ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/02/2012

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס':08554512)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1028 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012), שעה 9:25
סדר היום
<אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס':08554512)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אורי אריאל

ציון פיניאן
מוזמנים
>
יהודה מונסנגו - מנהל תחום בכיר מחלקת מל"כרים, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס':08554512)>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס':08554512).

יהודה, בוקר טוב, בבקשה.
יהודה מונסנגו
בוקר טוב. אני מתכבד להביא כאן רשימה שאדוני אמר את מספרה לאישור הוועדה. מדובר ב-24 מוסדות לעניין סעיף 46 לפקודה. הגופים האלה נבדקו על ידינו ונמצאו ראויים לקבלת סעיף 46, הומלצו על ידינו לשר האוצר ושר האוצר אכן קבע אותם לעניין סעיף 46 וכמו שהחוק דורש, נדרש כרגע אישור של ועדת הכספים בעניין הזה. כל האישורים עם אישור ניהול עדכני.
היו"ר משה גפני
הקרן לקידום המיעוטים בישראל, זה סעב נגייב?
יהודה מונסנגו
כן. מספר 16 ברשימה.
היו"ר משה גפני
הוא דיבר אתי כמה פעמים.

בנימין, יש בעיות עם הרשימה הזאת?
בנימין למקין
לא. בדקתי את הרשימה וכולם מתאימים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הרשימה – פה אחד

הרשימה אושרה

הרשימה אושרה. תודה רבה. אנחנו עוברים לדיון הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:30>
סימוכין
01244512
ירושלים,ו' באדר התשע"ב

29 פברואר 2012

לכבוד

ד"ר יובל שטייניץ

שר האוצר

משרד האוצר

ירושלים

שר נכבד,
הנדון
רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מכתבך מיום כ"ג בטבת התשע"ב (18.1.12)
רשימה מס'
08554512

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:
שם העמותה
מספר

1.
א"ז – לגילוי אפסיות זולתו (ע"ר) – מאושר לשנה
580503258

2.
תפארת אלישע ברמות – ירושלים
580305647

3.
שערי עזרה לאחדות עם ישראל
580373827

4.
קהילה דתית לאומית מזכרת בתיה
580438059

5.
למען ילדי מפתן השרון (ע"ר)
580281160

6.
אוצר אשר עזרא (ע"ר)
580444529

7.
עזרת אחים לעזרה הדדית, בית שמש (ע"ר)
580435717

8.
קידום פעילות סטודיו למשחק, מיסודו של ניסן נתיב (ע"ר)
580107977

9.
מוסדות חינוך וחסד – חולון (ע"ר)ׂׂׂׂׂׂׂׂ
580480754

10.
כתף חמה (ע"ר)
580503480

11.
מרכז לתורה והוראה – מרכז פתח תקווה – מאושר לשנה
580519346

12.
אמרי שפר – הוד השרון (ע"ר)
580485597

13.
עמותת שחייני ירושלים
580115814

14.
אור הפרדס – פרדס חנה (ע"ר)
580457182

15.
פותח את ידך – זכרון יוסף חיים (ע"ר)
580457240

16.
הקרן לקידום המיעוטים בישראל (ע"ר)
580296077

17.
קרית ליובאויטש רמת שלמה
580294908

18.
בשביל העתיד (ע"ר)
580422285

19.
עלי הופ לאילוף כלבי נחיה לחרשים – עוורים (ע"ר)
580467454

20.
מיד ליעד
580509685

21.
תפארת אורות להעצמת אוכלוסיות שונות (ע"ר) – מאושר לשנה
580532323

22.
חינוך עם חיוך (ע"ר)
580486199

23.
וכל בנייך (ע"ר)
580501096

24.
מוסדות רצון השם – בית שמש (ע"ר)
580515435בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מח' מלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים