ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
21/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1015>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ח בשבט התשע"ב (21 בפברואר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
>
אורי שמרת - אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי ליפשיץ - משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום. שינויים בתקציב לשנת 2012.
פנייה מספר 45– תנועות נוער, שנת שירות
אורי שמרת
מדובר בתקצוב של 17 מיליון שקלים לסמינרים בהתאם להסכם הקואליציוני עם הבית היהודי.
היו"ר משה גפני
איזה סמינרים?
אורי שמרת
בעיקר סמינרים של הציונות הדתית.
היו"ר משה גפני
סמינרים למה?
אורי שמרת
להוראה. מכללות להכשרת מורים.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לתת לי דוגמה? בסדר. תמשיך.
אורי שמרת
שלושה מיליון שקלים תמיכה לתנועות הנוער.
ציון פיניאן
איזה תנועות נוער?
אורי שמרת
תמיכה סטנדרטית. אם אני לא טועה, זאת תמיכה שעוברת כל שנה בתחילת השנה. זה לא צבוע לתנועות נוער מסוימות. מדובר על הגדלת תקנת תנועות הנוער וזה מיועד לכל תנועות הנוער. מדובר על הגדלת תקנת כל תנועות הנוער. זאת תמיכה בכל תנועות הנוער.
ציון פיניאן
ביקשו שכמה מפלגות יעבירו לתנועות הנוער. האם זה קשור?
אורי שמרת
לא. אני לא יודע שזה קשור. מדובר על שלושה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
שלושת המיליון והשישה מיליון, גם הם של הבית היהודי?
אורי שמרת
לא.
היו"ר משה גפני
למה שישה מיליון לשין-שין ולמה רק שלושה מיליון לתנועות הנוער?
אורי שמרת
בשנה הקודמת זה הועבר. זאת החלוקה.
היו"ר משה גפני
החלוקה הייתה הפוכה. לתנועות הנוער היו שישה מיליון והיו ארבעה לשין-שינים.
אורי שמרת
אם אני לא טועה, כך הייתה החלוקה גם בשנה שעברה.
היו"ר משה גפני
לא. כל הזמן זה היה אחרת. מי החליט על החלוקה הזאת?
אורי שמרת
משרד החינוך. סדר העדיפויות של משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים לזה.
אורי שמרת
אני רק אזכיר בהזדמנות זאת שגם במסגרת החלטת הממשלה אחרי ועדת טרכטנברג, התקנה של תנועות הנוער אמורה לגדול בעוד כעשרים מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה הסבר על הדבר הזה. אני רוצה לדעת למה החלוקה היא כזאת. אם ההסבר הוא טרכטנברג, אז לא.
אורי שמרת
לא, ההסבר הוא לא טרכטנברג. אמרתי את זה בהערת אגב.
היו"ר משה גפני
אני רוצה הסבר למה החלוקה היא לא חלוקה שווה. יש תנועות נוער שלא יקבלו מהשין-שינים. כל הזמן דובר על כך.
אורי שמרת
מדובר כאן בתקציב תוספתי. אתה שואל למה השין-שינים מקבלים יותר. מדובר בתקציב תוספתי מעבר לתקציב הקיים.
היו"ר משה גפני
תוספתי של מי. מה זה תוספתי? מישהו מביא את הכסף מהבית?
אורי שמרת
לא.
היו"ר משה גפני
לכן שאלתי. אם זה הסכם קואליציוני, אני לא רוצה.
אורי שמרת
לא, זה לא הסכם קואליציוני.
היו"ר משה גפני
אז מה זה תוספתי? תוספתי מאיפה?
אורי שמרת
מתקציב משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אין לי זמן. אני חייב ללכת ליושב ראש. אני מבקש הסבר על החלוקה הזאת.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35>

קוד המקור של הנתונים