ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2012

אישור השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת שכיב שנאן, בהתאם להוראות סעיף 10(א) 4(א) לתקנון הכנסת. , חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגע פוליו שטופל בבתי חולים בארץ ישראל), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכנסת
15/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 243 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ב בשבט התשע"ב (15 בפברואר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<1. בקשת יו''ר ועדת העבודה למיזוג הצעות חוק לנפגעי פוליו>
<2. אישור השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת שכיב שנאן, בהתאם להוראות סעיף 10(א) 4(א) לתקנון הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

אורי אורבך

רוברט אילטוב

ישראל אייכלר

זאב אלקין

יצחק הרצוג

נסים זאב

אחמד טיבי

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
חמד עמאר
מוזמנים
>
שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סלע – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
סיגל גורדון
< בקשת יו''ר ועדת העבודה למיזוג הצעות חוק לנפגעי פוליו>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, כולם לשבת, בבקשה לשבת, אני פותח את הישיבה. ראשית נתחיל בנושא שהתווסף לסדר היום והוא בקשת יושב ראש ועדת העבודה הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, למיזוג הצעות החוק הבאות על מנת להביא אותן כהצעה אחת לקריאה השנייה והשלישית:
הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון – נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ט-2009, פ/480, של ידידי, חבר הכנסת ציון פיניאן. והצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שטופל בבתי חולים בארץ ישראל), התשס"ט-2009, פ/1512, של ידידי, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת דוד אזולאי.
נדמה לי שאין צורך להכביר מילים גם על חשיבות הנושא וגם על העובדה ששתי ההצעות עוסקות באותו עניין וראוי אכן למזג אותן ולאפשר את הבאתן כמקשה אחת לקריאה השנייה והשלישית.
האם ישנן התייחסויות,שאלות, או שאפשר לעבור להצבעה?

כל יום שעובר וזה לא מאושר, חבל על הזמן.
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצבעה, מי בעד הבקשה?

הצבעה


בעד - פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה אחד.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, תודה רבה בשם כולם.
היו"ר יריב לוין
בבקשה, תבורכו על החוק החשוב הזה.
<אישור השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת שכיב שנאן, בהתאם להוראות סעיף 10(א) 4(א) לתקנון הכנסת.>
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לנושא המקורי שלשמו התכנסנו כאן. ראשית, אני מברך את חבר הכנסת החדש-ישן, חבר הכנסת שכיב שנאן, ברוך הבא והרבה הצלחה.
אני מבקש להעלות על סדר היום את אישור השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת שכיב שנאן, בהתאם להוראות סעיף 10(א) 4(א) לתקנון הכנסת. סעיף שאנחנו תיקנו ועדכנו במסגרת תיקוני התקנון, שהסדיר בעצם את התהליך שנעשה עד היום באופן שהיה לא לגמרי ברור ומוסדר באשר ליכולת של חבר כנסת שנבחר ונכנס לכנסת במהלך הקדנציה לאחר התפלגות שחלה בסיעתו, לבחור את החלק של הסיעה המקורית שאליו הוא משתייך.
אברהם מיכאלי
פעם ראשונה שמשתמשים בתקנון.
היו"ר יריב לוין
נכון, בסעיף הזה. פנה אלי חבר הכנסת שנאן בתוך מסגרת 24 השעות המוקצית לו על פי התקנון מרגע שהתפטרותו של השר וילנאי מן הכנסת נכנסה לתוקפה והודיענו שהוא מבקש כי תאושר השתייכותו לסיעת העצמאות. אני כמובן אאפשר לך, חבר הכנסת שנאן, אם אתה מעוניין להוסיף משהו או להתייחס.
שכיב שנאן
החלטתי להצטרף לסיעת העצמאות נבעה משיקולים ערכיים שבאים להגיד, שאין לי את הזכות המוסרית לבטל מנדט של סיעת העצמאות לטובת סיעת העבודה לטובת סיעת העצמאות. לכן החלטתי לא לגעת בפיצול שקרה מאחר ולא הייתי חלק ממנו ולא סיבה בו, ומאחר וחבר הכנסת מתן וילנאי היה חבר בסיעת העצמאות, החלטתי למקום שהוא היה בו.
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול, בהמשך לתרגילים שנעשו לי אתמול, עם היותי בכיר זוטר בשירות המדינה, אני מבקש להודיע שאתמול, עוד בטרם חלפו 48 שעות התפטרות של השר מתן וילנאי, הגשתי מכתב התפטרות מעבודתי בשירות המדינה למנכ"ל משרד הרווחה, עם העתק לכל הנוגעים בדבר במשרד. המכתב התקבל ואין לי שום בעיה, הכול תקין ונכון ואני מבקש מהחברים לכבד את רצוני ולאשר את בקשתי. המון תודה.
נסים זאב
מה יקרה אם לא יקבלו את ההתפטרות?
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.
נסים זאב
אני שואל ברצינות.
היו"ר יריב לוין
את ההתפטרות שלו מקבלים ואין מצב שלא יקבלו את ההתפטרות.
שכיב שנאן
אני יכול להוסיף, שעל פי החוק, מהרגע שאני חבר כנסת, קרי, אתמול בשעה רבע לשמונה בערב, דיני כדין מתפטר גם אם אני לא שולח מכתב התפטרות.
יצחק הרצוג
דרך אגב, כמי שהיה שר הרווחה וממונה על שכיב שנאן, הוא היה עובד טוב וחבל שהוא עוזב את משרד הרווחה. הוא יודע את דעתי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת הרצוג, יושב ראש סיעת העבודה, בבקשה.
יצחק הרצוג
יש לי שאלה לפני שאתייחס לנושא במהותו. אני רוצה לדעת, האם יש הסכם בין סיעת עצמאות לבין שכיב שנאן? כדאי שנחתם האם נחתם או יש הבנות לגבי ההמשך? מן הראוי שנדע את זה לפני שנתייחס לנושא כולו.
היו"ר יריב לוין
אני לא הכתובת לשאלה הזאת.
שלמה מולה
למה אתה לא הכתובת? אתה יושב ראש הוועדה, אתה יכול לדרוש, אם יש הסכם, שיונח.
יצחק הרצוג
אני בכלל חושב שזו שערורייה שאין פה אף חבר כנסת מסיעת עצמאות, זה מדבר בעד עצמו. אבל סיעת העצמאות היתה צריכה - - -
קריאה
אני אחסוך לך - - -
יצחק הרצוג
אני לא חושב שמנהל הסיעה יכול לדבר מהטריבונה, חברי כנסת מדברים. אני קודם כל רוצה לדעת, האם יש איזה שהן הבנות שסיעת העבודה צריכה לדעת לגביהן?
היו"ר יריב לוין
השאלה נרשמה. חבר הכנסת שנאן, אם אתה רוצה להתייחס, בבקשה.
שכיב שנאן
ההתייחסות פשוטה מאוד, אין שום הסכם. אם היה, היינו מניחים אותו באופן מסודר וחוקי.
יצחק הרצוג
לגופו של עניין אני אומר כמה דברים. קודם כל, אנחנו רואים את הצעד הזה בחומרה רבה מאוד, שכיב שנאן הוא חבר ומועמד מטעם מפלגת העבודה וסיעת העבודה. זו סיעת האם. היות וזו סיעת האם, שכיב שנאן היה צריך לעבור לסיעת האם ולהיות חבר בסיעת העבודה בכנסת. צר לנו מאוד, אנחנו חושבים שזה לא מטרת התקנון. יש לנו בכלל הערות לגבי התקנון בנושא הזה ואני אשמח לשמוע את היועצת המשפטית לגבי הדבר הזה. בגדול אני חושב, שזה רק מוציא שם רע לפוליטיקה.

עכשיו לנושא השני. אנחנו הנחנו מכתב שבו אנחנו קובעים נחרצות, שיחידת המימון, בעקבות הצטרפותו של מר שנאן לסיעת העצמאות, אם זה יאושר כאן, לאחר שאנחנו גם ננהל כאן מאבק, צריכה לעבור לסיעת העבודה מכמה טעמים. קודם כל, העובדה שהתקנון כדחיקת משנה קובע יכולת להצטרף לסיעת לצורך הצבעה, אין בכך ולא כלום למול הוראות חוק מימון מפלגות. לאור העובדה שזה מחייב חקיקה ראשית ולאור העובדה שח"כ בודד לא יכול לקחת אתו את יחידת המימון אלא על פי כללים שנקבעו בחוק שקובעים פיצול של שליש סיעה, אשר על כן, יחידת המימון של מר שנאן צריכה לעבור מיידית - ואני מבקש שוועדת הכנסת תקבל החלטה בעניין הזה – לסיעת העבודה. נימקתי את הכול במכתב בצורה מסודרת. מר שנאן נבחר על ידי בוחרי העבודה, הוא נבחר על פי חוקת העבודה, הוא נבחר במחוז ששוריין במפלגת העבודה ולכן המימון שייך למפלגת העבודה.
נסים זאב
אפשר לקבל את המכתב?
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, המכתב יופץ.
אורי אורבך
וכל האחרים?
יצחק הרצוג
אני אסביר את ההבדל. האחרים היו בפילוג שאושר בוועדת הכנסת לפני שנה. זה עבר, לטוב ולרע, חוק מימון מפלגות קובע את זה. כאשר מצטרף חבר כנסת שהוא מועמד מטעם מפלגת העבודה, עדיין יחידת המימון שייכת לנו ולא לסיעה המקבלת אותו.
היו"ר יריב לוין
תודה לחבר הכנסת הרצוג. אני מבקש מהיועץ המשפטית את ההתייחסות, אם אפשר בקצרה לשתי הסוגיות שהעלה חבר הכנסת הרצוג. בבקשה.
ארבל אסטרחן
במשפט אני גם רוצה להתייחס לסוגיה שלישית, שהזכיר פה חבר הכנסת החדש לגבי התפטרותו ממקום אחר, כי פשוט היה בלבול בעניין הזה. התפטרותו או אי התפטרותו ממשרד הרווחה לא מעלה ולא מורידה בכלל כי חוק יסוד: הכנסת קובע, שמועמד לכנסת שמתמנה בתקופת מועמדותו, כלומר, מעת הגשת רשימת המועמדים ועד שהוא נכנס לכנסת, בין אם זה בתחילת כהונתה של הכנסת ובין אם זה מאוחר יותר, מתמנה לרשימת תפקידים שמנויה בחוק שמי שמכהן בהם לא יכול להיות חבר כנסת, וביניהם עובד מדינה בדרגות בכירות מסוימות שמנויות בחוק, מועמדותו לכנסת פוקעת. ולכן, אם הוא היה מכהן באחד מאותם תפקידים, הוא היה מפסיק להיות מועמד לכנסת. כפי שנמסר, הוא לא כיהן בתפקיד כזה ולכן מועמדותו לא פקעה.

לעניין שבפנינו. בפני ועדת הכנסת מונחת בעצם שאלה אחת והיא שאלת קביעת השתייכותו של חבר הכנסת החדש, חבר הכנסת שכיב שנאן, לסיעה מסיעות הכנסת, לאור העובדה שהסיעה שקמה מרשימת המועמדים שבה הוא היה חבר התפלגה לפני כשנה. שאלת המימון שהעלה כאן חבר הכנסת הרצוג, הגם שהיא נגררת או יש לה קשר - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
חבר הכנסת הרצוג הוא עורך דין מכובד, הוא יודע לקרוא הסכמים, יש הסכמים כאלה עם סיעת העצמאות - - -
יצחק הרצוג
דווקא בגלל זה ההסכם מאפשר את מה שאני טוען, חד משמעית.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני בטוח שחבר הכנסת הרצוג יידע לפרש את ההסכם כפי שהוא.
יצחק הרצוג
לא רק זה, אם צריך גם אלך לבית משפט כדי לבדוק את הסוגיה הזאת.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
נדמה לי שכבר הלכתם לבית משפט פעם אחת.
יצחק הרצוג
לא, לא הלכנו.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
מפלגה שרצה לבתי משפט באופן חופשי. רצתם לבית משפט כבר פעם אחת, אתם יכולים לרוץ עוד פעם.
יצחק הרצוג
אנחנו מדברים על המימון וההסכם לא עסק בסוגיה הספציפית הזאת.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
ההסכם עסק גם בסוגיה הספציפית הזאת, הוא כותב במפורש על כל אפשרות. אגב, אני רוצה שתדע, אם חבר הכנסת שנאן היה מצטרף לעבודה, היינו מקבלים את חצי יחידת המימון, תקרא את ההסכם. אני כל כך נעלב כי אני יודע שאתה עורך דין מוכשר. אתה לא יודע לקרוא הסכם?
יצחק הרצוג
בגלל שאני עורך דין מוכשר אני יודע מה אני אומר.
היו"ר יריב לוין
אתם מבקשים למנות אותי לבורר?
יצחק הרצוג
דרך אגב, שכיב שנאן הודיע לפני חודש שהוא בטוח יבוא לסיעת העבודה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, תודה. אני רוצה להבהיר שהוא ברור לכולם, שסוגית המימון היא בוודאי לא בסמכותנו כאן ולא אנחנו מכריעים בה.
יצחק הרצוג
אז מהו הפורום המכריע?
ארבל אסטרחן
יושב ראש הכנסת.
היו"ר יריב לוין
השר לשעבר הרצוג ביקש להעלות את הנושא כאן, בוודאי שלא מנעתי את העניין ממנו אבל נדמה לי שהנושא הוא לא בסמכותנו. כפי שהודעתי לחבר הכנסת הרצוג גם לפני הישיבה, הנושא איננו בסמכות ומשכך, נדמה לי שבזה אנחנו יכולים לסכם את ההתייחסות לעניין הזה, אלא אם יש עוד הערה נוספת.
ארבל אסטרחן
המכתב הועבר ליו"ר הכנסת, נעביר אותו גם אלינו ללשכה המשפטית.
נסים זאב
הנושא הכספי הוא לא בסמכותנו? אני רוצה להבין.
היו"ר יריב לוין
לא, התשובה היא לא.
ארבל אסטרחן
הוא לא בסמכות הוועדה, היא לא קובעת לאן - - -
נסים זאב
זה לא אוטומט ברגע שהוא משתייך למפלגה כזאת או אחרת?
יצחק הרצוג
לא, מה פתאום, לא יכול להיות אוטומט.

<ארבל אסטרחן>
לעמדתנו כן, אבל ניתן תשובה ברורה.
יצחק הרצוג
את משאירה את זה בצריך עיון.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת הרצוג, אני לא רוצה לפתוח את העניין הזה.
ארבל אסטרחן
אני רק אסיים את סעיף 10, כפי שאמר יו"ר הוועדה, אנחנו בעצם עושים פה שימוש לראשונה בסעיף חדש בתקנון, אבל הוא לא סוטה ממה שהיה מקובל גם בעבר כי זו לא הפעם הראשונה שנכנס חבר כנסת במהלך הקדנציה לסיעה שהתפלגה קודם לכן. ולכן במקרה כזה, הסעיף המפורש כעת בתקנון אומר שחבר הכנסת החדש רשאי להודיע לוועדת הכנסת בתוך 24 שעות מעת שהוא נהיה חבר כנסת, הודעה אחת בלבד בדבר הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך, שבין חבריה נמנים חברי הסיעה המקורית והאישור יינתן בהתאם להודעתו. זאת אומרת, זה בעצם סעיף שלא משאיר לוועדת הכנסת שיקול דעת.
יצחק הרצוג
לא שהתקדים עסק במישהו הצטרף לסיעת האם, את יודעת את זה? ולכן זה לא נוגע למקרה שבו חל - - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, יש תקנון ברור, הוא אושר, לשמחתנו נוסחו ברור לחלוטין ונעשה לא כאשר היה בפנינו מקרה ספציפי אלא זמן רב מראש, במצב שבו אף אחד לא ידע באיזה סיטואציה הוא יעמוד והאם ההסדר הזה יהיה טוב לו או פחות טוב לו בנקודת זמן מסוימת ואני חושב שטוב כך. הדבר הזה חסך הרבה בעיות ומאפשר לנו לפעול בידיים נקיות ובדרך פשוטה וברורה ומסודרת. אני חושב שעל זה בוודאי לא יכול להיות ויכוח. חבר הכנסת מולה בבקשה, בקצרה. אני אאפשר לחבר הכנסת זאב כמה משפטים, לשר שמחון לסכם בהתייחסות לדברים שנאמרו ונעבור להצבעה.
שלמה מולה
אדוני, קודם כל תודה רבה. אני מברך את שנאן, ברןך הבא לכנסת ואין לי עניין אישי שכיב שנאן, אני מעריך אותו מאוד. ההתפלגות הזאת, גם של סיעת העצמאות והתקדים שנקבע בכנסת הזאת, היא לא התפלגות אידיאולוגית, היא התפלגות כיסאולוגית, בעצם התפלגות שבאה לרפד את הקואליציה ואת ראש הממשלה. אין בה שום עניין אידיאולוגי אמיתי.

חבר הכנסת הרצוג אמר, המעשים האלה מדרדרים את הכנסת ואחר כך אנחנו בוכים ושואלים למה הציבור לא נותן את אמונו בכנסת? זו דוגמה מובהקת לכך שאדם נבחר בטיקט מסוים, בין-לילה אחד מעביר את זה למקום אחר, כל מה שמעניין אותו, להיות רק שר, סגן שר, ותו לא. שום אידיאולוגיה. מה הקשר בין בוחרי מפלגת העבודה, העצמאות, לבין - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
כמו מופז, כמו רוני בר-און, כמו ציפי לבני.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, הרי המפלגה שלך קמה בפילוג בחדר הזה, אז קצת הגינות, באמת.
שלמה מולה
אני אציג את זה בצורה הגונה. תן לי, היושב-ראש לא אמור להפריע לדובר.
היו"ר יריב לוין
לא, חס וחלילה.
שלמה מולה
אני אגיד את מה שאני חושב. אתם לא תגידו לי מה להגיד.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
תיקח בחשבון שבעוד מספר שבועות אתה תעמוד בדיוק באותו מצב.
זאב אלקין
בעוד חודשיים.
שלמה מולה
גם אם תהיה התפלגות אידיאולוגית, אין לי שום בעיה. נכון כאשר יש אידיאולוגיה, תפיסת עולם, גם כשיש תפיסת עולם, להתפלג זה נורמלי. אבל להביא את שכיב שנאן ממפלגת העבודה, להבטיח לו להיות סגן שר, להעביר אותו למפלגת העצמאות, שלכל הדעות כל אחד יודע - - -
שכיב שנאן
זו הוצאת דיבה, מי הבטיח להיות סגן שר?
שלמה מולה
תתבע אותי. אני מציע להגדיר ככה את הסיפור היום. היום אנחנו מעבירים הצעת חוק שהיא סוג מעניין מאוד של נגד צריכת זנות. אני מציע לצרף את הדיון הזה, את הפרשה הזאת, להגדיר אותה כסוג של זנות פוליטית של עצמאות, של ברק באמצעות שכיב שנאן.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת זאב, משפט.
נסים זאב
אני שמח ש"קדימה" מתפצלת בגלל האידיאולוגיה שלה, לכל אחד יש את האידיאולוגיה שלו, יש שלושה או ארבעה שמובילים אג'נדה, כל אחד משלו, ובאמת, יבושם לכם.
כל הנושא הזה לא צריך להיות בוויכוח, הרי השר מתן וילנאי לא היה מתפטר אם היה חושב שמעבירים את חבר הכנסת שכיב שנאן לצד השני, ליריב. חד משמעית, אני אומר לך.
יצחק הרצוג
שר החוץ הודיע, שזה אינטרס לאומי שמתן וילנאי יהיה בסין.
נסים זאב
מפלגת העבודה יכולה לכפות על חבר כנסת להיות שייך לחלק שפרש? גם בתקופת לבן הארמי, כשהיתה רבקה, אמרו: נקרא לנערה ונשאל את פיה. אנחנו קוראים לנער, המכובד, ושואלים אותו, לאן אתה רוצה להשתייך, לאיזה פלג, של מפלגת העבודה או העצמאות? הוא רוצה להיות עצמאי, הוא מרגיש יותר עצמאות במפלגה הזאת.
שלמה מולה
איפה אתה רוצה להיות סגן שר?
נסים זאב
לכן אני חושב שהדבר הזה לא צריך להיות בוויכוח. לגבי הנושא הכספי, היועצת המשפטית אמרה את עמדתה.
חמד עמאר
רק שני משפטים. אני רוצה לאחל לו בהצלחה ולברך אותו על כניסתו לכנסת. שכיב היה כבר בכנסת והוא יכול לתרום רבות לכנסת. שיהיה לו בהצלחה.
אחמד טיבי
כמה פעמים אני יכול לפגוע בחבר הכנסת שנאן? כבר מנעתי ממנו פעם אחת להיכנס לכנסת, בכנסת, לא זו אלא בכנסת השבע-עשרה. האמת היא, אני רוצה לומר לשכיב, מדובר בשחקן חיזוק מצוין וכי שתי הקבוצות רבות עליו.
אורי אורבך
הוא הכדור, הוא לא השחקן.
אחמד טיבי
שכיב לא נשאר שאנן ולכן הוא הצטרף לעצמאות ולא הכריז עצמאות. למרות מה שעשיתי לך בעבר, אני מאחל לך בהצלחה. אני לא רוצה להתערב לאיזה סיעה תלך.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. השר שלום שמחון בבקשה, בקצרה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת יצחק הרצוג, אתה חבר שלי ובכל זאת אני הולך לומר דברים - - -
יצחק הרצוג
אין בעיה, תגיד מה שתגיד. אני בטוח ששנאן חתם על האידיאולוגיה של אהוד ברק וצועד לאורו.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אתה יודע, כשהתעוררתי אתמול בבוקר וראיתי שהכנסת עוסקת בארבע הדרגות הבכירות, הרי אתה היית שר הרווחה - - -
יצחק הרצוג
לא חלקתי על זה, לא היה לי יד ורגל בהודעה הזאת ותשאל את היועץ המשפטי של הכנסת.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
לא היה לך יד ורגל, היה לך ראש.
יצחק הרצוג
לא היה לי יד ורגל וראש.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת הרצוג, אתה לא נותן לו משפט.
יצחק הרצוג
הוא מעלה טענה חמורה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
בוז'י, הייתי מצפה ממך לעלות אתמול בבוקר לרדיו, לעובד מסור - - -
יצחק הרצוג
אני לא עובד אצלך.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אתה לא עובד אצלי.
יצחק הרצוג
באתי לשכיב שנאן והודעתי לו את הדבר הזה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
די, אני יודע בדיוק מתי הודעת לו.
יצחק הרצוג
נכון, כי לא הייתי מעורב בדבר הזה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אתה מוכן לתת לי להגיד משהו? אני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה פה. תאמין לי, אני הולך להגיד פה פצצה, שכדאי שגם אתה תדע אותה. הוא היה עובד שלך, ידעת בדיוק שלא הצלחת להסדיר עבורו אף אחת מהדרגות הבכירות. יכולת להרים טלפון ליועץ המשפטי של הכנסת, להגיד לו, תוריד את הדבר הזה.
יצחק הרצוג
דיברתי עם היועץ המשפטי של הכנסת ואמרתי לו את זה. תשאל את איל ינון לפני שאתה מטיח בי דברי אשמה סתם. טלפנתי לאיל ינון ואמרתי לו - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
בוז'י, זה לא יעזור לך, אני אגיד פה את האמת.
יצחק הרצוג
לא יעזור לך עם התרגילים האלה. אין תרגיל מסריח שאתה לא משתמש בו.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
יכולת לומר לאיל ינון את הדבר הפשוט, שלא היה צריך להגיע לדרגות בכלל - - -
יצחק הרצוג
אדוני היושב ראש, תזמין את איל ינון. איל ינון שלח לו מייל על הדבר הזה. איל ינון הוציא הבהרה לשכיב שנאן.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת יצחק הרצוג, זה לא פרק בסדרה "הבורר". אני לא בורר ביניכם.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני פונה אליך כעורך דין כי אתה יודע לפרש את החוק וזה לא היה צריך להגיע לדרגות. החוק אומר - - -
אחמד טיבי
אבל זה ברור - אין ערבים בשלושת הדרגים הבכירים במדינת ישראל.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת שנאן הוא לא ערבי ולכן זה לא אומר כלום לגביו.
דוד רותם
זה עוד כישלון של אחמד טיבי, שיושב בראש ועדה ולא מצליח להכניס דרוזי אחד לשלוש הדרגות הבכירות.
יצחק הרצוג
אגב, הייתי מאוד שמח אם שנאן היה בכיר - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
זו מפלגה שהייתי בה, מפלגה של חוטבי עצים, רק בוז'י יכול להיות שר החוץ, שמחון לא יכול להיות. הרי זו המפלגה, אני אומר את האמת. אתה הרי ידעת את האמת, ידעת שמישהו היה מוצב ברשימת הבחירות לכנסת ואושר על ידי ועדת הבחירות המרכזית, לא רלוונטי כל מה שקרה אתו אחורה.
יצחק הרצוג
אני מסכים אתך.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני מצפה שמתישהו יושב ראש ועדת הכנסת יפרש את החוק כפי שהיה צריך ולא היה צריך לרוץ לתרגילים המסריחים שלך. אלא מה, בעודכם עסוקים בספינים המטורפים למנוע משכיב שנאן להיות חבר בסיעת העצמאות בכנסת ישראל ולמנוע ממנו את הכנסת, הוא ישב אצלי בבית אתמול בבוקר, אני אפילו לא סיפרתי לו, מספר לו את זה פעם ראשונה, בעודכם ביד אחת מנסים לדחות את שכיב שנאן, פלג אחר של העבודה אומר, תעשה מאמץ ששכיב יהיה בכנסת כי אנחנו לא רוצים את מרצינאו כי זה מחליש את שלי בכנסת. אנחנו לא רוצים את זה. אני אומר לך את האמת, אמרו: אנא, תצילו אותו ממרציאנו. אם היה מדובר בליבוביץ, לא היתה שום בעיה. לא הבטחנו לשכיב שנאן שום דבר.
יצחק הרצוג
אתה מגן על ערוותך ועל הביזיון במהלך הזה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני רוצה שתדע את האמת, אין שום ביזיון.

משפט אחרון, לפני מספר שבועות נפגשתי עם חבר הכנסת שכיב שנאן בבית קפה בנהריה, הודעתי לו שמתן וילנאי עומד להיות שגריר בסין. הוא מייד ענה לי לאן הוא מצטרף. שום דבר לא הובטח לו. זה מיותר לחלוטין.
יצחק הרצוג
אני רק אומר למען הפרוטוקול, אני לא רוצה להתפלמס עם שלום שמחון. שני דברים, קודם כל, שכיב שנאן הוא חבר שלי הרבה מאוד שנים, אפילו יותר משלום שמחון. יש הבדל בין זה למעשה. המעשה הזה הוא חמור ולא יעזור שום תרגיל ואיזה ספין דרמטי על משהו שלא היה ולא נברא. בי"ת, כולנו מבינים שהאידיאולוגיה של אהוד ברק היא כל כך חזקה שלאורו נלך.
דוד רותם
חבר הכנסת שכיב שנאן, אם לא הבטיחו לך כלום אז אתה פראייר. במפלגה הזאת כל אחד יכול להיות שר.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה לסכם ולומר כך, קודם כל אני מזכיר לכולם, שכולכם נבחרתם בסופו של דבר תחת אהוד ברק, את זה צריך לזכור.
יצחק הרצוג
תחת רשימת מפלגת העבודה.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה לומר, שאני מאחל בכל לבי לחבר הכנסת לשעבר מרציאנו, שיזכה ויכהן גם בכנסת הזאת, כמובן רק בנסיבות טובות, אבל שיזכה ויכהן בכנסת הזאת, אני חושב שיש לו הרבה מה לתרום. אני מקווה ומשוכנע שכולם כאן שותפים להערכה כלפיו, ושלא בטובתו ובהיעדרו כאן, אני חושב שבוודאי אין שום מקום לומר או להטיל איזשהו דופי בחבר הכנסת לשעבר מרציאנו ואני בטוח שאם הוא יצטרף לכנסת זה יהיה לברכה.

מכאן אני עובר להצבעה בבקשה של חבר הכנסת שכיב שנאן לאשר את בקשתו להשתייך לסיעת העצמאות, מי בעד הבקשה.
הצבעה

בעד – 9

נגד – 2

נמנעים – 1

הבקשה התקבלה.
היו"ר יריב לוין
ברוב של תשעה מול שני מתנגדים ונמנע אחד, אני קובע שחבר הכנסת שכיב שנאן ישתייך לסיעת העצמאות. אני מאחל לו הרבה הצלחה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה הסתיימה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים