ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/02/2012

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכנסת
28/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 248 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ה' באדר התשע"ב (28 בפברואר 2012), שעה 12:45
סדר היום
<1. הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<2. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

נסים זאב
מוזמנים
>
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר

עו"ד מירי פרנקל-שור – יועמ"ש ועדת חוץ וביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה

דנה גורדון – מנהלת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

חנה פריידין – מנהלת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

עידו בן-יצחק – יועמ"ש, ועדת הפנים והגנת הסביבה

ענת כהן – רכזת בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

רונית חייקין – מנהלת סיעת מר"צ

תמי כנפו – מנהלת סיעת המפד"ל

סהר פינטו – יועץ משפטי, סיעת קדימה

מירב שמעון – הוועדה לפניות הציבור

אורית רימוק – מרכזת סיעת קדימה

חן שמילו – סיעת קדימה

אורי בנק – האיחוד הלאומי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<1. הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני פותח את הישיבה.
הנושא הראשון שעל סדר-היום
בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת חוק התכנון והבניה (תיקון – פיצול דירות)(הוראת שעה), התשע"א-2011 (פ/3508/18), הצעת חה"כ ישראל אייכלר מוועדת הפנים לדיון בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה, וועדת הכלכלה לחקיקת חוק התכנון והבנייה.
ביקש ממני חבר הכנסת אייכלר להעביר את הצעת החוק שלו שהועברה לוועדת הפנים, לדיון בפני הוועדה המשותפת שעוסקת בחוק התכנון והבנייה שאמורה להשתלב במסגרת אותו הליך חקיקה, על-מנת למנוע כפילות בדיונים ולאפשר את השלמת הטיפול באותו נושא.

גם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה הודיע לי שגם הוא מבקש את אותה בקשה. הדבר הזה גם לא יוצר שינוי מהותי של ממש שמכיוון שממילא חבר הכנסת אמנון כהן עומד בראשה של הוועדה המשותפת, כמו גם בראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.
לכן, בנסיבות האלה, נוכח העובדה שמדובר הן בבקשה של יו"ר הוועדה המעבירה והמקבלת שזה אותו אדם, והן הבקשה של המציע, חבר הכנסת אייכלר ומכיוון שהנושא הוא בהחלט ענייני ונוגע לאותו נושא שמונח בפני הוועדה המשותפת, אני מציע שנקבל את הבקשה.

מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
התקבל פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
2. תיקוני תקנון הכנסת – המשך דיון בפרק הוועדות
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא: תיקוני תקנון הכנסת, המשך הדיון בפרק הוועדות. הישיבה של היום תהיה היום ישיבה קצרה של כחצי שעה. אנחנו רצינו לדון בסוגיית המכסות אבל אני ביקשתי לקיים ישיבה עם מזכירת הכנסת ומסיבות שתלויות בעיקר בי היא לא התקיימה ולכן אני מציע שאנחנו לא נדון בנושא הזה כרגע.

אנחנו נעבור לדון במה שבעצם נשאר לנו.
ארבל אסטרחן
פרק חמישי – פומביות הישיבות והפרוטוקולים.
היו"ר יריב לוין
ארבל, ברשותך, לפני שאנחנו עוברים לדיון אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להודות ולהיפרד משמרי סגל שסייע בידינו במקצועיות בכל מהלך השנה האחרונה בתפקידו כמתמחה. אני באמת רוצה להודות לך על כל הנכונות ועל כל העבודה הטובה ולאחל לך המון בהצלחה.

אני מאחל לנו שמי שתבוא בנעליך, תעשה ותסייע בידי הוועדה בדרך שבה אתה עשית את הדברים. תודה רבה.
ארבל בבקשה.
ארבל אסטרחן
תודה.
בישיבה הקודמת לא הלכנו בדיוק לפי הסדר והשארנו את הפרק של פומביות ופרוטוקולים כי אמרנו שזה פרק טיפה בעייתי. נדבר עליו ואני אעלה את השאלות שמתעוררות.

ביקשתי ממירי, היועצת של ועדת החוץ והביטחון שתבוא, כי אצלם כל פעם מתעוררים הדברים בנושא של חיסיון פרוטוקולים.

אצלכם זה מתחיל מפרק חמישי, סעיף 19 בעמוד 17.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת שנשאר לנו סעיף המכסות שזה 171 שנמצא בסוף. נשאר לנו הנושא הזה.
ארבל אסטרחן
והזימון.
היו"ר יריב לוין
שגם אותו לא נעשה בישיבה הזאת.

זאת אומרת שאנחנו נדון בעצם בעניין הזה ונצטרך להידרש לאיזו החלטה בסוגיה של הרביזיות שנשארה עדיין לא סגורה לחלוטין. נדמה לי שאלה הנושאים שנשארו לנו.

אז אני מציע שנדון היום בנושא הזה, פרק חמישי בעמוד 17, פומביות הישיבות והפרוטוקולים.
ארבל אסטרחן
מוצע לקבוע כך: היום סעיף 101 לתקנון הכנסת קובע בהוראה קצרה שישיבות הוועדות הן פומביות, אלא אם הוועדה החליטה אחרת. האמת שאין הרבה פרשנויות על הדבר הזה. מה זה אומר שישיבות הוועדה הן פומביות? האם זה אומר שכל אחד יכול להיכנס? כל מי שנמצא במשכן הכנסת?
לאחרונה התעוררו שאלות לגבי קבוצות מסוימות: שדלנים, עיתונאים. בכל מקרה ברור שהוועדה יכולה להחליט שהישיבה אינה פומבית.

כשאומרים פומבי או לא פומבי הכוונה היא לא לפרוטוקול חסוי או לא חסוי, זה עניין אחר שנדבר עליו בהמשך, אלא פשוט האם יכולים אנשים להיות נוכחים באולם הוועדה.

הנוסח שמונח בפניכם בעצם מציע להשתמש בנוסח שקיים היום ולומר אותו דבר: ישיבות הוועדות הן פומביות אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת. הוועדה זה הצבעה בוועדה. או אם פרוטוקול הוועדה חסוי. כאשר הפרוטוקולים חסויים אז ברור שגם הישיבה אינה פומבית.

מוצע להוסיף כאן איזו תוספת שנעשתה בשיחות המקדימות, שיו"ר ועדה רשאי להגביל את הנוכחות באולם הוועדה, כולה או חלקה. יש עוד שאלה, האם אנחנו רוצים להגיד שזה אם הוא ראה שהדבר מוצדק או נחוץ או פשוט להשאיר לו סמכות רחבה כזאת.
היו"ר יריב לוין
הוא כבר עושה את זה כי הוא חושב שזה מוצדק או לא מוצדק. אני הייתי משאיר את זה באופן גורף.
ארבל אסטרחן
האם הוא יכול להגיד לאדם מסוים שהוא לא רוצה שהוא ייכנס? לומר לעיתונאי מסוים שהוא לא רוצה שהוא ייכנס?
היו"ר יריב לוין
ראשית, הסמכות של יו"ר ועדה היא קיימת. אם רואים שהאיש מפריע לתהליך, למשל. כמובן שיש דרכים לפנות מיושב ראש הכנסת ודרך - - -
ארבל אסטרחן
אין פה איזו סמכות ליו"ר הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שככלל המצב הוא שיו"ר הוועדה הוא שמנהל את העניין בתוך חדר הוועדה. אם עד היום לא נתקלנו כאן בבעיות של ממש, אני לא מציע לייצר פה כל מיני פתחים לחילוקי דעות אחר-כך.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת, לא להגיד לקבוצות של אנשים לא להיכנס.
היו"ר יריב לוין
לא, בואי נשאיר את זה כך.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שברור שהוא צריך לפעול בסבירות.
היו"ר יריב לוין
זה ברור, זה תמיד נכון.
ארבל אסטרחן
הוא לא יכול להגיד לגוף מסוים שהוא לא ייכנס אלא, כמובן, אם הגוף הזה מפריע.
היו"ר יריב לוין
זה ברור. זה גם עולה ברוח אחת עם העמדה העקרונית של יו"ר הכנסת שמבקש לייצר הרבה יותר בקרה והקפדה על מה שקורה בוועדות. לכן אני חושב שדרך המלך היא שהכול פתוח אבל עדיין ישנה אפשרות במקרים המתאים ליו"ר הוועדה.
ארבל אסטרחן
אז זה יהיה הנוסח שבפניכם, בלי הסוגריים שבסוף.
היו"ר יריב לוין
כן.
ארבל אסטרחן
"חבר הכנסת רשאי להיות נוכח בכל ישיבה שהפרוטוקול שלה אינו חסוי, אף אם אינו חבר הוועדה". בשיחה קודמת עם מירי היא הציעה לי להוסיף ולהבהיר עוד יותר. שבישיבה שהפרוטוקול שלה חסוי, רשאי להשתתף רק חבר הוועדה, ממלא מקום קבוע ומוזמנים לוועדה.
אורית רימוק
למה?
היו"ר יריב לוין
בגלל חוץ וביטחון.
ארבל אסטרחן
מישיבה שהפרוטוקול שלה חסוי.
אורית רימוק
היו מקרים, למשל בוועדת הכספים, שכן היו ועדות חסויות. למשל בתקציב לא נתנו להיכנס אבל לחברי כנסת כן נתנו להיכנס.
ארבל אסטרחן
זאת יכולה להיות ישיבה חסויה אחת של ועדת כספים.
אורית רימוק
אז ח"כים יכולים להיכנס.
היו"ר יריב לוין
זה מה שאנחנו אומרים.
ארבל אסטרחן
לא. פה רצינו להגיד שרק חבר ועדה יכול.
היו"ר יריב לוין
אבל בחוץ וביטחון הם לא יכולים. לוועדת משנה חסויה של ועדת כספים הם גם לא יכולים.
אורית רימוק
אני מדברת על סיטואציה בוועדה שהיא לא ועדת חוץ וביטחון שהיושב ראש מחליט שהישיבה תהיה חסויה.
מירי פרנקל-שור
הוא לא יכול סתם להחליט שהישיבה חסויה.
ארבל אסטרחן
מטעמים מסוימים, למשל ביטחון המדינה.
אורית רימוק
למשל, רכישת מניות דיסקונט, למשל. זה קרה.
היו"ר יריב לוין
אין ספק ששם - אני מסכים.
מירי פרנקל-שור
יריב, למשל מחליטים לעשות איזה צעד כלכלי מסוים בוועדת כספים. הרי יושב ראש לא יכול להחליט על סמך דעתו. יש טעמים שאם אחד מהם מתקיים הוא יכול להחליט על ישיבה חסויה.
עכשיו השאלה אם אתה פותח, שגם ישיבה מטעמים חיוניים, למשל כלכליים, ספק אם הכנסת מעוניינת שהנושא יישאר בחיסיון. השאלה היא האם אתה מאפשר לכל חבר כנסת להיכנס.
היו"ר יריב לוין
מה המצב היום? היום אתה מאפשר, נכון?
מירי פרנקל-שור
אני לא יודעת.
היו"ר יריב לוין
בוועדת משנה לביטחון ברור שלא. נדמה לי שזה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת.
מירי פרנקל-שור
אבל זה לא המקרה של סעיף 5 לחוק הכנסת.
היו"ר יריב לוין
יש שני מצבי קיצון שהם לגמרי ברורים. בוועדה שהיא חסויה בהגדרה יכולים להיות רק החברים או ממלאי המקום הקבועים בתנאים שדיברנו עליהם.

בוועדה שהיא פתוחה כולם יכולים להיות.

מקרה הביניים הוא ועדה שהיא פתוחה בדרך-כלל אבל לצורך עניין מסוים היא קיימה ישיבה חסויה. כאן, למיטב הבנתי, היום יכולים חברי הכנסת להגיע ונדמה לי שאין סיבה לשנות את זה. אני מסכים, אני חושב שזה די נכון. אחרת הטלת החיסיון הנקודתי עלולה להוות מכשיר כדי לשחק עם הרכב יחסי הכוחות בתוך הדיון הזה.
מירי פרנקל-שור
אם הולכים לכיוון הזה - - -
היו"ר יריב לוין
במקום שבו הוועדה היא חסויה בהגדרה, כמו בחוץ וביטחון, כמו אצלכם - - -
חנה פריידין
פה זה הוועדה חסויה, לא הישיבה.
היו"ר יריב לוין
בדיוק. בעיניי זאת האבחנה. איפה שהוועדה חסויה היא חסויה ושם רק אותם חברים יכולים להיות עם ממלאי מקום קבועים.
מירי פרנקל-שור
ההשלכה יכולה להיות אם תחליט הוועדה להקים ועדה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת ואז אתה מדבר על מליאת הוועדה. כאן זאת איזו דרך ביניים, בכל זאת, לא לשאוב סמכות ממליאת הוועדה ולהעביר את כל הסמכות - - -
היו"ר יריב לוין
אבל למנוע חילוף. אם החליטו בוועדה מסוימת - - -
מירי פרנקל-שור
זה לא רק עניין של למנוע חילוף אלא כל חבר כנסת באופן עקרוני, אפילו שאיננו חבר בוועדת כספים, אפילו שאינו ממלא מקום - - -
היו"ר יריב לוין
אז מה? מה הבעיה? החליטו שהישיבה של ועדת הכספים תהיה חסויה אבל ועדת כספים במהלך ענייניה הרגילים מתנהלת באופן רגיל.
מירי פרנקל-שור
אני אתן לך דוגמה לישיבה שהשתתפתי בוועדת כספים בנושא קצ"א. הנושא של קצ"א הוא נושא באמת חסוי ורגיש. כאשר כבר מחליטים, וזאת צריכה באמת להיות החלטה שהיא לא ביום יום, האם אנחנו חושבים שכל חבר כנסת צריך להיכנס לישיבה שיושב ראש הוועדה מצא לנכון להכריז עליה כישיבה חסויה ולהיות שותף לכל ענייני קצ"א. זאת שאלה.
אורית רימוק
למה לא, זה עניין ציבורי? זאת שאלה.
מירי פרנקל-שור
אבל עובדה שיושב ראש הוועדה בחר לומר שהישיבה הזאת היא ישיבה חסויה. אז את מזמינה את חברי ועדת הכספים, את ממלאי המקום הקבועים, את המוזמנים. השאלה, האם כל חבר כנסת - - -
היו"ר יריב לוין
מה ההבדל? הרי בחוץ וביטחון בוועדות שהן בהגדרתן חסויות – אני אגדיר את זה הפוך. דרך המלך היא שהכול פתוח.
יצרנו חריג ואמרנו שיש מצבים שבהם ראוי שתהיינה מגבלות ולא כל אחד יכול לבוא. לכן קבעו שיהיו ועדות שהן חסויות ובהן רק החברים וממלאי מקומם יכולים לבוא.

לבוא עכשיו ולהרחיב את זה ולהגיד שאדם פתאום ימצא עצמו בסיטואציה שנמנעה ממנו כניסה לדיון, בעיניי זה בעייתי מאוד.
סהר פינטו
זאת גם מגבלה טכנית בעייתית לכל עניין של ממלא מקום.
מירי פרנקל-שור
הרי אנחנו חברי הכנסת חברי הוועדה או ממלא מקום.
סהר פינטו
ואם בא ממלא מקום קבוע לא ממוצע, הרי יכול להכניס לו ממלא מקום ארעי. נכון שבחוץ וביטחון אני לא יכול. כמו שבחוץ וביטחון אני גם לא יכול להחליף ממלא מקום קבוע או חבר קבוע אלא כל שלושה חודשים.
היו"ר יריב לוין
זה פתח למניפולציות.
סהר פינטו
בדיוק. אני פשוט ארוץ ערב לפני ליריב ואני אגיד לו שיחליף.
היו"ר יריב לוין
אני אכריז על הישיבה חסויה בגלל שאני יודע שאתה לא יכול להחליף. הרי גם לשם אנחנו יכולים להגיע.
סהר פינטו
זה כבר בכלל בעיה אחרת. זה יכול ליצור איזו מניפולציה טכנית שערב לפני מחליפים חברים או ממלאי מקום קבועים רק בשביל אותה ישיבה.
היו"ר יריב לוין
מירי, אני אגיד לך דבר אחד: במקרה נדיר, שזה נדרש בוועדה שכדרך המלך היא לא פועלת כוועדה חסויה ועולה בה עניין כל-כך רגיש שמחייב את סגירת הדיון, אז אל"ף אני לא בטוח שיהיה הפורום המתאים בכלל לדון בזה אם זה באמת המצב.
בי"ת, אני בטוח שבמצב נדיר כזה, אם יהיה ויהיה חשש ויהיה רצון שחבר כנסת כזה או אחר, שקבוצת חברי כנסת כזאת או אחרת שאינם בוועדה, לא יהיו שותפים לתהליך הזה, אפשר יהיה למצוא את הדרכים איך עושים את זה. אני לא רואה מקרה כזה. אם מישהו יגיע פעם למצב כזה – אני לא רוצה לקבוע כלל שייתן לי כיושב ראש ועדה סמכות לסגור את הדלת בפני חברי כנסת כי החלטתי שזה חסוי.
את יודעת, השמים הם הגבול.
מירי פרנקל-שור
מצד שני, רק נקודת מבט אחרת. הפיתרון הוא הקמת ועדת משנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת ואז אתה ממדר את מליאת הוועדה.
היו"ר יריב לוין
יכול להיות, אבל עדיין אז זה בא לוועדה וכולם יודעים שהלכו ומידרו את הוועדה והקימו גוף יותר מצומצם על כל המשמעויות של זה.

ישנן דרכים לפתור את זה. זה ברור לגמרי שזה צריך להיעשות במקרה סופר קיצוני כי אחרת תקום צעקה ומאוד מוצדקת, מה פתאום מבצעים תהליך מהסוג הזה.
ארבל אסטרחן
אז כשאנחנו מדברים על הכלל אז כל ח"כ יכול להיכנס לכל ועדה. אנחנו נגיד שבוועדות חסויות של ועדת חוץ וביטחון והמשותפת לתקציב הביטחון, ששם גם אמרנו שאין ממלאי מקום - - -
היו"ר יריב לוין
זאת ועדה שהיא חסויה על-פי כל חיקוק. הייתי קובע את זה כי מחר אולי יהיה עוד דבר חקיקה שלא קיים היום.
ארבל אסטרחן
אז ישיבות שנקבע בחקיקה שהן יהיו חסויות. זה חוץ וביטחון, משותפת ועל-פי חיקוק. במקרה זה רק חבר וממלא מקום קבוע.

אני חושבת שאולי גם את אותן אלה שהן חסויות על-פי חיקוק היינו צריכים להחריג כשאמרנו שלא יחולו הכללים על ממלא מקום ארעי, בעצם הן צריכות לחול גם כאן.
מירי פרנקל-שור
אז בעצם המשמעות המעשית של ישיבה חסויה היא שהפרוטוקול לא מפורסם באתר.
היו"ר יריב לוין
הפרוטוקול לא מפורסם באתר, אין גישה לעיתונאים, אין גישה לאנשים מחוץ לוועדה. אנחנו יודעים מה המשמעות של הישיבות בוועדת חוץ וביטחון. בינינו, זאת שאלה מאוד גדולה מה זה עולים. החיים לפעמים יותר חזקים אבל הכלל צריך להיות שאני לא יכול פתאום לסגור את הדלת באיזו אמתלה כדי לייצר לי פורום נוח לקיים בו את הדיון. זה מאוד מאוד מסוכן.
אורית רימוק
רציתי לשאול מה באשר לחלוקת חומרים טרם הישיבה, שהיא לא ישיבה חסויה. יש סעיף כ זה?
היו"ר יריב לוין
אני אגיד לך בצורה ברורה. כל מה שקשור להתנהלות הדיון בוועדה, זה עניין שנתון נטו לסמכות יו"ר הוועדה. הוא מחליט מה מונח על השולחן ומה לא.
אורית רימוק
גם למי לחלק?
היו"ר יריב לוין
הוא יכול להחליט כן או לא להניח. תזכרי שתמיד פתוחה הדרך כי אם אני רוצה שמסמך יעבור לחברי הוועדה והיושב ראש לא רוצה לחלק אותו, אני אשלח אותו במייל לכולם. אין חסימה של המידע. מה בא על שולחן הוועדה, במה דנים, מה מונח בפנינו, זאת החלטה של יושב ראש הוועדה. זה ברור ולא יכול להיות אחרת.
ארבל אסטרחן
בסעיף של ישיבות הוועדה אמרנו שהיו"ר יקבע את סדר היום ויזמין את חברי הוועדה.
היו"ר יריב לוין
אני אגיד לך יותר מזה. הרי כשמתנהל הדיון ונניח שיש חבר כנסת שחושב שמסמך מסוים ראוי שיהיה בידי חברי הוועדה והיושב ראש לא אפשר. הוא יכול לשלוח לכולם מראש או לומר במהלך הדיון: יש פה מסמך כזה וכזה, העברתי לכם אותו במייל. ביקשתי מיו"ר הוועדה להניח אותו והוא לא הסכים. אני מביא לתשומת לבכם שבעמוד 8 בסעיף 14 כתוב כך וכך.

אין כאן בעיה אבל אני לא רוצה ליצור מצב שאני כופה על יושב ראש. מישהו בא מבחוץ ואומר לו: עכשיו תשים את המסמך הזה כאן.
אורית רימוק
יריב, זה כן משבש במידה מסוימת את העבודה של הח"כים. אני נתקלתי היום במקרה שלדעתי הוא לא הוגן. בוועדה מסוימת חילקו חומר שאמור להיות נדון בשבוע הבא. חילקו את זה רק לחברי הוועדה. יש ח"כים שכן רוצים להשתתף.
היו"ר יריב לוין
מי שהיה נוכח בדיון קיבל את החומר?
אורית רימוק
זה טרם הישיבה.
היו"ר יריב לוין
זה עניין שלא נוגע לתקנון. האם זה נכון שחברי כנסת יקבלו הודעות מכל הוועדות על כל הדיונים כל הזמן.
אורית רימוק
לא, מי שמבקש.
היו"ר יריב לוין
מי שמבקש, צריך לתת לו.
אורית רימוק
אבל זה לא קורה אז אולי כדאי לעגן את זה בתקנון.
היו"ר יריב לוין
יש מצב שמישה שמבקש חומר לפני הישיבה שחולק לכל חברי הוועדה ולא רוצים לתת לו?
אורית רימוק
נכון.
היו"ר יריב לוין
מה, באמת?
אורית רימוק
באמת.
ארבל אסטרחן
מה הסיבה? זה חסוי?
אורית רימוק
זה לא חסוי.
מה עושים?
היו"ר יריב לוין
זה ממש מצחיק, שיוציא תעודת עיתונאי, לעיתונאים נותנים מייד.
אורית רימוק
חבר כנסת רוצה ליטול חלק בשבוע הבא בישיבה מסוימת.
היו"ר יריב לוין
מה הבעיה, יש בעיה לשים לב?
אורית רימוק
השגנו את זה, זה לא משנה.
היו"ר יריב לוין
לי אין בעיה עם זה כי זה מובן מאליו.
אורית רימוק
מסתבר שזה לא מובן מאליו.
חנה פריידין
בגין אמר שגם המובן מאליו טוב שייאמר.
היו"ר יריב לוין
זה ברור לגמרי שכל מסמך שחולק על שולחן הוועדה הוא צריך להיות גלוי וידוע לכולם, הוא לא במחתרת, אלא אם הדיון חסוי.
ארבל אסטרחן
נגיד שלא מפרסמים את זה באתר אלא מחלקים מסמך.
היו"ר יריב לוין
מי שמבקש, הוא חייב לתת לו.
אורית רימוק
חבר כנסת רוצה את החומר הזה.
היו"ר יריב לוין
אפשר להכניס סעיף שאומר את המובן מאליו, שהוועדה תמציא לחבר כנסת כל מסמך שהונח על שולחנה ושהתבקש על ידו.
אורית רימוק
לכל חבר כנסת.
היו"ר יריב לוין
כמובן, בכפוף לחיסיון.
ארבל אסטרחן
פה זה לא הונח על שולחנה.
היו"ר יריב לוין
אם לא הונח על שולחנה, אז אין בעיה. כשיו"ר ועדה אומר: קיבלתי את המסמך הזה ואני לא מניח אותו על השולחן מבחינתי הוא לא הקיים, אני לא הדוור שמפיץ את המכתבים ששולחים אלי, זה מותר לו. ביום שהוא החליט להניח את זה והוא חילק את זה לחברי הוועדה - - -
אורית רימוק
הוא הוציא הודעה במייל רק לחברי הוועדה. - -
ארבל אסטרחן
זה בסדר גמור.
אורית רימוק
- - שניתן לגשת למזכירות הוועדה כדי לקחת את החומר על-מנת להתכונן לשבוע הבא, קרי, לפני הישיבה.

אבל ח"כ שהוא לא חבר קבוע ורוצה ליטול חלק בישיבה הוא רוצה את החומר כי זה חומר מאוד גדול. יש לו שבוע להתכונן אבל מונעים את זה ממנו.
היו"ר יריב לוין
זה לא יכול להיות.
אורית רימוק
אז הנה, זה קיים.
חנה פריידין
זה טעות מנהלתית.
אורית רימוק
לדעתי צריך לעגן את זה בפרשנות.
היו"ר יריב לוין
הרי אין לזה סוף. אני מציע שתבדקו את העניין הזה. האם זאת היתה טעות מנהלית של מישהו או החלטה מודעת. מה, מישהו בא ואמר שרק חברי הוועדה יקבלו ולאחרים לא שולחים את המייל הזה?
אורית רימוק
בפירוש. זאת היתה החלטה מודעת.
היו"ר יריב לוין
הרי אם אני מעביר את המייל אליך נגמר הסיפור. זה נראה לי ממש מצחיק.
סהר פינטו
אני לא יודע מה מוצע פה. אני הייתי בסיטואציה. חבר כנסת מטעמנו פנה למנהל הוועדה מייד בתום ישיבת הוועדה וביקש ממנו את החומר הרלוונטי והוא אמר לו שזה רק לחברי הוועדה.
היו"ר יריב לוין
זה לא יכול להיות. אני לא מתנגד לעגן דבר כזה.
הוא לא יהיה זכאי אוטומטית. חבר כנסת שפנה וביקש יהיה זכאי.
ארבל אסטרחן
אם ביקש זאת ואם החומר הוא לא לישיבה חסויה.
היו"ר יריב לוין
ואם החומר הונח על שולחן הוועדה.
ארבל אסטרחן
אבל זה לא הונח על שולחן הוועדה.
היו"ר יריב לוין
הונח על שולחן הוועדה או הופץ על-ידי הוועדה לכלל חבריה.
ארבל אסטרחן
אלא אם זאת ישיבה שהוא לא זכאי להיות בה.
היו"ר יריב לוין
כן, זה ברור.
ארבל אסטרחן
אמרנו שיו"ר הוועדה יקבע את סדר היום של הוועדה ויזמין את חברי הוועדה. צריך להגיד "ואת ממלאי המקום או קבועים"?
היו"ר יריב לוין
כן. כדאי שגם זה יהיה ברור. לאור מה שאנחנו שומעים עכשיו, אז בואו כבר - - -
ארבל אסטרחן
בהקשר הזה שאמרנו שכלל חבר הכנסת זכאי להיות בכל הישיבות פרט לוועדות חוץ וביטחון וישיבות שעל-פי חיקוק סגורות. מוצע להוריד סעיף שהיום שנמצא בתקנון, סעיף 105, שנקרא הזמנת משקיפים. הוא אומר שוועדה קבועה רשאית להזמין לדיוניה משקיפים קבועים מהסיעות שאינן מיוצגות בוועדה.
היו"ר יריב לוין
כל הדבר הזה מיותר לחלוטין. מה זה משקיף קבוע? זה שטויות.
ארבל אסטרחן
סעיף 20 עוסק ברישום הפרוטוקול.

לגבי המליאה קבענו כבר בסעיפים החדשים שבישיבות המליאה יירשם פרוטוקול שיכיל את כל מהלך הדיונים, את הנאמר בעל-פה, מעל הדוכן או מהמקומות המיועדים לכך באולם, קריאות הביניים וההצבעות וזה יפורסם באתר.

פה מוצע לקבוע נוסח טיפה שונה. "בישיבות ועדה יירשם פרוטוקול שיכלול את רשימת חברי הכנסת הנוכחים המוזמנים לישיבה, מהלך הדיונים". לא כתוב מהלך הדיונים אבל מטבע הדברים זה ברור. "מהלך הדיונים והחלטות הוועדה. כן יצוין בו אם הישיבה לא היתה פומבית או אם הפרוטוקול היה חסוי".
נאזם באדר
מי יקבע? נגיד שיש רשמת, היא תקבע ברגע מסוים שזה כן יירשם או לא יירשם.
היו"ר יריב לוין
בוועדות יש מצבים של התייעצות לא לפרוטוקול, לבקשה שמישהו מבקש שהוא רוצה לומר שלא לפרוטוקול.
נאזם בדר
הדיון לא מופסק?
ארבל אסטרחן
במליאה אין לא לפרוטוקול. בוועדה יכול מישהו להגיד, לפעמים מישהו אומר איזו בדיחה – יש פה טיפה יותר שיקול דעת.
חנה פריידין
זה קרה לנו אצלנו בוועדה. היום כשהוועדה משודרת שידור ישיר באינטרנט אז אנשים שרוצים לא לפרוטוקול, אין לזה משמעות. התקבלה חוות דעת משפטית שעברה למנהלת מחלקת הפרוטוקולים, שאין דבר כזה לומר דברים שלא לפרוטוקול.
מירי פרנקל-שור
זה שהוא אומר את הדברים כשהוא יודע שהוא בשידור זה לא אומר שזה לא יהיה בפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
נכון. צריך לזכור שבשונה מהמליאה, בוועדות יש מוזמנים- - -
מירי פרנקל-שור
אדם אומר שהוא מבקש לדבר אבל זה לא יהיה בפרוטוקול- - -
היו"ר יריב לוין
לא הכול משודר, בוועדות חסויות בטח שלא.

אני אתן לך דוגמה. כשדנו בסיפור הזה של מוזיאון הכנסת, עם כל ההסתבכות הכספית שהיתה סביבו, אז היתה פה דיון שלם בוועדה המשותפת לתקציב הכנסת שהיה מחוץ לפרוטוקול כי אחר-כך מישהו היה משתמש בו לגבי הערכות הסיכונים בתביעה וכן הלאה.
חנה פריידין
אבל אז הוועדה לא היתה משודרת.
היו"ר יריב לוין
נכון.
חנה פריידין
אני מדברת על ישיבה ששודרה באינטרנט.
היו"ר יריב לוין
אבל עדיין אדם יכול לבוא ולומר : רבותיי, אני אמרתי אבל אני מבקש שבתיעוד הרשמי הדבר הזה יימחק.
ארבל אסטרחן
זה משודר אבל עדיין זה אפשרי. אני מתארת לעצמי שהרשמים הם אנשים שבקיאים בזה, הם מורידים אם מישהו אמר איזו פליטת פה.
נאזם בדר
בעבר, כשמישהו דיבר במליאה על עניינים שאסורים לפרסום, זה כבר לא קיים ברגע שקיים שידור ישיר.
קריאה
הגם שזה מפורסם אפשר לומר שלא לפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
זה דרך של אדם לומר שהוא חוזר בו או מסתייג.
ארבל אסטרחן
איפה אני אכתוב את זה?
כתוב לי
"שיכלול את מהלך הדיונים". אני לא רוצה לעגן כאן את העניין של לא לפרוטוקול. זה לא אמור להיות כלל.
היו"ר יריב לוין
זה משאיר לנו את הפתח במקרים שצריך. אני חושב שזה מובן, זה ברור, זה עובד טוב. לא התגלו עם זה בעיות של ממש.
ארבל אסטרחן
נכון. צריך לזכור שזה תמיד פחות פורמלי מהמליאה. יש גם אנשים שהם אינם ח"כים.

זאת אומרת, כל המוזמנים נרשמים והתפקיד שלהם. תהיתי אם צריך להגיד משהו על הדבר הזה?
היו"ר יריב לוין
לא.
ארבל אסטרחן
מזכירת הכנסת הפנתה אלי שאלה. היא אמרה לי שלאחרונה הם נתקלו בהרבה ישיבות שהיו בהם דוברים באנגלית או בשפה אחרת.
דנה גורדון
בדיוק על זה רציתי לשאול. זה קורה אצלי הרבה.
ארבל אסטרחן
הבנתי שלאחרונה זה קרה הרבה פעמים. מה צריך לעשות והאם צריכה להיות על-כך הוראה בתקנון? אני חושבת שההיגיון אומר שלא ישאירו בפרוטוקול דברים באנגלית. אבל האם צריך לציין שזה מתורגם?
דנה גורדון
יש ישיבות שמחציתן מתנהלות באנגלית. לשלוח את זה לתרגום - - -
ארבל אסטרחן
במליאה לא התייחסנו לזה, אבל זה מה שקורה.
היו"ר יריב לוין
קודם כל אני חושב שהפרוטוקול צריך לשקף את מה שנאמר. לכן, אם נאמרו דברים בשפה זרה והם באים לתיעוד בפרוטוקול, כדאי שיבואו בשם אומרם בנוסח שהם נאמרו. התחום הזה קרוב לליבי כי אני מתרגם מקצועי מערבית. אני יודע שתרגום זה דבר שבמצבים מסוימים יכול להיות נתון למחלוקת ולפרשנות.

לכן אני חושב שהכלל צריך להיות שהפרוטוקול מבטא את מה שנאמר. במידה ויש תרגום אז יובא גם התרגום. אני לא רוצה לקבוע חובה לתרגם כי ישנם הרבה מאוד פרוטוקולים ואין שום צורך בזה. אם היתה פה ישיבה שבה השתתף שגריר קוריאה, אני לא רואה איזה צורך לשבת עכשיו ולהוציא כספים על תרגום הדברים שנאמרו כאן.
דנה גורדון
מי יחליט?
היו"ר יריב לוין
יושב ראש הוועדה. אם הוא מצא לנכון שהפרוטוקול הוא בעל חשיבות היסטורית - - -
קריאה
פעם היתה מתרגמת סימולטנית.
ארבל אסטרחן
אני לא מדברת על סימולטנית, אני מדברת על הפרוטוקול.
דנה גורדון
אני יכולה לספר לכם ממקרים שקורים לי. אם יש תרגום סימולטני אז אפשר לצרף לנאמר בשפה הזרה.
היו"ר יריב לוין
בדיעבד מי צריך את זה? לקבוע חובה נוקשה, שכל פעם שנאמרה פה איזו מילה באיטלקית נלך לחפש מישהו שיתרגם לנו מאיטלקית?
מירי פרנקל-שור
אבל א כבר יש תרגום סימולטני אפשר לשים אותו בפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
מקום שבו התרגום קיים אז אפשר. מקום שבו יו"ר הוועדה החליט שצריך לתרגם אז יתרגמו.
ארבל אסטרחן
או אם זה פרוטוקול שיש לו איזו חשיבות ורוצים שכל חברי הכנסת יקראו את זה.
אז אנחנו נגיד שכלל, אם נאמרו דברים בשפה שאינה עברית, הם ייכללו בפרוטוקול בשפת הדובר אבל לפי החלטת היו"ר - - -
היו"ר יריב לוין
לפי החלטת היו"ר או במידה שהיתה פנייה כזאת מצד חבר כנסת. אני גם מוכן שאם יבוא חבר כנסת ויגיד שהוא רוצה להבין מה נאמר.
ארבל אסטרחן
אז אולי היו"ר ביוזמתו, או לפי בקשה של חבר כנסת יכללו גם את התרגום בעברית.
דנה גורדון
השאלה האם לא כדאי להוסיף שבמידה וקיים תרגום סימולטני להוסיף גם אותו.
ארבל אסטרחן
אז היו"ר יגיד את זה.
היו"ר יריב לוין
אפשר לכתוב את זה.

הייתי אומר שמקום שבו ישנו תרגום סימולטני, הוא יהיה חלק מהפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
זה ברור כי הוא חלק מהפרוטוקול כי הוא נאמר בוועדה.
מירי פרנקל-שור
אבל כאשר יש לך דובר - - -
ארבל אסטרחן
הוא אמר מילה בספרדית ומישהו אמר מילה בעברית אז זה כבר מופיע בפרוטוקול.
מירי פרנקל-שור
למשל, אצלנו לא היה תרגום סימולטני אבל יש מקרים שכן יש תרגום סימולטני.
ארבל אסטרחן
אז הוא בפרוטוקול.
מירי פרנקל-שור
לא בפרוטוקול. כיוון שהדיון מתקיים בשפה מסוימת - - -
ארבל אסטרחן
אבל התרגום הסימולטני נאמר לפרוטוקול. מישהו אמר את המילים האלה בעברית אז זה כבר חלק מהפרוטוקול.

לגבי המליאה אנחנו לא אומרים שום דבר בעניין הזה. צריך להגיד על זה משהו, כי לא התייחסנו לדבר הזה?
היו"ר יריב לוין
אני שוב אומר. דעתי היא שגם שם, אם נאם ברלוסקוני באיטלקית, אז נביא את הדברים שלו באיטלקית ונצרף להם את התרגום העברי. זה מה שהיה, הוא לא נאם בעברית.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת אם מסוגלים פה להביא את הדברים באיטלקית.
היו"ר יריב לוין
אז איך תרגמו?
ארבל אסטרחן
אפשר אבל את זה צריך לברר עם ירדנה ואולי גם עם מנהלת מחלקת הפרוטוקולים.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שזה מה שנקבע. אם יהיו השגות ויבקשו לתקן את זה, אז נחזור.
ארבל אסטרחן
במליאה זה יובא גם בשפת המקור וגם בעברית.
היו"ר יריב לוין
כך זה הגיוני.
ארבל אסטרחן
אז גם במליאה זה יהיה בשפת המקור.
היו"ר יריב לוין
לזה יש גם ערך היסטורי אמיתי. זאת השקפת עולמי בכלל בנושאים האלה, שאתה לא יכול לחקור נושא שמצריך קריאת טקסטים בשפה שלהם אם אתה לא מבין את השפה ואתה נסמך על תרגומים מכלי שני. זה ויכוח גדול.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן ב', בסעיף 20, זה סעיף חשוב והוא מדבר על שיבושים בפרוטוקולים. הדבר האלה מתעוררים מידי פעם וגם הכלל הקיים היום וגם הכלל המוצע הוא, שאי-אפשר לתקן דברים שנאמרו. זאת אומרת אם מישהו אמר משהו לפרוטוקול הוא לא יכול אחר-כך לבקש למחוק את זה, לא חבר כנסת ולא מוזמן. הדברים נאמרו, אולי התייחסו אליהם.
אבל, לפעמים יש טעויות בפרוטוקול. גם במליאה אנחנו התייחסנו לדבר הזה. לגבי המליאה נקבע שכל חבר כנסת יכול לתקן שיבושים, שגיאות והשמטות בדבריו כפי שנרשמו. זאת אומרת, הוא לא יכול להוריד משהו שנאמר או להוסיף משהו שלא נאמר אבל אם הרישום שגוי הוא יכול לתקן.

מוצע אותו דבר לקבוע פה אבל בשינוי מסוים. כל דובר רשאי לבקש לתקן שיבושים, שגיאות והשמטות בדבריו, שזה אותו נוסח שהשתמשנו במליאה, כפי שנרשמו בפרוטוקול.
השאלה, מה קורה כשיש טעות? היום הסמכות היא של הוועדה. זאת אומרת, גם אם מישהו אמר 20 והוא קורא בפרוטוקול שכתוב 120, אין לו סמכות להגיד - - -
היו"ר יריב לוין
הפרוצדורה הזאת טובה. איפה שאין מחלוקת - - -
ארבל אסטרחן
הוא יכול להגיד: תקשיב להקלטה אמרתי 20 ולא 120. אבל לא, רק לוועדה יש סמכות.
מוצע כאן כך
"אם נוכח רושם הפרוטוקול כי נפלה כאמור", זאת אומרת, שיבוש, שגיאה והשמטה ברישום הפרוטוקול, "לפי בקשת הדובר או ביוזמתו, יתקן את הרישום. התעורר ספק אם נפלה ברישום הפרוטוקול טעות כאמור, תכריע בדבר הוועדה".
נגיד אם ההקלטה לא ברורה או משהו כזה.
היו"ר יריב לוין
אני רק מציע שהוא יתקן את הרישום ויודיע על-כך ליו"ר הוועדה כדי שיהיה איזה תהליך.
ארבל אסטרחן
אז אמרנו שאין סמכות לוועדה.

דורית ואג וגם יו"ר הוועדה חשבו שיש להגביל את הזמן. אני חשבתי שאין מקום לעשות את זה כי לפעמים אדם מעיין בפרוטוקול בעבור זמן. היות והטעות היא רק טעות טכנית אז למה לא לאפשר לתקן את זה?
היו"ר יריב לוין
אין לי בעיה, זה לא נראה לי עניין עקרוני ואפשר להשאיר את זה בצורה הזאת.

אני מציע שנעצור פה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:30.>

קוד המקור של הנתונים