ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/02/2012

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת),התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
29/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 661>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012), שעה 9:30
סדר היום
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת),התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
מירב קורוסטישבסקי - אגף שוק ההון, משרד האוצר

עבד חסדייה - מח' פנסיה באגף שוק ההון, משרד האוצר

דודי קופל - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

דב סיני - מנכ"ל - ד.ס.ש. ייעוץ ושירותים בע"מ

אשר דורון - סמנכ"ל פיתוח עסקי-ד.ס.ש. ייעוץ ושירותים בע"מ
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)>
(הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת),התשע"ב-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע, ו' באדר, ה-29 בפברואר 2012. הישיבה הזאת היא ישיבה מיוחדת, כי התאריך מתקיים פעם בארבע שנים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והנושא הוא תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), התשע"ב-2011.
חבריי מהאוצר, אני לא יודע כמה זמן אתם עובדים באוצר, אבל אי שם, אני חושב ב-2009, בחוק ההסדרים בדרישה מזורזת ביקשתם לקבוע את התקנות האלה ואחר כך הארכתם אותם ל-2010 ואחר כך 2011 ו-2012 ועכשיו מה אתם רוצים? עד ינואר 2014. זו פעם אחרונה שאתם רוצים? אתם רציניים? תגידו לי. קודם כל לחוק ההסדרים מהר, על פניו לראות כאילו גונבים. חוק ההסדרים הוא חוק מהיר להציל את המשק הישראלי. 2009, מהר להציל את המשק הישראלי לפני שנופלים השמים. אין זמן לחקיקה רגילה, צריך את זה בחקיקה מזורזת, הצלת הכלכלה הישראלית. 2009. אחר כך מביאים את זה ל-2014. מאיפה אני יודע שזה 2014? תאריך את זה פעם שלישית או רביעית. תנו לי להבין שאני לא כלי משחק במשחק הזה. למה לא הפעלתם סנקציות למי שלא עמד בזה עכשיו?
דודי קופל
אני אתייחס קודם כל לגבי התקנות שמונחות כאן.
היו"ר חיים כץ
עזוב את התקנות, התקנות פחות חשובות לי.
דודי קופל
זה רלוונטי ל---
היו"ר חיים כץ
תקשיב, השאלה שלי אליכם היא למה לא הפעלתם סנקציות למי שלא עמד בתקנות ב-31 בדצמבר 2011? אם אני אדע למה לא הפעלתם סנקציות אני אדע מה תעשו ב-2014 כשלא יעמדו בתקנות. יישב פה, אני לא יודע, אתה או ילד צעיר חדש, שיבוא במקומך---
דודי קופל
אני מודה על המחמאה.
היו"ר חיים כץ
יישב פה ילד צעיר חדש שיבוא ויבקש להאריך את זה עד 2016. אז אם אתם רוצים ישר עד 2016 תגידו, בשביל למנוע את הבושה של אותו ילד צעיר אחרי זה שיבוא.
דודי קופל
אני אנסה בכל זאת להסביר על מה מדובר, אנחנו לא מדברים על הארכת ההסדר הקיים בסעיף 2 בחוק קופות גמל עד 2014. אני טיפלתי בתקנות הללו ואנחנו לא מדברים על הארכת ההסדר הקיים בסעיף 2 בחוק קופות גמל עד 2014, אנחנו מדברים על מקרים מסוימים מתוך כלל המקרים, כלומר רוב המיזוגים כבר בוצעו עד סוף 2011, אנחנו מדברים על מקרים ספציפיים שאנחנו סבורים, לפי הסמכות שהייתה מלכתחילה בחוק---
היו"ר חיים כץ
מקרים ספציפיים כמו למשל?
דודי קופל
אני אפרט. המקרה הראשון, תקנה אחת עוסקת במקרים שבהם חברה-מנהלת מנהלת יותר מקופת גמל אחת מאותו סוג באמצעות גופים מתפעלים שונים. במקרים האלה אנחנו סבורים שנכון להאריך את זה עד 2014.
היו"ר חיים כץ
למה?
דודי קופל
מכיוון שהמיזוג שנדרש במקרים הללו על מנת לתפעל רק קופת גמל אחת מאותו סוג הוא מורכב ומסובך לאין ערוך יותר מאשר מיזוג סטנדרטי.
היו"ר חיים כץ
איזה חברות יש כאלה?
דודי קופל
איזה חברות מתפעלות?
היו"ר חיים כץ
כן.
דודי קופל
יש בנקים רבים שעוסקים בזה.
היו"ר חיים כץ
עזוב את הבנקים, איזה חברות, איזה בתי השקעות מנהלים יותר מקופה אחת ומאותו סוג?
דודי קופל
רוב בתי ההשקעות---
קריאה
אני מנסה לעזור לו.
היו"ר חיים כץ
הוא לא צריך עזרה. תאמין לי, גם אני יכול לעזור לו, אבל אני רוצה שכשהאוצר בא לפה שיבוא מסודר ולא יטרטר את הוועדה כל כך הרבה בעניינים ש... גם אני יודע שאקסלנס יושב ב-17 בנקים, אל תגיד לי שיש רק חמישה בנקים.
רונן סולומון
האמת היא שיש חמישה בנקים, אבל לא משנה. הם לא יושבים ב-17, אבל לא קריטי.
היו"ר חיים כץ
אבל הם יושבים בכל הבנקים האפשריים האחרים. בכולם. הם איחדו קופות אבל יושבים בכל הבנקים, למה? למה הם צריכים עד 2014 בשביל לאחד קופות?
רונן סולומון
אם תיתן לי לענות אני אסביר לו, אבל בזכות הדיבור שלי, שיסיימו.
היו"ר חיים כץ
תרשום לך את הדוגמה. אקסלנס, לדוגמה, איחדה את הקופות בכל בנק, יחד עם זה היא יושבת בכל הבנקים.
דודי קופל
חלק גדול מהעניין הזה נבע כתוצאה מרכישת---
היו"ר חיים כץ
חלק גדול נבע מזה שיהיו להם עשרות קופות שבאחת הקופות תהיה תשואה גבוהה והם יפרסמו את התשואה של הקופה הזאת ויטעו את הציבור. לא שום דבר אחר.
דודי קופל
לכן יש את התיקון לסעיף 2 לחוק קופות הגמל, בדיוק מהסיבה הזאת. ועם זאת אנחנו סבורים שבמקרים הללו שבהם יש יותר מקופת גמל אחת מאותו סוג---
היו"ר חיים כץ
מה תהיה הסנקציה ב-2014?
דודי קופל
מה הסנקציה?
היו"ר חיים כץ
מי שלא יעשה. מאיפה אני יודע---
דודי קופל
הסנקציות הרגילות שקבועות בחוק.
היו"ר חיים כץ
מה תהיה הסנקציה, מהי הסנקציה הרגילה שקבועה בחוק? תגיד לי אותה.
דודי קופל
אני לא יכול---
היו"ר חיים כץ
תשמע, אתה בא לפה מוכן? אתה מבקש ממני שאני אאשר לך נהלים, זה לגיטימי, ברור לך שאני לא עובד באוצר. לפני שאני מאשר ואם אני רוצה לאשר, אני רוצה להבין שאתם לא עושים ממני צחוק.
דודי קופל
אני יכול לבדוק את זה.
היו"ר חיים כץ
תבדוק.

אתה יודע מה הסנקציה?
רונן סולומון
קודם כל אני אציג את עצמי, רונן סולומון, מנהל איגוד קופות הגמל בלשכת המסחר, אני אענה על הכול. אני אתחיל מהאחרונה לראשונה, סנקציות למעשה נקבעות בתיקון לחקיקה בנושא האכיפה המנהלית שמשרד האוצר, אגף שוק ההון העביר לא מזמן, אלה סנקציות שמגיעות אפילו לכמה מיליוני שקלים, כולל סנקציות אישיות על נושאי משרה. אבל זו לא הסוגיה, הסוגיה שמונחת כאן זה הנושא של הארכה מסוימת של מיזוג הקופות---
היו"ר חיים כץ
מה זה מסוימת? שנתיים.
רונן סולומון
נכון, רק מהסיבה שחלק מקופות הגמל מתופעלות על ידי מתפעלים שונים, תיכף נגיע לאיך עובד מתפעל וגם יש כאן באולם מתפיל, אבל חלק מהמתפעלים עובדים בפורמטים שונים, תוכנות שונות, ולא ניתן לבצע את ההסבה ממתפעל אחד לשני במה שנקרא בקליק אחד במחשב.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתה צריך על אמת?
רונן סולומון
אני אסביר, אדוני.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך להסביר, אבל תן לי, אני לא עומד בהתרגשות. כמה זמן אתה צריך על אמת בשביל לחבר את הקופות?
רונן סולומון
לחבר את הקופות לאותו מתפעל זה מיד.
היו"ר חיים כץ
חיברת, להעביר אותן לבנק אחד, לבחור לך את הבנק.
רונן סולומון
חלק מהמהלך הזה הוא מהלך שמשתלב יחד עם המודל החכם, המודל הצ'יליאני, ולכן יש פה מהלך ש---
היו"ר חיים כץ
תשמע מה אני אומר לך, המודל סו קולד חכם, קרי המודל הצ'יליאני, לא רואה אותו מתבצע בחמש השנים הקרובות.
רונן סולומון
אדוני, זה הונח כבר לאישור ועדת הכספים.
היו"ר חיים כץ
אז מה?
רונן סולומון
יש שם לוחות זמנים וכדומה.
היו"ר חיים כץ
אז מה? גם פה היו לוחות זמנים, 2009, אתה היית שם.
רונן סולומון
אני הייתי שם, נכון. אני מסכים שאז בזמנו גם התנגדנו בחוק ההסדרים שזה יעבור בזריזות כי ידענו שיש את הנושא---
היו"ר חיים כץ
מה אומר המודל הצ'יליאני?
רונן סולומון
המודל הצ'יליאני מדבר על התאמת חיסכון לפי מאפייני העמית, בעיקר על ידי מאפיין גיל בשתי דרכים, או שאנחנו קובעים את התאריך של גיל הפרישה שלו ואז רמת הסיכון שלו לאורך השנים יורדת, או שהוא עובר במעין טייס אוטומטי ולאורך השנים הוא פשוט לאט לאט---
היו"ר חיים כץ
כמה אג"חים יקבלו מגיל מסוים?
רונן סולומון
עוד פעם, לפי המודל החכם כל חברה מנהלת למעשה תקבע כמה קטגוריות---
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, מה הגיל הממוצע של החוסכים בקופות הפנסיה?
רונן סולומון
הגיל הממוצע?
היו"ר חיים כץ
כן, בקופות החדשות.
רונן סולומון
אין לי את הנתון.
היו"ר חיים כץ
עזוב אותך, אתה בן אדם רציני, אתה מנהל את קופות הגמל, יש לך את הנתון.
רונן סולומון
אין לי את הנתון איתי.
היו"ר חיים כץ
בוא אני אעזור לך קצת, תשמע, יש לנו כמה דקות. הקופות נפתחו ב-95', עד אז היו הקופות הוותיקות. מ-95' עברו 17 שנה, התחילו לחסוך בגיל 25, קח ממוצע, לומדים, 25 ועוד 17, 42. זאת אומרת 20 שנה לא היה אג"חים. יישבו פה בעוד 20 שנה ויחרטטו. המודל הצ'יליאני זה בית קברות לפנסיה הישראלית, תשמע מה אני אומר לך. זה יהיה טוב לשרלטנים. מישהו אמר לי במאבק על דמי הניהול, שהקופה של התעשייה האווירית בארבע השנים האחרונות עשתה תשואה 0, או 0.34.
רונן סולומון
יכול להיות, אני לא בדקתי.
היו"ר חיים כץ
נגיד שכן. הוא לא אמר כמה היא עשתה ב-2011, הוא לא אמר כמה היא עשתה ב-2010, הוא לא אמר כמה היא עשתה ב-2009, הוא גם לא אמר כמה היא עשתה ב-2007 ולא ב-6, ולא ב-5, ולא ב-4, 3, 2 ו-1. הוא אמר ממוצע, ב-2008 היה שרלטן והקופה, בניגוד להוראות ובניגוד לכול, בחמש דקות, באופציות, הוא סידר 400 מיליון. כמו שהיה בפריזמה. הוא רצה להיות פופאי, רצה בכל השוק שיורד להראות 'וואלה, הצלחתי ואני היחידי שעושה'. תשמע, זה הולך לשם, זה הולך לשם.
רונן סולומון
מאחר שהדיון הוא לא המודל החכם, ואנחנו יודעים שלמודל החכם עוד נכונו הרבה דיונים, אמנם בוועדה מקבילה, אבל אם אני יכול בכל זאת לחזור לנושא---
היו"ר חיים כץ
אחרי שאמרת שזה הונח, אז אני כבר אדאג שכל הדיונים יהיו בוועדות המשנה.
רונן סולומון
אין לי שום בעיה, להיפך, אני אפילו בעד בנושא הזה, כפי שאדוני יודע. אמנם הייתה לנו מחלוקת בנושא של דמי הניהול אבל בנושאים אחרים אנחנו די באותו קו חשיבה. אני אומר ככה, לגבי התקנות האלה---
היו"ר חיים כץ
כמה אתם צריכים על אמת?
רונן סולומון
אנחנו צריכים את זה בגלל המתפעלים, כי לא ניתן לבצע... כלומר נכון שיש היום קופות שנקנו ממתפעלים שונים, הרי כל אחד קנה קופות מבנקים שונים ואז היסטורית הוא השאיר אצל אותו מתפעל, עם גוף שציינת מקודם ולא משנה כרגע מה שמו, הוא קנה מגוף מסוים ואז הוא קנה עוד כמה קופות מגוף אחר.
היו"ר חיים כץ
כמה שנים אתה צריך בשביל לגמור את זה? תגיד לי.
רונן סולומון
אז אני אומר, התחלנו את המהלך הראשון, את הפעימה הראשונה כבר ביצענו, הבאנו גם לאדוני נתונים על כמות הקופות שהתמזגו. כרגע אנחנו מבקשים עד סוף 2013 את הנושא של התקפלות בין המתפעלים.
היו"ר חיים כץ
התאריך הזה שבא מהאוצר, זה בא כדרישה שלכם?
רונן סולומון
זה לאחר שישבנו עם משרד האוצר ויחד עם המתפעלים, זה היה בישיבה משותפת, יחד עם המתפעלים ויחד עם משרד האוצר ויחד איתנו. הבנו את המצוקה של המתפעלים, המתפעלים לא מדברים על אותן מערכות תפעול, המתפעלים, אנחנו צריכים להבין, רובם אלה מערכות בנקיות שכל מערכת בנקאית עובדת על פלטפורמה מחשובית נפרדת.
היו"ר חיים כץ
יש פה מעבר לתפעול כסף?
רונן סולומון
עלות כספית?
היו"ר חיים כץ
כן.
רונן סולומון
יש גם עלות כספית, הקופה היא זו שתספוג אותו כמובן. כמובן הקופה צריכה בהמשך---
היו"ר חיים כץ
אתם בהתייעלות, הורדנו את דמי הניהול, אתם צריכים להתייעל. המעבר לבנק אחד, במקום חמישה בנקים, כמה זה יחסוך לכם?
רונן סולומון
המתפעלים שלנו לא מסוגלים. המתפעל הוא ספק שלנו, אם המתפעל שלי לא מסוגל לעשות את זה, אני לא יכול להגיד לו לעשות את זה ביום. הבנק לא מסוגל לעשות את זה, יש לו גם יכולות מחשוביות---
היו"ר חיים כץ
אני לא אומר ביום. אנחנו משחקים בזה כבר שלוש-ארבע שנים. כמה, על אמת... תשמע, זה האינטרס שלכם, אם אתם רוצים לחסוך בעלויות, אם קיצצו את דמי הניהול ואתם רוצים לחיות ולהרוויח ואין סיבה שלא תרוויחו, אתם לא עובדים לשם שמים, אתם צריכים להרוויח, כשהלכנו לקיצוץ דמי הניהול רצינו שהחוסכים ייפגשו עם יותר כסף ושאתם תרוויחו. כמה מינימום זמן אתה צריך? בשביל להלחיץ את עצמכם. אתה יודע, כשאתה קובע יעדים... כשאתה אומר שיש יעד 31 בדצמבר 2013, לא תגמור את זה אז---
רונן סולומון
אני אומר, מאחר שכל הנושא הזה היה בהתדיינות מול משרד האוצר במהלך תקופה ארוכה וגם הבנקים המתפעלים ישבו איתנו, כולם, אז עוד פעם, ברור שהאינטרס שלנו, אנחנו חברות עסקיות, אנחנו רוצים ש---
היו"ר חיים כץ
אני הסברתי לו ואמרתי שאני לא עובד באוצר. פה הוועדה הזאת היא ועדה חושבת שמבינה קצת בעניין, ואם היא לא מבינה, היא מתייעצת ושואלת ובודקת ואם האוצר צודק, כמו שקורה לפעמים, אז בסדר, ואם הוא לא צודק, כמו שגם יכול לקרות לפעמים, גם בסדר. נשאלת השאלה, אם אתה צריך עד 2014.
רונן סולומון
כן, אנחנו צריכים.
היו"ר חיים כץ
אתה בטוח?
רונן סולומון
אני במאה אחוז אומר את זה.
היו"ר חיים כץ
וב-2014 אתה גומר?
רונן סולומון
אנחנו נכנסנו לתכנית עבודה, הבנקים נכנסו בנושא הזה לתכנית עבודה, הם כבר יודעים שיש פה תכנית עבודה שהם צריכים לסיים עד 1 בינואר 2014, סוף שנת 2013. יש גם כל מיני שיקולים שזה חייב להתבצע בסוף שנה, אני לא יכול עכשיו לפרט, כי אני לא מומחה בתפעול, למה זה צריך לעבור חשבונות דווקא בסוף שנה, יש פה שיקול מסוים שזה צריך להיות דווקא בסוף שנה, סוף השנה הזאת לא יכול להיות, כלומר סוף 2012 זה לא יכול להיות, לכן אנחנו מדברים על סוף 2013.
היו"ר חיים כץ
אוקי.

כן, אדוני, רצית להגיד משהו?
דב סיני
שמי דב סיני, מנכ"ל, בעל חברה שעוסקת בתפעול קופות גמל, לא שייך לבנקים, מתחרה בהם והם מתחרים בי, אני הקטן, הזבוב, הם הפיל הגדול.

אנחנו חברה של כ-80 עובדים היום, שנותנים שירותים למספר גופים מוסדיים בקטע מהקופות שלהם, כשקטע אחר של הקופות שלהם בבנקים. אני ישבתי כאן לפני שנתיים וחצי בוועדה ויש כאן את הפרוטוקול של אותה ישיבה שהייתה ב-2009, גם רונן, והיו פה טענות על כל התהליך למה אז בזמנו נאמר שלא כדאי. להזכירך התהליך הזה היה זריז, מרגע שהוא עלה על נייר עד שהוא הגיע הזה זה היה קצר מאוד, להבדיל מכמות הזמן ש---
היו"ר חיים כץ
אם אני לא טועה, זה עבר בחוק ההסדרים ב-2008, נכון?
דב סיני
לא, ביולי 2009.
היו"ר חיים כץ
לא, הדיון היה פה, אבל יכול להיות שהוא עבר פעם ראשונה בחוק ההסדרים ב-2008.
דב סיני
אתה יודע מה? לא זכור לי כך, אבל ב---
היו"ר חיים כץ
יכול להיות, אוקי, אני בגילי לא רואה קצת---
דב סיני
אל תתחרה איתי על הגיל.
היו"ר חיים כץ
---לא שומע קצת, לא זוכר הרבה.
דב סיני
בכל אופן אני רוצה, ברשותך, לצאת מהדיון על 2014-15 או 2013, לחזור אחורה לעצם הנושא הזה. בשנתיים וחצי שחלפו מאז יולי 2009 כן היה זמן לדבר, להתייעץ, עם כל העולם, עם אנשי האוצר ועם כל האחרים, ולמעשה היו לי מספר תובנות ואני בעצם רוצה להעלות כאן שתי נקודות ואחרי זה---
היו"ר חיים כץ
זה אומר שבתקופה הזאת לא נעשה כלום.
דב סיני
לא, נעשה מיזוג אצל מתפעל, כולל אני, מיזגתי קופות של גופים, היו לי כמה קופות מאותו סוג, מיזגתי אותן ב-2011.

שתי נקודות אני רוצה להעלות---
היו"ר חיים כץ
אצל המתפעלים, לכל קבוצה יש קופה אחת?
דב סיני
למיטב ידיעתי כן, הלקוחות שלי, אצלי קופת גמל אחת, קרן השתלמות אחת, למעט קופות ייחודיות שישנן. הסטנדרטיות אוחדו.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן לקח לך אצל חברה מסוימת החיבור של כל הקופות?
דב סיני
אצלי תהליך כזה לקח בתוך היחידה התפעולית שלי לחבר אותם, התהליך עצמו, מרגע שסיימנו, זה כחודש ימים, התהליך הוא לחיצה על כפתור והתהליכים, אבל ההכנה לקראת, מבחינת מערכות תוכנה, היערכויות, תכניות עבודה, הרי זה משפיע על הרבה דברים, אז עסקנו בזה בצורה אינטנסיבית כחצי שנה. סדר גודל, בהתארגנויות בגוף המוסדי. אצלנו בבית---
היו"ר חיים כץ
אחרי החיבורים היית צריך להוריד את כמות העובדים שלך?
דב סיני
בדיוק אתמול היינו שם בישיבה בדיון, להרים את הראש אחרי האבק של המיזוג, עדיין כרגע יש מסה גדולה של עבודה כי כל מיני דברים צפים עקב המיזוג, אבל בהחלט אנחנו רואים בתום הרבעון הזה שכוח האדם יכול להיות שקצת יצטמצם.
היו"ר חיים כץ
מה זה קצת?
דב סיני
מה שקורה זה, לגוף שאני מדבר עליו, לקחנו קופות רגילות---
היו"ר חיים כץ
אנחנו נדבר עליך. בלי לנקוב בשם אפילו.
דב סיני
בלי לנקוב, אף אחד לא יודע וכולם בערך יודעים, מי שמכיר אותי. בכל אופן לקחנו קופות רגילות והפכנו אותן לקופת מסלולים לקראת המודל החכם בעתיד. התפעול של קופת מסלולים מצד אחד הוא יותר קשה וכבד תפעולית, היא מצריכה יותר משאבים היומיומיים ולכן המסקנה שלנו הייתה בין ירידה קטנה לאותו דבר בגלל שהוספנו עבודה שהפכנו קופות גדולות רגילות למסלול בתוך קופת מסלולים לבין העובדה שבאמת ארבע קופות נהפכו לאחת, אז זה פחות עבודה.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים להערכתך אתה צריך להוריד?
דב סיני
מניסיון שלי, אם אתה שואל פרקטית, כלום לא יירד, כי תמיד מוציאים מהאבק עוד עבודות ומוציאים---
היו"ר חיים כץ
לא, עזוב, בפועל אם אין לך בררה ואתה צריך להתייעל?
דב סיני
להערכתי סדר גודל של 5% מכוח האדם, אבל אני מדבר על כוח האדם, סליחה, הזול. ברמת המנהלים וראשי הצוותים, הם יישארו, אבל יכול להיות קלדנית אחת פחות, מנהלת חשבונות אחת פחות, מצוות של עשרה עובדים יירד אחד אולי בערך, אולי עובדת אחת. אבל אני אומר שוב, ברמה הכלכלית זה לא משהו דרמטי, כי זה לחיסכון ב---
היו"ר חיים כץ
ואת זה, לדעתך, ניתן לעשות תוך שנה.
דב סיני
תרשה לי לא להביע דעה. חברי יושב פה. אמרנו, לפרוטוקול, אני רציתי בעצם לדבר... יש לי מה לומר על מיזוגים, פרופסור למיזוגים, אני כבר קצת שנים כאן בענף, בתחום, רק מ---
היו"ר חיים כץ
תגיד קצת על מיזוגים, יש לנו חמש דקות.
דב סיני
אבל אתה תיתן לי אחר כך להגיד את מה שאני רוצה, לא תגיד 'זמנך עבר'.
היו"ר חיים כץ
לא יהיה לי זמן, אז תגיד את מה שאתה רוצה.
דב סיני
בפרוטוקול, בישיבה שהייתה כאן, ארנון שגב העלה בקשה וביקש להעמיד את זה על ארבע קופות. שאלת אותו אז שאלה קצרה, 'זה לא נראה לך יותר מדי?' הדיון היה מאותן עשרות, מאות קופות, כאשר הלכו מקצה לקצה, מ-20 קופות בגוף לאחת. אומר ארנון, ארבע. גופים, יהיה אחד פועלים, אחד לאומי וכו'. שאלת אם זה לא הרבה מדי ארבע, ואמרתי בזמן שחלף, בערך כמו שלומדים דף גמרא, קראנו את הטקסט ואולי זה יותר מדי ארבע, אבל זה לא אומר בשאלה שלך שאחד הוא הנכון. כי יותר מדי ארבע, אבל אולי מספיק שתיים, אולי שלוש. זאת אומרת האם באמת צריך ללכת מקצה לקצה, כי למה? כי כשאתה הולך מקצה לקצה, אין בררה אתה מחליט מי יהיה המתפעל האחד והיחיד שלך ואם סתם נניח במקרה כולם יבחרו את אותו מתפעל, כי הוא הכי טוב בעולם, אז יהיה לך מתפעל אחד בכל מדינת ישראל. אמרתי סתם, לצורך הדיון, לכן אני אומר שאולי צריך יותר מאחד, פחות מארבע.
היו"ר חיים כץ
כמה עולה לתפעל כסף?
דב סיני
לתפעל כסף או לתפעל קופת גמל?
היו"ר חיים כץ
לנהל כסף.
דב סיני
יש הבדל אדיר בין לנהל קרן נאמנות לבין לנהל קרן השתלמות.
היו"ר חיים כץ
כמה עולה לנהל כסף?
דב סיני
לא יודע.
היו"ר חיים כץ
יש הבדל בין לנהל מיליארד ו-10 מיליארד?
דב סיני
כן, בטח.
היו"ר חיים כץ
לא, אין הבדל. כמה עולה לשמר קופה? כמה עולה לשמר כסף?
דב סיני
לשמר? אני לא עוסק בזה, לא יודע. אני מנהל תפעול, שכחת, אני מנהלי חשבונות, קלדניות, מתכנתים, כל העולם הזה.
היו"ר חיים כץ
רצית להגיד עוד משהו?
דב סיני
כן. במסגרת הדיונים והמחשבות שהיו, כולל שיחות שלי עם פורשי האגף, אלה שכבר לא נמצאים פה, שהיו אז אבל עכשיו כבר אינם, הרציו, הסיבה למיזוג, לאותו חוק הסדרים, היה בלבול הציבור, הרבה קופות, פריזמה. היה לאחר מכן דבר נוסף, זה שהגופים המוסדיים הקימו קופה בכל בנק, הטיה של הייעוץ הפנסיוני, של כל המנגנון, יש לי גם בפועלים וגם בלאומי וגם וגם, אז הכול יהיה בסדר.
היו"ר חיים כץ
אני אפרסם רק את הטובות?
דב סיני
הטיעון השלישי היה שאני אפרסם רק את הטובות, ואכן יש לך 20 בכל אופן אחת צלפה---
היו"ר חיים כץ
אתה אומר שגם תרנגול עיוור מוצא פעם גרגר.
דב סיני
כן, וגם שעון מקולקל אומר פעם ביום את השעה נכון.

בכל אופן בבדיקה שעשיתי עם אנשים, המחשבה שהייתה---
היו"ר חיים כץ
משפט המחץ.
דב סיני
חוקי בכר שיצאו לדרך עם הוצאת הקופות מהבנקים רצו לראות את הקופות בגופים המוסדיים, בבתי ההשקעות, בחברות ביטוח, בגופים שיבואו מחוץ לארץ. לראות אותם שם , לראות אותם מלא, משווקים, מנהלים, משקיעים, מתפעלים, עושים הכול ואומרים 'להתראות' לבנקים. אלא מה? קשה תוך יום לקחת את עוצמה וגדיש האדירות ולהגיד להם 'סליחה, תצאו לדרך'. לכן נתנו את האפשרות לבנקים לתפעל. אם עדיין קיים רצון לראות את הגופים המתפעלים, שהם הבעלים של הקופות, גם עוסקים בתפעול היומיומי, קולטים כספים ומטפלים בכול ועושים עיבודים, המיזוג הזה גומר את זה. לכן היה רעיון, שעלה בדיבורים, כולל משרד האוצר, אבל הוא נפל, בתקופה הזאת, כן לאפשר שתיים כאשר יהיה אפיון לשתיים, אחד שיהיה מה שנקרא---
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא פה היום. אנחנו באים לאשר תקנות אחרות שמדברות על זמן המעבר.
רונן סולומון
יש לי עוד הערה קצרה, אדוני. מה שאני מבקש בתקנות האלה למעשה גם לתיקון קטן נוסף, שאם חברה מנהלת עוברת ממתפעל אחד למתפעל השני, עדיין ניתן לה את תקופת ההיערכות של עד 2014. אני מאמין שמשרד האוצר לא יתנגד.
היו"ר חיים כץ
ומה אומר משרד האוצר?
דודי קופל
זה מקובל עלינו. זה גם הנוסח שמונח לפניכם, כולל גם את ה---
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. נעבור להקראה.
נועה בן שבת
(מקריאה): "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), התשע"ב-2012.
"בתוקף סמכותי לפני סעיף 2(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, (להלן - חוק קופות גמל), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

"חברה מנהלת של כמה קופות גמל באמצעות גופים מתפעלים אחדים. 1. חברה מנהלת אשר ביום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 ניהלה יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים בסעיף 2 (ג)(4) עד (7) לחוק קופות גמל באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד, או, מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, שכתוצאה מהעברה של קופת גמל לניהולה מחברה מנהלת אחרת או ממיזוג שלה עם חברה מנהלת אחרת, כאמור בתקנה 2, ניהלה יותר מקופת גמל אחת מכל סוג כאמור באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד, ושערב תחילתן של תקנות אלה ניהלה יותר מקופת גמל אחת מכל סוג כאמור באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד, תהיה רשאית –

"(1) להמשיך ולנהל באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים כאמור, קופת גמל אחת מכל סוג כאמור עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (4 בינואר 2014);

"(2) אם לאחר תחילתן של תקנות אלה העבירה תפעול של קופת גמל כאמור בפסקה (1) בין גופים אשר כל אחד מהם, כאמור בפסקה (1), מתפעל קופת גמל אחת מהסוג המועבר כאמור – להמשיך ולנהל את קופת הגמל הנוספת שתפעולה הועבר כאמור באמצעות הגוף מתפעל שאליו הועבר התפעול, עד לתום שנה ממועד ביצוע ההעברה האמורה או עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), לפי המוקדם; לעניין זה "גוף מתפעל" – גוף הנותן לחברה מנהלת שירותי תפעול לקופת גמל שבניהולה, לרבות חברה מנהלת אשר מתפעלת בעצמה קופת גמל שבניהולה.

"חברה מנהלת אשר רכשה ניהול של קופת גמל או שהתמזגה עם חברה מנהלת אחרת. 2. חברה מנהלת אשר ניהול קופת גמל מסוגי הקופות המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק קופות גמל הועבר אליה מחברה מנהלת אחרת לפי סעיפים 41 או 42 לחוק האמור, או שהתמזגה עם חברה מנהלת אחרת, ומועד העברת הניהול כאמור או המיזוג חל לאחר יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), תהיה רשאית עד לתום שנה ממועד העברת הניהול או המיזוג, לפי העניין, לנהל קופת גמל נוספת אחת מסוג קופת הגמל שהניהול בה הועבר אליה או שהייתה בניהולה של החברה המנהלת שעימה התמזגה.
"3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)".
היו"ר חיים כץ
מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו.

הצבעה
בעד אישור התקנות - רוב

אושר
כל חברי הכנסת, כולם, עד האחרון שבהם, שנמצאים באולם, אישרו את התקנות והוועדה אישרה והתקנות אושרו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10.>

קוד המקור של הנתונים