ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/02/2012

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 41), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה
20/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 509>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012), שעה 13:45
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42) (שחרור מינהלי), התשע"ב-2011 (מ/631) - רביזיה>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
דוד אזולאי

אריה ביבי

אורי מקלב

חמד עמאר
מוזמנים
>
יואל ליפשיץ - היועץ המשפטי, המשרד לביטחון הפנים
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
עידו בן-יצחק

יהל עמית - מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42) (שחרור מינהלי), התשע"ב-2011 (מ/631) - רביזיה>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הרביזיה שביקשו שני חברי כנסת – חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת דוד אזולאי – לגבי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42).
חבר הכנסת אזולאי, מדוע ביקשת רביזיה, אדוני? נמק את הרביזיה, שנדע להצביע בעד או נגד הרביזיה.
דוד אזולאי
אדוני היושב-ראש, בבוקר עברה פה הצעת חוק שהיושב-ראש הקריא אותה. החוק כשלעצמו, אני מודה ואומר שהוא טוב. הבעיה שאנחנו כאן נמצאים בתקן כליאה גבוה מאוד.
כל בקשתי היא אחת – להקטין את תקן הכליאה. ביקשתי להצמיד, להוריד את תקן הכליאה בהזדמנות שהחוק הזה נמצא כאן.
אריה ביבי
לא להקטין. לדון.
דוד אזולאי
לכן הגשתי רביזיה, זה על דעתו של חברי חבר הכנסת דב חנין.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד בקשת הרביזיה שמבקש חבר הכנסת דוד אזולאי?
אורי מקלב
מה דעת היושב-ראש? תאמר מילה בעניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
כרגע זו רק בקשת רביזיה. צריך לפתוח או לא לפתוח את הדיון. אני לא חושב שצריך לפתוח את הדיון בנושא הזה. יש לנו סיכומים עם המשרד לביטחון פנים לגבי החוק הזה, הוא עושה איזשהו סדר בנושא תקן כליאה.

המשרד לביטחון הפנים הבטיח - והוא כרגע עושה את הבדיקות שלו, לאחר שחרור שליט – הוא אומר שכרגע תקן הכליאה צריך לבוא על תיקונו, למרות שיש להם אישור לשנה. אנחנו ביקשנו שיעשו את עבודת המטה שלהם. הם הבטיחו תוך שבוע, בעזרת השם.
דוד אזולאי
לא שמעתי תוך שבוע. אם אני שומע עכשיו שתוך שבוע ימים - -
היו"ר אמנון כהן
כן, תוך שבוע.
דוד אזולאי
- - השר לביטחון פנים מביא תקן כליאה חדש לוועדה - - -
היו"ר אמנון כהן
הוא עובד על כך, יכול להיות שייקח לו עוד יום-יומיים.
אורי מקלב
הוא מוכן להוריד את הרביזיה, תשמע מה אדוני אומר.
דוד אזולאי
בהחלט, אני אומר.
אורי מקלב
הוא מוכן להוריד – אם אתה מסכם היום שהשבוע, מקסימום בעוד שבועיים - - -
היו"ר אמנון כהן
לא אני.
דוד אזולאי
אם מסוכם - - -
היו"ר אמנון כהן
יואל, בבקשה אדוני.
אורי מקלב
אם יגיע תוך שבועיים, אנחנו נוריד את זה – זה גם יתאים למה שהוא רוצה וגם יתאים לכולם.
יואל ליפשיץ
אנחנו ביקשנו משירות בתי הסוהר לעשות את הבחינה המחודשת, ולי נמסר שתוך שבועיים, בעזרת השם, אני אקבל את זה – הרי זה לא תלוי בי - - -
אורי מקלב
טוב שאנחנו מקיימים דיון, יואל.
אריה ביבי
עד אמצע החודש הבא.
דוד אזולאי
לא, לא. אני מציע שבועיים, כמו שהיושב-ראש אמר.
יואל ליפשיץ
נשתדל.
היו"ר אמנון כהן
תוך שבועיים, בסדר, ובשבוע הבא אני מבקש להביא את הנושא הזה לדיון. האם אתה מסיר את הרביזיה, אדוני?
דוד אזולאי
אדוני היושב-ראש, אני מקבל את דברי היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים, יואל ליפשיץ, שאומר – ואני מדגיש את הדברים – שתוך שבועיים יביא תקן כליאה לדיון בוועדה, אני מוכן להוריד את הרביזיה.
היו"ר אמנון כהן
אם כך, הרביזיה הוסרה, הצעת החוק מתקדמת כפי שתוכננה ותונח על שולחן הכנסת במהירות האפשרית על מנת שנעביר אותה לקריאה שנייה ושלישית במליאה, בעזרת השם.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:55.>

קוד המקור של הנתונים