ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/02/2012

חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
29/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 660>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - תשלומים לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2011
של חה"כ חיים כץ, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ אריה אלדד (פ/3806)>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
מוזמנים
>
חוסיין חוסייסי - ר' ענף תכנון שכר וגמלאות אכ"א, משרד הביטחון וצה"ל

פזית תדהר - לשכה משפטית, משרד הביטחון וצה"ל

אביבה פאר - לשכה משפטית, משרד הביטחון וצה"ל

פזית ענבל-אשל - אגף משפחות והנצחה, משרד הביטחון וצה"ל

ריקי מורד - אגף משפחות והנצחה, משרד הביטחון וצה"ל

דליה ורמוט - אגף משפחות והנצחה, משרד הביטחון וצה"ל

צמרת ספורטה - ר' מדור קשר למשפחות, אכ"א, משרד הביטחון וצה"ל

שי פרבר - ס' יועץ משפטי פרט, פרקליטות צבאית, משרד הביטחון וצה"ל

רונן ביטאולי - ר' מדור מילואים, אכ"א, משרד הביטחון וצה"ל

אנסטסיה סורוקינה - רפרנטית ביטחון פנים באגף התקציבים, משרד האוצר

שי סומך - משרד המשפטים

רחל לניאדו - מנכ"ל, ארגון יד לבנים

חוה ארביב - ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

מיכאל בך - יועץ משפטי, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

שולמית מועלם - ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

גיל סימנהויז - מנכ"ל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

רבקה פסח - ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

נאוה שוהם סולן - יו"ר, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

תמר שלח - ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
עמית קנובלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - תשלומים לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע, ו' באדר, יום מיוחד, הוא חוזר אלינו פעם בארבע שנים, אין בכל שנה 29 בפברואר. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא הוא הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון – תשלומים לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2011, של חברי הכנסת חיים כץ, משה (מוץ) מטלון ואריה אלדד.

ישבנו פה לפני כחודש וחצי, כשדנו בנושא תגמול אלמנות ירוקות. אני מגדיר את זה 'ירוקות', ורצינו לתת ליתומים ולא ראינו היענות גדולה מדי ממערכת הביטחון. יתרה מזאת, הם אפילו לא כל כך רצו לדבר איתנו. אנחנו לא יודעים לשכוח את זה ואמרנו אז שנעלה את זה בהצעת חוק פרטית, וראו לפתע פתאום - כנראה. אני לא יודע אם זה יהיה בשבוע הבא, אם נספיק לעשות את זה ביום שני הבא, אבל ייקח עוד שבוע אחד וביום שני אחרי זה, הנסחית תעשה וכולם, ולא בחיפזון, ואנחנו, להערכתי, ניתן את המענק הזה גם ליתומים לשני הורים.

<(הישיבה נפסקה בשעה 09:05 ונתחדשה בשעה 09:10.)>
בוקר טוב, אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, הנושא לא השתנה. אני פתחתי ואמרתי איך נולד החוק. אנחנו חיכינו להצעת חוק ממשלתית, בינתיים זה מתעכב. אתמול צלצל אליי סגן שר האוצר, הוא אמר לי 'תשמע, הצעת החוק שלך היא כזאת וכזאת, אבל אנחנו נכין אותה, ניקח את המזכר של הצעת החוק הממשלתית שהייתה אמורה לעלות, רק העניין מתעכב, ונתאים את הצעת החוק למספרים שמופיעים שם'. ואכן כך עשינו.

