ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

א. קליטת ערבים במשק בכלל ובשירות הציבורי בפרט- עמדת אגף התקציבים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים