ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
48
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
19/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 243>
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, כ"ה באדר התשע"ב (19 במרץ 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הצעת חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשס"ח-2008 >
נכחו
חברי הוועדה: דני דנון – היו"ר
זבולון אורלב

רוברט אילטוב

דניאל בן-סימון

פאינה קירשנבאום

שלמה מולה
מוזמנים
שר ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין

השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור מיכאל איתן
אללי אדמסו - יועץ ראש הממשלה לענייני אתיופי, משרד ראש הממשלה

דוד יאסו - מנהל אגף א' לעולי אתיופיה, המשרד לקליטת העלייה

איילת השחר-גלבוע - עו"ד - לשכה משפטית, המשרד לקליטת העלייה

מיכל שיטרית-רבל - יועמ"ש, המשרד לקליטת העלייה

אלעד סון - דובר המשרד לקליטת עלייה

חנן ארליך - יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

לירון נעים - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רבקה לויפר - רפרנטית עלייה באגף התקציבים, משרד האוצר

גבריאל מאיר - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד התרבות והספורט

הרב יוסף הדנה - הרב הראשי ליהודי אתיופיה, משרד לענייני דתות (לשעבר)

שלום בוחבוט - מנהל תחום פרוייקטים, המשרד לאזרחים ותיקים

יהודה שרף - מנהל עליה וקליטה בסוכנות היהודית

משה באטה - מנהל קשרי עולים בסוכנות היהודית

שושנה בן-דור - מנכ"ל, ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

קסה בייסין - דוברת וקשרי חוץ, ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

עקיבא מנגסטו - מ"מ מנכ"ל נציגות הארגונים של יוצאי אתיופיה

רחל שמעון - מנהל תפעול פדגוגי, מרכז היגוי של עולי אתיופיה

חגית חובב - יועצת, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה

זכריאס יונה - יו"ר מורשת יונה בוגלה ז"ל, עמותת יונה בוגלה

פרופ' מיכאל קורינאלדי - חבר הנהלה, מרכז ליהדות אתיופיה - "בהלצ'ין"

שלמה סלומון אקלה - מנכ"ל, מרכז ליהדות אתיופיה - "בהלצ'ין"
ייעוץ משפטי
עו"ד נירה לאמעי רכלבסקי – יועצת משפטית
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<הצעת חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשס"ח-2008>
היו"ר דני דנון
שלום, צהרים טובים לכולם. אני פותח את הדיון של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. אנחנו ממשיכים את הדיונים הרבים שקוימו בנושא החשוב – הצעת חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה. אני מזכיר לחברים שכבר דיברנו בעבר ואני מכבד את השר מיכאל איתן שנמצא אתנו, וגם השר יולי אדלשטיין יכול להיות שיצטרף בהמשך הישיבה. את חברי הכנסת היוזמים של החוק והאחרים שעוזרים בדחיפתו. אני רוצה לומר שאנחנו רוצים להתקדם היום. להתקדם ולסיים. ולכן אני מבקש מהחברים, שמענו את רובכם או את כולכם בדיונים הקודמים, ואנחנו כרגע רוצים להתקדם בהליך החקיקה ולסיים אותו, על מנת שהחוק הזה יתקדם סוף סוף. ואני רוצה להודות ליועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין נירה לאמעי, שדיברה עם נציגי המשרדים השונים, קבילה את הארותיהם ואת הערותיהם וגיבשה אותן בתוך נייר שהועבר לכולם.

אני רוצה שמבחינת הליכי הדיון, אנחנו דיברנו עד סעיף 10 בדיון הקודם, ונירה, אני מבקש, וכמובן שאני אתן לך להתייחס ולהבהיר מספר דברים, אבל להמשיך מסעיף 10 בהקראת החוק, ולאחר מכן אנחנו נצביע על החוק כמקשה אחת. אם יהיה איזה משהו בעייתי אנחנו נפריד ונחזור לזה בהמשך.

בבקשה, עורכת הדין נירה לאמעי.
שלמה מולה
למה לחזור בהמשך?
היו"ר דני דנון
לא, אני אומר שאם יהיה איזה סעיף בעייתי.
נירה לאמעי
אני אתייחס עכשיו למה שיש לפני סעיף 10 שיש התייחסות.
שלמה מולה
בוא נדון על הכל ואז נצביע.
היו"ר דני דנון
בהחלט. נירה, מבחינתי עד סעיף 10 דובר.
נירה לאמעי
כן, יש שתי התייחסויות בכל זאת שאני רוצה להבהיר. הנוסח שנמצא על השולחן הוא נוסח שאנחנו ערכנו כבר עם הממונה על נוסח החוק בכנסת, על מנת להיערך לסיום המושב מחרתיים, כדי שנהיה מוכנים. לכן מבחינה ניסוחית הוא כבר מנוסח לקראת הצבעה. הוא כמובן כולל את ההערות מאותו דיון בדצמבר, שדיברנו כאן והסכמנו עד סעיף 10. כמו כן הוכנסו שינויים שוב, בדברים היחסית טכניים שנעשו בהמלצת משרד המשפטים. היות שמדובר כאן בתאגיד סטטוטורי ובמשרד המשפטים הולכות ומתגבשות המלצות לגבי פעולתם של תאגידים סטטוטוריים בכלל, לא רק המועצה שלנו. אז יש כל מיני הערות שהועלו. אנחנו נראה אותן גם מעבר לסעיף 10, אז אנחנו נדבר על הדברים האלה.

מה שנמצא לפני סעיף 10 שאני רוצה להתייחס אליו, שני דברים. אחד, סעיף 5, סעיף המועצה. קיבלנו את המלצת משרד המשפטים למשהו שאני העליתי כאן לגבי הקטנת מספר חברי המועצה ל-15 ולא 17, מה שאמור לבוא לטובת המועצה, כדי שתהיה יעילה. אז קיבלנו את הערת משרד המשפטים.
שלמה מולה
למה הוקטן? מה הנימוקים? מה הנימוק להקטנה?
נירה לאמעי
תראה, קודם כל זה עלה כאן אצלנו בכלל אחרי שקיצצנו את נציגי השרים משניים לאחד מכל משרד. אחרי שראינו שראש רשות מקומית ונציג שלטון מקומי זה הרבה פחות רלבנטי כאן, והוא הופך את המועצה למשהו גדול באמת בלי שום סיבה, הגענו למסקנה, אני הצעתי ששלושה חברי ארגונים זה אמור להספיק. מה שמביא אותנו ל-5 נציגי ציבור. 3 חברי ארגונים, קייס אחד ורב שעוסק בתחום מורשת יהדות אתיופיה. דיברנו כבר על הדברים האלה במפורט. ואחרי המלצת משרד המשפטים אני באמת לא ראיתי שום סיבה שבאמת לא נשאר עם המספר חמישה, שזה מספר שלקחנו בחשבון.
היו"ר דני דנון
איזה עוד שינויים היו?
נירה לאמעי
דבר נוסף הוא המשפט – "מקרב יוצאי אתיופיה". תסתכלו בסעיף 5 (ב).
שלמה מולה
רק שנייה, לגבי סעיף 5, הייתה פה בקשה של נציגי יד בן צבי.
נירה לאמעי
רשומים.
שלמה מולה
רשומים. זאת אומרת שזה נכנס? זה לא כהערה.
נירה לאמעי
כן. שלושה אנשי אקדמיה, זה סעיף קטן 5.
שלמה מולה
מאה אחוז, מצוין.
נירה לאמעי
סעיף 5 (ב):

"שליש לפחות מחברי המועצה יהיו מקרב יוצאי אתיופיה".

אנחנו כאן לא ידענו ---
זבולון אורלב
עוד הפעם, מה את קוראת?
נירה לאמעי
5 (ב).

"שליש לפחות מחברי המועצה יהיו מקרב יוצאי אתיופיה".

אנחנו כאן התחבטנו איך להגדיר את זה באופן הרחב ביותר. אז אחרי דיונים פנימיים גם אצלנו בלשכה המשפטית, זאת הצעה שאני הצעתי ----
היו"ר דני דנון
משרד המשפטים חי עם זה?
נירה לאמעי
כן. משרד המשפטים קיבל את הצעתי, שזה הדבר הרחב ביותר, כי את "צאצאיהם' אנחנו לא יודעים איפה להפסיק.
השר מיכאל איתן
השאלה אם אנחנו לא צריכים לכתוב יוצאי אתיופיה או צאצאיהם.
נירה לאמעי
לא. מיקי, אנחנו היינו בעניין של צאצאיהם.
זבולון אורלב
יוצאי אתיופיה זה גם צאצאיהם.
נירה לאמעי
בדיוק, זה מספיק רחב.
השר מיכאל איתן
יוצאי חלציהם.
נירה לאמעי
לא, כי צאצא זה משהו משפטי מאד ספציפי, ופה אתה לא רוצה.
שלמה מולה
בואו נשאל שאלה אחרת. בעוד 50 שנה יהיו נניח זוגות מעורבים וילדיהם.
נירה לאמעי
לא רק 50 שנה, גם בעוד 5 שנים.
שלמה מולה
שנייה, גם עכשיו יש, אז האם כלולים או לא?
נירה לאמעי
כן, וודאי, וודאי, זאת ההגדרה הכי רחבה שאתה יכול לקבל.
שלמה מולה
רק רגע חברה', זו שאלה משפטית. אני שואל את נציגת משרד המשפטים, זה בסדר? ילדים מעורבים ---
לירון נעים
גם. וגם יוצאי אתיופיה.
השר מיכאל איתן
לא רק מעורבים. נגיד מישהו שנולד בארץ, עזוב מעורבים, לא מעורבים. קודם נתחיל עם הורים, הבן נולד בארץ, הוא לא יוצא אתיופיה, הוא יליד ישראל כבר.
היו"ר דני דנון
לא, הוא מוגדר יוצא אתיופיה.
השר מיכאל איתן
איפה ההגדרה של יוצאי אתיופיה?
שושנה בן-דור
כפי שיש יוצאי בבל ויש להם מרכז מורשת ---
נירה לאמעי
ועדיין נמצאים בו הנכדים.
שלמה מולה
לא.
השר מיכאל איתן
באמת, אבל זה עניין משפטי.
היו"ר דני דנון
שנייה, אני רוצה הבהרה מנציגת משרד המשפטים. כשאנחנו רושמים יוצאי אתיופיה, האם זה מכסה גם את אותם אלה שנולדו ומי שעלה מאתיופיה?
זבולון אורלב
את יוצאי חלציהם, מה שנקרא.
לירון נעים
אין הגדרה משפטית רחבה יותר מזו. יוצאי אתיופיה, יכול להיות שבעוד 50 שנה הדבר הזה יהיה נתון לפרשנות משפטית שקשורה לתכלית החוק, אבל כמו שאנחנו מבינים את זה היום, יוצאי אתיופיה זו ההגדרה הרחבה ביותר שאפשר לקבל.
השר מיכאל איתן
תגידי לי, יש לי שאלה אליך, מאיפה ההורים שלך?
לירון נעים
ההורים שלי ילידי הארץ.
השר מיכאל איתן
ילידי הארץ. ההורים שלי נולדו בפולין, אני יוצא פולין? כן? אני בחיים שלי לא שמעתי ולא חשבתי על זה ככה.
דניאל בן-סימון
לא יוצא פולין. מוצא.
היו"ר דני דנון
תודה. שאלה לאדוני הפרופסור קורינאלדי, אתה מסכים להגדרה הזאת.
השר מיכאל איתן
זה כן, אבל לא יוצא. כאן כתוב יוצא.
לירון נעים
אפשר להוסיף לצאצאיהם.
נירה לאמעי
לא, סליחה, אני לא רוצה להיכנס דווקא לאן שהוא יהודי. אתה העלית את זה גם בפעם הקודמת.
היו"ר דני דנון
תודה. בואו נתקדם בבקשה, נירה.
נירה לאמעי
אוקי. עניין נוסף, הצעה נוספת של משרד המשפטים, יש לנו הרי עניין עם התוספת אם אנחנו מפרטים שם ארגונים או לא. העניין של נציגי הארגונים, נציגי העדה.
שלמה מולה
באיזה סעיף?
נירה לאמעי
אני מדברת באופן כללי. הרי יש לנו שלושה מחברי ארגונים המייצגים את העדה האתיופית ותהינו האם עלינו לרשום רשימה סגורה שתהיה עכשיו בתוספת, שזה בעייתי בפני עצמו, או להשאיר את זה לשיקול דעתו של השר ועלתה הצעה. אני פשוט מעלה את זה כי זה נכנס כבר לפני סעיף 10. האם להוסיף בנוסף לשלושת הנציגים, חובת התייעצות רחבה עם נציגי העדה. איזו שהיא חובת התייעצות של המועצה בפעולותיה, עם נציגי העדה באופן כללי. ככה שאפשר יהיה ---
היו"ר דני דנון
אני לא מבין למה צריך את זה.
נירה לאמעי
אני מעלה את ההצעה של משרד המשפטים.
היו"ר דני דנון
אם קיימת מועצה ואת רוצה שהיא תפעל, את רוצה שהמועצה תפעל.
נירה לאמעי
נכון.
היו"ר דני דנון
ולא כל דבר שהיא תחליט יהיו עתירות. אני מכיר מועצות ציבוריות שהיום משותקות בגלל ניסוחים לקויים.
נירה לאמעי
אבל את זה אנחנו לוקחים בחשבון כששלושה נציגים של הארגונים הם אנשים שהשר ממנה לא מתוך רשימה סגורה בתוספת, כי זה כנראה הרבה יותר בעייתי.
שלמה מולה
אתה לא יכול לסגור רשימה.
נירה לאמעי
אלא פשוט שלושה נציגים לשיקול דעתו של השר.
היו"ר דני דנון
יש התנגדות לנוסח המוצע?
שלמה מולה
לא.
היו"ר דני דנון
תודה. בואו נתקדם. התנגדות, לא הערה.
משה באטה
לא, הנוסח כן, אבל יוצאי אתיופיה, מכיוון שבאו מכל מיני כפרים שונים, ממקומות שונים, הרשימה צריכה לכלול גם את כל יוצאי אתיופיה. זה לא צריך להיות מאזור מסוים בלבד. זו ההערה שלי.
שלמה מולה
נכון.
היו"ר דני דנון
זה לא רשום. תודה.
שלמה מולה
רגע, אבל זה בשיקול דעת של השר, אי אפשר לכתוב את זה בחוק.
היו"ר דני דנון
זה לא כתוב. זה גם לא על שולחן הוועדה. אף אחד לא דיבר אזורים.
שלמה מולה
אני יודע למה משה מעיר, אבל ---
היו"ר דני דנון
פה זה לא רשום.
שלמה מולה
משה, זה בתקנות.
נירה לאמעי
אני ממשיכה, הערה אחרונה ממש טכנית. בסעיף 10 על כינון מועצה חדשה, פשוט איחדתי את זה עם חוקים אחרים:

"החליט השר לפזר את המועצה כאמור בסעיף 9, תמונה מועצה חדשה, בדרך הקבועה בסעיף 5, בתוך שישים ימים מיום הפיזור"
היו"ר דני דנון
מצוין.
נירה לאמעי
זה מה שמקובל לתת ולכן שיניתי את זה.
היו"ר דני דנון
הגיוני.
שלמה מולה
בסדר גמור.
היו"ר דני דנון
בואו נתקדם להקראה לסעיף 11.
נירה לאמעי
אני מקריאה את סעיף 11 החזר הוצאות:

"חבר המועצה לא יקבל מהמרכז שכר בעד שירותי, אך חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שהוא מייצג במועצה יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו, בשיעורים שיקבע השר, באישור שר האוצר; בסעיף זה "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985".

ולזה קיבלתי את האישור בעל פה של נציגי האוצר.
היו"ר דני דנון
הערות לסעיף? אין הערות. הלאה.
נירה לאמעי
סעיף 12, תקופת כהונה: "חבר המועצה ימונה לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות, וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות".
היו"ר דני דנון
כלומר זה 12 שנה, הפסקה של שלוש ואז עוד 12 שנה.
נירה לאמעי
כן.
היו"ר דני דנון
זה נרחב מאד. זה גם במקומות אחרים ככה?
נירה לאמעי
כן, זה מה שמקובל היום בתאגידים ציבוריים.
היו"ר דני דנון
אוקי. יש הערות?
נירה לאמעי
אחרי ארבע שנים הוא צריך לעמוד שוב בכשירות ולקבל שוב את המינוי של השר.
היו"ר דני דנון
ברור, הוא עובר את התהליך, אבל הוא זכאי לזה.
נירה לאמעי
"סעיף 13, פקיעת כהונה והשעיה: (1) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה;
(3) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או נציג הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.
(2) הוגש נגד חבר המועצה כתב אישום בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר מועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 5."
היו"ר דני דנון
זה זהה לכל הדברים האחרים.
נירה לאמעי
בהחלט. זה הכל לקוח מחוקים של תאגידים ציבוריים.
היו"ר דני דנון
אוקי, הלאה.
נירה לאמעי
סעיף 14, העברה מכהונה: "השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה, להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו"-
הוספנו כאן שימוע.
"בשל אחת מאלה
(1) נצבר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;
(2) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה;
(3) הוא איננו ממלא את תפקידו כראוי.
שלמה מולה
מה זה אומר? מה זה ההגדרה הזאת?
נירה לאמעי
התבקשנו להוסיף, משרד המשפטים אולי יסביר את זה. נתבקשנו ממשרד המשפטים להוסיף משהו שכרגע מקובל להוסיף, על שיקול דעת נרחב יותר לשר.
שלמה מולה
יש לי הערה לסעיף הזה.
היו"ר דני דנון
הסעיף הזה קיים בחוקים אחרים?
נירה לאמעי
כן, הוא בא ממשרד המשפטים שביקש להוסיף את התוספת, שנראתה לי סך הכל סבירה, כי צריך לזכור שיש פה חובת שימוע. זאת אומרת אנחנו נותנים לשר שיקול דעת לא רק אם נבצר ממנו למלא את תפקידו או הוא נעדר. אלא אם יש איזה שהוא נושא אחר ---
שלמה מולה
איך אני יכול להבטיח שפה לא יהיו שיקולים פוליטיים?
היו"ר דני דנון
לירון, הסעיף הזה קיים במועצות אחרות?
לירון נעים
כן, הסעיף הזה קיים למשל בחוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וציונים ובחוקים נוספים ---
היו"ר דני דנון
מועצה ציבורית להנצחת גנדי, ז'בוטינסקי, כל המועצות הציבוריות?
לירון נעים
אני יודעת שבחלקן, אני לא יכולה לומר בוודאות שבכולן. אבל זה סעיף שהיום אנחנו מקדמים גם במסגרת טרום תזכיר חוק התאגידים הציבוריים, שמשרד המשפטים מקדם היום. אנחנו רוצים לאפשר לשרים אפשרות להעביר מכהונה, גם בנסיבות אחרות.
שלמה מולה
רק רגע, השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם השאלה הפוליטית, אם יש מישהו שיש לו ---
נירה לאמעי
זה שימוע.
שלמה מולה
רק רגע, שנייה. שר חדש יבוא ויגיד זה לא מוצא חן בעיני ---
זבולון אורלב
זה בניגוד לחוק.
שלמה מולה
רק רגע, אני שואל.
זבולון אורלב
יש בג"ץ, יש כנסת.
שלמה מולה
אני שואל. אני מסתכל עכשיו על נציגת משרד המשפטים. אתם חיים עם זה טוב?
לירון נעים
כן. אנחנו חושבים שהשימוע הוא כלי מספיק טוב כדי להבטיח שההליך יהיה תקין ושלא ישקלו שיקולים זרים, וכמובן שההליך הזה כפוף לביקורת שיפוטית.
השר מיכאל איתן
אבל הביטוי הזה – 'איננו ממלא את תפקידו כראוי' – מאד רחב.
שלמה מולה
הוא רחב מדי, כן.
לירון נעים
אפשר אולי להחליף אותו בניסוח שקיים היום למשל ---
היו"ר דני דנון
מה קיים?
לירון נעים
בחוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, כתבנו – 'נתקיימו נסיבות אחרות אשר לדעת השר פוסלות אדם מהיות חבר המועצה'.
היו"ר דני דנון
נסיבות מיוחדות אולי, לא אחרות. אנחנו רוצים שזה יהיה חריג ולא שמישהו ---
שלמה מולה
זה באמת רחב מדי בעיני.
היו"ר דני דנון
אני מציע שהתיקון יהיה – נתקבלו נסיבות מיוחדות ותמשיכי את המשפט.
לירון נעים
'אשר לדעת השר פוסלות אדם מהיות חבר המועצה'. אני לא משוכנעת ש---
היו"ר דני דנון
כן, אוקי. ואז זה גם כפוף לשימוע והוא יצטרך לנמק מה הנסיבות המיוחדות.
נירה לאמעי
שימוע בכל מקרה הוספנו.
שלמה מולה
מאה אחוז, בסדר גמור.
נירה לאמעי
בסדר, אז אני אוסיף את זה.
לירון נעים
נראה לי שהמילה 'אחרות' מתאימה יותר מהמילה 'מיוחדות'.
היו"ר דני דנון
לא, אנחנו רוצים 'מיוחדות', כי אנחנו לא רוצים שהשר יחליט כראות עינו אם מישהו לא ---
זבולון אורלב
מה ההבדל בין 'אחרות' לבין 'מיוחדות'?
לירון נעים
'אחרות' זה אחרות מסיבות אחת ושתיים; 'מיוחדות' זה אומר משהו חריג במיוחד.
זבולון אורלב
תכתבי – 'אחרות ומיוחדות'. אין לי בעיה.
שלמה מולה
לא, אתה לא יכול. 'מיוחדות' זה בסדר.
היו"ר דני דנון
'מיוחדות', אוקי. תודה, בואו נתקדם.
נירה לאמעי
סעיף 15, תוקף פעולות: "קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין".

סעיף 16, ראש המרכז ותפקידיו. קיבלנו הערה לקרוא לזה עכשיו מנהל ולא ראש, כמו שכתבנו בהתחלה. קיבלנו את ההערה.
"(א) המועצה, באישור השר, תמנה את מנהל המרכז.
( ב) תפקידי מנהל המרכז הם
(1) לנהל את המרכז – המכון והארכיון;
(2) ליישם את החלטות המועצה;
(3) להכין את תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי ולהביאם לאישור המועצה;
(4) לדווח למועצה על פעילויות המרכז – המכון והארכיון".
הייתה כאן הערה להוסיף הכנת דו"ח פעילות שנתי והגשתו לשר. אני מניחה שזה יהיה אבל בתפקידיה אולי של המועצה, שהמנהל מכין ומגיש למועצה והמועצה תגיש את זה לשר. אני חושבת שהסעיף מקובל.
שלמה מולה
בוודאי. זה סדר הדברים.
נירה לאמעי
כן. אז אני אוסיף את זה כתפקיד נוסף.
שלמה מולה
הוא כפוף למועצה, לא לשר המנהל. פועל יוצא של זה אז הוא חייב לדווח רק למועצה.
נירה לאמעי
כן, אני אוסיף את זה כתפקיד מתפקידיו, וההגשה של הדו"ח השנתי על ידי המועצה לשר.
"סעיף 17, כהונת המנהל ותנאי העסקתו
(1) מנהל המרכז ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לתקופת כהונה נוספת".
שלמה מולה
למה לא ארבע? מה מקובל בתאגידים סטטוטוריים?
נירה לאמעי
שוב, כאן הייתה האחדה. זה מה שכרגע מקובל. זה ההסדר החדש, להעלות את זה לחמש, מכיוון שמדובר בתפקיד אופרטיבי.
היו"ר דני דנון
ולהגביל לשתי כהונות.
נירה לאמעי
בדיוק. כי עד שבן אדם נכנס לתפקיד זה תפקיד אופרטיבי, ונכנס לעניינים והופך להיות מומחה בדבר ---
היו"ר דני דנון
אז אולי נוסיף לתקופת כהונה נוספת בלבד.
השר מיכאל איתן
אבל יושב הראש צודק. כתוב כאן 'מנהל המרכז ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו מחדש". זה יכול להיות עוד חמש ועוד חמש ועוד חמש.
נירה לאמעי
לא, לא, לא.
היו"ר דני דנון
לתקופת כהונה נוספת.
נירה לאמעי
אני אוסיף אחת נוספת.
שלמה מולה
אחד נוספת בלבד.
נירה לאמעי
(2) מנהל המרכז יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת מאלה:
(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה;
(3) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל המרכז.
שלמה מולה
או שנבצר ממנו, אפשר להכניס באיזה שהוא מקום. אם הבן אדם הזה נבצר ממנו.
שושנה בן-דור
אז הוא יגיש מכתב.
זבולון אורלב
נבצר ממנו, הוא לא הגיש. נבצר ממנו. חס וחלילה הוא חלה, או נפצע, 'נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו', צריך להכניס את זה גם.
שלמה מולה
נכון, צריך להכניס.
השר מיכאל איתן
אני אגיד לכם מה, אין לכם הקבלה בין הסעיף הזה לבין הסעיף ---
נירה לאמעי
של חבר המועצה?
השר מיכאל איתן
בדיוק. כי אם השר יכול לפטר אותו בתוקף היותו חבר מועצה, הוא לא יוכל להיות מפוטר כחבר מועצה ולהמשיך להיות מנהל המרכז. אני מניח ככה.
שלמה מולה
אבל המנהל הוא לא חבר מועצה. מנהל לא יכול להיות חבר מועצה.
זבולון אורלב
זה ניגוד עניינים.
השר מיכאל איתן
אבל אנחנו פסלנו. השר יכול לפסול חבר מועצה ולא יכול לפסול מנכ"ל. זאת אומרת כמו שאתם אומרים.
שלמה מולה
למה?
השר מיכאל איתן
ההגבלה שלי, אנחנו אמרנו שאם יתקיימו נסיבות מיוחדות שבהן הוא לא יכול, השר מצא שהתקיימו נסיבות מיוחדות, הוא ראשי לפטר את חבר המועצה. השאלה אם את המנכ"ל ---
שלמה מולה
זה בסעיף הקודם אבל.
נירה לאמעי
אבל פה המועצה ממנה אותו. הוא שכיר.
השר מיכאל איתן
בסדר, מה שאתם רוצים.
זבולון אורלב
המועצה ממנה, לא השר.
זבולון אורלב
זה מסוכן מאד.
היו"ר דני דנון
אני מציע להוסיף בסעיף 1 את נושא הנבצרות – 'או נבצר ממנו'.
שלמה מולה
דרך אגב, סליחה רגע, מבחינת הניסוח – 'הוא התפטר במסירת כתב ההתפטרות לשר' – למה לשר? למה לא למועצה? למה לא ליושב ראש המועצה?
נירה לאמעי
לשר ויושב ראש המועצה.
שלמה מולה
למה לשר? כי אם השר לא ממנה אותו, מי שממנה אותו למועצה, למה הוא צריך ---
זבולון אורלב
כי השר אישר אותו.
נירה לאמעי
כי המועצה ממנה אותו באישור השר. זה לא צריך להפריע שהוא מוסר עוד העתק.
היו"ר דני דנון
זה לא בעיה.
זבולון אורלב
זה רק דבר טכני.
שלמה מולה
בסדר.
היו"ר דני דנון
אוקי, אז הוספנו את עניין הנבצרות לסעיף (ב)(1).
זבולון אורלב
לדעתי זה צריך סעיף נפרד, אבל לא חשוב.
נירה לאמעי
(3) הוגש כתב אישום נגד מנהל המרכז בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל המרכז, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, וימונה לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 16".
זבולון אורלב
מי ממנה את מנהל המקום?
היו"ר דני דנון
המועצה צריכה למנות.
זבולון אורלב
המועצה באישור השר, גם צריך לכתוב את זה. בסדר?
נירה לאמעי
לא, לפי הוראות סעיף 16 הוא מפנה אותי לסעיף 16 ושם זה 'המועצה באישור השר', אז בזה אני מסודרת.
שלמה מולה
בסדר.
נירה לאמעי
(4) המועצה, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר, תקבע את שכרו ואת תנאי העסקתו של מנהל המרכז".
אני שוב מציינת, כי משרד המשפטים ביקש כאן תיאום עם האוצר. זה סעיפים סטנדרטיים והאוצר לא אמר לי לא, אז אני מניחה, הנציגים הוזמנו.
רבקה לויפר
לסעיפים האלה לא.
נירה לאמעי
מה?
רבקה לויפר
לסעיפים האלה.
שלמה מולה
מה לא? רגע, מה זה? אין לה התנגדות? זה לא סעיפים תקציביים, חכה, נגיע לתקציב.
נירה לאמעי
סעיף 19, מבקר פנימי: "למרכז ימונה מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; המבקר הפנימי יגיש למועצה דו"ח על ממצאיו".
סימן ב'
המכון
19, הקמת המכון
"המרכז יקים מכון למחקר; המכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור לתחומי ההיסטוריה, דברי הימים והתרבות של יהדות אתיופיה.
זבולון אורלב
מה ההבדל בין ההיסטוריה לדברי הימים?
נירה לאמעי
יש לי כאן הערה אגב, של פרופסור קורינאלדי מדצמבר, שאני שכחתי לציין אותה כאפשרות. להוסיף כאן את המילים 'דת ומשפט'. זאת אומרת תחום הדת והמשפט יהיה אחד התחומים שהמכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו, מכיוון שבענייני הדת יש כאן היסטוריה מאד מיוחדת. אני נוטה לקבל את ההערה הזאת.
שלמה מולה
נכון, גם אני.
נירה לאמעי
אני אומרת אותה כאן בעל פה.
שלמה מולה
אם צריך לנמק אני מוכן לנמק גם.
היו"ר דני דנון
לא. יש התנגדות? אין. כבוד הרב מאשר?
הרב יוסף הדנה
אני מאשר.
היו"ר דני דנון
אז אנחנו נוסיף זאת.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
אני רק הייתי מוסיף עוד מטרה זה הסברה באיזה שהוא מקום.
היו"ר דני דנון
זה קיים מקודם.
שלמה מולה
בחלק של החינוך.
נירה לאמעי
זה במטרות המרכז כולו, כי המכון הוא חלק מהמרכז.
היו"ר דני דנון
אוקי, אז הוספנו את הערתך.
נירה לאמעי
סעיף 20, פעילות: "המכון יקיים פעילויות אקדמיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים".
שלמה מולה
יפה מאד.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
אולי פה נוסיף והסברה בכל דרך אחרת, ופעילות הסברה בכל דרך אחרת.
זבולון אורלב
פה מדובר על פעילות אקדמית.
היו"ר דני דנון
זה המכון אבל.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
בבתי ספר.
שלמה מולה
אולי בסעיף הבא.
נירה לאמעי
המכון הוא מכון מחקר שמיוחד למרכז אתיופיה, מה שלא קיים בחוקים אחרים.
סעיף 21, ספרייה
"המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 19".
סעיף 22, פרסומים
"המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו".

אז אני כותבת כאן שהוצע שהמרכז יפרסם פרסומים בנוגע למורשת יהדות אתיופיה. עלתה כאן איזו שהיא הצעה. אני 'חושבת שתחומי פעילותו' זה מספיק רחב.
היו"ר דני דנון
זה מיותר, לא צריך את זה. למחוק את זה.
נירה לאמעי
סעיף 23, הוועדה המדעית: "(א) המועצה, בהתייעצות עם מנהל המרכז, תמנה ועדה מדעית, שתורכב משבעה חברים שהם
בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה האמורים בסעיף 19 במוסדות מוכרים בארץ. ומשני נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים".
שלמה מולה
רגע, למה רק 'מוכרים בארץ'? אם יש נניח מישהו מאוניברסיטה בחו"ל?
זבולון אורלב
מה, אתה רוצה לעשות ועדה מדעית שהם לא אזרחי המדינה?
נירה לאמעי
הוא יהיה נציג ועדה מדעית.
שלמה מולה
רק רגע, שנייה, אני שואל.
השר יולי אדלשטיין
אתה מתכוון לאזרח ישראלי שהוא בתפקיד אקדמאי ונמצא בחו"ל?
שלמה מולה
כן. אם יהיה אחד כזה או שאם יש מוסד אקדמי יהודי בארצות הברית. אני לא יודע.
זבולון אורלב
אבל הוא צריך להיות מוכר בארץ.
נירה לאמעי
תמיד יכול להיות מישהו שהוא יועץ קבוע של הוועדה, שנמצא בחו"ל והוועדות קובעות כאן את הסדרים שלהן בעצמן.
השר מיכאל איתן
השאלה, את נותנת כאן חופש למועצה בכל מקרה, בהתייעצות עם ראש המרכז למנות ועדה מדעית.
נירה לאמעי
בוודאי.
השר מיכאל איתן
אומר חבר הכנסת מולה, יכול להיות שעכשיו יימצא שבאתיופיה יש מישהו שם שהיינו רוצים להשתמש בשירותיו, לתת לו להיות חבר במועצה, אז יפסלו אותו בגלל שהוא לא עונה לתנאי הסף כאן.
שלמה מולה
נכון.
השר מיכאל איתן
וכאן את לא מחייבת, את רק אומרת זה שיקול דעת שלהם. אם במקרה הם ירצו להוסיף איזה מומחה בעל שם ממקום אחר בעולם, לוועדה מדעית, שיוסיף יוקרה לוועדה עצמה, אז השאלה אם לתת לה שיקול דעת.
שלמה מולה
יש מכונים בין לאומיים, למשל בפירנצה באיטליה, שחקרו את יהדות אתיופיה בין היתר על בסיס המחקרים. יש הרבה מאד חוקרים בחוץ לארץ שעוסקים בענייני יהדות אתיופיה, אני חושב שצריך לתת להם מקום.
היו"ר דני דנון
אוקי. אנחנו נוסיף – או מוסד מקביל ברמתו מחו"ל. זאת אומרת שהרמה אותה רמה.
נירה לאמעי
ומוכרים בארץ או מחוץ לה. אני אמצא את הניסוח – למוסד שמקביל, מוסד מוכר.
השר מיכאל איתן
אני לא יודע למה אתם צריכים להגיד בחו"ל? אתם צריכים לכתוב מוסד אקדמי מוכר, לא צריך להגיד בארץ או בחו"ל.
נירה לאמעי
מוסדות אקדמאים מוכרים, בסדר.
השר מיכאל איתן
להזמין ישר מחוץ לארץ. אנחנו לא מזמינים, אבל לא מונעים.
שלמה מולה
בדיוק, העניין הוא לא למנוע, אם יש מישהו כזה.
נירה לאמעי
בסדר, אני אמצא את הניסוח.

(2) שניים לפחות מחברי הוועדה המדעית יהיו מקרב יוצאי אתיופיה.
(3) הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
(4) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן"
פרופ' מיכאל קורינאלדי
שאלה לסעיף (ב), 'שניים לפחות מחברי הוועדה המדעית יהיו מקרב יוצאי אתיופיה'. למה לא חצי, אפילו יותר מחצי אם ישנם בתוך הקהילה.
נירה לאמעי
שניים לפחות. זה שניים לפחות.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
אני הייתי אומר שתהיה איזו שהיא דומיננטיות של ---
נירה לאמעי
אני רוצה להגיד לך למה זה פחות מקובל. כאן מדובר בוועדה מאד מאד מקצועית, היא לא מייצגת איזה שהוא אינטרס של עדה, או ---
פרופ' מיכאל קורינאלדי
בסדר, אם יהיו אנשי מקצוע שעונים על הקריטריונים להיות בוועדה.
נירה לאמעי
אבל אם מיטב החוקרים שבארץ, אחרי שדרגת, שאין ספק שגם החוקרים האתיופים נחשבים טובים, אבל מי שנחשב ממש מומחה, או נגיד הם חוקרים שהם במקרה לא ממוצא אתיופי, אבל הם טובים לעניין. הם האוטוריטה המדעית שטובה לעניין. לכן כתוב לפחות שניים.
שלמה מולה
אני אגיד לך, אני חושב שגם אסור שתהיה גם הסתגרות מדי. זאת אומרת במחקרים צריך שתהיה איזו שהיא פתיחות, לכן לפחות שניים זה בסדר.
זבולון אורלב
אתה פוגע ביוקרה ובמעמד.
שלמה מולה
לא צריך לשנות
נירה לאמעי
סעיף 24, תפקידי הוועדה המדעית: (1) הוועדה המדעית תאשר תכניות פעולה והצעות שיגיש לה מנהל המרכז, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים ולביצוע מחקרים, בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.
(2) הוועדה המדעית תייעץ למנהל המרכז בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.
סעיף 25, הפסקת כהונה
"הוראות סעיפים 13 ו-14 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית.
סימן ג'
הארכיון
סעיף 26, הקמת הארכיון
"המרכז יקים ארכיון; הארכיון יהיה חלק מארכיון המדינה, והוראות חוק הארכיונים יחולו עליו".
סעיף 27, הטיפול בחומר הארכיוני
"(א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ----
זבולון אורלב
רגע, רגע, בסעיף 25 למה לא כללת גם את סעיף 15?
נירה לאמעי
אני אעשה את ההתאמות האלה אחר כך.
זבולון אורלב
תרשמי לך גם להוסיף את סעיף 15, זה גם קשור למועצה. שלא יהיה שאם מתפטר אחד או מישהו זה משתק את הוועדה. סעיף 15 הוא סעיף מצוין למועצה, הוא גם טוב לוועדה. תסתכלי רגע.
נירה לאמעי
כן, זה קשור.
זבולון אורלב
אותו דבר, גם תחיל את זה על הוועדה. עשית את 13,14, תוסיף גם את סעיף 15.
שלמה מולה
יש לי שאלה אם אפשר, אדוני יושב הראש.
היו"ר דני דנון
לגבי איזה סעיף?
שלמה מולה
הסעיף הזה, בסעיף הארכיוני. יש הרבה מאד חומרי ארכיון שמסתובבים בהרבה מאד מקומות בעולם, שקשורים לעולי אתיופיה, אם זה בצרפת, באיטליה, בארצות הברית. אני התוודעתי לכך שקצת עסקתי באביו של זכריה שנמצא כאן, יונה בוגלה, שיש הרבה מאד חומר ארכיוני שנמצא בחו"ל, ואני זוכר שהייתה איזו שהיא משפחה שרצתה להעביר את זה לארכיון הציוני למשל, מאיטליה, שאנחנו עשינו מאמץ לקבל את החומר לכאן. השאלה איך אפשר להבטיח בחוק שיהיה אפשר לאסוף את הארכיונים האלה מחוץ לארץ, ממקומות שבהם לצערי הגדול יהדות אתיופיה, שלפני קום המדינה עסקו בה בחוץ לארץ, חקרו ויש ספריות. השאלה איך אנחנו ---
נירה לאמעי
זה לא סותר לדעתי.
היו"ר דני דנון
אנחנו בחוק הזה לא ניתן את המענה לקושי הזה. אנחנו ניתן את האפשרות לראש הארכיון לפעול, לעשות.
השר מיכאל איתן
הסימן הזה, סימן ג': הארכיון, מסתמך על החובות שקיימים במדינת ישראל ביחסים של הארכיון הלאומי, של גנז המדינה, וזה לוקח את הפעילות הפורמאלית המתחייבת מכוח החוק. כמובן שאין לנו שום סמכות עם החוק הזה על איזה שהוא מקום בחוץ לארץ. אבל מהכוחות הכלליים של המרכז לפעול, אז אני חושב שכן צריך לתת לו באיזה שהוא מקום לכתוב שיש בסמכותו לאסוף חומר או תעודות וכו'. נדמה לי שזה כתוב.
שלמה מולה
איפה זה כתוב?
השר מיכאל איתן
תקריאי את הסעיף.
נירה לאמעי
אני הוספתי באופן מיוחד את הסעיף הזה, אחרי שאתה ציינת שיש הרבה חומרים קיימים ובסעיף 3 בהקמת המרכז, כתוב כאן בסעיף (ג) –

"המרכז יפעל בין היתר לאיסוף ולמיפוי של המחקר הקיים, ולריכוז הפעילות שנעשתה בתחום חקר מורשת יהודי אתיופיה, לרבות תיעוד לגבי יוחסין".
השר מיכאל איתן
לא, צריך להכניס כאן את המילה תיעוד, לא לגבי יוחסין:

"המרכז יפעל בין היתר לאיסוף ולמיפוי של המחקר הקיים ולריכוז הפעילות שנעשתה בתחום חקר מורשת יהודי אתיופיה, לתיעוד, לרבות תיעוד לגבי יוחסין".

לתיעוד. תוסיפי את המילה לתיעוד, אז יש לו סמכות לאסוף תעודות בכל העולם.
נירה לאמעי
נוסיף את המילה "לתיעוד".
פרופ' מיכאל קורינאלדי
איסוף חומר ארכיוני גם.
שלמה מולה
איסוף חומר ארכיוני, כן.
השר מיכאל איתן
תיעוד זה חומר ארכיוני. בתיעוד, לרבות תיעוד לגבי יוחסין.
היו"ר דני דנון
אין שום בעיה. בואו נתקדם.
גבריאל מאיר
שנייה, עוד הערה לגבי סעיף 26, מבחינה ניסוחית המוגדר ברישא לסעיף ההגדרות זה גנזך. אז פשוט צריכים להתאים כאן את הנוסח.
היו"ר דני דנון
במקום ארכיון?
גבריאל מאיר
כן.
שלמה מולה
מי אדוני?
נירה לאמעי
למה? מוגדר ארכיון.
גבריאל מאיר
הנוסח היה ארכיון המדינה?
נירה לאמעי
הארכיון: ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 26.
היו"ר דני דנון
יש שתי הגדרות.
השר יולי אדלשטיין
שינו את הכותרת, הוא לא נקרא גנז המדינה, הוא נקרא משהו אחר עכשיו.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
לא, אבל הארכיון מופיע לחוד בסעיף 2. זו הגדרה מיוחדת.
השר מיכאל איתן
לא, מה שיולי שואל אם יש בכלל מושג כזה ארכיון המדינה.
נירה לאמעי
אני לא צריכה להגדיר את ארכיון המדינה.
השר מיכאל איתן
יש ארכיון המדינה?
נירה לאמעי
בוודאי שיש ארכיון המדינה, בחוק הארכיונים.
השר מיכאל איתן
אז זו השאלה.
נירה לאמעי
אבל בכלל יש ארכיון המדינה, זה לא משהו שאני צריכה ---
היו"ר דני דנון
אוקי. זה שונה, זה יחול על כולם. רוברט אילטוב, הערה לסעיף הספציפי?
רוברט אילטוב
לא, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. בסמכות של איזה שר זה?
היו"ר דני דנון
עוד לא הגענו לזה. כמה שרים רבים על זה ואנחנו נכריע בזה היום.
השר מיכאל איתן
אבל הבעיה היא שהם רבים כל אחד לזרוק את זה לשני.
שלמה מולה
חכה, הלוואי שזו תהיה הבעיה.
נירה לאמעי
סעיף 27: (ב) השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם מנהל המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני

הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה אשר יועבר לארכיון.
(3) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז.
סעיף 28, ממונה על הארכיון
"הממונה על הארכיון ימונה על ידי מנהל המרכז, באישור הגנז, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז".

עכשיו אנחנו עוברים לסימן שאני הוספתי לאחר שראיתי שבהצעת החוק שהוכנה לשנייה ושלישית בוועדת החינוך לגבי חוק המורשות, הוסיפה הממשלה סעיף רק לגבי המרכז של יהדות אתיופיה, על אתר הנצחה. וראיתי לנכון להוסיף אותו גם כאן, כי הייתה לגביו הסכמה.
השר מיכאל איתן
אז אולי אני אוסיף כאן מידע.
היו"ר דני דנון
שלמה, בוא תחליף אותי דקה.
השר מיכאל איתן
המצב הוא שהממשלה קיבלה החלטה להקים ועדת שרים, שאני עומד בראשה. צוות שתפקידו להנציח את עולי אתיופיה שנפלו בדרכם, בסודן ועקבותיהם לא נודעו. ויש במקביל אתר כזה בהר הרצל, שקיים עוד מלפני החלטת הממשלה. הממשלה הקצתה סכום ענק לעשות את עבודת התיעוד וחיפוש השמות, ולעשות שם גם כן פעולות מסוימות. אני חושב שצריך לעשות איזה סינכרוניזציה. אין ספק שבהשלמת הפעולה, הפעילות שם באתר הנצחה הזה צריכה להיות חלק מהמורשת וחלק מפואר, טרגי, אבל מפואר מהמורשת וצריך להיות חלק מהעניין. אבל כרגע יש לנו כבר החלטת ממשלה שבימים אלה מתבצעת. אם אנחנו כעת נקבע כאן דברים בחקיקה, אני לא יודע איך אנחנו תוקעים את כל הפרויקט מצד אחד, ומצד שני אין כאן תקציב לעשות שום דבר, על זה תיכף נדבר, עד בכלל אפשר יהיה לעשות משהו. לכן צריך לחשוב.
היו"ר שלמה מולה
זה לא סותר אבל, אדוני השר.
השר מיכאל איתן
אז צריך לנסח את זה.
היו"ר שלמה מולה
החקיקה היא חקיקה.
השר מיכאל איתן
כתוב כאן – הממשלה תקים אתר הנצחה לזכרם של העולים מאתיופיה, זה בסדר.
היו"ר שלמה מולה
האתר כבר הוקם, זה לא העניין. אני חושב שיש בלבול.
השר מיכאל איתן
המרכז יקבע באישור הממשלה תכנית הנצחה, וכאן הבעיה.
היו"ר שלמה מולה
לא, לא, לא. אני חושב שזה מה שמתכוונים כאן על תיעוד. יש שני דברים, אלף יש הנצחה כללית, יש מקום, יש אנדרטה. מדברים על שמות של אנשים שלא תועדו עד היום. לזה מתכוונים.
השר מיכאל איתן
אני אגיד לך למה אני מתכוון. יש הצעות שונות, אבל אין ספק שכל הצעה היא קשורה גם במוניומנט עצמו, בהשתלבות במוניומנט שקיים שם היום. יש הצעה אם השמות יהיו בלוחות, יהיה להביא לוחות חדשים, לא לוחות חדשים. כל מיני.
נירה לאמעי
זאת רזולוציה שהחוק לא יורד אליה.
השר מיכאל איתן
זו רזולוציה שהחוק לא יורד אליה, אבל החוק כותב – הממשלה תקים אתר הנצחה.
רבקה לויפר
אבל כבר הוקם.
השר מיכאל איתן
אז למה אנחנו צריכים את זה. לדעתי מה שמעניין את המרכז זה שכל הפרויקט הזה יעבור לפעילות ואחריות המרכז למשך ---
נירה לאמעי
נכון, וזה מה שכתוב פה. כתוב, הנה – ויהיה אחראי לאחזקתו ולניהולו של האתר. זה כתוב.
היו"ר שלמה מולה
בדיוק, כתוב לך.
השר מיכאל איתן
עכשיו, לגבי האתר, אני לא יודע מי הבעלים של האתר.
היו"ר שלמה מולה
עד עכשיו מי שמנהל אותו זה משרד הקליטה, יחד עם מרכז ההסברה. וגם מי שהקים אותו זה משרד הקליטה. צריך להגיד את זה לזכות משרד הקליטה.
השר מיכאל איתן
הם מנהלים את הטכסים. השאלה של מי הנכס עצמו.
היו"ר שלמה מולה
הנכס שייך למדינה. זה נמצא בידי ההסתדרות הציונית העולמית, כי הוא ממוקם בהר הרצל.
נירה לאמעי
אבל מיקי, לא חייבים לפרט את זה בחוק.
היו"ר שלמה מולה
מה רצית להגיד, נציגת משרד האוצר?
רבקה לויפר
אני גם מסתייגת מהסעיף הזה. הממשלה קיבלה החלטת ממשלה, להסיק מזה השלכות תקציביות שלא כתובות כאן, ולכן אני מסתייגת.
היו"ר שלמה מולה
למה את מסתייגת?
קריאה
אם זה תקציב אז מותר לה להסתייג.
נירה לאמעי
כן, אבל אני לא המצאתי את הסעיף הזה, אני עיינתי בטיוטה לשנייה שלישית שוועדת החינוך הכינה בחוק המורשות.
רבקה לויפר
אבל אולי שם אין אתרים, פה יש אתר כבר, קיים.
נירה לאמעי
לא, לא, ואחרי שראיתי ספציפית לגבי עולי אתיופיה שיש אתר ---
רבקה לויפר
אבל האתר קיים.
נירה לאמעי
מצאתי לנכון להביא את זה בפני הוועדה. זאת הצעה ממשלתית.
השר יולי אדלשטיין
לכן זה איזה שהוא בלבול פשוט.
השר מיכאל איתן
אני אומר עוד פעם, זה תהליך של סינכרוניזציה, שלא נעשה נזקים ואנחנו עושים כאן דברים שאנחנו לא מודעים להם. הנה, עכשיו עולה פתאום ההסתדרות הציונית. אולי יש להם הסכם עם הממשלה שהם מנהלים את האתר שם, או משהו. אני אומר בגדול צריך לכתוב כאן משהו שיאמר שהאחריות של המרכז על הפעילות ---
נירה לאמעי
אבל כתוב.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
אולי במקום תקים, תקיים.
השר מיכאל איתן
אין על זה ויכוח שמרכז המורשת יהיה אחראי על הפעילויות גם של ההנצחה של אלה שמונצחים בהר הרצל. השאלה היא כרגע אם אנחנו מקנים גם זכויות ולוקחים ממישהו משהו, עושים איזו שהיא פעולה בלי שאנחנו מודעים למה אנחנו עושים.
היו"ר שלמה מולה
מאה אחוז, תודה. אללי, רצית להגיד משהו?
אללי אדמסו
כן. אני רק רוצה להוסיף לשר איתן, יש את זה בהחלטת הממשלה של הנצחת שמות של התאמת אתר הנצחה. ולכן החוק הזה יכול להיות סותר את החלטת הממשלה, ולכן צריך לחשוב לפני שמאשרים.
היו"ר שלמה מולה
בבקשה, זכריה.
זכריאס יונה
חבר הכנסת מולה, ציינת שהאחריות היא בידי ההסתדרות הציונית, אבל אני לא ראיתי בהחלטת הממשלה סעיף שאומר את הדברים האלה. צריך לבדוק את העניין.
מיכל שיטרית-רבל
לא, זה לא באחריות ההסתדרות, בוא נדייק. הקרקע היא בבעלות של ההסתדרות, סליחה שאני מתפרצת.
היו"ר שלמה מולה
מי מתחזק את האתר?
מיכל שיטרית-רבל
הקרקע היא בבעלות. האתר עצמו נבנה על ידי הממשלה, מתוחזק על ידי משרד הביטחון, קיים אתר ולכן השימוש במילים – 'הממשלה תקים', הוא לא נכון.
השר מיכאל איתן
אני מתכוון למשהו אחר.
היו"ר שלמה מולה
יש לי הצעה. אני מציע להוריד את הסעיף ונגיש אותו כהסתייגות ולא נעכב את ההצבעה היום. נוריד את הסעיף הזה.
השר מיכאל איתן
נכון. אבל יש לי הצעה, אולי אנחנו כן יכולים להסכים על נוסח שאומר שבמסגרת הפעולות יכללו גם הפעולות שם.
היו"ר שלמה מולה
אני מציע שכשנגיש הסתייגות נקיים על זה דיון אחר כך.
נירה לאמעי
לא, לא, חברה', סליחה, רבותי. אם יש הסתייגות אנחנו צריכים לדון בה.
היו"ר דני דנון
יש לי שאלה. חוץ מהיזמה שלך זה הגיע מאיפה שהוא הסעיף הזה?
נירה לאמעי
וודאי.
היו"ר דני דנון
מי פנה בעניין הזה?
נירה לאמעי
הסעיף הזה לקוח מהנוסח הממשלתי שנוסח בוועדת חינוך של חוק המורשות, והוא סעיף ספציפי למרכז מורשת יהדות אתיופיה.
שלמה מולה
רק רגע, אני יודע להגיד מאיפה זה בא. מאחר שהייתה כוונה שהחוק הזה לא יקודם אלא האכסניה שלו תהיה רק בחוק מורשת עדות, אז אנחנו הצלחנו לשכנע, אני שמח, יחד עם השרים, שזה לא עונה לצרכים של עולי אתיופיה, ולכן אני מניח שזה יהיה נפרד. לכן הסעיף הזה הוא כרגע לא רלבנטי בכלל, מחוקקים חוק נפרד לגמרי. אם זו תהיה האכסניה שלו בעתיד בעוד 50 שנה, אהלן וסהלן, נוריד אותו.
זבולון אורלב
דני, גם אני ממליץ להוריד את הסעיף.
שלמה מולה
גם אני.
נירה לאמעי
רק רבותי, אם מישהו מתכוון להגיש אותו כהסתייגות, אנחנו צריכים עכשיו לדון בה ולהצביע עליה. זו רק הערה לסדר.
זבולון אורלב
אין כאן אף חבר כנסת או שר שרוצה להגיש הסתייגות.
רבקה לויפר
אנחנו מסתייגים מהסעיף.
שלמה מולה
ממה?
השר יולי אדלשטיין
אם הוא ירד אז ממה אתם מסתייגים?
היו"ר דני דנון
סליחה, יש הצעה של חבר הכנסת מולה להוריד את הסעיף. מישהו מתנגד להצעה? אוקי, אנחנו מורידים את הסעיף. נא להתקדם בבקשה.
שלמה מולה
תודה רבה.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
רציתי להגיד משהו לגבי סעיף 29.
היו"ר דני דנון
הסעיף ירד מסדר היום.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
לא, סעיף 29 הראשון. יש שניים.
היו"ר דני דנון
לא, שניהם ירדו.
השר יולי אדלשטיין
פרק האתר ירד מסדר היום.
פרופ' מיכאל קורינאלדי
השני דווקא בסדר.
השר יולי אדלשטיין
מה זה השני? המרכז יקבע, באישור הממשלה, תכנית הנצחה ויהיה אחראי להחזקתו ולניהולו של האתר.
היו"ר דני דנון
לא, לא, אנחנו לא נכנסים לזה.
השר יולי אדלשטיין
אני מציע לא להיכנס לזה. בסוף אנחנו נמוטט את המרכז הזה שאין לו תקציב ויגידו אתם אחראים ולא מקיימים את החוק.
היו"ר דני דנון
בוא נתקדם.
נירה לאמעי
פרק ד': הוראות כלליות
"סעיף 30, ניגוד עניינים
(1) חבר המועצה, חבר ועדה או עובד המרכז (בסעיף זה – חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.

(2) התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או מטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ליושב ראש הוועדה או למנהל המרכז, לפי העניין.
(3) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(4) בסעיף זה –
"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או
פרופ' מיכאל קורינאלדי
או של הוועדה המדעית. זה בסעיף (ב) בסוף. יושב ראש הוועדה, איזו וועדה? הוועדה המדעית.
נירה לאמעי
אני חושבת שזה הוגדר לפני כן. לא, חבר ועדה אני אומרת כי יכול להיות שהמרכז יקים ועדות נוספות.
שלמה מולה
נכון.
נירה לאמעי
יש הרבה פעמים ועדות משנה נוספות.

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

סעיף 21, מימון פעילות.
גבריאל מאיר
סליחה, שאלה לגבי סעיף 30 (א). האם צריכים לפרט את הוועדה בשורה הראשונה, על מנת שיהיה ברור איזו ועדה.
נירה לאמעי
אני כרגע אמרתי שאני כותבת ועדה כי יכול להיות שיוקמו ועדות משנה. המועצה יכולה בסדרי הדיון שלה לעשות כל מיני דברים כמו הקמת ועדות משנה. אז זה לא רק הוועדה המדעית. כל ועדה.
גבריאל מאיר
אז אותו עניין גם לגבי הביטוי 'ישיבות', בשורה 2. ישיבות של כל גוף שלא ייקבע בהמשך על ידי המרכז.
נירה לאמעי
מה? עוד פעם.
גבריאל מאיר
האם בשורה שנייה צריכים לפרט ישיבות של איזה גופים, ישיבות מועצה, ישיבות ועדה, על מנת שהדבר יהיה ברור.
נירה לאמעי
אני חושבת שזה ברור, זה נוסח מקובל וסטנדרטי, אבל אני יכולה לשאול את הממונה על נוסח החוק אם זה לא ברור.
גבריאל מאיר
ושאלה שלישית לגבי הנוסח, האם יש בעיה להתייחס לעובדי המרכז ביחד עם חבר מועצה וחבר ועדה, שהרי עובד הוא לא, ממתי עובד מצביע?
נירה לאמעי
לא, זו השתתפות בדיון.
גבריאל מאיר
לא צריך להפעיל פשוט את הדין השונה של העובדים שם על מנת שההוראה תהיה ברורה.
נירה לאמעי
אני לא חושבת שאנחנו נתחיל עכשיו לעשות סעיפי ניגודי עניינים לכולם. אני חושבת שזה יסרבל.
גבריאל מאיר
בסדר.
נירה לאמעי
מבינים למה הכוונה.

סעיף 31, מימון פעילות, כאן יש לנו הערה של משרד האוצר, שמבקש שיהיה כתוב בצורה ברורה כי:

"הקמת המרכז ופעילותו ימומנו מתקציב המשרד לקליטת העלייה ולא מתקציב המדינה, בכפוף להוראות סעיף 21, כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז".
שלמה מולה
מה פתאום משרד הקליטה?
זבולון אורלב
מה את קוראת עכשיו?
נירה לאמעי
קראתי את סעיף 31 והערתי כי משרד האוצר ביקש שהמילים "תקציב המדינה" יוחלפו ב"תקציב המשרד לקליטת עלייה".
שלמה מולה
מה פתאום? אני נגד. זה אומר שלא יקום מרכז. תקציב המדינה, מה זאת אומרת? ברור שתקציב המדינה.
רבקה לויפר
באף חוק אין דבר כזה.
השר מיכאל איתן
יש לי הצעה לפתור את הבעיה. אני מציע שבמקום שיהיה כתוב שזה ימומן ממשרד הקליטה, ימומן מהמשרד לשיפור השירות לאזרח.
זבולון אורלב
אז סוף סוף תקבל תקציב.
שלמה מולה
מה פתאום? מה זה תקציב משרד הקליטה? מה, אתם השתגעתם?
רבקה לויפר
אין בחוק כאלה דברים.
השר מיכאל איתן
אבל אולי אני יכול לדווח לכם קצת על השיחות שלכם.
היו"ר דני דנון
רק שנייה השר איתן, לזה נגיע בסוף. אני רוצה לשים את סעיף 31 שנייה בצד. בואו נתקדם.
נירה לאמעי
אני רק אציין שמבחינה משפטית תקציב המשרד לקליטת עלייה הוא חלק מתקציב המדינה.
היו"ר דני דנון
זה ברור. בואו נקריא את כל החוק, נגיע לנושא התקציב ונוכל לסיים. תקריאי בבקשה את הסעיפים האחרים.
נירה לאמעי
"סעיף 32, תקציב: (1) המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר ולשר האוצר לשם אישורם.
(2) שנת תקציב המרכז תהיה כשנה של תקציב המדינה".
"סעיף 33, עובדים
תנאי העסקתם של עודי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, לפי המלצת המועצה"-
וכאן, בהמשך ביקש משרד המשפטים להוסיף
"בשינויים שתאשר הממשלה".
זבולון אורלב
בשינויים או בתיאומים?
נירה לאמעי
לא, בשינויים שתאשר הממשלה. זה הערה שקיבלתי ממש לפני הדיון.
שלמה מולה
מה זה קשור לממשלה?
נירה לאמעי
אולי יסביר הנציג של משרד המשפטים. זו הערה שהגיעה לפני הדיון.
שלמה מולה
מה עכשיו הממשלה? אתם רוצים עכשיו שעל כל עובד של מרכז מורשת ילכו לשם לאישור הממשלה?
זבולון אורלב
מה שעשיתם בחוק שזר תעשו גם פה.
חנן ארליך
עורך דין חנן ארליך, משרד המשפטים. ראשית אנחנו מבקשים שגם תנאי קבלתם, לא רק העסקתם. קבלתם והעסקתם של עובדי המרכז, יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, לפי המלצת המועצה בהתאמות.
שלמה מולה
זה בסדר.
חנן ארליך
אפשר להשאיר את הנוסח – בהתאמות שייקבע השר, בהסכמת שר האוצר. אז זה לא תיאומים אלא התאמות.
נירה לאמעי
אוקי. דרך אגב, אני אמרתי לממונה לעשות התאמות. היא בדקה בכל החוקים ואמרה לי - זה תיאומים. אני מסכימה איתך על המילה התאמות.
היו"ר דני דנון
מצוין, תודה חנן. סעיף 34.
נירה לאמעי
"סעיף 34, איסור העברת נכסים: (1) המרכז לא יהא רשאי למכור, לשעבד או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
(2) המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות אלא באישור השר ושר האוצר".
זבולון אורלב
באיזה תקנות?
נירה לאמעי
בתקנות שהשר יקבע.
היו"ר דני דנון
הוא צריך לקבוע תקנות.
זבולון אורלב
לגבי החוק הזה?
היו"ר דני דנון
כן.
נירה לאמעי
כן, וודאי.
"סעיף 35, ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה".

את סעיף התחילה השארתי פתוח כרגע, סעיף 36.
היו"ר דני דנון
מה את מציעה? תציעי.
נירה לאמעי
לגבי סעיף התחילה? אני מניח שחצי שנה זה סביר.
זבולון אורלב
חצי שנה זה זמן סביר להתארגנות.
היו"ר דני דנון
אוקי, שישה חודשים.
נירה לאמעי
"סעיף 36, תחילה: תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו".
שלמה מולה
יש לי שאלה משפטית. האם המכון הזה יוכל לגייס תרומות עצמאיות?
היו"ר דני דנון
לא כתוב פה אחרת.
נירה לאמעי
כן, זה כתוב.
היו"ר דני דנון
איפה כתוב.
השר מיכאל איתן
בעיקרון, אנחנו דיברנו על זה שכן, שהתשובה תהיה כן.
שלמה מולה
לא, אני רוצה לוודא שכן תהייה אפשרות לאותו מכון לגייס כסף.
נירה לאמעי
זה מופיע. סעיף 31, מימון פעולות, "הקמת המרכז ופעילותו ימומנו מתקציב המדינה ... ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז".
שלמה מולה
מצוין, בסדר גמור.
היו"ר דני דנון
אני חוזר לסעיף 31, מימון פעולות. אני רק רוצה להזכיר שהתקיימו מספר דיונים בהשתתפות השר מיכאל איתן, שרת התרבות, משרד הקליטה וכרגע אנחנו רוצים שהשר הממונה יהיה שר התרבות על החוק הזה, ואני רוצה שהשר איתן יבהיר את הנושא, ואז נוכל להגיע לנושא של תקציב מדינה, או לא מדינה. אבל השר איתן יבהיר ונוכל לסיים את העניין.

בבקשה, השר מיכאל איתן.
השר מיכאל איתן
אני רוצה למסור שאני שוחחתי ביזמתן של שתי השרות הנוגעות בדבר, גם עם שרת הקליטה וגם עם שרת התרבות ובסוף אני אקח את כל הנימוקים. מדובר כאן בחוק מורשת, לא מדובר פה בקליטה של אנשים חיים. מדובר פה במשהו שעבר בעבר דרך הנושא של התרבות ומה שמדובר פה יותר מכל זה הבעיה התקציבית, ששרת הקליטה הסבירה לי שאם הנושא הזה יועבר לתחום אחריותה, היא לא תוכל לבצע את החוק, כפי שהוא נוסח על פי המלצות האוצר, כפי שראיתם אותן גם בסעיף הקובע שהשר הממונה הוא השר לקליטת עלייה, וגם בסעיף 31 שמדבר על נושא התקציב.
מכלל זה אני רוצה לומר משפט אחד נוסף. זה לא עולה ששרת התרבות אמרה טוב, אז אנחנו נממן את זה כן מתקציב משרדנו. שרת התרבות אמרה גם היא שהיא כן מעוניינת שהחוק יהיה בתחום הפעילות של המורשות, כפי שהיה לאורך כל הדרך והיא מוכנה לקחת את האחריות להפעלת החוק. אבל היא מודיעה בצורה המפורשת ביותר, שגם מבחינתה, כאשר מדובר על תקציב, מדובר על תקציב שיוקצה במסגרת הקצאות שהמשרד יוכל לקבל, ולא במסגרת התקציב השוטף של המשרד.

האמת היא, שיש כאן סיכון מסוים שאנחנו לוקחים, שאנחנו מחוקקים חוק שאין לנו עדיין, באופן מעשי, או יש לנו יותר מזה, יש לנו חוסר הסכמה בדבר האפשרויות לממן אותו. אבל אנחנו בצומת הזה צריכים לעשות הערכת מצב. או שלא יהיה חוק ונחכה עד שנקבל את הכסף, או שיהיה חוק. יש הרבה דברים שאפשר להתחיל לעשות אותם גם ללא תקציב. ותוך יצירת החוק ותנועה אני בטוח שיהיו הרבה גורמים נוספים שיעזרו לנו לשכנע את האוצר להקצות את הכסף. כשאני חוזר גם כאן, דובר וזה דובר בזמנו, שהתקציב לא יחרוג מעבר לסעיפים התקציביים, שזה בסביבות 5 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר דני דנון
תודה לשר איתן. אני רוצה לומר שאנחנו ---
השר מיכאל איתן
מהתקציב הממשלתי, אני מתכוון.
היו"ר דני דנון
כן. אם אני הייתי שר אני הייתי נאבק שהחוק הזה יבוא אלי. אבל אני לא שר הקליטה היום, אבל חשוב לנו לקדם את החוק הזה היום ולכן אנחנו רוצים לברך על המתווה שמוצע פה. והוועדה, אחד מהתפקידים שלה יהיה להמשיך וללחוץ, כמו שקרה בחוקים אחרים, ליישום של החוק. ואנחנו נדאג שזה מה שיקרה, שהחוק הזה יישום ויתוקצב. וגם לא מדובר חברים לא ב-500 מיליון שקלים ולא ב-50 מיליון שקלים. מדובר בעד 5 מיליון שקלים.
השר יולי אדלשטיין
למען הסר ספק, על מה אנחנו נצביע היום בסעיף 31? מתקציב המדינה?
זבולון אורלב
בוודאי.
השר מיכאל איתן
זה לא קובע כלום.
היו"ר דני דנון
כן, מתקציב המדינה.
נירה לאמעי
רבותי, זה בעיקרון סעיף שלא חייב להיות כלול בחוק.
השר יולי אדלשטיין
רצוי שיהיה.
נירה לאמעי
זה ברור שאם אנחנו מחוקקים אותו ---
זבולון אורלב
אפשר להוסיף – ושלא יפחת מ-5 מיליון.
שלמה מולה
לא, לא, אני לא רוצה.
זבולון אורלב
אמרת שלא יפחת.
רבקה לויפר
העלות המינימאלית להקמה של תאגיד סטטוטורי כמו שמציעה הצעת החוק היא משהו בסביבות ה-7 מיליון שקלים, לא 5 מיליון שקלים וזו העלות המינימאלית. ודבר שני, אנחנו עומדים על זה, הנושא של שרת התרבות או שרת הקליטה לא תואם איתנו, ולגבי סדרי העדיפות, זה בינתיים לא נלקח בחשבון בתקציב 2011-2012. זה צריך לבוא בסדרי העדיפות של המשרדים.
היו"ר דני דנון
סליחה, גברתי, 2011 כבר נגמר. 2012 – התחולה של החוק יש לה זה. זאת אומרת החוק יעבור היום בוועדה אני מאמין, יעבור במליאה, ואז המשרדים יצטרכו לעשות את ההתאמות ולהחליט על סדרי עדיפויות.
רבקה לויפר
שלא בתיאום א יתנו.
היו"ר דני דנון
אנחנו לא מבקשים שתביאו שיק עכשיו פה בוועדה.
שלמה מולה
אני רוצה לומר משהו.
היו"ר דני דנון
כן, רק בקצרה. בבקשה, חבר הכנסת מולה.
זבולון אורלב
תשמעי, גברתי, להגיד את הדבר שאת אמרת פירושו של דבר להוריד תקציבים ממוסדות תרבות אחרים, בהנחה שזה הולך לתרבות. הרי זה לא עולה על הדעת. כשמחוקקים כזה חוק כן, מתכוונים שמשרד התרבות יקבל תוספת עבור הדבר הזה וחבל להסתיר את העניין הזה. חבל להסתיר. אלא אם בא האוצר ואומר למשרד התרבות, תשמע, בזבזתם איזה סכום, ואפשר להתווכח על הדבר הזה. אבל מבחינת המחוקק זה בלתי אפשרי שיהיה תלוי יישום החוק הזה, בכך שיפחיתו תקציבים ממוסדות תרבות אחרים. מחר יחוקקו עוד חוק, ואז יפחיתו את התקציב גם של מרכז המורשת הזה. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. כמו שאם מקימים עוד תיאטרון או מקימים עוד אגודת ספורט או עוד יש ענף אולימפי, לא מורידים לענפים אולימפיים אחרים אלא בודקים לגופו.

ולכן אם בא המחוקק ואומר – אנחנו רוצים להקים מרכז – הכוונה שתקציב המדינה ימצא את הפתרון שלמרכז הזה יהיה את התקציב הדרוש. אני כופר במה שאת אומרת שהעלות זה 7 מיליון שקלים, עד אשר תגישו תחשיב מסודר.
שלמה מולה
אני רוצה להגיד כזה דבר, קודם כל יש לי חדשות בשבילך. הנה, אנחנו כמציעים נאמר שתחולת החוק תהיה מהאחד בינואר 2013, בסדר? זאת אומרת אנחנו עכשיו במרס וחצי שעה זה תשעה חודשים, יהיה לכם, לשרים הממונים יהיה ----
זבולון אורלב
לא, לא, לא, אתה טועה. אני אגיד לך למה אתה טועה. יש הבדל בין להקים את המועצה, לבחור את האנשים, שזה לא עולה כסף, לבין הביצוע התקציבי.
שלמה מולה
רגע, אני מדבר על החלק של התקציב. אני חושב שהחוק הזה יכול היה לעבור לפני שלוש שנים והקריאה הטרומית והקריאה הראשונה עברה בכנסת הקודם. ומי שתקע אותנו זה אתם, אנשי האוצר. צריך להגיד את האמת. אי אפשר כשמדובר פה באמת בפירורים, ביחס לתקציב המדינה, פירורים. זה לא כסף. זה פירורים. בכל מקום שאני בא ואומר כשמדובר בעולי אתיופיה אני יודע שהאוצר קודם כל אומר "לא". "אין". אין ואין ואין. מה עכשיו? אתם רוצים לתקוע את החוק? למה? למה זה טוב?

עכשיו לעניין של השרים. תראו, האמת היא, אני בתחילת הדרך של החוק סברתי שהאכסניה של החוק יהיה משרד הקליטה. אני סברתי, חשבתי שמשרד הקליטה יהיה מאד minded לעניין, עד להקמתו של המרכז, אחרי שיוקם יעבור למשרד התרבות. אבל בוויכוחים הפוליטיים ביחס של משרד הקליטה היום לעולי אתיופיה, אני מעדיף ---
השר מיכאל איתן
לא, אני מציע שלא ניכנס לזה. השרה דיברה איתי ---
שלמה מולה
אני מעדיף שזה יהיה עם שרת התרבות.
השר מיכאל איתן
השרה דיברה איתי ואין כאן שום עניין, להיפך. זה לא נכון. המצב הוא שהחוק, כמו שאמרת, החוק כבר מוכן, אנחנו כבר מדברים לא על תקופת אינקובציה ויש בעיה תקציבית ותו לא, ובואו נעזוב את כל שאר הדברים.
היו"ר דני דנון
תודה.
שלמה מולה
טוב, בסדר.
היו"ר דני דנון
יש לי שאלה לגבי התחולה, חבר הכנסת מולה, אתה עדיין מציע את ההצעה שלך?
שלמה מולה
אני חושב שזה ---
פרופ' מיכאל קורינאלדי
לא, לא, לא, שישה חודשים זה בסדר. עד שיקימו את זה.
שלמה מולה
אני לא יודע אם אפשר לנסח עם הדברים שאין להם הוצאות תקציביות יהיה אפשר לעשות.
נירה לאמעי
אפשר לנסח משהו כזה, אבל אני עדיין חושבת שאם יש בעיה תקציבית בכל זאת ---
שלמה מולה
אני לא רוצה שאנחנו נגיע למצב שבו חוקקנו חוק ואי אפשר לבצע.
השר מיכאל איתן
חבר הכנסת מולה, אני אגיד לך את הפרקטיקה של החיים מניסיוני. ברגע שמקימים מועצה, הופכים להיות עוד אנשים אינטרסנטיים שיעזרו לנו לדחוף את העניינים. אנחנו נצטרך לעשות לובי. בוא נפעיל את החוק, יקימו את המועצה, יתחילו להניע את התהליכים, אנחנו נוכל ל---
זבולון אורלב
היום במרס, אם אתה קובע שישה חודשים, אז בספטמבר יקומו המוסדות. זה הזמן הנכון שהם יטפלו לקראת התקציב.
שלמה מולה
אני רק אשאל אותך שאלה טכנית – האם ההתנגדות של האוצר תמנע מאיתנו את ההצבעה?
היו"ר דני דנון
לא, אין התנגדות. אני שמעתי פה את הערת האוצר ואין פה התנגדות של האוצר.
שלמה מולה
אם יהיה לך אחד בינואר 2013 – את מסירה את ההתנגדות שלכם?
רבקה לויפר
לא, הנושא הזה לא מתואם איתנו.
שלמה מולה
רק רגע, אני אומר לך לא חצי שעה, אני אומר האחד במרס 2013, בשנת התקציב 2013. מה שאת אומרת לי עכשיו – גם עם זה אני לא מסכימה איתך. אז אני חוזר בי. אז אנחנו נלך לחצי שנה.
היו"ר דני דנון
רבקה, מה עמדת משרד האוצר לגבי החוק כפי שהוצג בוועדה כרגע?
רבקה לויפר
על הנושא של שרת התרבות אני שומעת פעם ראשונה. זה לא תואם איתנו.
השר יולי אדלשטיין
רגע, מה עניין של האוצר? לא הבנתי, פעם שנייה את חוזרת על זה. מה זאת אומרת 'לא תואם איתנו איזה שר יהיה אחראי?'
רבקה לויפר
ועדת שרים ביקשה לתאם איתנו את ---
השר יולי אדלשטיין
מה? איזה שר יהיה אחראי על ביצוע החוק?
רבקה לויפר
לגבי חוק המורשות ---
השר יולי אדלשטיין
אני לא חושב שבפרוטוקול צריך להיות משפט כזה.
רבקה לויפר
לגבי חוק המורשות הכללי, שוב, אנחנו היינו שמחים שהחוק הזה היה נכנס במסגרת חוק המורשות הכללי ואז ----
זבולון אורלב
ששר האוצר יגיש הסתייגות בחתימת ידו.
שלמה מולה
ששר האוצר יגיש הסתייגות בחתימת ידו. אני רוצה לראות.
רבקה לויפר
דבר שני, לנושא התקציב כרגע בתקציב המדינה אין סעיף תקציבי עבור הנושא הזה. צריך למצוא איפה הוא נמצא.
שלמה מולה
אז יש לכם חצי שנה למצוא.
נירה לאמעי
זה לא עולה כסף למנות את המועצה.
היו"ר דני דנון
תודה. משרד הקליטה, בקצרה בבקשה.
מיכל שיטרית-רבל
אני רוצה למחות על דבריו של חבר הכנסת שלמה מולה, שהיה עובד משרד הקליטה ויודע שאין התנגדות במשרד הקליטה. אלף השרה לקליטת עלייה היא אחת מהחותמים על הצעת החוק שהוגשה בזמנו. דבר שני, השרה לקליטת עלייה הסכימה לקבל עליה בוועדת השרים לחקיקה, אבל מאחר שמורשות זה נושא במהותו שמטופל על ידי תרבות, משרד הקליטה מטפל בקליטת עולים בשלבים הראשונים, לא יודע לטפל במורשות, לכן זה נכון יותר מכל הבחינות שזה יטופל במשרד התרבות.
שלמה מולה
אבל בהתחלת החקיקה אתם רציתם את החוק.
מיכל שיטרית-רבל
וכמובן שאין משמעות לעניין הזה ---
שלמה מולה
בתחילת החקיקה ---
מיכל שיטרית-רבל
מהתקציב, אם זה שר התרבות או שר הקליטה. זה ממש לא רלבנטי.
היו"ר דני דנון
תודה. משרד התרבות.
גבריאל מאיר
אני פשוט מבקש, למען הסדר הטוב, לחזור על הדברים של השר איתן. אני ביקשתי מלשכת שרת התרבות להדגיש בעצם שני דברים, שהחוק חשוב, צריך לקדמו. יחד עם זאת, בעצם היכולת של השרה לשמש כשרה ממונה על החוק ולבצע את החוק, הוא בהחלט מותנה ותלוי בכך שתהיה תוספת תוספתית, ובלי זה לא יהיה ניתן לממש את הדברים.
השר יולי אדלשטיין
טוב, זה ברור. מקובל על כל הנוכחים.
היו"ר דני דנון
עוד לגבי הנושא התקציבי, כן.
שושנה בן-דור
לא, זה לא בנושא התקציבי בכלל.
היו"ר דני דנון
לגבי מה זה?
שושנה בן-דור
אני רוצה להעיר הערה שנדמה לי שגם קודם, בישיבה הקודמת הערתי, וזה בנושא סעיף 5.
היו"ר דני דנון
עברנו את זה כבר.
שושנה בן-דור
אני יודעת, הערתי ואני חושבת שצריכים לחזור לנושא הזה.
היו"ר דני דנון
לא, יכול להיות שלא קיבלנו את הערתך, אני לא זוכר.
שושנה בן-דור
אז אני מעלה את זה שוב, במיוחד עם הפרופסור קורינאלדי יושב מולי. נראה לי שקייס אחד, קייס ורב הם בתחום הזה במעמד מאד מאד שונה, ונראה לי שקייס אחד לא מספיק.
היו"ר דני דנון
אנחנו לא נפתח את זה כרגע.
נירה לאמעי
נציג ממשלתי אחד מכל משרד ממשלתי.
היו"ר דני דנון
אנחנו לא נפתח את זה כרגע. אנחנו סיום החקיקה. הערות בנושא התקציב.
עקיבא מנגסטו
לא, אני רוצה להתייחס דווקא בהמשך למה שאמרה שושנה, באמת בעמוד 4 סעיף (ב) כתוב "שליש לפחות מחברי המועצה". אני דווקא הייתי מציע שיהיה כתוב לפחות 50%.
היו"ר דני דנון
חבל, דיברנו על זה.
שלמה מולה
שושנה, אילו לא היו מפחיתים את מספר המועצה, אני הייתי תומך בדעתך. אבל מאחר שמספר המועצה מהדיון הקודם, יש בקשה להפחית את זה בשניים, אז אין ברירה.
שושנה בן-דור
אפשר להגיד בנושא זה אני הייתי אומרת שני קייסים בלי רב.
היו"ר דני דנון
תודה.
עקיבא מנגסטו
לא סיימתי.
היו"ר דני דנון
כתוב 'לפחות'. איך קוראים לך, אדוני?
עקיבא מנגסטו
אני עקיבא.
היו"ר דני דנון
עקיבא, כתוב 'שליש לפחות מחברי המועצה'.
עקיבא מנגסטו
לא, אני הייתי מסתייג מזה והייתי אומר שלפחות 50%.
השר מיכאל איתן
עצור שנייה. יש כאן נציגים של משרד התרבות, היה לנו חוק למורשת יהודי לוב נדמה לי. היה חוק מורשת כבר שעבר, לא?
זבולון אורלב
יש כמה חוקים.
גבריאל מאיר
יש מספר חוקים כאלה.
השר מיכאל איתן
גם לוב וגם ---
מיכל שיטרית-רבל
בוכרה.
השר מיכאל איתן
וגם בוכרה. מה כתוב שם לגבי הרכב המועצה מבחינת המינימום של יוצאי בוכרה ויוצאי לוב?
מיכל שיטרית-רבל
לא, אבל כאן זה שונה קצת. מה ששונה פה, זה לא סתם חברי מועצה מכיוון שרוצים שהמרכז הזה יתייחס גם לענייני נישואים וגירושין. זה שונה.
השר מיכאל איתן
לא, לא, אני מדבר כעת על משהו אחר, לא על הקייס ולא על הרב. אני מדבר על הסוגיה האם בחוקי מורשת אחרים שוריין מינימום של יוצאי אותה מורשת.
היו"ר דני דנון
תודה. אני רוצה לומר משפט לחברים ודיברנו על זה גם בחוקים אחרים שהעברנו לקראת חיזוק העדה של ייצוג הולם. האויב של הטוב מאד זה המצוין. אז החוק הזה הוא טוב מאד. הוא לא מצוין, אבל אני רוצה שנעביר אותו ונתקדם ובעתיד תמיד נוכל לעבור ולעשות חישובים.
שלמה מולה
אני מציע שאם יהיו בו תיקונים נמשיך לעשות תיקון, אבל כרגע להעביר את החוק.
עקיבא מנגסטו
אדוני השר, קטעת אותי. אני פשוט ---
השר מיכאל איתן
אני רוצה לעזור לך. אם אני אמצא ששם 50%, 60% ---
עקיבא מנגסטו
המטרה היא ---
שלמה מולה
עקיבא, עקיבא, אני מבקש ממך ---
עקיבא מנגסטו
לא, שאלה שנייה, יש לי עוד שאלה.
שלמה מולה
שנייה, עקיבא. אתה רוצה שיהיה חוק?
עקיבא מנגסטו
בוודאי.
שלמה מולה
אז תן לנו לסיים את החקיקה. אם צריך לתקן בהמשך אנחנו נתקן. כרגע אין צורך לעשות שום שינויים בסעיפים המוסכמים עליהם. כרגע אין צורך.
עקיבא מנגסטו
השאלה השנייה בעמוד 9. עובדים. תנאי העסקתם, כאן מתייחסים לגבי עובדים רק בקרב יוצאי אתיופיה, או שגם עובדים אחרים.
קריאה
זה לא משנה.
שלמה מולה
לא. לא נכניס עכשיו בקרב יוצאי אתיופיה. לא.
היו"ר דני דנון
המרכז יהיה כפוף לחוק שעבר לגבי ייצוג הולם. אני מניח.

הערת היועצת המשפטית לפני ההצבעה. בבקשה.
נירה לאמעי
בעקבות הערתו של השר מיכאל איתן לגבי יוצאי אתיופיה, אני רוצה לבקש את הרשות מבחינה ניסוחית לבדוק שוב את הנושא יותר לעומק עם משרד המשפטים, כדי לוודא שלא נוציא החוצה חלילה אנשים שלא נולדו באתיופיה.
שלמה מולה
מאה אחוז.
נירה לאמעי
כשאנחנו יודעים בוודאות מה כוונתנו.
השר מיכאל איתן
אם את כבר הולכת, תבואי גם עם ההמלצה שלי – וצאצאיהם.
נירה לאמעי
אני יודעת, לוקחים את זה בחשבון. אני רוצה באמת לוודא את הנושא הזה, כי הוועדה כאן, מעבר למילים, רוצה שיהיו שם אנשים שהם לא רק ילידי אתיופיה, אלא גם בניהם או מארץ המוצא.
היו"ר דני דנון
תודה. לפני ההצבעה אני רוצה להודות לשר איתן ולשר אדלשטיין על ההירתמות ועל הנוכחות בישיבות. אתם לא תוכלו להצביע היום, אבל אני יודע שאם הייתם יכולים להצביע הייתם מצביעים בלב חפץ. להודות לחברי הכנסת אורלב ומולה, ולעוד חברי כנסת אחרים שלא נמצאים פה, שגם הם תמכו, מיכאלי ואחרים שתמכו בחוק.

אני מבקש להצביע.
שלמה סלומון אקלה
סליחה, הערה לפרוטוקול.
היו"ר דני דנון
לא סליחה, סליחה, אני כרגע באמצע ההצבעה.
שלמה סלומון אקלה
סליחה, בסדר, אבל אני מבקש ממך. אתה לא נותן לי זכות דיבור. הרבה פעמים אני מצביע ואתה לא נותן לי לדבר.
היו"ר דני דנון
את דיברת היום. אנחנו באמצע הצבעה כבר.
שלמה סלומון אקלה
אני מבקש, זה לטובת העניין.
היו"ר דני דנון
כן בקשה.
שלמה סלומון אקלה
קיים מרכז מורשת ליד אתיופיה. הוא מתקדם. אני הייתי מבקש לפרוטוקול, איך להלביש את כל החלטת החוק הזה על המרכז הקיים. יכול להיות מחר אנחנו נעשה את טקס אבן הפינה.
היו"ר דני דנון
בשביל זה יש מועצה שתוקם ויהיו בה חברים ונציגי משרדים ומספיק יפעילו שיקול דעת ונציגי ארגונים להפעיל את שיקול הדעת על מה שאתה אומר ואתה צודק. אתה צודק, אבל זו תפקידה של ---
שלמה סלומון אקלה
אבל זו החלטת בג"ץ והחלטת השרים לענייני קליטה.
נירה לאמעי
אבל אי אפשר לכתוב את זה בחוק. אתה צודק, אבל אי אפשר לכתוב את זה בחוק.
היו"ר דני דנון
זה בדיוק תפקיד המועצה ואני בטוח שזה יעלה בישיבה הראשונה של המועצה, מה הם עושים הלאה.

אני מבקש להצביע. חבר הכנסת מולה מצביע במקום חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ.

מי בעד?
זבולון אורלב
אני ארים את ידי, אבל אל תספור אותה.
היו"ר דני דנון
מי בעד נוסח החוק כפי שהוצע? שניים בעד. מי נגד? מי נמנע?

לחבר הכנסת אורלב אין פה זכות הצבעה לכן לא ספרתי את קולו. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

הצבעה

בעד - 2
נגד - 0

נמנעים - 0
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר דני דנון
אני רוצה להודות לכל מי שתמך ועזר. אנחנו רוצים שאחת הישיבות של הועדה בקרוב תתקיים במרכז עצמו.
השר מיכאל איתן
ותודה ליושב ראש הוועדה על הנחישות.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:40.>

קוד המקור של הנתונים