממשיך להתקיים. השאלה בסוף היא מי גובה את הכסף והאם לעירייה יש את הכלים לגבות את הכסף נכון להיום.
היו"ר אמנון כהן
תן לי להבין. היום כה זה עובד: יזם בונה תעשייה או מגורים או מסחרי, אותו גוף ישלם למדינה והמדינה מפתחת את האזור?
ראובן קוגן
נכון. עם הכסף שלה, היא לא מוסיפה.
היו"ר אמנון כהן
עם אותו כסף שהיא גבתה? אתה אומר שהיות הגבייה תהיה על-ידי רשות מקומית?
ראובן קוגן
היום זה קורה בחלק מהרשויות, בתל אביב - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה מוותר על הכנסות שלך?
ראובן קוגן
ברור. אני לא גובה פעמיים.
היו"ר אמנון כהן
אתה מוותר והעירייה גובה ועשוה בכף הזה פיתוח. זה אותו תשלום שמשלם האזרח.
ראובן קוגן
בדרך כלל זה יוצא יותר נמוך. למדינה, בגלל שיטת העבודה שלה והמכרזים שלה, ככלל עולה לה קצת יותר יקר לפתח מאשר לרשות מקומית. אנחנו רואים את זה בפער שבין ההיטלים המאושרים לרשויות המקומיות לבין עלויות הפיתוח שהמדינה גובה בממוצע על כל השטחים שהיא מפתחת.
היו"ר אמנון כהן
מה יקרה פה עכשיו? הוא ייגבה פחות ולא יסיים את הפיתוח.
ראובן קוגן
לא. העלויות הפיתוח היותר נמוכות נובעות, בחלקן, מהיעילות היותר גבוהה של הרשויות, מזה שאתה מפסיד שחקן אחד. היום יש דיאלוג גם בין הרשות למדינה על המסירה של העבודות. הרי בסוף, כשאני מסיים לבנות את הכביש או לבנות את השצ"פ או לבנות את המוסד הציבורי – אני צריך למסור את זה לעירייה. אז מתקיים משא ומתן בין העירייה לבין המשרד הממשלתי על תנאי המסירה וגם זה עולה זמן ולפעמים גם כסף. ברגע שקבענו לרשויות מקומיות את סל המימון שלה לכלל פעילות הפיתוח – המושא ומתן הזה מתייתר ולכן גם התהליך נהייה הרבה יותר יעיל. אני חושב שיש את זה בשקף הבא.

אנחנו מדברים, באמת, על הפחתת ביורוקרטיה, כלומר, אותה התדיינות בין הממשלה לבין השלטון המקומי לבין היזמים – המשולש הלא קדוש הזה – העלויות יותר נמוכות: אנחנו רואים את זה בפועל היום כשמשווים את העלויות מאושרות לבין העלויות של המשרדים, גם בתוך מרכזי הערים, כלומר, זה לא רק נושאים של ראשי שטח ושכונות חדשות, אלא גם בתוך מרכזי הערים.
במסגרת החקיקה הזאת ניתן לפתור גם את בעיות המימון של הרשויות. כמו שאמרתי, ניתן לגשר על הפער של שנתיים שקיים היום בין המצב שהעירייה צריכה להתחיל את הפיתוח של התשתיות לבין הכסף שהיא גובה מהיזם, מאחר והגבייה נעשית במעמד ההיתר. ההיתר לוקח בין שנה לשנה וחצי – ויכול להגיע גם לשנתיים – מהרגע שהקרקע שווקה או שהעסקה נעשתה.

נגענו בחלק גדול מהבעיות במצב הקיים – אני אחזור עליהן בקצרה: הסרבול בהליך השיווק והמשא ומתן המתמשך על טיב עבודות הפיתוח ועל המסירה אחר כך; הליכי האישורים של חוקי העזר העירוניים שלוקים זמן רב ומספר רב של רשויות מעדיפות לא להיכנס בכלל לתהליך הזה.

המעמד הנורמטיבי של חוק העזר – זאת סוגיה משפטית שיתייחסו אליה הראל או אלעזר אחרי זה – הוא מעמד נחות, לכן ההתדיינות המשפטית סביב החבות והזיקות גורמת בסוף לחוסר ודאות לרשות המקומית.
היו"ר אמנון כהן
בכמה רשויות זה עובד כחוק עזר?
ראובן קוגן
אני לא יודע להגיד לך בדיוק אבל הרשויות הגדולות עושות את זה באמצעות חוקי עזר.
היו"ר אמנון כהן
ואתה מאמץ את זה לכלל הרשויות המקומיות?
ראובן קוגן
כן.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה מתאים? הרי דין של עיר חזקה אינו כדין עיר קטנה. יש מקומות שלא יהיה להם פיתוח לא יהיו להם תקציבים. מה יהיה דינם? אתה אומר: תגבה מהאזרח. אבל לאזרח אין לתת. בסוף יהיה סלמס בערים מסוימות, לא יהיה פיתוח.

לעומת זאת, כשהמדינה גובה, היא יכולה לתת פה יותר ופה פחות. בתקציב אתה יכול לשחק. עולם חסד ייבנה – החזק ייתן ואתה תבנה.
ראובן קוגן
בדיוק ככה.
היו"ר אמנון כהן
אבל פה אתה אומר: העיר תגבה. עיר חזקה תתפתח ועיר פחות חזקה – לא.
ראובן קוגן
ממש הפוך, אני אסביר לך למה. החקיקה תצטרך לתת פיתרון לשני סוגי בעיות. בעיה אחת – בעיית השונות בעלויות הפיתוח: יש שיפועים, יש אופי קרקע, יש דברים טופוגרפיים ומורפולוגיים, לימדו אותי, שצריכים להתייחס אליהם ברגע שקובעים את העלויות של הפיתוח.

הנושא השני – השאלה איפה המדינה תסבסד את הפיתוח, כמו שהיא עושה גם היום. גם היום, למרות שהפיתוח הוא במשק כספים סגור, כשאני מפתח במצפה רמון, דימונה, קריית שמונה או יישובי ספר אחרים, אני מסבסד את הפיתוח: חלק ב-50%, חלק ב-70%.
לפני כחודש, משרד השיכון הציע והתקבלה החלטת ממשלה לעניין שינוי מפת אזורי עדיפות לאומית, ששם מדובר בסבסוד פיתוח בשיעורים שונים, בישובים שונים. לכן, שתי השונויות האלה יבוא לידי ביטוי גם בחקיקה הזאת או בתקנות שהשרים יצטרכו לפרסם אחר כך.
היו"ר אמנון כהן
תמשיך.
ראובן קוגן
תומר לוחש כבר ש"איך יכול להיות שזה ככה במחשכים?".
תומר רוזנר
לא אמרתי מילה.
היו"ר אמנון כהן
הוא אומר שאתם דיברתם פה בדיון הקודם וקבעתם כבר תאריכים מתי התקנות כבר יותקנו על מנת שהוועדה תוכל - - -
ראובן קוגן
נכון, אבל לצערי התקנות תלויות בחקיקה.
היו"ר אמנון כהן
הוועדה לא תוכל להתייחס כי אתה מבקש מסגרת. אני לא יכול לדעת מה תכניס בתוך המסגרת, בתוכן של התקנות. גם כתוב שזה לא בא לאישור הוועדה, אז בכלל אתה יכול לחגוג על האזרחים, כמובן לא ניתן את זה.

לכן הוא גיחך כי הבטחתם להביא לוועדה תקנות – ואין תקנות.
ראובן קוגן
לא, לא. לא הבטחנו.
היו"ר אמנון כהן
כתוב פה. אתה רוצה שאני אקרא? יש דין של משילות ממשיכה. אפילו שיושב-ראש הוועדה מתחלף ויש בחירות – ממשיכים, יש פרוטוקולים.
ראובן קוגן
כל עוד יועץ משפטי לא מתחלף – המשילות ממשיכה.
תומר רוזנר
גם סגן הממונה על התקציבים.
ראובן קוגן
הוא דווקא התחלף.
היו"ר אמנון כהן
הוא נהיה יותר בכיר. אתה רוצה שאקרא? לא?
ראובן קוגן
אם אתה רוצה אז אחר כך, בהתייחסויות, כשאני אסיים. אמרנו שנכון להיום יש גם תופעה של היטלי פיתוח שהם גירעוניים מלכתחילה, למשל, במודיעין. זאת עירייה שרוצה לקחת על עצמה את הפיתוח. היטלי הפיתוח שאושרו להם לא מכסים את העלויות ולכן זאת עוד סיבה מדוע היא לא נכנסת לזה, למרות שמכל הסיבות האחרות: יכולת העירייה, רמת ההנדסה שלה וכל הדברים הנוספים – היא יכלה לעשות את הפיתוח בעצמה. היא בסוף גם תעשה. לדעתי היא הייתה חוסכת גם זמן וגם כסף לכל מי שבסוף קונה את הדירה.

דיברנו על הפער בין הרשויות שנשענות על המדינה לבין הרשויות שהן לעצמן. בדרך כלל, עלויות הפיתוח בהתאם להיטלים, הן יותר נמוכות. אנחנו משמרים את המסגרת הנורמטיבית. הפיתוח הוא במשק כספים סגור, כאשר גובים את עלויות הפיתוח מהקבלנים. במסגרת המחיר הדירה, אנחנו מוסיפים פה את מה שכבר הוספנו על קרקעות המדינה, כדי שההיטלים האלו יכסו גם את העלויות של שטחים ציבוריים פתוחים וגם מוסדות הציבור.
מדובר בכספים לא גדולים. בשטחים ציבוריים מדובר בסכום של עד-12 אלף שקל, במוסדות ציבור מדובר על כחמשת אלפים עד שבעת אלפים שקל – תלוי אם זה מרכז או פריפריה – אבל אלה בהחלט צרכים שהם - - -
היו"ר אמנון כהן
זה לא היה קודם. הגבייה הזאת לא הייתה קודם בחוק עזר כזה או אחר.
ראובן קוגן
היום אין חוקי עזר לגבי מוסדות ציבור. יש חוקי עזר לגבי שטחים ציבוריים - - -
היו"ר אמנון כהן
זה חדש.
ראובן קוגן
שטחים ציבוריים – קיים כבר היום. זה חדש אבל זה קיים. זה קיים בחלק מהרשויות. יש 260 רשויות ואין הכול בכל. על קרקעות המדינה, מועצת המנהל כבעלי הקרקע, החליטה שהיא מאפשרת לגבות גם את ההיטלים האלה מתוך הכרה שאי אפשר לפתח באמת שטחים בלי שיש עלים מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים – לכן זה מקור מימון גם אותו צריך לקח בחשבון.

כמובן שאנחנו מדברים על שמירה על רמת פיתוח ברשויות מקומיות, פה הכוונה לאותם הסדרים לגבי הבנייה הקיימת שזה, לצורך העניין, התפוח האדמה הלוהט, שנמצא בתוך החוק הזה: מה עושים עם אותן תשתיות שכבר עבר זמנן מבחינת יכולת הפחת שלהן.

אם כביש נבנה לפני 25 שנה ועכשיו צריך לשפץ את הכביש הזה – מהם המקורות שיש לעירייה בשביל לשפץ אותו? מה שקורה היות זה שלמי שיש כסף - - -
היו"ר אמנון כהן
משרד התחבורה לא מעביר עבור ריבוד כבישים?
ראובן קוגן
משרד התחבורה מעביר כספים רק לכבישים באחריות מע"צ.
היו"ר אמנון כהן
בתוך העיר?
ראובן קוגן
אלו כבישים באחריות מע"צ. בתוך הערים העיריות הן אחראיות. זה נלקח מתוך הארנונה ולמי שלא יכול – זה לא קיים. אז הכבישים הם ברמה יותר נמוכה.
חמד עמאר
זה לא נכון.
ראובן קוגן
רמה יותר גבוהה?
חמד עמאר
לא. משרד התחבורה מממן כבישים בתוך הערים.
מלכה אנגלסמן
כבישים עורקיים בתוך הערים באחריות משרד התחבורה. כבישי מע"צ - - -
חמד עמאר
אגף התשתיות במשרד התחבורה, מה פתאום? אני עבדתי במשרד התחבורה. נמצא פה נציג משרד התחבורה – באגף התשתיות יש תקציב מיוחד - - -
היו"ר אמנון כהן
אז הוא לחסוך למשרד התחבורה. שהאזרח ישלם עוד פעם ועוד פעם.
חמד עמאר
משרד התחבורה משלם ויש לו תקציב גדול לנושא.
ראובן קוגן
אנחנו מדברים על אחזקה.
היו"ר אמנון כהן
גם על אחזקה אני מדבר. פעם בכמה שנים יש תקציב לריבוד כבישים – תב"ר מיוחד.
חמד עמאר
שדרוג כבישים זה משרד התחבורה.
פיליפ פארן
משרד התחבורה נותן מענה מטעמי בטיחות בתוך - - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר. הכול מענה בטיחותי.
פיליפ פארן
אנחנו מנסים בשיתוף עם אגף תקציבים למצוא איזשהו פתרון לאחזקת - - -
היו"ר אמנון כהן
מצאת פיתרון – מהאזרחים. ראיתי איזה פיתרון.
ראובן קוגן
רק צריך לציין שגם היום יש היטלים יזומים, כבוד היושב-ראש, בחלק מהרשויות שמטילים אותם פעם בכמה שנים – שה משתנה בין היטל להיטל – הם קיימים. אפשר תמיד לדבר ולשאול למה לגבות מהאזרחים – בוא פשוט לא נפתח תשתיות. אני לא חושב שמי שיושב כאן לא מעדיף שהתשתיות שלו יתוחזקו בצורה כזאת.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. המדינה כבר גובה מסים. כמה פעמים? שילמת על הבית, שילמת - - -
ראובן קוגן
אבל זה לא מס מוניציפאלי. המסים שגובים הולכים – יש פה צרות, ברוך השם.
חמד עמאר
לאן הולכת הארנונה?
היו"ר אמנון כהן
ארנונה אנחנו משלמים. האזרחים משלמים ארנונה.
ראובן קוגן
לגבי מקורות המימון של הרשויות – אני מאמין שהרשויות בסוף גם יתייחסו לשאלה לאן הולכת ארנונה ולאן לא הולכים היטלי השבחה.
היו"ר אמנון כהן
לא. הרשויות יכולות להיות מרוצות מהחוק הזה. אתה נותן לו מקום לגבות כסף נוסף. עכשיו הוא יגבה תקציב נוסף.
ראובן קוגן
אני אסביר בכל זאת: העיקרון של החוק הוא שאף אחד לא ירוויח ולא יפסיד. אין פה איזשהו רציונל שבה להעשיר את העיריות או לעשות את האזרחים יותר עניים או את התעשיינים או את הקבלנים. את כל העלויות האלה יש אותם היום בכל אתר שמפתחת גם המדינה וזו האופציה היחידה שיש היום, אם זאת לא הרשות המקומית, אותן העלויות יחושבו גם בתוך היטלים החדשים שאנחנו מדברים עליהם.
אין פה שום רווחי חקיקה חדשה ושום דבר אחר. אנחנו מדברים על שמירה על העלויות הקיימות והריאליות ולא לעשות קופה על מישהו.

יש פה רשימה ארוכה של יתרונות: אנחנו מדברים על מנגנון יציב ושקוף; על חיסכון בהוצאות המשפטיות שזה משהו שקורה היום והתהליך עצמו גם עולה כסף וזה עולה כסף גם כשההיטל נכשל או כשהתביעה מתקבלת.
היו"ר אמנון כהן
איפה יש תביעה? לא הבנתי.
ראובן קוגן
כמו שאמרתי, חוקי העזר עירוניים נמצאים היום, ברמה משפטית, בנחיתות מסוימת לעומת חקיקה אחרת. לכן, תוקפים את החקיקה הזאת לעיתים מאוד קרובות וזה מכניס עוד חוסר ודאות. למשל, אני מטיל היטל על מישהו שבא וטוען: למה עשית היטל? לפי החישוב שלי עולה פה 20 שקל הדשא הסינטטי שעשית ואתה גבית ממני עכשיו שלושת אלפים.
היו"ר אמנון כהן
צודק.
ראובן קוגן
אני לא בטוח. כי פשוט מאחורי החצר עלה לו חמשת אלפים אבל גבו רק שלושת שלפים. יש נושא של חישוב ההיטל.
היו"ר אמנון כהן
את זה אני לא יכול לדעת עכשיו. איך אני אדע?
ראובן קוגן
אתה גם לא צריך.
היו"ר אמנון כהן
בטח שאני לא צריך. ראובן, אני צריך להיות רגוע, כמו שאתה אומר, שלא יהיה מצב שרשות מקומית עשתה ריבוד כבישים באזור מסוים או שמה דשא. עלה לה, נגיד, 100 שקל לכל אזרח באזור הזה, והרשות גבתה חמשת אלפים שקל. תמיד תוכל להגיד לי שבעודף הוא שיפץ באזור האחורי. איזה האחורי? איך אני אדע? אני מחוקק, אני צריך לדעת – אני שולח אותך לגבות כסף, בסוף אני צריך לדעת אם לא עשקת אותו. סליחה, לא אתה באופן אישי.
ראובן קוגן
כבוד היושב-ראש צריך להבין רק דבר אחד: אנחנו נמצאים במצב מסוים שיש בו היטלים קיימים ומפתחים באמצעותם. כשמשרד הפנים מחשב את גובה ההיטל, הוא לוקח את סך זכויות הבנייה בעיר ואת סך עבודות הפיתוח הצפויות באותה עיר ומחלק את זה ומקבל היטל ממוצע.

הרי היטל לא משתנה בין בניין לבניין ובין מגרש למגרש – לכן, מטבע הדברים יוצא שבחלק מהמגרשים ההיטל יותר גבוה מעלויות הפיתוח – והעירייה מפסידה לכאורה, על המגרש הספציפי – ובמגרש אחר היא מרוויחה קצת.

תחשוב על מקום כמו מודיעין, למשל, ששם יש גם שיפועים וגם מישורים. ברור שבמישור ההיטל הוא יותר רווחי ובשיפועים הוא יותר הפסדי. בסך הכול לא עשינו שום דבר למערכת הכספית הסגורה של העיר לטובת פיתוח העיר מודיעין.

לטובת פיתוח העיר – לא רק מודיעין – אני גר שם אז אני בניגוד עניינים, אבל כל עיר אחרת, ניקח את ראש העין לדוגמה כי שם יש גבעות – ברור שזה דבר שהוא חשוב.
היו"ר אמנון כהן
תמשיך.
ראובן קוגן
רגע. מה עם היתרונות? דיברנו על הקטנת החיכוך בין השלטון המקומי למרכזי: אני מדבר בעיקר על שלב המסירה אבל גם בשלב של ההסכמים המשולשים שעושה היום המדינה עם הרשויות - - -
תומר רוזנר
לא הבנתי מה אתה אומר. איזה יתרון - - -
ראובן קוגן
לא היית, תומר. אני אחזור בשבילך כי זה חשוב. כשהמדינה עושה הסכם פיתוח היא עושה הסכם משולש: היא צריכה את העירייה גם בשביל שתאשר לה להיכנס לשטח ולפעול וגם היא צריכה לסור להם בסוף את התשתיות עצמן.

ההתדיינות הזאת בין הממשלה לבין העירייה על הפיתוח שיתבצע שם זאת התדיינות שעולה כסף – כי גם לראש העיר יש דרישות וגם הקופה לא סגורה במובן הזה שבסוף אפשר להגדיל את עלויות הפיתוח בתב"ע מסוימת, רק שבסוף זה עולה לאזרחים. כי עלות הפיתוח הזאת, כמו שאמרתי קודם, מתומחרת בתוך מכרזי הקרקע.

את הדבר הזה את המנטרל פה, כי ברגע שכל האחריות עוברת לרשות בהיטל שהוא סגור כספית – אז הדרישות נכנסות בתקציב סגור. בהנחה – וזאת הנחה סבירה – שהממשלה תעשה את העבודה שלה באופן מקצועי ותחשב את ההיטלים באופן את עלויות הפיתוח בלי שמישהו מרוויח או מפסיד – נקבל פה פיתוח ברמה טובה בלי להיכנס למשא ומתן על כל כביש וכביש ועל כל שטח פתוח כזה או אחר.
הולך הפיתוח לקרקע למגורים, כמו שדיברנו, העברת אחריות שזה גם נושא שכולל במערכת יחסים בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי: שלטון מקומי צריך לקבל את האחריות על הדברים שהוא עושה בו, זה נכון, לכל הדברים שהם רוצים.

הוועדה הזאת מקדמת את החוק היות והיא רוצה לתת יותר סמכויות לרשויות המקומיות. סמכות של פיתוח היא סמכות קריטית לרשות מקומית בשביל להתפתח, גם בנושא של תעשייה, גם בנושא של תיירות, גם בנושא של מגורים, כמובן. בטח בתקופה שאנו נמצאים בה היום בעולם הנדל"ן.

הגברת השקיפות – אנחנו מדברים על כך שכל חוק עזר נידון פרטנית לתקנות שיפורסמו וכל אחד – גם הקבלנים, גם היזמים, גם הרשויות – יידעו באיזה מסגרת תקציבית הם עובדים ויידעו לכלכל את צעדיהם בצורה יותר טובה.
הפיקוח הפרלמנטרי גדל לעומת המצב הקיים. ברגע שעוברים ממצב של חוקי עזר למצב של תקנות – אי אפשר להגיד שהפיקוח הפרלמנטרי פוחת, הוא בהחלט משתפר - - -
היו"ר אמנון כהן
כתוב: הקלות בלא אישור ועדה.
ראובן קוגן
לא. החוק הזה הוא בוועדה.
היו"ר אמנון כהן
החוק בוועדה אבל התקנות לא.
ראובן קוגן
אני אסביר למה אני חושב שלא נכון שהתקנות יהיו בוועדה. אני אסביר גם מהם המרכיבים - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה כותב "הגברת הפיקוח הפרלמנטרי" - - -
ראובן קוגן
אנחנו במצב קיים, לא במצב רצוי - - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אבל אתה אומר "הגברה". אתה אומר שאחרי החוק תהיה הגברה. אחרי שנתתי לך את המסגרת של החוק, אתה תעשה בתקנות מה שבא לך, כי אין פיקוח פרלמנטרי.
מלכה אנגלסמן
נכון, נכון.
ראובן קוגן
המתנגדים אומרים "נכון" והתומכים שותקים. על זה אומרים שהרוב הוא דומם.
חמד עמאר
כל אזרחי המדינה תומכים בהיטלים האלה.
ראובן קוגן
אני מדבר על פיקוח כי בסופו של דבר אנחנו בפרלמנט וצריך לתת דין וחשבון לפרלמנט. סברנו ועודנו סבורים שהנושאים שהמחוקק צריך להיכנס אליהם – בטח בנושא של הטלת היטלים – הם לא חדשים אבל זאת מתכונת חדשה להיטלים קיימים – המחוקק צריך לדעת את כל הדברים שקשורים לפרוצדורה של הטלת ההיטל: מתי, בגין מה, מתי גובים אותו, על מה הוא חל, מי גובה אותו ובאיזו מתכונת.
לעלויות עצמן, אני חושב, שהוועדה הנכבדה להיכנס. העלויות עצמן הן נושא מקצועי גרידא. זה נושא שצריך להיקבע על-ידי צוותים מקצועיים – כך גם החליטה הממשלה והסמיכה פה צוות מקצועי – צריך לעבור אישור של השרים, קבענו גם את שר הפנים וגם את שר האוצר כאחראים על התקנות עצמן.
הצוות הוא הרבה יותר רחב
הוא כולל גם את הנציגים של הגופים המפתחים – ממ"י ומשרד השיכון – גם את משרד האוצר, גם א ת משרד התמ"ת, גם השלטון המקומי וגם משרד הפנים, כמובן.
אורן הרמבם
מה עם המשלמים?
ראובן קוגן
משרד התמ"ת מייצג את התעשייה, משרד השיכון מייצג את המשתכנים, משרד האוצר מייצג את הרעים ומשרד הפנים - - -
עודד הגלילי
ראובן, מי מייצג את משרד הביטחון?
היו"ר אמנון כהן
תדבר אלי עכשיו.
ראובן קוגן
כן. עם כל הכבוד, הפיתוח נוגע לכולם אבל אי אפשר להכניס לצוות את כולם. לגבי מגזרים מסוימים כמו: תיירות, כמו ביטחון – הם לא חלק מהצוות, אבל הם - - -
תומר רוזנר
עכשיו הם צריכים להיות כי הם צריכים לשלם.
ראובן קוגן
הם לא צריכים להיות. הם משלמים גם היום. אני אומר שוב: אני חושב שהנושא של המספרים זה לא נושא שצריך להיות מאושר בוועדה פרלמנטרית כי זה נושא שעומדים מאחוריו חישובים.
היו"ר אמנון כהן
החישוב צריך לבוא לאישור. אני צריך לראות מה חישבת.
ראובן קוגן
ברמה העקרונית אני לא חושב שנכון להכניס את המחוקק לאופן החישוב של עלות כזאת או אחרת כי אין ספק שבמקרה כזה הממשלה לא תוכל לקבוע אף תעריף אף פעם. אני חושב שנכון להיום כל התעריפים שקובעת הממשלה – התעריפים המפוקחים – התעריפים שנגבים על פי התקנות או על פי החוקים הם תעריפים שקובעת הממשלה באישור של ועדות מחירים או משרדים רלוונטיים כאלה ואחרים.

כל הדברים שמסביב, כל ההסדרים שקשורים לאופן הגבייה, הקבלה, הזיקה, הנהנתנות והדברים האלה אלו הכרעות ערכיות שצריכות לבוא לאישור הוועדה והן חלק מהחקיקה הזאת – בטח אחרי ההערות שקיבלנו גם מהכנסת וגם מחלק מהנוכחים כאן. תודה רבה.
היו"ר אמנון כהן
שמעתי אותך וראינו את המצגת. אני מבין שזאת הצעת חוק ממשלתית אז משרדי הממשלה אמרו את דברם.
ראובן קוגן
אני אגיד לך על התהליך - - -
היו"ר אמנון כהן
לא מעניין. ראובן, לא צריך. אני מבין. לכן, קודם כל אני אשמע, לא את משרדי הממשלה, אלא את הגופים דווקא.
ראובן קוגן
משרדי הממשלה הביעו את עמדתם בוועדת שרים לחקיקה.
היו"ר אמנון כהן
מר עמי פדרמן, נשיא לשכת התאום, בבקשה. מה יש לך להגיד על החוק החשוב הזה?
עמי פדרמן
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה יושב-ראש קבוע בלשכת התיאום? אנחנו מברכים אותך שתהיה קבוע.
עמי פדרמן
תודה רבה. אני לא יודע אם זאת ברכה או משהו אחר. אני מדבר, ראשית, בתור יושב-ראש זמני של לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. זמני – עד שייבחר יושב-ראש חדש במקום מר שרגא ברוש. ובאופן קבוע בתור נשיא התאחדות המלונות.

אני אדבר בקצרה על דברים שידועים לכולם אבל יש צורך להדגיש אותם ואחר כך אני אתן מספר דוגמאות מהתחום שאני מכיר יותר טוב. ראשית, ממה שהבנתי ומהבדיקה של היועצים המשפטיים שלנו, אין שוני מהותי בין הצעת החוק הזו להצעה שהורדה מסדר היום ב-2009, כאשר היועץ המשפטי לכנסת קבע שהחוק מנוגד לחוק יסוד, בעיקר מכיוון שאין בו קריטריונים ברורים וידועים לקביעת גובה ההיטלים או המס – ולא חשוב כרגע איך קוראים לזה.
ההצעה מעורפלת, המס הוא, למעשה, מס נוסף ומעבר למסים הקיימים והוא אפילו לא פונקציה של פיתוח ספציפי אלא הוא עובר גם אם הרשות לא מפתחת אבל הכסף יושב בקופה.
היו"ר אמנון כהן
שמעת, ראובן? הוא יכול לגבות, לא לפתח או יפתח חלק וחלק יישאר.
עמי פדרמן
מעבר לזה, החלקים החשובים והפרטים של החוק ייקבעו בחדרי חדרים בצורה שלטעמנו אינה שקופה. מעבר לכך, יכולה הרשות המקומית עוד להוסיף 40% על כך.
היו"ר אמנון כהן
על ההיטל שנקבע הם יכולים להוסיף עוד 40%.
עמי פדרמן
כך כתוב וכך נקבע.
היו"ר אמנון כהן
ישתבח שמו. מחלבה.
ראובן קוגן
זה כמו היום. כמו המסלול היום.
מלכה אנגלסמן
לא. לא כמו היום - - -
היו"ר אמנון כהן
מר עמי פדרמן בזכות דיבור. אני מבקש שנכבד אחד את השני ואני אנסה לשמור עליכם. בבקשה.
עמי פדרמן
אין צורך בדמיון מפותח במיוחד כדי להבין שהשלכות על יוקר הבנייה יהיו חריפות מאוד, על בנייה חדשה. אני לא אתרכז יותר מדי על ההשלכות של הדבר הזה. על מגורים – אני חושב שחברי הכנסת מייצגים את הציבור הרחב, ונושא הדיור ויוקר הדיור עומד בראש סדר היום כך שדואגים לו – אני אתרכז יותר בהשלכות לגבי עסקים, בעיקר עסקים קיימים, מכיוון – איך קראת לזה? – שהתפוח האדמה הלוהט בחוק הזה, הטלת היטלים חדשים וחד-פעמיים גדולים על עסקים קיימים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי ולא מעשי.

אין דרך להטיל מס חד-פעמי גדול על עסק קיים בלי להתחשב במצבו. זה יכול לגרום לפשיטות רגל, זה יכול לשבש את כל החישובים העסקיים כאשר פתאום, בנוסף להפתעות שיש לנו בחיים הרגילים שלנו – אירן, כדוגמה – שמשפיעים באופן חמור על העסקים, לפי גחמה יוטל מס נוסף בשיעור משמעותי.
כל עסק צריך להתחדש. כל תעשייה צריכה לחדש תשתיות ולחדש ציוד – מה היא עושה? היא מפרישה כל שנה אחוזים מסוימים לקרן לחידוש ציוד כדי שבבוא העת, אחרי חמש שנים, עשר שנים, לפעמים עשרים שנה – למשל מעליות, שיש בהרבה בניינים, לא רק במלונות, צריך להחליף כל עשרים שנה מעליות – ומי שלא מפריש כל שנה, נתקל בבעיה כי זה דבר מאוד-מאוד יקר.

רואים את זה בבניינים רבים שלא הפרישו – להחליף מעליות זה דבר יקר – אי אפשר להטיל את זה על דיירי הבניין הצורה חד-פעמית. צריך להפריש כל שנה מהארנונה אחוז מסוים לטובת קרן חידוש ואז, כאשר צריך להחליף תשתיות או לחדש תשתיות, יש מהיכן לקחת את הכסף.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו תעשה קרן היטלים עכשיו.
עמי פדרמן
אני חושב שזה פשוט נוהג עסקי פשוט וברור שכל בעל עסק, גם מי שלא למד באוניברסיטה, יודע שהוא צריך לעשות את זה. אני מתפלא שבניהול ציבורי הדבר הזה לא קיים. אני מציע לחשוב על זה כי אומנם הכסף יתווסף רק בעוד 10 או 15 שנה אבל זה לא טווח ארוך בניהול ציבורי.
אני רוצה להביא דוגמאות מעשיות מהתחום שאני מכיר יותר טוב, מענף המלונאות. בענף המלונאות, הארנונה – אני מתייחס אל זה כאל ארנונה כי זה מס מקומי שנקבע על-ידי הרשויות המקומיות. ארנונה על מלונאות בארץ היא בגובה של 3.5% מהמחזור.

בדקנו את זה ולא מצאנו לזה אח ורע בעולם כולו. זה שעור שהוא פי 7-6 יותר גבוה מאשר בארצות הברית, באירופה או בכל מדינה מתוקנת - - -
היו"ר אמנון כהן
ראובן, איך אישרתם דבר כזה לרשויות?
ראובן קוגן
אני מאוד מצטער. בניו יורק גובים מע"מ מקומי. אף אחד לא מר את זה, נכון?
עמי פדרמן
המלונאים משלמים פחות ארנונה מבעלי עסקים אחרים.
משה גילצר
- - - ההשפעות של העיריות בטיפול - - - עדיין פי חמש מגרמניה.
היו"ר אמנון כהן
תודה, אדוני. תודה. עמי, תמשיך בבקשה.
עמי פדרמן
אני לא יודע מי אדוני.
משה גילצר
גזבר עיריית תל אביב.
עמי פדרמן
גזבר עיריית תל אביב, אני אשמח להיפגש איתך בתור מי שיש לו עסקים בתל אביב ולהסביר לך את הדבר מכיוון שאני בטוח שהתכוונת שמשלמים יותר למטר, אבל מלון צריך פי 7-6 יותר מטרים מסופר מרקט כדי לייצר את אותה הכנסה.

יוצא שמלון משלם פי 7-6 ארנונה מכל עסק אחר. כל העסקים משלמים פחות מאחוז אחד על המחזור, כאשר במלונאות משלמים 3.5% מהמחזור ומה שקובע זה המחזור, כי מה לעשות, יש רק 100% הכנסה. את ה-100% האלו אתה צריך לחלק בין משכורות, הוצאות על חומרי גלם ודברים אחרים, רווח מסוים, החזרת הלוואות וארנונה. הגובה הזה של הארנונה לא קיים באף מקום אחר.

אם יבואו ויטילו היטל חד-פעמי, הדבר יביא לקריסה של הרבה עסקים, יביא למצב בו עסקים לא יוכלו לשלם את ההיטל הזה - - -
היו"ר אמנון כהן
זה חד-פעמי לדור, כן? זה כל 25 שנה או חד-פעמי?
עמי פדרמן
כן. חד-פעמי לדור. אבל מי שנופל במזלו לשבת על הכיסא במשחק הזה באותו זמן, יש לו בעיה.
היו"ר אמנון כהן
יהי רצון שיהיה הרבה זמן לשבת, עד גיל 100. זה בסדר, יסכים לשלם.
עמי פדרמן
מאחר ולחוק הזה גם אין קריטריונים ברורים אז לא ידועה שיטת החישוב. אני מניח ששוב ילכו בדרך הקלה של מטרים. הנושא של מטרים לא מייצג את היכולת הכלכלית של עסק, כך שצריך לקבוע קריטריונים לגמרי אחרים לגביית מסים מעסקים בכלל.

אם עד היום ראינו בכל הארץ קיפאון בבנייה – אני שוב חוזר לענף שאני מכיר יותר טוב – של מלונות, אזורים שבהם, כמו אילת, לא בנו מלון 20 שנה או 15 שנה – זה רק יחריף את המצב. זה מצב שהוא לחלוטין בלתי אפשרי.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. עורכת דין מלכה אנגלסמן מלשכת המסחר, בבקשה - - -
עמי פדרמן
כמובן שמיותר לציין שאנחנו מבקשים להסיר את ההצעה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
אתה לא יכול להסיר - - -
עמי פדרמן
לא. אנחנו מבקשים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מחוקקים. אנחנו שומעים את הגופים עכשיו, רואים את הבעיות. חשוב שתעלו את הדברים כדי שנמצא את האיזון הנכון. המטרה היא לקדם את הצעת החוק. משנת 2009 רוצים לקדם את הצעת החוק. אמרו לי שבאו עם שינוי גדול. שינוי קטן ראיתי. גדול – לא. אבל בואו נשמע ונראה.
מלכה אנגלסמן
כמה מילים על המצב הקיים היום. בדברים של ראובן חסרים כמה דברים. היון, מרבית הרשויות המקומית, למעט רשויות מקומיות בפריפריה, מבצעות את הפיתוח בעצמן ומשיתות את העלות על היזמים באמצעות חוקי עזר.
חוקי העזר האלה עוברים תהליך של תחשיבים כלכליים מסודרים ששומרים – אמורים לשמור, יותר נכון – על הקשר בין העלות לבין ההיטל. הדברים האלה, במרוצת 10 השנים האחרונות, נשמרים יותר ויותר – אכן, בעקבות כמה תיקים ותביעות משפטיות שגילו שבאמת היו בעיות באותם תעריפים.

החוק המוצע בא, להבנתי, להשתחרר מהצורך להצדיק את הקשר בין העלות לבין התעריפים. כשזה הופיע תחת הכותרת של מס פיתוח במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהמשך במסגרת חוק מסי פיתוח בשנת 2010, קמו היועצים המשפטיים של הכנסת הנכבדה והתריעו על כך שלא בדרך הזאת אפשר להטיל מס. יותר מזה. כשמדברים על נושא שצריך לכסות עלויות אבל בפועל הוא הופך להיות מס.

בעקבות אותן חוות דעת שחזרו והסבירו שמס לא יכול להיות מוטל על-ידי כך שמתקיני התקנות, כלומר השרים הנכבדים, הם אלו שייקבעו את זה, אלא הכנסת צריכה להיות מודעת לעקרונות המס וגם אם אחר כך נשארו כמה נושאים לשרים, עדיין צריך להיות פיקוח פרלמנטרי. בהצעה שמונחת בפנינו אין פיקוח פרלמנטרי, החוק לא עושה את העבודה המוטלת על הכנסת – הוא לא קובע קריטריונים אלא רק ממש בזעיר אנפין ורוב העשייה נשארה לשרים.

השינוי היחידי כמעט שנעשה בהצעה שמונחת עכשיו הוא שבכותרת כתוב: חוק היטלי פיתוח ולא חוק מס פיתוח אבל בפועל התכנים נשארו בדיוק כמו שהיו בהצעות הקודמות שנפלו. כדי להמחיש את הדברים אני רוצה להפנות לסעיף 8א שאומר שההיטל יוטל ללא זיקה לעלות ביצוע או רכישה של תשתית. כלומר, מה יותר ברור מהמילים האלו שלא עסקינן בהיטל, למרות הכותרת ששונתה, אלא אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו מס שנשלל ונפסל על-ידי הוועדה, כך שלמעשה עדיין הפגמים שהיו בהצעות הקודמות נשארו ולא תוקנו.
אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים מתחום העיסוק שלי. אני עוסקת הרבה מאוד בנושא היטלי פיתוח ואני רוצה להוסיף קצת מידע חשוב. לצורך תחזוקה, ישנן כמה אגרות נהוגות שלא הזכירו אותן פה: לצורך תחזוקת צנרת המים יש אגרת מים שהיא נלוות לעלות המים עצמם; לצורך תחזוקת קווי הביוב ישנה אגרת ביוב שמשולמת על פי צריכת המים – בעיה שמטרידה כל מיני גופים כלכליים שאני לא רוצה להיכנס לזה בפורום הזה – ולמעשה גובים הרבה מאוד כסף כאגרת ביוב כדי לכסות את עלות אחזקת התשתיות.
ערן פרידלר
החוק לא מתייחס למים וביוב.
מלכה אנגלסמן
לפי הניסוח של החוק היום, קראתי את זה, ערן – לא צמצמו את החוק לכבישים ותיעול. כתוב: היטלי תשתיות, היטלים לביצוע או רכישת תשתיות.
ערן פרידלר
כתוב מה זה התשתיות.
מלכה אנגלסמן
לא רק זאת אלא השרים גם יכולים להרחיב את ההיטלים שכתובים או נרמזו בחוק להיטלים נוספים ולהרחיב אותם. אני לא ראיתי צמצום, ראיתי רק אפשרות להרחבה. בכל אופן אני רוצה לומר שגם בנושא הכבישים ישנו מימון, ככל שאני יודעת מניסיוני, על-ידי משרד התחבורה, גם לכבישים קיימים ועל פי הניסיון שיש לי, משרד התחבורה מפתח לא רק את כבישי מע"צ הבין-עירוניים אלא גם כבישים עירוניים, פנימיים, שקוראים להם "כבישים עורקיים". להם מוזרמים הרבה מאוד כספים על-ידי משרד התחבורה.

את זה ראינו בבאר שבע, כשהתברר שבאר שבע התעלמה מאותן השקעות והעברות מסיביות של משרד התחבורה, כך שבמידע שנמסר שכאילו כל הנטל הוא רק על הרשות המקומית ולא מקבלת מימון ממשלתי – הדברים האלה הם לא כל-כך נכונים.

הערה אחרונה, ברשות אדוני. החוק פוטר או נותן אפשרות להחריג את החיובים מהגופים הממשלתיים או מהגופים העירוניים. נכון להיום גם המדינה, גם גופי המדינה, מחנות צה"ל, חייבים בהיטלים האלו. גם מבנים ציבוריים עירוניים חייבים ועל ידי כך מפחיתים את העלות שמוטלת על הנכסים הפרטיים.
ברגע שמוציאים את הבניינים בממשלתיים או את העירוניים – ממילא הנטל שיהיה על בניינים פרטיים רק יגדל. תודה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אני רוצה לשמוע את נציג השלטון המקומי, מר פול ויטל. נמצא? מי נציג השלטון המקומי? נציג התאחדות התעשיינים פה?
אורן הרמבם
כן. אני מהמחלקה הכלכלית בהתאחדות התעשיינים.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי שיש לכם היום חוק עזר עירוני שאתם עובדים על פיו.
אורן הרמבם
לפני שאני אתייחס לחוק העזר העירוני – המגזר העסקי, כולנו, בדעה אחת ואני מצטרף לדברים שאמרו עמי ומלכה. אני אדגיש עוד שני היבטים. האחד: כפל המס, למרות שהוא מוגבל רק לנכסים שלכאורה ותיקים – מעל 25 שנה – זה ממשיך מגמה שהתחילה בתאגידי המים והביוב, ששם מחייבים את הצרכנים בתעריף המים השוטף שלהם, לשלם בגין תשתיות שכבר הונחו בקרקע וכבר שולם עליהם בעבר.

גם כאן, ההצעה הזאת מציעה להטיל מסים על בעלי נכסים ששלמו בעבר היטלי פיתוח בעת שהנכסים ההלו הוקמו ולא משנה אם הם עצמם שילמו או שהבעלים הקודמים של הנכס, שהם יושבים בו היום, שילמו בעבר וזה גולם במחיר רכישת הנכס. זו נקודה אחת.

הנקודה שנייה – מתן אפשרות לרשויות המקומיות לבקש שהתעריף אצלן יהיה גבוה ב-40% מהתעריף הנורמטיבי או מהתעריף הכללי שהוועדה קבעה. כמו שאפשר לראות, זה מקביל לתופעה המאוד בעייתית מבחינת המגזר העסקי, שנקראת: העלאות חריגות בארנונה.
מדי שנה הרבה מאוד רשויות מקומיות פונות למשרדי הפנים והאוצר בבקשה לייקר את תעריפי הארנונה מעבר לשיעור ההעלאה הכלל ארצי - - -
היו"ר אמנון כהן
בשנה שעברה הקפיאו את זה ברובו.
אורן הרמבם
לצערי הרב לא. גם בשנה שעברה, גם ב-2011, יש רשויות מקומיות כמו שדרות, שקיבלו שם אישור ל-6% על תעשייה ומסחר ובעוד הרבה רשויות מקומיות אחרות. זה מה שיקרה גם בהיטלי הפיתוח. מהסיבה הזאת אנחנו מבקשים להקפיא את הדיונים - - -
היו"ר אמנון כהן
איך אתם משפצים היום או משדרגים את הרחובות והכבישים הוותיקים יותר – הרי אתם כבר לא גובים משם אבל מצד שני צריך לעשות. מאיזה תקציב אתם עושים את זה?
אורן הרמבם
התאחדות התעשיינים או המגזר העסקי לא אחראיים על שיפוץ או הקמת תשתיות. עושה את זה הרשות המקומית באמצעות היטלי הפיתוח שהיא גובה מהיזמים שמגלגלים את אותן עלויות - - -
היו"ר אמנון כהן
תיכף נגיע לעיריית תל אביב. אם אתה יושב 40 שנה שנה כבר ואתה צריך סתם שיפוץ במקום שהמפעל שלך יושב בו?
אייל חיימובסקי
הם עושים הכרזה נוספת וגובים פעם נוספת. מוציאים היטל נוסף, בעוד כמה שנים - - -
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. תל אביב, תורכם הגיע. תחליטו ביניכם מי מדבר.
משה גילצר
אני גזבר עריית תל אביב.
היו"ר אמנון כהן
אתה מברך על החוק הזה?
משה גילצר
עורך דין עוזי סלמן הוא היועץ המשפטי לעיריית תל אביב.
היו"ר אמנון כהן
כן. אני מכיר. הוא משתתף איתנו בוועדות.
משה גילצר
ראשית, אנחנו מברכים על עצם הרעיון של הפיכת המיסוי בחוקי העזר לחקיקה ראשית. אני רוצה להתייחס, ברשותך, למספר נקודות. ראשית כל, אנחנו לא עוינים את המגזר העסקי, נהפוך הוא. אני חושב שאם המגזר העסקי יעמיק ויחשוב וישמע גם את הרציו שלנו, של עיריית תל אביב – ובמקרה הזה כל השלטון המקומי, כי אנחנו מרכזים את הצוות בתוך השלטון המקומי – כל הרעיון הוא, וציין את זה ראובן ובלע את זה בין דבריו, לא להעשיר אף רשות מקומית ולא הפוך.
בגלל זה, כבר בחקיקה עצמה נקבע מנגנון שאותה ועדה שתקום תצטרך לעבוד על פיו. יהיה איזשהו מודל, טבלה, שתנסה לאחד איזשהו תעריף זהה. בשורה התחתונה, הכנסות העירייה לטובת הפיתוח, למימון הפיתוח, יהיו קרוב לזהות מלאה למה שקיים היום, ולכן ניתן לשר מנגנון – במקרה הזה, לשר הפנים, אם אני לא טועה – עד 40% רק במקרה שזה לא תואם את העלות הקיימת היום בחקיקת העזר. כלומר, זה מנגנון תיקון. לא מדובר בשום פנים ואופן, זאת גם העמדה שלנו - -
היו"ר אמנון כהן
לא ראיתי בחוק את מה שאתה אומר, אבל בסדר.
משה גילצר
- - לשינוי, לא להגדלת הכנסות ובוודאי לא הקטנת הכנסות. כך ההבנות שלנו וכך, אני מתאר לעצמי, תתנהל הוועדה המקצועית. דבר שני: מר פדרמן ציין, ואני חייב להתייחס לעניין הזה, אין שום קשר בין ארנונה להיטלי פיתוח. אם יום אחד יבוא מישהו וירצה לקשר בינהם – זה נושא שצריך לחשוב עליו.
אבל אז, אני חושש מאוד ואני לא מדבר על תל אביב דווקא, אני מדבר על השלטון המקומי כולו, יצטרכו אולי אפילו להכפיל את מחירי הארנונה כי היום – על פי חוק – אי אפשר להשתמש בארנונה לפיתוח ואי אפשר להשתמש בפיתוח לארנונה. יש הפרדה, חומה סינית, בין שני סוגי ההכנסות.
ברוב הרשויות, כידוע, הארנונה לא מספיקה אפילו לניהול השוטף. לכן אני חושב שצריך לנתק את הנושא של הארנונה לחלוטין בהתייחסות לקונספט של החוק הזה.
היו"ר אמנון כהן
הוא אמר שמבחינת מיסוי, גם ככה ענף המלונאות משלם כל-כך גבוה, שעכשיו להטיל עליו עוד מס - - -
משה גילצר
אני לא מציע לדבר דווקא עם ענף המלונאות. במקרה מר פדרמן מייצג כרגע את הכל. אין לנו קונפליקט עם ענף המלונאות. ענף המלונאות הוא ענף מכובד - - -
היו"ר אמנון כהן
בעיקר שהוא משלם טוב, משלם מצוין. 3.5% ארנונה. הלוואי שבכל עיר יהיו הרבה מלונות אז המצב שלך יהיה מצוין.
משה גילצר
אדוני היושב-ראש, מלונאות, כמו גם ענפים עסקיים אחרים, זה דבר חשוב מאוד. אינני חושב שהארנונה של המלונות יותר גבוהה משלכם ב-Understatement. אבל זה לא הנושא של הדיון כרגע.
היו"ר אמנון כהן
תכוון אותי, אתה גזבר של עיר חשובה מאוד – אם אתה רוצה לשפץ כרגע רחובות ביפו או באזור הזה, מאיפה אתה לוקח את הכסף היום?
משה גילצר
ההכנסות שלנו הן אך ורק מהיטלי פיתוח והיטלי השבחה – מהיטלים. יש הגדרות בחוק מה אמור לממן כל היטל. לא התקציב הרגיל, התקציב השוטף – שעיקר מימונו זה ארנונה – מממן את השיפוצים ביפו. לכן הרציו שעומד מאחורי החקיקה הזאת, צריך לשים לב - - -
היו"ר אמנון כהן
לא ענית לי. אני רוצה ללמוד: תל אביב רוצה לשפץ היום את שכונת יפו - - -
משה גילצר
מהיטל השבחה מממנים את מה שממנים מהיטל השבחה. היטלי פיתוח מממנים את מה שהחוק מתיר לממן מהיטלי פיתוח. יש גם, ברשויות שיכולות להרשות לעצמן, מנגנון של העברה מארנונה לאחזקת כבישים. אבל בנושא הזה אני לא מייצג את רוב השלטון המקומי. אני לא חושב שעיריית לוד או עיריית רמלה או עיריית כרמיאל יכולות לממן מהארנונה שלהן גם קרצוף וריבוד, למען ההגינות צריך גם לציין את זה.
היו"ר אמנון כהן
אומרים לי פה: מה זה תוכנית שש"ת שמימנה את הדברים?
משה גילצר
תוכנית שש"ת זאת תוכנית שיפור ושיקום תשתיות. זה תב"ר, תקציב בלתי רגיל.
היו"ר אמנון כהן
מאיפה הגיע התקציב?
משה גילצר
מהיטלים ובעיקר מהלוואות וממלוות שאישרה לנו המדינה ואנחנו מחזירים אותן.
היו"ר אמנון כהן
היועץ המשפטי רוצה להוסיף?
עוזי סלמן
בעיקרון, מבחינת הקונספט כפי שהציג אותו ראובן קודם, הקונספט מקובל עלינו משפטית. יש לנו הערות לגוף החוק אבל זה לא לשלב הזה. נקודה שאני חושב שראוי להדגיש בהקשר הזה היא: דובר פה על מעמד חקיקת העזר בהיררכיה של הדין. המעמד של חקיקת העזר, כפי שכולם יודעים, הוא די נמוך לעומת חקיקה ראשית ולעומת אפילו תקנות שמתקין השר.

יש הרבה מאוד מחלוקות שגוזלות הרבה זמן ומשאבים מהרשויות המקומיות. זה נושא שהיינו רוצים לחסוך לעצמנו אותו. המסגרת החוקית של החוק – היא נותנת מענה, במידה כזאת או אחרת.
היו"ר אמנון כהן
אתם סומכים עליהם שיעשו את העבודה יותר טוב?
עוזי סלמן
זה לא עניין שיעשו את העבודה יותר טוב. אני חושב שבסך הכול המסגרת, בסופו של דבר - - -
היו"ר אמנון כהן
ייסגר בחקיקה וזהו, בלי בתי משפט.
עוזי סלמן
בדיוק. פיתוח זה פיתוח ויצטרכו לממן אותו ואי אפשר לממן פיתוח יש מאין. לכן, השוני הוא במסגרת.
היו"ר אמנון כהן
תודה. ארגון הבונים. מר אייל חיימובסקי, תייצג את הבונים בישראל.
אייל חיימובסקי
אני סמנכ"ל בהתאחדות בוני הארץ.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה אייל, תייצג אותם נאמנה.
אייל חיימובסקי
אני לא רוצה להרחיב פה יותר ממה שכבר עשו חבריי, אז אני רוצה לצטט - - -
היו"ר אמנון כהן
מאיזה צד? מהצד התל אביבי?
אייל חיימובסקי
אנחנו פה מהצד העסקי, המשלם.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. בבקשה.
אייל חיימובסקי
אני רוצה לצטט פה, בשביל ראובן, את אחד הבוסים הקודמים, ממסקנותיה של ועדת ברודט, בראשותו של מנכ"ל משרד האוצר: "הסדרת הקמת מוסדות ציבור נועדה למנוע את העמסת מימון בניית מוסדות הציבור על מחירי הקרקע כחלק ממרכיבי הפיתוח וזאת בשל השפעה על מחירי הדירות, הפגיעה בכדאיות הבנייה על קרקע פרטית והאפליה שהדבר יוצר בין רשויות מקומיות באזורים בביקוש גבוה לאזורים בביקוש נמוך. מובן מאליו שההשפעה על מחירי הדירות אינה רצויה ואינה תואמת את המדיניות הנדרשת בענף הבנייה".
ראובן קוגן
זה מאתמול, לא? מתי הוא אמר את זה?
אייל חיימובסקי
זה משנת 1994. בקצב של החקיקה אצלכם זה בסך הכול די תואם. כבר אז הבינו שכל התהליך הזה של ההעמסה - - -
היו"ר אמנון כהן
את זה אמר ברודט. הוא איש חשוב.
ראובן קוגן
עוד מעט נדבר על תקציב הביטחון.
אייל חיימובסקי
יכול להיות. אומרים שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. יכול להיות שהפה שמתיר - - -
היו"ר אמנון כהן
לא. זה לא הוא. מישהו אחר התיר. בבקשה, תמשיך.
אייל חיימובסקי
כבר היום אנחנו רואים שבחקיקה הנוכחית שמוצעת פה יש כפל מס שדיברו עליו כולם. צריך לשים לב, יש פה תוספת. היטל ההשבחה, כבר היום, מכסה לא מעט מהפעילויות האלה ואנחנו לא מבינים למה צריך להעמיס תוספת. כמובן שהתוספת באה לידי ביטוי בהקמת מוסדות ציבור ובשטחים הציבוריים הפתוחים.

עשינו תחשיב שנוכל להעביר אותו, אבל בסך הכול - - -
היו"ר אמנון כהן
תחשיב של מה?
אייל חיימובסקי
תחשיב של כמה התוספת הזאת בחקיקה תעלה ליחידת דיור אחת. לפי התחשיבים שעשינו הגענו ל-60 אלף שקל ליחידה.
היו"ר אמנון כהן
ראיתי מסמך כזה.
אייל חיימובסקי
התוספת תייקר את מחיר יחידות הדיור בארץ.
היו"ר אמנון כהן
קוגן?
אייל חיימובסקי
אני חושב שזה בר-השגה. זאת אומרת, עם כל ההעמסות שיש כבר, אז מה זה עוד 60 אלף שקל לדייר, לזוג צעיר, כמו שידידנו שרק עכשיו התחתן ומחפש דירה.
ראובן קוגן
למצוא לי פיתרון פרטי.
אייל חיימובסקי
אני חושב שהמצב הנוכחי היום מבטיח לתושבים את הפיתוח בשטח מה שלא ברור אם בעקבות החקיקה הזאת יקרה בפועל. כבר היום, מי שמכיר, למשל בירושלים, המדינה אמורה לתת "תקן ברודט" בהר חומה. הקצב של הגעת מבני הציבור לשטח ביחס לבינוי שבו היזמים גומרים ויוצאים מהשטח במקום – אין קצב ואין התאמה.
היו"ר אמנון כהן
אייל, רגע. אני צריך ללמוד את הנושא לעומק. מבחינה כספית, הסביר לי ראובן, שמבחינת האזרח זה כבר לא שמנה אם אתה תפתח, כקבלן או שהעירייה תפתח. הוא אומר: יותר קלי לי שהעירייה תפתח.
אייל חיימובסקי
זה לא נכון. כי כשקבלן נמצא בשטח ויכול להגיע להסדר עם הרשות המקומית על השלמת עבודות הפיתוח בשטח – בדרך כלל זה יוצא יותר זול ממה שהרשות המקומית או הממשלה תפתח במקום. יש לו צוות שעובד, יד לו כלים במקום, זה גם כדאי לו, זה גם מעודד אותו - - -
היו"ר אמנון כהן
תאפשר לו חוקית שאפשר יהיה לעשות את זה.
אייל חיימובסקי
על זה גם ראובן לא יחלוק עלי שהסקטור הפרטי, בדר כלל, יותר יעיל מהסקטור הציבורי.
היו"ר אמנון כהן
בוודאי. בהרבה. אני מסכים.
אייל חיימובסקי
הוא גם מעודד את זה לרוב. אנחנו חושבים שפה גם ייפגע התושב הקטן.
היו"ר אמנון כהן
התושב הוא הכי גדול. אנחנו קטנים.
אייל חיימובסקי
אנחנו רוצים שהוא יהיה גדול.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו הכי קטנים. הוא הגדול. אנחנו עובדים פה בשבילו.
אייל חיימובסקי
אנחנו צופים שבסופו של דבר האזרח גם ייפגע גם ברמת השירותים שלא יינתנו לו. זו איזושהי הרפיית ידיים גם של השלטון המקומי וגם של השלטון המרכזי מהיכולת שלו והצורך שלו להביא כסף נוסף לשלטון המקומי כ-Matching למה שהיזמים עושים.
היו"ר אמנון כהן
תודה, תודה. גברת חנה איפרגן.
חנה איפרגן
אני ממשרד התיירות.
היו"ר אמנון כהן
משרד התיירות אמר שמסכימים. השר הצביע בממשלה בעד.
חנה איפרגן
דווקא יש מכתב של השר פה מולי, אני יכולה להקריא אותו - - -
היו"ר אמנון כהן
לא. אצלך זה לא קשור. הוועדה לא קשורה.
חנה איפרגן
בסדר, אני אצמצם את תוכנו. קודם כל, אנחנו במשרד התיירות הקמנו ועדה לבדיקת היוקר של מחירי התיירות בארץ, איך אפשר להוזיל את המחירים. הגענו למסקנה שיש יותר מדי מסים והיטלים על המלונות ועל אתרי תיירות ולכן יש קושי מסוים - - -
היו"ר אמנון כהן
מר קוגן, ממשלה. שומע? כן, מה צריך לעשות?
חנה איפרגן
יש קושי מסוים הפחית את המחירים לצרכן הסופי ולכן ההיטל הזה הוא ממש לא בא בעיתוי הנכון, בו בזמן שאנחנו מנסים להפחית את המחירים.
היו"ר אמנון כהן
סטס מיסז'ניקוב יודע? הוא כתב מכתב.
ראובן קוגן
לצערי, לא הייתי מודע לוועדה המקצועית שהוקמה במשרד התיירות, אבל כמו שאמרת, בצדק, כשהחוק הגיע לממשלה – גם לאישור העקרוני וגם לוועדת שרים – הממשלה הצביעה בעד.
היו"ר אמנון כהן
אבל היא הצביעה נגד שמה. השר הצביע נגד.
ראובן קוגן
זה רק אומר שבחקיקה צריך לגמור אותם מהר לפני שמשתנות הפרסונות.
היו"ר אמנון כהן
זה חוק ההסדרים. אבל השר התנגד בחוק ההסדרים, נכון?
חנה איפרגן
דבר שני, מחירים גבוהים בבתי מלון מפחיתים את כושר התחרות של המלונות - - -
היו"ר אמנון כהן
מה עושה משרד התיירות כדי להפחית את הארנונה למלונאות? אמרו פה שגובים 3.5% מהמחזור – זה משהו אדיר.
חנה איפרגן
דווקא חלק מההמלצות של הוועדה הזאת זה לפעול גם בנושא הזה מכיוון שזה באמת - - -
היו"ר אמנון כהן
לפעול להפחתת ארנונה ואיך משפים את העירייה במקום המלון?
חנה איפרגן
אני רוצה תכף להגיד - - -
היו"ר אמנון כהן
חנה, פה לא רק מה שאת רוצה להגיד, את צריכה גם לענות על מה שאנחנו מבקשים ממך. אנחנו שואלים: הארנונה, אמרו שהיא גבוהה מדי ברמה עולמית. מהצד השני, עיריות בתחום השיפוט שלהן יש מלונות, לקחו את זה בחשבון. גם כל שנה מעלים ושר הפנים מאשר.

איך אתם, המשרד שלכם, אומרים מבחינת עידוד תיירות זה יקר מאוד ורוצים להוריד מחירים. אחת הדרכים היא גם להוריד בארנונה. אבל איך אנחנו משפים את השלטון המקומי, את הרשויות המקומיות?
חנה איפרגן
אז אני רוצה לענות על זה. כבוד גזבר עיריית תל אביב דיבר על הדרכים לממן תשתיות. אני יכולה להגיד שלמשרד התיירות יש תקציב של 200 מיליון מתוך 800 מיליון שקל - - -
היו"ר אמנון כהן
הנה כסף. אתה ישן.
חנה איפרגן
200 מיליון מתוך 800 מיליון שקל לפיתוח תשתיות תיירותיות ברשויות המקומיות ובפריפריה, כולל ביפו, בתל אביב - - -
היו"ר אמנון כהן
לא צריך מסים, ראובן, 200 מיליון יש.
חנה איפרגן
בבקשה, בבקשה. אנחנו מממנים טיילות - - -
ראובן קוגן
זה אומר רק שאין בעיה.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה גם מפה לקחת וגם מהאזרחים לקחת. חנה, בבקשה, עוד דברים חדשים תגידי.
חנה איפרגן
אנחנו מממנים טיילות במספר ערים, אנחנו מממנים גם רחובות שבהם יש תיירות - -
היו"ר אמנון כהן
יישר כוח.
חנה איפרגן
- - אני גם רוצה להגיד שבפריפריה המימון של משרד התיירות הוא מגיע, לפעמים, ל-100% בגלל שלרשות המקומית אין כסף. זה דבר ראשון.
דבר שני, אני רוצה להגיד שלוקח בערך 25 שנה להחזיר את ההשקעה למי שמקים מלון חדש - - -
היו"ר אמנון כהן
25 שנה? לא הייתי בונה מלון.
חנה איפרגן
כן. כשלוקחים בחשבון את תקופות המשבר ותקופות יותר טובות – זה לוקח 25 שנה. זאת אומרת, המלון ששילם עבור הקרקע ושילם היטלי פיתוח - - -
היו"ר אמנון כהן
וישלם כל ה-25 שנה עוד ועוד.
חנה איפרגן
בבקשה. ברגע שהוא החזיר את ההשקעה – נא לגשת לקופה ולשלם שוב.
היו"ר אמנון כהן
תודה.
חנה איפרגן
אני רוצה להגיד עוד דבר: הקרקעות בתיירות, במלונאות הן לא מסובסדות. בתעשייה יש סבסוד על היטלי פיתוח שמגיע ל-40%-30%. במלונאות אין סבסוד על היטלי פיתוח, זאת אומרת - - -
אורן הרמבם
אין שום סבסוד.
חנה איפרגן
יש, יש. אני מדברת על הוצאות פיתוח באזורי עדיפות יש - - -
היו"ר אמנון כהן
עכשיו חנה בזכות דיבור.
חנה איפרגן
בתיירות אין. עם כל זה, אפילו לא לוקחים את משרד התיירות בצוות המקצועי כדי שייקח בחשבון גם את הנושא של הטיילות שהוא מממן מקופה אחרת וגם הנושא של ההיטלים שמשלמים המלונות. זה פשוט הפקר.
היו"ר אמנון כהן
תודה, תודה. אני חושב שהממשלה שלא תתפרק ואבקש שכל מי שיש לו,שיתרום לטובת הוועדה, לטובת הנושא הזה. ייתכן ויש במשרדי הממשלה כסף, במשרד השיכון, משרד התיירות, ואז לא צריך את מסי הפיתוח האלה.
ראובן קוגן
אני חייב להגיד שאם אלו הסכומים של משרד התיירות אז יכול להיות שאין בעיה במערכת הביטחון.
היו"ר אמנון כהן
תמסרי ד"ש חם לשר; תגידי לו יישר: כוח על העבודה ואנחנו מאוד אוהבים אותו. משרד הביטחון - - -
ראובן קוגן
מקורות מימון. הנה, יש לך כסף ממשרד התיירות, אם אתה צריך.
היו"ר אמנון כהן
משרד הביטחון, קודם כל, מה קורה בצריפין?
עודד הגלילי
לא מצליחים לסכם עם בית החולים על הסידור - - -
היו"ר אמנון כהן
הם אומרים הפוך. אנחנו מדברים על משהו אחר.
ראובן קוגן
שניהם לא מצליחים.
היו"ר אמנון כהן
אדוני, בית החולים אומרים שאי אפשר לסכם איתכם.
עודד הגלילי
כנראה שבית החולים ואנחנו לא מדברים באותה שפה.
היו"ר אמנון כהן
אתה מוכן בבקשה להגיד לפרוטוקול שאתה הולך לשם לסגור את הסיפור פעם אחת?
עודד הגלילי
אני אחזור אליהם.
היו"ר אמנון כהן
יותר מדי זמן זה נמשך. 10 שנים אני מלווה את זה.
עודד הגלילי
אני אבדוק את הנושא הזה ואחזור - - -
היו"ר אמנון כהן
מה הבעיה שיש לך פה בממשלה? דווקא ראיתי שאהוד ברק הרים שתי ידיים בממשלה.
עודד הגלילי
הבעיה פשוטה: התקנות ייקבעו מי ומה וכמה. צריך לקחת בחשבון שזה משנה מצב קיים בצורה קיצונית כיוון שהיום המדינה פטורה מרוב ההיטלים הנ"ל - - -
ראובן קוגן
מתחמקת, מתחמקת.
ערן שניר
יש פסק דין חדש - - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה. מר עודד הגלילי בזכות דיבור. נא לא להפריע.
עודד הגלילי
רק בשבוע שעבר בית המשפט העליון אמר את דעתו על הפטור של המדינה מההגבלים האלה ופטר את המדינה מרוב ההיטלים - - -
קריאות
- - -
היו"ר אמנון כהן
שקט.
עודד הגלילי
השינוי הזה ישפיע על שיווק קרקעות. הירידה לדרום עשויה לטרפד חלק מההסכמים, אותו הסכם של פינוי צריפין בהסכמים האחרים. אנחנו חושבים שלפני שהחוק הזה עולה להצבעות, השרים צריכים לשבת - - -
היו"ר אמנון כהן
זה עולה בשבוע הבא.
עודד הגלילי
אז אני אמרתי - - -
היו"ר אמנון כהן
ההצבעות כבר בשבוע הבא.
עודד הגלילי
אבל אתה יכול להחליט שזה לא עולה.
היו"ר אמנון כהן
לא. אני לא מחליט כך. אני לא פועל נגד הממשלה. אני בעד הממשלה שתמשיך את עבודה. אם למשרד הביטחון יש בעיה ויש לו עניין למשוך את החוק – אני מוכן.
עודד הגלילי
אנחנו ממליצים - - -
היו"ר אמנון כהן
תמליץ לשר שימשוך את החוק.
עודד הגלילי
אנחנו ממליצים שלפני שזה יעלה להצבעה, שייכתבו התקנות יחד עם משרדי הממשלה ויחד עם כל הגורמים - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מסכים.
עודד הגלילי
ויובאו התקנות לאישור הכנסת. במסגרת קביעת התקנות – נגיע להסכמות.
היו"ר אמנון כהן
כן, יפה. אתה רוצה להוסיף משהו, אדוני?
אייל טולדנו
לעניין קביעת התקנות: כיוון שיש ייחוד לנכסים של מערכת הביטחון, גם מבחינת גודל, גם מבחינת תשתיות ישנות שקיימות כבר המון-המון שנים, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על היטלים שהולכים להטיל אותם גם על תשתיות קיימות, על נכסים קיימים, המשמעות מבחינת הצבא ומבחינת הפריסה היא מאוד גדולה.

לכן אנחנו חושבים שתקנות, בכל מה שקשור לנכסים של מערכת הביטחון, צריכות להיקבע בהסכמה או לכל הפחות בהתייעצות עם שר הביטחון ולא רק שר הפנים ושר האוצר וזאת בגלל ההיבטים המיוחדים של משרד הביטחון.
היו"ר אמנון כהן
אתם בצוות?
עודד הגלילי
לא. בפירוש לא.
היו"ר אמנון כהן
לא חייבים, נכון? שר האוצר מייצג את כולם.
חנה איפרגן
גם אנחנו ביקשנו להיות בצוות.
היו"ר אמנון כהן
שמך, גברתי, לפרוטוקול ודברי בקצרה, יש לי פה עוד דובר מעיריית ירושלים.
ישראלה מני
אני מאיגוד לשכות המסחר ואני מייצגת פה את המגזר העסקי - - -
היו"ר אמנון כהן
כבר דיברו, דיברו.
ישראלה מני
אני יודעת. אני רוצה - - -
היו"ר אמנון כהן
אז תוסיפי מה שלא אמרו, בבקשה.
ישראלה מני
יש פה סוג של Zooming שניתן לנושא התיירות. צריך להבין: אנחנו מדברים פה על משהו – זה ברוח מאוד נחמדה – אבל אנחנו מדברים על משהו מאוד מהותי שהולך להתגלגל בעיקר על המגזר העסקי ועל הגופים הפרטיים ועל האנשים הפרטיים.

זה שמשרד הביטחון יושב פה, אדוני היושב-ראש, ומפחד שהם הולכים עכשיו לשלם יותר כסף, רק בוא נחשוב עכשיו – אם משרד הביטחון יצליח במשא ומתן שלו בתוך הממשלה - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא מצליח, בדרך כלל.
ישראלה מני
נניח שהוא יצליח להחריג את עצמו – בוא נדבר עכשיו על כל העלויות שלו שאמורות להתגלגל – על מי הן יתגלגלו? על האנשים הנחמדים שיושבים פה.
היו"ר אמנון כהן
על המכולת השכונתית.
ישראלה מני
יפה. אז זה לא רק תיירות, זה כל המגזר העסקי כולו. אנחנו גם מדברים על נושא של Timing. יש פה נושא של עיתוי. אני לא מצליחה להבין את הממשלה באיזה Timing ממש אומלל הם מחליטים עכשיו להעלות את ההצעה המסוימת הזאת. שלוש שנים הם מנסים להכניס את זה, כולל ניסיון לנהל משא ומתן עם המגזר העסקי, שלא הצליח.

האוצר לא הצליח לנהל משא ומתן. התגלו ממש חילוקי דעות מאוד מהותיים בינינו לבין האוצר על הרבה מאוד דברים. ממש לא ברור לנו – בתקופה שכולנו פה מנסים לשרוד, אנחנו מדברים פה על עלויות מחירים. הרי ברור לכם שהמגזר העסקי לא יספוג את העלויות האלה בעצמו – הכול הולך להתגלגל הלאה לצרכן. גם הצרכן יצטרך לשלם מסי פיתוח וגם המגזר העסקי יצטרך לגלגל את זה עליו יותר – ממש לא ברור לי.

אני אודה ליושב ראש אם הוא יעביר מסר לממשלה שצריך למשוך את ההצעה הזאת החוצה - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, לא. תביני - - -
ישראלה מני
אני מבינה את הסמכויות שיש ליושב-ראש.
היו"ר אמנון כהן
לא. למשוך – אנחנו כבר לא שם, זה כבר בוועדה. המטרה של הוועדה היא לקדם. אני יכול לבקש אתם תשבו ביחד, תמצאו נוסחה מתאימה שזה נהנה וזה לא חסר. אתם הגוף הרציני ביותר כי אתם צריכים מחר לשלם.

אנחנו צריכים לשמור עליכם – אתם לא משרד הביטחון - - -
ישראלה מני
וגם על התושבים. סליחה. גם על התושבים.
היו"ר אמנון כהן
בוודאי. אני זה התושבים. אתם העסקים.
אייל טולדנו
תן לנו את הזמן לשבת איתם.
היו"ר אמנון כהן
אני אתן לכם את הזמן, תשבו. אפשר גם להכין את המסגרת של התקנות פחות או יותר – לא להיכנס לעובי הקורה עד לתחשיב האחרון – אבל מסגרת של תקנות אני גם צריך לראות לפני שאני הולך לאשר את החוק - - -
ישראלה מני
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין שבפעם הקודמת, בשנה הקודמת, ניסינו לעשות את זה ולא הגענו להסכמות ולא קיבלנו מסגרת של תקנות וחזרנו חזרה לאותו מקום.
היו"ר אמנון כהן
מבחינתי זה דיון פתיח, למרות שהיו כאן מספר דיונים. זמנה של הוועדה מאוד יקר ויש לי המון נושאים אבל יחד עם זאת, אני מקדם רפורמה שמדברת על בדיוק דברים כאלה. שאלתי למה לא לשלב חלק מהדברים הטובים – לא הכול, חס וחלילה, יש שם דברים דרקוניים שאני לא יכול לחיות איתם – חשבתי שכאשר ממשלה מביאה רפורמה כה חשובה ויש בה חלקים רבים, אז גם את זה אפשר לשלב בתוכה – בסופו של דבר לא שילבו. יכול להיות שיש נימוקים לכך.

רציתי שנעשה דיון ונראה איפה זה עומד כי אני הולך בשבוע הבא על הרפורמה. אבל אני רואה, באמת, שזה עדיין זה לא בשל אז אנחנו נמשיך נשמע.

ירושלים, דובר אחרון ואני צריך לסכם את הדיון הזה.
חגי רגב
אני מנהל היחידה לכלכלה אורבנית בעיריית ירושלים.
היו"ר אמנון כהן
אתה מברך על הצעת החוק.
חגי רגב
אתם מציגים את זה בשחור ולבן אבל יש פה שני דברים: קודם כל, מבחינת מהות העניין – ההתנהלות הנוכחית של יצירת חוקי עזר מקומיים, אישורם במשרד הפנים, יוצרת ביורוקרטיה מאוד קשה וארוכה וחוקי עזר שיותר קשה להתמודד איתן משפטית, נדרש לעדכן אותם כל הזמן.

עצם המנגנון של יצירת חוק בחקיקה ראשית, בצורה כזאת או אחרת – אני לא נכנס להיבטים המשפטיים, אני לא משפטן – יש בה יתרון מסוים. יחד עם זאת מצורפים פה וכרוכים בחוק הזה כל מני היבטים נוספים שמניסיון של עיריית ירושלים יגרמו לעצירת הפיתוח, לדומה: הכריכה בין יצירת חוק עזר ועצירת הפיתוח על-ידי משרד השיכון או המנהל, כפי שהוצג פה, לא תביא ליעילות כלכלית. זה יביא לכך שערך הקרקע שהמדינה מקבלת יעלה והפיתוח יגולגל על רוכשי הזכויות.
כיום, הפיתוח המאוד יקר מקוזז משווי הקרקע, הוא לא מושת על אף אחד. המדינה מקבלת פחות כסף על קרקע שנמצאת בשיפועים מאוד קשים שמלכתחילה הסבירות של הפיתוח שלהם הייתה אפסית.
היו"ר אמנון כהן
אז מה אתה מציע?
חגי רגב
אני מציע לא לחבר בין שני הדברים. לשמר את היכולת לבצע הסדרים עם המדינה, עם משרדי הממשלה, בנושא הפיתוח. את החוק עצמו ונושא עדכון התעריפים – אני חושב שיש בו ברכה והוא יכול לעשות טוב לרשות המקומית. יש לנו הערות - - -
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר שיישארו שני המסלולים?
חגי רגב
כן.
היו"ר אמנון כהן
מי שירצה – מסלול א'. מי שירצה – מסלול ב'.
חגי רגב
לא לבטל את המסלול הזה. אני אומר שזה יעצור את הפיתוח בהרבה רשויות מקומיות. אף אגרה לא תכסה את ההוצאה של הרשויות המקומיות. ממספרים בירושלים – העלויות מגיעות למאות אלפי שקלים ליחידת דיור. אף אגרה לא תכניס מספר כזה והרשות לא תיקח את זה על עצמה. זה יעצור את הפיתוח.

אנחנו לא מקבלים את זה שהמדינה, על פי החוק, לא מחויבת – היא חלק מהלקוחות שמקבלים פיתוח. אנחנו לא רואים עילה למה לקוחות פרטיים משלמים מכיסם ואילו המדינה – גוף שיש לו תקציב – לא ישלם.
דבר נוסף
מבנה הוועדה שדן הוא מאוד-מאוד לא מאוזן. רוצים להעביר לנו את האחריות ולוקחים לנו את הסמכות. אנחנו היום רשאים לתקצב על פי העלויות המוכרות לנו, אנחנו בודקים את המחירים. נותנים את הסמכות למדינה והוועדה שקובעת יושבים בה משרד השיכון, האוצר, מנהל מקרקעי ישראל – שהם בעלי אינטרס לשמר שווי קרקע גבוה – אבל הרשות המקומית, שהיא צריכה לשאת בנטל, היא במיעוט בוועדה הזאת. לא ברור לנו איך היא תוכל להגן על עצמה.
היו"ר אמנון כהן
תודה. היועץ המשפטי של הוועדה, בבקשה.
תומר רוזנר
תודה אדוני היושב-ראש. אני מבקש להזכיר שב-20 באוגוסט 2010 ניתנה חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת – שנמצאת לעיון במשרדי הוועדה למי שמעוניין והיא לא נמצאת בידיו – שבה הוא התייחס להצעת החוק בגלגולה הקודם, בו הוצע המסלול של מסי פיתוח.

בעקבות חוות הדעת הזאת והערות הוועדה ודיונים פנימיים שהתקיימו עם משרד האוצר וכו' הוגשה הצעת חוק מתוקנת שמונחת על שולחנכם כיום. השוני בינה לבין הצעת החוק הקודמת הוא שוני מילולי בלבד שבו הוחלפה המילה "מס" במילה "היטל" ונוספה הוראה מסוימת לגבי גבייה פעם ב-25 שנה.

על דעת היועץ המשפטי לכנסת, אני מבקש למסור לוועדה שאנחנו עומדים על חוות דעתנו, כפי שניתנה בעבר. אין שוני בין הצעת החוק הזו להצעת החוק הקודמת.

אומר למה אנחנו לא מתייחסים ואחזור בעיקרי הדברים על חוות הדעת כפי שניתנה: ראשית, אנחנו איננו מתייחסים לשאלה האם יש צורך בחוק שנושאו "היטלי פיתוח" או לא. זאת החלטה של הוועדה, הממשלה סבורה שיש צורך בחוק חדש שיסדיר את הנושא. זאת סברה לגיטימית ואין איתה שום בעיה עקרונית.

אנחנו גם לא מתייחסים, כייעוץ משפטי לוועדה, לשאלה אם זה נכון להטיל מס נוסף או לא נכון להטיל מס נוסף; אם מוטל פה מס נוסף או לא מוטל פה מס נוסף; אם זה ציבורית נכון או לא נכון לעשות. זאת החלטה ציבורית שהוועדה תצטרך להחליט בה והסמכות מצויה בידיה.

אנחנו מתייחסים לנושא המשפטי של המסגרת הנורמטיבית וכיצד היא צריכה להתמלא: ההצעה, כפי שהממשלה מציעה אותה, היא הצעה של חוק מסגרת שבו חסרה ליבת ההסדרים. מי שיקרא את החוק לא יוכל לדעת על מי מוטל ההיטל, מתי הוא מוטל, באיזה שיעור, מהן הנסיבות שבהן יוטל ההיטל, מהן הנסיבות שבהם ייקבעו קריטריונים שונים ברשויות מקומיות שונות, מהן הנסיבות שבהן אפשר יהיה להטיל 40% תוספת במקרים מסוימים, מתי יהיה פטור מהיטל.
שמענו כאן בוועדה רק שתי דוגמאות ספציפיות למצבים שצריך להתייחס אליהם, כמו: חבותה של מערכת הביטחון בהיטלים כאלה, כן או לא. חבותם של בתי מלון ועסקים אחרים, בהתחשב בתשלומים שהם מקבלים ממקורות אחרים.

כל הנושאים האלה הם דוגמאות לכך שהסדרי הליבה, שחייבים להיות במסגרת הצעת החוק, לא נמצאים בה. לא במקרה קבע חוק יסוד: משק המדינה, שכל הטלה של אגרה, מה או היטל, טעונה אישור של ועדה של הכנסת, כי העיקרון הבסיסי – שהוא אחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה – ש"אין מיסוי ללא ייצוג", נפגע כאן בצורה שלדעתנו איננה ראויה.
המצב היום, צריך לזכור, שהיטלי הפיתוח מוטלים על-ידי דרג נבחר, קרי: דרג המועצה של הרשות המקומית, הוא זה שקובע את חוק העזר. דרג נבחר שיש לו אחריות כלפי הציבור. יטיל על הציבור מס שהציבור חושב שהוא לא נכון – ייפגע ביכולתו להיבחר מחדש.

גם אם הדבר הזה יועבר לכנסת, האחריות צריכה להיות על נבחרי הציבור ולא על דרג מבצע שייקבע את שיעורי ההיטלים ואת ההסדרים השונים שנקבעו. חוק מסגרת, אם הוועדה תאשר את הצעת החוק כפי שהוא, נותן Carte Blanche, אור ירוק, לממשלה, לשרים לעשות כראות עיניהם. אנחנו חושבים שזה ממש לא ראוי ושהכנסת היא זו שצריכה לקבוע את ההסדרים לפרטיהם.
לגבי הנושא של הצוות
כפי שקבע היועץ המשפטי, מן הראוי שהצוות שמציע את ההסדרים – וגם אם הם ייקבעו במסגרת חקיקת מישנה, דבר שאנחנו חושבים שהוא לא ראוי, אבל אם הוועדה תקבע אחרת, אנחנו חושבים שלפני שהוועדה מאשרת את המסגרת היא צריכה לראות את ההסדרים, כפי שנעשה בשורה ארוכה של הסדרים אחרים.לשם הדוגמה: רפורמה במס הכנסה, הרפורמה בקופות הגמל.

קודם כל הייתה ועדה שקבעה את ההמלצות שלה, קבעה את ההסדרים שהיא רוצה – אז הובאה החקיקה ליישום אותן המלצות. כך נעשה ברובם של המקרים. משום מה, כאן הממשלה מתעקשת שלא להציע שום הסדר. איש מבין הנוכחים כאן לא יכול לומר לנו מה יהיו ההסדרים שייקבעו במסגרת חקיקת המשנה כי אפילו הצוות שהממשלה מינתה לפני כארבע שנים לא מצא את הזמן עדיין להתכנס.

לכן אנחנו מציעים לוועדה להחזיר את הצעת החוק לממשלה על מנת שתביא לנו הצעת חוק מפורטת כדבעי.
היו"ר אמנון כהן
אני מסכם כך: שמעתם, גם משרדי הממשלה, את הקו או את הנימוקים של הייעוץ המשפטי של הכנסת ושל הוועדה. אני לא אומר שאני לא רוצה לקדם הצעת חוק – אולי יש מקום באמת להסדיר את הנושא הזה פעם אחת ולתמיד.
יש רשויות חזקות שלוקחות יוזמה ומתקינות חוקי עזר עירוניים אבל גם משלמות את המחיר – אם זה לא מידתי, כמו שגם ציין היועץ המשפטי, הרשות הייתה נבחנת על זה. אם הציבור חושב שההחלטה הייתה אגרסיבית מדי אז הוא יכול לא לבחור בה בפעם הבאה. אנחנו רוצים להסדיר את זה בחקיקה, כאשר הכול יבוא מלמעלה. ראש העיר או חברי המועצה יוכלו להגיד שהכנסת הביאה את החוק, יש פה את ההיבט הזה. זה דבר ראשון.

דבר שני, לא יכול להיות שאנחנו נטיל גזירה או מס על האזרחים. אם אתה אומר לי: אמנון, זה אותו דבר, רק וריאציה שונה. זאת אותה גבייה, זה אותו תשלום שמשלם האזרח בסופו של התהליך, זה מבחינתי אותו דבר. רק במקום שאני, כמדינה, יבואו אלי ואני אתן את זה אחר כך במסגרת הסכם משולש או מרובע כזה או אחר, אני רוצה את הכי מומחה לזה, גם מבחינה ביורוקרטית – זה השלטון המקומי.

אני רצה לראות את זה. אני לא רוצה לראות שיש פה גזירה נוספת על האזרח של מדינת ישראל. אני לא אוכל לחיות עם זה, בטח לא בעידן הזה, שהכול עולה, דלק עולה ואני אגיד לאזרח שישלם עוד מס. כולל עסקים.

העסקים פה, בוא נגיד, בקושי חיים וכל מי שיש לו אופציה לעזוב וללכת לחוץ לארץ הוא הולך. גם פה, כשאני מחוקק חוקים על הסביבה, על זיהומים – אני קודם מסתכל על התעשיין עכשיו. אם מטילים עליו יותר מדי גזירות אז הוא ילך, יש לו אופציה ללכת למקום אחר. לכן השיקול שלנו הוא גם לשמור על התעשייה, לשמור על המלונאות, כי כל אלה מפרנסים את הציבור שלנו. הכול צריך להיות באופן מידתי על הצד הטוב ביותר.

כמובן, גם, לא יכול להיות שאני מאשר מסגרת ואני לא יודע מה יהיה התוכן. כמו שקבעה הממשלה, אתם קבעתם, שיש פה הסדר בקווים כלליים לפחות: דובר על הקמת צוות בין משרדי אשר ייקבע את הקריטריונים הכלליים לקביעת ההסדרים הראשוניים בתקנות. אני חייב לדעת לפחות את ההסדרים הראשוניים בתקנות. אני חייב לראות על מה אני הולך.
פעמיים החלטת על תאריכים. התאריך האחרון היה עד ל-1 ביוני 2011 – גם תאריך זה עבר. גם אז לא קיבלנו ולא ראינו. אני חייב לראות את השלד הזה.
ראובן קוגן
כי לא אישרתם את התאריכים.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש: ראובן, תעשו עבודת מטה בין-משרדי, תשתפו – אולי לא בתוך הצוות – אבל חייבים לזמן את משרד התיירות, חייבים לזמן את משרד הביטחון, חייבים לזמן את כל אלה שמפרנסים בסוף את העיריות ונותנים שרות לאזרחים.

כמובן גם תסתכל על הפן הציבורי – שלא יהיה פה היטל נוסף. כמו שאמרת, מהכיס הזה לכיס הזה – אפשר לחיות עם זה. אבל תסביר את זה נכון כדי שאני אוכל לעמוד מול זה ציבורית. תעשו עבודת מטה. תקבע אתה את הזמן כשתגיד לי שאתה מוכן - אני גם את התקנות רוצה לראות, את ההסדר הזה שדיברו עליו, אני רוצה לראות אותו.
אלו הדברים
אני לא אומר שאני לא אחוקק – אני רק מבקש שזה יהיה מידתי וסביר. כל החלטה שגיבשתם אחרי שישבתם עם כולם, תביא לנו לראות, אולי נעשה צוות מצומם בינינו, עם הייעוץ המשפטי שלנו, נשב איתכם, נלבן דברים ובסופו של דבר יצא חוק מאוזן וטוב. יכול להיות שצריך להסדיר פה נושא מסוים אבל הוא לא נראה טוב היום. עכשיו אתה תגיד משפט.
ראובן קוגן
אני שמח שלפחות הצלחנו להעביר שהנושא חשוב וטעון הסדרה מאחר ומדובר פה במקטע של תחום הנדל"ן שלא טופל וכדאי מאוד שיטופל. גם לעניין ההערות - יש לי הרבה מה להגיד על ההערות אבל אני חושב שחבל על הזמן כי גם אמרתי הרבה דברים בפתיחה ואני אחזור על עצמי, על כל ההסברים, שרובם כתובים ויכול להיות שהקריאה לא הייתה מספיק מודרכת או המשא ומתן עם המגזר העסקי, שבפעם האחרונה שישבנו איתו היה לפני חצי שנה, קצת שכחו את כל ההבנות שהשגנו למרות הפערים המאוד גדולים שהיו בהתחלה – הם די הצטמצמו לקראת הסוף – אין מה לעשות, הזמן שלא עושים ולא מתקדמים, הוא גם הורס את הדברים שהגענו אליהם בסוף. זה נכון גם לגבי מערכת הביטחון.

עם משרד התיירות לא ישבנו כי לא ידענו כמה כסף יש שם אבל מאחר ואנחנו יודעים כרגע – אז אני חושב שאין שום יכולת להתעלם מההיקפים האלה.
היו"ר אמנון כהן
שזה יבוא לידי ביטוי, שיהיו פחות היטלים.
ראובן קוגן
ברור. בחוק כתבנו שקביעת ההיטלים תהיה בהתחשב גם במקורות האחרים.
היו"ר אמנון כהן
גם משרד התחבורה מעביר תקציב לשלטון המקומי: ריבוד כבישים, בטיחות של אותו אזור. משרד החינוך מעביר ללמידה של ילדים באזורים מסוימים – קח את הכול. זה לא משהו חדש.
ראובן קוגן
אני חוזר ואומר שהרעיון בהצעת החוק הזאת הוא לא להרוויח כסף ולא להפסיד כסף. אלה שמקורות המימון שקיימים היום – לא משנה אם בעירייה או במדינה – ימשיכו להיות ולאפשר את הפיתוח. זה הרעיון. אין פה ריווחי מלחמה.
לגבי העניין של התקנות
אנחנו נכנס את הצוות למרות שחשבנו שמתודולוגית וגם בגלל הדינאמיקה של הממשלה, יהיה יותר נכון לאשר את המסגרת והממשלה תפעל בתוך המסגרת. ההתעקשות של הוועדה היא מובנת, בסופו של יום, אנחנו נכנס את הוועדה וניצוק תוכן לכל ההסדרים שדיברתי עליהם קודם וחלקם מופיעים לפחות כסימני דרך כבר בתוך הצעת החוק.

דבר אחד שאנחנו לא נספיק ואני גם חושב שהו לא נכון, זה נושא התעריפים עצמם. נכון שהייעוץ המשפטי של הממשלה, גם של משרד האוצר וגם של משרד המשפטים, יסביר למה זה שונה מכל קביעת אגרה מבחינת חקיקת מס שהכנסת עושה גם ברמה התעריפים.

מדובר פה במשהו שהוא ייחודי לתחום הפיתוח וזאת אגרה ייעודית שנקבעת תמיד ברמה ממשלתית ולא ברמת הכנסת, אבל לגבי ההסדרים המשלימים של מועדים, קנסות, של כל הדברים שמופיעים ככלל בחקיקה משנית – נשב יחד עם הוועדה, עם היושב-ראש, ותחליט איך אתה רוצה לקדם את זה.
היו"ר אמנון כהן
זה חשוב לי, ברמה הרעיונית, לדעת את המחירים. אני חייב לדעת.
ראובן קוגן
המחירים ישקפו את העלויות – את זה אני יכול להגיד.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני צריך לדעת איך זה נבנה, איך המנגנון יעבוד. עוד משהו: שהייעוץ המשפטי של האוצר ושל משרד המשפטים יחליפו גם כמה מילים עם הייעוץ המשפטי שלנו.
ראובן קוגן
אין בעיה. אנחנו נחזור לתהליך הזה, עשינו את זה כבר פעם אחת עם הייעוץ המשפטי של הכנסת יחד עם הייעוץ המשפטי של הממשלה והייעוץ המשפטי של האוצר. נעשה עוד דיון. זה בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אחרי שתעשו – נעבוד על זה.
ראובן קוגן
לגבי שמיעת כל הגופים - - -
היו"ר אמנון כהן
שמיעה זאת שמיעה – אבל צריך לקחת בחשבון, לא רק לשמוע.
ראובן קוגן
והתייחסות, כמובן. אנחנו לא אטומים. אנחנו שומעים ומתייחסים, כמובן, גם לכל מי שלא נמצא בצוות. ישמעו את כל הרעיונות ואת כל ההתייחסויות ולקחו בחשבון.

אני מברך על כך שהוועדה נותנת רוח גבית גם לממשלה כדי להגיע להסדרים.
היו"ר אמנון כהן
תבואו עם הסדרים. אמרתי לך: המוטו צריך להיות "לא היטל מס חדש" ונוכל לחיות איתו. גם תביא לנו תחשיבים איך אתם עושים כדי שלא יהיה מצב שדיברנו על א' ובסוף קיבלנו ד', אתה מבין?
תודה רבה על השתתפותכם. אני מבקש להיות בקשר עם האוצר כדי שלא יביאו לנו מפלצת אחרת, כן? להיות בקשר. אם יש בעיות – תגידו לי. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:05.>

קוד המקור של הנתונים