ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2012

עיכוב תשלום שעות מענק - לימודים למורים

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת החינוך, התרבות והספורט
21/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 568>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, כ"ח בשבט התשע"ב (21 בפברואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<עיכוב תשלום שעות מענק - לימודים למורים>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
>
חה"כ אורי מקלב
דוד אדרי - מפקח ארצי באגף להתפתחות מקצועית, משרד החינוך

מוטי רוזנר - מנהל אגף לפיתוח מקצועי של עו"ה, משרד החינוך
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום
<עיכוב תשלום שעות מענק - לימודים למורים>
היו"ר אלכס מילר
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. חה"כ מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
תודה רבה לך, אדוני. אני ביקשתי דיון מהיר בנושא שעות מענק לעובדי הוראה. יכול להיות שכולם סביב השולחן הזה יודעים על מה מדובר, אבל לצורך הפרוטוקול אני אתן הסבר קצר. למורים יש הסדרי תשלום של שעות מענק, בעקבות הסכם שהגיעו אליו לפני 20 שנה. כל עובד הוראה, מעל שליש משרה והחל מהשנה הרביעית שלו, יכול לקבל עד 4 שעות מענק בשנה. בסך הכל 12 שעות מענק, שהוא יכול לקבל אותן בכמה שנים שהוא יבחר. כאשר הוא מקבל 4 שעות מענק, הוא יכול ללמוד ולהשכיל. הוא מקבל שעות מענק כדי שילמד ויתקדם במסגרת לימודי תעודה ולימודי הסמכה. במסגרת השעות האלה יש לו 3 אפשרויות: אחת, לגרוע את זה משעות המשרה שלו. נניח שיש למורה 24 שעות, הוא יכול בפועל ללמד 20 שעות, ואת 4 השעות הנותרות הוא מקבל והמשכורת שלו תמשיך להיות רגילה. הוא יצטרך 12 שעות שבועיות ללמוד ולהשתלם. האפשרות השנייה: הוא יכול להוסיף עוד 4 שעות ולהשתלם. האפשרות הנוספת היא מסלול של החזר שכר לימוד.

אותן 4 שעות מענק ניתנות לו כהטבה לצורך כך שהוא יוכל להשכיל וללמוד. השנה, שנת תשע"ב, לא ניתנו 4 שעות מענק. קיצצו את זה באופן דרסטי למקסימום 2 שעות מענק. המשמעות היא פגיעה בעובדי ההוראה – פגיעה בהשכלתם. אנחנו נמצאים בשנים בהן המשרד מודיע שהוא מרחיב את השכלת המורים, הוא משקיע הרבה בבתי הספר, הוא משקיע הרבה במורים, הולך לקראת תוכניות חדשות, כספים רבים מושקעים, ומצד שני אנו "מתבשרים" שהשעות האלו קוצצו מ-4 ל-2. המשמעות היא מאוד מהותית ודרמטית לעובדי הוראה. לא נראה לי, שבסקירה שניתנה לוועדה, לפני פתיחת שנת הלימודים, מישהו דיבר על כך. הקיצוץ הזה פוגע בעובדי ההוראה באופן ממשי, ויש לכך משמעויות גדולות מאוד.
לשונות רעות לחשו לי שהסיבה לקיצוץ היא כניסת מערכת החינוך לתוכנית "אופק חדש", ובמסגרת התוכנית הזו אין מסלולים של שעות מענק. שם ההטבות וההסדרים הם אחרים. מי שנפגע מזה אלה הם העובדים בבתי הספר שלא נכנסו לאופק חדש. אנחנו יצרנו פה אפליה בין מורים שנכנסו למסגרת "אופק חדש", לבין מורים שלא נכנסו למסגרת "אופק חדש". הם לוקים כפליים. הפעם האחת היא שהם לא נמצאים בתוכנית "אופק חדש", והפעם השנייה היא שהם לא יכולים לקבל 4 שעות מענק אלא רק 2 שעות מענק. זה אמנם נשמע מעט, אבל בעצם מדובר ב-50% קיצוץ. אני מבקש לדעת, כמה כסף היה בסעיף הזה, כמה קיצצו, לאן הכסף הזה הועבר והסברים שונים בנוגע לתקציב.

יש עוד שני היבטים בנוגע לאותו קיצוץ של שעות מענק. ראשית, המורים לא קיבלו על כך הודעה מראש. הם קיבלו הודעה הביתה, שמאושרות להם 4 שעות שבועיות. נמצאים אצלי העתקים ממכתבים שנשלחו למורים, שקיבלו הודעה שמאושרות להם 4 שעות מענק. לאחר מכן, הם קיבלו מכתב שני שאומר שהופחתו שעתיים. הדבר הזה גרם לבעיה בכל מערכת הלימודים והשעות של בית הספר. זה גורם באופן מעשי להשלכות על המורים עצמם. אני לא צריך להכביר במילים לגבי ההשלכה, ההפסד והתוצאה, כאשר מודיעים למורים שקיצצו לו בשעות ויש לו רק שעתיים. הדוגמא הבולטת ביותר: מורה שיש לו משרה מלאה של 24 שעות - ברגע שקיצצו לו שעתיים והוא מלמד פחות, יש פגיעה ישירה בסכום של 1,500 שקלים. כאשר הוא לא מלמד 24 שעות אלא רק 22 שעות, הירידה היא לא רק באותם אחוזים. המשמעות היא, האם מדובר במשרה מלאה או לא במשרה מלאה. בבית ספר שיש 10 מורים, שקיבלו 4 שעות מענק, יש 20 שעות לימוד שבשבילן הוא צריך להביא מישהו אחר. הוא מכניס למערכת מורה חדש. המורה הזה צריך ללמד 20 שעות. היום המורים האלה נשארים תלויים. המורים שהורידו להם שעות ביקשו לחזור למערכת, ואילו המורים שכבר סיכמו איתם ציפו למקום עבודה. זה גרם לבעיות קשות מאוד, לאי נעימויות, להשלכות כספיות, להפסדים ולנזקים גדולים למורים, לממלאי המקום ולבעלויות. אני יכול להרחיב בנוגע לבעיות והבלגן הגדול בבתי הספר, אבל נראה לי שהדברים ברורים.
הדבר השלישי החמור ביותר, הוא שההודעות על הפחתת שעות המענק מ-4 ל-2 נשלחו 3 וחצי חודשים לאחר שהם קיבלו הודעות שהם זכאים ל-4 שעות. הפער הזה רק מעמיק ומעצים את הדברים שאמרנו. הבעיה המרכזית: המכתב שנשלח למורים על ההפחתה נשלח על אותו תאריך של האישור. אם נשלחו למורים הודעות מה-18 לספטמבר על כך שהם זכאים ל-4 שעות מענק, לאחר 3 חודשים הם קיבלו הודעה על כך שהופחתו שעות המענק, כאשר התאריך הוא 18 בספטמבר. אני מבקש לשאול את משרד החינוך, האם התאריך שנרשם על המכתבים הוא גם תאריך המשלוח, או שנשלחו על ידי משרד החינוך מכתבים מוקדמים לצורך כיסוי מפני תביעה או דברים דומים. במידה ומשרד החינוך יעמוד על כך שהמכתבים שנשלחו שלושה חודשים לאחר מכן ועליהם התאריך 18 בספטמבר אכן נשלחו ב-18 לספטמבר, אני אבקש הסברים. למי להפנות את הדברים האלה? לנו יש חומרים, המוכיחים שהמכתבים שנשלחו הם מכתבים שנשלחו מאוחר מאוד על תאריך מוקדם.
לסיכום – דיברנו על שלושה היבטים: הקיצוץ עצמו מ-4 שעות מענק ל-2. זה קיצוץ משמעותי, דרמטי, דרסטי, חד מאוד ופוגע מאוד בהשכלתם של המורים ובתוכנית עצמה. ההיבט השני – זה גורם נזקים ישירים למורים, לבעלויות, למורים שבאו במקום. ההיבט השלישי – ההיבט של הפרוצדורה: המכתבים המודיעים שבוטלו למורים שעות נשלחו כמה חודשים אחר כך על תאריך מוקדם. אני מקווה שהובנתי.
היו"ר אלכס מילר
משרד החינוך, בבקשה.
מוטי רוזנר
אני מנהל האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך. נמצא איתי דוד הדרי, שהוא המפקח הארצי המטפל בנושא. אני הייתי רוצה לענות על שתי השאלות שנשאלנו, אבל צריך להבין את הפרוצדורה והתהליך. יש לי תקנה של מענקי שעות ושכר לימוד הניתנים למורים. הסכום שעומד לשעות המענק הוא 57,000,000 שקלים, שזה מחצית מהתקנה. מורים במדינת ישראל מגישים את הבקשה בשני אופנים: מורים שהם עובדי משרד החינוך - דרך המחוזות של המשרד. לשם כל מורה מגיש באופן עצמאי את הבקשה. מורים במוכר שאינו רשמי - הדבר נעשה דרך הבעלויות. הבעלויות אוגדות את כל הבקשות, חותמות על הבקשות ומגישות אותן אלינו באופן מרוכז. התאריך להגשה הוא אמצע מאי. לבעלויות לוקח יותר זמן לאסוף את החומר, ואנחנו מקבלים אותו בסוף יוני – חודש לאחר מועד ההגשה רגיל. אנחנו נענים להן, ואין לנו עם זה בעיה מיוחדת. מספר הבקשות המוגש בכל הארץ הוא כ- 6,000 בקשות למענקי שעות.
היו"ר אלכס מילר
למי מגיע לקבל שעות? מהם הקריטריונים?
דוד אדרי
המורה צריך להיות בעל ותק של 4 שנים או קבוע, מועסק בשליש משרה לפחות, ושלא קיבל בעבר את כל המענקים שהוא יכול לקבל.
היו"ר אלכס מילר
מוזר לי שיש כל כך מעט בקשות.
אורי מקלב
מותר לבקש רק שלוש פעמים. בכל שנות העבודה שלך אתה יכול לקבל רק עד 12 שעות.
היו"ר אלכס מילר
האם גזבר בית הספר מכיר את העניין הזה? האם כל מורה יכול לגשת לגזבר והוא מתדרך אותו איך להגיש את הבקשה, או שהמורה מגיש זאת באופן עצמאי?
דוד אדרי
המורה מגיש את הבקשה לבד. הדברים נמצאים באינטרנט.
מוטי רוזנר
יש טופס באתר האינטרנט. יש חוזר מנכ"ל.
היו"ר אלכס מילר
עד איזה תאריך אפשר להגיש?
מוטי רוזנר
15 במאי. מאחר ובמחוזות ההקלדות הן פחות ממחצית מכל הארץ, אז במחוזות גומרים תוך חודש ימים להקליד את כל הבקשות. כאשר אני קיבלתי את הבקשות מכל הארץ, מצאתי שסך הבקשות לכל מדינת ישראל, למעט המוכשר, הוא 40% מסך התקציב העומד לרשותי. לכן, נתתי הוראה לשחרר את הבקשות, כפי שהם ביקשו. המשכנו להקליד את הבקשות מהמוכר שאינו רשמי, ומצאנו שעל מנת להיענות לכל הבקשות של המוכר שאינו רשמי אני זקוק ל-60,000,000 שקלים. אין לי אפשרות לתת 60,000,000 שקלים.
אורי מקלב
יש לך 57,000,000 שקלים. כלומר, חסרים לך 3,000,000 שקלים.
מוטי רוזנר
כפי שאמרתי בתחילת דבריי, יש לי תקנה שהיא גם למענקים וגם לשכר לימוד. יש בה בסך הכל 115,000,000 שקלים. מחציתם לפה, ומחציתם לפה. מתוך 57,000,00 שקלים 60% היו בקשות של המוכר שאינו רשמי. לו הייתי נותן את כל מה שהמוכר שאינו רשמי ביקש, הייתי צריך עוד 23,000,000 שקלים. לכן, במוכר שאינו רשמי, כל מי שביקש 4 או 3 שעות קיצצתי לשעתיים. כל מי שביקש שעתיים או שעה, קיבל את כל מלא בקשתו. לידיעתך, חה"כ מקלב, המספרים שבידי אומרים כך: 1,115 מורים קיבלו את כל מה שביקשו. 1,356 מורים קיבלו או 50% או 66%. 1,115 מורים לא קיבלו כלל את מה שביקשו.

שתי פעולות נקטתי על מנת להישאר במסגרת התקציב שיש לי, כי אינני יכול לעבור עליו: פעולה ראשונה – קיצצתי את השעות 4 ו-3 לשעתיים. פעולה שנייה – יש 15 קדימויות או עדיפויות שלהן נותנים מענקים בשכר הלימוד. קיצצתי מ-1 עד 7 בלבד, שהם הדברים המרכזיים: מוסמך בכיר, שזה כמו תעודת הוראה, תואר ראשון, שני ושלישי, שאלה הדברים המרכזיים של המערכת.
אורי מקלב
אמרת שסך הכל הבקשות הגיעו ל-60,000,000 שקלים.
מוטי רוזנר
לו הייתי נענה לכל הבקשות של המוכשר, הייתי זקוק ל-60,000,000 שקלים. אני חילקתי למוכשר 37,000,000 שקלים, כאשר לכל המורים במדינת ישראל חולקו 24,000,000 שקלים. היחסיות היא 40,000,000 שקלים מול 60,000,00 שקלים, כך שאין פה חוסר שוויון בשום צורה שהיא.
אורי מקלב
מה שונה השנה מהשנים הקודמות?
מוטי רוזנר
אל"ף, מספר הבקשות של המוכר שאינו רשמי הוא למעלה מ-1,300. יותר בקשות ל-4 שעות. בעבר, המשרד, מעת לעת, עזר לי במסגרת שעות עודפות. השנה אין למשרד שעות עודפות, וזה בגלל הכנסה של תרבות ישראל ונושאים נוספים, ופיצול כיתות א' במסגרת "אופק חדש". השנה אין עזרה מן המשרד, ואני נשאר עם 115,000,000 שקלים. את זה חילקתי, ונשארתי בגבולות התקציב.
היו"ר אלכס מילר
מה אומר ההסכם?
מוטי רוזנר
ההסכם, באופן משפטי וחוקי, אומר כמה דברים: "מודגש בזאת כי גובה המענקים, שיאושרו ויחולקו בפועל, ייקבע על פי גבולות התקציב של משרד החינוך ובהתאם לחוק התקציב. המענקים יינתנו על פי סדר העדיפות המפורט בסעיף 3 להלן".

לגבי דבריו של חה"כ מקלב על כך שמורים נפגעו, אני רוצה לומר שני דברים. אחד - עד שמורה לא קיבל מאיתנו אישור הוא לא יכול לבנות על שום דבר. אנחנו לא מחויבים מלכתחילה לתת. שתיים – אני מצטט מתוך חוזר מנכ"ל, סעיף 414: "עובד הוראה שזכותו למענק בוטלה מסיבה כלשהי, לא יוכל להסתייע באותה שנה בטענה שצמצם את משרתו". קרי: העובדה שהמורים לקחו בחשבון מלכתחילה שהתקבלו, ואחר כך קיבלו הודעה שהם קיבלו פחות ממה שהם היו צריכים לקבל, איננה מהווה עילה להפחתת משרה או להכנסת מורים אחרים לבית ספר בהנחה שהם התקבלו.
אורי מקלב
אתה יודע למה הכוונה שם. הכוונה היא שביטלו את הזכאות של אותו מורה מהסיבות שהמורה לא זכאי, ולא שאתם לא נתתם תקציב או שאתם לא הודעתם. בתהליך בדיקת הזכאויות קורה שצריך לבטל למישהו זכאות, או שלא מתאים מה שהוא ביקש למה שהוא זכאי ללמוד. במקרה כזה אתה אומר לבן אדם: אנחנו ביטלנו לך את החוזה.
מוטי רוזנר
אבל לא ביטלנו. טרם הודענו.
אורי מקלב
לא הסברת מדוע השנה שונה משאר השנים.
מוטי רוזנר
אמרתי שקרו שני דברים.

<אורי מקלב>
אמרת שהמשרד לא עזר מתקציבים אחרים. הבעיה שיש אובר בבקשות, זו לא בעיה רק של השנה. השנה המשרד לא עשה מאמץ. אנחנו גם מבינים למה הוא לא עשה מאמץ. משרד החינוך אמון על המורים של המחוזות. להם נתנו באופן שוטף, בטענה שהם הגישו ראשונים – ויכול להיות שזה נכון. באף מקום לא הופיע שיש סדרי עדיפות למורים במחוזות. אתם החלטתם לבד לתת להם עדיפות. אתה אומר: "אני כבר אישרתי להם". העובדה היא, שאתה אישרת גם למורים שנמצאים במסגרת המוכר שאינו רשמי. הם קיבלו מכתבים ממך ב-18 לספטמבר. היום אתה בא ואומר: "אני לא אחראי למורה שכבר קיבל". אנחנו מאוד מעריכים את מה שעשיתם. המחלקה בראשות מוטי רוזנר פעלה באופן יפה מאוד. אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל זה מה ששמעתי. עד היום לא היו שום תלונות. הם היו גמישים. גם אם הבעלויות לא הגישו במאי, הם קיבלו את זה. הם לא חיכו, אלא נתנו להם הארכות לעבוד. היום אולי קיצצו לו בתקציב.
מוטי רוזנר
לא קיצצו בתקציב.
אורי מקלב
אבל לא הוסיפו לתקציב, כפי שהיה נהוג.
מוטי רוזנר
גם לא הוסיפו לתקציב מעולם.
אורי מקלב
אי אפשר לקחת התנהלות הקיימת 20 שנה, ולשנות את כללי המשחק תוך כדי משחק. הדבר שהיו"ר הכי לא אוהב, הוא לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק. אדוני היו"ר, זה משפט ששמעתי ממך כמה וכמה פעמים. זה מה שאתם עשיתם. אתם שיניתם את כללי המשחק תוך כדי משחק. לקבל ב-18 לספטמבר הודעה: "אתם זכאים", זה כבר אחרי הזכות שלך לבוא לאדם ולהגיד לו: "אתה לא זכאי". אנחנו מדברים על 18 לספטמבר. אף אחד לא קיבל הודעה: "אתם צריכים להיערך, והשנה תהיינה בעיות". אני מבין שהיו חסרות שעות. מה עושה משרד מתוקן במדינת ישראל? המשרד מוצא איך לכסות את ה-24,000,000 שקלים החסרים, כמו כל השנים. לא קיבלתי עדיין תשובה בנוגע לתאריך.
מוטי רוזנר
חה"כ מקלב אמר, שאנחנו אמונים על המורים במחוזות. אנחנו אמונים על כל המורים של מדינת ישראל, כולל מורי המוכשר שהם חלק מהמורים במדינת ישראל ואנחנו מטפלים בהם מדי שנה ברוחב יד.
היו"ר אלכס מילר
אתם יצאתם מנקודת הנחה מסוימת, שכל פעם שהיה לכם אובר קיבלתם תקציב והשלמה ממשרד החינוך. כל שנה הלכתם על הקצה. הגעתם למצב שבו פרצתם את התקציב, פרצתם את המסגרת. אתה מבין שככה המערכת לא יכולה לעבוד. אנחנו אחראים כאן על הפיקוח על הרשות המבצעת. כאשר קורה דבר כזה, זו עילה שמחר כל משרד ממשלתי יכול ליזום פרויקט, לצאת לציבור, הציבור ייקח חלק בפרויקט ורק אחר כך נתחיל לחשוב איך לממן אותו. ככה תהיה לנו בעיה מאוד רצינית, כאשר משרד כזה או אחר מבצע פרויקטים שהוא לא מתוקצב עליהם. אני הייתי מציע, שאם אתם יודעים שזה המצב אל תדברו על 4 שעות. תדברו על שעה אחת, ואם תהיה לכם תוספת תוסיפו או שתעשו השלמה שנה אחר כך. אתם הלכתם מהגבוה למטה. בגלל שזה הסתבך ולא הצלחתם למצוא פתרון, התחלתם לבטל. זה היה לקח שאתם למדתם. אני לא מתעסק עם תביעות, ואני לא יודע מי יכול לתבוע. בטוח שאתם מכוסים בעניין הזה. זה לא ענייננו. עניינו זה המצב האבסורדי שנוצר.
אורי מקלב
יש כאן בהחלט עילה לתביעה.
היו"ר אלכס מילר
אני לא מתעסק בזה.
אורי מקלב
אני לא אומר למורים לנסות. יש דרך אחרת לבדוק את הדברים.
היו"ר אלכס מילר
אני כבר אומר לך, שאני לא יכול להמליץ למשרד להוסיף לתקנה 24,000,000 שקלים. אני כבר אומר לך, שזה ילך למקום אחר אם הם יעשו את זה. יכול להיות שאנחנו צריכים לבחון עם השר ועם משרד האוצר, האם הם יכולים לבוא ולהשלים את הפערים. אני מציע שמשרד החינוך יעשה בדיקה מחודשת בכל המקרים של אותם הביטולים, יהיה בקשר עם חה"כ מקלב בנוגע לפניות שהוא קיבל בעניין המורים שנעשה להם עוולה או נזק בעקבות הביטולים, כדי לנסות לצמצם את הנזקים שנעשו במשך השנה. אני מבקש מכם, בשנה הבאה, לעשות הערכות מחדש ולהיות כמה שיותר זהירים עם העניין של פריצת התקנה בהיבט של הגשת הבקשות. עדיף לא לעשות מאשר לעשות ואחר כך שמישהו ייפגע. צריך לחשוב טוב, ואם עושים אז עושים את זה בצורה מסודרת ויעילה, כדי שזה ייתן תוצאה שהמשרד מחפש בכל פרויקט שהוא עושה. אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, אל תצאו עם דברים שאתם לא יכולים לעמוד בהם אחר כך. זה גורם לנו לבלגן שלם, ובטוח גם למשרד.
אורי מקלב
אני יכול להסכים למה שאתה אומר, אבל אני רוצה לחדד את מה שאמרת. אתה אומר: "אני לא יכול לבקש 24,000,000 שקלים, אבל אתה צריך לדרוש שיתקנו את הנזק לכל אלה שנגרם להם נזק בעקבות הודעה שהם קיבלו".
היו"ר אלכס מילר
חה"כ מקלב, אתה יודע מה זה כנסת ומה הכוח שלנו מול הרשות המבצעת. אני לא רוצה שיוצר כאן מצב, שבעקבות הדרישה של משרד החינוך אותם אנשים שפנו אליך יקבלו מחר את מה שמגיע להם. אנחנו במסגרת המלצה ולא במסגרת הוראה.
אורי מקלב
אני מכיר את הכוח של יו"ר ועדת החינוך.
היו"ר אלכס מילר
לא נהוג לקבל החלטות, שלא יבצעו אותן בצורה כזו או אחרת. אנחנו צריך להיות מקצועיים. אני מבקש, והם יודעים את זה. תאמין לי, שיש לי מערכת יחסים צמודה עם מערכת החינוך. כשאני פונה אליהם, הם משתדלים לעשות את המקסימום בשביל לבצע את המלצותינו. אני מבקש שהם יהיו בקשר איתך, שהם יפרסמו באתר את אותה הודעה כדי להבין עד כמה יש בעיה במערכת. שיאספו את הפניות, וינסו לפתור.
אורי מקלב
הם יודעים. הם מכירים אחד-אחד.
מוטי רוזנר
אני חייב לתקן פה משהו. נוצר רושם מהדברים של היו"ר, שהיתה מחויבות של המשרד למשהו. לא היתה שום מחויבות. כתוב בחוזר מנכ"ל, שמורה יכול לקבל 1-4 שעות, בהתאם לתקציב שיש. זה מה שעשינו.
היו"ר אלכס מילר
אם אתה מעביר אישור לזכאות של בן אדם, יש לכך השלכות.
מוטי רוזנר
זו טעות טכנית, שתוקנה בין יום לשבועיים. אני מזמין את חה"כ לעשות כל מה שהוא רוצה ולבדוק, אם לקח לנו 3 חודשים להודיע. לקח לנו בין יום לשבועיים ימים בדיוק.
קריאה
אבל זה אחרי שהמורה התחיל כבר לעבוד.
אורי מקלב
ויש לנו הוכחות בעניין.
היו"ר אלכס מילר
אני מציע לכם פתרון. הרי בסופו של דבר, עדיף למשרד החינוך למצוא דרך לפתור בעיות מסוימות הקשורות לתקלות כאלה ואחרות שהיו אצלכם, מאשר ללכת ולמצוא את עצמכם מול כל מיני תביעות, עם הוכחות שכל אחד יביא. אנחנו לא במגרש הזה. אני מציע, שתעשו בדק בית, תבדקו איפה היו תקלות, תבדקו מה הנזק שנעשה. עדיין יש לכם אחריות מול הדברים שאתם מפרסמים. תנסו לתקן. אם ייצא, ייצא. אם לא, אנחנו נבדוק למה לא יצא ומה היו הסיבות. אם הסיבות היו מקצועיות נטו, נראה איך אנחנו מתקדמים הלאה. אם הסיבות היו של חוסר רצון לפתור את העניין הזה, אז תבינו שלנו יש את הכלים להתמודד עם זה. אני מציע לעשות בדיקה מחודשת ולהיות בקשר עם חה"כ מקלב, יו"ר לשעבר של הוועדה לפניות הציבור, כדי שיעביר לכם את הפניות. חה"כ מקלב יעדכן אותי במשך החודש הקרוב לגבי ההתפתחות בעניין, ואנחנו נשקול אם לקיים ישיבה נוספת או לא.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים