ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/02/2012

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הפנים והגנת הסביבה
28/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 518 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ה' באדר התשע"ב (28 בפברואר 2012), שעה 13:30
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן –היו"ר
זאב בילסקי
יריב לוין

אורי מקלב
מוזמנים
>
רן איזנברג - שלטון מקומי, משרד הפנים

יוסי עדס - רפרנט פנים אגף תקציבים, משרד האוצר

יונתן בר סימן טוב - רכז אג"ת, משרד האוצר

אפרת כחלון - לשכה משפטית, משרד האוצר

יפתח בריל - המשמר החברתי

יהודה בן חמו - ראש עיריית כפר סבא, מרכז השלטון המקומי

רונית ודאי - מנהלת לשכת ראש עיריית כפר סבא, מרכז השלטון המקומי

אליהו דלאל - סגן ראש העיר, עיריית נתניה

איתן אטיה - מנכ"ל, פורום ה-15

יצחק שייע ישועה - מרכז המועצות האזוריות
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), התשע"א-2011>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא על סדר היום הוא הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עיריות איתנות), של חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת זבולון אורלב, יעקב אדרי, אריה אלדד, גדעון עזרא. הצעת החוק היא כמעט של כל סיעות הבית, חוץ מהיושב-ראש, אבל היושב-ראש מנהל את הדיון לכן הוא גם שותף לעשייה.
זאב בילסקי
בוודאי, ללא ספק.
היו"ר אמנון כהן
פ/32766. אני כמובן ציפיתי וחיכיתי שהממשלה תביא את חוק העיריות המורחב, תביא את זה למליאה עם דין רציפות, עם שינויים כאלה ואחרים. ציפיתי, ציפיתי וציפיתי. אני גם אמשיך לצפות. אנחנו, חברי הכנסת החרוצים שנמצאים, אמרנו שצריך לפרק את הרפורמה הזאת של חוק העיריות, כל פעם לקחת את החלקים הכי טובים, להביא אותם לקריאה שנייה ושלישית ולקדם אותם. אם הממשלה לא יודעת לעשות את העבודה אנחנו נעשה לבד, נכון?
זאב בילסקי
מאה אחוז.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו דנו בהצעת החוק הזאת. אני דנתי בזה לפחות דיון. פעמיים דנו בזה. הגענו פחות או יותר להבנות ולהסכמות, למעט סעיף מסוים שלגביו לא הגענו להסכמות. שלחנו את הצדדים, את המציעים לעבוד מול הממשלה, מול האוצר. אני רוצה להגיד בסיפוק רב שהמציעים של החוק, חברי כנסת מוכשרים, ותיקים עם ניסיון רב בשלטון המקומי, מכירים את הצרכים ואת המצוקות שהם נמצאים בהם יום יום. צריך לתת שירות לאזרח, לחוד החנית של מדינת ישראל, שזה השלטון המרכזי. אני חושב שהחוק הזה נותן להם את הכלים. איזה סעיף נשאר לנו לקרוא?
גלעד קרן
סעיף 5. תיקון פקודת המועצות המקומיות 5. בפקודת המועצות המקומיות (1) בסעיף 34, אחרי "סימן ב'" יבוא "וסימן ד'";

(2) בסעיף 34א, אחרי "173ב" יבוא "188", ואחרי "192", יבוא "196".
היו"ר אמנון כהן
מה זה כל הדברים האלה?
תומר רוזנר
מטרתו של החלק הזה להחיל את ההסדרים שחברי הכנסת מבקשים לקבוע בהצעת החוק הזאת לגבי עיריות איתנות גם על מועצות מקומיות שעונות על ההגדרה של עיריות איתנות.
היו"ר אמנון כהן
מה אומר פה האוצר?
יונתן בר סימן טוב
כפי שהיושב-ראש הציג, התקיימו דיונים עם המציעים וגם דיון בראשות ראש הממשלה. הגיעו למספר סיכומים עיקריים. אחד זה שפרק הארנונה יורד, סעיף 4 יורד. הנושא השני זה ששאר חלקי החוק עוברים קריאה ראשונה, כשלאחר קריאה ראשונה..
היו"ר אמנון כהן
כפי שקראנו בוועדה פה? אתה מציע להוריד את סעיף 4. אתם מסכימים?
יונתן בר סימן טוב
לגבי שאר הסעיפים של החוק סוכם שהם יעברו קריאה ראשונה ולאחר קריאה ראשונה ייערך תיאום, כאשר הנקודות המרכזיות לתיאום זה הסיפור של יחידת הבקרה, ועדת מכרזים מקצועית וקריטריונים לגבי הכרזה של רשות כרשות איתנה. אלה הדברים העיקריים. אם משרד הפנים ירצה להוסיף משהו, אז..
היו"ר אמנון כהן
תוך כמה זמן אתם מתכוונים, לאחר שזה יעבור כאן אישור, לקיים דיונים נוספים על מנת לסיים את החוק לקריאה שנייה ושלישית עוד במושב הזה?
זאב בילסקי
היושב-ראש, רק בוא לא נכניס ועדת מכרזים לכל דבר. כל מה שדיברנו זה על הבקרה. זה מה שיהיה לקריאה השנייה והשלישית. אנחנו נדון בזה אז.
היו"ר אמנון כהן
זה במושב הזה. מה תדון אז?
זאב בילסקי
אף אחד לא יודע את התכניות של ראש הממשלה, לכן חשוב לנו להעביר את זה כמה שיותר מהר כדי..
היו"ר אמנון כהן
אתה מרמז למשהו?
זאב בילסקי
לא, ממש לא. יריב אמר לי..
היו"ר אמנון כהן
לא, כי זה משליך על חוקים אחרים שלנו. אנחנו צריכים לדעת אם לקדם ולגמור את הכל עכשיו.
יריב לוין
צא מנקודת הנחה שתמיד מה שאפשר לגמור צריך לגמור.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש שתתמוך ברפורמה של תכנון ובנייה כי אני רוצה לסיים, אני לא רוצה להשאיר למושב הבא. זאת התמורה.
זאב בילסקי
כל כך קשה לי להשיב את פניך ריקם. אני לא יודע איך אני אעשה את זה. יש לי בעיה.
תומר רוזנר
אני רק רוצה להעיר שמבחינת מערכת הייעוץ המשפטי ומבחינת נסחית החוק יש ספק אם כל ההצעות שמאושרות בשבוע האחרון יגיעו בכלל לקריאה ראשונה לפני תום המושב, כי צוות ניסוח החוק עוסק אך ורק ברפורמה בתכנון ובנייה.
היו"ר אמנון כהן
גם פה אני אשם.
תומר רוזנר
לכן יש ספק גדול אם כל ההצעות לא רק בוועדה הזאת אלא בכל ועדות הכנסת יגיעו..
היו"ר אמנון כהן
אין שום ספקות בכנסת ישראל. אנחנו נשחרר את הנסחית שתחוקק ותביא לידיעת המליאה ולהצבעה לקריאה הראשונה את חוק עיריות איתנות. אנחנו מסכמים עם ראש הממשלה, עם משרד ראש הממשלה ועם כולם שאנחנו את הרפורמה נסיים בוועדה בהצבעות. למליאה זה יגיע במושב הבא.
קריאה
ובא לציון גואל.
היו"ר אמנון כהן
ובא לציון גואל וגם כן יהיה רצון ונאמר אמן. משרד המשפטים, מישהו עוד רוצה? משרד הפנים, מה אתה אומר? איפה חוק העיריות?
קריאה
הוגשה הצעת חוק פרטית.
היו"ר אמנון כהן
אם הממשלה לא עובדת אז הח"כים יעבדו.
רן איזנברג
אני מבקש להוסיף על מה שנציג האוצר אמר לגבי הסיכום. התחיל להיות תיאום בין המשרדים למציעים, לפורום ה-15 וכו'. יש עוד 2,3 נושאים, מעבר למה שהקריא נציג האוצר, שצריך עוד לסגור. אני מבקש שגם הם יהיו בתוך התיאום. אלה לא דברים שאמורים לעכב או קשורים אחד בשני. זה לגבי ההסכמות.
היו"ר אמנון כהן
איפה חוק העיריות?
רן איזנברג
אין לי תשובה.
היו"ר אמנון כהן
הוועדה תמשיך לקדם הצעות חוק. אנחנו נקדם במרץ רב כל חוק שנלקח מחוק העיריות ויובא לוועדה.
רן איזנברג
עוד דבר קטן. לגבי הסעיף הראשון והשני של הצעת החוק. שני תיקונים קטנים שרציתי להגיד. דיברתי עם היועץ המשפטי של הוועדה עוד קודם. יש השמטה לא הגיונית בכך שעסקאות מכירה ומשכון פטורות מהבאה לאישור השר, כאשר השכרה מעל ל-5 שנים, מה שהיום צריך לבוא לאישור השר, לא פטורה מאישור השר.
זאב בילסקי
את זה נעשה בשנייה ושלישית.
רן איזנברג
בסדר. זה עוד נושא ש..
קריאה
זה לטובתך.
זאב בילסקי
אם זה לטובתי אז נכניס עכשיו.
רן איזנברג
זה לטובת החוק.
יונתן בר סימן טוב
זה חלק מהתיאומים.
רן איזנברג
אם זה חלק מהתיאומים..
יונתן בר סימן טוב
בחלק מהתיאומים לשנייה שלישית תהיה התייחסות.
זאב בילסקי
תשאיר לאוצר שיהיה לו קצת כמה.. הם תמיד מחפשים כמה עיזים.
רן איזנברג
אנחנו מבקשים שהפטור הזה יחול – אני מניח שזה מוסכם וזה גם הגיוני- על עסקאות מקרקעין להגדרת הסעיף או למתן זיכיונות או מונופולין פטורים מאישור השר שנעשו לאחר תחילת תוקפה של ההכרזה לעירייה כעירייה איתנה, כי אז אנחנו יודעים שהעירייה איתנה והעסקאות שלה מעתה ואילך פטורות שלא רטרואקטיבי.
היו"ר אמנון כהן
ההערות נרשמו. לישיבה השלישית נצטרך אותן.
רן איזנברג
הדבר השלישי שחשוב לנו להבהיר..
היו"ר אמנון כהן
אפשר להכניס את זה עכשיו?
רן איזנברג
כן.
זאב בילסקי
את מה שביקש איתן עם הפסיק אפשר להכניס עכשיו?
רן איזנברג
תיכף תציג אותה. לגבי מה שעכשיו אמרתי. אמרתי שהפטור לגבי..
זאב בילסקי
מאה אחוז. יסכים לאחר ההכרזה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נכניס את זה עכשיו לחוק.
רן איזנברג
בפקודת העיריות, בסעיף 118, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא "(ה) על אף האמור בסעיף זה, מכירת מקרקעין, החלפתם או משכונם – אני מציע להוסיף – השכרתם או הרשאת שימוש שאין בה משם שכירות על ידי עירייה איתנה – פה אני מציע להוסיף – ושנעשו לאחר תחילת תוקפה של ההכרזה על פי סעיף 232א(ג), אינם טעונים אישורו של השר.
תומר רוזנר
זה בסדר.
רן איזנברג
הערה שלישית – אמרנו אותה גם בדיונים הקודמים – היא שאנחנו מבקשים שבכל מקום שכתוב שהעסקאות האלו יובאו לידיעת השר העניין יושמט. אין מקום להביא לידיעת השר תוך 30 יום עסקה שנעשתה ואין לו סמכות לגביה, כי אז הסמכות גוררת אחריות.
היו"ר אמנון כהן
זה מהותי. את זה נשאיר לאחר כך. הראשון זה בסדר?
איתן אטיה
צריך לבדוק את זה. .
היו"ר אמנון כהן
עכשיו צריכים לקבל החלטה. אין בעיה אם אתם רוצים בשנייה ושלישית.
איתן אטיה
אני לא דיברתי. אני צריך לדבר עם האנשים המקצועיים בתחום. השאלה אם פותחים עכשיו..
היו"ר אמנון כהן
לא פתחו את כל הסעיפים, פתחו משהו קטן, נקודתי לטובת העניין. אם לא, אז לא קרה כלום. בילסקי, אתה קובע אם כן או לא.
זאב בילסקי
את הפסיק הזה אנחנו יכולים להכניס? זה פליטת קולמוס שתיכף איתן יסביר את זה.
איתן אטיה
אתה רוצה להגיד את זה עכשיו ואם אנחנו נסכים אתה תסכים למה שאמרנו?
זאב בילסקי
אני חושב שכן.
איתן אטיה
אז בסדר, תגיד את מה שאתה חושב להכניס.
היו"ר אמנון כהן
על מה אתה מדבר? על איזה פסיק?
זאב בילסקי
איגוד הגזברים פנה אלינו ותבע שנפלה פה פליטת קולמוס בכך שהפסיק לא נמצא כך שמשהו ממה שכתוב לא בדיוק כמו שזה. תפשת מרובה לא תפשת. אני חושב שנעשה את כל מה שדיברנו עכשיו, הרי ממילא לא הכרזנו על אף אחד עד שלא תהיה שנייה ושלישית. את כל ההערות האלו נדחה לשנייה ושלישית.
היו"ר אמנון כהן
נשאיר את זה ככה בלי תיקונים.
זאב בילסקי
יש רצון טוב. נעשה את זה.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הצעת חוק פקודת העיריות (עיריות איתנות), למעט סעיף 4 - נושא הארנונה - שסוכם שמורידים אותו?
זאב בילסקי
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.
היו"ר אמנון כהן
אמן.

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

אושרה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות.
אליהו דלאל
אדוני יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אמנון כהן, אני רוצה לברך את חברי הכנסת יוזמי החוק, חבר הכנסת יריב לוין וחבר הכנסת זאב בילסקי. הם עשו פה עבודה טובה.
היו"ר אמנון כהן
תברך גם את ראש ממשלת ישראל.
אליהו דלאל
אני אמרתי את יוזמי החוק. אני מברך את השרים ואת ראש הממשלה שלקחו את הנושא לידיים וקידמו את החוק.
היו"ר אמנון כהן
איפה שר הפנים?
אליהו דלאל
גם את שר הפנים, מר אלי ישי, וגם את שר האוצר. אמרתי את כל השרים. אני חושב שהחוק הזה הוא חוק שמעלה ברמה גבוהה ביותר את הרשויות לכיוון של התייעלות, לכיוון של אחריות וסמכות. זה נותן תמריץ לאותן רשויות להיכנס להיות יעילות יותר ורשויות איתנות יותר . יש פה אינסנטיב גדול מאוד. אני בטוח שזה יביא ראייה אחרת לניהול טוב יותר ומקצועי יותר של הרשויות.
יצחק שייע ישועה
בהחלטות כתוב פה שצריך ליידע את השר. עד אז לא מבצעים שום דבר? אני לא מבין את העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
אתה מבצע. אתה רק מיידע שעשית בדיעבד.
יצחק שייע ישועה
אני הייתי ראש מועצה 20 שנה. אם כתוב שהסמכות ניתנת לאותה רשות איתנה לבצע, אז ליידע זה עניין פורמאלי או שצריך להתעכב עד שהוא מאשר?
היו"ר אמנון כהן
נדון על זה בשנייה ושלישית.
יצחק שייע ישועה
זה עניין מאוד מהותי.
היו"ר אמנון כהן
זה עוד לא נכנס לספר החוקים.
יהודה בן חמו
אני חושב שזה יום מאוד משמח לשלטון המקומי. אני חושב שראשי הרשויות..
היו"ר אמנון כהן
למה לא באו מספיק? פעם שעברה הייתה פה סוללה.
יהודה בן חמו
הייתי פה.
היו"ר אמנון כהן
אתה היית, אבל..
יהודה בן חמו
זה המקום גם לציין שפורום ה-15 ריכז באופן שיטתי את העבודה מול חברי הכנסת. צריך להודות לאיתן אטיה שריכז את העבודה בשם ראשי הרשויות של פורום ה-15, כמובן לחברי הכנסת הנמרצים, זאביק ויריב שבהחלט היו בקשר יום יומי. העבודה נעשתה בתיאום עם ראשי הרשויות. כפי שנאמר פה, אני חושב שיותר מאשר זה ייתן לאיתנות, זה ייתן לרשויות הפחות חזקות שעיניהן יהיו נשואות כלפי מעלה ויוכלו בהחלט לסגל אורחות ניהול תקינים יותר. שבוע שעבר היינו במשרד ראש הממשלה, בפורום ה-15. לא מעט ראשי רשויות היו יחד עם זאביק בילסקי. אני חושב שבהחלט צריך להגיד לו מילה טובה על כך שמהישיבה הזאת הנושא נדחף. היו גם שר האוצר, שר הפנים ושר התחבורה. זה בהחלט יום שמח מאוד לשלטון המקומי. אין לי ספק, אדוני היושב-ראש, שחוק העיריות צריך לקבל תאוצה. זה השלב הראשון המשמעותי בקפיצה של הרשויות. אני חושב שבוועדה הזאת הוכחתם וגם עודכנו באופן ישיר, לפחות באמצעות חבר הכנסת יריב לוין וזאב בילסקי, שיש לכם גם קשר עם הרשויות. אנחנו לא נגדכם, אנחנו איתכם.
איתן אטיה
בשם רון חולדאי, יושב-ראש הפורום, אני רוצה להודות..
היו"ר אמנון כהן
תגיד לו שמידי פעם אפשר לבוא לכנסת. אמנם הוא מלך העולם שם, אבל..
זאב בילסקי
הוא יכול לבוא גם בתחבורה ציבורית.
יריב לוין
בקריאה השנייה והשלישית.
איתן אטיה
הוא ביקש להודות ליושב-ראש, לוועדה וכמובן לחברי הכנסת שדחפו את זה ועבדו ללא לאות. אני רוצה להודות לחברים, למשרד האוצר, למשרד המשפטים, למשרד הפנים. ישבנו איתם הרבה שעות עבודה. עוד נכונו לנו הרבה מאוד שעות עבודה. על אף שיש מידי פעם מחלוקות, יש גם לעיתים הסכמות. זה תמיד נעשה בצורה עניינית וחברית.
יריב לוין
אני חושב שמגיעה גם תודה לצוות של הוועדה.
היו"ר מאמנון כהן
אתה מקבל זכות דיבור. מותר לך לברך את צוות הוועדה.
יריב לוין
אני שומר את הזכות שלי לקריאה השנייה והשלישית. הטקס הזה מאוד מדאיג אותי, כי כשאומרים תודות בשלב הזה אולי זה רומז שבזה זה נעצר. אני מחכה. אם כבר נאמרו, אז מגיע להם.
זאב בילסקי
אומרים אצלנו שאת המלאכה קוראים על שם גומרה. אני רוצה להודות פה – תיכף אני אפרט את האנשים - ולהגיד לכם, כפי שברור לכולם, שהחוק הזה בשבילי היה יותר מסתם חוק. זאת שליחות שאני נושא איתי למעלה מ-20 שנה, מתוך אמונה שלאותן רשויות שמתנהלות בסדר, שמקפידות ועושות את הדברים, צריך לתת לרוץ קדימה, כשאת כל הכוחות הטובים שיש במשרד הפנים ובמשרד האוצר צריך להשקיע במקום שצריך להשקיע. מה שקורה היום, בגלל הגודל של הרשויות שייכנסו למועדון הזה, זה שאנחנו מקפחים רשויות קטנות, כי אף אחד לא מגיע אליהן בגלל ההתעסקות ברשויות.. אני חושב שנעשתה פריצת דרך מאוד משמעותית היום ביחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. אנחנו מאוד מודים על כך, מאוד מעריכים את זה.
אני רוצה להתחיל בלהודות לידידי הטוב, עו"ד איתן אטיה. זה לא יאומן איך אדם אחד, אדוני היושב-ראש, בבוקר, בצהריים, בערב מתעסק בערים איתנות, בערים איתנות, בערים איתנות. גם לפעמים אם יצאה השגגה מתחת ידי זה היה מתוך מגמה רק לדברים טובים. גם אם לא, אז זה המקום להתנצל. אני רוצה להודות לנציגי הממשלה: משרד הפנים, יונתן וראובן. התברך משרד האוצר שיש לו אתכם. אתה יודע מה, גם כשכבר החוק נגמר הם לא ויתרו לרגע. אתה לא מתאר לעצמך, אדוני היושב-ראש, מה הם לא ניסו עוד להציל קצת אתמול בלילה, היום בבוקר.
היו"ר אמנון כהן
כל אחד עושה את מלאכתו נאמנה.
זאב בילסקי
זה הרבה יותר מנאמנה. התברך שר האוצר שיש לו אנשים שמנסים למזער נזקים. הם עשו את זה בצורה מעוררת כבוד. אפילו אנחנו כבר נכנסנו לדיון שלא היינו צריכים. אני תופס את הראש ואומר שאני אשלח אותם לשר האוצר. ריחמתי עליהם. אני רוצה גם להודות לשר הפנים שאילולא הסכמתו בטרומית לא היינו אפילו זוכים להעביר את זה לוועדת השרים. מה שמגיע לו מגיע לו. אני חושב שזאת הייתה החלטה אמיצה מצידו. רוב החקיקה פה נוגעת למשרדו, נוגעת לסמכויות. לא כל שר רוצה להתפרק מסמכויות ולתת אותן. הוא עשה את זה באומץ ובכבוד. תודה מיוחדת לשר האוצר על המילים החמות שהוא דיבר עלי באופן אישי ועלינו, המציעים, בישיבה שהייתה עם ראש הממשלה, על ההסכמה המיידית שלו בלי להיכנס לדברים קטנים. הוא עשה את זה והביא לכך שאנחנו יושבים פה היום. תודה מיוחדת לראש הממשלה שרוחו שרתה על הדיון. כולם הבינו שראש הממשלה בהחלט מתכוון. אגב, גם ראש הממשלה הפליא בשבחיו עליך . ניסיתי להיכנס קצת בדבריו ולהגיד לו..
היו"ר אמנון כהן
מה לי ולאנשים..? כשאתה שם אני כבר..
זאב בילסקי
ניסיתי להגיד לו שלא כל מה.. זה בדיוק. הוא שיבח אותך כל כך על הנכונות שלך לרכז כזה מאמץ בחוק שכל כך חשוב לו, לכן אני מודה על כך. הוא גם היה סמוך ובטוח שאתה תביא את זה עוד בקדנציה הזאת להשלמת החקיקה בקריאה שנייה ושלישית
היו"ר אמנון כהן
לא את החוק הזה. אל תפחד.
זאב בילסקי
לאחר התיאומים. לחברי הטוב יריב לוי, שכל הצעת חוק העוזרת שלי ישר יודעת.. היא כבר לא שואלת אם להביא את זה ליריב. כל הצעת חוק שלי היא יודעת שקודם כל צריך להביא ליריב לוין. הוא פשוט חבר נפלא וחבר לחקיקה.
היו"ר אמנון כהן
שותף.
זאב בילסקי
שותף יוצא מן הכלל. למדתי ממנו קצת קשיחות. אני באתי יותר מידי עדין לכנסת. הוא לימד אותי שלפעמים צריך להתעקש וזה מצליח. אחרון אחרון זה אתה, אדוני היושב-ראש, וצוות הוועדה. נער הייתי וגם בגרתי. לא ראיתי צדיק נעזב ולא את זרעו מבקש לחם, אבל ראיתי ועדות בכנסת. ראיתי איך שאני צריך לעמוד כעני בפתח שמתחנן ומבקש שאולי בעוד שבוע ואולי בשבוע לאחר מכן. אומרים לי שהכל מלא בשלושת החודשים הקרובים, אבל אז פתאום אני רואה הצעת חוק ב-20:00 בלילה במליאה ולמחרת את אותה הצעת חוק בוועדה. פתאום הכל מסתדר ואני צריך לחכות 3 חודשים בתור. כשהתקשרתי אליך בלילו של יום כדי לקבוע תוך שלושה ימים את הדיון הזה, למרות כל העומס שעליך - אז גם ידעת שכל העומס עליך - עשית את זה בנפש חפצה, עם החיוך הרגיל שלך, עם התמיכה שלך בהצעת החוק. אני יודע שלאורך כל החוק, גם כשהיו לנו קשיים, תמיד עמדת לצידנו וניסית לעשות את רכל כדי שיעבור. אנחנו מאוד מאוד מודים לך בשם השלטון המקומי כולו.
אהיו"ר אמנון כהן
אני מודה לכולם. הצבענו על החוק. אני חושב שהמגמה תהיה שכל אחד ישאף להיות עירייה איתנה. זה מה שאנחנו צופים מספר שנים ברגע שזה יעבור שנייה ושלישית. צריך לעשות את התיאומים מעכשיו, לא לחכות. מעכשיו תתחיל לעבוד. אם תגיד לי שסיימת מחר אני אמצא זמן עוד שעה להכניס את זה לכאן. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:10.>

קוד המקור של הנתונים