ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/02/2012

חילופי אישים בוועדות משותפות., סדרי הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010- הנדונה בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, ובקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק לפני הקריאה השניה והשלישית., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר-היום בנושא:"המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", הצעה לסדר-היום בנושא: "הקריטריונים החדשים לדיור בר השגה של משרד השיכון", חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 2), התשע"ד-2013, חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42), התשע"ב-2012, חוק המחשבים (תיקון), התשע"ב-2012, חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת הכנסת
29/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 249>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012), שעה 09:00
סדר היום
א. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות חוק:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי כליאה הולמים), התשס"ט-2009 (פ/684/18);
2. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012 (מ/650);
ב. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות חוק:
1. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010 (פ/2775/18), של חברת הכנסת רונית תירוש;
2. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – הארכת שעון הקיץ), התשע"א-2011 (פ/2836/18), של חברי הכנסת: דליה איציק, זבולון אורלב, ציפי חוטובלי, יוחנן פלסנר וקבוצת חברי הכנסת;
3. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (מ/602), מטעם הממשלה.
<ג. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבניה, התשע"א-2010 (מ/499).>
ד. קביעת ועדות לדיון בהצעת חוק ובהצעות לסדר-היום הבאות:
1. הצעת חוק המחשבים (תיקון – הגדרת מחשב), התשע"ב-2011, הצעת חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא (פ/3663/18);

2. הצעה לסדר-היום בנושא: "הקריטריונים החדשים לדיור בר השגה של משרד השיכון", הצעת חברי הכנסת: נחמן שי, אמנון כהן, אבישי ברוורמן ומירי רגב;

3. הצעה לסדר-היום בנושא: "המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", הצעת חבר הכנסת ישראל אייכלר.
<ה. סדרי הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, הנדונה בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, ובקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
<ו. קביעת הוועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג), התשע"ב-2011, הצעת חברת הכנסת פניה קירשנבאום.>
<ז. בקשה להעברת הצעת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009, של חבר הכנסת עתניאל שנלר, מוועדה לוועדה אחרת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
דוד רותם
מוזמנים
>
חה"כ דב חנין
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

דורית ואג – מנהלת ועדת החוקה, חוק ומשפט
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סגל - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<א. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות חוק:>
1. <הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי כליאה הולמים), התשס"ט-2009 (פ/684/18)>
2. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012 (מ/650)
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. הנושא הראשון על סדר-היום הוא בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות חוק: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי כליאה הולמים), התשס"ט-2009 (פ/684/18), והצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012 (מ/650).
ועדת הפנים החליטה לבקש את מיזוג שתי ההצעות האלה, שמטבע הדברים עוסקות באותה סוגיה ובאותו נושא, ואני מציע לאשר את הבקשה הזאת. מי בעד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי כליאה הולמים), התשס"ט-2009; והצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
דב חנין
אני לא מצביע.
היו"ר יריב לוין
לא, אתה לא יכול להצביע.

ב. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות חוק:
1. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010 (פ/2775/18), של חברת הכנסת רונית תירוש;

2. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – הארכת שעון הקיץ), התשע"א-2011 (פ/2836/18), של חברי הכנסת: דליה איציק, זבולון אורלב, ציפי חוטובלי, יוחנן פלסנר וקבוצת חברי הכנסת;

3. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (מ/602), מטעם הממשלה
היו"ר יריב לוין
הסעיף השני הוא בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות חוק: הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010 (פ/2775/18), של חברת הכנסת רונית תירוש; הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – הארכת שעון הקיץ), התשע"א-2011 (פ/2836/18), של חברי הכנסת: דליה איציק, זבולון אורלב, ציפי חוטובלי, יוחנן פלסנר וקבוצת חברי הכנסת; והצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (מ/602), מטעם הממשלה.
מבקש יושב-ראש ועדת הפנים לאשר את מיזוגן של הצעות החוק האמורות כדי להכין אותן כמקשה אחת לקריאה השנייה והשלישית. כולן עוסקות באותו נושא, נדמה לי שמן הדין להיעתר לבקשתו, וכך יהיה נכון לעשות. הצבעה.
הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010; הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון – הארכת שעון הקיץ), התשע"א-2011; והצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 2), התשע"א-2011, מטעם הממשלה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
1 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

<ג. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבניה, התשע"א-2010 (מ/499)>
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי – חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבניה, התשע"א-2010 (מ/499).
קיבלתי את בקשתו של חבר הכנסת נחמן שי, ממלא-מקום יושב-ראש סיעת קדימה, אשר מבקש לבצע חילוף בוועדה המשותפת באופן שחבר הכנסת נחמן שי יכהן כחבר קבוע בוועדה במקומו של חבר הכנסת רוברט טיבייב, וזאת כנציג של סיעת קדימה מטעם ועדת הכלכלה.
אני סבור שיהיה נכון להיעתר לבקשה הזו שנעשית בתוך מסגרת סיעת קדימה. מי בעד הבקשה?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לחילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבניה, התשע"א-2010, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם הבקשה הזאת אושרה.
ד. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום
1. הצעת חוק המחשבים (תיקון – הגדרת מחשב), התשע"ב-2011, הצעת חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא (פ/3663/18)
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר-היום. ההצעה הראשונה, הצעת חוק המחשבים (תיקון – הגדרת מחשב), התשע"ב-2011, הצעת חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא (פ/3663/18).
ההמלצה של הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. יושבת-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, חברת הכנסת תירוש, ביקשה להעביר את ההצעה אליה.

באתי בדברים וניסיתי להגיע לאיזשהו הסדר עם יושב-ראש ועדת החוקה, אבל בסופו של דבר הוא פנה אלי במכתב והדגיש בפניי את הצורך להעביר את הנושא לוועדה שלו בגלל ההיבטים השונים שקיימים בחוק הזה ונוגעים לתחום סמכותו.
חברת הכנסת אברהם-בלילא מעדיפה להעביר את זה גם היא לוועדת המדע, אבל נדמה לי שבנסיבות האלה ונוכח המלצת הלשכה המשפטית, אין אלא להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט, וכך אני מציע. מי בעד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את הצעת חוק המחשבים (תיקון – הגדרת מחשב), התשע"ב-2011, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

2. הצעה לסדר-היום בנושא: "הקריטריונים החדשים לדיור בר השגה של משרד השיכון", הצעת חברי הכנסת: נחמן שי, אמנון כהן, אבישי ברוורמן ומירי רגב
היו"ר יריב לוין
הצעה לסדר-היום בנושא: "הקריטריונים החדשים לדיור בר השגה של משרד השיכון", הצעת חברי הכנסת: נחמן שי, אמנון כהן, אבישי ברוורמן ומירי רגב.

נשמעו הצעות להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת הכלכלה או לוועדה הכספים. אני מציע שההצעה לסדר-היום הזאת תעבור לוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, שדנה בנושא חוק התכנון והבנייה. אני מבין גם, חבר הכנסת חנין, שהנושא של דיור בר השגה משתלב שם בתוך התהליך הזה ממילא, וכך אנחנו גם נייצר העברה לשתי הוועדות הרלוונטיות בגוף משותף, אני חושב שזה יהיה הנכון ביותר. מי בעד?
הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא: הקריטריונים החדשים לדיור בר השגה של משרד השיכון, לדיון בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לנושא חוק התכנון והבנייה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
1 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

3. הצעה לסדר-היום בנושא: "המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", הצעת חבר הכנסת ישראל אייכלר
היו"ר יריב לוין
ההצעה השלישית היא הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ישראל אייכלר, בנושא: "המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים".
היתה הצעה להעביר את ההצעה לוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים, לוועדת העבודה הרווחה והבריאות או לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

מוועדת הפנים והגנת הסביבה ביקשו שהנושא יעבור אליהם, וכך גם הוועדה לבחינת בעיות העובדים הזרים.

דחיתי את הדיון בנושא הזה כמה פעמים על מנת לאפשר לראשי הוועדות להגיע ביניהם לאיזושהי הידברות. אני מבין שהעניין לא צלח.

המציע, חבר הכנסת אייכלר, מבקש שהנושא יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה, ולכן אני חושב שבמצב הזה נעביר את זה לשם, למרות שאני מוכרח לומר שהיה דיון בסוגיה אחרת ובהצעה אחרת של חבר הכנסת אייכלר שהעברתי, ושם הצלחתי להגיע להסכמה, להעביר את זה לוועדה לבחינת מעמדם של העובדים הזרים. לפחות על-פי המסקנות שהונחו על שולחנה של המליאה נדמה לי שנעשתה שם מלאכה טובה ויסודית, אבל אם כך מבקש המציע אני לא רואה מקום שאכפה עליו העברה למקום אחר, כאשר הנושא הוא בסמכותן באופן טבעי של שתי הוועדות.
דב חנין
הוועדה שעוסקת בעובדים זרים היא הוועדה המיוחדת שמתעסקת בנושאים האלה. היא קיימה דיונים לגבי מחסור בעובדים בתחומים שונים, בין היתר הוועדה קיימה דיון – חבר הכנסת הורוביץ ניהל אותו לדעתי בצורה מאוד יפה – בנושא של מחסור בעובדי בניין.
היו"ר יריב לוין
כן, אני יודע.
דב חנין
אני אומר: נראה לי לא לעניין. ועדת הפנים עמוסה לחלוטין.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חנין, יש לי הצעה, אולי אתה תצליח במקום שבו אני נכשלתי. בוא תיקח על עצמך לתווך ביניהם. לו היה חבר הכנסת אייכלר אומר לי: אני מבקש להעביר את זה לוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים, הייתי מעביר לשם, אבל הוא ביקש בקשה אחרת.
דב חנין
מאה אחוז, אני אנסה.
היו"ר יריב לוין
אני לא רוצה לכפות עליו, אם כי להערכתי, גם נוכח העומס – בוודאי בוועדת הפנים שעוסקת בנושא התכנון והבנייה – אני חושב שכדאי לו דווקא שהעניין ילך לשם.
דב חנין
בטח.
היו"ר יריב לוין
לא עלה בידי כל כך לשכנע. לא נקיים על כך הצבעה עכשיו, נדחה את ההצבעה בנושא הזה, אבל מצד שני אני גם מחזיק את הנושא הזה מראשית ינואר, ותיכף אביא למצב שכתוצאה מכך יימנע הדיון.
דוד רותם
בואו נשיר את "התקווה", הכול יהיה בסדר...
היו"ר יריב לוין
אומרת לי אתי שהנושא עוד אפילו מאמצע דצמבר, ותיכף נגיע למצב שיימנע ממנו הדיון.
דב חנין
המחסור ייפתר...
היו"ר יריב לוין
לא, המחסור לא ייפתר אבל אנחנו נצא לפגרה, יימנע ממנו הדיון, ואני לא רוצה להגיע למצב הזה. אני מפקיד בידיך את העניין הזה.
דב חנין
אני אנסה לדבר איתו עוד היום, ואם אני לא מגיע איתו להסכמה, אני אודיע לך.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אם כך, הנושא הזה כרגע נדחה.

<ה. סדרי הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, הנדונה בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, ובקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר יריב לוין
מכאן אנחנו עוברים לתוספות על סדר-היום. הנושא הראשון בתוספת: סדרי הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, הנדונה בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, ובקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק לפני הקריאה השנייה והשלישית.

בעקבות הליך הידברות שנעשה על דעתם גם של ראש הממשלה וגם של יושב-ראש הכנסת, בעיקרו אני מבין התנהל בין חבר הכנסת דב חנין לבין יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין - - -
דב חנין
ויושב-ראש ועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
וכמובן יושב-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת אמנון כהן, שעומד בראש הוועדה המשותפת, אני מבין שעלה בידיכם להגיע להסדר שיבטיח גם דיון מקיף וענייני בוועדה וגם קצת פחות לילות מיותרים ללא שינה, של נאומי סרק במליאה.
דוד רותם
מצוין. האם גם על-ידי כך קצת פתחו את הפתח שאפשר להתעסק עם חוקים אחרים?
היו"ר יריב לוין
כן, זה גם פתר את הבעיה, להשלים הרבה מאוד חוקים שהם תקועים.
דוד רותם
אצל הנסחית.
היו"ר יריב לוין
מכיוון שהמערכת המקצועית כאן בכנסת עסוקה כולה בהתמודדות עם החוק המורכב הזה והארוך, אני חושב שהפתרון הזה הוא באמת ענייני ולטובת כולם, ואני מברך אתכם על העובדה שעלה בידיכם להגיע להסדר הזה. אנא, חבר הכנסת חנין, תאמר לנו מהו ההסדר.
דב חנין
אני רוצה להציג את ההסדר, ואני אקריא אותו גם למען הפרוטוקול. ההסדר הזה הוא בעצם סוג של הסכמה בין סיעות הבית בעניין סיום הדיון בחוק התכנון והבנייה. הוא כולל שלושה חלקים.
ארבל אסטרחן
אישור לפי סדרי דיון מיוחדים.
דב חנין
אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, יש לי קצת ספקות לגבי הדרך הפרוצדורלית אבל אני אשמע את דעתך המשפטית.

בכל מקרה, קיימת הסכמה מהותית בין סיעות הבית לגבי סיום הדיון בחוק התכנון והבנייה, וההסכמה הזאת כוללת שלושה מרכיבים.
ארבל אסטרחן
כן, ראיתי אותה.
דב חנין
המרכיב הראשון עוסק בדיון בהסתייגויות ובהצבעות בוועדה. החלק הראשון שלו אומר שהמועד האחרון – אני מקריא את כל הדברים כדי שההסכמה הפורמלית תהיה על השולחן והיא תיאמר באופן פורמלי במסגרת של הכנסת – המועד האחרון להגשת ההסתייגויות לחוק יהיה יום ראשון, ה-11 במרס, בשעה 14:00 בצהרים. ההסתייגויות תוכלנה להיות מועברות בדואר אלקטרוני למזכירות הוועדה, ואולם עותק מודפס הכולל חתימות מקוריות של המסתייגים יוגש גם הוא.
היו"ר יריב לוין
יוגש עד מתי?
דב חנין
המטרה היא אכן לאפשר לאנשים לעבוד עד יום ראשון.
היו"ר יריב לוין
אז יוגש תוך כמה ימים אחר כך.
דב חנין
לא, יוגש לפני ההצבעות, הכוונה.
דוד רותם
יש שם פרק חדש, שהוא עניין חדש.
היו"ר יריב לוין
כמה זמן לפני ההצבעות יהיה צריך להניח את זה? תקבע זמן. שבוע לפני ההצבעות.
דב חנין
לא, לא. ההצבעות מתחילות למחרת, זו הבעיה, אבל ברור שצריך להיות עותק מודפס שכולל את החתימות המקוריות.

דיון בהסתייגויות וההצבעות בוועדה יתחילו ביום ב', 12 במרס 2012, בשעה 09:00 בבוקר, והדיון וההצבעות האלה יימשכו עד השעה 18:00 אחר הצהרים, לפני הצבעות האי-אמון. הדיון יימשך ביום ג', 13 במרס 2012.
היו"ר יריב לוין
זה כמובן בכפוף להיתר שיינתן מאת יושב-ראש הכנסת לקיום המשך הדיון במקביל למליאה כי זה לא בסמכותנו.
דב חנין
נכון. הדיון יימשך ביום ג', 13 במרס 2012, בשעה 09:00 בבוקר והוא יימשך עד השעה 24:00 בלילה.
ארבל אסטרחן
זה גם אישורים בכנסת.
דוד רותם
אני נוסע באותו יום לחוץ-לארץ.
דב חנין
הדיון יימשך ביום ג', 13 במרס, בשעה 09:00 בבוקר ויימשך עד השעה 24:00. ביום ד', 14 במרס 2012, הדיון יתחיל בשעה 08:30 בבוקר ויימשך עד 12:30, ומייד בסיום ההצבעה במליאה על הצעות החוק בקריאה הטרומית, יתחדשו הדיון וההצבעות ויימשכו עד סיום הדיון וההצבעות על כל ההסתייגויות וסעיפי החוק.

כלומר, ביום רביעי יהיה לנו "לילה לבן" שיימשך אולי לתוך יום חמישי, אולי לא.
היו"ר יריב לוין
בוועדה.
דב חנין
בוועדה, הכול אנחנו מדברים על הוועדה. הסיכום הזה נעשה על בסיס ההנחה שאכן יושב-ראש הכנסת יאשר לנו את העבודה במקביל, ומרוח הדברים, וכמובן בלי שאני יכול להתחייב בשם היושב-ראש, ההבנה שלנו היא שהדברים אכן יאושרו.
היו"ר יריב לוין
רק תפנו אליו באמת, שהדבר הזה יהיה מסודר מולו.
דב חנין
ברור. מייד בסיום הדיון הזה.

הסכמה נוספת היתה לגבי צורת ההצבעות בוועדה. הצבעות יתקיימו עם סיום הדיונים בהסתייגויות לנושאים השונים, בהתאם לחלקי החוק. על אף האמור, ההצבעות בחלקים ב', ג', ד' ו-ו' לחוק – שהם החלקים שעוסקים במוסדות תכנון, תוכניות, הליכי תוכניות ופיצויים והיטלי השבחה – יתקיימו לאחר הדיון בהסתייגויות, לפי פרקים. זאת אומרת, בחלקים האלה מסיימים את הפרק, מצביעים על ההסתייגויות הנוגעות לאותו פרק.

החלק השני של הסיכום עוסק בדיון במליאה. הדיון במליאה יתחיל ביום ב' הראשון שלאחר סיום פגרת הפסח, מייד לאחר הצבעות האי-אמון, ויימשך עד השעה 24:00 בלילה. למחרת, יתקיים הדיון במליאה בין השעות 09:00 בבוקר עד 24:00. ביום ד' יהיה דובר אחרון של האופוזיציה ותשובות של יושב-ראש הוועדה והממשלה, לאחר מכן תתקיימנה הצבעות, ובחלוקת זמן הדיון תינתן שעה לחברי כנסת מטעם הקואליציה.
ארבל אסטרחן
שעה אחת בלבד בכל הדיון?
דב חנין
בכל הדיון.
דוד רותם
יותר מדי. הם יכולים להסתפק ב-45 דקות.
ארבל אסטרחן
בלי קשר להסתייגויות.
דב חנין
זה הסיכום. הסתייגויות, אנחנו מדברים פה על סדרי גודל של מאות רבות של הסתייגויות.
ארבל אסטרחן
גם של הקואליציה.
דב חנין
אנחנו לא יודעים להגיד. אני לא יודע להגיד כמה הסתייגויות של קואליציה.
ארבל אסטרחן
לכל חברי הכנסת מהקואליציה רק שעה?
דוד רותם
לא, זה לא בעניין של ההסתייגויות.
דב חנין
זה בעניין ההנמקות במליאה.
ארבל אסטרחן
זה כן.
דוד רותם
לא. אם יגישו 100 הסתייגויות של חברי קואליציה - -
ארבל אסטרחן
זה מה שאנחנו עושים פה – סדרי דיון מיוחדים.
דוד רותם
- - אתה רוצה להגיד שאני יכול לדבר עליהן רק שעה?
דב חנין
זה הסיכום.
ארבל אסטרחן
לא. כל חברי הקואליציה, כולם ביחד שעה.
דוד רותם
כל חברי הקואליציה שעה?
דב חנין
כל חברי הקואליציה שעה.
דוד רותם
הבנתי. יש משמעת קואליציונית בטח לא להגיש הסתייגויות.
דב חנין
לא, אתם יכולים להגיש הסתייגויות כמה שאתם רוצים, ותהיה עליהן הצבעה.
היו"ר יריב לוין
דב אפילו יכול לסייע לכם בניסוח אם אתם רוצים.
דב חנין
אני מאוד אשמח. יש לי כמה הסתייגויות, שהאמת היא שהן ממש מתאימות לקואליציה. דוד, אם אני אתן לך אותן אתה תשתכנע שהן צודקות.
דוד רותם
אתה גם תיתן לי זמן? מהזמן שלך.
דב חנין
אם אתה מעביר אותן, אני נותן לך זמן.

נקודה אחרונה אומרת שההסכמות הללו תובאנה בפני ועדת הכנסת, וכדי לאפשר את תחילת הדיון במליאה מייד עם החזרה מהפגרה, תחליט ועדת הכנסת על פטור מחובת הנחה.
היו"ר יריב לוין
יש לנו כבר בקשה של הממשלה בעניין הזה.
דב חנין
ולאחר שאנחנו רושמים את ההסכמות בפנינו, אני מבקש גם בשם האופוזיציה, שאנחנו נסכים לפטור מחובת הנחה הזה.

גברתי היועצת המשפטית, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לא אוהב את המכשיר של סדרי דיון מיוחדים. אני חושב שמספיק – מכיוון שיש לנו פה הסכמה של סיעות הבית - שהיא תירשם בפרוטוקול, היא נרשמת בצורה רשמית, אנחנו אמורים לפעול לפי הסכמות שיש בינינו אם אנחנו מכבדים את עצמנו, והשאלה האם אנחנו חייבים - - -
היו"ר יריב לוין
אני מבין שהסיכום היה שזה יאושר, אבל אני מציע שמה שאנחנו נקבע כאן, שלא יהיה באישור הזה משום תקדים לעניין השימוש בסעיף הזה. נסכים שאנחנו משתמשים בזה באופן טכני נוכח העובדה שישנה הסכמה כללית מהסוג הזה, ופשוט רוצים לעגן אותה בהחלטה כי אני מבין שזה היה הסיכום, שהעניין הזה יעוגן בהחלטה מחייבת.
דב חנין
ההסכמה היתה שההסכמות האלה תובאנה בפני ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
אפשר לחלק, לראות מה מהווה פה ממש סטייה מהוראות מפורשות של התקנון, ואז בעצם זה מחייב החלטה פורמלית, לבין דברים שאפשר בהסכמות.

הפטור הוא החלטה, זה ברור, אבל כאן לא מדובר בסדרי דיון מיוחדים. יש את העניינים של הוועדה, זאת אומרת עד מתי מגישים הסתייגויות ומתי יהיו הדיונים בהסתייגויות, והצבעות – זה לא ממש סדרי דיון מיוחדים שוועדת הכנסת נדרשת - - -
היו"ר יריב לוין
אגיד דבר נוסף. אני הרי גם לא מתערב בסדרי העבודה של הוועדות.
דב חנין
לא, אבל פה יש התערבות.
היו"ר יריב לוין
כן, ולכן אני אומר – המקרה הזה הוא חריג שבחריג, שהגיעו להסדר, רוצים לעגן אותו, הוא לא תקדים לשום דבר.
דב חנין
הוא לא כמקשה אחת.
היו"ר יריב לוין
כן. הוא גם לא תקדים לכלום. אין לי סמכות מהיום להתחיל להורות ליושב-ראש ועדת הפנים מתי הוא מצביע על הסתייגויות ואיך הוא מצביע עליהן, זה ברור לחלוטין, ואני מוכן שזה יהיה גם חלק מההחלטה. כלומר, ועדת הכנסת תקבע שהיא מאשרת את ההסדר הזה נוכח ההסכמות, מבלי שיהיה בכך תקדים – לא לעניין הנושאים שבהם ההסדר הזה עוסק ולא לעניין ההתערבות של הוועדה, לא בעבודתן של ועדות ולא בשימוש בסעיף כזה או אחר מסמכויותיה בתקנון לעניין הזה.
ארבל אסטרחן
קודם כול, ההצעה הזאת היא באמת חריגה ושונה מאוד מכל הצעה אחרת.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אני חושב שזה יהיה הכי נכון.
ארבל אסטרחן
אפשר לומר גם שזה לא תקדים, אבל אני חושבת שזה בהחלט יכול להיות מקרה שבו אפשר לקבוע סדרי דיון מיוחדים לאור ההיקפים העצומים.
היו"ר יריב לוין
זה בסדר, לא צריך את זה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה מתי קובעים, מתי לא קובעים; אם אפשר להשתמש, אי-אפשר להשתמש, אנחנו מסכימים לגמרי.
דב חנין
אנחנו מסכימים שזו החלטה יוצאת דופן שאין בה כדי להוות תקדים.
היו"ר יריב לוין
החלטה יוצאת דופן, שאין בה כדי להשליך לא לכאן ולא לכאן, היא לא תקדים והיא גם בשום אופן לא הסכמה גם של ועדת הכנסת שהיא מתערבת ויש לה סמכות להתערב או יכולה להתערב בניהול העניינים הפנימיים של ועדה כזו או אחרת, אלא נוכח העובדה שיש הסכמה כזאת ורוצים לעגן אותה כאן, אנחנו הפורום שצריך לקבל את ההחלטה הזאת, שאלמלא ההסכמה הזאת אין שום ביטחון שבכלל יכולנו לדון בהסדרים האלה, לא כל שכן לאשר אותם ולחייב אותם, וגם אין ביטחון שלא, אני רק אומר – אנחנו לא קובעים פה שום תקדים.
ארבל אסטרחן
אפשר לומר שכל מה שקשור לוועדה, הוועדה רושמת בפניה.
היו"ר יריב לוין
לא, אני לא רוצה.
דב חנין
זה הכול מקשה אחת.
היו"ר יריב לוין
זה מקשה אחת, אי-אפשר לפרק את זה עכשיו לחלקים.
ארבל אסטרחן
אני רוצה לוודא. במליאה, הנמקת ההסתייגויות ביום ג' כל היום, היא לא בהכרח תהיה קשורה למספר ההסתייגויות שהוגשו. איך תיעשה חלוקת הזמן? בהסדרים אנחנו קובעים תמיד את חלוקת הזמן.
דב חנין
נכון. כיוון שהקואליציה קיבלה שעה, היא תצטרך לנהל את השעה הזאת, ויתר הזמן הוא של האופוזיציה. סיעות האופוזיציה יצטרכו להגיע להסכמה ביניהן, כשעוד לא נכנסנו לפרטים האלה. זה לא צריך להיות עניינו של יושב-ראש הקואליציה.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אבל זה לא חשוב. זה לא רלוונטי.
ארבל אסטרחן
אבל זה חלק מהעניין. זה ברור שזה לא יהיה בהתאם למספר ההסתייגויות שהוגשו, זמן הדיבור.
היו"ר יריב לוין
לא, מה אכפת לי איך הם מחלקים.
דב חנין
זה יהיה לפי מה שסיעות האופוזיציה יגיעו להסכמה ביניהן. יכול להיות שזה יהיה קורלטיבי למספר ההסתייגויות, יכול להיות שלא. זו המסגרת, בתוכה הם יצטרכו להסתדר.
היו"ר יריב לוין
הם באים ואומרים – קחו אותנו, אנחנו מקשה אחת. אנחנו מסכימים – מה נעשה בינינו, אנחנו כבר נסתדר. גם אם נסכים ונחליף בדרך, זה לא ענייננו.

אני מציע לאשר את ההסדר הזה.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לאשר את סדרי הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, הנדונה בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, לפי סעיף 88 לתקנון הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
עכשיו אנחנו נאשר, במסגרת וכהשלמה להסדר – ושוב, אף מבלי שבעניין הזה יהיה כדי איזשהו תקדים, שהרי אין חולק שהחוק הזה שנדון כבר שנתיים, אם יידון שבוע קודם או שבוע אחר כך, מבחינת הפטור מחובת הנחה לא זה המקרה שכנראה יש בו דחיפות שמצדיקה את הפטור, אבל כחלק מההסכם זאת ההסכמה וההבנה.
דב חנין
גם כחלק מההסכם, ואני מבקש שגם הרציונל של העניין הזה יירשם בפרוטוקול. אנחנו בעצם מאפשרים למערכות הטכניות של הכנסת באמת את המינימום של הזמן, שזה חודש של הפגרה, בלי פסח, לעבוד על התהליך המורכב והמסובך של הכנסת החוק לקריאה שנייה ושלישית – ניסוח וכדומה - והמטרה היא שהדבר הזה באמת ייעשה לאורך הפגרה. זה באמת חריג מיוחד במינו, וכמובן הממשלה מאוד מעוניינת שהחוק יקודם במהירות המרבית, לכן היא מבקשת שמייד לאחר הפגרה אפשר יהיה לדון בזה, וזה מחייב כרגע פטור מחובת הנחה כדי שכל המערכת הזאת תיכנס לתוקף.
ירדנה מלר-הורוביץ
זאת אומרת שהוא יונח ביום שני הראשון לאחר הפגרה, ולכן הפטור.
היו"ר יריב לוין
ברור, ויתחיל התהליך במליאה. מי בעד בקשת הפטור?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010, לפי סעיף 88 לתקנון הכנסת, לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
1 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר – שוב, כמשהו שהוא חריג בנסיבות ההסדר האמור וכחלק ממנו. אני מודה לחבר הכנסת חנין ולכל העושים במלאכה.
דב חנין
תודה רבה.
<ו. קביעת הוועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג), התשע"ב-2011, הצעת חברת הכנסת פניה קירשנבאום>
דוד רותם
בשעה 09:00 יש לי ישיבת ועדה ואנשים מחכים לי, ומחכים שם חברי כנסת.
היו"ר יריב לוין
זה טוב, אני גם רוצה שאתה תסיים דברים אצלך כי אז יתפנה לך זמן. רבותי, לבקשתו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שכבר העברנו אליו את חוק המחשבים היום, עוד טרם שהגיע הנה - - -
דוד רותם
כך היה צריך להיות.
דורית ואג
עוד יש את הגנת הפרטיות.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג), התשע"ב-2011, הצעת חברת הכנסת פניה קירשנבאום.

אני מבין שישנו הסדר, על דעת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, על דעת יושב-ראש ועדת החוקה ועל דעת המציעים, שההצעה הזאת תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט, וכך אני מציע שנעשה. מי בעד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג), התשע"ב-2011, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
1 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

<ז. בקשה להעברת הצעת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009, של חבר הכנסת עתניאל שנלר, מוועדה לוועדה אחרת>
היו"ר יריב לוין
בהתאם לכך, גם בקשה להעברת הצעת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009, של חבר הכנסת עתניאל שנלר, מוועדה לוועדה אחרת, על-פי נוסח הבקשה המחודש והמתוקן שהונח על שולחננו היום על-ידי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, וגם זה כפי שאני מבין בהסכמת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.

לפיכך, על מנת שאפשר יהיה לדון בשתי ההצעות האלה יחד בוועדת החוקה, אנחנו נעביר גם את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מ י בעד?

הצבעה
בעד – 1

נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה להעביר את הצעת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע-2009, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:35.>

קוד המקור של הנתונים