ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/02/2012

הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010, הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010, הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - הארכת שעון הקיץ), התשע"א-2011, חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 2), התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת הפנים והגנת הסביבה
28/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 517 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ה' באדר התשע"ב (28 בפברואר 2012), שעה 12:00
סדר היום
<1. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - הארכת שעון הקיץ), התשע"א-2011>
<2. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010>
<3. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - מועד סיום שעון קיץ), התשע"א-2010>
<4. הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 2), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן- היו"ר
משה גפני
ניצן הורוביץ

דב חנין

אורי מקלב

רונית תירוש
מוזמנים
>
דרורי שפירא - עו"ד בלשכה משפטית, משרד הפנים

נועה ברודסקי-לוי - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אושרית ביבי - מתמחה, משרד המשפטים

שלמה ולד - מדען ראשי, משרד התשתיות הלאומיות

דויד רודיק - מינהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות

ניר ורגון - מיזם צהר לחקיקה, ארגון רבני צוהר

שי סופר - מדען ראשי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - הארכת שעון הקיץ), התשע"א-2011>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הישיבה של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא על סדר היום הוא תיקון הארכת שעון הקיץ של הממשלה.
תומר רוזנר
הצעת החוק הממשלתית.
היו"ר אמנון כהן
הצעת החוק של הממשלה. כמה הצעות יש פה?
תומר רוזנר
3 פרטיות, אחת ממשלתית.
היו"ר אמנון כהן
תיקון מס' 2, התשע"א -2011, של הממשלה. יש גם הצעות חוק פרטיות של חברת הכנסת דליה איציק וקבוצה - פ/2836, הצעת חוק של רונית תירוש - פ/2775 והצעת החוק של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת ח"כים - פ/2705. יש את הצעת החוק הממשלתית, שהיא תיקון מס' 2 להצעת החוק.

לפני שהח"כים יבואו נפתח את הדיון בהצעה החוק הממשלתית. קיבלתי את דוח הוועדה לבחינת משך תקופת שעון הקיץ. הבנתי שהייתה ועדה שבחנה את כל הסוגיות: את מה שקורה בעולם, את מה שקורה במדינת ישראל, מה הכי מתאים לנו מבחינת שעות. מסתבר שיש לנו את התקופה הכי קצרה מבחינת שעון הקיץ בהשוואה לשאר מדינות העולם המתפתחות. פה ניתן למשרד הפנים להציג את הצעת החוק. מי מציג את הצעת החוק?
דרורי שפירא
כמו שאמר אדוני, הייתה ועדה שהקים השר שבחנה את כל הנושא. היא בחנה את ההשלכות, ההטבות, האפשרות ליצור מצב שזה ייצור כמה שיותר נוחות לציבור. בהתאם לזה נוסחה הצעת החוק. הוועדה יצרה מצב, בשונה מהמצב הנוכחי שהיה תלוי יום כיפור שבו היה הבדל מאוד מאוד גדול כי בשנה מסוימת יכלו להיות בסביבות 150 ימים ובשנה אחרת יכלו להיות בסביבות 190 ימים, שיש בערך כמות זהה של ימים. אנחנו חושבים שיותר נכון שיהיו יותר שעות אור. זו המהות המרכזית של התיקון.
היו"ר אמנון כהן
תתחילו לקרוא את הצעת החוק.
דרורי שפירא
בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992, במקום סעיף 3 יבוא: "הקדמת הזמן בישראל 3(א) בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל שעה נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), חל יום ראשון הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר, במהלך ראש השנה, תוארך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) עד יום שני הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00."
היו"ר אמנון כהן
אלו השעות ששיניתם. דיברנו על כך שהשר הקים ועדה שבחנה את הסוגיה לגבי העולם כולו, לגבי איך זה משתלב. משרד הפנים, בעקבות פנייתם של חברי הכנסת שהגישו הצעות חוק.. אני לא רואה פה את כל המציעים. יש פה עוד קבוצה שלא מיוצגת כאן. הייתי מתייעץ איתכם כדי למזג את הצעות החוק. אני רואה את הקבוצה של חבר הכנסת הורוביץ ואת הקבוצה של רונית תירוש. אני לא רואה שהקבוצה של דליה איציק חתומה פה. אם אחד המציעים לא נמצא אני לא יכול למזג את החוק, נכון?
תומר רוזנר
אתה יכול.
היו"ר אמנון כהן
גם בלעדיהם אנחנו נמזג. ראינו שהממשלה עשתה עבודה, כנראה גם בדקה את הצעות החוק של כל המציעים וניסתה להגיע לאיזון כזה שאפשר לחיות איתו. אם אתם מסכימים לאיזון הזה אנחנו נבקש מוועדת הכנסת למזג את הצעות החוק עם הצעת החוק הממשלתית. כמובן שכולכם שותפים. אתם הייתם קטליזטור לממשלה להביא את הצעת החוק. ברוכים תהיו. אני לא יודע כמה זה טוב, אבל ועדה חשובה הוקמה. ביום כיפור יהיה לנו עוד שעה לצום. לא נורא, אנחנו נצום. אין לנו בעיה עם זה.
ניצן הורוביץ
אדוני, הצום לא מתארך.
תומר רוזנר
רק זז שעה.
קריאה
זה רק פסיכולוגי.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אבל כך אתה יודע שכשמגיע 18:00 אתה סיימת. ככה מתחיל 19:00. לנו אין בעיה. אנחנו פשוט דאגנו לציבור אחר. אין פה נגיעה. אני מברך את משרד הפנים. הוועדה עמוסה מאוד בנושאים אחרים. שר הפנים כתב מכתב על כך שהוא מאוד רוצה לקדם את זה. הוא כנראה רצה שזה ייכנס לתוקף מיידי כך שאולי נרוויח את התקופה הזאת, לכן אנחנו מברכים. אנחנו ניתן משפט קצר לכל אחד מהמציעים, אחר כך נתקדם. חבר הכנסת הורוביץ, מה יש לך להגיד בנושא?
ניצן הורוביץ
אדוני, חבר הכנסת אמנון כהן, תראה, המחלוקת היא לגבי מתי יסתיים שעון הקיץ. הצעת החוק שלי אומרת ששעון הקיץ יסתיים בסוף אוקטובר, הצעת החוק של הממשלה אומרת תחילת אוקטובר. זאת המחלוקת, החודש הזה. הצעת החוק שלי היא לפי האיחוד האירופי, זאת אומרת כמו במדינות המתקדמות, משום שאנחנו רוצים לנצל את כל תקופת הקיץ עד סוף אוקטובר, לא כפי שהיה עד עכשיו שלפעמים זה היה אפילו ב-20 בספטמבר. מתי אמור השנה אם לא ישתנה החוק?
גלעד קרן
23 בספטמבר.
ניצן הורוביץ
23 בספטמבר. הארכה שמציעה הממשלה ביחס לשנה הזאת היא משהו כמו שבוע. אנחנו מבקשים עד סוף אוקטובר, שזה המועד הנכון והמתאים. זה לא רק דבר פרטי שלי. יש פה הרבה מאוד חברי כנסת שחתמו מכל הסיעות. זה גם דבר ציבורי. אדוני יודע שהיה מאבק ציבורי מאוד גדול, מאוד ארוך בעניין הזה. בזכות המאבק הציבורי שר הפנים, משרד הפנים התקדמו בעניין לא מספיק, לכן הוועדה הזאת זאת הזדמנות, אדוני, לקבוע תאריך יותר טוב לסיום שעון הקיץ, מה שיתאים לדרישת הציבור ולניצול מקסימאלי של שעות האור. עד סוף אוקטובר זה הזמן הנכון.
היו"ר אמנון כהן
אתה הלכת הכי קיצוני.
ניצן הורוביץ
זה לא קיצוני.
היו"ר אמנון כהן
לא מבחינת זמן אני מדבר. אני רואה שהקבוצה של דליה איציק אמרה פחות או יותר את אותו זמן של הארכה. גם חברת הכנסת רונית תירוש הצביעה פחות או יותר על אותו תאריך של 7.10. גם הוועדה המקצועית שבחנה את הסוגיה הגיעה לאותו תאריך. זאת העמדה שלך. שמענו. חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה.
רונית תירוש
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר אמנון כהן
יושב-ראש ועדת כספים, זנחת את הוועדה והגעת לוועדה כה חשובה?
משה גפני
אלף, הוועדה חשובה.
היו"ר אמנון כהן
קודם כל ברכות על ההצלחה של אתמול בנוגע לפרי הגליל. אנחנו מברכים את כבודו. ידענו תמיד שכשכבודו לוקח נושא ומתביית עליו, הולך איתו עד הסוף, יודע להשיג מול האוצר ומול הממשלה..
משה גפני
לא השגתי עוד כלום.
היו"ר אמנון כהן
עצם הרעיון. ביום ראשון תונח הצעת חוק. אנחנו נתמוך בה בוודאי. גם ועדת שרים לענייני חקיקה תתמוך בה. אנחנו מברכים את אדוני. זה לא פשוט. מעל 300 אלף משפחות..
משה גפני
זה פיקוח נפש.
היו"ר אמנון כהן
זה פיקוח נפש באזור כה רגיש. כולם דיברו ומישהו עשה.
משה גפני
תודה רבה.
היו"ר אמנון כהן
רונית תירוש, בבקשה גברתי.
רונית תירוש
רק לומר לך שהרבה משברים הוא פתר.
היו"ר אמנון כהן
אני מסכים איתך.
רונית תירוש
חבר הכנסת גפני.
היו"ר אמנון כהן
לא רק במגזר את אומרת.
משה גפני
אני אבוא לפה כל יום.
רונית תירוש
אני לא נמצאת פה כל יום. אדוני היושב-ראש, מה שמאחד את כל ההצעות ואת כל החלופות זה שנשנה מתאריך עברי לתאריך לועזי. בגלל שהתאריך העברי נופל בכל שנה בתאריך לועזי אחר, יוצא מצב שהציבור לא יודע לתכנן מראש את מהלכיו, לא יודע בדיוק מתי נכנסים לשעון חורף.
היו"ר אמנון כהן
לצערי, כי לא עוקבים אחרי התאריך העברי.
רונית תירוש
נכון. כשיהיה חוק שלפיו נחגוג את כל ימי ההולדת לפי התאריך העברי נוכל להתאפס על הלוח הזה, כרגע יש בעיה. בגלל שזה כפוף לתאריך עברי אנחנו מוצאים את עצמנו במצב מאוד מאוד אבסורדי - כמו שהיה בשנה שעברה כמדומני - שבסביבות ה-10 בספטמבר, שזה שיא הקיץ, שיא החום, אנשים רגילים לחוות את סדר יומם עד השעות המאוחרות, כבר בשעה 17:00 חושך. זה היה באמת מאוד צורם, לכן קמה קול צעקה ציבורית רחבה מאוד. חשבנו לעשות מהלך שיהיה הגון. אני יכולה לומר לך שלקחתי 20 שנה קדימה. ישבתי עם חבר הכנסת אזולאי כמי שהוביל את החקיקה האחרונה בנושא עם אופיר פינס בזמנו. הראיתי לו איך כשאני נוקבת בתאריך לועזי – אז בחרתי את ה-15 באוקטובר יש לומר – זה קורה בתאריך עברי במשך 20 שנים קדימה. חיפשתי מועד ששעת הנץ תהיה בשעה סבירה כך שחובשי הכיפה, שומרי המסורת יוכלו לצאת לבית הכנסת או לכל מקום שבו הם מתפללים את תפילת השחרית וגם להספיק למקום העבודה. ניסיתי להתייחס לצורך הזה של אוכלוסיה רחבה שרוצה להתפלל תפילת שחרית שלא במקום העבודה, ואז לאחר מכן לצאת למקום העבודה. מצאתי שהתאריך של 10 באוקטובר עונה על כל הציפיות ועל כל הדרישות. הפעלתי פה חשיבה מקלה, מתחשבת בציבור דתי שמעוניין להמשיך בשגרת חיים סבירה וקיום מצוות. התקווננתי על 10 באוקטובר. אני מוצאת שעכשיו ההצעה שלי הכי קרובה מבחינת מספר הימים והכי דומה למה שקורה בהצעה הממשלתית. אתם בדקתם 3 שנים קדימה, אני אומרת 20 שנה קדימה, שזה נע סביב אותם 191, 192 ימים. ההבדל מאוד ברור בין ההצעה של חבר הכנסת הורוביץ, שבצדק מבחינתו אומר ליישר קו עם העולם - 1 בנובמבר בכל העולם - כך שלא נשגע את חברות הטיסה, את חברות התעופה ועוד כהנה וכהנה. יש בזה היגיון מסוים אני חייבת לומר, אבל זה מפספס במידה מסוימת בגלל הבדל של 3 שבועות. ביני, בין הממשלה לחבר הכנסת הורוביץ יש הבדל של 3 שבועות. זה מכאן עד סוף החיים. אני הייתי מאוד מברכת על השלושה שבועות האלה, אבל מכיוון שרציתי ללכת לקראת ציבור דתי שמקיים מצוות אני חושבת שזה לא פוגע, זה מאפשר את שעת הנץ הסבירה אל מול התהליך של התפילה וההגעה למקום העבודה. אני חושבת שזה נותן מענה.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, רוצה להתייחס?
משה גפני
רק משפט, אדוני היושב-ראש. אני לא מתערב בדיון הזה. אני, אגב, תומך בשעון קיץ באופן כללי. אני חושב ששעון קיץ הוא דבר טוב. יש כאלה שחולקים עלי. אני אוהב בערב שבת שיש יום ארוך. מי יש לו ילדים קטנים..
רונית תירוש
בעיקר מי שמבשלת.
משה גפני
לא מבשלת.
היו"ר אמנון כהן
יש לה עוד שעה.
משה גפני
על הבישול לא חשבתי.
היו"ר אמנון כהן
המקווה. מוצאי שבת יוצא מאוחר. איך תעשה את הדברים?
משה גפני
יש לזה מעלות. אני לא נכנס לעניין הזה. מה שרציתי להעיר זאת רק הערה אחת. חבר הכנסת דוד אזולאי הוביל את המהלך לפני כמה שנים כשאופיר פינס היה שר הפנים. ישב חבר הכנסת לשעבר חיים אורון איתי ועם דוד אזולאי אצל אופיר פינס בהיותו שר הפנים. הגענו להסכמה. אני הייתי מעוניין בזה וגם האחרים. שעון הקיץ הוא איננו נושא דתי. יש לו השלכה, כפי שרונית אמרה, לתפילה בנץ החמה. יכולה להיות לזה השלכה בשוליים על יום כיפור, על הצום. הנושא הוא לא נושא דתי. יש מחלוקת על שעון קיץ בעולם, אם זה דבר טוב לילדים, לא טוב לילדים, למבוגרים. אי אפשר לעשות בכל העולם את אותו דבר. היה לנו על זה המון דיונים. מה שקורה - אני לא אומר את זה רק על שעון קיץ אלא על כל ההתנהלות שלנו במדינה – שברגע שנהיה איזה טרנד כזה בתקשורת שצריך לשנות דברים, אז זה לא משנה אם הגעת למסקנות והעברת חוק, זה אמור לרדת מסדר היום. פתאום בתקשורת נהיה שצריך לשנות את שעון הקיץ, אז שינו את שעון הקיץ. זה מעמיד אותנו במצב כמעט בלתי אפשרי. אם אנחנו רוצים, אדוני היושב-ראש, לשבת חברי כנסת מסיעות שונות, להגיע להסכמות ולמנוע מחלוקות בנושאים שונים, בעיקר בנושאי דת ומדינה, מכיוון שעל דברים אחרים אין..
רונית תירוש
אמרת שזה לא דת ומדינה.
ניצן הורוביץ
אמרת שזה לא קשור לדת.
משה גפני
מאוד מהר מעבירים את זה לעניין הזה. אני עומד וצוחק. בכל מקום אני אומר שזה לא דת ומדינה, שזה בכלל לא קשור לנושא הדתי. אני גם עכשיו אומר את זה.
רונית תירוש
אתה נגד זה ששוברים הסכמות שהתקבלו בכנסת.
משה גפני
הסכמות שהתקבלו.
רונית תירוש
אגב, מתי התקבלה ההסכמה?
משה גפני
כשאופיר פינס היה שר הפנים.
תומר רוזנר
ב-2005.
רונית תירוש
אני חושבת שהם לא צפו שזה יהיה ב-10 ספטמבר, עד שהגיעה אותה שנה מעוברת. חבר הכנסת גפני, אני מסכימה איתך לחלוטין. לא יכול להיות שחברי כנסת לקולגות שלהם כל 4 שנים ישנו את ההסכמות, מה גם שאני מניחה שההסכמות עלו בבריאות טובה לכולם.
משה גפני
בהצעת חוק.
רונית תירוש
אני חוששת – אני אומרת את זה בזהירות - שהם לא ירדו לעומק של ההסתכלות הרב שנתית. הם גם לא הבינו שזה מביא אותנו לאבסורדים, כמו שקרה בשנה האחרונה שבתום ה-4 שנים הגענו לשנה מעוברת ובום כולם נחשפו לזה שהמשמעות של ההסכמה זה 10 בספטמבר. זה לא הגיוני.
ניצן הורוביץ
שנה הבאה זה יהיה 8 בספטמבר. הם לא ידעו.
משה גפני
אופיר פינס ישב בקרוואן בקומת הוועדות הישנות. שם היה הקרוואן של שר הפנים. ישבנו שם ג'ומס, אני ודוד אזולאי עם הטבלאות לגבי מה יקרה בשנה מעוברת וכל מה שנלווה לעניין הזה.
ניצן הורוביץ
ג'ומס אמר לי שזה לא נכון.
משה גפני
ג'ומס, אגב, אדם שאומר אמת.
ניצן הורוביץ
הוא אמר שזה לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
מה לא נכון?
ניצן הורוביץ
שהם ישבו עם טבלאות.
משה גפני
טבלאות.
ניצן הורוביץ
זה בא למליאה.
משה גפני
הוא רתח מזעם.
ניצן הורוביץ
זה בא למליאה. ברגע האחרון במליאה עצמה אמרו לו, ג'ומס, תגיד איזה משהו. ככה הוא זרק את זה במליאה וככה זה גם נראה.
משה גפני
הוא רתח מזעם על פורז על כך שהוא התנגד להסכמה. פורז אמר שצריך לעשות..
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע, אדוני? להתנגד?
משה גפני
לא, ממש לא.
היו"ר אמנון כהן
אתה מקבל את הבקשה של הורוביץ להגדיל את הזמן?
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני לא מתערב בדיון. אני מתריע על העניין.
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר שהגענו להסכמות.
רונית תירוש
אני מסכימה שהם.. אבל הם טעו. קורה.
משה גפני
צריך לקחת בחשבון שאחד היעדים של חברי כנסת ממפלגות שונות..
היו"ר אמנון כהן
אופיר פינס תבע?
רונית תירוש
טעו. הם לא הסתכלו בטבלאות ארוכות טווח.
משה גפני
אני הייתי שם. לא משנה.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, אני מאוד בעד הסכמות. אם אתה אומר שזה פוגע בכבוד של הכנסת..
משה גפני
לא, אל תרוץ רחוק. אני רק רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול שאמרתי שאני בעד להגיע להסכמות. זה יכול להיות ימין ושמאל, זה יכול להיות יהודים וערבים, זה יכול להיות דתיים וחילוניים.
היו"ר אמנון כהן
אומר פה הייעוץ המשפטי ומנהלת הוועדה, שהייתה מעורה, שכן היו טבלאות, שישבו, שבחנו וסגרו. אולי ג'ומס לא זוכר.
רונית תירוש
הם טעו בשיקול הדעת.
משה גפני
זה כבר דיון אחר.
ניצן הורוביץ
אולי ג'ומס לא היה.
משה גפני
היו טבלאות. גברתי מנהלת הוועדה, היו טבלאות לא רק פה בוועדה, היו טבלאות בקרוואן. זאת דוגמה לא טובה. אני לא אומר לא לאשר. צריך לנסות להגיע להסכמות. זה אחד המקרים שאני חוזר ואומר שזה לא דת ומדינה, שזה דבר שהיה צריך להוריד מסדר היום. כולם היו מעוניינים להוריד אותו מסדר היום.
היו"ר אמנון כהן
פתאום נולד.
משה גפני
פתאום נהיה רעש תקשורתי על העניין וחזרו אליו שוב. אני רואה את זה בכל דבר. אני מסכם משהו עם ראש המשלה על איזה שהוא דבר, למחרת יש כותרת בתקשורת על כך שפתאום קורה משהו אחר. ככה לא מנהלים מדינה. היו כאן טבלאות.
היו"ר אמנון כהן
אני לא מבין למה צריך עוד פעם לשנות את החוק.
משה גפני
יפה צודקת, היו טבלאות. אפילו כששרנסקי היה שר הפנים הוא הביא את המומחה.
ניצן הורוביץ
תראה למה צריך לשנות. תסתכל בטבלה של ההשוואות. אם יימשך המצב הקיים, אז ב-2013 שעון הקיץ יהיה 164 ימים, כשלפי ההצעה הממשלתית הוא יהיה 192 ימים. זה ההבדל. אני מדבר על הממשלתית, לא על שלי. שלי זה 213 ימים. זה משמעותי. שנה הבאה זה משמעותי מאוד.
היו"ר לאמנון כהן
תגידו לי למה התאריכים משתנים. למה שלא נעשה לועזי קבוע?
דרורי שפירא
בגלל שזה יכול לצאת בשבת.
רונית תירוש
אנחנו מדברים על יום ראשון.
דרורי שפירא
אנשים בשבת לא יוכלו להזיז את השעון. כדי למנוע בעיות עשו ביום ראשון שאחרי.
תומר רוזנר
אפשר לכתוב שמתי שזה יוצא ביום שבת או חג..
דרורי שפירא
אם אומרים שבשבת ככה ובחג ככה, אז זה יהיה יום ראשון שאחרי כדי שיהיה ברור.
היו"ר אמנון כהן
אפשר לומר שאם התאריך נופל בחג או בשבת נזיז את זה למחרת.
תומר רוזנר
כן, כמו שעשינו..
דרורי שפירא
זה יוצר חוסר צפיות.
תומר רוזנר
להיפך.
היו"ר אמנון כהן
הציבור לא ידע מראש באיזה יום זה יצא בשנה הבאה ובשנה אחרי זה.
רונית תירוש
אני מסכימה שמה שאתה מציע זה הרבה יותר קל. ההחרגה של השבתות תהיה ליום שאחרי. נורא קשה להבין כשאומרים יום ראשון האחרון שלפני ה-1..
דרורי שפירא
יש פה שני מאפיינים.
היו"ר אמנון כהן
יש תאריך קבוע.
דרורי שפירא
מאפיין אחד הוא במעבר משעון חורף לשעון קיץ. ברגע שיורדת שעה רוצים לעשות הסתגלות, לכן עושים את זה בכוונה בסוף שבוע. עושים את זה ביום שישי, כדי שבשבת תהיה פחות שעה – לא ביום עבודה- וכדי שיהיה יותר נוח לציבור. זה בצד אחד.

בהיבט של היום שמסתיים שעון הקיץ קבעו את יום ראשון, כי בשבת אי אפשר להזיז את השעון. יש פה שני אלמנטים שבגללם לא קבעו תאריך ספציפי.
ניצן הורוביץ
מה שהיושב-ראש מציע הוא הגיוני. הוא אומר שאם זה נופל בשבת לא יעשו את זה בשבת.
דרורי שפירא
נכון, אבל זה עונה רק על פן אחד. יש פה עוד פן, שרצו לעשות הסתגלות לציבור. ברגע שמשנים את השעון ומורידים לבן אדם שעה, יותר נוח שזה קורה בסוף שבוע ולא קורה ביום עבודה, כי אז אנשים מאחרים. אלה שני הרציונאליים שעליהם מבוסס..
רונית תירוש
אגב, אם לא משנים לפי מה שאתה מציע, אז בניסוח צריך להיות יום ראשון הקרוב ל-10 או ל-15 – מה שנחליט – לאוקטובר, כי הניסוח של יום ראשון האחרון שלפני הזה..
דרורי שפירא
אנחנו דיברנו על על ה-1 באוקטובר. אמרנו יום ראשון הראשון שאחרי.
רונית תירוש
אני מציעה להתפשר על 10 באוקטובר. בדקתי את שעת הנץ. אנחנו מסודרים. היום הראשון הקרוב ל-10 באוקטובר.
דרורי שפירא
את אומרת לפני ה-10, אנחנו אומרים אחרי. אפשר לראות מהטבלה שהכינה הוועדה שזה יוצא יותר ימים בהצעה הממשלתית.
גלעד קרן
לפעמים זה גם יותר מוקדם, לא התאריך הסופי.
שי סופר
אנחנו ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים תומכים בהארכת שעון הקיץ. אנחנו רואים, על פי סקירה מחקרית ועל פי הנתונים שיש בידנו, שלהארכת שעון הקיץ יש תרומה משמעותית להגברת הבטיחות בדרכים ולהפחתת התאונות. אני רק רוצה להעיר נקודה אחת מבחינה פיזיולוגית.
משה גפני
זאת עמדה קבועה שלכם? תמיד היא הייתה כזאת?
שי סופר
כן.
רונית תירוש
היא גם הגיונית.
שי סופר
בשעות היום הראות היא בערך לקילומטר, כאשר בשעות הלילה אדם רואה למרחק של פנסים, שהם בערך 30,40 מטר. כ-46% מהתאונות מתרחשות בלילה, למרות ש..
היו"ר אמנון כהן
הלילה יישאר.
שי סופר
הלילה יישאר. אתה עדיין מאריך את שעות היום. יש לנו גם מחקרים שהטכניון ביצע בארץ והראה שיש ירידה משמעותית בתאונות קטלניות.
היו"ר אמנון כהן
הוועדה כשהיא ישבה על המדוכה אמרה שאין השפעה על מה שאתה אומר.
שי סופר
אנחנו יכולים להביא ממצאים.
תומר רוזנר
לא הופעתם בפני הוועדה.
שי סופר
לא הזמינו אותנו.
היו"ר אמנון כהן
הם יודעים בעל פה את הכל.
שי סופר
כנראה. יש מחקרים של הטכניון שבהחלט תומכים בממצא הזה.
היו"ר אמנון כהן
זה מוסיף לנו.
ניר ורגון
אני מברך על החוק הזה. הוא באמת מפרק, כמו שחבר הכנסת גפני אמר, עוד נושא שהיה אבן נגף בין דתיים לחילוניים.
היו"ר אמנון כהן
איפה ראית דבר כזה? זה בכלל לא נושא דתי.
ניר ורגון
העניין היה שזה יום הכיפורים.
היו"ר אמנון כהן
רצו לעזור לעם ישראל. לא קרה כלום.
ניר ורגון
הצורה שבה זה נעשה עכשיו, שישבה ועדה ובדקה את כל הצרכים של כל האוכלוסייה ומתוך כך הגיעה להחלטה, זו הצורה שצריכים להתקבל החלטות במדינת ישראל.
לגבי הנושא שחבר הכנסת הורוביץ העלה, של השוואה למדינות אירופה. צריך לדעת – אני גם בטוח שהוועדה בדקה את הנושא הזה- שאנחנו לא נמצאים על אותו קו רוחב כמו מדינות אירופה. אחד הדברים - מלבד הצורך הדתי – זה שאנשים בארץ יוצאים לעבודה יותר מוקדם מאשר במדינות אירופה. תאונות דרכים יכולות לקרות גם בבוקר, לא רק בערב. אני חושב שהוועדה בחנה את כל הנושאים ואת כל המרכיבים, כולל המרכיב הדתי. אני אומר, חברת הכנסת תירוש, שהמרכיב הדתי לא היה המרכיב היחיד בהחלטות הוועדה. אני חושב שזה הדבר היפה. לא בודקים מה ההלכה אומרת ולפי זה קובעים את הלו"ז של המדינה, אלא בודקים את המרכיב של הצרכים של כלל הציבור. אם ניטיב לעשות את זה גם בתחומים אחרים אז אני בטוח שהעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל.
ניצן הורוביץ
רק רציתי להעיר מבחינת השעות על-מנת שנבין למה הרלוונטיות לנושא של תאונות דרכים. צריך פה להחליט אם יהיה אור ב-5 בבוקר או ב-17:00 אחר הצהריים. ברור שיש הרבה יותר אוכלוסייה פעילה ב-17:00 אחר הצהריים, אם זה בכבישים, אם זה ילדים, מאשר ב-5 בבוקר. יש אנשים פעילים ב-5 בבוקר, אבל הרבה פחות מאשר אחר הצהריים. עדיף שבשעה כזאת של חזרה מהעבודה – 17:00,18:00 בערב - שאז הכבישים עמוסים יהיה אור ולא חושך. כמובן שעדיף שיהיה אור בבוקר למי שקם מוקדם, אבל יש הרבה פחות כאלה מאשר כאלה שפעילים בשעות הערב.
היו"ר אמנון כהן
על זה אני מסכים איתך. עכשיו, ידידי, אנחנו רוצים להתחיל להצביע.
רונית תירוש
רגע, עוד הערה קטנה. אין פה נציג להיבט הכלכלי של העניין.
היו"ר אמנון כהן
הוועדה בחנה את כל ההיבטים.
רונית תירוש
כאשר אני מסיימת את יום העבודה שלי ב-17:00,18:00 או 19:00 יש לי אפשרות ללכת לעוד מקומות.
היו"ר אמנון כהן
יש לך עוד כמה שעות ללכת לקניון ו..
רונית תירוש
ללא ספק זה משפר את כלכלת ישראל.
היו"ר אמנון כהן
לנו לא משנה אם יום או לילה כי אנחנו עובדים עד הבוקר, ככה שאין בעיה בכלל.
רונית תירוש
קראתי שבקיץ הקרוב לא יהיה לנו חשמל.
היו"ר אמנון כהן
יהיה. דיברנו עם היושב במרומים. הוא אמר שיטפל.
רונית תירוש
אמרו שלא יהיה. לפחות שיהיה אור יום. אם יהיה לנו אור יום עד 20:00 בערב נוכל להסתדר. זה חוסך חשמל.
היו"ר אמנון כהן
לגבי לוח הזמנים נתיישר?
ניצן הורוביץ
איך אתה רוצה..?
היו"ר אמנון כהן
נתמזג כולנו להצעה הממשלתית.
רונית תירוש
אני מציעה שבין ה"קיצוני" של חבר הכנסת הורוביץ..
היו"ר אמנון כהן
הוא לא רוצה להזיז.
רונית תירוש
.. ובין הממשלתית אפשר לקבוע 10 באוקטובר. 1 באוקטובר, למרות שזה מראה על טווח ימים..
היו"ר אמנון כהן
אני הולך איתו. אני מעדיף..
רונית תירוש
בקשה. אני קונה 1 בנובמבר.
ניצן הורוביץ
כולם קונים.
רונית תירוש
אני חושב ש-1 באוקטובר הוא לא נכון בטווח של 20 שנים. אני בדקתי את זה. זה לא נותן את טווח הימים שאת נותנת פה, לכן אני מבקשת שתעשו את זה ביום ראשון הקרוב ל-10 באוקטובר. זה משמעותי.
דרורי שפירא
אני רוצה להגיד פה משהו מאוד פשוט. יש פה ועדה מקצועית. אנשים ישבו..
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא חייבים לוועדה המקצועית שום דבר. אני לא מתיישר. אנחנו חברי כנסת. הוועדה גמרה, השר חתם. זה יצא ממנו. עכשיו זה אצלנו. אנחנו צריכים להצביע. אנחנו לא כפופים לאף אחד.
דרורי שפירא
זה בטוח. אני לא אומרת שכפופים, אני רק אומרת שהוועדה המקצועית שקלה פה המון שיקולים מקצועיים ועשתה איזונים בין הצרכים של אנשים שקמים מוקדם בבוקר לבין אנשים שחוזרים יותר מאוחר. אני חייבת לציין שהוועדה, בין הנתונים שהיא בדקה, אמרה שאין שום מחקר שמוכיח את היעילות הכלכלית.
רונית תירוש
ההיגיון מוכיח. אנחנו לא תמיד צריכים לסגוד למחקרים.
דרורי שפירא
היא גם הסתמכה על מומחה אקלים שאמר שצריך להתאים את זה לשעות אור. הוא אמר שיש הבדל בין שעות האור שיש בישראל לבין שעות האור באירופה, לכן יש פה שינוי ולא צריך להתאים בדיוק.
רונית תירוש
תשמעי, עם החור באוזון אולי כדאי בכלל שנעשה חושך כמה שיותר. לאן הגענו?
היו"ר אמנון כהן
רונית, אתם רוצים הקרוב ל- 10.10?
רונית תירוש
כן.
תומר רוזנר
בפני חברי הכנסת שהציעו את הצעות החוק הפרטיות עומדות שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לא לבקש את מיזוגן, ואז יימשך הדיון בהצעה הממשלתית והצעות החוק הפרטיות ימשיכו להיות תלויות ועומדות. אפשרות שנייה היא להסכים למיזוג, ואז ההצעה הממשלתית מהווה נקודת מוצא. הוועדה תהיה רשאית לשנות אותה, אבל ההצעות מתמזגות בתוכה. אם העמדה שמוצעת בהן לא מתקבלת הן נעלמות. ההחלטה בידי המציעים.
רונית תירוש
מתי הן נעלמות?
תומר רוזנר
אם מחליטים למזג את ההצעות עם ההצעה הממשלתית והעמדה שלכם לא מתקבלת על ידי הוועדה אז ההצעה נעלמת, צריך להגיש אותה מחדש.
רונית תירוש
גם הממשלתית נעלמת?
תומר רוזנר
לא.
רונית תירוש
הממשלתית זה הרע במיעוטו.
תומר רוזנר
זה פשוט הופך להצעה אחרת.
רונית תירוש
לי אין בעיה, אני לא מחפשת קרדיט או משהו.
ניצן הורוביץ
אני לא יכול להסכים, כי יש הבדל משמעותי בין ההצעה שלי להצעה הממשלתית. זה הבדל עקרוני, הוא לב ההצעה. כל ההצעה הזאת זה התאריך, אם ייגמר שעון הקיץ בתחילת אוקטובר או בסוף אוקטובר. אני אומר סוף אוקטובר. אני לא יכול להסכים להצעה הממשלתית שאומרת תחילת אוקטובר.
תומר רוזנר
אתה לא רוצה למזג את ההצעות?
ניצן הורוביץ
את שלי אני לא יכול למזג עם הממשלתית. אני מציע שתישאר ההצעה שלי שעברה בטרומית. יש פה הבדל משמעותי. זה לב העניין. זה לא איזו סוגיית צד. התאריך הוא העניין. העניין הוא כמה ימים יהיה שעון קיץ במדינת ישראל.
היו"ר אמנון כהן
אבל הקימו ועדה מקצועית שבחנה את כל ההיבטים, כולל בהתייחס לעולם, כמו שאתה אומר. אומרים לאופי של המדינה, לאופי שלנו..
ניצן הורוביץ
אני לא רוצה להיכנס לזה.
היו"ר אמנון כהן
אתה אמרת עם ה-OECD משהו.
ניצן הורוביץ
שמע, גם ביחס לוועדה מי יופיע, מי לא יופיע אתן לך רק דוגמה. יש פה נציג של תאונות דרכים שאמר שהם אפילו לא הוזמנו להופיע בפני הוועדה.
דרורי שפירא
היה פרסום בעיתונות. כל אחד היה מוזמן לבוא ולהציג.
היו"ר אמנון כהן
אם הוא נרדם בשמירה הוא אשם?
דרורי שפירא
עשו סקרים ושאלו את הציבור.
היו"ר אמנון כהן
אם הוא לא רוצה להביע את עמדתו לא נחייב אותו.
ניצן הורוביץ
עזוב, אני לא רוצה להיכנס, אבל תאמין לי, אדוני, היו דעות מכל מיני כיונים סביב הוועדה ומה שהיה בתוך הוועדה. אני לא צריך להמציא פה את הגלגל. ברגע שבאיחוד האירופי זה ככה, ברגע שבמדינות המזרח התיכון.. עזוב, אירופה קו רוחב אחר, אבל פה באזור. תבדוק בתורכיה, במצרים, בירדן ותראה. אנחנו לא החכמים היחידים בעולם. מה שטוב בעולם צריך להיות גם טוב לנו.
היו"ר אמנון כהן
לא הכל.
ניצן הורוביץ
לא הכל, אבל אפשר גם ללמוד מהניסיון.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו תמיד אור לגויים.
ניצן הורוביץ
כאשר אנחנו מתקנים את החוק אני חושב שצריך לתת מקסימום שעות. אגב, אני חייב להגיד שאני מסכים שאין פה עניין דתי. ראש התנועה הציבורית שהייתה למען הארכת שעון הקיץ היה אדם חרדי. קיבלתי הרבה פניות מחרדים, מדתיים. הם דווקא מאוד רוצים שיהיו עוד שעות אור אחר הצהריים. יש הרבה ילדים.
רונית תירוש
אם זה לא עניין דתי, אז למה לא 1 בנובמבר?
ניצן הורוביץ
כן, הם תומכים בהצעה שלי. אני חושב שמשרד הפנים מפספס פה.
רונית תירוש
חבר הכנסת הורוביץ, מאחר שחשבתי שמתחת לפני השטח יש פה היבטים דתיים של מסורת, של מצוות, אז התחשבתי ונשארתי בתאריך. אם אתם אומרים שאין פה היבטים דתיים, אז למה לא לתמוך בהצעה של 1 בנובמבר?
דרורי שפירא
יש עוד היבטים שהוועדה שמעה.
רונית תירוש
תאמרי לנו.
דרורי שפירא
כמו למשל אמהות שאומרות שהן מתקשות להשכיב את הילדים שלהן.
רונית תירוש
ב-21:00, 22:00 בלילה?
דרורי שפירא
לא, מתי שיש אור. יותר קשה להשכיב את הילדים ולהגיד להם שיש לילה כשיש אור. אני נותנת דוגמה של טענות.
ניצן הורוביץ
חבר'ה, באמת, אלו טענות? זאת ועדה מקצועית. מצד אחד את אומרת ועדה מקצועית, מצד שני את מביאה לי דברים שהם קצת..
דרורי שפירא
אני אומרת לך שאנחנו מסתכלים עכשיו על היבטים ספציפיים. הוועדה המקצועית בחנה את כלל ההיבטים.
רונית תירוש
מה עוד חוץ מהאמהות המתקשות?
ניצן הורוביץ
זה היבט מקצועי?
רונית תירוש
אני טוענת שיש היבט מסורתי, דתי. אם אתם טוענים שאין, אז היא הנותנת שנלך עם ההצעה של הורוביץ. מה עוד חוץ מהטענה שהאמהות לא מצליחות להשכיב לישון? את יודעת שאפשר להגיף את התריסים.
ניצן הורוביץ
איך התינוק ישן בצהריים? תמיד יש אור בצהריים. מה, הוא לא ישן בצהריים? איזה מן דברים אלה?
רונית תירוש
אולי נלך על ההצעה שלך.
דרורי שפירא
כתובות פה סיבות להעדפת קיצור שעון הקיץ: קשיים בהשכמה והשכבת ילדים, הכבדה על אנשים דתיים..
רונית תירוש
אז יש פה הכבדה על אנשים דתיים.
דרורי שפירא
אני אומרת רשימה של דברים שאנשים טענו בפני הוועדה. אי הסכמה עם הטענה שלשעון קיץ יש השפעות חיוביות על הכלכלה, הכבדה על השגרה.
רונית תירוש
אמרו אי הסכמה על הכלכלה. זה שטויות. מי היו חברי הוועדה? הייתה שם איזו אישה?
דרורי שפירא
כן.
רונית תירוש
מי?
דרורי שפירא
ישראלה מני.
ניצן הורוביץ
אני לא יודע מי האישה הזאת.
רונית תירוש
אני אתן לה כמה הצעות איך מרדימים ילד באור יום.
ניצן הורוביץ
כשעשיתי את הפעולות האלו ביקשתי מכתב מהתאחדות התעשיינים, מאיגוד לשכות המסחר.
דרורי שפירא
נדמה לי שישראלה מני היא מאיגוד לשכות המסחר.
ניצן הורוביץ
אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר – אין לי את זה כרגע, אני יכול להוציא לך את זה מהמחשב – תומכים חד-משמעית בהארכת שעון הקיץ כמקובל באיחוד האירופי, משום שהם אמרו שזה עלות של עשרות מיליוני שקלים למשק. תאמיני לי, איגוד לשכות המסחר הם לא מהמפלגה שלי.
דרורי שפירא
אני רק אומרת שישראלה מני היא הנציגה שלהם. אני פשוט יודעת את זה מרישוי עסקים שעבדנו מולם. היא הנציגה שלהם.
ניצן הורוביץ
זה לא נראה לי רציני.
רונית תירוש
אדוני היושב-ראש, אתה צריך להכריע.
היו"ר אמנון כהן
ודאי שאני צריך להכריע. אני בבישול של ההכרעה.
רונית תירוש
הנימוקים לא משכנעים, אבל אתה מוביל את המשך החקיקה.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת דב חנין, מה אתה אומר על הצעת החוק הממשלתית? הם עשו עבודה מחקרית טובה.
דב חנין
אדוני, אני מעריך את העובדה שנעשתה עבודה מחקרית. אני בהחלט מעריך את זה. אני חושב, אדוני, שיש פה מקום ללכת לאיזה שהוא ניסיון של פשרה. אני לא בטוח שהוא אפשרי, כי חבר הכנסת הורוביץ צודק, יש פה בעצם שתי הצעות לתאריך. אני מבין את הגישה שלו. הוא אומר שהוא ניסה לקדם מטרה מסוימת ויכול להיות שהוא לא יצליח לקדם אותה עד הסוף כמו שהוא רצה. אם הממשלה הייתה מביעה נכונות עקרונית ללכת לקראת התאריך ולקבוע איזה משהו שהוא באמצע, אז אולי ניתן היה להגיע לאיזו שהיא הסכמה.
ניצן הורוביץ
יש לי פה את המכתב מאיגוד לשכות המסחר: "לכבוד ועדת השרים לענייני חקיקה, מר צבי האוזר.. אבקש להביא בפני ועדת השרים לענייני חקיקה את תמיכת איגוד לשכות המסחר בהצעת החוק שבנידון" – זאת הצעת חוק שלי – "הצעת החוק שהוגשה על ידי ח"כ הורוביץ ועל ידי ח"כים אחרים הינה הצעד הראוי לתיקון עוול כלכלי שאין לו אח ורע בעולם. בשנה האחרונה הפעלתו של שעון הקיץ חסכה למשק כ-90 מיליון שקל כתוצאה מחיסכון בעלויות הייצור, חשמל, עלייה בפריון העבודה במשק, גידול במכירות וחיסכון בהוצאות החשמל של משקי הבית. כל שעת אור נוספת.."
רונית תירוש
אז איך היא אומרת שאין נימוקים כלכליים?
דרורי שפירא
זה לא אני.
ניצן הורוביץ
באה איזה אישה שאמרה שקשה לה להשכיב את הילדים..
רונית תירוש
זה רק מוכיח שמה שמביאים כאן – אני לא מאשימה אותך – הוא לא נכון, זה לא דברי אמת. אם היא אומרת שאין הוכחות להיבטים כלכליים, להתייעלות כלכלית והוא מביא עכשיו מכתב..
דרורי שפירא
הוועדה אמרה שאין אסמכתא מחקרית.
רונית תירוש
הנה מסמך. אם הם לא יגידו, מי יגיד?
דרורי שפירא
זה מכתב, זה לא מחקר.
ניצן הורוביץ
מחקר של מי?
דרורי שפירא
עוד משהו שמצאתי זה נימוקים הקשורים להשכמה בבוקר לעבודה או ללימודים.
ניצן הורוביץ
מה הנימוקים שקשורים להשכמה? את אפילו לא יודעת.
דרורי שפירא
הן הועלו בפני הוועדה.
ניצן הורוביץ
אי אפשר להגיד ככה דברים.
רונית תירוש
אני כופרת בדברים שנאמרים, משום שאם הם אומרים לי שהוועדה הודיעה שאין נתונים כלכליים..
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מקבלים הכרעות והסכמות. מי שרוצה להצביע, שיצביע איך שהוא רוצה. לגבי המיזוג של הצעת החוק של חברת הכנסת דליה איציק –פ/2836. נמסר לי שהיא בחו"ל והיא מסכימה למיזוג של ההצעה שלה. מי בעד המיזוג של הצעת החוק של חברת הכנסת דליה איציק להצעת החוק הממשלתית.
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד


מי נגד?

נגד - אין

אושר
תומר רוזנר
כפוף לאישור של ועדת הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד מיזוג הצעת החוק של חברת הכנסת רונית תירוש?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד


מי נגד?

נגד – אין

אושר המיזוג
כמובן שזה מותנה באישור של ועדת הכנסת.
חבר הכנסת הורוביץ, אתה רוצה שנצביע על המיזוג שלך?
ניצן הורוביץ
לא, אני לא מבקש למזג. אני אהיה מוכן למזג ולדון ביחד אם תהיה נכונות מצד הוועדה – מצידך ומצד החברים - לעשות שינוי בהצעה הממשלתית. אם אנחנו לוקחים הצעת חוק ממשלתית X, הצעת חוק פרטית Y ומשלבים אז אנחנו עושים את זה מתוך מטרה להגיע בסוף לתוצאה שמשלבת את שתי ההצעות. אם זה רק דבר שהוא טכני וההצעה הממשלתית נשארת כפי שהיא, כאשר זה גם מה שיצא מהוועדה, אז אני לא מסכים.
דב חנין
יש לי הצעה לסדר. יכול להיות שמה שאני אומר לא יהיה מעשי, אבל נדמה לי, אדוני, שאולי כן כדאי שהדיון הזה יידחה בשבוע כדי לאפשר לחבר הכנסת הורוביץ..
היו"ר אמנון כהן
אני לא מבטיח שבוע. הוא לא יהיה במושב הזה כי אין לי זמן. אין לי בעיה לא להצביע על זה בכלל.
ניצן הורוביץ
אני רק אומר שאם אנחנו רוצים שיהיה שינוי בשעון הקיץ השנה כדאי לגמור את זה בוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו הגענו לפשרה של ה-10.10. זה הסיכום שהגענו אליו גם עם המציעים השניים. אם תגיד כן אנחנו מצביעים. אם לא, אני לא מצביע, אני משאיר את זה ככה.
דב חנין
מה בעצם יהיה כתוב? יהיה יום ראשון הראשון שלאחר יום ה- 10.10?
היו"ר אמנון כהן
כן.
דרורי שפירא
הנוסח כפי שכתוב בהצעה של חברת הכנסת רונית תירוש.
דב חנין
יום ראשון שלאחר?
תומר רוזנר
היא מציעה יום ראשון שלפני. ברוב המקרים זה לא משנה משמעותית.
היו"ר אמנון כהן
זה בסדר 10.10?
ניצן הורוביץ
אני לא מסכים ל-10.10.
דרורי שפירא
אנחנו נתנגד לכל שינוי בהצעה הממשלתית, אלא אם כן השר יגיד אחרת.
רונית תירוש
אני לא מסכימה שתגידי "אנחנו נתנגד" כשלא היית קשובה לדברים שנאמרו כאן. אנחנו היינו קשובים. התקלנו אותך בשאלות. לפי התשובות לא שוכנענו שאכן נעשתה עבודה רצינית. אני אומר לך מדוע. אם את אומרת שבין הנימוקים אין את הנימוק שיש הוכחות כלכליות ומביא חבר הכנסת הורוביץ מכתב של איגוד התעשיינים שנוקב במספרים של 192 מיליון שקל או דולר, אז את צריכה להיות קשובה ולחזור למי ששלח אותך.
דרורי שפירא
מה שאמרתי זה שהוועדה אמרה שיש נתונים לכאן ולכאן ושהם לא חד משמעיים לכיוון אחד. אמרתי שאנחנו נתנגד, אלא אם כן השר יגיד אחרת.
רונית תירוש
עם מה את הולכת לשר? עם איזה נימוקים? את מסבירה לו?
דרורי שפירא
ברור שאני מסבירה לו.
רונית תירוש
את מבינה שבין התאריך של 10 באוקטובר וה-1 באוקטובר, לפחות על פי מה שאתם הבאתם, אין הרבה הבדל?
דרורי שפירא
נכון, אבל אני בעד להשאיר את ה-1 באוקטובר.
היו"ר אמנון כהן
אני נותן זמן לצדדים להתדיין עם השר.
רונית תירוש
מי זה הצדדים?
היו"ר אמנון כהן
כולם. אני רוצה שכל המציעים..
ניצן הורוביץ
תן לנו קצת זמן.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יכול להגיד כמה. מתי שתגיעו להסכמות תגידו לי. אנחנו נמצא זמן בסדר היום.
רונית תירוש
מה אתה מסכם כרגע?
היו"ר אמנון כהן
יהיה עוד דיון בכל מקרה.
רונית תירוש
אתה לא רוצה..?
היו"ר אמנון כהן
לא למזג.
רונית תירוש
חבל, אנחנו סתם מעכבים את זה.
ניצן הורוביץ
היושב-ראש, אפשר לבקש משהו? היושב-ראש, אני באמת מאוד מעריך אותך. תן קצת זמן, אל תדחה אחרי הפגרה.
היו"ר אמנון כהן
כשתבואו ותגידו לי שיש פתרון נמצא זמן. החוק הוקרא, אנחנו רק צריכים להגיע לתאריכים.
אורי מקלב
יש חוסר ודאות בציבור. לא מעט אנשים התקשרו אלי בגלל שהם רוצים לקבוע את האירועים שלהם ולא יודעים מתי יחול השנה שעון הקיץ, אם בסוף מרס או בתאריך שנקוב היום. אנחנו נכנסים היום לחודש שהוא לפני התאריך שבו יכול להיות שינוי בשעון.
ניצן הורוביץ
בתחילת שעון הקיץ לא יהיה שינוי.
גלעד קרן
לפי ההצעה הממשלתית יש שינוי.
אורי מקלב
יש שינוי גם בתאריך התחילה. אנשים לא יודעים לתכנן את האירועים שלהם. אין שום בעיה שנקבל החלטה שהשנה לא תחול התחילה כדי שאנשים ידעו.
היו"ר אמנון כהן
שהצדדים יבואו למו"מ.
רונית תירוש
האם אני יכולה לבקש למזג את ההצעה שלי עם ההצעה הממשלתית ושתביא את זה לאישור ועדת הכנסת?
היו"ר אמנון כהן
אני יכול למזג חלק מהצעות החוק?
תומר רוזנר
כן, ודאי.
היו"ר אמנון כהן
מה שהצבענו עליו יבוא לדיון בוועדת כנסת למיזוג. אין בעיה. בינתיים שלא יהיה בחוץ. אולי עד הדיון הבא גם את ההצעה האחרת נמזג. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:55.>

קוד המקור של הנתונים