יש למישהו משהו להגיד?
רחל לניאדו
אני רוצה להביא את עמדת ארגון 'יד לבנים' בנוגע לתיקון של הצעת החוק שמונח היום. בעצם התיקון הזה שמגיע היום, שעומד כאן, הוא בא להשלים את התיקון שעשה משרד הביטחון על חוק הפיצויים ומה שהוא אומר, שבמקרה שאין אלמנה, יועברו הקצבאות לילדים, ליתומים.
היו"ר חיים כץ
אלה לא קצבאות, זה מענק.
רחל לניאדו
מה שארגון 'יד לבנים' מבקש זה באמת לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה ובמקרה שאין הורים ואין אלמנה ואין יתומים, שיעבור---
היו"ר חיים כץ
ומה נעשה אם פנו אליי ואמרו שיש דרישות. או ידוע בציבור---
רחל לניאדו
אנחנו מסתמכים לפי המדרג שקובע חוק הירושה, סעיף 10, שבמקרה שאין, להעביר את זה לאחים. ועוד נימוק נוסף הוא שאנחנו לא חושבים שקופת המדינה צריכה להתעשר על חשבון אותו חלל מילואים שלקח זמן גם עד שהמדינה תיקנה---
היו"ר חיים כץ
איפה הייתם עד היום?
רחל לניאדו
אני אומרת, לקח זמן עד שהמדינה תיקנה את האפליה גם ככה שלא---
היו"ר חיים כץ
מי המדינה? עד שהגיע איזה חבר כנסת ובא ומקדם, אבל איפה אתם הייתם עד היום? גדל לכם התיאבון כשראיתם שיש אנשים ש---
רחל לניאדו
בסדר, עד שמשרד הביטחון---
היו"ר חיים כץ
כל דבר במידה.
רחל לניאדו
יש היגיון בדברים, אנחנו מסתמכים על עקרונות חוק הירושה ו---
היו"ר חיים כץ
אוקי. יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד משהו?
נאוה שוהם
אני יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. רק לציין, רחל, חוק הירושה מדבר על זה שהירושה עוברת לאלמנה, אחרי האלמנה באים היתומים ואם אין יתומים באים הורים. זה לדקויות.
רחל לניאדו
אמרתי, אחרי הורים---
היו"ר חיים כץ
גברת, לא קיבלת רשות דיבור, את לא עונה ולא מנהלים פה דו שיח.

מאחר שהממשלה מסכימה והממשלה מסכימה, נכון?
קריאה
כן.
היו"ר חיים כץ
וכולם מסכימים, לחוק הזה אין עלות תקציבית לצורך העניין ואם הוועדה תאשר אותו הוא יעלה למליאה, אמרתי, לא בשבוע הבא, אנחנו לא נהרוג את הנסחית, אחרת תצטרכו לשלם מענקים... וייקח עוד שבוע, אבל במהלך המושב הזה שמסתיים ב-21 במרץ. החוק הזה יהיה החוק ה-100 של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שיעבור בשנייה ושלישית במליאת הכנסת. אני לא יודע אם יש ועדה שעשתה את זה, אם אנחנו לא מפצלים את כל החוקים בחוק ההסדרים לקטעים קטנים, שעשתה את זה בפרק זמן כזה, אז זה הזמן להודות לצוות הוועדה וליועצים המשפטיים על העבודה הברוכה שהם עושים, ביום ובלילה, להביא את הצעות החוק לבשלות. פה אנחנו באים ונוגעים בקצרה, אבל לכל חוק כזה מוקדשים הרבה שעות עריכת דין וניסוחים בשעות שהן לא בוועדה. יכול להיות שבוועדות אחרות עושים את זה בתוך הוועדה, אנחנו משתדלים לעשות את זה מחוץ לוועדה ולקדם כמה שיותר נושאים.

זאת הזדמנות גם להיפרד מעמית. בירכתי אותך גם במליאה, בהצעת החוק האחרונה, על פעילותך. עמית הוא מתמחה שעבד בשנה האחרונה בוועדה, תרם ממרצו ומיכולתו ואני מקווה שלקחת איתך משהו מהצוות המשפטי של הוועדה ותוכל ליישם אותו בעתיד כשתהיה עורך דין עם רישיון. נקווה שתרמנו משהו גם בצד הזה.
נאוה שוהם
אני חייבת לציין את יושב ראש הוועדה שמאז---
היו"ר חיים כץ
מיותר.
נאוה שוהם
לא מיותר, בעיניי לא מיותר. אני רוצה שכולם ישמעו ושזה ייכנס לפרוטוקול, כי מאז היכרותנו, מאז שאני גם פעילה בארגון, הוועדה הזאת בראשותך עושה את העבודה לעילא ולעילא, ברצינות רבה, ואני ממש מרגישה שיש לנו פה בית שחושב על האלמנות והיתומים ותודה רבה על כל ההשקעה לכולכם.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.

אי לכך, אנחנו נעבור להקראה.
שמרית שקד
(מקריאה): "הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מספר 5) (תשלום מענק הוני לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2012.

"תיקון סעיף 15. 1. בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002, בסעיף 15(ב) –

"(1) בפסקה (1) בהגדרה "בן משפחה", אחרי "הורה" יבוא "או ילד כמשמעותו בסעיף קטן (א)(3)"; - המשמעות היא שזה ילד לרבות ילד חורג וילד מאומץ.

"(2) בפסקה (3), במקום "מהמועד הקובע" יבוא "מיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012)". –תיקון מספר 4 בעצם נתן שנתיים להגשת הבקשה, וכדי לאפשר גם לאותם יתומים להגיש בקשה במשך שנתיים אנחנו מאריכים את המועד והוא ייספר מ-1 באפריל 2012, שאז אנחנו חושבים שהליכי החקיקה בערך יסתיימו והחוק יפורסם, וזה בתיאום עם משרד הביטחון.

"(3) בפסקה (4) –

"(א) בסעיף קטן (א) הסיפה החל מהמלים "לא ישולם המענק" תימחק, ובמקומה יבוא "ישולם המענק או חלקו שטרם שולם לפי העניין, לילדו של החייל"; לא הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, ילד או שהילד נפטר לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – לא ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין;

"(ב) בסעיף קטן (ב) אחרי המלים "יותר מבן זוג אחד" יבוא "או יותר מילד אחד", ואחרי "או בני הזוג" , יבוא "או הילדים". –המשמעות היא שאם יש יותר מילד אחד, הם חולקים ביניהם שווה בשווה את המענק.
נאוה שוהם
הבעיה שלנו אין את הרשימות של הילדים שבעצם ההורים לא קיבלו את המענק.
היו"ר חיים כץ
למערכת הביטחון כנראה יש את המספרים. בדיון הקודם על האלמנות דובר פה על כ-224, אני לא יודע איך ביתומים זה 'כ', אבל בסדר, ואחר כך שמעתי את המספר 240. אני בטוח שמערכת הביטחון תעשה את העבודה, ובי"ת, כשזה יפורסם היתומים יצטרכו, אני מקווה שזה יקבל קצת תקשורת שהחוק הזה עבר והיתומים יוכלו לפנות.
חוסיין חוסייסי
כמו שעשינו בפעימה הקודמת ופנינו בצורה יזומה לכל האלמנות, גם הפעם אנחנו נפנה בצורה יזומה לכל היתומים, על פי הנתונים שיש בידינו וניידע אותם.
היו"ר חיים כץ
לפי הנתונים, כמה יתומים יש בידכם?
חוסיין חוסייסי
נכון להיום אנחנו מגיעים לנתון של 240, אנחנו עדיין מטייבים את הנתונים, אנחנו מעריכים שעד שיעבור החוק יהיו לנו נתונים מדויקים ונדע גם לפנות לאנשים.
נאוה שוהם
אני הייתי רוצה לקבל את הרשימות של אותם יתומים שאמורים לקבל, שהוריהם לא קיבלו, כי לי אין אינדיקציה לבדוק את זה. אם אפשר.
היו"ר חיים כץ
מה אומרת מערכת הביטחון? שהיא תמסור את זה, אין לה בעיה עם זה, נכון?
חוסיין חוסייסי
אנחנו צריכים לבחון את הנושא שאין איזה שהיא בעיה של צנעת הפרט או משהו כזה.
נאוה שוהם
אנחנו ארגון יציג.
חוסיין חוסייסי
אם יש אפשרות, אנחנו נעביר.
היו"ר חיים כץ
יש לך רישיון למאגר נתונים?
נאוה שוהם
יש לי מאגר נתונים, יש לי את המאגר של כל יתומי צה"ל ואנחנו ארגון יציג, קיבלנו אישור על כך משר הביטחון.
היו"ר חיים כץ
על זה שאת ארגון יציג אני לא מתווכח. למרות שאת ארגון יציג, את צריכה לבקש רישיון למאגר מידע.
נאוה שוהם
משרד הביטחון מעביר לנו כל אלמנה ויתום שמצטרפים למערכת כל חודש---
היו"ר חיים כץ
אני מקווה שלא יעבירו לכם יותר.
נאוה שוהם
אבל מה שאני מבקשת זה לקבל את הרשימה של אותם יתומים זכאים כדי שנוכל גם להודיע להם ולעדכן אותם.
היו"ר חיים כץ
אני בטוח שמשרד הביטחון יעשה את זה, אין פה סוד ואין פה בושה גם. צר לנו שזה כך, שהם יתומים, אבל...

אנחנו נצביע על החוק, מי בעד אישור הצעת החוק? ירים את ידו.

הצבעה
הצעת חוק - רוב

אושר פה אחד
כל חברי הכנסת שנמצאים פה, הצביעו על הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה. בשבוע הבא אני רוצה את זה במליאה. והוועדה מאשרת את זה כהכנה לקריאה ראשונה ובלי נדר אנחנו נעביר את זה בשבוע הבא ראשונה ועד סוף המושב זה יעבור שנייה ושלישית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:20.>

קוד המקור של הנתונים