ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/03/2012

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
49
ועדת הכלכלה
06/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 776 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ב באדר התשע"ב (06 במרץ 2012), שעה 11:30
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 102), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-היו"ר
חמד עמאר
מוזמנים
>
מקס אבירם - מפקח ארצי על החינוך לבטיחות בדרכים, משרד החינוך

טארק קסיס - ייעוץ וחקיקה- כלכלי פיסקלי, משרד המשפטים

חנניה אפנג'ר - מנהל משרד הרישוי מחוז הנגב, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

גאנם חמדה - מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

פריד אבו טאיה - מפקח ארצי לתחבורה באגף הכשרה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

חיים אמיגה - עוזר יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

רוני לוינגר - ראש חוליית תעבורה באגף התנועה , משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

שוקי שדה - מנכ"ל, ארגון חברות ההסעה

אלי אוליאל - מנכ"ל יו"ר, ארגון מורי הנהיגה

אבי גולן - יו"ר, ארגון מורי הנהיגה

שמשון עידו - סגן יו"ר, ארגון מורי הנהיגה

אבי קרמר - דובר יו"ר, ארגון מורי הנהיגה

מאיר אלרם - מנהל אגף נהגים ואכיפה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

סנדרה ברק אסל - מנהלת תחום נהגים צעירים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בתיה לוי - מנהלת חטיבת אוכלוסיות, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

עמי רוטמן - יועמ"ש, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מרב רפאלי - מנהלת תחום חקיקה פניות ציבור וכנסת, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אלי יעקובי - חבר עמותה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

איתמר לוין - חבר הנהלה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

יעקב פוני - חבר הנהלה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

ציפי לוטן - מדענית ראשית, עמותת אור ירוק

איציק סנדלר - מתנדב, עמותת אור ירוק
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 102), התשע"א-2011>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 102), התשע"א-2011, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו פיצלנו את הפרק של המל"נים. נשארנו עם הפרק של הרישיון המדורג. באיזה סעיף עצרנו?
איתי עצמון
עצרנו בסעיף 12א1(ה), שעניינו בהסמכת שר התחבורה לקבוע בתקנות הוראות לעניין ביצוע תכנית הליווי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
את (ה) אישרנו?
איתי עצמון
את (ה) לא אישרנו. נדונו כמה וכמה תיקונים לאותו סעיף קטן, אבל הסעיף לא אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש תיקונים שהוסכמו?
איתי עצמון
כן. התיקון הראשון שהוסכם הוא שאותן תקנות יהיו באישור ועדת הכלכלה. התיקון השני שנדון הוא שלא תוטל מגבלה על מספר המלווים. נדון תיקון לגבי כך שבאותן תקנות ייקבעו חלופות לביצוע תכנית הליווי כדי ליתן מענה לאותם אנשים שלא יכולים להשיג מלווים אישיים, לאותם אנשים שאין להם משפחה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה חלופת הליווי שלכם?
איתי עצמון
בפסקה (2) לסעיף קטן (ה) דובר על כך שההסברים והמידע על תכנית הליווי לנהג החדש הצעיר מול המלווים יתחיל .. כפי שגם החליטה הוועדה לגבי ההסברים שיינתנו לנהג חדש צעיר.
לאה ורון
הוועדה ביקשה בסוף הדיון ממשרד התחבורה להעביר תכנית מסודרת של הצעות לליווי, בעיקר באשר לאותם נהגים שאין להם בבית הורה או קרוב משפחה שיוכל ללוות אותם בנהיגה.
חוה ראובני
אנחנו שקלנו. התקיימו דיונים והרבה מחשבה לעניין החלופות והפתרון לאוכלוסיה הזאת. גם אם היא מצומצמת באחוזים, עדיין מדובר בכמה אלפי אנשים מידי שנה. הגענו למסקנה שהמדינה ושלוחותיה –לצורך זה גם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים היא המדינה – לא תוכל לקחת על עצמה לנהל מן מאגר מלווים פוטנציאלי או משהו כזה. ברגע שהמדינה נכנסת לזה היא תצטרך לקבוע קריטריונים, היא תצטרך לעשות מיון, היא תצטרך לבחור את האנשים. זה מחייב עיגון משמעותי בחקיקה. זה הליך בירוקרטי מסובך.
המדינה לא נוטלת חלק – זאת תפישה והשקפה - בהכשרת נהגים. הנושא של קבלת רישיון נהיגה הוא נושא שהוא לחלוטין במישור הפרטי, מבחירתו של האזרח. המדינה קובעת אמות מידה לזה. היא קובעת את הדרישות, היא קובעת מי הם אנשי המקצוע שיכולים לספק את הדרישות. מכאן ואילך היא לא נוטלת חלק בתהליך. מהסיבות האלו אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים לנהל מן מאגר מלווים או משהו מהסוג הזה, מה עוד שהבעיה היא לא רק מלווים. יש מקרים שיש מלווים ורכב אין. צריך גם מאגר כלי רכב. כאן אנחנו מדברים על בעיות נוספות. אנחנו נשארים בהצעה שמעוגנת בהצעת החוק, לפיה אפשר לעשות ליווי גם באמצעות מורה נהיגה. במקרה שמורה הנהיגה יהיה המלווה תכנית הליווי תהיה אחרת ומצומצמת יותר. ההנחה שלנו היא שלידע המקצועי של מורה הנהיגה בתחום של הנהיגה, בתחום ההכשרה, בתחום זיהוי טעויות, תיקונם והפניית תשומת הלב יש ערך מוסף שיכול לתת את אותה תועלת של שעות ליווי בהרבה פחות זמן מאשר כאשר הדיוט, שזה כל אחד מאיתנו הנהגים, עושה את אותו הדבר. אנחנו חושבים שאפשר להסתפק ב-12 שעות ליווי כשזה מבוצע באמצעות מורה לנהיגה.
לאה ורון
התשלום יישאר אותו תשלום כמו של שיעור נהיגה?
חוה ראובני
זה שוק. או שכן או שלא. גם על מחירי שיעורי הנהיגה אנחנו לא מפקחים. זה עניין להסכמה בין המלווה..
לאה ורון
ליווי רגיל של הורה או בן משפחה זה 50 שעות, ליווי של מורה לנהיגה זה 12 שעות?
חוה ראובני
כן. מצומצם בהרבה. אנחנו זורקים כאן את הכפפה לכיוון הארגונים הוולונטריים למיניהם, מה שקרוי המגזר השלישי שמעוניין בנושא של בטיחות בדרכים, על-מנת שיקדמו מערך של מתנדבים לטובת אלה שידם איננה משגת. הליך לימוד הנהיגה הוא הליך שהוא לא חינם. כל מי שנכנס לתוכו יודע שיש לו עלויות לא ממש ידועות של שיעורי נהיגה, עלויות של מבחני נהיגה שניתנים לצפייה בצורה מוגבלת. מי שאין לו מלווה יצטרך להביא בחשבון איזה שהוא סכום לליווי, אלא אם כן.. במשך שנים רבות "אור ירוק" עשתה תכניות ליווי מהסוג הזה בהתנדבות. היא הכשירה את הליווי. אני לא יודעת אם היא העמידה מלווים. אם אפשר לעשות את זה דרך הארגונים השונים המעוניינים בנושא אנחנו רק נברך על זה.
אבי גולן
ברכות.
אלי יעקובי
אנחנו מברכים. זה בדיוק תואם את ההצעה שלנו לפני שתי ישיבות. מה שאני מציע – פה אני זורק כפפה כמו שאתם זרקתם לוועדה – זה לבדוק לאורך זמן את היעילות של הליווי של חצי שנה. דבר נוסף שרשות הרישוי לא נתנה את דעתה - אנחנו דיברנו על זה - זה איכות המלווה. אני חושב שצריך להעמיד קריטריונים גם למלווה, כי אדם שיש לו הרבה עבירות, שיש לו תרבות נהיגה קלוקלת, יכול לדעתי רק להרע לנהג החדש. באופן כללי אנחנו שמים שתי ידיים על החוק הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה מורי הנהיגה מוכנים לעשות למען אלה..?
אבי גולן
אמרנו שאנחנו מוכנים לעשות את זה בהתנדבות לחייל הבודד. אני עומד מאחורי זה.
אלי יעקובי
אני אומר שאין להם סמכות להציע את זה. מורי הנהיגה לא יכולים לקחת את זה על עצמם. מורי הנהיגה נאנקים היום. מורי הנהיגה, כמו שאמרתי לפני שתי ישיבות, משועבדים לבנקים. מורי הנהיגה בשביל לקנות אוטו שפעם הם היו קונים במזומן, צריכים היום להתחייב לבנק. אנחנו בתור מורי הנהיגה לא יכולים לקחת את זה על עצמנו, אני מצטער.
אבי גולן
אנחנו לוקחים את זה.
אלי יעקובי
יש פה שני אלטרואיסטים שמוכנים. סך ציבור מורי הנהיגה – אנחנו עברנו בארץ – מתנגדים נחרצות. אנשים ראו את הכתבה שהייתה ב-news1. גם צוטט הפרוטוקול. הם מאוד מאוד כועסים על העניין הזה.
אבי קרמר
אף אחד לא כועס.
אלי יעקובי
מורי הנהיגה לא יכולים לקחת את זה על עצמם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי שירצה ייקח.
אבי קרמר
אנחנו נעשה רשימה של מי שמוכן לקחת. אנחנו נביא לכם רשימה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מעבר לחיילים בודדים יש כאלה שאין להם ויצטרכו את המנגנון של השעות הנוספות. הייתם מוכנים להקל במחיר של השעות הנוספות?
אלי אוליאל
איך אתה יכול להגדיר מי זה נזקק? כשתתחיל עם שניים או שלושה כולם יקפצו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא. אדם שיש לו מלווה לא ירצה לשלם כסף, הוא ישתמש במלווה שיש לו במשפחה. השאלה אם לגבי מי שאין לו מלווה, יבוא אליכם וירצה מכם עוד שיעורים יש מקום למחיר מופחת. לא אמרתי חצי מחיר.
אלי יעקובי
אם הם מוכנים – זה שוק חופשי – שיתנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני יכול לקבוע שאת ההשלמה הזאת האדם יעשה אצל המורה ב-20%,25% הנחה מהמחיר שהוא שילם פר שיעור במהלך הלימוד.
אלי אוליאל
אני לא חושב שיש לי סמכות להטיל החלטה.
אלי יעקובי
איך אפשר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא עניין של סמכות. אתה לא צריך להתחייב. שאלתי אם המחוקק מחייב את זה.
אלי יעקובי
אדוני היושב-ראש, המחיר של שיעור נהיגה הוא לא מחיר אחיד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נניח שלמדתי אצל מורה ששילמתי לו 100 ₪ לשעה. אני לא יודע כמה התעריף היום.
אלי אוליאל
סביר להניח שתחזור לאותו מורה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נכון.
אלי אוליאל
אני לא יכול לבוא לכפות על מורה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני זה לא אתה. אני שואל אם אני קובע בחוק שההשלמה תהיה ב-75% מהמחיר שהיה, כי בכל זאת הליווי הוא גם פחות מאמץ מבחינת המורה.
אלי אוליאל
כן, אבל זה לוקח לו את הזמן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בשביל זה אני שואל מה תגובתכם.
אבי קרמר
יש פה שתי בעיות. יש הפרשים בין שיעור לשיעור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה זאת אומרת בין שיעור לשיעור?
אבי קרמר
מורה אחד לוקח מחיר..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרתי שהזכות..
אבי קרמר
היינו שמחים אם באמת פעם אחת יסבירו את הנושא הזה, יעשו מחיר בפיקוח וממנו נהיה מוכנים לתת 25%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא נראה לי שנגיע לפיקוח. אמרתי שתהיה לו זכות לחזור למורה שלו. מאחר והיה ביניהם מחיר, המחיר על ההשלמה, על הליווי יהיה מופחת.
אלי אוליאל
איך אני יכול לפקח?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה זאת אומרת לפקח על זה?
אלי אוליאל
איך אני יכול לבוא ולהכתיב למורה X?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני ביקשתי ממך להכתיב משהו?
אלי יעקובי
מה אם המורה לא יסכים?
אלי אוליאל
25% פחות מהמחיר שהוא שילם אצל המורה.
אבי קרמר
יש פה בעיה. המחיר שהמורים לוקחים הוא לא ריאלי. גם כך המחיר מאוד תחרותי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא קובע לך את המחיר. אתה יכול להעלות את המחיר.
אבי קרמר
כן, אבל אתה לוקח את המחיר שלו.. בתחרות שנמצאת היום בשוק אנחנו נמצאים במחיר הפסדי יחסית. אנחנו נשמח מאוד אם מישהו יפקח על זה בצורה מסודרת. ברגע שזה יהיה מסודר אני אתן לו 25%, 30%. אנחנו רוצים שהשיעורים ייכנסו לאיזה שהוא פיקוח מסוים.
אלי יעקובי
אנחנו תומכים בזה.
איתמר לוין
יש פה שני דברים. זה לא רק לקחת את מורה הנהיגה כחלופה למי שאין לו מלווה. ברור מאליו שאם מורה הנהיגה ייתן את הליווי ב-12 השעות האלה, אז הוא גם ידע בדיוק מה להשלים לתלמיד ומה חסר לו. סביר להניח שהמורה גם יבנה מסלול תואם לכל מה שהוא לא יכול ללמד, כי היום הטסטים לא משקפים את כל תהליך הלימוד. לא שמעתי פה מענה לקריטריונים למלווה - אולי זה מסובך מידי או משהו כזה - למרות שאפשר היה. אם הייתה החלטה גורפת שאת הליווי ברוב המקרים יעשה מורה הנהיגה זה סיפור אחר. כך היינו בונים מסלול הכשרה מתקדם יותר לנהג.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דרך אגב, כל אחד יכול להיות מלווה?
חוה ראובני
הנושא של קריטריונים למלווה נדון בישיבה הקודמת. הנושא הזה עלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי שסיים שלילה של שנתיים יכול להיות מלווה?
חוה ראובני
הוא יכול. חובת הליווי היא חובה שבצידה איסור פלילי. ההפרה שלו היא פלילית. אם נקבע קריטריונים שמחייבים את הנהג החדש, אז העבריין יהיה הנהג החדש. אם נקבע קריטריונים מי הוא מלווה, הנהג החדש יהיה מחויב לבדוק אותם לפני הליווי. איך הוא אמור לבדוק את הרישומים הפליליים וכמה הרשעות תנועה יש לאבא שלו? זה מידע חסוי. לאבא שלו אסור לראות אפילו אם הוא ילך למשטרה לבקש. זאת עבירה פלילית אם הוא רק יסתכל על ה-print הזה. מה, הוא ילך וישאל את אבא שלו איזה רישיון נהיגה יש לו, מתי פעם אחרונה הוא היה בפסילה?
גאנם חמדה
בצורה הזאת אנחנו נצמצם את מאגר המלווים. כל הבעיה פה היא שאין לנו מספיק מלווים, לכן הלכנו לכיוון של מורי נהיגה. תאר לעצמך שתוסיף עוד בעיה. אנחנו לא נכנסים לזה. אין פתרון אופטימאלי. מכל הפתרונות שיש אני חושב שהגענו לפתרון סביר. זה מקובל על רוב מורי הנהיגה.
אבי קרמר
כולם.
גאנם חמדה
אני חושב שהנושא הזה יכול לעבור.
איתי עצמון
בישיבה האחרונה, כמו שציינתי, עלה לדיון העניין של הוספת הוראה שלפיה בתקנות שיובאו לאישור הוועדה ייקבעו חלופות לאופן ביצוע תכנית הליווי לגבי מי שהוכיח לרשות הרישוי כי אין באפשרותו למצוא מלווה מתאים ובכך בעצם למלא אחר חובת ביצוע תכנית הליווי כתנאי לקבלת רישיון נהיגה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
החלופה זה מורה הנהיגה.
איתי עצמון
השאלה אם הוועדה רוצה לעגן במפורש בסעיף המסמיך, שכולל נושאים שונים כמו היקף השעות ותכנית הליווי למי שהמלווה שלו הוא מורה הנהיגה, חובת קביעת אותן חלופות כפי שציינתי קודם לכן. פשוט לכוון את שיקול דעת השר ולומר שבאותן תקנות ייקבעו חלופות, כדי לתת מענה לסיטואציות שעלו כאן בדיונים הקודמים.
חוה ראובני
החלופה היחידה שאנחנו יכולים לקבל על עצמנו זה הנושא של מורי הנהיגה. החלופה הזאת נמצאת כבר בסעיף (ה)(1): "תכנית ליווי למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה". ממילא אני אצטרך להגיד שמורה נהיגה יכול להיות מלווה ותהיה לו תכנית מיוחדת. אני כבר הצהרתי כאן בפני הוועדה, מתועד בפרוטוקול, מה הכוונה שלנו לגבי התכנית הזאת. אני לא חושבת שיש צורך להגיד עוד אמירה על החלופות, כי מה שיש זו החלופה. בתוך הסעיף כתבנו שתי חלופות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איפה בתוך הסעיף?
חוה ראובני
בסעיף (ה)(1) כתוב שהשר יקבע בתקנות, באישור הוועדה, תכנית ליווי שנהג חדש צעיר חייב בביצועה, ובכלל זה היקף השעות, מספר השעות בדרכים מסוגים שונים ותכנית ליווי למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה. זה כמובן צריך לכלול את אותם מרכיבים: היקף השעות, דרכים מסוגים שונים.
אבי קרמר
יום לילה.
חוה ראובני
כתוב שעות היממה השונות.
איתמר לוין
אפשר לתת עוד הצעה שאולי תפתור את העניין?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
איתמר לוין
אפשר לחשוב על לתת למלווה הדרכה יותר מקיפה. אולי לקבוע שתי פגישות כדי שיהיה לו ברור, כי אדם מהיישוב לא באמת יודע מה רוצים. נכון שהוא יקבל חוברת וספרונים.
גאנם חמדה
אמרנו שברגע שהאדם עובר את הטסט המעשי, רשות הרישוי תפיץ למורים לנהיגה דף תדריך. המורה יעבור על הסעיפים יחד עם התלמיד, יסביר לו מה מהות הליווי. יהיה לנו גם מאגר של ערכת הליווי בתוך אתר האינטרנט, איך לגשת לזה. לפני שהתלמיד יוצא לדרך הוא יקבל תדריך, תהיה לו את הערכה הזאת. בזה אנחנו מסיימים את העניין הזה.
אבי קרמר
גאנם, אני חושב שיש עוד דבר אחד שאולי אפשר להחזיר בדרך אחרת. עברנו כולנו השתלמויות להיות מדריכים מלווים. הבעיה היא לא התלמיד, היא יותר ההורה המלווה.
גאנם חמדה
אנחנו לא רוצים להכביד על ההורים יותר מידי. יש גבול כמה אתה יכול להכביד על ההורים. בשביל מה תביא את ההורים עוד פעם, שזה נסיעה, דלק? התלמיד בעצמו יקבל את התדריך, ייקח את הדף להורה. אני חושב שבזה אפשר להסתפק.
איתי עצמון
אני רק רוצה להסב את תשומת הלב למשמעות של אי קביעת חלופות נוספות. המשמעות היא שיש אוכלוסיות חלשות שעול מימון הכשרת הנהיגה רק יוסיף ויהיה גדול יותר. מדובר על חיילים בודדים, על אנשים שאין להם כאן קרובי משפחה או חברים שיכולים לשאת בנטל הזה, על אנשים שיש להם הורים מבוגרים שאין להם בכלל רישיון נהיגה.
לאה ורון
יש גם אנשים צעירים שאין להם רישיון נהיגה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמה אנשים צריכים ליווי כל שנה?
גאנם חמדה
משהו כמו 120 אלף.
חוה ראובני
רק חלק קטן מהם הוא מעל גיל 24.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמה זה עד גיל 24?
גאנם חמדה
משהו כמו 110 אלף.
חוה ראובני
הרוב הגדול הוא מתחת לגיל 24.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה העלות של כל ליווי כזה אצל מורה נהיגה?
גאנם חמדה
בערך 1200 שקל. אם אנחנו מדברים על כך שמחיר ליווי שווה למחיר שיעור – שיעור זה משהו כמו 100 שקל - אז זה 1200 שקל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמה תלמידים כאלה אתה מעריך שיהיו כל שנה?
גאנם חמדה
אין לנו נתון מדויק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סדר גודל.
גאנם חמדה
הערכנו משהו כמו 2000, לא יותר מזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
2000 זה 2.5 מיליון ₪. מה הבעיה לתקצב את זה?
גאנם חמדה
מאיפה?
חוה ראובני
המדינה לא מממנת הכשרת נהגים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לנזקקים.
חוה ראובני
כל אחד כזה כבר שם סדר גודל של 6000 שקל על הלימוד עצמו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא ביקשתי ממך לממן. אמרתי אנשים נזקקים. המדינה מממנת להרבה נזקקים ממיר לטלוויזיה. המדינה משתתפת בדברים שהם פחות חובה. קבענו ממיר דיגיטלי. האוצר אמר שהוא משתתף עד 50%.
חוה ראובני
כי זה בא יחד עם שלילת הטלוויזיה החינמית בלי הממיר. כאן אנחנו נמצאים במצב שיש לימוד נהיגה. לימוד נהיגה עולה למי שנכנס לתהליך סדר גודל של 6000 שקל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מבין מה זה 2 מיליון שקל למשרד התחבורה.
חוה ראובני
מדינת ישראל לא מממנת לימוד נהיגה. אנחנו לא תופשים את זה כזכות יסוד של אזרח שמעצם לידתו מגיע לו רישיון נהיגה. המדינה לא נותנת לאף אחד ולא מסבסדת בשום דרך ובשום צורה לימוד נהיגה מכל מין וסוג שהוא.
גאנם חמדה
כמדינה לא נוכל לבצע את זה, כי מי יחליט איזה קריטריונים, מי יחליט כן, מי יחליט לא? אני יכול להביא אותך לכל מיני כיוונים אחרים.
חמד עמאר
בדקתם את הנושא עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על-מנת שתכין מתנדבים?
גאנם חמדה
ודאי.
חמד עמאר
כל מי שאין לו אפשרות ליווי יופנה לרשות הלאומית והרשות לאומית דרך המתנדבים שלה, דרך העבודה שלה תעשה את זה.
גאנם חמדה
הרשות הלאומית תרכז אצלה מאגר של מתנדבים. מי שיצטרך יפנה לשם.
חמד עמאר
בוא נשמע את זה מהרשות.
מאיר אלרם
המועצה האזורית מנשה הרימה את הכפפה לאור מה שהולך לקרות. הם שכרו רכב במסגרת המועצה האזורית על חשבון המועצה. הם מקיימים איזה שהוא תהליך בתוך מועצה אזורית מנשה. זאת דוגמה ליוזמה מקומית. ניסינו לבדוק בעולם, לראות איך הדברים קורים..
לאה ורון
מר אלרם, השאלה הייתה האם הרשות הלאומית תרכז מאגר של מתנדבים.
מאיר אלרם
חיובי.
לאה ורון
תכוון אותם, תדבר על זה. זה שברשויות, בגורמים או במוסדות, אולי "אור ירוק" יחליטו לעשות מערך של התנדבות, זאת שיחה אחרת. כרגע תציג מה מתכוונת הרשות הלאומית לעשות.
מאיר אלרם
במסגרת האתר שלנו אנחנו בהחלט..
חמד עמאר
אני לא מתכוון לאתר, אני מתכוון שהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שממונה על כל הנושא של הבטיחות במדינת ישראל תבנה מאגר לנושא, תיתן אנשים בצוות שלה, תתחיל לבנות, תיקח את זה מאוד רציני כך שמי שיש לו בעיה בליווי יוכל להרים טלפון ולהגיד שהוא גר בשפרעם והוא צריך עזרה כי הוא חייל בודד.
אבי קרמר
לקחנו עלינו כבר את העניין של חייל בודד.
חמד עמאר
גם את זה אני לא מוכן לקבל. אני רוצה משהו רשמי. אני לא יכול לקבל את זה שארגון מורי הנהיגה ייקחו את זה. אני רוצה משהו מסודר. אנחנו מחוקקים חוק, אדוני היושב-ראש. אנחנו רוצים משהו מסודר. כשהרשות הלאומית תגיד לי שהיא יכולה לעשות את זה, שהיא מקצה תקציב לנושא הזה, שהיא מתחילה להפעיל את זה, אנחנו נהיה רגועים
חוה ראובני
חבר הכנסת עמאר, לא היית פה בהתחלה כשהסברנו שיש בעיה עם המדינה על שלוחותיה - זה כולל את הרשות הלאומית שהיא בסופו של דבר גוף רשמי של המדינה - שלא יכולה להקים מערכות כאלו שלא על פי חוק, עם קריטריונים, מיון והכשרה. זה מחייב סמכויות בחוק, מחייב קריטריונים בחוק, מחייב עלויות.
לאה ורון
הרשות הלאומית איננה עוסקת בפעילויות התנדבותיות אחרות?
חוה ראובני
פעילויות התנדבותיות אחרות, אבל כאן כדי לעשות מטלה שהיא חובה על פי דין באמצעות אנשים מטעמה היא תצטרך להתחיל עם מערך של קריטריונים לגבי מי כן מלווה, מי לא מלווה, למיין אותם, לבדוק את הדברים.
גאנם חמדה
מה שאמר חבר הכנסת חמד זה שכן יהיה מימון. אנחנו בעד שיהיה מאגר כזה. אנחנו מאוד תומכים במאגר כזה כך שכל מי שרוצה לפנות למאגר הזה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מאגר אפשר לבנות. אני חושב על מצב שאנחנו מאשרים את החוק ומחר יש בחורה שגם ככה החיים שלה קשים והיא עכשיו צריכה לשלם על הליווי עוד 1200 ₪. המדינה לא תוציא 2 מיליון ₪ כדי לפתור את הבעיה של כל המסכנים האלה בכל המדינה. מבזבזים כל כך הרבה כסף בפרויקטים בתשתיות. מה זה 2 מיליון ₪ במשרד התחבורה? לפעמים בטעות של מפקח הכסף הזה הולך לאיבוד.
גאנם חמדה
אמרנו שזה יהיה יותר או פחות מ-2 מיליון ש"ח. העניין פה הוא לא הכסף. העניין להיכנס לזה הוא בעייתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה?
חוה ראובני
אני אצטרך עוד חצי חוק בשביל זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה?
חוה ראובני
כי אני אצטרך לעגן לעצמי סדר, להסמיך את עצמי לעשות את זה. אני קודם כל צריכה סמכות. למדינה אין סמכות אם זה לא כתוב בחוק. אני אצטרך לקבוע קריטריונים לגבי מי יהיה מלווה, כי המדינה צריכה לבחור אותם, צריכה להכשיר אותם, צריכה למיין אותם. זה לא רק 2 מיליון שקל לשלם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על מה את מדברת? דיברנו על האופציה של מורי הנהיגה.
חוה ראובני
ברגע שאני מפקיעה את זה אני צריכה לעבוד על פי קריטריונים.
גאנם חמדה
הקריטריונים יותר בעייתיים. מי יהיה זכאי לזה?
חמד עמאר
בחוק יש קריטריון לגבי מי שזכאי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חסרים בחקיקה קריטריונים לאנשים מסכנים?
לאה ורון
אפשר לתת לשר סמכות לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה, מי יהיה זכאי.
חוה ראובני
אז אני צריכה לבדוק אותם.
לאה ורון
ואיך הוא מממן את 12 השיעורים האלה של מורי הנהיגה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אי אפשר לזרוק את כולם ככה לים. יש אנשים מסכנים. יש אנשים שללמוד את שיעורי הנהיגה קשה להם.
גאנם חמדה
אנחנו חושבים שהמדינה לא צריכה להתערב בזה. זאת בעיה מאוד קשה לנהל את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל אתה כן מתערב, אתה מחיל עליהם את החובה הזאת.
גאנם חמדה
החובה שלהם. יהיה מאגר מתנדבים. לא חסרים מתנדבים ב"אור ירוק" ואחרים.
חמד עמאר
אני רוצה מישהו שיארגן לי את כל המאגר הזה.
גאנם חמדה
הרשת הלאומית תארגן את המאגר הזה.
חמד עמאר
שהרשות הלאומית תדע שמי שמרים טלפון מקבל תשובה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ואם לא יהיו להם מתנדבים? אם יש מתנדבים אין בעיה. מי שיש לו מתנדב לא צריך ללכת להגיש בקשה למשרד התחבורה, להוציא תקציב.
גאנם חמדה
על-מנת שלא נקבל פה החלטה שגויה, בוא ניתן לחוק הזה לרוץ במשך שנתיים. נבחן את זה בעוד שנתיים, נראה את המשמעויות. אם לא יהיו מתנדבים אולי נחשוב על זה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לזה עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נגיש הסתייגות.
איתי עצמון
קודם צריך הצעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עד אז נדבר עם השר. נחשוב עד המליאה מה אנחנו עושים עם זה. קשה לנו, גאנם, להעביר דבר כזה, לתת לאנשים גזירה כזאת. מתוך 120 אלף אנשים מדובר על 2000 אנשים שחיים על הקצה של הקצה. מה הבעיה לעזור להם?
גאנם חמדה
אמרנו בערך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרתי ל-2000 שהכי קשה על פי קריטריונים שהשר יקבע. תכניס חיילים בודדים.
לאה ורון
אדוני מדבר על ליווי על ידי מורי הנהיגה, על אותם 12 שיעורי ליווי על ידי מורי הנהיגה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, רק על ידי מורי הנהיגה. אתה לא פורץ את זה, אתה לא פותח את זה. קהילת מורי הנהיגה מוכרת לך. אין לך בעיה לזהות מי המלווה הרלוונטי.
גאנם חמדה
הבעיה היא לא המלווה, הבעיה היא לגבי האדם שזכאי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אומר לך שהם ימצאו אלף ואחד קריטריונים שכבר נקבעו בחוק לקבלת סיוע. זה תקציב סגור. יש כזה דבר?
שמשון עידו
בסוף עוד יתברר שיש 10 אלפים נזקקים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמובן שייקחו את הכי.
חמד עמאר
אנחנו מדברים על מישהו שהוא לא נזקק, לא על נזקק. אנחנו מדברים על מישהו שאין לו אפשרות ליווי. יש הבדל אדיר בין מי שנזקק למי שאין לו אפשרות ליווי.
חוה ראובני
אנחנו רואים פה עוד פתח. בסוף יבואו אלינו המסכנים ויבקשו שהמדינה תממן להם את לימוד הנהיגה מלכתחילה. אדוני מדבר על הכסף הקטן של 1200 בסוף, אבל מה עם ה-6000 שלפני?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא דיברנו על זה.
חוה ראובני
זאת התחלת הדרך להגיד שיש למדינה אחריות לממן את זה שלבן אדם תהיה יכולת לנהוג. האמירה פה היא שהמדינה נוטלת על עצמה אחריות לממן לבן אדם את השלמת לימוד הנהיגה ואת הכשרתו כנהג. היום זה על הליווי, אחר כך יבוא המסכן ויגיד שגם אין לו את ה-6000 הראשונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
המדינה נותנת סיוע בהרבה דברים. היא נותנת בשכר דירה, במלגות ללימוד. בדבר כזה שהמדינה באה ומוסיפה עול.. לי זה לא מסתדר איך המדינה מוסיפה עול על קבוצה של מסכנים ולא דואגת לסייע להם. אני לא מבין את זה.
גאנם חמדה
בוא נשאל, ברשותך, את "אור ירוק" אם יש להם איזו שהיא הצעה בעניין הזה.
ציפי לוטן
"אור ירוק" כבר 7 שנים עושה פעילות בהתנדבות בנוגע לליווי. פגשנו עד היום יותר מ-200 אלף משפחות בתחילת הליווי. עשינו את ההכשרה לנהג הצעיר וגם למשפחה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לי בעיה, אני בעד. האם אתם יכולים להבטיח שכל מי שיפנה אליכם יקבל מענה של ליווי?
ציפי לוטן
אנחנו יכולים להבטיח שנעמיד לרשותו את מערך המתנדבים שלנו. מערך המתנדבים שלנו כולל היום 4500 מתנדבים. הליווי זה משהו שאנחנו עושים אותו. יש לנו את התכנים ואת האנשים שיכולים להעביר את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גאנם, אתה מסכים שמי שפנה אליהם ולא קיבל מענה תוך חודש יהיה פטור מהליווי?
גאנם חמדה
לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אפשר להגיד שאותה כתובת לסיוע.. פנה מישהו, מצאתם לא סידור ב"אור ירוק" והוא קיבל מענה. לא מצאתם סיוע ב"אור ירוק" או ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הוא יקבל סיוע מהמדינה על פי קריטריונים ועד הגבול.
גאנם חמדה
כל המעקב שלך, כל היכולת לנהל את העניין הזה הוא בעייתי מאוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מאיזו בחינה?
גאנם חמדה
מבחינת הניהול. פנה, לא פנה. אני לא יודע אם הוא פנה, מי אישר לו, מי לא אישר לו, קריטריונים. זה נושא שאנחנו כמדינה אם ניכנס אליו זאת תהיה תסבוכת לא פשוטה.
ציפי לוטן
צריך לזכור גם מה המצב היום. המצב היום הוא שעל כולם יש את חובת הליווי. הרבה לא עושים את זה. זה בדיוק המטרה של החוק הזה, לאפשר לעשות את זה.
לאה ורון
האם למשרד התחבורה יש נתונים כמה אנשים עלו על הכביש ללא נהיגה באמצעות מלווה לאחר שהמתינו את התקופה הנדרשת?
אבי גולן
איך אפשר לדעת?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אומר לך שהתפתחו פה דברים הרבה יותר בעייתיים. אנשים שאין להם את הכסף ימצאו עם מי לעשות את הסידור, תאמין לי. הוא לא ילך לשלם עוד חצי משכורת, עוד שליש משכורת אחרי שהוא כבר קיבל רישיון. הוא ימצא, תאמין לי, את המורה מתוך 10 אלפים מורים שיעשה איתו את הסידור הזה, ואז לא יהיה לך ליווי ולא יהיה לך כלום. אני לא יודע למה ההתעקשות על סכום כזה פעוט.
גאנם חמדה
זה לא העניין של הסכום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא נוגע ללימודי הנהיגה, זה נוגע לנושא של החובה הנוספת. אתה תמיד יכול לתת אלטרנטיבה ראשונה להפנות למתנדב, אבל מה קורה אם הפנית למתנדב ואין?
חוה ראובני
זה שם עלינו אחריות של מיון, אחריויות של פיקוח, אחריות של קריטריונים. זה פוגע בעיקרון שהמדינה לא מכשירה את הנהגים. זאת בחירה של האזרח אם הוא מכשיר. כשהוא מתחיל את לימוד הנהיגה הוא לא יודע בדיוק כמה זה יעלה לו, אם הוא יצטרך 30 שיעורים וטסט אחד, או 50 שיעורים ו-7 טסטים. הוא לא יודע אם זה יעלה לו 4000 שקל או 10 אלפים שקל. גם מיעוטי היכולת שנכנסים לתהליך הזה, כשהם עושים איזו שהיא הערכה אם יש להם את התקציב, יצטרכו - מי שאין לו את המלווה - להביא את העניין של המלווה בחשבון. אני מצטטת את מה שאמר בחדר הזה חבר כנסת בדיון בהקשר אחר: "הבטיחות לפעמים עולה". המדינה לא יכולה לקחת את זה על עצמה, כי זה מנוגד לתפישה בסיסית שהמדינה לא מממנת תהליכים וולונטריים של הכשרה מקצועית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התפקיד שלך הוא יועצת משפטית. את לא מקבלת הכרעות שהן פוליטיות.
חוה ראובני
ודאי שלא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא רואה איזו בעיה יכולה להיות אם הכרעה פוליטית תתקבל. אנחנו נדבר עם השר. אני לא יודע מה העמדה שלך בנקודה.
חמד עמאר
אני אותו דבר. העמדה שלי ברורה. אני לא מחויב למשהו תקציבי בנושא הזה. אם יבואו ויגידו שהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לוקחת על עצמה את האחריות הזאת שמי שאין לו את אפשרות של ליווי ירים טלפון וימצאו לו את הסידור..הייתי מסתפק בזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה אם לא נתנו לו את הסידור? אם יש סידור אין לנו בעיה. אם לא נתנו לו את הסידור, מה קורה? למה לעצום את העיניים?
חמד עמאר
אם זה יהיה אחד מהתפקידים שלה היא תהיה מחויבת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הם לא מחויבים. אני אומר לך שלא נתנו לו את הסידור. הוא פנה, הוא רצה את הליווי. הוא פנה ל"אור ירוק", הוא פנה לאור כזה, לאור אחר. אין לו ליווי בהתנדבות, מה הוא עושה?
חמד עמאר
זה מה שאמרנו. אמרנו שצריך לקבוע קריטריונים ברורים של זכאי שיכול לקבל את המימון הזה מהמדינה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מאמין שהשר מסכים לזה שאנשים באופקים לא יקבלו רישיון נהיגה בגלל שאין להם כסף להשלים את ההשלמה. אני לא מאמין.
רוני לוינגר
זה לא משהו של המשטרה, אבל יש אנשים שלא מקבלים רישיון נהיגה..
אבי קרמר
כמה אנשים באופקים..? אנחנו מנסים לעשות חוק שיש לו 120 אלף..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש הרבה אנשים בלי מכוניות. אתה לא מכיר אותם.
אבי קרמר
מדובר על 2000..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תיכנס ללוחות של הלמ"ס, תראה כמה אנשים בלי מכוניות. אתה לא מכיר אותם, כי אתה לא מלמד אותם. תראה באחוזים. בדוק.
חוה ראובני
שאין להם מכוניות בבעלותם. זה עוד לא אומר שאין להם מכוניות. תוסיף על זה את עשרות אלפי מכוניות הליסינג שיש לאנשים שאין בבעלותם רכב ולא נמצאים בסטטיסטיקה של הלמ"ס. יש להם אוטו שלא עולה להם אגורה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
300 אלף מכוניות ליסינג.
חוה ראובני
יפה. זה הרבה מאוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תבדקי לכמה אין מכוניות לפי הנתון הזה.
אבי קרמר
בוועדות שישבנו בדקנו את המגזר, בדקנו את כל המקומות האלה. זה היה 0.0 בסך הכל הכללי. השאלה מה האלטרנטיבה, האם לקחת את המעט הזה שצריך לעזור לו וצריך למצוא את כל הדרכים כדי למצוא לו פתרון כדי שלא יהיה עבריין, מול המאסה הגדולה שעליה אנחנו..
לאה ורון
לא זה מה שאמר היושב-ראש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא צריך ללכת עד אופקים, בוא אני אקח אותך לרמת-גן. ברמת גן, שהיא עיר בדירוג סוציו אקונומי 8 או 9, אני אראה לך כמה אנשים שאני מכיר אישית – אני אעבור איתך ב-2 רחובות – בלי מכוניות.
לאה ורון
אני חושבת שהוא לא הבין את ההצעה שלך. כל מה שאמר היושב-ראש זה שמשרד התחבורה ייעד תקציב מסוים לאנשים חלשים בחברה שהשר יקבע בתקנות מי הם, והם ילמדו אצל מורי הנהיגה את אותם 12 שיעורים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה מדבר עכשיו נגד האינטרס שלך.
אבי קרמר
לזה אנחנו בעד. אנחנו אפילו בעד שימצאו פתרון רחב יותר.
רוני לוינגר
מה המדינה תענה לאותו אחד מאופקים או מרמת גן שיגיד שיש לו מלווה אבל חסרים לו 1200 שקל כדי להשלים את לימודי הנהיגה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש גבול לכל תעלול.
רוני לוינגר
למה זה יותר חשוב מזה? יותר בסיסי ללמוד נהיגה לפני המלווה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבסיסי זה הרישיון. אנחנו בהחלטה פה מוסיפים עול ולא נותנים לו פתרון.
חוה ראובני
מה עם ההוא שיבוא בנובמבר אחרי שנגמר התקציב..?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו לא מדינת הכל כלול.
חמד עמאר
המדינה לא חייבה אותו לעשות רישיון. הוא מחליט אם הוא עושה רישיון או לא עושה רישיון.
חוה ראובני
היא הנותנת.
חמד עמאר
לכן המדינה לא מחויבת לתת לו. את הליווי אנחנו מחייבים אותו.
חוה ראובני
כפי שלא מממנים שיעור נהיגה כך גם לא מממנים את הליווי.
חמד עמאר
בוא נתקדם בהצעת החוק. ננסה למצוא פתרון לנקודה הזאת.
גאנם חמדה
אנחנו רוצים לעשות התייעצות עם השר בנושא הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מעלה הסתייגות. אני לא מאשר תיקון בחוק. ההסתייגות תוכל להיות מאושרת במליאה. עד אז יהיה מספיק זמן לדבר עם השר ולאשר עם השר. אנחנו נעמוד על זה שזה ייכנס.
לאה ורון
תוסיף גם את דרכי המימון.
אלי אוליאל
למה לא נאמץ את מה שאמר מר גאנם, לתת לזה שנתיים? ככה גם נקלוט נתונים אמיתיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מבין מה מפריע לך, אלי. איכפת לך שיהיה סיוע לאנשים?
אלי אוליאל
אנחנו לא יודעים היום כמה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מבין אותך.
לאה ורון
מה זה עניינך בכלל?
חמד עמאר
תשים את ההסתייגות שלך. נבדוק איך אנחנו עושים את הנושא הזה.
גאנם חמדה
כולנו תומכים בחוק הזה, חושבים כמה הוא נחוץ, כמה הוא חוסך בחיי אדם לגבי הנהגים הצעירים. כל הזמן מושכים ומושכים את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו גומרים את זה היום.
גאנם חמדה
אתם שמים לב שכל הזמן זה נופל על הדברים..
חמד עמאר
בוא נשאיר את הנקודה הזאת, נמצא לה פתרון. בוא נתקדם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גאנם, אנחנו גומרים היום את החוק.
לאה ורון
זאת דרך אחת להציג את הדברים. אפשר לעבור על הפרוטוקול ולראות שהוועדה הייתה חרדה לנושא הליווי, לא סתם התבקשתם בישיבה האחרונה להגיש תכנית מפורטת לליווי. תבדוק את הפרוטוקולים בכל אחד מהדיונים שהתקיימו ב-2.8, ב-1.11, ב-29.11 וב-17 לינואר, כשחבר הכנסת חמד עמאר מילא את מקומו של יושב-ראש הוועדה. אתם שוב ושוב ושוב נשאלתם על פתרונות הליווי.
חוה ראובני
אנחנו לא יכולים להביא תשובות שאין לנו.
גאנם חמדה
אין לנו פתרון אופטימאלי. אמרנו את זה. אנחנו אומרים את זה גם עכשיו. מצאנו את הפתרון הטוב ביותר מכל הפתרונות האלה
לאה ורון
השאלה אם הוא מקובל על חברי הכנסת או לא. הם המחוקקים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקרא את ההצעה הזאת.
איתי עצמון
אני רוצה להבין על מה בדיוק מדובר. השאלה אם מדובר על כך שבתקנות לפי סעיף קטן (ה), שהן כאמור באישור הוועדה, יקבע שר התחבורה כללים, תנאים ואמות מידה לזכאות למימון שיעורי נהיגה הנדרשים לחובת ליווי לגבי מבקשי רישיון נהיגה שהוכיחו כי אין באפשרותם להשיג מלווה לצורך ביצוע תכנית הליווי. כמובן שזה נוסח ראשוני ועקרוני, הוא לא סופי. השאלה אם הוא מבטא את הכוונה של חברי הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מתנה את הפעלת החוק.
איתי עצמון
סוגיה נפרדת היא סוגיה של תחילתו של החוק המוצע. הוועדה יכולה לקבוע כי אותו סעיף שנוגע לחובת ביצוע תכנית הליווי ייכנס לתוקף תוך X חודשים, ובלבד שעד אותו מועד יובאו תקנות לאישור הוועדה. לא הובאו תקנות ידחה השר, באישור הוועדה, את מועד התחילה בתקופה נוספת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר גמור. אנחנו נעשה הפוך: נאשר את השינוי הזה ושהשר יגיש הסתייגות למחיקה.
לאה ורון
אני חושבת שחסרה פה הכוונה שחובת הליווי תקוים באמצעות מורי הנהיגה בתכנית מקוצרת של 12 שיעורים.
איתי עצמון
במימון שיעורי הנהיגה הנדרשים לחובת הליווי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שיעורי הנהיגה הנחוצים לחובת הליווי. אין משהו אחר.
איתי עצמון
אני מבין שהכל אמור להיקבע, לכן אמרתי כללים, תנאים ואמות מידה, שזה משהו יחסית רחב כדי להחיל את כל ההסדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נאשר את זה. תגישו הסתייגות למחיקת הסעיף הזה.
חוה ראובני
אנחנו נבקש להגיש הסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נסכם עם השר עד ההצבעה במליאה.
חוה ראובני
שייקבעו בתקנות קריטריונים וכו'..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתם, אם תרצו, תתאמו גם את הניסוח.
חוה ראובני
אני רק רוצה את העיקרון, את מה שהוסכם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
העיקרון שהשר בתקנות יהיה חייב להביא קריטריונים בקביעת מי הם אותם אנשים שזכאים לסיוע ואיך הם מקבלים את הסיוע.
איתי עצמון
הכוונה היא למימון וסיוע מאוצר המדינה. השאלה אם לא ראוי להבהיר בתקנות שלא תוטל חובת התייצבות על המלווה במשרדי רשות הרישוי.
גאנם חמדה
לא ברשות הרישוי. קבענו אצל מורה הנהיגה. מורה הנהיגה הוא הסמכות. הוא לימד אותו, הוא יודע את זה הכי טוב בעולם.
לאה ורון
אנחנו מדברים עכשיו על המלווה. הוא מדבר על המלווה.
גאנם חמדה
גם המלווה לא יתייצב ברשות הרישוי .
איתי עצמון
אני חושב שכדאי להבהיר את זה בסעיף המסמיך.
גאנם חמדה
הוא יתייצב אצל מורה הנהיגה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה שכתבת. אין בעיה.
חוה ראובני
אני לא יודעת מה..
לאה ורון
המלווה צריך להתייצב איפשהו?
חוה ראובני
לא.
לאה ורון
את זה מבקש עו"ד עצמון להכניס לתוך מסגרת החוק.
חוה ראובני
אם לא חייבנו אותו להתייצב לא צריך להגיד שהוא לא צריך להתייצב.
איתי עצמון
התקנות יכולות לאפשר כל מיני סוגים של הסדרים .השאלה אם לא ראוי להבהיר.
חוה ראובני
נניח שהתקנות לא יאושרו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בדיוק, השר לא יביא תקנות כאלו.
לאה ורון
אתה מדבר ספציפית על שר מסוים.
איתי עצמון
אנחנו נכניס גם את הנושא שלא יהיה צורך להתייצב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לך אין בעיה עם זה?
גאנם חמדה
נכון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הסעיף עם התיקונים והשינויים?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר
המשרד שומר את הזכות להסתייג.
חוה ראובני
(ו) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב, במסגר מילוי תפקידו בשירות, מכוח רישיון נהיגה בר תוקף מטעם צבא ההגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

אנחנו סומכים על הכלליים הפנימיים של נהיגה במסגרת צה"ל, של נהיגה במסגרת המשטרה. אנחנו סומכים על מי שנוהג ברכבים שלהם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מבין שאין הערות. מי בעד?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד
אושר
חוה ראובני
(ז) בסימן זה, "מלווה" – כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב;
(1) מי שיש בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם יש בידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;


(2) מי שיש בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים." זה צילום המצב הקיים..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות מיוחדות?
חמד עמאר
אנחנו דיברנו אז בקשר למלווה. אני לא רוצים מלווה עם 20 אלף נקודות או מלווה עבריין. זאת נקודה שצריך לקחת בחשבון. צריך לקבוע מי שיש לו כך וכך עבירות, מי שיש לו כך וכך נקודות. אנחנו הרי יודעים שהוא לא יכול לבוא וללוות.
חוה ראובני
חבר הכנסת עמאר, אני הסברתי בישיבה הקודמת וגם בתחילת הישיבה הזאת.
חמד עמאר
כן, אבל הבטחתם למצוא פתרון.
חוה ראובני
בדקנו את זה. אנחנו לא הצלחנו למצוא פתרון. ברגע שאתה קובע קריטריון שאומר שאדם לא יכול להיות מלווה אם יש לו איזה שהוא סוג של הרשעות, זה אומר שיש חובה על הנהג החדש לבדוק, אחרת הוא יהיה עבריין פלילי. זאת עבירה פלילית לנהוג בלי מלווה. לנהוג עם מלווה לא כשיר זה כמו לנהוג בלי מלווה. אין שום דרך חוקית שבה אותו בחור בן 17 יכול לבדוק את הרשעות התנועה של אבא שלו.
חמד עמאר
מי בדרך כלל מלווה את אותו ילד, את אותו צעיר? זה מישהו מהמשפחה. הוא יכול לדעת.
חוה ראובני
אסור לו. אם אבא שלו יגיד שאין לו, איך הוא ידע כמה נקודות יש לו, כמה הרשעות יש לו? הוא יבדוק במשטרה? אסור לו.
חמד עמאר
את רוצה להגיע למצב שיש לי נהג עבריין שיכול ללוות את הנהג הצעיר הזה וללמד אותו דברים שאני לא רוצה שהוא ילמד?
אבי קרמר
כבר היום זה כך. הוא לא מלמד אותו.
חמד עמאר
היום זה כך. בשביל זה אנחנו עושים חוק.
אבי קרמר
הליווי זה לא לימוד נהיגה.
חוה ראובני
אין שום דרך חוקית שבה הנהג החדש יכול לבדוק את זה.
איתמר לוין
יש לנו הצעה לפתרון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה ההצעה?
איתמר לוין
אני יודע שרשות הרישוי מנהלת את שיטת הניקוד. שיטת הניקוד כתובה וידועה לרשות הרישוי. כל מה שצריך המלווה לעשות זה שבתצהיר שהוא חותם לכתוב שאין לו את אותן נקודות.
חוה ראובני
עכשיו הוספנו עשרות אלפי אנשים שלא יהיו להם מלווים.
גאנם חמדה
אנחנו יותר מידי מקשים את החיים על עצמנו. בסוף אנחנו הולכים על חוק שלא נוכל ליישם אותו בגלל עקיפות מימין ומשמאל.
לאה ורון
אנשים לא יודעים כמה נקודות יש להם. תשאל את האנשים בחדר אם הם יודעים. אולי פה לאלה יש מודעות גבוהה.
חוה ראובני
אסור לנהג החדש לשאול על מישהו אחר מה יש לו. זאת עבירה פלילית לברר את זה.
גאנם חמדה
אנחנו מחוקקים חוק שיביא יותר עבריינים מאשר החוק עצמו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אי אפשר לקבוע שיהיה איסור על אדם שהייתה לו שלילה ללוות?
חוה ראובני
אם הנהג החדש לא היה מלווה על ידו הוא היה עבריין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רק מה שאת קובעת. אם את קובעת שאת פותחת..
חוה ראובני
זאת המשמעות.
חמד עמאר
אתם חושבים שזה מכשול?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הנהג פטור מאחריות.
גאנם חמדה
נניח שיש נהג אוטובוס שמסיע 40 אנשים. ברגע שיש לו רישיון הוא נוהג. לאחד כזה שהייתה שלילה ומסיע 40 אנשים אני אגיד שהוא לא יכול ללוות? אם נתתי לו סמכות להיות נהג הוא יכול גם ללוות. אל תיכנסו לזה.
חוה ראובני
אני רק אוסרת עליו להיות שיכור, כי זה מצב שהוא לא יכול לתפקד.
חמד עמאר
איך הנהג יכול לקבוע שהוא שיכור?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חמד, אם אדם חזר אחרי שלילה ומסיע אנשים כנהג ציבורי, בין אם זה מורה נהיגה, נהג מונית..
חמד עמאר
אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו כל כך רוצים שהמלווה ייתן..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
באיזה שהוא שלב אדם חוזר לכביש.
חוה ראובני
שלא נדבר על זה שנוציא פה עוד אלפי אנשים שיהיה להם בעיה להשיג מלווה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה יותר חמור, אדם שמסיע אנשים או אדם שמלווה אנשים? ברור שאדם שמסיע אנשים. אם אתה נותן לו לחזור לנסוע, מה העניין? לא חשבתי על התשובה הזאת.
חמד עמאר
אני חשבתי על זה, אבל אני עדיין חושב שצריך למצוא איזו שהיא דרך שאותו עבריין נהיגה לא יוכל להיות מלווה.
גאנם חמדה
עבריין הנהיגה עצמו לומד ונוהג. עבריין הנהיגה שיש לו רישיון מסיע לפעמים משאית עם 30 או 50 טון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ליווי זו דרגה פחותה מנהיגה מבחינת האינטרס של הציבור.
גאנם חמדה
אני יכול לתת לך לנסוע על משאית שמובילה טנק של 70 טון ולא לתת לך ללוות מישהו?
חוה ראובני
ברור שבזמן פסילה הוא לא יכול ללוות. זה ברור, זה כתוב.
גאנם חמדה
בפסילה הוא לא יכול ללוות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר הסעיף. חבר הכנסת חמד עמאר לא השתתף בהצבעה.
חוה ראובני
אנחנו עוברים ל-4, לתיקון סעיף 12א2.
איתי עצמון
לפני שאת עוברת אני רוצה להתייחס לשיחה שניהלת איתי לפני הדיון.
חוה ראובני
חשבתי לעשות את זה בסוף.
איתי עצמון
מכיוון שזה נוגע לסעיף הזה אני חושב שרצוי לפתור את זה עכשיו. לגבי סעיף קטן (ג) שאושר.
חוה ראובני
בסעיף קטן 12א1(ג) שאושר כבר נאמר שתיתן רשות הרישוי לנהג החדש הצעיר הסברים ומידע, לרבות בשפות שונות, בדבר חובת הליווי. בשיחה שקיימנו על התהליך ברזולוציה של איך אנחנו מבצעים את זה, הושגה המסקנה שהדרך האפקטיבית – זה גם נאמר פה קצת יותר מוקדם בדיון – זה שיהיה מן עלון כזה שיהיה בשפות שונות שתכין רשות הרישוי, שיהיה חתום על ידי רשות הרישוי ויחולק בפועל על ידי מורה הנהיגה שנמצא בממשק ובקשר הישיר עם תלמיד הנהיגה. כיוון שהדבר הזה עלה שאלתי את עו"ד עצמון אם לדעתו יש בעיה מול נוסח סעיף 12א(ג) שמדבר על זה שרשות הרישוי נותנת את המידע. היא בעצם נותנת אותו באמצעות מורה הנהיגה. אנחנו רוצים לסגור את הדבר הזה כך שלא יהיה ספק שהיא יכולה לעשות את זה באמצעות מורה הנהיגה. היא נותנת את המידע. השאלה, עו"ד עצמון, אם יש צורך לתקן, ואם כן, מה הדרך הטובה לעשות את זה.
איתי עצמון
אני חושב שיש צורך לתקן, אבל מכיוון שלא ביקשתם בקשה לדיון מחדש הדרך לעשות את זה היא לא לתקן את סעיף קטן (ג), אלא לקבוע הסדר חדש אחר שלפיו רשות הרישוי תעביר את אותו מידע למורי הנהיגה כך שגם הם יוכלו להעביר את אותו מידע לנהגים החדשים הצעירים. מידע והסברים כאמור בסעיף קטן (ג) יכולים שיינתנו לנהג החדש הצעיר גם באמצעות מורי נהיגה.
חוה ראובני
להוסיף סעיף קטן נוסף אחרי סעיף (ג)?
איתי עצמון
אני לא יודע אם בדיוק אחרי (ג) או במקום אחר, אבל איזו שהיא הוראה אחרת חדשה.
חוה ראובני
אם זה לדעתך המענה המשפטי הנכון, אז..
איתי עצמון
אני חושב, אלא אם כן אתם רוצים להגיש בקשה לדיון מחדש ולתקן ממש את נוסח סעיף קטן (ג).
חוה ראובני
לא, אנחנו מעדיפים לגמור את החוק.
איתי עצמון
אני מבין שהכוונה היא לקבוע סעיף שלפיו גם מורי הנהיגה יוכלו לתת לנהג חדש צעיר הסברים ומידע כאמור בסעיף קטן (ג) לגבי חובת הליווי.
חוה ראובני
המידע יכול להינתן באמצעות מורי הנהיגה. זה עדיין מידע של רשות הרישוי.
איתי עצמון
זה שרשות הרישוי תעביר אותו למורי הנהיגה זה דבר אחר, אבל המידע יכול להינתן או על ידי רשות הרישוי או על ידי מורי הנהיגה. אנחנו משאירים עדיין את האפשרות שרשות הרישוי תיתן לנהג החדש..
לאה ורון
בכל מקרה מדובר במידע שעובר מרשות הרישוי.
חוה ראובני
לא מורי הנהיגה מייצרים אותו..
איתי עצמון
ודאי. מידע בסעיף קטן (ג), כלומר מידע של רשות הרישוי, נכון?
חוה ראובני
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מאושר.
לאה ורון
התוספת אושרה.
חוה ראובני
תיקון לסעיף 12א2. בסעיף 12א2 לפקודה (1) בכותרת השוליים, במקום "לנוהג חדש" יבוא "לנהג חדש";

(2) במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש";


(3) במקום "יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה" יבוא "יושב, במושב שלצידו, מלווה".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסבר מנומק.
חוה ראובני
פסקאות (1) ו-(2) הן עניין של עברית גרידא. עברנו ממינוח של נוהג חדש למינוח של נהג חדש, לפיכך אנחנו מבקשים לתקן גם בסעיף 12א2. (3) זה פועל יוצא של פסק דין שניתן. בעוד שסעיף הליווי בסעיף 12א1 מדבר במפורש על המלווה שצריך לשבת לצד הנהג, בסעיף 12א2 לא נאמר במפורש. כשנהג חדש הועמד לדין על כך שנסע עם יותר מ-2 נוסעים והיה באוטו מי שכשיר להיות מלווה, רק שהוא ישב במושב האחורי, הוא זוכה. אנחנו חושבים שהליווי לא יכול להיות אפקטיבי מעצם הנוכחות ברכב, הוא צריך להיות לצידו של הנהג, לכן כדאי ש-12א2 יתאים ל-12א1. זה מה שאנחנו מבקשים לתקן.
איתי עצמון
רציתי רק לשאול על-מנת להבין את התיקון שהצעתם כאן. אנחנו מדברים על נהג חדש צעיר, שזה נהג שטרם מלאו לו 24.
חוה ראובני
טרם מלאו לו 21. הוא יותר צעיר מצעיר.
איתי עצמון
יותר צעיר. הוא טרם סיים את תכנית הליווי כי טרם מלאו לו 21 שנים. הוא יוכל להסיע יותר מ-2 נוסעים גם בלי מלווה?
חוה ראובני
12א2 בנוי מ-3 תנאים מצטברים. אחד זה שהוא נהג חדש, השני שעוד לא מלאו לו 21, ותנאי שלישי הוא שהסתיימה תקופת הליווי, הוא כבר סיים את הליווי ויש לו רישיון נהיגה.
איתי עצמון
רישיון נהיגה מוגבל לשנה וחצי.
חוה ראובני
עד תום תקופת הנהג החדש. בתקופה הזאת הוא איננו רשאי להסיע יותר מ-2 נוסעים. אם הוא ירצה להסיע יותר מ-2 נוסעים ייכנס מלווה לידו. עכשיו אנחנו אומרים לידו.
איתי עצמון
את אומרת שזה הכל תנאים מצטברים גם אם מלאו לו 21 והוא טרם סיים את תכנית הליווי?
חוה ראובני
אם הוא סיים את תכנית הליווי.. מעל 21 הסעיף הזה לא חל.
חנניה אפנג'ר
גם מתחת ל-21.
חוה ראובני
אם הוא בן 19 וסיים את הנהג החדש הוא לא מוגבל בהסעת 2 נוסעים.
איתי עצמון
אני פשוט רוצה להבין כדי שהדברים יהיו ברורים.
חוה ראובני
אנחנו מדברים על 3 תנאים מצטברים: אחרי תקופת הליווי, מתחת לגיל 21 ועדיין נהג חדש. הכל בתוך השנה וחצי הזאת.
יעקב פוני
את אמרת שעד גיל 21 אם הוא יושב לידו זה גם מאחוריו.
חוה ראובני
זה מה שאנחנו מבקשים לתקן .
יעקב פוני
בהתחלה אמרת לצידו, אחר כך אמרת לידו.
חוה ראובני
הנוסח שהקראתי זה במושב שלצידו. זה הנוסח שאני מבקשת להכניס לתוך החוק.
אלי אוליאל
למה את לא מוסיפה גם קדמי?
חוה ראובני
לצידו. אתה מכיר מושב נהג שהוא לא במושב הקדמי?
אלי אוליאל
לצידי זה גם מאחור.
קריאה
לצידך זה אף פעם לא מאחור.
חוה ראובני
אנחנו לא מתכוונים לשנות שום דבר במהות או בהסדר הקיים, אנחנו רק רוצים לתקן את העברית ולהבהיר איפה צריך לשבת המלווה הזה.
שמשון עידו
האם אני יכול להבין מהצעת החוק הזאת, מהתיקונים האלה שמי שסיים נהג חדש והוא בן 19 יכול להסיע..?
חוה ראובני
כן . כך זה היום.
חנניה אפנג'ר
זה לפני התיקון. זה קיים עכשיו.
חוה ראובני
זה תנאים מצטברים כשהוא בן פחות מ-21, הוא נהג חדש ואחרי תקופת הליווי. כל ה-3 האלה צריכים להתקיים.
חנניה אפנג'ר
זה בדיוק המצב הקיים.
חוה ראובני
אנחנו לא משנים את המצב הקיים, זה רק תיקוני נוסח.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר.
חוה ראובני
אנחנו עוברים לסעיף 9. תיקון סעיף 64ב 9. בסעיף 64ב(א) לפקודה – (1) בפסקה (2) להגדרה "מממונה על הרכב", במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש"; (2) בפסקה (3א)(א) להגדרה "שיכור", במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש"; זה סעיף השכרות. יש שם כללי שכרות לממונה על רכב. זה תיקון עברית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר.
חוה ראובני
10. תחילה ותחולה. אני אקריא את הנוסח כאן ואחר כך..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי נכנס השינוי של הגיל לקבלת רישיון?
חוה ראובני
גיל קבלת הרישיון לא משתנה פה. גיל קבלת הרישיון הוא בסמכות השר בהתקנת תקנות. התכנית היא שזה יבוא יחד עם התחילה של החוק הזה. אין שום כוונה להוריד את גיל הנהיגה לפני שהחוק הזה נכנס לתוקף. התקנות יותקנו עם תאריך תחילה כנגד זה.
אבי קרמר
זה ביחד יגיע?
חוה ראובני
ביחד. ייקבע תאריך תחילה של התקנות זהה לתאריך תחילה של החוק הזה.
אבי קרמר
ואם השר יחליט לא להוריד את הגיל?
חוה ראובני
בכל מקרה..
אבי קרמר
אז החוק הזה לא יעבור?
חוה ראובני
החוק הזה לא מותנה בתקנות. חוק לא יכול להיות מותנה בתקנות. הכנסת היא המחוקקת, היא הריבון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה אי אפשר לקבוע פה את העניין של הגיל?
חוה ראובני
בשלב הזה זאת הצעת החוק. אנחנו הצהרנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מה שהיה הסיכום.
חוה ראובני
הצהרנו על כל במה אפשרית שזאת כוונתנו.
אבי קרמר
הכוונה יכולה להשתנות, ואז..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך אנחנו מעגנים שזה לא יהיה תלוי בזהות השר או בדעתו באותו רגע אלא במה שקבענו עכשיו?
חוה ראובני
הדרך היחידה לעשות את זה זה לקבוע בתוך החוק עצמו שהגיל משתנה. אדוני ודאי יכול לעשות את זה. החוק קובע כיום שכל הגילאים קבועים בתקנות. פקודת התעבורה קובעת בסעיף 12, אם אני לא טועה, שגיל נהיגה הוא 18, אלא אם כן השר קבע בתקנות גיל נמוך יותר או גבוה יותר. יש דרגות שצריך גיל יותר גבוה, יש דרגות שאפשר גיל נמוך יותר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נשנה פה את הגיל, כשהשר תמיד יכול לקבוע להוריד אותו.
ציפי לוטן
אני רוצה להתייחס לנושא של הגיל, כי ההפחתה של הגיל ל-16 ו-9 חודשים יכולה לגרום לכך שבגיל 17 יהיו נהגי סולו בכביש. זה לא המצב היום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך המצב היום במדינות ה-OECD? מה הגיל הממוצע לקבלת רישיון?
גאנם חמדה
16 בארצות הברית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת דוגמה אחת.
ציפי לוטן
באירופה זה 18.
חנניה אפנג'ר
לא בכל המדינות.
ציפי לוטן
בארצות הברית יש גם 14 וחצי.
אבי קרמר
הוא צריך להיות סולו רק ביום. זאת מהות החוק. מהות החוק היא להפריד בין יום ללילה בלי להעמיס על אנשים וגם להגיע עם ניסיון לצבא לפני שנוהגים. זה היה כל החוק.
ציפי לוטן
הפחתת הגיל הייתה כדי לאפשר לעשות תקופת ליווי יותר ארוכה. אין היום בכביש נהגים בני 17 שנוהגים ביום לבד. נהיגה לבד זה השלב הכי קריטי.
אבי קרמר
לכן הבדלנו בין יום ללילה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה מלמדים הנתונים בארצות הברית לגבי התאונות בקרב הצעירים?
גאנם חמדה
אנחנו לא מפחיתים את זה בצורה משמעותית. מצד אחד אנחנו רוצים שיהיה חוק, מצד שני אנחנו לא רוצים להכביד יותר מידי על התלמידים. מה אמרנו פה? אמרנו שבמקום שיהיה גיל 17 זה יהיה 3 חודשים לפני כן. אנחנו מאריכים את התקופה ב-3 חודשים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההיגיון מקובל עלי, לכן אני רוצה להבטיח שזה יקרה.
חוה ראובני
3 שרי תחבורה כיהנו בזמני גיבוש ההצעה הזאת. כולם תמכו ברעיון של..
ציפי לוטן
כן, אבל התמיכה של הוועדה הייתה מותנית. הרעיון של הפחתת הגיל היה כדי לאפשר תקופת ליווי יותר ארוכה שמוכחת כאפקטיבית, לא לאפשר לנהגים לנהוג לבד..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוארכה פה תקופת הליווי, לא?
ציפי לוטן
כן, אבל עדיין בגיל 17 נהג לא יכול לנהוג לבד ביום. המשמעות של הפחתת הגיל ללא האיסור הזה זה שבגיל 17 הם כבר יוכלו לנהוג לבד ביום. זאת לא הייתה כוונת הוועדה.
אבי קרמר
בפירוש כן.
ציפי לוטן
כתוב שם בפירוש לא לפני גיל 17 ו-3 חודשים.
חנניה אפנג'ר
זה מתן ההיתר.
אבי קרמר
שהוא לעולם לא יוכל לנסוע בלילה לפני 17 ו-3 חודשים, שזה המצב של היום.
ציפי לוטן
לא.
אבי קרמר
זה בדיוק מה שכתוב.
ציפי לוטן
הרעיון היה להפחית את הגיל כדי לאפשר לעשות תקופת ליווי ארוכה יותר שהוכחה כאפקטיבית. אין שום מחקר בארץ שמראה שאפשר להפחית את זה לגיל 17.
אבי קרמר
ההיגיון שעמד מאחורי החוק זה 3 חודשים ליווי מלא, כמו שיש היום, ו-3 חודשים נוספים בלילה מבלי להכביד על התלמידים. אתם בעצמכם בנתונים שנתתם הראתם שעיקר התאונות זה בלילה, שהניסיון שנצבר בלילה הוא מעט מידי. אלה נתונים שאתם הצגתם בוועדה.
ציפי לוטן
לכן הרעיון הוא לאפשר לעשות תקופת ליווי ארוכה יותר מבלי לצאת לתקופת הסולו בגיל שהוא נמוך יותר מהגיל היום.
אבי קרמר
אז בשביל מה הורידו את הגיל?
ציפי לוטן
בשביל לאפשר ליווי יום ארוך יותר.
קריאה
בוא נרד ל-16 וחצי ונעשה 6 חודשים ליווי.
אבי קרמר
המחקרים שלכם הראו שהלילה זה הבעייתי.
ציפי לוטן
הלילה זה בעייתי.
אבי קרמר
בגלל זה באנו ואמרנו שלא נכביד על האנשים, נעשה 3 חודשים כמו היום, ו-3 חודשים נוספים בלילה כך שיהיה להם חצי שנה בלילה, שזה עיקר הבעיה.
ציפי לוטן
נכון, הלילה הוא חשוב, אבל עדיין הכוונה היא לא להוציא נהגים לכביש מוקדם יותר מאשר היום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתם לא מבדילים בין יום ללילה? לי כאבא לילד בן 16 יש בעיה שהוא ינהג בלילה. ביום אני לא רואה בעיה. אני מפחד רק מהלילה.
חנניה אפנג'ר
הוא כבר היה 3 חודשים ביום.
אבי קרמר
3 חודשים הוא כבר נהג לבד ביום. הרעיון של החוק היה לקחת את אותם 3 חודשים..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין סטטיסטיקה בארץ על תאונות של צעירים ביום ובלילה? יש הבדל?
ציפי לוטן
בטח שיש, אבל יש גם סטטיסטיקה על איפה הם הכי הרבה מעורבים בתאונות. זה בשלב שהם מפסיקים את הליווי.
אבי קרמר
בלילה.
ציפי לוטן
גם בלילה וגם ביום. זה לא רק בלילה. הריבוי של התאונות בלילה הוא בעיה, לכן אנחנו בעד ליווי לילה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על הלילה אנחנו לא נתפשר. זה ברור. זה סכנת נפשות בלילה, כי זה כרוך בבילויים ובכל מיני דברים.
גאנם חמדה
הרעיון הזה היה הרעיון של השר, לא רעיון של אף אחד אחר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על אף שזה לא פופולארי אני מקבל את ה.. דנו בזה בפעם הקודמת. היו הרבה פניות לוועדה כנגד זה מכל מיני אנשים שחוששים, אבל אני עדיין חושב שזה משהו מאוזן.
קריאה
גיל של נהג חדש מוגבל? מה המקסימום?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
24.
חוה ראובני
לא, נהג חדש צעיר זה 24.
קריאה
מה עם נהג חדש בגיל 30?
חוה ראובני
אנחנו עושים אבחנה. החוק מבחין בין נהג חדש צעיר לנהג חדש מבוגר. חובת הליווי חלה רק על נהג חדש צעיר.
קריאה
כשאתם אומרים 2 נוסעים, למה רק 2 נוסעים ולא אף אחד, או רק 3 נוסעים? מה הפחד? אם הוא יכול להרוג, הוא יכול להרוג גם אדם אחד.
חוה ראובני
זה קשור בלחצים החברתיים בעיקר באוכלוסייה הזאת. הסחות הדעת שהנוסעים גורמים והלחצים החברתיים שמקורם בחברים ברכב עלולים להדיח אותו לדבר עבירה.
גאנם חמדה
אנחנו מעריכים שככל שאדם מתבגר הוא יותר שקול.
קריאה
זה לא תמיד.
גאנם חמדה
בדרך כלל. אין מאה אחוז.
קריאה
כשהמלווה יושב על ידו, מה הוא יכול לעשות? כשהוא נוהג עם מורה, אז למורה יש מעצור רזרבי אם הוא עושה טעות. איך המלווה יכול למנוע ממנו לעשות?
חנניה אפנג'ר
להגיד לו שייזהר בסיבוב כי הוא עלול להתהפך אם הוא ייסע מהר.
חוה ראובני
ההנחה היא שהוא נהג מיומן.
יעקב פוני
מדובר בנהג, לא בתלמיד נהיגה.
קריאה
נהג חדש.
יעקב פוני
כן, אבל מדובר באחד שיש לו רישיון נהיגה, לא באחד שאין לו רישיון נהיגה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם לגבי הגיל אנחנו צריכים להכריע עכשיו, או שיש לנו סעיפים אחרים?
איתי עצמון
כרגע מה שעומד להכרעת הוועדה הוא סעיף התחילה והתחולה, שזה סעיף 10 להצעת החוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוא נסיים את כל הסעיפים, אחרי זה נגמור את הנושא של הגיל. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות אם נצטרך לשנות סעיף. אם נצטרך לשנות סעיף שהצבענו עליו לא נצטרך דיון מחדש. זה נוהג מקובל בוועדה. אנחנו מודיעים מראש רק לצורך העניין הזה, לא שאנחנו פותחים.
איתי עצמון
צריך לראות על מה מדובר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אומר שלעניין שינוי הגיל היה ונצטרך לשנות סעיף – נניח תחולה או תחילה – אז האזהרה, ההערה הזאת ניתנה מראש.
חוה ראובני
תחילה ותחולה 10(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 4(3), שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה). (ב) הוראות סעיף 12א1 לפקודה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אגב, למה צריך שנה?
חוה ראובני
צריך לכתוב תקנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שנה?
חוה ראובני
צריך שנה כדי לכתוב אותן וכדי שהוועדה תאשר אותן.
גאנם חמדה
מה אנחנו רוצים בסוף? אנחנו רוצים לתדרך את ציבור מורי הנהיגה, להכין אותם, לשלוח את הטפסים האלה. זאת עבודה. גם מחשובית צריך לתקן את זה אצלנו. יש פה היערכות מחשובית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גאנם, שנה זה הרבה.
גאנם חמדה
שנה זה לא הרבה. אני אומר לך שזה לא ייקח שנה. אני גם אגיד לך תאריך.
חנניה אפנג'ר
צריך להכין ערכה, חוברת.
גאנם חמדה
אנחנו הולכים על מהלך. בואו נעשה אותו מקצועי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מדבר על מקצועי.
גאנם חמדה
מקצועית אנחנו צריכים את השנה הזאת.
חוה ראובני
זה לכתוב את התקנות ולאשר אותן. אנחנו יודעים שהוועדה עמוסה. גם אם נניח אותן בעוד חודשיים, שלושה אף אחד לא מבטיח לי שהדיון לא יהיה לפני מושב החורף הבא.
איתי עצמון
הצעת החוק לא כוללת רק את הסמכת השר לקבוע בתקנות הוראות לגבי חובת הליווי, אלא גם נושאים אחרים. השאלה אם גם לגבי שאר הנושאים נדרשת תקופת היערכות כזאת.
חוה ראובני
תראה, שינוי המונח "נהג חדש" למונח "נוהג חדש" ודאי לא מחייב זמן היערכות, גם לא הנושא של המושב שלצידו.
איתי עצמון
התחשבות בהרשעות.
חוה ראובני
הנושא של התחשבות בהרשעות צריך זמן, זה לא תלוי בתקנות. זה מחייב היערכות מחשובית של קליטה ברשות הרישוי, של תיקים פתוחים. אני מקווה שזה יקרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עד סוף השנה אתם יכולים לעמוד בזה, שזה בעוד 10 חודשים. מדובר על ה-1.1. גאנם, עשית מזה פרויקט יותר מידי גדול.
חוה ראובני
אדוני מבטיח לי שבתחילת מושב החורף אני אקבל דיון על התקנות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה זה מושב החורף?
חוה ראובני
מיד אחרי החגים. באוקטובר מתי שהוא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם אדוני יהיה היושב-ראש.
חוה ראובני
ואם יתחלף אדוני היושב-ראש כמו שהוא חושש שהשר יתחלף?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא צריכה להיות עם זה בעיה. אתם יכולים להניח את זה גם קודם. אם את מבטיחה לי שאת שמה את זה במהלך הפגרה..
חוה ראובני
בפגרה הקרובה זה לא יהיה.
גאנם חמדה
תוך 10 חודשים אנחנו מוכנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
1.1.2013.
גאנם חמדה
כן, אבל אנחנו עוד לא שם. צריך שהשר יסכם את העניין..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה השבוע נגמר במליאה לכאן או לכאן. אתה רואה שאנחנו לא מקצרים את זה מ-1.1.2013.
גאנם חמדה
10 חודשים זה סביר.
איתי עצמון
אני רוצה בהקשר הזה להעלות איזו שהיא הצעה מכיוון שדובר על כך כשדנו בתקנות לגבי חובת הליווי. האם יש צורך להבחין בין ההסדרים שיחולו עד כניסתם לתוקף של הסעיפים שלא נוגעים לחובת הליווי ובין ההסדרים שכן נוגעים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה שהם רוצים.
חוה ראובני
תיקון סעיף 12א2 יכול להיכנס לתוקף מייד. הוא הדין בכל השינויים הלשוניים של המינוח של נהג חדש לנוהג חדש, שזה תיקון 64ב. לעניין הנושא של התהליך עם ההרשעות חייבים את הזמן בשביל לבנות..
איתי עצמון
את אומרת שתיקון סעיף 12א2 יכול להיכנס עם פרסומו ברשומות?
חוה ראובני
כן.
איתי עצמון
סעיפים 1, 3 ו-4 להצעת החוק, למעט ההגדרה של נהג חדש צעיר, היתר נהיגה וחובת הליווי תוך שנה, או ב-1 בינואר?
גאנם חמדה
בוא נלך על 10 חודשים מיום פרסומו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
1 בינואר.
איתי עצמון
סעיפים 1,3 ו-4 להצעת החוק, למעט הנושא של נהג חדש צעיר וחובת הליווי, יכולים להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2013.
חוה ראובני
3 ודאי לא יכול להיכנס לתוקף.
איתי עצמון
12א, שזה הנושא של הרשעות, תוך שנה. אין צורך להתנות את זה בהתקנת תקנות, כי אין תקנות רלוונטיות. זה יהיה עד 1 בינואר. לגבי סעיף 1 בעניין ההגדרות של נהג חדש צעיר, היתר נהיגה וסעיף 3 לעניין הוספת סעיף 12א1, שבו הוסמך שר התחבורה לקבוע תקנות לעניין חובת הליווי, אני מציע, כפי שהבנתי את כוונת חברי הכנסת, להתנות את תחילת ההסדר ההוא בכך שהובאו תקנות לאישור ועדת הכלכלה עד לאותו מועד, שזה עד 1 בינואר. במידה ולא הותקנו אותן תקנות ניתן לחייב את השר לדחות בצו, באישור הוועדה, את מועד התחילה ב-6 חודשים נוספים בכל פעם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
איתי עצמון
ואז זה מאפשר לוועדה לפקח על מהות ההסדר ועל הבאת התקנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר גמור.
חוה ראובני
תיקון של 12א2 וסעיף 9 נכנסים לתוקף מייד. 9 זה התיקון של 64ב.
איתי עצמון
זאת אומרת ביום פרסומו ברשומות.
חוה ראובני
סעיף 4 זה מייד. 1,3 לעניין סעיף 12א ב-1 בינואר, 12א1 ב-1 בינואר או בתאריך..
איתי עצמון
12א1 וההגדרות הרלוונטיות בסעיף 1.
חוה ראובני
כן, מותנה בתקנות, או ב-1 בינואר.
איתי עצמון
גם מועד הכניסה יהיה 1 בינואר, ובלבד שעד 1 בינואר הובאו לאישור ועדת הכלכלה תקנות. במידה ולא הובאו יחול ההסדר כפי שציינתי קודם לכן, של דחייה בצו של מועד התחילה.
חוה ראובני
(ב) הוראות סעיף 12א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לא יחולו על מי שהיה זכאי לקבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 לפקודה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למי שזכאי או למי שניתן לו?
חוה ראובני
למי שהיה זכאי.
איתי עצמון
יכול להיות שהוא עבר את מבחן הנהיגה אבל עוד לא קיבל בפועל את הרישיון .
חוה ראובני
הוא עוד לא הלך למשרד הרישוי לקחת את הרישיון.
איתי עצמון
הוא כבר עבר את הטסט.
חוה ראובני
הוא זכאי, כי הוא עמד בקריטריונים לפני יום התחילה. מי שלא עבר טסט לפני יום התחילה.
בתיה לוי
אני רק רוצה לעדכן שאנחנו הוצאנו חוברת ליווי לחיים שמיועדת להורים, כי אנחנו רואים את ההשפעה שלהם בתוך התא המשפחתי כמי שיכולים להוביל לשינוי. החוברת מדברת על חשיבות הליווי, על מטרות הליווי, על תהליך הליווי ועקרונותיו. אפשר להוריד את החוברת מאתר הרשות הלאומית ומאתר משרד התחבורה. אנחנו ערוכים מבחינת עולם התוכן, כלומר להורה שרוצה להעביר את תהליך הליווי בצורה מקצועית יש כאן את כל הכלים. יש פה גם חוברת וגם סרט.
יעקב פוני
אנחנו מברכים על הסעיף הזה. חשוב מאוד להדגיש לוועדה שאדם בשלילת רישיון לא יכול להיות נהג מלווה, כי אם תיקרה תאונת דרכים..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה ברור.
חוה ראובני
זה כתוב.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אפשר להצביע?
איתי עצמון
עם כל התיקונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר. עכשיו הגיל. תתקן את הסעיף של הגיל.
איתי עצמון
צריך להבין בדיוק מה התיקון.
חוה ראובני
אני לא מבינה מה משנה מה שהבהרת לעומת הקיים.
איתי עצמון
הכוונה לקבוע גיל מסוים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לקבוע גיל מסוים, כשהשר יכול לשנות בתקנות.
חוה ראובני
סעיף 12 הוא סעיף כללי שמדבר על כל סוגי הרישיונות. הוא אומר שהכלל, הבסיס הוא 18, כשלשר יש סמכות..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש היום סוגי רישיונות שאפשר לקבל בגיל מאוחר יותר?
חוה ראובני
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איזה סוגים?
חוה ראובני
אוטובוס, משא כבד, גורר תומך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך מחריגים את זה בנוסח?
חוה ראובני
הנוסח כאן מדבר על סמכות לשר בתקנות להעלות ולהוריד לסוגים מסוימים, כשהרף התחתון הוא 16.
איתי עצמון
כלומר שאת מציעה לשנות את התיבה לאדם שלא מלאו לו 18 שנה?
חוה ראובני
אני לא מציעה לשנות.
איתי עצמון
איך אנחנו רוצים לבטא את הכוונה של היושב-ראש?
חוה ראובני
היושב-ראש רוצה לעגן כבר פה בתוך החוק שרישיון נהיגה לרכב פרטי יהיה..?
ציפי לוטן
אני רוצה רק להגיד שאין לזה תימוכין מדעיים. אנחנו לא יכולים להקטין את הגיל, לאפשר לנהגים לנהוג לבד בלי שראינו לזה את התימוכין המקצועיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הנושא של הגיל עבר דיון במשרד התחבורה?
חוה ראובני
הנושא הזה נדון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גורמים מקצועיים בחנו את הכל?
גאנם חמדה
גורמים מקצועיים. הייתה ועדה.
חמד עמאר
השר הולך להתקין תקנות להוריד?
חוה ראובני
זה מה שאני יודעת. הוא לא עיגן את זה בנוסח הנוכחי, לכן גם אם היושב-ראש יאשר את זה אני אשמור את זכותו להגיש הסתייגות. אני לא יודעת אם זה הגיע לרמה של החלטה סופית והוא מוכן לחתום על זה. הוא לא כלל את זה בהצעה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש בפרוטוקול הצהרה של המשרד – אני לא זוכר של מי בדיוק – בדיון הקודם על כך שיש החלטה ברורה ושהחוק לא ייצא לפועל בלי זה, כלומר שזה חלק מעסקת חבילה שמצד אחד מקשיחים על האוכלוסייה הצעירה, מצד שני נותנים לה את ההזדמנות. אלה הדברים.
חוה ראובני
זאת אכן הכוונה. כל זמן שזה לא חתום..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רק שתדעו – אני לא יודע איך יודעים על זה – שיש התמרמרות גדולה על הסיפור הזה.
גאנם חמדה
על החצי שנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן. אני ליוויתי פה צעירים שקיבלו תעודת זהות השבוע, איזה 500 צעירים. חבל שלא ידעתי את הנתון שבאירופה מתחילים בגיל 18. לא ידעתי לענות להם. הם העלו את ארצות הברית, דרך אגב. הם אמרו שבארצות הברית נותנים להם..
חוה ראובני
בארצות הברית יש גם מדינות בגיל 14. אפילו בארצות הברית יש מגוון גדול, זה לא כולם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הם הציגו את מדינת ישראל כהכי קשוחה.
קריאה
זה ממש לא נכון.
חוה ראובני
ב-50 ממדינות ארצות הברית יש 20 הסדרים שונים.
ציפי לוטן
דווקא במדינות אירופה, שאלו המדינות שמובילות היום בבטיחות בדרכים, הגיל הוא 18. גם באוסטרליה הגיל הוא 18, עם תהליך הרבה יותר..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמה זה בגרמניה?
ציפי לוטן
בגרמניה זה 18, כשעכשיו הם אולי מאפשרים לעשות ליווי ומפחיתים את זה בחצי שנה.
בתיה לוי
אבל אין צבא במדינות האלו.
ציפי לוטן
אין שום סיבה שאנחנו היום נקטין את הגיל.
גאנם חמדה
ציבורית יהיה מאוד קשה להעביר את זה. עוד חצי שנה זה בעייתי.
אבי קרמר
זה לא יעבור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לכן אני רוצה לפחית את זה ל-16 ו-9 חודשים.
אבי קרמר
זה יגיע למצב שאנשים לא יגמרו את תקופת הליווי והם כבר יתגייסו לצבא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על אופנועים הם יכולים מגיל 16, לא?
חוה ראובני
אופנועים קטנים מגיל 16.
חמד עמאר
לא על כל האופנועים.
חוה ראובני
עד 125 סמ"ק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מעדיף שהילד שלי יהיה ברכב ולא באופנוע. אתם רוצים 10 דקות הפסקה לתכנן את זה?
חוה ראובני
אם יש החלטה עקרונית..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש עקרונית. האם אנחנו נצביע על העיקרון ואתם תעשו את הניסוח?
חוה ראובני
נעשה את הניסוח, אבל אני עדיין מבקשת לשמור את הזכות לשר להסתייג.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על כל הסעיפים יש לך זכות.
איתמר לוין
יש עוד דבר אחד קטן. בסעיף 7 התלמיד או בא כוחו נותן תצהיר אישי חתום על ידו. מי שנוהג ללא מלווה כאילו נהג ללא רישיון. מבחינה חוקית זה לא ברור לילדים. יכול להיות שהרשות תעשה את זה כך שיהיה הסבר מלווה, לפיו דין נהג..
בתיה לוי
יהיה ליווי.
איתמר לוין
הפחד הכי גדול שיהיו פה המון זיופים.
בתיה לוי
ברגע שהחוק יאושר סופית ויתחיל יהיה לנו ליווי הסברתי ברדיו לציבור בנושא הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גאנם, למה עצרתם את זה ב-16 ו-9 חודשים? בגלל השיקול של 3 חודשים?
חוה ראובני
בגלל ה-3 חודשים של היערכות הליווי.
גאנם חמדה
בגלל שהערכנו. אנחנו עשינו שהתלמיד לא יעשה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בטוח נהיה המדינה היחידה בעולם שזה 3 חודשים.
חוה ראובני
כדי שלעצמאות המלאה כנהג חדש אפשר יהיה להגיע בעתיד ב-17 ו-3 חודשים .
אבי קרמר
כמו היום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה זה כמו היום?
חמד עמאר
היום יש לו אפשרות לנהוג ביום בגיל 17.
חוה ראובני
רק ביום, אחרי שהוא עבר 3 חודשים.
יעקב פוני
3 חודשי מלווה אתה צריך.
שמשון עידו
אם הוא מקבל רישיון נהיגה בגיל 17 יש לו חובת ליווי של 3 חודשים. זה אומר שבגיל 17 ו- 3 חודשים הוא יוצא לנהוג לבד. גם עכשיו בחוק הזה..
חמד עמאר
לא, עכשיו בחוק החדש בגיל 17 הוא יוכל לנהוג לבד ביום.
שמשון עידו
לא בלילה.
קריאה
הבעיה היא בלילה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני רואה בעיה עם הלילה. תקבעו בהמשך הסעיף שהשר רשאי בתקנות לשנות..
חוה ראובני
גם את ה-16 ו-9 חודשים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, תשאירו לכם גמישות. אף אחד לא רוצה לקחת מכם את הגמישות. תראו מחר שזה לא בסדר, כן בסדר.
חוה ראובני
אז מה אדוני מציע? שנקבע בסעיף הוראה שרישיון נהיגה כנהג חדש יכול להינתן החל מגיל 16 ו-9 חודשים ,ואולם רשאי השר - ההמשך יישאר – על גבי 16 ו-9 חודשים כמו על 18?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
חוה ראובני
מה שאומר שהוא גם יוכל להעלות אותו בתקנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, ברור, גם להעלות.
ציפי לוטן
אני מציעה לחייב ללוות את זה במחקר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שאלתי אותם. הם אמרו שהם בדקו את זה.
גאנם חמדה
עוד מחקר ועוד מחקר ועוד פעם לחזור לפה?
ציפי לוטן
לא עכשיו מחקר מקדים.
חוה ראובני
הנוסח המוצע שומר את הסמכות בתקנות להעלות את הגיל. היה ויהיו ממצאים שזה יוצר בעיה אפשר יהיה בעתיד בתקנות.
ציפי לוטן
על ידי מי יהיו הממצאים? צריך לפחות לחייב ללוות את זה במחקר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך מחריגים את הקטגוריה הזאת?
איתי עצמון
הכוונה לעניין רישיון לרכב פרטי?
חוה ראובני
רק רכב פרטי, כי משאיות בכל מקרה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לנו בעיה, תנסחו את זה אחרי זה ביניכם. אנחנו מצביעים על העיקרון.
חמד עמאר
גם רישיון ג' יכול לעשות בגיל..
חוה ראובני
ג' זה 18.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מדברים רק על רישיון מדרגה ב' בגיל 16 ו-9 חודשים. השר רשאי לשנות זאת באישור ועדה. מי בעד?

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

אושר פה אחד

תגמרו את הנוסח ביניכם.
גאנם חמדה
אנחנו שמחים שהגענו למצב הזה. נשאר הנושא הכספי, אנחנו נסגור אותו. אנחנו יוצאים לדרך. תוך 10 חודשים אנחנו ניישם את זה. נעשה גם הדרכות למורים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד הערות מיוחדות? אין ברכות? החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית, תודה רבה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:50.>

קוד המקור של הנתונים