ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/03/2012

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
27
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 521>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, י"א באדר התשע"ב (05 במרץ 2012), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
דב חנין

אורי מקלב

מיכאל בן-ארי
מוזמנים
>
יואל הדר - יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים

איילת אליישר - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אורטל בלילתי - ק' תביעות באח"מ, המשרד לביטחון פנים

בועז חממי - ק' מדור חקירות באח"מ, המשרד לביטחון פנים

אילנה חן - ק' תביעות באח"מ, המשרד לביטחון פנים

יפעת פרנקנבורג - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

חגית לרנאו - סגנית הסנגור הציבורי הארצי, משרד המשפטים

גבריאלה פיסמן - ייעוץ וחקיקה - פלילי, משרד המשפטים

איתמר גלבפיש - פרקליט במחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה

שירי איל - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נעה לברון - מתמחה, משרד המשפטים

נטע פוניס אלהרר - מתמחה, פרקליטות המדינה

אן סוצ'יו - עו"ד, האגודה לזכויות האזרח

דבי גילד-חיו - האגודה לזכויות האזרח

עזרא אשכנזי - חבר הנהלה, ארגון בעלי המוניות בישראל

יהודה בר אור - מ"מ יו"ר, ארגון בעלי המוניות בישראל
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור
יהל עמית - מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב ושבוע טוב. אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), הכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. אנחנו דנו בחוק והחוק מדבר על נושא של הסעה, העסקה והלנה.
למעשה, התעוררו כאן שאלות לגבי איך נהגי מוניות יזהו את אותם אנשים שנכנסים פה למדינה? האם הדבר לא מסבך? יש עשרות סוגי מסמכים ונהגי מוניות יסתבכו בסוף על לא עוול בכפם – זאת הפרנסה שלהם – כי בחוק יש גם תהליך של ענישה ואנחנו, כמובן, לא רצינו שזה יהיה לא מידתי.

היה פה תת-דיון, לא דיון בפורום כזה, דיון בתוך צוות מצומצם, הזמנו את כל הנוגעים בדבר וראינו את הטפסים. לתומי חשבתי שזה רק הטפסים האלה אבל התברר לי שיש גם אישורים של בתי משפט וגם אישורים נוספים. רצינו להגביל בחוק את הדברים ובשביל שלא לסבך, גם לא לעשות מצב שבו אי אפשר יהיה לעמוד – פתאום יש אישור וסיבכנו את אותו נהג כי יש לו את האישור והוא אומר: את זה אני לא מכיר. לכן השארנו את החוק כמו שהוא.

הייתה סוגיה של מנהל אזרחי – ראינו את הטפסים. לגבי המוניות – ראינו את האישורים. לגבי רישום – היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים הביא לנו את הדוגמה שכאשר מעביד או מעסיק רוצה לקבל מאזרח ר"פ (רישום פלילי) אז יש לו אפשרות לראות דף עם פלט שהוא יכול את אלה שהיו רק חקירה ולא נפתח תיק הוא לא חייב להראות, ראיתי שאפשר להבדיל בין הדברים וזה לא מלווה אותו לאורך תקופה. אלא אם כן הסנגוריה תגיד טיעון אחר.
אנחנו גם יודעים שהחוק הזה רץ כבר 15 שנה כהוראת שעה והבקשה היא להכניס אותו לספר החוקים של מדינת ישראל ולא כל פעם לבוא לכאן ולקבל הארכה, כי בדרך כלל הוראת שעה – על פי נושא, על פי זמן – לשנה, שנתיים או שלוש ולאחר מכן מחוקקים את החוק, אם הוכיח את עצמו.
כאן יש סבירות של מעל 15 שנה אבל הנושא הזה דינאמי מאוד והוא משתנה ולכן, כנראה, המחוקק נתן פה את הדעת ואמר שכל שנה נבחן מחדש ונראה אם זה אותו אופי, אותה תפוסה, אותו דבר. יש פה גם היגיון בנושא הזה כי זה נושא מאוד רגיש.

היועצת המשפטית של הוועדה, את ליווית את הנושא הזה, גם עשית תאומים, גם היינו בתת ועדה בה ראינו את הגופים – תעדכני את הוועדה איפה אנחנו עומדים כדי שנוכל להתקדם עם זה.
מירי פרנקל שור
בעקבות אותה ישיבה פנימית שהייתה, אנחנו הצענו נוסח שסברנו שהוא יכול להקל על נהגי המוניות, דבר שמטריד את הוועדה מזה הרבה זמן. אנחנו שלחנו את הנוסח למשרד המשפטים והמשטרה וקיבלנו את ההתייחסות ובעצם נאמר לנו שבמקום להקל אנחנו רק מחמירים את מצב נהגי המוניות. מכיוון שאנחנו מצמצמים ויש טפסים נוספים או אפשרויות נוספות לשהות בארץ ולא רק על-ידי אותם אישורים שהציג המנהל האזרחי.

מצאתי לנכון להתייעץ עם הסנגוריה הציבורית, לאור עמדת המשטרה, ואכן קיבלנו את עמדת המשטרה ומשרד המשפטים שבעצם הצעת הנוסח שלנו שהוצאה על סמך עמדת מה שהוצג על-ידי המנהל האזרחי, בעצם, מרע את מצבם של נהגי המוניות.
היו"ר אמנון כהן
המצב שנמצאים בו עדיף?
מירי פרנקל שור
כן. הנוסח הוא נוסח רחב יותר שבעצם מסייע להם. הנוסח שלנו, סברנו שהוא מקל, אבל הסתבר לנו שלא. בהמשך לשיחתנו, נושא המסיעים הוא נושא שאכן מטריד אבל נושא המסיעים מתחלק לשתיים: יש את נהגי המוניות אבל יש גם הסעות מאורגנות.

אני רוצה להציע לוועדה שאולי הנושא של ההסעות המאורגנות יעוגן כהוראת קבע. שם אנחנו פחות רואים את הקשיים אבל הנטל – אני בכל זאת עומדת על עמדתי – שמבוקש מנהגי המוניות לבדוק את הטפסים והאישורים וגם החזקה שקבועה בחוק הם נטל כבד.
אנחנו רואים לאורך כל השנים שהצעת החוק באה לבדיקה בפני הוועדה. נעשו שינויים ושיפורים שהקלו על המצב. יש הנחיית פרקליט מדינה שלא להעמיד לדין בפעם הראשונה, נכון, גבי?
גבריאלה פיסמן
כן.
מירי פרנקל שור
יש את המפה שבמשך השנים הוצגה בוועדה. אני חושבת שהנושא של נהגי המוניות צריך לבוא ואני ממליצה לוועדה לעגן את זה כהוראת שעה והוועדה תמשיך לעקוב אחר הנושא הספציפי הזה.
היו"ר אמנון כהן
סנגוריה – רוצים להגיד משפט?
חגית לרנאו
כן. הרעיון של להבחין בין העברות המוחמרות, אם אני מבינה, בין המסיעים המאורגנים – שזה באמת עניין של פרנסה להביא ולעזור לאנשים לעבור את הגבול – נראה סביר. צריך לראות שלצד נהגי המוניות יש גם מסיעים אקראיים: מישהו שעוצר טרמפ למישהו, שעוזר לשכן לקחת קרוב משפחה ממקום למקום. לדעתי הם צריכים להיות באותה קטגוריה כמו נהגי המוניות. זאת אומרת, עדיין עליהם גם חלה חזקת המודעות וגם אותם - - -
היו"ר אמנון כהן
למה יכול להיות דווקא מסיעים נשים אותם? לפעמים מקבלים כמה פרוטות ורוצים להסיע. הם לא תמימים תמיד.
מירי פרנקל שור
את מדברת על טרמפים.
חגית לרנאו
אני מדברת על מסיע אקראי שעוצר לטרמפ, שלוקח קרוב משפחה של שכן שביקשו ממנו. האנשים האלה, מצבם הוא כמעט יותר גרוע ממצבם של נהגי המוניות כי אפילו אין להם סמכות לבקש לראות אישורים או תעודות זהות.
יהודה בר אור
אבל הוא מכיר את השכן.
חגית לרנאו
זה להבדיל מאותן עברות מוחמרות שבן ברור שאדם לוקח את הרכב, מכין אותו כדי שיעזור לו להעביר אנשים את הגבול, לוקח קבוצות של אנשים. את העברות המוחמרות, להפוך אותן להוראה קבועה, זה נראה לנו פחות בעייתי.
איילת אליישר
אם אפשר לבקש להבין את התוכן של ההצעה. אני לא מכירה הסדר שאומר שנהגי המוניות יעשו ככה וככה – ההסדרים הם כלליים לגבי מסיעים. אז כשאתם אומרים שאתם רוצים לעשות איזושהי הפרדה אז תאמרו, מבחינת הסעיפים, בין מה למה.
מירי פרנקל שור
קודם כל בואו נסכים על העיקרון. אני לא רוצה לדבר על הסעיפים. אני מדברת, לאורך כל הדרך, על נטל החזקה שמוטל על נהגי המוניות ועל החובה - - -
איילת אליישר
הנטל לא מוטל רק נהגי המוניות - - -
מירי פרנקל שור
רק שנייה, שאלת אז אני מסבירה לך. מעבר לזה, הרי המסיעים מתחלקים לשתיים: נהגי המוניות ומסיעים תאגידים, מעין ארגון של הסעות מאורגנות - - -
חגית לרנאו
כן, אלו העברות המוחמרות. יש עברות מוחמרות: סעיף ג1 (א).
גבריאלה פיסמן
העברה של מסיע בודד לא חלה רק על נהגי מוניות, היא חלה - - -
מירי פרנקל שור
נכון, אני מסכימה איתך, אבל אנחנו מנסים לפרק את זה. באה הממשלה ואומרת: אתם רוצים לעגן העסקה, הלנה והסעה כהוראת קבע – אני מנסה לפרק את זה. אז אמרתי שעמדתי שהעסקה והלנה אנחנו חושבים שיש מקום לעגן את זה כהוראת קבע.

עכשיו בוא ונבחן וננסה לפרק את נושא ההסעה. אפשר לפרק את נושא ההסעה לשלוש, בשפה שלנו: אחד – המסיעים המאורגנים, הנסיעות המוחמרות; נהגי המוניות; וכרגע הועלה הנושא של הסע האקראית. אני אתחיל בנושא של הסעה אקראית. אני מבינה את הבקשה. אני רואה מקום לפרצה - - -
היו"ר אמנון כהן
אם יש פה פרצה – אני לא יכול להסכים.
גבריאלה פיסמן
אני מנסה לרדת לשורש האבחנה בין נהגי מוניות למסיע אקראי. מבחינת התחולה של החזקה - - -
מירי פרנקל שור
אני מסכימה איתך, גבי, זאת אותה תחולה של החזקה. הייתה הצעה של הסעה אקראית. אני התייחסתי לאבחנה של שני דברים: אחד, נהגי המוניות והשני, הסעה של מספר רב של אנשים, נכון?
גבריאלה פיסמן
מעל שלושה אנשים.
מירי פרנקל שור
לכן אני חושבת שיש מקום להבחין. הסעה מעל שלושה אנשים – אם אומר יו"ר הוועדה – אני חושבת שמלכתחילה את נושא ההסעה כהוראת שעה. אבל אם בכל זאת עומדת הממשלה לעגן את נושא ההסעה כהוראת קבע – אני מבקשת לפצל כך: נושא של שלושה נוסעים ומעלה כהוראת קבע. ולנושא של נהגי המוניות, למצוא איזשהו פתרון ולהשאיר את זה כהוראת שעה על מנת שזה יהוא לבדיקת ועדת הפנים.
גבריאלה פיסמן
אני מנסה שוב. מבחינת הרציונל שעומד מאחורי זה: הנטל שמטל על אדם פרטי כשהוא מסיע שוהה בלתי חוקי, לפי החוק, הוא נטל של בדיקת מסמכים. אפשר לטעון טענה שהיא בדיוק הפוכה, כיוון שלכאורה הנטל על המסיעים לפרנסתם, הוא נטל פחות. הם כבר יודעים עם איזה סוגי מסמכים להתמודד, הם יותר מקצוענים, אז דווקא לגביהם אנחנו נקבע את הוראת השעה? אני לא מצליחה להבין - - -
מירי פרנקל שור
הוצג בוועדה – אני לא זוכרת באיזה שלב של זמן – שיש תופעה של פשיעה בנושא של הסעות מאורגנות, נכון? אני אומרת שאת הנושא הזה אני מפצלת בין ההסעות המאורגנות לבין הנושא של נהגי המוניות. אני מבהירה את עצמי?
איילת אליישר
לגמרי. לא שיש לנו הצעה קונקרטית אבל אם הבנתי נכון, היפוך הנטל יהיה באופן קבוע לגבי ההסעות המאורגנות ויהיה כהוראת שעה לגבי מסיעים שאינם מאורגנים – את קוראת להם נהגי מוניות.
מירי פרנקל שור
נכון.
איילת אליישר
אני רוצה לדבר על הרציונל. כל המהות של הדבר הזה, תיקון החוק הזה, יושב על הרעיון של מניעת הכנסת טרור לתחומי מדינת ישראל. לא יושב פה היום נציג שב"כ – חשבנו שהוא מיותר, אבל אם צריך, נביא אותו והוא יסביר את זה שוב – הרי כל הדבר הזה אולי לא היה מוצדק אם לא היה עומד החשש הזה כי האנשים האלה, בסופו של דבר, הם הפלטפורמה להכנסה של טרור.

במובן הזה, אין הבדל בין נהג מונית למסיע פרטי ולהסעות המאורגנות. סיפר פה בפעם הקודמת נציג השב"כ שבפיגועים שהיו לנו נכנסו המפגעים עם נהגי מוניות, נכנסו עם מסיעים פרטיים, נכנסו עם כל מיני – אין הבדל. זאת אומרת, לבוא ולהגיד עכשיו שנהג המונית הוא משהו אחר - - -
מירי פרנקל שור
אנחנו לא אומרים שנהג המונית הוא משהו אחר. לאורך כל השנים היה הסדר, גם של היפוך החזקה וגם דרישת המסמכים ובכל זאת, במשך השנים, כשהנושא בא לוועדת הפנים ​– לא הציעה הממשלה, זה לפי דרישת הוועדה – כן נעשו שינויים. לכן אני חושבת שנכון שהנושא יבוא לבדיקת ועדת הפנים וייבחן ויכול להיות שאולי במשך הזמן כן נוכל להכניס שינויים. את רואה שהשינויים הוכנסו במשך השנים כאשר הנושא בא לדיון במסגרת הוראת השעה.
איילת אליישר
לעניינם של נהגי המוניות, אני רוצה שהוועדה תשאל את עצמה באופן אמיתי וכנה: איזה שינויים נעשו מבחינת נהגי – איזה נתונים היו לנו מבחינת נהגי המוניות? לאורך השנים אנחנו שומעים תלונות של נהגי מוניות ואין לנו אף - - -
מירי פרנקל שור
למשל, המפה המפורסמת.
איילת אליישר
לא, מה זה המפה? יש טענות שהן טענות כלליות אבל לא הצליחו. אנחנו הזמנו את נהגי המוניות, כל פעם מחדש, לבוא ולהראות לנו באיזה מקרים נעשה פה עוול, באיזה מקרים הייתה איזושהי בעיה עם נהגי מוניות. אנחנו חוזרים כל פעם לוועדה, מבקשים את המידע הזה ואנחנו לא מקבלים.
היו אין ספור הזדמנויות לרשום את המידע, להעביר אלינו כדי שנבדוק אותו – זה לא קרה. השאלה האם זה באמת נכון לומר שנהגי המוניות הם אוכלוסייה שצריך להוציא אותה מהכלל לעומת - - -
מירי פרנקל שור
את לא מוציאה מהכלל, את ממשיכה במסגרת הקיימת. מה את מוציאה אותם מהכלל? כשאת ממשיכה את ההסדר כהוראת שעה זה להוציא מהכלל?
גבריאלה פיסמן
לא. עכשיו, כשהמחוקק יאמר שמבחינתו כל ההסדר הזה הוא חוק, רק ההסדר ביחס למוניות הוא הסדר שראוי לבחון אותו - - -
מירי פרנקל שור
גבי, אני חושבת שכאשר את מטילה חובה על נהג מונית לבדוק מסמכים, אני חושבת שזה דבר חריג, בהחלט. נהג מונית באופן עקרוני לא אמור לבדוק מסמכים.
גבריאלה פיסמן
ההנחה היא הנחה נכונה וזה בהחלט דבר חריג והחוק הזה מטיל את החובה, אגב גם על מעסיקים ומלינים - - -
מירי פרנקל שור
תסכימי איתי שמעסיק ומלין הם לא אותו דבר כמו נהג מונית. נהג מונית, עומד לו נוסע, הוא צריך לבדוק את המסמכים. מלין ובמיוחד מעסיק – על אחת כמה וכמה. זה לא באותה קטגוריה. מלין ומעסיק בקטגוריה אחת והסעה בקטגוריה אחרת.
גבריאלה פיסמן
יש פה רציונל ביטחוני להסדר הזה. השיקול שמנחה את הוועדה כרגע הוא השיקול הביטחוני. הוועדה שמעה את ההסברים הביטחוניים שהציג השב"כ, שהציג המודיעין המשטרתי. זה הרציונל שעומד בבסיס קביעת ההסדר – שאנחנו מודעים לבעייתיות שלו ולחריגות שלו בחקיקה הישראלית.
הנחת המוצא שהוצגה לנו בדיון הקודם הייתה שבעצם הצב הביטחוני כרגע לא מאפשר לסטות מההסדרים שהוצעו ולכן אני שואלת את עצמי: אם המחוקק כרגע מוכן לקבל את הסדר הקבע, מה שונה במצב הביטחוני ביחס לנהגי מוניות שמצדיק שדווקא ההסדר הזה יהיה בהוראת שעה?
מירי פרנקל שור
אני אסביר לך. על מנת שהוועדה תשוב ותבחן את ההסדר. כמו שאני אמרתי לך קודם, הנושא של דרישת מסמכים – נהג מונית שצריך לדרוש מסמכים והיפוך החזקה הוא בהחלט הסדר חריג יותר.
איילת אליישר
אבל מה היא תבחן אם אנחנו כבר בדיון בפעם רביעית ולא הביאו שום - - -
מירי פרנקל שור
אבל את רואה שבמשך השנים נעשו שינויים - - -
איילת אליישר
נעשו שינויים שאנחנו הבאנו. כי אנחנו הבאנו - - -
מירי פרנקל שור
אתם לא הבאתם. זה היה לדרישת הוועדה.
איילת אליישר
לא. אנחנו הבאנו את הנתונים.
מירי פרנקל שור
הנושא של המפה - - -
איילת אליישר
מאה אחוז. אני שואלת אותך, מירי, מה יקרה בדיון בעוד שלוש שנים? תהיה עכשיו הוראת שעה לשלוש שנים, ידונו רק - - -
מירי פרנקל שור
אני הצעתי לכם באחת השיחות שבקטע שבין ראש העין לשוהם, למשל, נחצה את הקו, ובקטע הזה לא יחול היפוך החזקה. אנחנו כן מנסים למצוא פתרון. אמרתם שקשה, הממשלה תצטרך לבוא ולהגיש הצעת חוק נוספת אם היא תרצה להחזיר את המצב לקדמותו. אנחנו כן מנסים מכיוון שאני חושבת שזה מצב חריג שהחוק באופן קבוע יטיל חובה על נהג מונית לבדוק מסמכים ועוד היפוך החזקה יוטל עליו.
איילת אליישר
מה תבחני בעוד שלוש שנים אם אנחנו - - -
מירי פרנקל שור
אולי המצב הביטחוני ישתנה? אני לא יודעת.
איילת אליישר
כבר כמה שנים נהגי המוניות לא מצליחים להראות מה הבעיה.
מירי פרנקל שור
איילת, זאת לא הצדקה לקביעת נורמה כזו באופן כזה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא קראנו את החוק. יואל בדר, בבקשה.
יואל הדר
אני שומע את מה שהיועצת המשפטית של הוועדה מעלה פה וגם שומע את הטענות שיש לנו פה כנגד העניין הזה שהוא כבר 15 שנה ומעלה הוא מתגלגל והולך. מאחר שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לבחון כל הזמן את עצמנו מחדש, לראות אם זה רלוונטי, אני מציע מנגנון אחר: שהשר לביטחון פנים, אולי בהתייעצות עם ראש השב"כ – על זה אני עוד לא סגור כי רק עכשיו זה עולה – הוא יוציא מדי שנה הכרזה מתחדשת, לגבי הנושא של המסיעים, האם יש צורך בהמשך של המצב הקיים לאור הנתונים שהוא מקבל.
מירי פרנקל שור
לא הבנתי. קודם כל, הכנסת תקבע את זה כהוראת קבע?
יהודה בר אור
הם רוצים להשאיר בידיהם את ההחלטה, לא בידכם. הממשלה תשלוט על העניין.
יואל הדר
הוראת קבע אבל ההכרזה כמו שאנחנו עושים לגבי דברים אחרים. יש למשל סגירה של מקומות: השר לביטחון פנים מכריז מדי תקופה מסוימת - - -
מירי פרנקל שור
פה אתה מדבר על חקיקה של כנסת.
יואל הדר
נכון, חקיקה של כנסת. גם שם זה חקיקה של כנסת שקבעו שהשר לביטחון פנים יכריז על מקומות מסוימים שהוא יכול לסגור אותם לתקופות מסוימות וכל פעם הוא בודק את עצמו מחדש, עושה בדיקה מחדש. האוריינט האוס, למשל.
מירי פרנקל שור
לא על דבר חקיקה של כנסת.
יואל הדר
לא. זה דבר חקיקה של כנסת. בחוקי היישום קבעו את זה שהשר לביטחון פנים מכריז.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נשקול את מה שאתה מציע. זרקת רעיון, בסדר. נהגי אוטובוסים מחויבים לבדיקה?
גבריאלה פיסמן
לא. יש החרגה מפורשת.
היו"ר אמנון כהן
אוטובוס פחות חשוב?
יהודה בר אור
גם מונית שרות מוחרגת. אנחנו כן, אנחנו השעיר לעזאזל. לא יאומן.
היו"ר אמנון כהן
אבל אם הוא נכנס ורוצה לפוצץ, לא ישאל אותו מה הפרטים? עדיף להתעכב דקה-שתיים, לא?
גבריאלה פיסמן
היו גם טענות ביחס לתחבורה ציבורית, אבל - - -
מירי פרנקל שור
בדרך כלל הערכת הסיכון היא שמפגע נוסע במונית ונוסע לבד ולא משתמש בתחבורה ציבורית.
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא רצה ללכת למקום מסוים, הוא רואה ששם הומה מדי אז הוא פורק את זממו באוטובוס.
איילת אליישר
קווי שרות לא מהווים בעיה כי בדרך כלל הם לא חוצים את התפר, לא חוצים מצד לצד.
היו"ר אמנון כהן
הוא כבר בתל אביב, הוא כבר הגיע למסעדה ורואה שם הרבה שוטרים, הזמן שלו אוזל אז הוא אומר שהוא כבר הולך, אז הוא לוקח את - - -
איילת אליישר
אדוני, בהערכת הסיכונים הכללית היה נראה שהם פחות מהווים בעיה. העובדה היא שמפגעים – למעט אלה שרוצים לפוצץ באוטובוס – לצורך ההסעה, לצורך ההובלה ממקום למקום, הם בדרך כלל לא משתמשים באוטובוסים, אולי בגלל שהם חשופים ליותר אנשים שיותר יסתכלו עליהם או מכל מיני סיבות.
היו"ר אמנון כהן
דבי, מה רצית?
דבי גילד-חיו
מדובר על החקיקה הזאת שהיא תישאר. זאת אומרת, כל הטענות פה כאילו אנחנו צריכים את זה או לא – על זה מדובר, שיהיה החוק הזה. הבקשה שלנו היא שלא להפוך את זה לחוק קבע אלא להשאיר את זה כהוראת שעה.
בחוק הזה יש כמה אלמנטים בעייתיים: כל העניין של נהגי המוניות ונהגים מזדמנים אחרים שבעצם חשופים להפללה כזאת, אמרו פה נציגי משרד המשפטים, המשטרה והיועצת המשפטית שבאמת זאת הוראה חריגה שלא מאפיינת את ספר החוקים.

מצד שני, יש את כל האלמנט של ה-Profiling של אנשים שנכנסים להסעות והוא בעייתי נושאים של Profiling נדונו בשדות התעופה ושם המדינה עושה צעדים מיוחדים כדי למצוא כל מיני מערכות וכל מיני דברים כדי למנוע את המצבים האלה ולעשות שינוי במציאות הזאת. גם פה אנחנו נתקלים בתופעות האלה.
החוק הזה ממשיך להתקיים
נותנים את הכלים הביטחוניים. אז למה לא להפוך את זה לקבע? כי יש את האלמנטים ההצהרתיים: אנחנו אומרים שזה חוק חריג, אלה דברים חריגים, יש פה Profiling, יש פה הוראות מאוד-מאוד חריגות – גם המדינה אומרת שזה חריג ולא רגיל – לכן אנחנו אומרים שזה לא צריך להיות חלק מספר החוקים הרגיל שלנו.

זאת הוראה שהיא חריגה. המצב הביטחוני מחייב אותה, כמו שהציגו לכם בפעם שעברה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה משהו חריג, שגם בסמל שלו הוא חריג. הוראת שעה יכולה להמשיך להתקיים והכנסת כל פעם תדון בזה מחדש ותבחן את זה. אם זה יהיה הוראת חוק – זה לא יגיע לפה - - -
היו"ר אמנון כהן
כבר 17 שנה מתגלגל. אומרים שאחרי 17 שנה - - -
דבי גילד-חיו
נכון. כי אף אחד לא רוצה כל ה-17 שנה. אני מלווה את החוק הזה כבר לפחות שש שנים שאני פה, כולל שינויים. אף אחד לא רוצה להפוך את זה לקבע. כולם אומרים שזה חריג ורוצים להשאיר את ככה שזה יחזור ונדון בזה כל פעם, נסתכל אם יש צורך וכו'.
איתמר גלבפיש
אני מפרקליטות המדינה. בקשר להנחיית פרקליט המדינה שיצאה אחרי הדיון בהארכה הקודמת: אחרי הדיון בהארכה הקודמת התחייבה המדינה שלא להעמיד לדין בפעם הראשונה מסיעים תמימים, נהגי מוניות וכו'. יצאה באמת הנחיה מעודכנת שהובאה בפני הוועדה.

חשוב לנו לציין בדיון כאן שמדיניות תביעה היא דבר שנתון לשינוי מטבע הדברים, כך שאם השתנו הנסיבות, היינו אם השתנו דפוסי ההסעה או אם השתנה המצב הביטחוני או נסיבות רלוונטיות אחרות - - -
היו"ר אמנון כהן
נעשה שינוי חקיקה.
איתמר גלבפיש
לא. כך גם עשויה להשתנות מדיניות התביעה וכן תבחר התביעה להעמיד לדין פעם ראשונה מסיעים, בהתאם לשינוי הנסיבות שיהיה באותו זמן.
יהודה בר אור
הבנת?
מירי פרנקל שור
היא הנותנת, איתמר.
אורי מקלב
אתה נותן כאן הצהרה? זה לא קשור לחוק, זאת רק הצהרה. אתה רק מצהיר פה לפרוטוקול.
איתמר גלבפיש
אני מצהיר. זאת מדיניות שהיא גם - - -
יהודה בר אור
בואו ותיקחו את הרישיונות של 30 אלף נהגי מוניות, ותודה רבה. למה אתם צריכים שינהג?
היו"ר אמנון כהן
איך 30 אלף? אמרת לי 40 אלף.
יהודה בר אור
40 אלף הם נהגים.
היו"ר אמנון כהן
מה זה נהגים? מה שאתה אומר לי אני כותב: 23 אלף נהגי מוניות ו-17 אלף ספיישלים זה 40 אלף.
יואל הדר
כמה העמידו לדין עד עכשיו? לא העמידו לדין.
היו"ר אמנון כהן
לא העמידו לדין אף אחד.
יהודה בר אור
העמידו לדין, רק אין לנו את המעקב אחרי זה.
מירי פרנקל שור
אני רוצה להדגיש - - -
יהודה בר אור
למה המשטרה לא הביאה לך מקרים שהעמידו לדין? לא היה מתאים להם להביא את זה, לכן לא הביאו.
היו"ר אמנון כהן
אתה יודע כמה?
יהודה בר אור
אני יודע, אבל הם לא רצו לתת הצהרה, מה לעשות? אבל למשטרה יש - - -
היו"ר אמנון כהן
אין להם.
יהודה בר אור
נשמע הגיוני שאני אכריח אדם לבוא לפה? הוא לא רוצה לתת.
איילת אליישר
לא ביקשנו שיבואו. רק ביקשנו שתגידו מי, כדי שנוכל לבדוק את זה. זה מה שביקשנו.
אורי מקלב
תושב זר זה רק מיהודה ושומרון. זה ברור בהגדרת תושב זר. זה גם נכון לגבי נהיגה ברכב ישראלי. תושב ישראל שעבר לגור ביהוד ושומרון – תושב זר – הוא יכול להחזיק עדיין ברישיון ישראלי?
היו"ר אמנון כהן
מה זה קשור?
אורי מקלב
תושב מזרח ירושלים - - -
היו"ר אמנון כהן
איך זה קשור זה לזה? לא הבנתי.
אורי מקלב
בדברי ההסבר מופיע שהאיסור הזה גם חל על - - -
היו"ר אמנון כהן
מסיע בודד.
אורי מקלב
לאותו תושב זה יש איסור לנהוג בכלל ברכב ישראלי. ככה מופיע: "וכן עבירות של מתן רשות לתושב זר שאינו רשאי לנהוג בישראל, לנהוג בה ברכב הרשום בישראל". זה בדברי ההסבר. אם אתם לא הבאתם את זה בחוק, אז זה בסדר. אבל אני לא מכיר את הוראת השעה.
יואל הדר
תסתכל לפני זה מי מוגדרים כתושבים זרים.
אורי מקלב
את זה ראיתי. זה בסדר. אלו תושבי יהודה ושומרון – תושב חבל שומרון וחבל עזה. הכוונה היא שאחד מעסיק עובדים זרים, יכול להיות שאפילו ברשות, הוא לא יכול לתת לו את הרכב הישראלי שלו לאותו קבלן לנהוג. זאת הכוונה?
מירי פרנקל שור
הוא צריך לקבל היתר על זה.
אורי מקלב
הכוונה היא להרחיב את זה. הרי אסור לקחת אותו. אני מבין את הכוונה מאחורי זה: קבלנים שגם מעסיקים, נניח אפילו ברישיון או בהיתר, עובדים מחבל עזה ומהשומרון, בשביל לעבוד בבניין. בדברי ההסבר אתם מסבירים שאתם רוצים שהוא לא יוכל לתת לו לנהוג ברכב ישראלי באותו הזמן.
איילת אליישר
אם לפלסטיני אין היתר לנהוג בישראל - - -
אורי מקלב
אתם עושים הבדל בין עבודה לבין נהיגה – גם אם מותר לו לעבוד בישראל, עדיין אסור לו לנהוג בישראל. זה כתוב בדברי ההסבר אבל אני לא יודע איפה זה מופיע בחוק, לאור זה שהיושב-ראש כבר רצה להקריא, אני מיהרתי - - -
היו"ר אמנון כהן
אפשר להקריא בלי שום קשר.
אורי מקלב
אבל אני מיהרתי לשאול כדי שנדע על מה מודבר. לכן גם השאלה היא האם יש מצב שאזרח ישראל שעבר להיות תושב יהודה ושומרון ועדיין מחזיק ברישיון ישראלי, נניח שתושב מזרח ירושלים שעבר לגור והחזיק ברישיון ישראלי – האם היום, כשהוא לא תושב מזרח ירושלים, היום הוא תושב זה - - -
איילת אליישר
הוא לא תושב זר. מי שרשום במרשם האוכלוסין - - -
מיכאל בן-ארי
כמה כאלה יש?
אורי מקלב
יש מקרים הפוכים.
מיכאל בן-ארי
הרוב המכריע, המוחלט – זה בדיוק הפוך.
אורי מקלב
יש להם רישיון נהיגה ישראלי. יש להם והם מחדשים אותו.
איילת אליישר
מי שמחזיק בתעודת זהות ישראלית, גם אם הוא תושב מזרח ירושלים, הוא רשום במרשם האוכלוסין הישראלי – הוא לא נכלל בהגדרה ולכן גם אם הוא גר עכשיו באזור, זה לא חל עליו.
מירי פרנקל שור
חבר הכנסת מקבל מנסה לברר זה אם יש הבדל בין העסקה לנהיגה? זאת אומרת, האם כשהוא מקבל היתר להעסקה, צריך להיות מצוין במפורש שמותר רק להעסיק אותו או שמותר להעסיק אותו בנהיגה?
איילת אליישר
כן. יש הבדל. היתרי העסקה הם היתרי העסקה, הם לא התרים לנהיגה בישראל. המנהל האזרחי יכול גם להוציא היתרי נהיגה בישראל שהם משהו אחר לגמרי – לפי דעתי, במקרים מאוד מצומצמים – היה פה נציג המנהל האזרחי והיה אפשר לשאול אותו. זה לא אותו דבר. ההיתר הוא היתר עבודה.
אורי מקלב
איפה זה מופיע בחוק? תושב יהודה ושומרון יכול להחזיק ברישיון זר, רישיון אמריקאי, שהוא יכול לתפוס גם בארץ. אז יש לו רישיון נהיגה שמותר לו לנהוג, בעיקרון, בישראל.
איילת אליישר
יכול להיות שבכלל לא נדע.
אורי מקלב
הוא בא לשהות פה כדי לעבוד. הקבלן מבקש ממנו בין אם לנסוע ולהביא לו חומרי בניין בתוך שטח האתר או במלגזה. על מה אתן מדברים? איך אתם מבדילים בין - - -
מירי פרנקל שור
זה צריך להיות כתוב בהיתר ההעסקה שלו, נכון?
אורי מקלב
להפעיל מלגזה כן מותר לו?
איילת אליישר
היתר העסקה הוא היתר להעסקה בלבד, למיטב ידיעתי.
אורי מקלב
להפעיל מלגזה, להפעיל מנוף, מותר לו? למלגזה גם צריך רישיון. או להעביר בתוך האתר מותר לו?
איילת אליישר
ההסדרים להפעלת מלגזה או להפעלת כלי רכב במדינת ישראל מוסדרים לפי פקודת התעבורה והתקנות מכוחה. מה שמותר שם – מותר שם. ההסדרים שם קובעים שפלסטיני צריך להחזיק היתר לנהיגה בישראל או תושב זה יכול להחזיק היתר - - -
אורי מקלב
יש לו רישיון אמריקאי, הוא לא צריך שום היתר.
איילת אליישר
אז יכול להיות שאם יש לו היתר אמריקאי אז אנחנו, כמשטרה, נפגוש אותו נוהג ואנחנו בכלל לא נדע מיהו, הוא אמריקאי בכלל - - -
אורי מקלב
אבל אתם פה רציתם להכניס – אותו תושב, אותו אחד שוהה שנמצא פה ברישיון, אתם לא רוצים שיסתובב ברכב ישראלי על סמך רישיון אמריקאי – כך אתם כותבים בדברי ההסבר. אני שאלתי איפה זה כתוב בחוק.
היו"ר אמנון כהן
נהגי מוניות, מה רציתם?
יהודה בר אור
אני חושב שהייתה אי הבנה בינינו לביניכם. בישיבה הקודמת ביקשת ממני להביא את המקרים עם השמו והכול - - -
היו"ר אמנון כהן
אם יש.
יהודה בר אור
יש המון. עכשיו אמרה הקצינה איילת: תביא לי שמות ואנחנו נבדוק את זה. שמות אני יכול להביא לה כמה שהיא רוצה אבל אתה לא ביקשת ממני שמות, אתה ביקשת ממני מקרים: כל מה שהיה, כל המסמכים, איך נשפט. אבל שמות של אנשים שלקחו להם את הרישיון ושמות של אנשים שנתקלו בעניין הזה ועשו להם עוול גדול מאוד, פגעו להם בפרנסה - - -
היו"ר אמנון כהן
איפה השמות? לא הבאת.
יהודה בר אור
זה אני אביא לך כמה שאתה רוצה.
היו"ר אמנון כהן
מה ביקשתי בפעם הקודמת?
יהודה בר אור
אתה ביקשת ממני להביא מקרים ודוחות.
היו"ר אמנון כהן
תביא מקרים, תביא דוחות, תביא שמות, תביא משהו.
יהודה בר אור
אני אביא לך שמות כי היא הבהירה לי שהיא רוצה שמות.
אורי מקלב
אבל יואל אמר שלא היה דבר כזה.
מירי פרנקל שור
אמרו של היו העמדות לדין.
יהודה בר אור
היו העמדות לדין בלי סוף. אני אביא לה שמוות.
מירי פרנקל שור
באילו שנים?
יהודה בר אור
בשנים 2010 עד 2012. אני אביא לך קרוב ל-16 מקרים.
מיכאל בן-ארי
כמה? ב-2010 ו-2011 היו 16 מקרים?
יהודה בר אור
עד עכשיו היו 16 מקרים שלקחו להם רישיון.
מיכאל בן-ארי
כל המקרים היו לא מוצדקים, לא ראויים, לטעמכם?
יהודה בר אור
בהחלט לא מוצדקים. הם שכחו שנהג מונית קודם כל חייב להסיע נוסעים. החוק מחייב אותו הסיע נוסעים, אין לו שיקול דעת, אלא אם הוא שיכור. אנחנו לא יכולים להבחין על אדם אם הוא עובד זר. אם הוא מתנהג בסדר, משלם ונראה בסדר – האם יש לנו זכוכית מגדלת - - -
מירי פרנקל שור
הנושא של בדיקת מסמכים גם היה תיקון של הוועדה. אם הוא מסרב להציג מסמכים, זאת תהיה סיבה סבירה שלא להסיע אותו.
יהודה בר אור
אבל אין סיבה סבירה. סיבה סבירה לנהג שלא להסיע זה במקרה שהוא מלוכלך, שהוא שיכור, שהוא נראה לא בסדר. אבל אם הוא עולה, יושב מאחורה, נראה בסדר – אין עליו שום בעיה – ואני מפעיל לו את המונה והוא נוסע איתי בתוך תל אביב ויורד ביפו אני לוקח אותו מיפו ומביא אותו לתוך תל אביב – איזה חשד יש לי שהוא שוהה?
מירי פרנקל שור
אבל בתוך תל אביב אתה לא אמור - - -
יהודה בר אור
לא. גם לא לפעם הראשונה. לא שמעת שהוא מאיים עלינו שאם במקרה הוא עוד יחריג את החוק הזה גם מלמעלה. אתה יכול להחריג על ילדים קטנים, לא עלינו פה. אנחנו אנשים שומרי חוק ואתם פה בהתנהגות שלכם מתנהגים אלינו כמו לילדים קטנים שאתם גוררים אותנו. פטרתם את נהגי האוטובוסים, פטרתם את נהגי המוניות הגדולות שיש להם 10 מקומות ועלינו התלבשתם.

נהג מונית שנכנס אליו נוסע ויושב אצלו מאחורה ונמצא איתו בודד בתוך המונית – איזו אפשרות יש לו להוציא אותו החוצה? מה האפשרות של נהג מונית? שמים אותנו שוטרים? עושים אותנו בריונים? מה עשיתם אותנו?
דב חנין
זה חלק ממהלך ההפרטה.
יהודה בר אור
אנחנו אנשים שבאנו להתפרנס ורוצים לעבוד ולהביא פרנסה הביתה. לא מתעסקים בשום דבר אחר. גם כך יש לנו צרות בלי סוף: הדלק וכל הבעיות מסביב במדינה. האנשים פה מחזיקים ילדים, משפחות, יש להם זמן להסתכל אחורה אם האדם הזה הוא חוקי או לא חוקי? הוא אומר: אתה כבר במונית שלי, לא יכול להילחם נגדך יותר.

היה מקרה אחד שהיה בתל אביב שאדם עמד על שלו וביקש תעודת זהות והנוסע התרגז, הוציא סכין והצמיד לו לצוואר, זרק אותו מהמונית ויצא ועשה פיגוע. כל המדינה קראה שהיה פיגוע בתל אביב איפה שהילדים מבלים. בסוף ירו בו.

הוא לא התכוון לשדוד את המונית – אני אביא את הנהג לפה לוועדה הבאה – הוא התכוון בסך הכול לנסוע אבל ברגע שהוא הרגיז אותו – הוא לקח את המונית וביצע פיגוע.
היו"ר אמנון כהן
תודה.
עזרא אשכנזי
אהרון אברהם – לקחו לו את האוטו ל-30 יום.
יהודה בר אור
בבקשה, תרשום אדוני, אהרון אברהם, שתבדוק המשטרה. בשנייה אחת קיבלת שם.
אורי מקלב
השאלה שנשאלת פה: האם אותה בקשה שהיועצת המשפטית אומרת שהוא מבקש מסמכים, הוא יכול לבקש מסמכים גם אם הוא בטוח שהוא ישראלי? אם הוא בטוח שהוא ישראלי, הוא יכול לבקש ממנו מסמכים? הוא יכול או שאין לו סמכות? אם הוא ישראלי, אין לנהג מונית סמכות.
גבריאלה פיסמן
יש לו סמכות. הוא רשאי לדרוש.
היו"ר אמנון כהן
אם הוא נראה חשוד בעיניו, הוא לא יכול לדעת. אם יש לו תעודת זהת – נגמר.
אורי מקלב
מה זה חשוד? חשוד במה?
גבריאלה פיסמן
הוא רשאי לדרוש מנוסע מסמכים שמראים שהוא נכנס לישראל כדין.
אורי מקלב
בסדר, האם הוא נכנס כדין. אבל אם הוא בטוח שהוא ישראלי, הוא יכול לבקש ממנו מסמך?
גבריאלה פיסמן
הוא יכול.
אורי מקלב
על מה? למה?
איילת אליישר
ככה כתוב.
אן סוצ'יו
הנה, סיפרו לך פה על מקרים שהיה נראה לו ערבי. איך הוא יידע אם הוא שב"ח או לא?
אורי מקלב
לזה אני מוביל. מישראלי הוא יכול לבקש מסמכים? יש לנהג מונית סמכות לבקש מנוסע להזדהות? רק אם הוא חושש שאולי הוא מגיע - - -
איתמר גלבפיש
אדוני יכול לראות את הסעיף.
אורי מקלב
באיזה סעיף?
איתמר גלבפיש
זה לא בכחול. זה בחוק שמבקשים לתקן.
אורי מקלב
לא הניחו לפנינו. על סמך איזה בסיס?
יואל הדר
מה זה בטוח שהוא ישראלי?
יהודה בר אור
תגיד לי, איך אני אסיע נוסעים אם כל היום אני אבדוק מסמכים?
אורי מקלב
הוא יודע הוא ישראלי.
יואל הדר
איך הוא יודע?
אורי מקלב
הוא יודע שהוא יהודי.
יואל הדר
איך?
אורי מקלב
הוא רואה אותך. יש לו סמכות?
יואל הדר
כן.
אורי מקלב
על סמך מה? למה? אולי אתה עכשיו עובד זר?
יואל הדר
כי החוק מאפשר.
אורי מקלב
על סמך מה? הוא יבוא לבית משפט וישאל אותו למה פגעת בי בפרטיות שלי?
אן סוצ'יו
יפה, יפה מאוד. הוא קלט את בעיית החוק.
יהודה בר אור
הוא עלה על הדבר הכי נכון.
יואל הדר
זה לא שהוא יבוא לשופט. אחרי זה אנחנו נצטרך להעמיד אותו לדין - - -
אורי מקלב
יבוא אותו אזרח ויתבע אתו.
יואל הדר
מי יתבע אותו?
אורי מקלב
זה שביקש ממנו להזדהות.
יואל הדר
החוק מאפשר לו את זה.
אורי מקלב
אבל לא יכול להיות שנעשה חוק עמום כל-כך.
יואל הדר
לא עמום בכלל. החוק מאפשר - - -
אורי מקלב
אני שואל, אדוני יואל, האם לנהג המונית יש סמכות?
יואל הדר
כן, כן.
אורי מקלב
על סמך מה? למה?
יואל הדר
על סמך החוק.
אורי מקלב
מה כתוב בחוק? למה? רק בגלל שאולי יש לו חשש? אני מבקש את תשומת הלב של היועצת המשפטית.
היו"ר אמנון כהן
כן, היא שומעת.
אורי מקלב
אנחנו מבינים שהסמכות שהיא נותנת לנהגי המוניות או לכל אדם לבקש להזדהות היא על כך שיש לו חשש שאולי הוא שוהה לא חוקי בארץ. אם יבואו וישאלו אותו: למה עשית את זה? הוא צריך לשכנע, יכול גם בבית משפט. אם הוא שלם בעצמו, הוא יודע שהוא לא חושש שהוא כזה – אסור לו לזהות, אסור לו לבקש.
גבריאלה פיסמן
מותר לבקש, החוק קובע שמותר.
עזרא אשכנזי
אבל מה זה חשש? סליחה, מה זה חשש? מה אנחנו כלבים? יש לנו ריח? אנחנו מריחים את האנשים?
אורי מקלב
חשש שאולי הוא שוהה לא חוקי. החוק לא אומר סתם.
גבריאלה פיסמן
החוק מאפשר למסיע במונית לדרוש מנוסע מסמכים. נקודה.
יהודה בר אור
תנו לנו כסף – נהיה שוטרים.
אורי מקלב
החוק מדבר על שוהה שלא כדין. אי אפשר להתעלם מזה. אני לא שופט אבל יש כאן יועצת משפטית - - -
יואל הדר
אדוני, עשינו אותו דבר - - -
אורי מקלב
יואל, אני רוצה קודם להסביר את השאלה. אם זה נכון וזה המקור לזה, אנחנו בקשים עכשיו מנהג מונית שיידע לזהות אנשים בחשש שהם שוהים לא חוקיים.
עזרא אשכנזי
בלי לעבור קורס.
אורי מקלב
ברגע שהוא לוקח ישראלי - - -אם הוא מזהה ישראלי - - -
היו"ר אמנון כהן
אין בעיה. חשש שהוא כזה. יכול להיות יהודי שנראה בחזות כזאת שהוא חשש, יכול להיות.
יואל הדר
אבל לא יעמידו אותו לדין על זה.
היו"ר אמנון כהן
מבקש תעודת זהות ונגמר הסיפור.
יהודה בר אור
אדוני היושב-ראש, בשמונים אחוז מהמקרים האלה הוא ירד מהמונית. הפרנסה תפגע.
היו"ר אמנון כהן
שמעתי. גמרנו. נתתי לך זמן ולא עשית כלום. עכשיו אתה צועק?
עזרא אשכנזי
בשנייה הבאתי לך.
היו"ר אמנון כהן
לא שנייה. לפני חודש עשיתי דיון ואמרת שתביא. היית צריך להביא לי 20 מקרים, הייתי בודק איתם והייתי אומר לך את כל התשובות. אל תדבר בכלל עכשיו. נתתי לך זמן ולא עשית כלום.
יהודה בר אור
אבל אני לא הבנתי את השאלה.
היו"ר אמנון כהן
עזוב. אתה מבין את כל מה שאתה רוצה.
יואל הדר
אבקש להשיב לחבר הכנסת מקלב. יש לנו גם חקיקה דומה לגבי נושא כזה, ננסה להביא גם את החקיקה הדומה. לגבי הנושא הזה – לא יעמידו אותו לדין אם אותו אחד הוא שוהה בלתי חוקי. הרי יעמידו אותו לדין לא אם הוא ישראלי אלא יעמידו אותו לדין רק במקרה כזה שהוא באמת היה שוהה בלתי חוקי. לכן אין טעם שיבקש - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא שאול על הזכות שלו לשאול.
אורי מקלב
יתבע את הנהג מונית - - -
יואל הדר
אין לו מה לתבוע כי החוק מאפשר את זה. אותו דבר עשינו בחוק למניעת תופעת השיכרות, אותו דבר עשינו. לגבי חנות שמישהו נכנס אליה ולגבי הצגת תעודת זהות. אמרנו: הוא לא חייב לדרוש תעודת זהות אבל שתדע שאם הוא קטין והוא לא ביקש תעודת זהות – אז הוא יצטרך להסביר את זה.
חגית לרנאו
אבל יואל, מודע לבעייתיות של המקום - - -
יואל הדר
זה בדיוק אותו דבר.
דבי גילד-חיו
קטין זה לא Profiling על בסיס עדתי, מוצא – מה אתה משווה?
יואל הדר
זה אותו דבר. מבחינת החזקה זו אות חזקה.
היו"ר אמנון כהן
תודה יואל, ביטאת יפה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה אדוני. השאלות שהועלו פה, אדוני היושב-ראש, הן רק עדות לכך שהחקיקה הזו לא בשלה לעבור להיות לחקיקה של קבע. יש שאלות שאנחנו מתווכחים עליהם כל הזמן בעניין של נהגי המוניות והמנגנונים שמייצרים וכדומה. הסבירו לנו שאלה צעדי חרום, אנחנו בעידן של פיגועים יומיומיים ובאמת, אתם יודעים, כשיש פיגועים יומיומיים אנחנו חייבים לנקוט בצעדי חרום.
לשמחתי, לא שמעתי על פיגועים יומיומיים בימים האחרונים, אבל אני מניח שלמשטרה יש ידיעות אחרות מאשר לי.
איילת אליישר
חבל שלא היית פה בישיבה הקודמת ולא שמעת את הסקירה של השב"כ.
דב חנין
כן, כן. אני אומר שיש לשב"כ ידיעות על פיגועים יומיומיים שלא מגיעות אלינו וזה בסדר.
אורי מקלב
גייסו את נהגי מוניות שיש חשש שהם יזהו את המפגעים.
דב חנין
מאה אחוז. אמרתי: זה חלק מההפרטה. פעם היה שב"כ, היום יש נהגי מוניות. זה מה שנקרא עובדי קבלן.
יהודה בר אור
כן. בלי כסף.
דב חנין
אתם מועסקים באופן קבלני על-ידי המערכת אבל אתם לא מקבלים אפילו שכר על זה. אתם אמורים לעשות את זה בהתנדבות.
יהודה בר אור
מקבלים עונש.
דב חנין
אתם מקבלים עונש. לכן, אדוני היושב-ראש, מבלי להיכנס לפרטי החוק הזה, אני חושב שהחוק הזה לחלוטין לא בשל להפוך להיות לחקיקה של קבע בצורה הנוכחית שלו. יש פה שאלות אמיתיות שנותרות וכדומה.

רוצה הממשלה להאריך אותו כדי להביא לנו עוד איזושהי חקיקה יותר סבירה ויותר מאוזנת בהמשך הדרך? אז אפשר להאריך את זה בכמה חודשים. אני כשלעצמי, הייתי מאריך את זה ביום אחד ל-1 באפריל. אני חושב שזו הארכה מספקת.

אבל אם הממשלה רוצה להאריך את זה בקצת יותר זמן – אז אפשר ל האריך את זה בקצת יותר זמן: שלושה-ארבע-חמישה חודשים. יתכבדו ויביאו לנו הצעת חוק - - -
אורי מקלב
1 במאי צריך להיות תאריך מכונן.
דב חנין
1 במאי זה תאריך נהדר ואני תמיד בעדו. אפשר להביא הצעה לכמה חודשים ובאותו זמן תתכבד הממשלה ותביא לנו איזשהו מנגנון יותר מאוזן שבאמת יביא בחשבון – הרי החוק הזה, יושבת פה היועצת המשפטית, אנחנו מלווים את החוק הזה, אני זוכר עוד מימי גאלב מג'אדלה ואופיר פינס כיושב-ראש ועדה עם ויכוחים של שעות. אף אחד מהוויכוחים האלה לא נפתר.

אז חושבים שפשוט התעייפנו או ששכחנו את הנימוקים ומביאים לנו את החוק ועכשיו אומרים לנו: עכשיו זה כבר יהיה הסדר קבע.
אורי מקלב
הם רואים שכל כך הרבה שנים זה עבר ללא תקלות - - -
מירי פרנקל שור
רציתי לחדד את הנקודה שהציג פה איתמר בהגינותו. בעקבות אחת מישיבות הוועדה נכתבה – וגבי הציגה – הנחיית פרקליטות שלא להעמיד לדין נהג מונית בפעם הראשונה. באמת הוצג פה שכרגע זו הנחייה - - -
גבריאלה פיסמן
ההנחיה חלה ביחס למסיע בודד שלא בנסיבות מחמירות או נסיבות מיוחדות.
היו"ר אמנון כהן
זה ימשיך להיות?
מירי פרנקל שור
אם ישתנו הנסיבות – אם אני מבינה אותך איתמר, זה מה שאמרת – אם ישתנו הנסיבות ללא הודעה לוועדה, יכולה הפרקליטות לשנות את ההנחיה.
היו"ר אמנון כהן
בלי הודעה לוועדה? יכול להיות דבר כזה?
מירי פרנקל שור
בלי הודעת לוועדה, כן.
איתמר גלבפיש
ההמלצה שלנו שמדובר במדיניות תביעה. מדיניות תביעה כשמה כן היא – מדיניות שהתביעה נוקטת. אם ישתנו הנסיבות, כפי שאמרתי קודם, נסיבות ביטחוניות אחרות, למשל, פיגועים אבים או שינוי בדפוסי ההסעה – כך גם יכולה להשתנות מדיניות ההעמדה לדין כדי להתמודד עם אותם אתגרים חדשים שהמדיניות בשטח תעשה.
אם ישתנו הנסיבות האלה, התביעה יכולה לשנות גם את ההנחיה הקיימת וכן להעמיד לדין בפעם בראשונה את אותם מסיעים תמימים, שהיום הם מסיעים תמימים, או נהגי מוניות שהסיעו בפעם הראשנה שלא בנסיבות מחמירות.
היו"ר אמנון כהן
הוא פתאום קיבל אלף שקל קנס במקום מאה.
איתמר גלבפיש
בדיון הקודם, גברת איילת אליישר התחייבה בפני הוועדה – וזה היה, בין היתר, על רקע השינוי בדפוסי ההסעה והמצב הביטחוני הקיים. הנתונים הבסיסיים האלה עשויים להשתנות בעתיד, כי איננו יודעים מה צופן העתיד, אם העתיד הזה ישתנה - - -
היו"ר אמנון כהן
אז לא ידעתם שיכול להשתנות גם?
איתמר גלבפיש
לא. אז אמרנו שאנחנו מוכנים, בהתאם לנסיבות שהיו קיימות באותה עת, לא להעמיד לדין את המסיע התמים. הנסיבות האלה היו נכונות אז והן נכונות גם היום ולכן אנחנו כרגע עם אותה הנחיית פרקליט המדינה והיא לא משתנה. אבל אם ישתנו הנסיבות, למשל, המצב הביטחוני יחמיר – ככה גם יכולה מדיניות התביעה לחזור למדיניות הקיימת, שנזכיר, שבה כן העמידו לדין בפעם הראשונה ושבה גם בית המשפט העליון – אפילו לא הפרקליטות – בעבר הנחה קו ענישה מאוד מחמיר לעניין הזה. אז אני אומר: מדיניות התביעה יכולה להשתנות כמו שהנסיבות יכולות להשתנות.
היו"ר אמנון כהן
איילת, מה רצית להוסיף?
איילת אליישר
מה שחשוב להבין זה למה ההערה הזאת בכלל עלתה כאן: בדיונים שהיו כאן לפני שנתיים הוועדה התלבטה בנושא המסיע הבודד. התלבטנו כאן אם לצמצם את ההעמדה לדין לגבי המסיע הבודד בפעם הראשונה. אנחנו אמרנו שאנחנו נלך על הדבר הזה.

הייתה לנו הרגשה שאולי זה הובן כאיזושהי התחייבות שקשורה לחקיקה. אנחנו כאן מבקשים להבהיר: נושא מדיניות תביעה הוא נושא נפרד לחלוטין, הוא לא קשור לחקיקה. זה לא שיחזרו לוועדה עם מדיניות תביעה. מדיניות תביעה אף פעם לא מגיעה לכנסת.
מירי פרנקל שור
נכון, איילת, אבל כאשר - - -
היו"ר אמנון כהן
תני לה, היא מסבירה מאיפה זה נולד.
מירי פרנקל שור
אתה צודק שהפנת את תשומת לב הוועדה אבל היום הוועדה מתבקשת לעגן כהוראת קבע אבל גם על בסיס העובדה, בין היתר, שמדיניות התביעה כיום היא לא להעמיד פעם ראשונה לדין.
דב חנין
בדיונים הקודמים העלנו את הרעיון – במסגרת של הוראת שעה הוא לא נראה לכם, אבל השאלה, אם כבר הולכים להסדר קבע, אולי זו ההזדמנות לשקול את הרעיון של האבחנה בין נהגי מוניות שמדי פעם הסיעו או לא הסיעו מישהו לבין מישהו – זה אמרתם לנו בזמנו באחד הדיונים ההיסטוריים שזאת המטרה – להתעסק באנשים שעיסוקם הסעות של שב"חים. יש אבחנה – אני בעדה.

אם יש מישהו שהוא מסיע שב"חים, יש כל מיני טנדרים וכל מיני מכוניות, שזה עיסוקו של האדם – להסיע שב"ח, זאת תהיה עבירה. אנחנו מדברים פה כרגע על העברה להוראת קבע. אנחנו מדברים על חקיקה פלילית.

חקיקה פלילית היא מכשיר שנועד לא להתמודד עם שאלות תיאורטיות אלא להתמודד עם שאלות אמיתיות. יש תופעה – אתם אומרים – של אנשים שמתפרנסים מהסעת שב:חים, בסדר. תתנו לזה פתרון, תיצרו עבירה כזאת, תהיה עבירת קבע בספר החוקים אם אתם חושבים שהיא כל-כך בעייתית והיא מחייבת הידרשות של החוק הפלילי.

אבל לפחות מהחקיקה הקבועה תורידו את כל הסיפור הזה של נהגי המוניות. מה זה הסיפור הזה? יש לזה נזקים חברתיים איומים. אתם בעצם גורמים לכל ערבי או מזרחי שעולה למונית להיות חשוד והנהג צריך לדרוש ממנו תעודת זהות. מה זה? הרי זה משה שאתם אומרים פה. אתם אומרים: ערבי או מזרחי צריך להיחשב כחשוד. ואם הוא לא נבדק אז זאת בעיה של נהג המונית. מה זה הדבר הזה?
היו"ר אמנון כהן
תודה, דב, הבנו את זה. דנו בזה כבר. מי קורא את החוק, בבקשה.
יהל עמית
"הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011
1.
בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996, (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "(הוראת שעה)" יבוא "(תיקוני חקיקה)".

2.
בסעיף 1 לחוק העיקרי –

(1)
במקום כותר השוליים יבוא "תיקון חוק עובדים זרים ותיקון חוק הכניסה לישראל";


(2)
הרישה ​ תימחק;

(3)
בפסקה (2) המתקנת את חוק הכניסה לישראל , התשי"ב-1952, בסעיף 12א (ד)(3) המובא בה, במקום "(הוראת שעה)" יבוא "(תיקוני חקיקה)"."
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש, היועצת המשפטית תמצאי את המינוח, שמי שמסיע כחברה שהיא חברת הסעות – טנדרים למיניהם – ונסיבות מחמירות, כמו שהגדרתם אותם, אז הם יכנסו לחקיקת קבע וכל אלה שהם נהגי מוניות, של יחיד או דברים כאלה – יישארו כהוראת שעה.

אנחנו, לפי רוח הדברים, גם של חברי הכנסת, אנחנו רואים שצריך לבחון את הסוגיה הזאת עם נהגי מוניות. אולי ימצאו מנגנון אחר. באמת, מכל המסיעים של ציבור ראיתי שרק נהגי מוניות נכנסו לפול הזה.

אולי יש פה הצדקה של בדיקה ומקרים שהיו ואנשים איבדו את יקיריהם. אז תמצאו את המינוח הזה שיהיה כמו שכיוונתי אתכם. המשרד לביטחון פנים, אתם יכולים להסכים או למשוך – תחליטו מה אתם רוצים.

זאת רוח הדברים בוועדה. אנחנו נצביע על הצעת החוק הזאת. הוראת שעה לשנתיים נעשה – של המוניות לשנתיים ולגבי נסיבות מחמירות נעשה את זה קבע. אחרי שנתיים נראה עוד פעם איך יהיה. פעם זה היה כל שנה, עכשיו ניתן להם שנתיים.
יואל הדר
בפעם שעברה זה היה שנתיים, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
אז גם עכשיו שנתיים. לנהגי המוניות שנתיים ולגבי שאר המסיעים - - -
איילת אליישר
מה זה - - -
היו"ר אמנון כהן
לאט-לאט. אלו דברים שאנחנו מעבר לקופסה, מעבר לחקיקה רגילה. גם אנחנו צריכים לאט-לאט ללמוד את זה, להיכנס לדברים. יהי רצון שלא נצטרך את זה בכלל. נבטל את החוק בכלל. אבל אם לא תבואו לפה, איך נדע? אני מציע, ברוח הדברים האלה, מי בעד - - -
דב חנין
אני, אדוני, רק מבקש שתעמיד את שתי ההצעות שלי גם להצבעה. האחת: הארכה ל-1 באפריל והשנייה: אבחנה בין מי שעיסוקו בהסעה – שתמשיך לחול עליו הוראת השעה, לעומת זאת, על נהגי מוניות וכדומה החוק לא יחול, זאת אומרת שהסעיף הזה של נהגי המוניות יימחק.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד עד 1 באפריל? מי בעד? תצביע. מי נגד?

הצבעה
בעד הארכת המועד עד ל-1 באפריל – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין
ההצעה להאריך את המועד עד ל-1 באפריל, לא נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
מה השני?
דב חנין
השני הורדת נהגי המוניות לגמרי.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הורדת נהגי המוניות לגמרי? מי נגד?
הצבעה
בעד הורדת נהגי המוניות לגמרי – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין
ההצעה להוריד את נהגי המוניות לגמרי, לא נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
לא עבר. עכשיו אנחנו הולכים להצעת החוק כמו שאני הצעתי.
מיכאל בן-ארי
אני רוצה הסתייגות.
מירי פרנקל שור
הסתייגות או רשות דיבור?
היו"ר אמנון כהן
רשות דיבור לחבר הכנסת בן-ארי וגם זהבה גלאון בקשה, יש לך פה רשימה. לדיבור. רוצים לדבר.
מיכאל בן-ארי
גם חבר הכנסת אלדד.
היו"ר אמנון כהן
גם חבר הכנסת אלדד לדיבור. אנחנו מצביעים על הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14). היועצת המשפטית תתאים את זה לפי נוסח הדברים שדיברנו: לגבי נהגי מוניות – שנתיים. לגבי שאר נסיבות מחמירות – ייכנס לקבע. מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה
בעד הצעת החוק – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין
הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011, נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
הצעת החוק אושרה. תודה רבה.
אורי מקלב
רשות דיבור גם אני הייתי רוצה.
היו"ר אמנון כהן
תרשמו דיבור. את כל הסיעה תרשמו. יואל, יישר כוח.
אורי מקלב
יצא עם חצי תאוותו בידו.
היו"ר אמנון כהן
הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים