ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/02/2012

אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א-2011, בקשה לקיום דיון מהיר בנושא אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א2011, אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א-2011. , בקשה לדיון מהיר בוועדת הכספים בנושא אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א - 2011, אי יישום חוק תוכנית ההתנתקות

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכספים
29/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1029 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012), שעה 9:15
סדר היום
<1. בקשה לדיון מהיר בוועדת הכספים בנושא אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א - 2011>
<2. אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א-2011.>
<3. בקשה לקיום דיון מהיר בנושא אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א2011>
<4. אי יישום חוק תוכנית ההתנתקות>
<5. אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

זאב אלקין

אורי אריאל

שי חרמש

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
>
הרב אופיר כהן - מנהל מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

יעקב שנרב - משנה לראש מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

עדיאל שמרון - ראש אגף תקציבים, מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

עו"ד שירה ברנד - יועצת משפטית, מינהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

דניאלה פרתם - אגף התקציבים, משרד האוצר

דורון בן שלומי - מנהל ועד מתיישבי גוש קטיף

אליהו אוזן - נציג בני נצרים, ועד מתיישבי גוש קטיף

חמוטל כהן - ועד מתיישבי גוש קטיף

אליעזר ברט - מנכ"ל עלי קטיף, עקורי כפר דרום

יוסף דיין - יו"ר עמותת מפוני אזור תעשייה ארז

יצחק שפריר - עמותת מפוני אזור תעשייה ארז
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<בקשה לדיון מהיר בוועדת הכספים בנושא אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א - 2011>
<אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א-2011.>
<בקשה לקיום דיון מהיר בנושא אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א2011>
<אי יישום חוק תוכנית ההתנתקות>
<אי יישום חוק תכנית ההתנתקות (תיקון 4) התשע"א-2011>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר אי יישום חוק תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 של חברי הכנסת זאב אלקין שלא נמצא כאן, משה (מוץ) מטלון) שלא נמצא כאן, אברהם מיכאלי שלא נמצא כאן, יעקב כץ שלא נמצא כאן, דוד רותם שלא נמצא כאן.
אורי, אנחנו מדברים על החוק שהעברנו כאן?
אורי אריאל
כן, ודאי.
היו"ר משה גפני
חברי הכנסת לא כאן. מה נעשה?
אורי אריאל
אני התבקשתי לייצג אותם, ברשותך.
היו"ר משה גפני
בבקשה. היות שמדובר בדיון מהיר, נעשה את זה מהר. תגיד מה הבעיות, מה לא מיושם. אגב, מה עם עלי קטיף?
טמיר כהן
שקט זה סימן טוב.
אורי אריאל
לא, זה לא סימן טוב. יש כמה בעיות רציניות.
היו"ר משה גפני
מישהו אמר לי בדרכי לכאן שגם עם עלי קטיף זה לא מיושם.
אורי אריאל
יעקב שנרב יכול לעדכן אותך. בדרך כלל הוא נוקט משנה זהירות כי הוא יושב בוועדה והוא לא רוצה לומר איזשהו דבר כאן שטרם נגמר וזה יהווה לו לרועץ.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אורי, תציג את הדברים.
אורי אריאל
עלי קטיף הוא עניין פרטי ואנחנו לא מתעסקים עכשיו בדברים פרטיים.
היו"ר משה גפני
למה? גם כשחוקקנו את החוק, דיברנו על עלי קטיף.
אורי אריאל
עלי קטיף נמצא כאן והוא יכול לענות לך.

חברים, ברשותכם אני אעשה את זה מאוד בקצרה. חוקק החוק שהיושב ראש ואחרים היו שותפים לו שהמגמה שלו הייתה לסיים את הדברים למרות שלא הסתיימו כל הדברים. היה סוג של הסכמות ופשרות כדי להוציא את העגלה מהבוץ אחרי כל ההתקדמות שהייתה. אני מזכיר לכולם שאנחנו נמצאים שש וחצי שנים אחרי הפינוי/הגירוש. זה לא שאנחנו חודשיים אחרי ויש עוד כמה בעיות לפתור. היה מאמץ נוסף ואני מדגיש שלא פתרנו את כל הבעיות אבל הסכמנו שהחוק הזה יגלם את סיום התביעות, קץ תביעות, סוף סכסוך, כל מיני מלים מהסוג הזה אבל גם אחרי שהחוק הזה נכנס עם כל המורכבויות שלו ב-4 בבוקר, יש בעיות שלא נפתרות או נפתרות מאוד לאט והן מונחות לפתחנו בנייר שהכין דורון בן שלומי ואני חושב שטוב יותר שהוא יציג אותו כי הוא יציג אותו טוב ממני וכך גם האנשים שנמצאים כאן.

אני מוכרח לומר שאני לא רואה כאן – אני מכיר את כל האנשים – את נציג האוצר, החשב הכללי ומשרדי הממשלה לא אתנו. לכן אני לא יודע בדיוק מה לעשות עכשיו. אנחנו יכולים בעצמנו להחליט שהכל נהדר אבל אני לא רואה כאן את נציגי הממשלה.
טמיר כהן
הם אמרו שהם בדרך.
אורי אריאל
השאלה אם מחכים להם.
יעקב שנרב
אגב, המכתב הזה הגיע עכשיו.
אורי אריאל
אין אוצר, אין חשב כללי, אין שיכון, אין ממשלה. זה לא יכול להיות, אבל היא איננה. אין אפילו אחד שיכול להתנדב ולומר את הדברים.
טמיר כהן
הבוקר וידאנו שהם יגיעו.
אורי אריאל
שלום לעדיאל. זאת ההזדמנות להגיד תודה לעדיאל ולברך אותו בהצלחה בתפקידו החדש, מנהל מחוז מרכז במינהל מקרקעי ישראל.
ציון פיניאן
עוד מדינה בתוך מדינה.
אורי אריאל
זה לא מעניין אותך אבל הוא אחראי על בני ברק בצד הקרקעי.
ציון פיניאן
מה עם הצפון?
אורי אריאל
בצפון הכול נהדר. יש לך את גבי ויצמן.
ציון פיניאן
יש שלוש מדינות בישראל – ממשלת ישראל, ביטוח לאומי והמינהל.
היו"ר משה גפני
דורון, תציג את הדברים.
דורון בן שלומי
שלום. כפי שהוצג, בשעה טובה הגענו לסיום החקיקה ושוב תודה לוועדה על כל הליווי וגם לצוות המקצועי על הליווי של החוקים שהיו ועל כל תיקוני החוק. יחד עם זאת, אנחנו באנו ואמרנו כל הזמן שחלק מהסיפור – אני אזכיר – אחד הסעיפים המרכזיים והוועדה ודאי זוכרת את זה היה נושא הפיצוי, הגדלת הפיצוי עבור הבית. מה שבעצם היה בבתי המשפט הרבה שנים, החקיקה באה ואמרה שעושים פשרות. המדינה הסכימה, עורכי הדין של המתיישבים הסכימו וזה היה מותנה גם בחתימה של כ-400 אנשים שיחתמו על הדבר הזה. זה משהו מאוד ייחודי, שאנשים עצמם גם הם יחתמו. אנשים רצו לחתום תוך שבוע. תוך שבוע הם היו צריכים לחתום על הסיפור הזה. הם רצו לעשות את הדבר הזה כי אמרו להם שזה המסלול לעשות את זה הכי מהר. מאז החקיקה עברה חצי שנה וחלק נכבד מהאנשים קיבל אבל חלק נכבד לא פחות לא קיבל ובשביל אותו אחד שלא קיבל, בשבילו זה מאה אחוזים לא קיבל. זאת אומרת, לא מעניינים אותו כל האחרים שקיבלו כי כשאמרו לו לרוץ ולחתום על פשרה, שירוץ כי יש כאן עכשיו תיקוני חקיקה שיעזרו לו לבנות את הבית, עבורו זה אומר שמאה אחוזים לא קיבלו.

לכן אנחנו קודם כל מדברים על הקצב עצמו של כל מנגנון הפיצוי על פי תיקוני החקיקה שהסתיים. דיברנו על זה רבות עם המינהלת והם יציגו את עמדתם. בסיכומו של יום, הסיפור הזה, אני אומר שאנחנו צריכים לסיים אותו מהר כי הוא חלק ממהות החוק.

הנושא השני. מדי פעם אנחנו חוזרים לכאן. כפי שנאמר, לא נמצא כאן נציג האוצר אבל כל פעם מספרים לנו למה הדברים מתעכבים. אומרים לנו - במיוחד עדיאל שעוד מעט עוזב אותנו - שהפניות התקציביות עולות מדי פעם לשולחן והן מעכבות ביצוע.
היו"ר משה גפני
רק רגע. תעצור. יכול להיות שאני אעצור את הדיון. את מהמינהלת? תעני על הסעיף הראשון.
שירה ברנד
לגבי התשלום?
היו"ר משה גפני
כן, התשלום.
אורי אריאל
נמצא כאן הרב אופיר.
אופיר כהן
בוקר טוב. קודם כל, התושבים צודקים. מבחינתם הם כבר שבע שנים מחכים ליישום של הכסף מהחוק. היו בעיות בחוק ולכן נעשו תיקוני החקיקה ומבחינתם, ברגע שהחוק נגמר, הכסף צריך להיות בבנק. אבל מאז החוק חוקק ועד שהכסף מגיע, יש כמה דברים בדרך שצריכים להיעשות ואני אומר מה אנחנו עושים ואני אומר גם היכן זה עומד.
טמיר כהן
קיבלנו תשובה – הם לא באים.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת הם לא באים?
טמיר כהן
לא באים. הם לא יגיעו.
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 09:40 ונתחדשה בשעה 09:50)>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. יבוא נציג אגף התקציבים.
מה התפקיד שלך היום במינהלת?
אופיר כהן
מנהל המינהלת.
היו"ר משה גפני
באגף התקציבים אומרים שהם מתואמים אתכם לגמרי. זאת אומרת, הכול בסדר?
אופיר כהן
מה זה מתואמים אתנו לגמרי? הם לא שלחו אותנו לכאן במקומם.
היו"ר משה גפני
לא, הם מתואמים אתכם. זאת אומרת, מה שנעשה ומה שייעשה, הכול מתואם.
אופיר כהן
אני אסביר.

מבחינת התושבים, הם צודקים במאה אחוזים. בן אדם כבר שבע שנים בחוץ, מחכה להשתקם, קיבל משהו בפיצויים הראשונים, יש תיקוני חקיקה שעבדו עליהם במשך חודשים ושנים וזה צריך להגיע לבן אדם. מבחינתו, ברגע שזה נחקק, מחר בבוקר זה צריך להיות בבנק, אבל מה לעשות שמדובר כאן על פתיחת כל התיקים. כל תיקוני החקיקה במצטבר פותחים את כל התיקים ולבן אדם אחד לפעמים גם חמש ושש פעמים. הדבר הזה דורש עבודה גדולה מאוד, כמעט כמו בהתחלה. לצורך העניין הזה, יש גם סדרי עדיפויות וסדרי העדיפויות נקבעו בחוק. פעם אחת מדובר באלה שניגשו בתביעה, אותם 400 פלוס אנשים שצריכים לקבל ראשונים את ההחלטות, ולאחר מכן זה מופיע לפי אדם שבונה ולפי התקדמות הבנייה הוא גם מקבל כסף. יש אנשים שבכלל עוד לא התחילו לבנות, כך שהם לא בסיפור. יש אנשים שהם בשלבים כאלה שעדיין לא יכולים לקבל את הכסף. בכל מקרה, עוד מעט יעקב ייתן את הנתונים על כמו ההחלטות שהתקבלו.

הדבר הנוסף שנובע מתוך הדבר הזה הוא מספר העובדים שיש במינהלה והתקנים שקיימים אל מול המשימות. זאת אומרת, זה עניין פשוט של עבודה. העבודה כאן היא סביב השעון. אנחנו יכולים לתת את הנתונים ואפשר לראות עד כמה.

מה שאנחנו מתואמים עם האוצר זה לגבי כמות התקנים שהיו צריכים להיות כדי ליישם את החוק כדי שיהיו מספיק אנשים בוועדות כדי שזה יתקיים. בפועל עוד לא אוישו כל התקנים כי יש דברים מתלים שהאוצר נתן בעניין הזה וגם יש כאלה שכבר אושרו, אבל עד שהם נקלטים לוקח כמה חודשים. בעניין הזה אנחנו צריכים כאן את העזרה כי בסופו של דבר יש כאן משימה והמשימה היא כמות תיקים וכמות עבודה.
היו"ר משה גפני
מה העזרה שאתם רוצים?
אופיר כהן
ביישום יותר מהיר של התקנים.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לקחת קבלן נוסף?
אופיר כהן
זאת לא שאלה של קבלן.
היו"ר משה גפני
להביא חברה חיצונית.
אופיר כהן
לא, בלתי אפשרי. מדובר כאן על ועדות שהן ברמה של שופט.
שירה ברנד
זה הרכב של ועדה שקבוע בחוק והוועדה צריכה לשבת ולדון תיק-תיק. ועדת זכאות יושבת פותחת את התיקים.
היו"ר משה גפני
למה לא מביאים עוד אנשים?
עדיאל שמרון
קודם כל, אני חושב שחשוב שהרב גפני ישמע את הנתונים כי המצב הוא לא נורא. ההתקדמות היא יפה מאוד. החוק התקבל באוגוסט השנה ואנחנו מדברים על כמות של אלפי החלטות שצריכות להתקבל ויעקב ייתן את הנתונים. חשוב להבין, דווקא בגלל שליושב ראש הוועדה לא נוח ממה שקורה עם החבר'ה של האוצר, שבנקודה הזאת יש בינינו הסכם, אנחנו מתואמים הם עומדים בחלקים שלהם בהסכם. כלומר, אין לנו טענות כלפי אגף התקציבים ביחס לנושא הזה של התקנים. כמובן שאנחנו רצינו יותר, הם רצו פחות, אבל בסוף הגענו לאיזושהי הבנה שאמורה לתת מענה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אלקין, למה אתה מטריד את הוועדה? הם אומרים שהכל בסדר.
זאב אלקין
הכול מצוין אבל מה לעשות, אני בדרך כלל מקשיב לקולם של המפונים. אני מעריך מאוד את המאמצים שעושה המינהלת ובאמת המינהלת, מאז השינוי שהיה מאז חקיקת החוק, נראית אחרת לגמרי מכפי שהייתה קודם ויש שיתוף פעולה אדיר. עדיין עם ההבנה לכל הקשיים הלוגיסטיים והבירוקרטיים שיש במינהלת, הנושאים שהוצגו גם במכתב שהונח על שולחן הוועדה על ידי ועד המפונים, בעיניי, ראשית, דורשים את העדכון שלנו וחלקם גם את המעורבות שלנו. אגב, מעבר לנושאים האלה אני רציתי להזכיר לאדוני היושב ראש שהיו נושאים שעלו כאן לפרוטוקול על ידי הממשלה ולא נכנסו לחקיקה אבל היא התחייבה לפתור. אתה בוודאי זוכר אותם ואני חושב שחשוב גם לשמוע מה נעשה בעניין הזה.
לכן אני מטריד את הוועדה. אני חושב שוועדה שהשקיעה כל כך הרבה מאמצים בחקיקת החוקים וגם אישרה למדינה – אלה חוקים בעלות בסדר גודל של כ-700 מיליון שקלים כל מה שעבר שם באותה סדרת חקיקה וזה לא סכום פעוט – לא אישרנו ולא חוקקנו את זה כדי שאחר כך זה יתקע. אתה זוכר באיזה קצב אישרנו. אתה נתת לזה עדיפות עליונה מכל הכיוונים ולכן אם הדברים מתעכבים והחוק לא יבוצע, עם כל ההבנה לקשיים האובייקטיביים, צריך לראות סביב השולחן הזה לראות מול הממשלה איך הם מתגברים על הקשיים האלה. להבין את הקשיים, זה לא מספיק.

זאת הסיבה שהטרדתי את הוועדה שהשקיעה כל כך הרבה מאמצים כדי שנביא את זה כבר לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת מיכאלי, אתה רוצה להוסיף?
אברהם מיכאלי
אני חושב שלומר שזה עבר באוגוסט ולכן לא צריכים להטריד את הוועדה, אני מצטרף לדבריו של חבר הכנסת אלקין. אנחנו שומעים את התושבים. אדוני היושב ראש, אנחנו מטפלים בסוגיה שבמשך מספר שנים לא נפתרה ובראשותך ובראשות החברים שהתגייסנו לסיים את החוק ההוא, חשבנו שתבוא הגאולה. את בנצי ליברמן לא היינו משחררים משם לתפקיד יותר טוב במינהל אלא היינו משאירים אותו במינהלת לפתור את הדברים.

יחד עם זאת, תפקידנו לבוא וללחוץ. את החוק הזה העברנו בשעה 4 לפנות בוקר. אתה שכחת.
היו"ר משה גפני
לא, לא שכחתי.
אברהם מיכאלי
לבוא אלינו אחרי חצי שנה ולומר לנו שאנחנו נודניקים? לא. אני חושב שאנחנו צריכים לאשר את החוק הזה רטרואקטיבית ואת הביצוע של החוק הזה.
היו"ר משה גפני
תודה. בבקשה, נתונים.
יעקב שנרב
יעקב שנרב, משנה למנכ"ל מינהלת תנופה. גם אני חושב שלא הכול בסדר. זה שהיום אנחנו בהסכם עם האוצר, זה נכון. אנחנו באיחור של שנה. כדי ליישם את כל ההחלטות האלו שהתקבלו לא בפעם אחת אלא היו שלושה תיקוני חקיקה צריך כוח אדם. עכשיו הגענו למצב שהמינהלה במשך שש שנים, בתקופה הראשונה שלה עת קיבלו את כל ההחלטות, את ה-25 אלף החלטות שהתקבלו עד היום, בשלבים הראשונים היו 11 ועדות זכאות. אנחנו היום עם שתי ועדות זכאות ואחרי הסכם עם האוצר נקבל עוד אחת. נקבל עוד יושב ראש אחד לוועדה. זאת אומרת, אחרי שנשלים את התקן – כי אחד עוזב – קיבלנו אישור להשלים אותו בחזרה, אבל אנחנו עדיין נישאר עם המצב הנמוך ביותר שהיה אי פעם שזה להיות עם שלוש ועדות.
אורי אריאל
למה הסכמתם לזה?
יעקב שנרב
זה מה שהיה לנו.
אורי אריאל
לא. אנחנו לא צריכים לקבל את זה. אולי אתם כן, אבל לא אנחנו.
יעקב שנרב
על זה האגף חתום.
אורי אריאל
מה זה חתום?
יעקב שנרב
המצב הזה שאנחנו מתואמים עם האוצר, זה נכון, אבל אנחנו באיחור של שנה ואנחנו עדיין במצב הטוב ביותר נהיה עם שלוש ועדות.
היו"ר משה גפני
היום יש שלוש ועדות?
יעקב שנרב
לא, היום יש שתי ועדות. אנחנו עכשיו הולכים לגייס אחת אחרי שקיבלנו את האישור.
היו"ר משה גפני
מה הפירוש לגייס אחת?
יעקב שנרב
לגייס יושב ראש חדש.
היו"ר משה גפני
מה הוא צריך להיות?
יעקב שנרב
ראש ועדה.
אופיר כהן
הוא צריך להיות ברמה של שופט מחוזי.
יעקב שנרב
המכרז יוצא.
היו"ר משה גפני
ראש ישיבה לא יכול להיות יושב ראש ועדה.
אופיר כהן
אם הוא למד ליבה, הוא יכול.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, כדי להיות בוועדה הזאת הוא היה חייב ללמוד ביאליק?
אופיר כהן
כן.
עדיאל שמרון
יש שלוש ועדות. במקרה עזב עכשיו יושב ראש אחד כי הוא קיבל תפקיד במשרד המשפטים. ימשיכו להיות שלוש ועדות.
היו"ר משה גפני
שלוש ועדות מספיקות?
יעקב שנרב
לא, אבל זה מה שיש.
היו"ר משה גפני
כמה ועדות צריך?
יעקב שנרב
תכף אני אביא נתונים ואסביר את הבעיה. רוב ההחלטות שניתן לשלם אותן התקבלו. הרוב המכריע. צריך לזכור שחלק גדול מהבקשות משולמות רק אחרי גמר שלד. לצערי חלק גדול מהמפונים, רובם, עדיין לא סיימו את השלד מסיבות ידועות ולכן גם אם ההחלטה הייתה עוברת, לא היה ניתן לשלם אותה. עד היום התקבלו כ-24,883 החלטות בוועדות של המינהלה. בעקבות תיקוני החקיקה עומדים בפנינו עוד 6,000 החלטות. אני חושב שזה עצוב שלא מצליחים לממש כל כך מהר את ההחלטות האלה וזה לוקח זמן.

צריך לזכור שני דברים. קודם כל, חלק גדול מתיקוני החקיקה, אנשים צריכים להגיש את הבקשות. אני אתן דוגמה שהיא קיצונית כלפי מטה בנושא של ערך כינון של העסקים, שזה הכי מורכב. עד היום הוגשו חמש בקשות. כל כך מורכב. גם למפונים מאוד מאוד קשה להגיש את זה. צריכים להיות מתואמים עם הרבה מאוד סעיפי החוק, צריך עורך דין ורואה חשבון. לקחנו על עצמנו לנסות לעזור בנושא הזה. עד היום, מתוך חמש הבקשות שהגישו שלוש בקשות הוגשו בזמן האחרון. גם להגיש לוקח זמן. אני מזכיר שבמסגרת השינויים שנעשו בשנתיים האחרונות, אנחנו איתרנו את הנושא שצריך להגיש בקשה. למשל, נושא ציוד. זה פתח את כל התיקים. מדובר על 1,728 תיקים רק בנושא ציוד. אנחנו איתרנו את הנושא ואנשים לא צריכים לבקש את זה אלא אנחנו ביוזמתנו פותחים את התיקים. המשמעות היא שמתוך 1,728 החלטות, עד היום התקבלו 631 שזה למעשה כל מי שהיה יכול לקבל כסף. זה נכון שרק שליש מההחלטות התקבלו, אבל שני השלישים האחרים, שמנו אותם בתעדוף נמוך יותר מכיוון שמקבלים את הכסף רק אחרי כניסה לבית.
העברנו את המשקל לנושאים אחרים מכיוון שממילא גם אם אני אקבל את ההחלטה עכשיו ואני ארוץ אתה, את הכסף הוא יקבל רק תוך חודשיים מהכניסה לבית כאשר הוא לא יכול להתחיל. יש מקומות בחלק מהאתרים שמכל הסיבות שכולכם יודעים רק עכשיו מתחילים אבל אני לא אזכיר דברים שקשורים גם לבירוקרטיה אבל גם לדברים נוספים.

לכן זה נכון שבחלק מהנושאים התקבלו רק שליש מההחלטות אבל הן מהוות תשעים אחוזים ולמעלה מתשעים אחוזים מאלה שיוכלו לקבל את הכסף.
אורי אריאל
כמה אתם ביקשתם מהאוצר בתחילת הדיון?
יעקב שנרב
אנחנו ביקשנו את השלמת התקנים המקורית שהייתה
אורי אריאל
כמה? דברו אתנו במספרים.
עדיאל שמרון
אם לדייק במספרים, אני רוצה שנהיה הגונים בעמדה שלנו כאן. אנחנו בסופו של דבר קיבלנו את מלוא התקנים שביקשנו מאגף הכספים. יעקב, ביקשנו 68 תקנים וקיבלנו 68 תקנים.
אברהם מיכאלי
בקיצור, עשיתם טעות בהערכה שלכם.
עדיאל שמרון
אני לא חושב שעשינו טעות. לפי מה שאמר עכשיו המשנה למנכ"ל, אם שמת לב לנתונים, הוא אומר לך שמהבקשות שהתחלנו לדון, דנו בתשעים אחוזים.
אליהו אוזן
אפשר לומר משהו? אני אדבר כבעל עסק ואדבר על מספרים.
היו"ר משה גפני
רגע. לא ידברו כמה אנשים יחד.

זאת אומרת, הכול בסדר, יש 68 תקנים.
עדיאל שמרון
אנחנו אומרים שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר.
היו"ר משה גפני
לא, אתם לא עוסקים בפילוסופיה. אתם עוסקים בדברים מעשיים. על פילוסופיה אנחנו נחליט.
עדיאל שמרון
אנחנו עשינו תוכנית עבודה - ואפשר להציג אותה בפני הוועדה – מחולקת על פני השנים עד שנת 2013 ו-2014 שאומרת מה כמות התיקים בה אנחנו צריכים לדון בכל שנה ומה כוח האדם לו אנחנו נדרשים לצורך כך. נכון שהיו לנו דיונים ארוכים עם האוצר ויכול להיות שאם הדיון הזה היה מתקיים לפני שלושה חודשים, היינו אומרים אחרת אבל במהלך הדיונים הארוכים האלה, בסופו של דבר הגענו להסכם שנתן לנו פחות או יותר את מה שרצינו. הרב אופיר אמר קודם שיש התניה אחת להסכם שאמרה שלא תקבלו את מלוא התקנים עכשיו אלא תקבלו חלק מיידית וחלק מעט יותר מאוחר אחרי שיקרו כמה דברים ואנחנו היינו שמחים אם הכול היה קורה מיידית
בסך הכול הבעיה שלנו היא בקליטה של האנשים האלה. צריך להבין שגם אם אני קולט מחר 25 עובדים חדשים, עד שהם מבינים את החומר, לוקח זמן. החוק הזה הוא חוק מאוד מורכב שמאוד קשה להבין אותו וצריך להכיר את העבודה. לנו חשוב לשמר את העובדים שלנו היום כדי שלא ילכו כי כולם יודעים שהמינהלת הולכת להיסגר בעוד תקופה לא ארוכה וזאת גם בעיה ניהולית שלנו אתה אנחנו מתמודדים ובנושא הזה אנחנו לא צריכים את עזרת הוועדה.
היו"ר משה גפני
כמה תקנים צריך עכשיו?
יעקב שנרב
מה שסוכם. סוכם שייתנו מה שיש היום. זאת בקשה לא מוגזמת.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אני לא רוצה לשמוע עכשיו על כל התקנים. תגיד לי מספר. על כמה מדובר?
עדיאל שמרון
בסך הכול יהיו 68 וחצי עובדים במינהלה מתוכם שבעה תקנים הם תקנים חדשים.
היו"ר משה גפני
שבעת התקנים האלה אוישו?
עדיאל שמרון
לגבי שבעת התקנים האלה יש אישור ביחס לשלושה מהם, אישור ראשוני, ולגבי ארבעה יינתן אישור בשלב יותר מאוחר. העובדים האלה נמצאים בהליכי קליטה.
היו"ר משה גפני
מחפשים עוד ארבעה?
עדיאל שמרון
כן.
אופיר כהן
עוד לא קיבלנו אישור לארבעה. קיבלנו אישור לשלושה והם נמצאים בהליכי קליטה אבל עדיין לא נקלטו כי גם זה לוקח את הזמן שלו. לגבי ארבעה עוד לא קיבלנו אישור ועוד לא התחלנו בהליכים שלהם.
היו"ר משה גפני
מי צריך לתת לכם אישור?
אופיר כהן
אנחנו מול האוצר.
היו"ר משה גפני
מי זה האוצר? שר האוצר?
יעקב שנרב
אגף התקציבים.
עדיאל שמרון
צוות ביטחון של אגף התקציבים בראשות נח הקר, דניאלה שנמצאת כאן והסגן שלהם, מאיר. זה הצוות מולו אנחנו עובדים.
היו"ר משה גפני
למה לא מאשרים להם את ארבעת התקנים?
דניאלה פרתם
אני אחזור ואומר.
היו"ר משה גפני
לא, אל תחזרי על שום דבר. למה לא מאשרים להם ארבעה תקנים?
דניאלה פרתם
אני רוצה להסביר את הסיכום.
היו"ר משה גפני
לא מעניין אותי הסיכום. כשלא היית כאן, הם אמרו מה הסיכום. הם אמרו שהם מתואמים אתכם.
דניאלה פרתם
ארבעת התקנים מותנים בכך שמנכ"ל משרד ראש הממשלה יאשר את חלוקת הסמכויות של מינהלת תנופה לאחר פירוקה באמצע 2013. אנחנו מחכים לאישור של מנכ"ל משרד ראש הממשלה לחלוקת הסמכויות של מינהלת תנופה.
היו"ר משה גפני
יש עוד נושאים? אני יוצא מדעתי. יש עוד נושאים?
זאב אלקין
עכשיו אתה מבין למה הטרדתי את הוועדה.
היו"ר משה גפני
לא, לא היית צריך להטריד. פשוט צריך לאשר לי את החוקים שאגף התקציבים מתנגד והכל היה בסדר. צריך לאשר את החוק על המים, את החוק על נכי רדיפות הנאצים, הכול היה צריך להיות מאושר והיית רואה מה הם אומרים, הגיבורים הגדולים האלה. אתה פשוט מגן עליהם, והנה נראה מה הם עושים. אתה שמעת מה היא אמרה?
זאב אלקין
שמעתי.
היו"ר משה גפני
יש עוד בעיות? כי אם לא, אני נועל את הישיבה.
דורון בן שלומי
אני שומע כאן את הדיונים ואני רוצה להסביר את המקום המסוים בו אנחנו נמצאים. בסיכומו של יום אני כאן מייצג את התושבים. יש קשר טוב, מעשי וביצועי גם עם אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
תעשה לי טובה, לא תצליח להרגיע אותי הבוקר. אל תגיד אם בסדר או לא בסדר. אני מכיר את זה.
דורון בן שלומי
לא אמרתי את זה.
היו"ר משה גפני
עד שמנכ"ל משרד ראש הממשלה לא יסדר, האיש שגירשו אותו מגוש קטיף לא יקבל אישור על הציוד או לא יקבל אישור על הבית.
דורון בן שלומי
היושב ראש גפני, אני שמח שאתה מייצג אותנו יותר מאשר אנחנו. אותנו זה באמת לא מעניין מה הסיכומים אלא אותנו מעניינות התוצאות.

ביקשת לדעת דברים נוספים. במסגרת החלטת הממשלה על סיום הסכסוך הזה, סוכם שם על תקנים לרבנים ליישובי הקבע.
היו"ר משה גפני
אתמול אישרנו כסף לרבנים.
יעקב שנרב
זה לזמני.
דורון בן שלומי
לפני חצי שנה אנחנו הגענו לטבלה מוסכמת עם מינהלת תנופה. הדבר הזה נמצא בעבודה אבל בשורה התחתונה, הוא לא נסגר והוא צריך להיסגר מול משרד הדתות.
היו"ר משה גפני
למשרד הדתות?
דורון בן שלומי
לאגף הדתות במשרד ראש הממשלה, איך שקוראים לו.
היו"ר משה גפני
זה המשרד לשירותי דת?
דורון בן שלומי
כן.
שירה ברנד
זה המשרד לשירותי דת.
היו"ר משה גפני
זאת עוד זרוע של הממשלה.
דורון בן שלומי
היא כפופה להחלטות הממשלה אבל זה לא נסגר.
היו"ר משה גפני
סתם אני אומר. זרוע ביצועית של הממשלה.
דורון בן שלומי
נכון. זה לא נסגר.
היו"ר משה גפני
למה זה לא נסגר? הרב אופיר, למה זה לא נסגר?
אופיר כהן
נושא התקנים של הרבנים?
היו"ר משה גפני
כן.
אופיר כהן
זה תלוי במשרד הדתות. יש בעיה עם הקטע של התקנים שמשרד הדתות לא יכול לתת תקנים חדשים בגלל בג"ץ הרפורמים. שר הדתות, בתיאום אתנו אחרי הרבה זמן, עכשיו יצא מכתב לבית המשפט והוא מבקש החרגה של רבני גוש קטיף מהסיפור הזה.
היו"ר משה גפני
תמשיך. מה עוד?
דורון בן שלומי
הנושא האחרון הוא סיפור יישובי ספר. במסגרת כל התהליך שקרה בשנים האחרונות הוקמו ישובים חדשים באזורים שהוכרו על ידי מדינת ישראל כמקומות ספר. הבעיה היא שהסיפור של יישובי ספר מוכר על פי רשימת ישובים ולא מוכר על פי אזור. אנחנו באנו למשרד האוצר ואמרנו לו שיש כאן אזור שלם, הוקמו כאן ישובים חדשים ושיוסיפו את הישובים החדשים למקומות האלה. הם אמרו שהרשימה סגורה, תב"א סגורה ואי אפשר להוסיף אף אחד.
שי חרמש
בעוטף זה הוסדר.
דורון בן שלומי
לא הוסדר.
זאב אלקין
כמה שזה מפתיע. הם נופלים מכל כיוון.
דורון בן שלומי
אנחנו משלמים כמו בתל אביב.
זאב אלקין
הם נופלים מעזה.
אליהו אוזן
אנחנו לא בעוטף עזה, אבל אנחנו גם לא במקום אחר.
דורון בן שלומי
כיוון שהרשימה היא רשימה סגורה מבחינת הישובים, ישבנו לדיון לא רשמי או רשמי עם נציג ממשרד האוצר באגף אחר ולא באגף התקציבים, לא זוכר בדיוק איזה אגף זה היה, והם אמרו שההיגיון שלנו הוא מאה אחוזים אלא שצריך לסגור את זה וביקשו לראות איך צריך לסגור את זה אבל בינתיים השנים עוברות.
היו"ר משה גפני
מי זה תנו? מי אמר? אני רוצה היום שמות.
אליהו אוזן
ערן יעקב מאגף המסים ונמרוד מהאוצר.
היו"ר משה גפני
נמרוד הוא היועץ של שר האוצר וערן יעקב הוא סמנכ"ל ברשות המסים.
דורון בן שלומי
עם נמרוד צריך לסגור.
היו"ר משה גפני
ערן יעקב ונמרוד עובדים יחד?
דורון בן שלומי
כן. שר האוצר צריך לחתום על הצו להכניס את הישובים האלה ליישובי ספר. נמרוד הוא זה שצריך להמליץ לשר האוצר אבל בינתיים הוא לא עושה את זה.
היו"ר משה גפני
הוא צריך לחתום על כל שאלה יישובי ספר.
דורון בן שלומי
כן.
אליהו אוזן
להכניס לרשימה.
היו"ר משה גפני
יש עוד משהו?
אופיר כהן
יש עוד נקודה אחת שאני רוצה להעלות. במסגרת הקטע של שולם או לא שולם, אחרי שעושים את כל הוועדות, בסופו של דבר כסף צריך לעבור מכאן לכאן. לדוגמה ניקח את משרד החקלאות. יש חקלאים שצריכים לקבל כספים ומענקים בעקבות החלטות, בסופו של דבר משרד החקלאות רוצה לשלם אבל עוד לא הועבר אליו הכסף. כאן אני פונה גם לחברינו באוצר. הרבה פעמים דברים כאלה נתקעים בגלל דבר כזה שכספים לא הועברו או שמגיעים אליכם לוועדה והם לא אמורים להתעכב.
זאב אלקין
בנושאים האלה, לא הייתה העברה שנתקעה.
אופיר כהן
גם היום יש הפניות תקציביות שעוד לא עברו.
טמיר כהן
איפה? לא אצלנו.
היו"ר משה גפני
אני מכיר את העניין הזה. אנשים מתקשרים אלי ושואלים למה אני מעכב העברות תקציביות. זה לא רק בנושא הזה.
אופיר כהן
לא אמרתי אתה מעכב. אמרתי שבסופו של דבר למשרד זה לא הגיע וזה בצנרת.
עדיאל שמרון
ועדת הכספים בראשות היושב ראש הנוכחי והקודם מעולם לא עיכבה לנו העברות תקציביות אלא תמיד אנחנו מקבלים כאן את היחס. אני מדבר על העברות תקציביות שקשורות למינהלת תנופה או למינהלת סלע.
היו"ר משה גפני
למינהל מקרקעי ישראל אנחנו כן מעכבים.
עדיאל שמרון
רק מה-11 בחודש. יכול להיות שנעביר את היחס גם לשם.
היו"ר משה גפני
הרבה פעמים אנשים מתקשרים ושואלים למה אני מעכב וזה פשוט לא נכון. אתמול היו העברות תקציביות ואישרנו את הכול. אין כסף של מינהלת תנופה שלא אישרנו.
אופיר כהן
יכול להיות שהפנייה לא הגיעה אליכם.
עדיאל שמרון
אנחנו יחד עם אגף התקציבים צריכים להגיש לוועדה את הפנייה התקציבית שלנו, הראשונה לשנה זאת. עשינו כמה פניות פנימיות שלא הגיעו לוועדה. זה מתעכב ואנחנו עובדים על זה.
דורון בן שלומי
היושב ראש, עוד משהו אחד. בעקבות עיכוב יישום שקשור בעיקר לנושא מבני הציבור, בעיקר בגלל משרד השיכון למרות שזה לאו דווקא בגללו אלא שזה התחום שלו, נוצרים פערים. לפעמים הבתים עוברים, הישובים עוברים אבל מבני הציבור לא נבנים. בזמנו סוכם עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, איל גבאי, שיהיה איזהו תקציב בעניין הזה להשלמת פערים. קראנו לזה השלמת פערים.
זאב אלקין
למבנים יבילים.
דורון בן שלומי
למבנים יבילים כדי לענות על צורכי ביניים. פנינו גם למינהלת תנופה בעניין ואנחנו רוצים רק לוודא שלא יהיה מקום שלא יקבל מענה. כל מקום שיש צורך, שיהיה מענה. אנחנו לא היינו בסיכום התקציבי אבל אנחנו בסיכום העקרוני. לא יכול להיות שיהיה ישוב שאין לו בית כנסת, לא יכול להיות ישוב שאין לו גן ילדים ומעון באותו רגע שהתושבים עוברים למקום.
היו"ר משה גפני
תודה. אתם רציתם להתייחס.

אלקין, אתה הולך. תגיד לי איזה החלטות אתה רוצה שנקבל.
זאב אלקין
אני סומך עליך. בדרך כלל כשאני לא מפריע לך, אתה מקבל החלטות אפילו יותר טובות מאשר כשאני מפריע לך.
היו"ר משה גפני
אם היית אומר לי שאתה סומך על כל מה שאני אקבל, אני הייתי מקבל החלטה שנעביר כמה חוקים במליאת הכנסת, חוקים שאגף התקציבים מתנגד להם, והיית רואה איך הכול היה רץ במינהלת תנופה. אין להם הכרת הטוב.
זאב אלקין
ספר לי על זה.
היו"ר משה גפני
אספר לך.
אליהו אוזן
משפט אחד לגבי הוועדות. אני בעל עסק. יש סעיף 70(א) שהוא הסעיף הכי פשוט בחוק והוא אומר שאדם שהיו לו מאה שקלים יכול לקבל עשרים שקלים מענק אם הוא השקיע בעסק. אחר כך הייתה הגדרה ל-33 אחוזים כבעל חברה. לפני שלושה חודשים פניתי לקבל את ההחלטה שלי לגבי ה-33 אחוזים – מעבר מ-20 ל-33, זה תחשיבי – ואחרי שלושה חודשים יצאה החלטה ואז נאמר שהמענק התקציבי יידחה בחודש וחצי בגלל בעיה של מעבר במחשבים. הכול בסדר גמור אלא שיש דבר אחד. ההחלטה הכי פשוטה, לקח לה ארבעה וחצי חודשים. זה כדי להמחיש את הבעייתיות ולהראות כמה זה הרבה יותר מסובך.
אליעזר ברט
אני אליעזר ברט, חברת עלי קטיף. בקיץ הוחרגנו על ידי הוועדה. מדובר על כך שתהיה ועדה שתטפל בנו אבל עד השבוע זה לא קרה. אתמול הבנתי שתהיה ועדת פשרות. עבורנו זה בגדר חמצן וכדי שנוכל לשרוד אנחנו חייבים לקבל את התגמול הזה במהירות האפשרית. צריך לרתום את האוצר לנהוג כפי שהם הבטיחו כאן במעמד קבלת התיקון לחוק. צריך להיכנס לעניין הזה ולסיים את העניין שלנו לפני שיהיה מאוחר מדי.
יצחק שפריר
אני רוצה לדבר על מפוני אזור תעשייה ארז. עד היום אנחנו יתומים למרות שהיינו צריכים להיות ישוב מועתק, אבל זה שייך לסאגה של איך לכתוב נח בשבע שגיאות.

מבחינתנו התיקון לחוק לא התקדם כי רק לפני שבועיים יצא טופס שכל אחד צריך להגיש שהוא בכלל רוצה ללכת לערך כינון. מה שמתבקש בטופס, כל הנתונים נמצאים אצל השמאי הממשלתי ובמינהלת סלע ולכן לא צריך להגיש נתונים חדשים.
היו"ר משה גפני
למה זה קורה אצלם?
יעקב שנרב
עד היום הגישו חמישה.
היו"ר משה גפני
הוא אומר שבכלל לא היו טפסים.
יעקב שנרב
גם הם עוד לא הגישו. אני מבין את זה. זה כל כך מורכב. לא ביקשנו את הנתונים. מה שנמצא אצלנו, אנחנו לא צריכים לקבל שוב. זה כל כך מורכב ולא סתם הוא עוד לא הגיש. הוא לא הגיש כי החוק הזה נכתב והתקבל בשעות כאלו והוא מורכב מאוד.
היו"ר משה גפני
מה זה שעות? אחרי השעות האלו שהוא התקבל כבר היו כמה בקרים.
יעקב שנרב
בסדר, אבל עד עכשיו לא הוגשה בקשה. כדי לקבל החלטה, נהוג קודם להגיש בקשה. אני לא הייתי מעלה את זה אבל אם הוא מעלה על כך שהוא הולך לבצע החלטה, הוא צודק אבל יש בעיה טכנית קלה והיא שעוד לא הוגשה הבקשה. עד היום הוגשו חמש בקשות. אני מסכים עם מה שהוא אמר, בארז הם לא הנהנים העיקריים מהתיקונים אלא הם שם הנהנים הקטנים. כשתוגש הבקשה, הוא יודע שאנחנו נעשה את המאמץ שזה יהיה מהר, אבל צריך להגיש אותה.
יצחק שפריר
כשאומרים לי מהר, בעוד חמישה חודשים חלה התיישנות.
יעקב שנרב
לא על זה.
יצחק שפריר
אם לא יאריכו את תקופת ההתיישנות, למעשה כל זה לא יקרה.
היו"ר משה גפני
אני מציע שתגישו את הבקשות מהר. אני לא חושב שחלה התיישנות על כך, אבל אם חלה – אנחנו נצטרך לתקן את זה.
יעקב שנרב
ההתיישנות היא לא על זה. הוא צודק, ההתיישנות היא מחוץ לחוק. כאן מדובר על משהו בתוך החוק.
יצחק שפריר
אנחנו נכנסים למצב של התיישנות.
היו"ר משה גפני
דניאלה, אתם תאשרו את התקנים האלה?
דניאלה פרתם
אנחנו נאשר את התקנים בהתאם לסיכום. אנחנו עומדים בסיכומינו.
היו"ר משה גפני
אני מסכם את הדיון. ועדת הכספים דורשת מהממשלה לאשר את התקנים - שבעה תקנים שחסרים – מבלי להתנות את זה בכל מיני נושאים אחרים שאינם רלוונטיים לעניין. מתיישבי גוש קטיף שהיה חוק לגביהם שצריך לעשות את הפעילות הנדרשת כדי לשלם להם, זה מתעכב רק בגלל שחסרים תקנים. לכל הדעות חסרים תקנים ומתנים את זה בתנאים שאינם קשורים לעניין.

אנחנו דורשים משר האוצר לחתום על מעמדם של הישובים שהם במעמד של ישוב ספר.
עדיאל שמרון
גם אזורי עדיפות לאומית.
היו"ר משה גפני
כן. לחתום על מעמדם ולא לאפשר את הנפילה בין הכיסאות של הישובים הללו. אנחנו דורשים שזה ייעשה במהירות האפשרית.

אנחנו מבקשים גם לגבי הנושא של אזור ארז וגם לגבי עלי קטיף, כמו שאמרנו כאן בוועדה, לקדם את הדברים האלה על מנת שהנושא יקודם. במאמר מוסגר אני אומר שהייתי בטוח שלאחר שהתקבל החוק, הכול יתקדם במהירות. אני לא אומר שלא התקדם.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, איפה הסנקציות? אנחנו יודעים שהם לא יעשו את זה.
היו"ר משה גפני
הסנקציות אצל אלקין.
אברהם מיכאלי
אני מבקש עכשיו במקום אלקין לבקש סנקציות.
היו"ר משה גפני
זה נרשם.
אברהם מיכאלי
בעוד חודש שוב נקיים כאן דיון מהיר.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. אם משרד האוצר לא עומד בזה, אפשר פשוט להגיש שלושה חוקים שלנו ולאשר אותם במליאת הכנסת. יהיו חמישים חברי כנסת שיושב ראש הקואליציה יאפשר זאת.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:15.>

קוד המקור של הנתונים