ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/02/2012

צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי),התשע"ב- 2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 653>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012), שעה 13:30
סדר היום
<צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי),התשע"ב- 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
>
איריס רסולי - מנהלת המחלק לשירותים קהילתיים, משרד הבריאות

רבקה רוזנברג בושם - מנהלת תחום סיעוד, המוסד לביטוח לאומי

שרון אסיסקוביץ - מינהל מחקר, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד מיכל מזוז - המוסד לביטוח לאומי

הלל דשן - ראש אגף התקציבים, כללית שירותי בריאות

כלנית קיי - ראש אגף סיעוד בקהילה, כללית שירותי בריאות

מאיר אלבז - סגן יו"ר הסתדרות הגמלאים

יהודה דורון - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו ופורום ארגוני הנכים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי),התשע"ב- 2012>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני, כ"ז בשבט, ה-20 בפברואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשע"ב-2012. מדובר בקביעת אזורים בהם ייערך ניסוי לבדיקת זכאות לסיעוד באמצעות רופא.
כאשר העברנו את הצעת החוק דיברנו על כשלושה אזורים בהם ייעשה ניסוי, שם נזקקים יוכלו לקבל שירות על ידי רופא שיבוא אליהם הביתה. אני מבין שאתם באים לומר לי עכשיו איזה אזורים נבחרו. מי הדובר כאן? נציג הביטוח הלאומי.
שרון אסיסקוביץ
אני רפרנט סיעוד במינהל התכנון והמחקר של המוסד לביטוח לאומי. אנחנו בחרנו שלושה אזורים, שלושה סניפים של המוסד לביטוח לאומי, ואם תרשה לי, אני אפרט את הנימוקים לכך.
היו"ר חיים כץ
קודם כל תאמר איזה אזורים.
שרון אסיסקוביץ
שלושה סניפים של המוסד לביטוח לאומי: בירושלים, בפתח תקווה ובטבריה. אלה סניפי הביטוח הלאומי בהם תתבצע התוכנית הניסיונית.
אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה להכניס את בית שאן.
היו"ר חיים כץ
רגע. קודם נשמע למה נבחרו הסניפים האלה.
אורלי לוי אבקסיס
כל הקיבוצים בפנים אבל לא בית שאן.
היו"ר חיים כץ
נשמע את הנימוקים.
שרון אסיסקוביץ
תלוי לאיזה סניף משתייכת בית שאן.
היו"ר חיים כץ
קודם כל תסביר לי למה.
שרון אסיסקוביץ
דבר ראשון שבדקנו, וזאת אחת הנקודות הקריטיות, הוא האם ובאיזו מידה תהיה לאנשים שנמצאים שם האפשרות להזמין רופא מומחה בגריאטריה.
היו"ר חיים כץ
מצוין. כמה רופאים גריאטריים יש בטבריה?
שרון אסיסקוביץ
אני לא יכול לומר לך כי גם משרד הבריאות לא יכול לומר לך. פנינו למשרד הבריאות בבקשה.
היו"ר חיים כץ
איך אתה קבעת טבריה אם אתה לא יודע לומר לי כמה רופאים? אולי אין שם בכלל רופאים?
שרון אסיסקוביץ
אני יודע שבטבריה יש בית חולים בו יש שתי מחלקות גריאטריות.
היו"ר חיים כץ
כמה רופאים יש שם?
שרון אסיסקוביץ
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
אימא שלי עליה השלום אמרה שיש שני סוגי אנשים. יש מסבירים ויש מצליחים. אני רוצה לקבל נתונים. אני לא קובע אזור כשאתה לא יודע לומר לי כמה רופאים יש בו. אני רוצה לדעת כמה אנשים בגילאים המדוברים גרים במקום וכמה רופאים יש באזור כי אחרת אני לא הולך אתך לשום מקום.
שרון אסיסקוביץ
יש לי את הנתונים לגבי כמה זכאים לגמלת סיעוד יש בכל אחד מהסניפים. זה דבר אותו אני יודע. זה נותן הערכה ואינדיקציה למספר הקשישים שגרים שם. אני לא יודע כמה קשישים גרים שם בגילאים האלה.
היו"ר חיים כץ
תקשיב רגע. אני רוצה שתחזור הביתה ואחר כך תבוא לוועדה עם האזורים במדינת ישראל ותאמר בכל אזור כמה פוטנציאלית קשישים וכמה רופאים. אז נדע היכן אנחנו עושים ניסוי. אני לא מנסה שום דבר באוויר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35>

קוד המקור של הנתונים