ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/02/2012

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית.

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
27/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 247>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012), שעה 15:15
סדר היום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב-2012, (מ/654), לפני הקריאה השניה והשלישית.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
חיים זקס - עוזר ראשי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב-2012, (מ/654), לפני הקריאה השניה והשלישית>
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים, אני פותח ישיבה שתיכנס להיסטוריה. על סדר יומנו: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב-2012, (מ/654) לפני הקריאה השניה והשלישית. נדירים המקרים שאנחנו עושים את זה ומסכימים לבקשות מהסוג הזה, אבל כפי שאני מבין, יש הפעם סיבה. יש דחיפות אמיתית. בבקשה, רק מה שמך?
חיים זקס
חיים זקס.
היו"ר יריב לוין
חיים זקס, בבקשה.
חיים זקס
בעוד כמה ימים – אולי אני אקדים, אני אסביר את התיקון המשמעותי בחוק ההוצאה לפועל, שהוא תיקון 29. רשמי ההוצאה לפועל היום חלקם הם רשמי בית משפט, וחלקם גם רשמי בית משפט וגם רשמי ההוצאה לפועל. חלק משינוי המבנה בהוצאה לפועל והעברת ההוצאה לפועל ממערכת בתי המשפט ליחידה במשרד המשפטים, רשות האכיפה והגבייה, המשמעות היא שרשמי בתי המשפט שהיתה להם סמכות לדון בענייני ההוצאה לפועל יפסיקו להיות רשמי ההוצאה לפועל, ויעברו לבתי המשפט. זה בערך 15 רשמים.
המעבר הזה קורה בסוף החודש. אנחנו רוצים לאפשר לאותם רשמים לסיים את הדיון בתיקים שהם החלו לטפל בהם. התיקון הזה לא יחול רק על אותם רשמים, זה תיקון שהוא נכון ביחס לרשם שפורש, שיוצא לקצבה; וגם בקשר לרציפות הדיון בהוצאה לפועל, שרשם שמאיזושהי סיבה לא יכול להמשיך את הדיון, רשם אחר בהוצאה לפועל יכול להמשיך את הדיון. זו סמכות שקיימת גם אצל השופטים.

אנחנו רוצים להחיל את הסמכות הזאת לרשמי ההוצאה לפועל, ובעיקר לאפשר את הסמכות הזאת בעת הזאת כדי למנוע מצב שהרבה תיקים פשוט יצטרכו לדון בהם מחדש בגלל השינוי המאוד מאסיבי שקורה עכשיו בהוצאה לפועל.
היו"ר יריב לוין
אני מבין. אני מבין, הלכה למעשה, שהמצב החוקי הקיים הסתיים ב-29 - -
חיים זקס
לפברואר.
היו"ר יריב לוין
- - לחודש הזה, ומכאן הדחיפות. טוב, תודה רבה.
ירדנה מלר-הורוביץ
מזל שיש 29 בפברואר.
היו"ר יריב לוין
כן. אז לאור זאת אני מציע לאשר את הבקשה.

הצבעה
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה אחד, ללא מתנגדים, וללא נמנעים. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 15:25.>

קוד המקור של הנתונים