ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/03/2012

הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים