ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/02/2012

הפסקת מימון האולפנים לעברית על ידי הסוכנות היהודית

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת החינוך, התרבות והספורט
20/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 564 >
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012), שעה 9:30
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הפסקת מימון האולפנים לעברית על ידי הסוכנות היהודית
של חה"כ זהבה גלאון
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – vיו"ר

זהבה גלאון

עינת וילף

יעקב כץ
יוליה שמאלוב ברקוביץ
מוזמנים
>
ריבה אביעד - מנהלת האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך

דר' שרה רובינשטיין - מפקחת ארצית באגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך

יהודית גיגי - ממונה על מחוז דרום וירושלים, משרד החינוך

חנוך צמיר - משנה למנכ"ל המשרד לקליטת העלייה

אלעד סון - דובר המשרד לקליטת העלייה

ד"ר שרי פייר - מנהלת תחום בכיר לחינוך, המשרד לקליטת העלייה

ג'וש שוורץ - מזכ"ל הסוכנות היהודית

רני טריינין - סגן יו"ר הסוכנות היהודית

יהודה שרף - מנהל העליה והקליטה ומשימות מיוחדות בסוכנות היהודית

חביב גור - דובר הסוכנות היהודית

אפרת פיקרביץ - סגנית מנהלת אולפן

פיני קבלו - סמנכ"ל המרכז לשלטון מקומי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
יעל – חבר המתרגמים
<הפסקת מימון האולפנים לעברית על ידי הסוכנות היהודית>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום יום שני, ה- 20 בפברואר 2012, כ"ז בשבט תשע"ב. הנושא העומד על סדר היום, הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הפסקת מימון האולפנים לעברית על ידי הסוכנות היהודית, של חברת הכנסת זהבה גלאון.

בבקשה גברתי, תציגי לנו את הנושא.
זהבה גלאון
תודה רבה אדוני. פנו אלי מורים ותלמידים באולפנים על רקע זה שהסוכנות היהודית הודיעה שבשלב מסוים היא לא תוכל להמשיך לממן או לתקצב את החלקה בהפעלת האולפנים. אני רוצה לומר אדוני היושב ראש, אני אומרת כבר את הסוף, ראשית שאסור לאולפנים להיסגר, אני מייחסת חשיבות מאוד גדולה לפעילות של האולפנים, לעובדה שהסוכנות לקחה חלק בסיוע במימון האולפנים. עם הרבה הערכה לסוכנות, אני חושבת שבסופו של דבר זו אחריות של המדינה, שאנשים המגיעים לארץ יוכלו ללמוד עברית באולפנים.
אני מבקשת למסור נתונים שהגיעו לידיי, כדי לשבר את האוזן. נכון לשנת 2011, תקציב האולפנים עמד על 9 מיליון שקל. אני מדברת על התקציב שהוקצה על ידי הסוכנות היהודית. הסוכנות מטעמים שלה, אני מניחה שאנחנו נשמע כאן את הנציג, יושב כאן רני טריינין, החליטה גם בגלל קיצוצים שלה וגם בגלל הקצאת כספים שהם מקבלים לעשות פעולה אסטרטגית אצלם ואולי לשנות קצת את האופן בו הם מתקצבים.
אני רוצה לסכם ואני עושה את זה קצר, כי יש לי עניין להגיע לפתרון. מה שעומד לנגד עיניי הוא שהאולפנים לא יסגרו. אני חושבת שהוועדה צריכה לקרוא למשרד החינוך, לגורמים המממנים לבוא בדברים מהירים עם הסוכנות היהודית כדי לראות מה הסוכנות יכולה לעשות. אני חושבת שעיקר הנטל צריך להיות על המדינה כדי למנוע את סגירת האולפנים. תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה גברתי. רבותיי, לאחר הצגת הדברים של חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מפלגת מרצ, בדקתי את העניין ושוחחתי עם הגורמים הרלוונטיים בנושא, כמובן שהתמונה המתבררת לנו היא תמונה מאוד מדאיגה. כאשר מדינה מפעילה מוסדות שונים, המתוקצבים על ידי גורמים שונים, כמובן שיש מנגנון שהוא מנגנון לא פשוט להפעלה וכמובן שצריך להיערך להפעלת המנגנון כפוף לתקציב שמגיע למוסדות האלה. כשמדברים על אולפנים, אנחנו יודעים שהתקציב מגיע משלושה גופים: משרד החינוך, המשרד לקליטת העלייה והסוכנות היהודית וכל שינוי בתקצוב, יכול להשפיע קשות על התנהלות המוסדות, כל החלטה שמתקבלת בעניין הזה חייבת להיות אחראית. אנחנו מצפים מכל גוף וגוף, לקבל החלטות אחראיות בנוגע לגופים שהם מתקצבים.

הסוכנות היהודית חתומה על אמנה בנושא זה, היא מחויבת לעשות סינכרון בכל דבר ודבר עם המדינה, בנוגע להסכמים שנעשו עם הסוכנות, גם בצמצומים או בקיצוצים. כאשר הדברים נעשים חד-צדדית, אני רואה בכך פגיעה קשה. אני שמח גברתי, שהעלית את הנושא הזה לסדר היום ואנחנו נקבל כאן הבהרות.
קראתי בתקשורת כמה פרסומים בעניין זה, מטריד אותי שאנחנו מנהלים מאבקים פנימיים דרך התקשורת וכשמקבלים החלטות, אנחנו חוזרים בנו. כמובן שזה לא נראה טוב, בין אם כלפי המדינה, כלפי האזרחים וכלפי העולים, שנמצאים בקשר עם רשויות מדינת ישראל ומתכננים את תקופת קליטתם בארץ. לכל צמצום, יהיו השלכות על המוסדות בהם לומדים עולים, כמו למשל שעות ההוראה או דברים אחרים מתוקצבים.
נשמע את עמדותיהם של כל הגופים, אני מקווה שבעתיד אנחנו נתכנס כדי לשמוע על ההישגים שיש באולפנים ולא על קיצוצים. נתחיל עם הסוכנות היהודית, כי אתם אלה שקצצו במימון, אחר כך נשמע אץ המשרד לקליטת העלייה ומשרד החינוך. כל מי שיבקש, יקבל זכות דיבור.
בבקשה, הסוכנות היהודית.
רני טריינין
אני סגן יושב ראש הסוכנות היהודית, אין כל ספק שהנושא חייב למצוא את פתרונו במהרה. מבחינת הסוכנות היהודית, זה לא נושא חדש וכולנו מאוד מעריכים ומקווים שתלמיד האולפן לא ייפגע, שהוא עולה חדש אין ספק שכל מה שהושקע בו והעברית היא תנאי הכרחי להתחברות לחברה הישראלית – זה צריך להמשך ואין ויכוח על כך. הויכוח שישנו שמתנהל כבר למעלה משנה וחצי מאז שאנחנו הודענו על רקע של קיצוצים, על שינוי תפיסה ועל בסיס קביעה מאוד ברורה של חלוקה שהסוכנות אחראית על העלייה והמדינה אחראית על הקליטה. הודענו שאנחנו לא נוכל להמשיך באולפני א' כמו עוד כל מיני נושאים שאנחנו היום לצערנו נצטרך להפסיק או להפחית ולעבור לדברים שהם הרבה יותר חשובים מבחינתנו כמו חינוך יהודי וכמו - - -
היו"ר אלכס מילר
ולמה זה?
רני טריינין
צריך לזכור, שעיקר המקורות של הסוכנות היהודית, הם כספי תורמים. יחד עם התורמים, שבשבוע הבא חלקם יהיו בישראל במסגרת חבר הנאמנים של הסוכנות, החליטו הן ברמה האסטרטגית והן ברמה הטקטית ולאור קצוצי תקציב של קרוב ל- 20 מיליון שעשינו רק בשנה האחרונה, שזה נושא מובהק של המדינה - - - -
היו"ר אלכס מילר
עשיתם קיצוצים בכל הפרויקטים, או באופן כללי?
רני טריינין
עשינו קיצוצים כלליים כולל שכר וכל הדברים האלה, הכל כולל עבדך הנאמן ואחרים שיושבים כאן.

כל השתתפות שלנו בפרופורציה היא שמונה אחוז, 4 מיליון מתוך 50 מיליון. אנחנו משתתפים בדברים שהם יותר לוגיסטיים ולא בהוראה, שזה נעשה על ידי משרד החינוך, לא בהשתתפות מאוד חלקית של המשרד לקליטת העלייה בחלק מהתרבות והפנאי של האולפניסטים. לכן אומנם שהקיצוץ הוא 4 מיליון שקל, זה לא סכום גדול לאף אחד, אבל אצלנו זה דבר שאנחנו לא יכולים לעבור על סדר היום, מאחר וזה גם לא מופיע יותר בתקציב שלנו שאושר לאחרונה על ידי חבר הנאמנים של הסוכנות. אנחנו במשא ומתן מתמשך בנושא הזה, כמו בעוד נושאים אחרים, עם הממשלה. אני חושב שזה צריך להיפתר בחצר הממשלתית ואנחנו נשמח לתת את כל השירותים כפי שנתנו בעבר.

בזמנו, הודענו על ה-1 בינואר, למעשה קיבלנו בהסכמה מתוך הנחה שהמשא ומתן ולא דווקא בחדר הזה מתנהל עם הממשלה, הודענו שב- 15 למרץ אנחנו נצטרך להפסיק מבחינתו. כמובן יפה שעה אחת קודם לפתור את הבעיה.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, מבחינתכם כרגע אין הסכמה עם הממשלה ולכן ב- 15 במרץ מופסק - - -
רני טריינין
כפי שאמרתי, זו הודעה שנמסרה מזמן ואני מקווה שגלגלי הממשלה ינועו מהר, כדי לפתור את זה עד ה-15 במאי. כרגע, אין הסכמה.
היו"ר אלכס מילר
אדוני אני לא היסטוריון, אני לא מנהל כאן ארכיב היסטורי. חשוב לי כרגע לדעת כוועדת חינוך מה קורה היום. היום אין לכם הסכמה עם הממשלה בעניין העברת התקצוב של אולפני א' לממשלה. מבחינתם אתם ב- 15 במרץ מפסיקים את התקצוב של 4 מיליון שתקצבתם עד היום.

מישהו נוסף מהסוכנות רוצה להתייחס או להוסיף?
יהודה שרף
אני מנהל היחידה לעלייה וקליטה ומשימות מיוחדות בסוכנות היהודית. אדוני היושב ראש, אני רוצה להביא לידיעתך שרוב האולפנים, רובם ככולם, לא נמצאים בתוך מסגרות של הסוכנות היהודית. הם נמצאים ברשויות המקומיות. התקציב שלנו הוא תקציב מינהלי, הוא לא תקציב לא של לימודי העברית ולא בנושא של חברה ותרבות או מורשת לעולים. התקציב הוא תקציב מינהלי בלבד. כאשר אני מדגיש ואומר מדובר מעל ל- 68 אולפנים שכולם נמצאים ברשויות המקומיות מדן ועד אילת ומשרתים את העולים שנמצאים בקליטה הישירה.
יעקב כץ
מה זאת אומרת, אתם לא נותנים כסף?
יהודה שרף
הכסף שאנחנו נותנים, הוא שכר דירה לרשויות. הרשויות שוכרות את המקום ואנחנו משלמים במקומן את שכר דירה. אנחנו משלמים עבור ניקיון, תחזוקה שוטפת ומנהלת של האולפן, אבל לא עבור תכנים או לימוד השפה העברית.
יעקב כץ
על סמך מה התקצוב שעשו עד היום? מכוח מה אנחנו דנים, אם יש להם דירקטוריון שמקבל החלטה? זו חברה חיצונית, האם אפשר לאכוף עליהם, אנחנו יכולים להכריח אותם? אם מדובר על הממשלה ועל הכנסת, זה בכוחנו - - -
עינת וילף
אנחנו פה להכריח את הממשלה.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת כץ, אנחנו דנים מכוח אמנה החתומה על ידי הסוכנות היהודית וממשלת ישראל.
יהודה שרף
צריך להבין שסכום הקיצוץ הזה הוא לא קיצוץ "שנבלע" בתוך בור של קיצוצים, כשאנחנו מקוצצים, זה עובר לטובת נושאים עיקריים שאנחנו מתעסקים, שהם נושאי העלייה.
היו"ר אלכס מילר
המשרד לקליטת העלייה, בבקשה.
חנוך צמיר
אני המשנה למנכ"ל אולי כדאי שמשרד החינוך ייתן קודם נתונים.
היו"ר אלכס מילר
בסדר ולפני שנתקדם. גברתי מנהלת הוועדה, אנחנו עושים כאן היום ישיבה שהיא ישיבה על פי תקנון הכנסת לדיון מהיר. לפי מה ששמעתי כאן עד ה- 15 במרץ צריכים להיכנס לפעילות יותר אינטנסיבית כי אנחנו לא רוצים שהאולפנים יסגרו או שיוציאו מהבנים אנשים, כי הסוכנות משלמת עבור המבנים האלה ואם לא ישלמו שכירות יעשו ברדק בעניין זה. אנחנו יודעים מה מצבן של הרשויות המקומיות, הן לא תוכלנה לשאת את העניין הזה על כתפיהן.

אני אשמח אם אדוני יתייחס לעניין של הקיצוצים והשכר. אני מבקש ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לקבל לישיבה הבאה, נתונים של עשרת המשכורות הגבוהות ביותר בסוכנות היהודית - - -
זהבה גלאון
מה זה קשור? יש להם חבר מנהלים, מועצת מנהלים, הם החליטו על קיצוצים אסטרטגיים כוללים. מה זה קשור? לא הבנתי, מה עניין שמיטה להר סיני?
היו"ר אלכס מילר
כשעושים קיצוצים בהפעלה או בפרויקטים, אנחנו מכירים את העמותות האחרות שאכן מקצצות בפרויקטים, לא יכול להיות שמצד שני יש משכורות גבוהות יחסית למה שמקבלים היום במשק. שנית, לא אפשרת לי סיים כי אני רוצה לשמוע אם היו הוספת תקנים בשנה-שנתיים אחרונות בסוכנות היהודית לדרג הבכיר, סמנכ"לים ובכלל ברמה הזאת. צריך לראות את כל התמונה, אם אכן יש מצב שהסוכנות בבעיה ויש קיצוצים והקיצוצים הם רוחביים ולא היו הוספת תקנים, אז נוכל להבין את המצב. נוכל לבוא ולהתייחס בהתאם, אבל אם המצב הוא הפוך ואכן היו תוספת בתקנים לדרג הבכיר והמשכורות גבוהות ממה שמקבלים היום במשק צריך לעשות את חשבון הנפש ולראות האם הדברים נכונים. אנחנו מבקשים בסך הכל את כל הנתונים כדי לראות את כל התמונה.
זהבה גלאון
ברשותך אדוני היושב ראש, לפני שהרשויות המוסכמות עונות בשם המדינה, אני גם רוצה להזהיר, הנושא של האולפנים וחשיבות המשך קיומם, הוא קריטי, הוא דרמטי. אני מציעה, "לא לערבב שמחה בשמחה", מה שאתה עושה, שזה ממש לא על דעתי ולא מקובל עלי. יכול להיות שכל מה שאתה אומר נכון ויש "חגיגה מטורפת", זה לא הדיון הזה, זה לא הוועדה הזאת, אין לה מנדט ולא לשם כך היא התכנסה, זה לא רלוונטי. אין לוועדה מנדט על הסוכנות ועם כל הכבוד הכנסת לא הוסמכה עם מנדט לבקר את הסוכנות, אלו וועדות אחרות.
יכול להיות שכן, אין לי מושג ואני ממש מציעה, שלא להכניס כאן אלמנטים פוליטיים, אני ממש מזהירה, לא להכניס אלמנטים לא רלוונטיים לגופו של הדיון עצמו. אני חושבת שיש לך תפקיד מאוד חשוב לראות איך הרשויות המוסמכות: משרד החינוך, המשרד לקליטת העלייה באים בדברים עם הסוכנות איך גורמים לכך שהתקציב של האולפנים לא יגרע. אני לא יודעת על מי זה יושט כרגע. זה לא קשור עכשיו בבדיקה. אתה רוצה תפנה למבקר המדינה אם יש לך טענות אם מעלים שם שכר או מוספים תקנים שלא כדין. אין לי מושג אם זה נכון, אני לא רוצה להיכנס לזה ואני מציע לא לפגוע בחשיבות של הפעולה של האולפנים באמצעות דברים שאני לא מבינה מאיפה הם באו.
היו"ר אלכס מילר
תודה גברתי, שמעתי אותך ואני מכיר את המערכות, מבחינתי בשביל להגיע ל פתרון מלא, אני צריך לראות את כל התמונה.
זהבה גלאון
אני מציעה, שנשמע את עמדת כל הגורמים הרשמיים, אחר כך ננסה לראות.
חנוך צמיר
אדוני היושב ראש, המשרד המקצועי הוא משרד החינוך. אני מציע, שהוא יהיה לפני ואני אשלים אחר כך מזווית הראיה של המשרד שלנו.
ריבה אביעד
אני מאוד שמחה שאתה מנהל את הדיון. שמעתי אותך אתמול בתכנית "רגע של עברית - חינוך וחניכה". אני מוכרחה להגיד, שהיית תלמיד מצוין באולפן והתפעלתי מרמת העברית ומכושר הניתוח, בקיצור, היה לי נחת.
היו"ר אלכס מילר
תודה.
עינת וילף
וכל זה, לא היה קורה לולא.
ריבה אביעד
נכון להיום, האולפנים מופעלים ע"י שלושה שותפים: הסוכנות היהודית, המשרד לקליטת העלייה ומשרד החינוך, כאשר לכל אחד מהשותפים האלה יש תפקיד בתוך המערך הזה. הסוכנות כמו שאמר קודם מר יהודה שרף, מממנת את התקורה הכרוכה בהפעלת האולפנים בסכום של 500 שקל לתלמיד למחזור לימודים בן חמישה חודשים. הסכום הזה מכסה את הוצאות התקורה, רכישת ספרי לימוד, עיתונים וכל הדברים שהם למעשה תומכי למידה. משרד החינוך מתקצב את האולפנים, משרד החינוך אחראי לשכר המורים באולפנים והתקציב שלו הוא כ- 59 מיליון שקל לשכר מורים באולפנים,כאשר המשרד לקליטת העלייה שותף בתקציב הזה בכ- ,20% בשנת 2011 הוא עמד על כ- 12 מיליון שקל בסך הכל. מזה כ- 9 מיליון הוקצו לאולפנים ראשוניים והשאר לאולפני ב' תעסוקתיים, אולפנים רפואיים וכדומה.
זה נכון שהסוכנות הודיעה שהיא עומדת לצאת, אני חושבת שאם מחר היינו מקיימים את הדיון הזה יתכן שלא היה בו צורך, כי התקיימו כמה דיונים בין המנכ"לים של המשרד לקליטת העלייה ומשרד החינוך, כדי ליצור איזשהו פתרון תקציבי לעניין הזה. היום בשעה 16:00, יתקיים דיון יחד עם נציגי האוצר כדי למצוא לעניין הזה פתרון. הנתונים הוכנו, הועברו לסוכנות היהודית, הועברו לאוצר. אני מקווה שהיום אחר הצהריים יהיה פתרון לעניין הזה. בכל מקרה, שום אולפן ככל שזה נוגע למשרד לקליטת העלייה, אני אומרת את זה על דעתם, ועל דעת משרד החינוך לא ייסגר אם לא יועברו אותם 500 שקל לתלמיד.
יהודית גידלי
כמה זה בתקציב שנתי?
ריבה אביעד
500 שקל, קרוב ל- 4.5 מיליון.
יהודית גידלי
זה בדיוק מה שלא ברור כאן, הוא אמר 4 מיליון שקל.
יעקב כץ
אתם לא תסגרו, משום שבעצם אין לכם שום דרך לאכוף על הסוכנות לתת את הכסף.
ריבה אביעד
נכון, ולכן אנחנו מנסים למצוא פתרון תקציבי אחר ולכן תתקיים היום הפגישה עם נציגי האוצר אצל מנכ"לית משרד החינוך. בכל שנה אנחנו עושים תחזית של מספר לומדים, לפי התחזית שלנו לשנת 2012 אומרים להיות באולפנים הראשונים כ- 9,000 תלמידים.
יהודית גידלי
זה יותר או פחות משנה שעברה?
ריבה אביעד
זה זהה פחות או יותר. מה שמעניין, שהתחזית שלנו כמעט זהה לביצוע בשנה שעברה. פירשו של דבר שיש צורך ב- 4.5 מיליון שקל. זה ממש לא סכום גדול ואני מקווה שהיום אחר הצהריים אנחנו נגיע לפתרון עם האוצר והדבר יסתדר. שום אולפן לא ייסגר.
היו"ר אלכס מילר
תודה גברתי. המשרד לקליטת העלייה, בבקשה.
חנוך צמיר
אני המשנה למנכ"ל המשרד לקליטת העלייה ואני רוצה לנצל את הדיון הזה, כדי להרחיב אולי במעט את התמונה. ההודעה של הסוכנות היהודית לגבי יציאתה מנושא הלוגיסטי של הפעלת האולפנים היא חלק, היא רק חלק מהתמונה כולה לגבי הודעות שאנחנו מקבלים חדשות לבקרים מהסוכנות היהודית לגבי יציאתה מתחומי קליטה כאלה ואחרים. לדוגמה, אני מניח שאתם מכירים את הגוף שנקרא 'מינהל הסטודנטים והתלמידים' שהוא תוקצב לא מזמן באמצעים משותפים וגם לגביו קיבלנו הודעה שהסוכנות היהודית תצא בתום שנת הלימודים ממימונו. זאת אומרת שאני רוצה שהוועדה תבין שיש כאן רגרסיה מאוד משמעותית, יש תחומים נוספים שכרגע אני לא רוצה לפרט, שבעצם הממשלה נדרשת להיכנס לנעליים של ביצועים או פעולות כאלה ואחרות של הסוכנות היהודית. הדיון התקציבי הוא בעצם הרבה יותר גדול מאשר 4.5 מיליון שקל שהם כרגע קונקרטיים בהקשר של האולפנים.

אני כן מקבל, וזו עמדת המשרד, שבאופן עקרוני הנושא של הקליטה צריך כך או אחרת להיות באחריות הממשלה, באמצעות המשרד לקליטת העלייה, אבל יש תחומים שזה גם משרדים אחרים כמובן. על התפיסה הזו אין לנו כרגע ויכוח, יש לנו ויכוח לגבי תזמון הדברים, סדר היציאה ומצד שני התקצוב שיבוא במקום אם וכאשר. ברור שתקציב המדינה סגור ופתאום יש "מטלות" מהסוג הזה, "מטלות" תקציביות שלא ברור שאפשר מעכשיו לעכשיו לעמוד בהן. עד כאן הרקע לגבי הדיון הכללי.

לגבי השאלה הספציפית של האולפנים, צודקת חברתי ריבה אביעד, אני מקווה שהבעיה תיפתר היום אחר הצהריים. אמורה להיות ישיבה עם אגף התקציבים, עם משרד החינוך לגבי אותם 4.5 מיליון שקל. כולנו מנסים להיות אופטימיים - אני מקווה שגם בצדק. כך שבסופו של יום האולפנים כמובן ימשיכו ויתופעלו כמו שאנחנו מוצאים לנכון והאנשים- העולים, לא יצאו ניזוקים מהעניין. טיפה הרחבתי גם את האווירה הכללית או איפה אנחנו חיים. תודה.
יעקב כץ
תודה לכבוד היושב ראש, תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון שאנו גם מברכים אותה על הבחרותה כיושבת ראש סיעת מרצ, ומאחלים שתצליח ותגזול אחד מהשני כמה שיותר.

התופעה של שלושה ראשים לגוף אחד, היא קלאסית של מדינת ישראל, שצריך להשתחרר ממנה. בנושא האולפנים, צריך שבסוף יהיה אחראי אחד ולא שלושה ואנחנו רואים את זה בהרבה תחומים. אנחנו ממנים אתכם ברגע זה, שאתם תהיו האחראים הבלעדיים ושלא יהיו שלושה ראשים לגוף אחד.
ריבה אביעד
היות ואני עומדת לפרוש, זה מקובל עלי.
יעקב כץ
אחר כך צריך לעשות ניתוחים להפרדת הראשים, שהם ניתוחים לא פשוטים.
חנוך צמיר
האחריות המקצועית היא אחת, לנו אין שום דבר פדגוגי בעניין.
יעקב כץ
כבוד היושב ראש, אני לא הייתי בודק את המשכורות של אנשי הסוכנות, אלא הייתי אומר – ועל זה זהבה גלאון גם תסכים איתי, שמכיוון שאנחנו מאבדים כל יום בין 300 ל- 500 איש בהתבוללות באמריקה, בארץ לא מתבוללים ויש לנו את הגברת שאומרת "לא מתבוללים, מתחתנים יהודים חילוניים עם יהודים ונשארים בתוך המסגרת". אדוני, זה בין 120 ל– 180 אלף איש בשנה. הייתי מעלה להם את המשכורות בפי שתיים ומציב להם אתגרים, שמדינת ישראל תכפיל את הסכומים במקום מיליארד דולר לשני מיליארד דולר ולומר להם תצילו מאות מתוך ה- 300 האלה שמאבדים כל יום, או מתוך ה- 180 אלף בשנה, כך שבעוד חמש שנים במקום לאבד 180 אלף בשנה נאבד רק 60 או 70 אלף בשנה. לא לקצץ במשכורות, אלא לדרוש עבור המשכורות תקורה ועבודה כפולה ומכופלת.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת יעקב כץ, צריך להבין דבר מאוד פשוט. כאשר מישהו מתעסק במשהו והוא מצהיר שהוא מתעסק בדבר הזה, הפעילות של האנשים מול הגוף הזה כפופה להצהרות הגוף. אם הסוכנות היהודית מצהירה מול התורמים שתורמים כסף, שמענו שרוב התקציב של הסוכנות הם מכספי התורמים, אם הסוכנות מצהירה בפני התורמים שהכסף נועד לעלייה לאותם היעדים שהם קבעו לעצמם, התורמים תורמים לפי אותם יעדים. אתה מסכים איתי?
יעקב כץ
איזו שאלה?
היו"ר אלכס מילר
הם מגייסים כסף למטרה אחת והכסף מנוצל למטרה אחרת. יש לנו בעיה מאוד רצינית כמדינה כי אנחנו נותנים, כביכול, מנדט לגוף מסוים להתעסק במשהו המוסדר באמנה בין המדינה לאותו גוף. אם אותו גוף, הסוכנות היהודית, אני מבין את המצב הכלכלי ואת הכל ומקרב הלב יש לי כבוד רב - - -
יעקב כץ
אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים, כשאתה אומר את הדברים האלה?
היו"ר אלכס מילר
אני רק מנסה להבהיר, אם הסוכנות מקבלת היום החלטה פשוטה שמשנה את יעדי ההתעסקות של הגוף, כלומר הם לא יתעסקו עכשיו בנושאי עלייה אלא יתעסקו עכשיו בנושא, כמו שחבר הכנסת יעקב כץ אומר, בנושא של התבוללות. אז המדינה אומרת בסדר, ניקח עכשיו על עצמנו את הדבר הזה ונפנה לאותם התורמים שתורמים לנושא העלייה ואנחנו נתעסק בנושא הזה. רבותיי צריך להבין שכל זמן שהמדינה ישנה בשקט ואומרת שיש לה מישהו שמתעסק בנושא הזה אנחנו בטוחים שמישהו מתעסק בנושא. אם בסופו של עניין נוצר מצב שמישהו שלקח על עצמו אחריות, חתם על אמנה לא עושה את זה או יוצא מכל מיני פרויקטים שקשורים לעלייה, אז זה לא מתבצע ואנחנו ממשיכים לחשוב שזה כאילו להתקדם. הסוכנות יכולה לבוא ולהגיד שהיא יוצאת מכל הפרויקטים - - -
חנוך צמיר
היא לא יכולה היום. על פי חוק האמנה, היא צריכה לעשות את זה בהסכמת הממשלה.
היו"ר אלכס מילר
אני אומר תיאורטית.
חנוך צמיר
גם תיאורטית היא לא יכולה, זה נגד האמנה.
היו"ר אלכס מילר
אדוני, היא לא יכולה אבל תיאורטית זה מה שקרה, ב- 15 במרץ היא יוצאת.
חנוך צמיר
על פניו, היא לא יכולה לעשות את זה.
היו"ר אלכס מילר
מחר זה יכול לקרות עם כל דבר אחר, בין אם זה "מינהל הסטודנטים והתלמידים", או עם כל הפרויקטים האחרים. אני מבין אתכם ואין לי שום בעיה עם העניין, אם אתם באים ומשנים את הדרך שלכם, המדינה צריכה להיערך לעניין ולהמשיך לתפקד ולבצע את עבודתה והתחייבותה לאנשים שעלו לישראל.
יעקב כץ
אולי רצוי שיתנו לנו את נתוני התקציב שלהם, כמה הם מוציאים על משכורות, כמה הם מוציאים על כל דבר.
ג'וש שוורץ
אני מזכ"ל הסוכנות היהודית. אני רואה שהדיון כאן התרחב קצת מעבר לאולפנים ואני קודם כל רוצה לברך את משרד החינוך ואת המשרד לקליטת העלייה, את היוזמה והאחריות שהם מגלים בלקיחת האחריות על האולפנים.

לפני כשנתיים, הסוכנות היהודית קיבלה תכנית אסטרטגית חדשה. תכנית שהציבה כיעד מרכזי מספר נושאים וביניהם עלייה. הסוכנות ממשיכה לעסוק בעלייה. העלייה עדיין יעד מרכזי של הסוכנות היהודית וגם הנושא של הלחימה בהתבוללות וחינוך יהודי ציוני, כל הנושא של "מסע" ו"תגלית". יש תכנית אסטרטגית חדשה לסוכנות שנקבעה על ידי התורמים של הסוכנות וראשי הארגונים בעולם. התכנית הזאת הוצגה לראש ממשלת ישראל בוועדת התיאום שפועלת בין הממשלה לסוכנות, וראש הממשלה אף בירך על התכנית. התכנית גם הוצגה בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת על ידי נתן שרנסקי ונדונה שם בהרחבה.
יציאתה של הסוכנות היהודית מנושא האולפנים, היא לא מכוח קיצוצים אלא מכוח תפיסה שהסוכנות צריכה להתמקד בפעילות בתפוצות, בהבאת כמה שיותר עולים, בחיבור כמה שיותר נוער יהודי לישראל דרך ביקורים בארץ, דרך חיבור לישראל ופחות בנושא הקליטה, שהיא באחריות הממשלה. אנחנו העלנו את נושא האולפנים לפני כשנתיים - - -
היו"ר אלכס מילר
אדוני, כשהצגתם את התכנית לראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו וליושב ראש וועדת העלייה והקליטה חבר הכנסת דני דנון, אתם גם סיכמתם עם כל מי שבפניו הצגתם את התכנית. הרי לפי התכנית שלכם, שיניתם קצת את ההשקעות לפרויקטים. קיבלתם אישור על כך, שכשאתם יוצאים הממשלה תממן את היציאה שלכם והתקצוב יגיע מהם? נראה לי קצת מוזר, כי מצד אחד אתם בונים תכנית אסטרטגית ומפנים את הכסף ממקום א' למקום ב', מציגים את זה בפני ראש ממשלה שמברך אתכם על כך, אבל אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר למשל, שהוא עכשיו לוקח על עצמו את האחריות, שה- 4.5 מיליון שקל שתקצבתם את האולפנים, מועברים מתקציב האוצר למשרד החינוך או למשרד לקליטת העלייה או לשלטון המקומי, כך גם התקצוב למינהל הסטודנטים כמו כל הפרויקטים שאתם יוצאים מהם. אם ראש הממשלה בירך, אז אני גם מקווה שיש מאחורי זה תקציב.
ג'וש שוורץ
מתקיים כרגע דיאלוג, בין הסוכנות היהודית לבין מזכיר הממשלה, בעניין התיאומים סביב השינויים בהשקעות של הסוכנות. אמור להיות דיון בקרוב מאוד, הוא היה אמור להיות בשבוע שעבר וזה נדחה ביוזמת מזכיר הממשלה, אמור להיות דיון בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך, מנכ"ל המשרד לקליטת העלייה, מנכ"ל משרד התפוצות, מנכ"ל הסוכנות ומזכיר הממשלה בדיוק סביב הסוגיות האלה.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. הדיון הוא חשוב.
זהבה גלאון
אני רוצה לברך על הודעת משרד החינוך ועל התיאום עם המשרד לקליטת העלייה, שהאולפנים לא ייסגרו , זו מטרת הדיון הנקודתית. אני חושבת שיש למדינה אחריות ואני שמחה שהיא לקחה על עצמה את האחריות הזאת, על מנת לוודא שעולים חדשים שמגיעים, יזכו לכל מה שצריך ואחר כך יהיו לנו יושבי ראש וועדת חינוך עם עברית משובחת.

אני חושבת שאדוני צריך לקחת בחשבון, אנחנו רואים את החשיבות של הפעילות של הסוכנות, אבל שום דבר במדינת ישראל זה לא נישואין קתוליים. אם הסוכנות החליטה על שינוי יעדים אסטרטגיים או שינוי תפיסה, כמו שאמר כאן נציג המשרד לקליטת העלייה, הדברים האלה נקבעו בזמנו באמנה מכוח חוק, אף אחד לא יוצא באופן חד-צדדי.
מכוון ששמענו כאן על ההידברות בין הסוכנות לממשלה, אני חושבת שהוועדה צריכה לקרוא, אני לא יודעת אם זה משא ומתן, אבל הצעת ההידברות בין הסוכנות לגורמים הרשמיים כדי לוודא שאף אחד לא ייפול בין הכיסאות כתוצאה מהקיצוצים הרוחביים או האורכיים שהסוכנות עושה עכשיו כי יש לה יעדים אסטרטגיים אחרים. מה שחשוב לנו כרגע בנקודת הזמן הזו לפנות למשרד לקליטת העלייה ולמשרד החינוך שיחתמו על ההסכם.
אנחנו יודעים שהאולפנים לא ייסגרו וכל שאר הנושאים שהם רחבים יותר וחשובים יותר, לדעתי זה לא בדיוק המקום והזמן לגעת בהם כרגע. זכותו של אדוני, קטונתי, זכותו לעשות ככל העולה על רוחו. בדיון שאני יזמתי, בנקודת הזמן הזו מה שעמד לנגד עיניי הוא שהפעילות החשובה והברוכה של האולפנים תמשך. אני שמחה שכך ואני מבינה מאנשי הסוכנות שהם נתנו מספיק זמן התראה, הם הודיעו בינואר, הם הודיעו קודם לכן שב- 15 במרץ כך וכך יקרה. זה לא שמישהו בא עכשיו ברגל גסה באופן חד-צדדי הודיע 'אנחנו הולכים תשברו את הראש'. יש משא ומתן, יש תהליך הידברות. אני חושבת שהוועדה צריכה לקרוא לגורמים המוסמכים, לקדם ולהאיץ את תהליך ההידברות ובא לציון גואל.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, חברת הכנסת עינת וילף.
עינת וילף
תודה רבה. רציתי לדבר עכשיו, דווקא אחרי הטיפול בנושא הנקודתי, כי אכן זה נראה שזה הולך לכיוון טוב ואני מברכת על כך.
רציתי לנצל את הדיון לנושא קצת יותר רחב, שהוא אחריות הסוכנות היהודית להפצת השפה העברית, לא בהכרח במסגרת של קליטת עלייה. יותר ויותר זו אחריותה של מדינת ישראל. אני חושבת שדווקא במסגרת התכנית האסטרטגית יש חשיבות אדירה לכך שהסוכנות היהודית, יחד עם ממשלת ישראל, תיקח אחריות להפצת השפה העברית גם בקרב אלה שלא מחר בבוקר עולים לישראל והחליטו לעלות לישראל.

אנחנו צריכים לחשוב, על מתכונות אחרות של לימוד עברית. כשאנשים רוצים ללמוד צרפתית, אנגלית או גרמנית יש להם שלל אפשרויות של לימוד, כמו לבוא לשבועיים חופשה וללמוד שפה. אני חושבת שזה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו, כיוון שבו אנשים מבקרים בישראל הם כבר ראו את כל האתרים, יש גבול לכמה פעמים אפשר לעשות את זה, הם יבואו לחופשה של שבועיים או ארבעה שבועות לשפר עברית, להתחיל עברית, לשייף עברית.
צריכה להיות תפיסה מאוד ברורה שלא יוצאים מנושא העברית, אולי לא יוצאים מנושא האולפנים כמנגנון קליטה למי שכבר קיבלו את ההחלטה לעלות ארצה. במקביל צריכה להיות תכנית להפצת השפה העברית בתפוצות בתכניות קצרות יותר המלוות בחופשות שמאפשרות למי שחי בתפוצות לבוא לישראל וקצת לקבל יותר עברית, ושזה יהיה חלק מהחינוך היהודית שלו וחלק מהתרבות שלו. את זה רציתי להגיד היום מעבר לטיפול הנקודתי. תודה.
רני טריינין
אני מודה לחברת הכנסת עינת וילף, כי היא "קלעה" בדיוק בנקודה שרציתי להסביר, בין השאר בתכנית החדשה גם של הסוכנות וגם של ההסתדרות הציונית העולמית שרק לפני שבוע קיימה פה את ישיבת ההנהלה שלה עם הוועדה לעלייה קליטה. הנושא של העברית הופך להיות לנושא מאוד מרכזי גם בתפוצות וגם בקרב אותם סטודנטים שמגיעים במסגרת "מסע" או כל תכנית אחרת לארץ, להעשיר אותם בעברית ובהחלט לתת להם את הגירוי הראשוני ואת ההכנה. היום בהכנה של עולים בחו"ל לקראת העלייה באולפנים כאלה ואחרים יש תכניות בהחלט מתקדמות, כפי שאת ציינת ורמזת, לעברית. נושא העברית כרגע, לא הופך להיות משהו שהוא חיצוני לעבודה שלנו, אלא להפך.
בנוגע לויכוח, אני באמת חושב שהוא לא שייך לוועדה הזאת, אבל כמובן הוא עניינו של כל חבר כנסת. כמי שחותם על מאזן הסוכנות היהודית, המאזן הוא שקוף, הוא פתוח, ניתן להיכנס לכל אתר ולמצוא את כל הפרטים התקציביים שקשורים לסוכנות היהודית - - -
היו"ר אלכס מילר
חס וחלילה, אנחנו לא אומרים שיש משהו שאתם מסתירים.
רני טריינין
לא. לגבי התורמים, צריך להבין שאנחנו המשכנו שנים לממן את האולפנים, למרות שהתורמים כבר מספר שנים לא היו מעוניינים יותר לעסוק בנושאים שהם גם מודעים שהם מתפקידה של המדינה, הם רוצים להיות משלימים ולא תחליף. זאת הנקודה שאולי צריך להבין אותה. שוב, אני מברך כמו אחרים על ההסכמות שנוצרות.
היו"ר אלכס מילר
זה דבר חשוב להשמיע לנו, אם אתה אומר שהסוכנות היום עושה את דרכה על פי המדיניות והרצון ובקשת התורמים, זה דבר שאנחנו חייבים לדעת כי אם ראשי התורמים שלכם קובעים את סדר היום בסוכנות ברמה שלא רוצים לתרום לאולפנים, מבחינתנו זו בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה. לא יתכן מצב, שכל שנה-שנתיים יהיה שינוי ברצונות התורמים ואתם תעשו "פינג פונג" בתכניות שלכם. יבוא תורם שלא בא לו עכשיו לתרום לאולפנים אז אתה יוצא מהאולפנים, השני אומר שלא בא לו שמהכסף שלו יקבלו מימון לתואר ראשון – אז אתה יוצא ממינהל הסטודנטים, השלישי לא בא לו שמהכסף שלו יתעסקו בהתבוללות. הרי אתם לא יכולים להתנהל בצורה כזאת - - -
זהבה גלאון
לא נראה לי שיורדים לרזולוציות כאלה.
רני טריינין
כבוד היושב ראש, אני חושב שיש כאן מידה של הגזמה ואני גם אמרתי שאנחנו המשכנו שנים למרות אי רצונם של התורמים או העדפותיהם השונות המשתנות לבקרים. אנחנו כן מנסים לייצר יציבות. לכן השינויים שאנחנו עושים הם שינויים ארוכי טווח, הם לא שינויים של מהיום למחר. לכן גם הנושא שעלה כאן, כבר אמרנו שלפני שנה וחצי זה עלה, זה לא לראשונה. כפי שנאמר יש הידברות מאוד מאוד אינטנסיבית ורציפה עם המערכת הממשלתית כולל עם משרד החינוך, גם המנכ"ל שלנו נפגש עם המנכ"לית לפני שבוע. כך שהדברים הם לא פתאום שאנחנו כאן מגיעים בבוקר בעקבות בקשה כזו או אחרת.
היו"ר אלכס מילר
אתכם אני מבין לחלוטין. יש לכם עוד משא ומתן עכשיו על פרויקטים אחרים שבכוונתכם לצאת מהם?
זהבה גלאון
שקשורים לתחום החינוך.
רני טריינין
יש משא ומתן עם ממשלת ישראל לגבי חלוקות אחרות של אחריות ושל מימון שאין לנו את הזמן ואני גם לא חושב שזה המקום.
היו"ר אלכס מילר
אתם מנהלים משא ומתן על "חפציבה", או שזה פרויקט שנשאר?
זהבה גלאון
מה זה "חפציבה"?
היו"ר אלכס מילר
"חפציבה", זה חינוך יהודי.
רני טריינין
אתה תקבל תשובה מסודרת. אני לא מציע להיכנס לכל פרט ופרט פה, בבקשה.
ג'וש שוורץ
אני לא מציע שניכנס כאן לפרויקטים פרטניים, כי גם לא התקבלו החלטות לגבי פרויקטים אחרים. לגבי האולפנים באופן ספציפי אנחנו הודענו לפני זמן מה. לגבי שאר הפעילות של הסוכנות בעקבות התכנית האסטרטגית החדשה, אנחנו מנהלים דיאלוג עם מזכיר הממשלה, על כל התכניות ידונו שם. אני רק רוצה לתת דוגמה אחת של התכנית האסטרטגית שלנו, אנחנו משקיעים בתוכנית כמו "מסע" סכומים של עשרות מיליוני שקלים בשנה. אלו דברים חדשים ואנחנו מתכוונים ככל שנצא מהדברים הישנים גם להשקיע כספים בתחומים חדשים אשר יתואמו עם הממשלה. אנחנו לא מתכוונים לעשות פעולות חד-צדדיות.
היו"ר אלכס מילר
מצוין.
חנוך צמיר
אדוני היושב ראש, אני לא רוצה לקלקל את האידיליה שכביכול נוצרה כאן, אבל שיהיה ברור שהמשא ומתן בין הסוכנות לבין הממשלה עוד לא התחיל. הוא נדחה מכל מיני סיבות אובייקטיביות ואני לא יודע לאן הוא יוביל, אבל בסופו של יום אם חברי בסוכנות היהודית חושבים שבאמצעות הודעה מייצרים תקציב, הדבר הזה לא עובד בצורה כזאת והם יודעים את זה טוב בדיוק כמוני.
רני טריינין
לא חושבים כך.
חנוך צמיר
סליחה רני, אני אומר לפרוטוקול כי זה מאוד חשוב, זה לא "נשב נודיע לממשלה הכל יעבור", זה לא עובד כך, מדובר על עשרות מיליוני שקל ואם לא יותר מזה. רק אחרי שתתקבל ההחלטה העקרונית על האחריות, יתחיל הדיון האמיתי מי יתקצב את הדברים האלה. לכן אני פונה לאנשי הסוכנות היהודית ומתריע כבר עכשיו, זה לא יכול להיות דיאלוג של הודעות, זה צריך להיות דיאלוג של הסכמות ולוח זמנים מתואם ומוסכם מראש.
היו"ר אלכס מילר
תודה אדוני. חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ, בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני היושב ראש, אני לא שמעתי את תחילת הדיון ואני מבינה שהסוכנות לא תשתתף באותם האחוזים באולפנים או שבסופו של דבר כן?
היו"ר אלכס מילר
הסוכנות הודיעה שהיא תעצור את המימון של 4 מיליון שקל, החל מה- 15 במרץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
את זה אני יודעת, מה הוחלט?
זהבה גלאון
שמשרד החינוך והמשרד לקליטת העלייה יממנו.
יעקב כץ
משרד החינוך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה מה ששמעתי, השאלה אם זה הוחלט או לא.
זהבה גלאון
הוחלט, שהם ייקחו על עצמם את האחריות שהאולפנים לא יסגרו והגורמים הרלוונטיים אמורים להיפגש.
חנוך צמיר
אנחנו מקווים שזה ייפתר, אבל אין לנו בטחון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
השאלה היא, האם הסוכנות בסוף משתתפת או לא משתתפת? בשביל זה בעצם נפגשנו.
היו"ר אלכס מילר
כחברת כנסת ותיקה, את מבינה שזה לא שהמשרדים הממשלתיים מקבלים תקציב, מתי שבא להם וכמה שהם רוצים, יש תקציב ואם פתאום מוטל איזשהו נטל על משרד שיש לו הוצאה תקציבית, הוא יצטרך לקצץ ממקום אחר. אם אנחנו עכשיו 'מפילים' את ה- 4 מיליון שקל על משרד החינוך והמשרד לקליטת העלייה, הם יקצצו במשהו מתוך התקציב הגמיש. בדרך כלל זה בפרויקטים, שהרי לא יוכלו לקצץ במשכורות של המורים או של עובדי המשרד, שזה תקציב קשיח, אלא יקצצו במשהו אחר ומחר את תגישי לכאן את הדיון המהיר על מה שיקצצו.
זהבה גלאון
לכן הצעתי, לקרוא לכך "תהליך הידברות מואץ בין הממשלה לסוכנות, כדי לקדם הליכים".
היו"ר אלכס מילר
אנחנו לא נהייה מוכנים שתקציב הביניים, שכביכול יהיה ממומן, יצא מהתקציב שאנחנו אישרנו למשרדים. אם התקציב הזה כבר יבוא, הוא חייב לבוא ממשרד ראש הממשלה ומשרד האוצר כתקציב נוסף למשרדים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבינה ולא ממעיטה בערכן של האסטרטגיות, לטפל בהתבוללות ובבעיות הזהות היהודית בחו"ל. יש משהו שמאוד מציק לי כבר הרבה מאוד זמן, קיימת בי תחושה שבשנים האחרונות התעסקנו הרבה מאוד בבעיות שהן מחוץ לישראל ומחוץ לגבולות ישראל, כמו שלום עם שכנינו, כך שבאיזה מקום שכחנו לחלוטין את מה שקורה בתוך החברה הישראלית. לפני כמה חודשים, ראינו את הזעקה כשכל העם הזה יצא החוצה. יש לי תחושה, שבזמן האחרון קורה אותו הדבר גם במשרד לקליטת העלייה וגם בסוכנות, שמשקיעים הרבה מאוד מחוץ למדינת ישראל דבר שהוא נורא מוזר לי. אני שואלת אותך אדוני סגן היושב ראש, מה שווה ההשקעה בחוץ לארץ לחיזוק הזהות היהודית אם עולים חדשים שמגיעים לארץ לא נקלטים כראוי כי הזרקורים לא אליהם מכוונים. אני מאוד מודה לסוכנות היהודית, שקלטה אותי בשנת 1979, ילדה בת 15.5 ולקחה אותי יד ביד - - -
יעקב כץ
למדת באולפנים?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בוודאי. לא רק שלמדתי באולפנים, אלא אני חייבת לומר שהקליטה שלי הייתה קליטה בה לא אושר לנו לצאת לעבודה עד שלא נסיים אולפן א' וב', אם איני טועה. זה הדבר שלדעתי גרם לכך שהקליטה של שנות ה- 70 הייתה שונה לחלוטין מהקליטה של שנות ה- 90. אנחנו עשינו עבודה יוצאת מהכלל, קלטנו כאן מיליון עולים, אבל עם כל הכבוד מכתב אחד, כבר לא צריך מכתב, סמס, פייסבוק או כל מה שאתם רוצים, מכתב של עולה חדש שכותב ליהודים בחוץ לארץ, 'עזבו את כל השטויות שמלמדים אתכם שם, עברית, זהות יהודית, כאן בארץ קשה מאוד להסתדר, אין לכם מה לחפש בישראל' אז כל העבודה הולכת לטמיון.
לכן אדוני היושב ראש, אני לא יודעת מה אתם הולכים להחליט, אני חושבת שהדיון הזה לגבי האסטרטגיה של קליטת עלייה במדינת ישראל, גם המשרד לקליטת העלייה שמשקיע מיליוני דולרים כדי להחזיר לכאן את היורדים, אני שואלת כל הזמן את אותה השאלה, מה עשיתם כדי שהם לא ירדו? למה אנחנו לא משקיעים במדינת ישראל? הייתי מדברת הרבה על הנושא הזה, אבל אני רואה שאתה קצת חסר סבלנות לנאום שלי.
זהבה גלאון
אלו דברים מאוד מעניינים שצריכים לדון בוועדת הקליטה, לדעתי, לא הדיון הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חושבת שזה גם צריך לדון בוועדת החינוך, כי הכל מתחיל בחינוך. אני דיברתי כילדה בת 15 על חינוך ולא דיברתי על משהו אחר. אני רוצה לומר לך שאני חושבת שגם אותם עולים שעלו בשנות ה- 90 ולא צלחה דרכם ללמוד עברית כי נתנו להם את סל הקליטה ואמרו לו 'לך עכשיו תחפש את החברים שלך'. אז במקום ללכת ללמוד עברית הוא אמר "יש לי כבר 25 אלף אני אלך לעבוד ואני אעשה עוד 25 אלף, אני אקנה דירה". יש אנשים שלא יודעים עברית אחרי עשרים שנה כאן. אולפנים לא רק שלא צריכים לא להיסגר, אלא מדינת ישראל וגם הסוכנות צריכים להשקיע פי שתיים עכשיו כדי לתת אפשרות לאותם עולים שהגיעו לכאן ללמוד עברית עכשיו. תודה רבה.
יעקב כץ
מי אחראי לכך? לפי סקר של "הארץ" 80% מאמינים באלוקים, למה לא 100%?
היו"ר אלכס מילר
בזה סיימנו. אני רוצה לברך את האולפנים ואת כל מי שעוסק במלאכה הלא פשוטה של לימודי השפה העברית לעולים ממדינות שונות מהעולם. אנחנו כמובן רוצים לברך את המורים והמורות הנמצאים בפרונט מול כל העולים למדינת ישראל, שזה דבר חשוב.

אנחנו מקבלים את העמדה של כל הגופים הרלוונטיים שמבחינתם גם אם יהיה שינוי תמשך הפעלת האולפנים כסדרה. זה דבר חשוב בסיכום הוועדה. עצם הדיון עצמו היה סביב הנושא הזה.

אני פונה לסוכנות היהודית, ראשית כמו שנאמר כאן, אתם חתומים על האמנה וכל צעד שהוא חד-צדדי מהווה בעיה מאוד רצינית בהפעלת הגופים בהם אתם שותפים וקשורים למערכת החינוך במדינת ישראל. אנחנו מבקשים מכם לא לעשות שום צעדים חד-צדדיים ללא הסכמה על הדברים שאתם חתומים על אמנה עם ממשלת ישראל.

אני פונה לראש הממשלה, כמו שהוא ידע לקבל ולברך על התכניות השונות ועל השינוי כזה או אחר באסטרטגיה של הסוכנות היהודית, להבהיר לנו שכל דבר שהסוכנות הייתה חלק במימונו, כלומר אם אתם מחליטים שאתם יוצאים מהמימון של העניין הזה הוא לוקח על עצמו אחריות למצוא את המקור התקציבי למימון הפרויקטים האלה.

אני כוועדת החינוך וחברי הכנסת, מעניין אותנו פחות מי מוציא מכיסו בין אם זה משרד החינוך, בין אם זה המשרד לקליטת העלייה או משרד ראש הממשלה, או הסוכנות היהודית. אנחנו צריכים לישון בשקט ולדעת שזה קיים וזה מה שקורה. אנחנו צריכים לישון בשקט שלפחות נדע ש פרויקט האולפנים מתקיים, יש הפעלת פרויקט "חפציבה" יש הפעלת פרויקט מינהל הסטודנטים. בזמנו אישרנו אותם כי הממשלה משתתפת בפרויקטים מתקציבה, אחרי שאישרנו אנחנו יודעים שזה פועל. כשיש צד שגורם לפרויקטים האלה להיסגר, דווקא המימון שלכם הוא מימון הרבה יותר קטן ביחס לכלל התקציב של הפרויקטים,וכתוצאה מהיציאה שלכם הפרויקטים האלה בסכנת סגירה, מבחינתנו זו בעיה ולכן אנחנו דורשים מכם שהנושאים האלה יעשו בהסכמה. אם ראש הממשלה לקח על עצמו אחריות ונותן לכם גיבוי בכל עניין שינוי סדרי העדיפויות, שגם ימצא את התקציב למימון הפעילות ממנה אתם יוצאים.
אני מבקש גם, שכל אותם התקציבים שיהיו בסופו של דבר למימון הפרויקטים מהם אתם יוצאים לא יהיו מתקציב השוטף שאושר למשרדים על ידי הכנסת, מהתקציב שבו לא היה דבר הקשור למצב החדש הזה. התקציב חייב לבוא כתקציב נוסף מאוצר המדינה שיממן את ההסכמות שיהיו בין הסוכנות היהודית לראש הממשלה.

בתאריך 14 במרץ, יום לפני הודעתכם על יציאתכם מהעניין הזה, נקיים כאן דיון מקיף. אני מבקש מכם להציג בפני וועדת החינוך את כל הנושא שקשור להשתתפות הסוכנות בפרויקטים חינוכיים שהם פרויקטים משותפים עם ממשלת ישראל. לקבל את האסטרטגיה שלכם להמשך שיתופי הפעולה באותם פרויקטים עם המדינה. בכך אולי נוכל לקבל קודם כל הבהרות בנוגע לעתידם של אותם הפרויקטים, נוכל גם לבוא ולתת כיוון כזה או אחר אם יהיו שינויים כדי שהפרויקטים ימשיכו לפעול.

בקשה אישית של היושב ראש ואני לא מכניס את זה לסיכום, אני ארצה לראות את כל הנתונים הקשורים להתנהלות הכלכלית של הסוכנות היהודית.
תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים