ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/02/2012

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה
28/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 515 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ה' באדר התשע"ב (28 בפברואר 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 17) (רישום על פי פסק דין), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
>
חה"כ דוד אזולאינועה ברודסקי-לוי - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תומר כרמי - משפטן, משרד המשפטים

פרץ סגל - ראש תחום, משרד המשפטים

תמי אזרזר - אגף מרשם ומעמד, מינהל אוכלוסין, משרד הפנים

אלי לוי - סגן ממונה מרשם דרכונים, משרד הפנים

רינה נשר - לשכה משפטית, משרד הפנים

אוריאל גנזל - מנהל צוהר לחקיקה, ארגון רבני צוהר

שמעון הר שלום - מומחה להכרת יהדות עמותת רבני צוהר, ארגון רבני צוהר

ניר ורגון - מיזם צוהר לחקיקה, ארגון רבני צוהר

ניקול מאור - מנהלת סיוע משפטי לעולים, המרכז לפלורליזם יהודי

ג'ק קורקוס - מנהל תחום זכאות, הסוכנות היהודית
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר, גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום
<הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 17) (רישום על פי פסק דין), התשע"ב-2012>
היו"ר אמנון כהן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה בהצעת חוק מרשם אוכלוסין (תיקון מס' 17) (רישום על פי פסק דין), של חה"כ דוד אזולאי, איתן כבל, פניה קירשנבאום, זבולון אורלב. אנחנו מכינים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. חה"כ אזולאי, תציג לנו את הצעת החוק. הבנתי שעשית תיאומים. נשמע את כל הנציגים, ונקבל החלטות.
דוד אזולאי
אדוני היו"ר, אני רוצה להודות לך שאתה מקיים את הדיון הזה היום. אני מקווה שנגמור היום את הנושא, לקראת קריאה שנייה ושלישית, על מנת לסיים את הסיפור הזה שאנחנו מושכים אותו כבר הרבה זמן. הצעת החוק הזו באה לפתור בעיה: אנשים שבאו לארץ היו בידיהם אישורים שהוכרו על ידי מרשם האוכלוסין, כאשר רישומים של בתי הדין הרבניים לא הוכרו. זה התיקון של החוק – גם אישורים של בתי הדין הרבניים בארץ לגבי תושבי ארץ ישראל יהיו מוכרים. אותם אזרחים יוכלו גם לקבל אזרחות עם הצגת המסמך של בית הדין הרבני. זה אחד האבסורדים. כל קהילה בכל מקום יכולה לאשר את יהדותו של אדם, ואילו בית דין מוסמך במדינת ישראל לא יכול לעשות את זה. התיקון הזה בא לגיד, שגם אישוריו של בית הדין הרבני מוכרים ותקפים אצל רשם האוכלוסין.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נקרא את הצעת החוק ונשמע את ההתייחסויות.
אורי מקלב
אבל היתה שאלה אחת שנשארה פתוחה לגבי תיירים.
דוד אזולאי
אמרנו שאת זה אנחנו משאירים כרגע. אנחנו לא רוצים לפתוח את היריעה. אני חושב שצריך לתקן את זה, אבל אני יודע מה תהיה התגובה של משרדים אחרים. אני יודע שתהיה התנגדות לעניין הזה, ולכן אני מציע להסתפק כרגע בתיקון הזה בלבד. בבוא היום, נמצא את שעת הרצון ונתקן את השאר.
אורי מקלב
אתה מרפא את ידיו של משרד הפנים לברר ולחפש את יהדותם של אלה שמבקשים. האם יש אפשרות למשרד הפנים, גם אחרי בית דין רבני, לבקש דיון ולעכב?
דוד אזולאי
אנחנו ציינו את זה: "אם סבר פקיד הרישום הארצי כי לא היו בפני בית הדין הרבני, או בפני בית המשפט שקבע כאמור בסעיף קטן (א) ההודעה, הרישום או התעודה הציבורית האמורים באותו סעיף קטן, רשאי הוא לפנות לבית הדין הרבני או לבית המשפט, לפי העניין, ולהביאם בפניו, וכן רשאי הוא לעכב את הרישום, את תיקונו או את שינויו עד למתן החלטה של בית הדין הרבני או בית המשפט". כלומר, נתנו אפשרות לרשם האוכלוסין לקבל את כל הפרטים מבית הדין הרבני. אם יידרשו פרטים, הוא יזמן אותם. אחרי שפקיד הרישום ישוכנע שאכן כל המסמכים נמצאים בידיהם, הם יוכלו לאשר את האזרחות.
אורי מקלב
וזה בדיון רק של רישום נישואין. כלומר, פסק הדין של בית הדין הרבני הוא רק בפסק דין בענייני רישום נישואין ולא בפסק דין אחר. ככה החוק אומר.
תומר רוזנר
בענייני נישואין וגירושין.
היו"ר אמנון כהן
גלעד, בבקשה תקרא את החוק.
גלעד קרן
1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, בסעיף 3א –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בית משפט או בית דין מוסמך" יבוא "בית דין רבני בתובענה של בעל דין שהוא תושב בענייני נישואין וגירושין לפי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין או גירושין), התשי"ג-1953, או של בית משפט, ובלבד שהוא אינו בן דת אחרת".
(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) סבר פקיד הרישום הראשי כי לא היו בפני בית הדין הרבני או בפני בית המשפט שקבע כאמור בסעיף קטן (א) ההודעה, הרישום או התעודה הציבורית האמורים באותו סעיף קטן, רשאי הוא לפנות לבית הדין הרבני או לבית המשפט, לפי העניין, ולהביאם בפניו, וכן רשאי הוא לעכב את הרישום, את תיקונו או את שינויו עד למתן החלטה של בית הדין הרבני או בית המשפט".
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות?
פרץ סגל
רק הערה טכנית: הסדר התהפך. צריך להיות: "בית משפט, בית דין רבני", לפי הנוסח הקיים.
תומר רוזנר
זה בכוונה.
פרץ סגל
למה?
דוד אזולאי
כי התיקון הוא בנוגע לבית הדין. בית המשפט היה מוכר לפני כן.
פרץ סגל
אני מדבר על הבחינה הצורנית.
רינה נשר
זה היה כדי להבהיר, שבית משפט לא מוגבל לתובענה לענייני נישואין וגירושין. שלא יבוא מישהו ויחשוב, שבגלל שזה כתוב אחר כך זה חל על שניהם. מבחינה פרשנית, זה יותר טוב.
פרץ סגל
אם כותבים: "בלבד שאינו בן דת אחרת".
רינה נשר
זה כבר על שניהם.
גלעד קרן
"בלבד שאינו בן דת אחרת", יחול על שניהם.
פרץ סגל
בדרך כלל הולכים כלל ופרט.
תומר רוזנר
נסחית החוק שלנו חושבת שזה הנוסח הנכון, וזה נועד להבהיר את שני הדברים שצוינו כאן. אני חושב, שנותיר את זה כך. זה גם נכון ניסוחית וגם נכון מהותית.
פרץ סגל
מעבר לכך, הנוסח נראה לנו.
היו"ר אמנון כהן
האם יש עוד הערות?
רינה נשר
אנחנו מברכים על הצעת החוק בנוסח הזה. אנחנו חושבים שהיא עושה סדר. אנחנו בהחלט תומכים בה. חשוב להבהיר שני דברים: אנחנו אמרנו לבתי הדין, שאנחנו חושבים שהחומר שיש לפקיד הרישום הוא באמת רלוונטי לדיונים בעניינים האלה. ככל שהם יפנו מלכתחילה, אנחנו גם נעביר את החומר מלכתחילה. אנחנו מניחים, שהאינטרס של כולם הוא בירור האמת ושיהיה כל החומר בפני בית הדין. חשוב לי גם להבהיר, שאמנם הצעת החוק הזו מתייחסת לתושבים ולא לעניין אזרחות – כי היא לא מתייחסת לחוק השבות אלא רק לגבי תושבים – אבל ודאי שגם כאשר מדובר בבקשה לשבות אנחנו לא מתעלמים מפסק הדין של בית הדין הרבני. אנחנו נותנים לו משקל. כאשר אין לנו שום אינדיקציה אחרת, בהחלט יש לזה משקל מאוד משמעותי, אבל זה לא בחוק מרשם האוכלוסין. שלא יצא מזה, שמכך שאמרנו שהחוק הזה צריך לחול על התושב זה אומר שאנחנו מתעלמים מפסקי הדין כאשר מדובר באלה שהם לא תושבים.
ניר ורגון
אני מרבני צוהר. אנחנו מברכים על החוק הזה, שהוא פרי של יום הזהות היהודית בשנה שעברה. חברי הכנסת דוד אזולאי ואחרים שמעו את הדברים. אנחנו בארגון שורשים, שהוא חלק מרבני צוהר, עוסקים בעניין הזה של חיבור אנשים שזהותם מוטלת בספק. חברי הכנסת שמעו את הבעיות, וקמו ועשו מעשה. יישר כוח לחברי הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
עשו מעשה. שלא יגידו שבכנסת רק מדברים.
ניר ורגון
בכל אופן, הבעיות ממשיכות. אנחנו לא נשקוט, עד שמי שמעמדו של מי שאינו תושב יוסדר. גם הנושא של בן דת אחרת טעון הגדרה, מבחינתנו.
היו"ר אמנון כהן
האם יש לך הערה בנוגע לחוק?
ניר ורגון
אני עדיין חושב – וחלוקים עליי חבריי – שאין מקום לזה שתהיה הגבלה של בית דין רבני בתובענה של בעל דין, שהוא תושב, בענייני נישואין. החוק יכול לעסוק בתושב, אבל התובנה בענייני נישואין איננה מוגבלת לתושבים. אם בית דין רבני יחליט לגבי מישהו שהוא יהודי, ולא משנה אם הוא תושב או לא, מרשם האוכלוסין יחליט אחר כך ויקבל אותו כיהודי. בית דין רבני מוסמך לדון לא רק בתושבים בעייני נישואין וגירושין. אם מגיע מישהו, שהוא לא תושב אלא תייר, לעניין נישואין וגירושין, החוק אחר כך יחול עליו בהיותו תושב. יוצא מהניסוח הזה, שהקביעה צריכה להיות דווקא כאשר בית דין רבני קובע על מישהו שהוא תושב. מה איכפת לי על מה הוא קובע? מרשם האוכלוסין יחול על תושבים, אבל הקביעה של בית הדין הרבני יכולה להיות באותה מידה גם לגבי תושב וגם לגבי מי שאינו תושב. ברגע שבית הדין הרבני יכריע שהוא יהודי, חוק מרשם האוכלוסין יחול עליו בהיותו תושב. לכן, גם אם אנחנו לא רוצים לפתוח פה חוקים חדשים, ההגבלה שאומרת: "בית דין רבני, בתובענה של בעל דין שהוא תושב, בענייני נישואין..." מיותרת. ברור שהחוק עוסק בתושבים, אבל הקביעה של בית הדין לא צריכה להיות דווקא לגבי תושבים.
היו"ר אמנון כהן
מה אומרת נציגת מרשם האוכלוסין?
רינה נשר
אני חושבת,שהסברתי את הדברים.
היו"ר אמנון כהן
אולי תיזום חקיקה אחרת, שיעשו תיאומים פה.
ניר ורגון
אני מבין שהחוק עוסק בתושבים, אבל את מסכימה איתי שקביעה של בית הדין לא חייבת להיות כך. אין הבדל חוקי לקביעה של בית דין בין מי שהוא תושב לבין מי שאינו תושב. ממילא כשהוא בא למרשם האוכלוסין הוא תושב. המיקום של המילה "תושב" מגביל את התחולה של נישואין וגירושין רק על תושבים. אני חושב, שבבית הדין הרבני אין מגבלה כזו. אני לא יודע, למה ליצור פה מגבלה כזו.
רינה נשר
הקושי שלנו הוא במקרים בהם בית הדין הרבני דן בענייניו של מי שאינו תושב, כאשר אין בפניו את כל המידע. יש גם הנחיות לגבי גיורים פרטיים. זו גריעה שהיא הרבה יותר רחבה מאשר הסוגיה הזו. לכן, לגבי תושבים אין לנו שום מניעה מבחינת החוק הזה. לגבי אנשים שאינם תושבים - כאשר אין לנו שום אינדיקציה אחרת לבעיה, אנחנו נותנים משקל לפסק הדין. יש מקרים בהם הסוגיה היא הרבה יותר מורכבת. יש פה עניין של גיורים פרטיים. הדברים הם הרבה יותר מורכבים. לכן, לגבי מי שאינו תושב, ככל שאין לנו אינדיקציה אחרת למורכבויות אחרות, אנחנו בהחלט נותנים משקל לפסק הדין של בית הדין הרבני. במקרים שבהם אין לנו שם בעיה, אנחנו מברכים. לכן, אנחנו מבקשים לא לפתוח בהצעת החוק הזו את כל הסוגיה של אלה שאינם תושבים.
היו"ר אמנון כהן
הבהרנו את הנקודה ושמענו.
ג'ק קורקוס
אני מהסוכנות היהודית. מה שאומר הרב עושה היגיון.
היו"ר אמנון כהן
אין היגיון כרגע. אין דיון בנושא הזה. הוא העלה סוגיה, אבל אין דיון בנושא הזה כי יש סיכומים. בכנסת מכבדים סיכומים. יש סיכומים בין משרדי הממשלה לבין המציע. אנחנו רוצים להכניס עוד דברים בתיאום. אם היתה הסכמה, היינו מכניסים את זה. הנושא הזה עלה, המציע בדק את הדברים מול משרדי ממשלה, יש היגיון לעשות את זה, אבל אפשר להשאיר את זה לחקיקה נוספת. שיהיה לנו עוד משהו לעשות. אין כרגע דיון בנושא שהוא העלה. הנושא הזה עלה גם בדיון הקודם, בדקנו אותו, רצינו להטמיע את זה בתוך החוק, אבל אין כרגע הסכמות. אנחנו אנשים של הסכמות, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הממשלה. אם אין הסכמות, אין שום דבר.
דוד אזולאי
למען הסר ספק, אני בהחלט מסכים עם ההערה שלך, ניר. הייתי רוצה גם אני להכניס את זה. היות ואני יודע מה תהיה התוצאה של התוספת הזו, אחרי התייעצות עם אנשים מוסמכים, הגעתי למסקנה שהנוסח הזה כרגע הוא הרע במיעוטי. יהיה שלב שני, שבו אנחנו נשנה את הדברים האחרים. אני מציע כרגע להסתפק בדברים האלה – דברים שמקובלים פה על כולם.
רינה נשר
זה הטוב ביותר שאפשר כרגע לעשות.
דוד אזולאי
זה הרע במיעוטו.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מברכים את יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה הקודם, שתוך כדי דיון זיהה בעיה ומצא פתרון, עד כמה שאפשר, ושיתף בו את סיעות הבית. אנחנו רואים שסיעות הבית מיוצגות, ללא קשר למפלגה. כל אחד זיהה את הבעיה, הזדהה איתה וחתם על הצעת החוק. הגענו היום לפתרון, עד כמה שאפשר. אני רוצה להצביע על הצעת החוק.

הצבעה
בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק התקבלה
היו"ר אמנון כהן
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית, ותגיע למליאה להצבעה. יישר כוח, כבוד חבר הכנסת אזולאי. תודה לכל אלה שלקחו חלק. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה10:30.

קוד המקור של הנתונים