ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1001>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 11:40
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוברט אילטוב

יצחק וקנין

שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
השר גדעון סער - שר החינוך

דלית שטאובר - מנכ"לית משרד החינוך

יגאל צרפתי - סמנכ"ל מינהל הפיתוח, משרד החינוך

משה שגיא - סמנכ"ל משרד החינוך

אסף דטנר - מנהל אגף הבינוי ותקצוב, משרד החינוך

הרב יעקב אשר - ראש עיריית בני ברק, מרכז השלטון המקומי

רזיאל אחרק - סגן ראש עיריית ראש העין, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2012.
פנייה מספר 41 – בינוי גני ילדים לגילאי 3-4

אדוני השר, אני מקדם אותך בברכה. אמרתי לחברי הוועדה הבוקר שהגיעה פנייה ממשרד האוצר הכוללת את ההרשאה לבינוי של גני הילדים, כוללת את בניית הגדר בסיני, כוללת הגדלת תקציב הביטחון, כוללת שני קיצוצים רוחביים, כוללת סעיפי התאמות ואנחנו לא מסכימים לתהליך הזה כי סעיף התאמות הוא סעיף שצריך לבוא לדיון עם ועדת הכספים. הגענו להסכמות שיהיה בו גם את המים לשכבות חלשות, שיהיו בו גם ניצולי השואה, שיהיו בו מענקי איזון. לכן לא הייתי יכול להביא את ההעברה הזאת שהייתה העברה אחת, ואגב, גם משפטית אני לא בטוח שהיה אפשר להצביע על זה בהצבעה אחת מכיוון שסעיף ההתאמות הוא סעיף שמופיע בחוק.

לשמחתי הרבה בקשתי ממשרד האוצר, מאגף התקציבים, להפריד את זה – לא התקבלה עד שהגיע שר החינוך ושר החינוך יותר חזק מיושב ראש ועדת הכספים.
השר גדעון סער
אל תגזים. אני אתפתה להאמין בזה שאני כביכול יותר חזק ממך.
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי בשבוע שעבר מאגף התקציבים ואמרתי להם שיש דבר שאין עליו ויכוח וזה הנושא הזה של הרשאה להתחייב על גני הילדים ולכן ביקשתי שיפרידו אותו ולא להכניס את הנושא עם מתקן הכליאה בקציעות כי אין קשר בין הדברים. האמת היא שלא שהם לא הסכימו אלא לא נתנו לי תשובה עד שהגיע שר החינוך וכנראה שבעקבות הפנייה שלו הסכימו להפריד את זה. התקשר אלי סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ואמר לי שהוא הפריד בין הדברים.

את ההפרדה שמתי מיד על סדר היום כדי שחס וחלילה ועדת הכספים לא תואשם בכך שהיא כאילו מעכבת את הבנייה של גני הילדים.

אדוני השר, בבקשה.
השר גדעון סער
תודה רבה אדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
רק שתדע שהסיפור הזה רץ כאן מהבוקר מכיוון שהיום הוא יום השלטון המקומי. היו כאן ראשי רשויות שאמרו שהם לא יוכלו לבנות את הגנים מכיוון שלא יהיה להם את המצ'ינג.
השר גדעון סער
אלה טענות שנטענות לא רק ביום השלטון המקומי אלא הן נטענות כל ימות השנה. ברשותך, אני אתייחס גם לעניין הזה מכיוון שהעלית אותו.

קודם כל אני מדבר על העניין עצמו. אנחנו נמצאים חמישה שבועות אחרי החלטת הממשלה מה-8 בינואר על יישום פרק החינוך בוועדת טרכטנברג.
היו"ר משה גפני
לא. אל תגיד טרכטנברג.
יצחק וקנין
תבחר כל שם אחר.
השר גדעון סער
אני אציין עובדות ומה שלא מוצא חן בעיניכם, כאילו לא אמרתי.

ב-8 בינואר התקבלה החלטה והיא בחלקה התייחסה להיבט הבינוי. למה היבט הבינוי הוא קריטי ולמה ביקשתי בצוק העתים? יש לי שם עוד דברים. אני רוצה גם את הכסף לתנועות נוער, לצהרונים ולעוד דברים אבל אומר למה הדבר הזה הוא קריטי.

יש לנו 300 אלף ילדים בשכבות הגיל שלוש-ארבע, מתוכן קצת יותר ממאה אלף כבר מסובסדות היום ברשויות שנמצאות בצו או מכוח החלטות שר כאשר בדרך כלל אלה רשויות סוציו אקונומיות מאשכולות נמוכים או שנכללות בצווים לפי שיקום שכונות. יש עוד פלח גדול מאוד שיש להן מסגרות אבל הן לא מסובסדות אלא הן ייהנו בשנה הבאה. בוא נגיד שנקודת הפתיחה היא כזאת כשאנחנו יודעים ש-230-240 אלף מקרב הילדים, רק על בסיס הסבסוד, ייכנסו לנושא הזה של חינוך חינם.
השאלה היא מה עם היתרה. יש יתרה שהיא כשמונים אלף ילדים שלא ייהנו מהשירות חינם. קודם כל, החלטת הממשלה בדוח טרכטנברג דיברה על מהלך רק שנתי, על מהלך הדרגתי וברור שבעולם שאין בו קסמים אי אפשר תוך חצי שנה לתת מענה בהיקף הזה, אבל אנחנו רוצים לעשות את הכול וקודם כל לצמצם את הפער בין הביקוש לבין ההיצע ואני אומר איך אנחנו עושים את זה. להתחיל היכן שאנחנו יכולים והיכן שאושרו פרוגרמות בינוי באופן מיידי. אם שנת הלימודים מתחילה ב-27 באוגוסט השנה, יש לנו בדיוק שישה וחצי חודשים כבר לרוץ עם 500 גנים ציבוריים שניתן לבנות אותם באופן מיידי.

לכן אני אמרתי ליושב ראש שבמקרה הזה ובנסיבות האלה – וזה גם מה שאמרתי לאגף התקציבים – אני זקוק להרשאות באופן מיידי כדי לשחרר אותן לרשויות המקומיות המוכנות, לאלה שכבר מוכנות.

מאחר שהנושא עלה על ידי יושב ראש ועדת הכספים, אני בכל זאת מתייחס אליו בתמצית. הרשויות המקומיות, צריך להבין שעד היום התקציב שהן קיבלו לבינוי גני ילדים בגילאי שלוש-ארבע, הוא אפס. זאת אומרת, היו צריכות לבנות את גני הילדים לבד. מה שאנחנו עושים, אנחנו משחררים אותן ממרכיב מאוד גדול של עלות. נכון שלא כולן בנו, שלא כולן בנו בהיקף מלא או שלא כולן בנו את ההיצע הנדרש למלוא שכבת הגיל, אבל ככל שבנו, בנו מתקציבן ובמובן הזה החלטת הממשלה היא חשובה והיא מהווה הזדמנות גם עבור הרשויות המקומיות, לא רק בהיבט של הקלת הנטל על המשפחות הצעירות שזה בעצם היעד העיקרי אלא יש עוד הרבה השלכות אחרות גם לתעסוקה, גם לצמצום פערים אחרי כן בהישגים לימודיים וגם לדברים אחרים.

אנחנו גם הגענו להסכמה עם אגף התקציבים ועל פי ההסכמה אליה הגענו אנחנו נשפר את התקצוב פר גן ונעשה זאת פעמיים: פעם אחת באופן אחיד, וזה ייקרא תוספת טרכטנברג, תוספת אחידה לכל הרשויות.
יצחק וקנין
לצורך העניין נקרא לה תוספת אחידה.
השר גדעון סער
נקרא לה תוספת גפני.
היו"ר משה גפני
הכול סיפורי מעשיות. הוא השיג את זה בממשלה. טרכטנברג היה תירוץ. איך הוא מתגבר על הבעיות? הוא אומר טרכטנברג. זה הוא השיג.
השר גדעון סער
אני שמח שהממשלה אימצה את המלצות ועדת טרכטנברג.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מדברים כאן פוליטיקה.
השר גדעון סער
הנקודה השנייה. תוספת שנייה תהיה דיפרנציאלית לרשויות על פי שני מדדים: מרחק מהמרכז ואשכול סוציו אקונומי. בסופו של דבר גם החלשים יקבלו קצת יותר אבל כולם יקבלו יותר. לא שהם יקבלו יותר כי הם לא קיבלו קודם כלום.
פניה קירשנבאום
מה יקבלו יותר? הם לא צריכים לקבל את זה חינם?
השר גדעון סער
המשפחות צריכות לקבל חינם את הסבסוד. הרשויות המקומיות שאתה בונה להן גן ציבורי, לא קיבלו עד היום תקצוב לגילאי שלוש-ארבע אלא בנו את זה מתקציבן ועכשיו הן יקבלו יחידה יותר גבוהה ממה שמקבלים לצורך העניין על גני חובה, גילאי חמש. הם יקבלו יותר והיותר יהיה יותר לכולם אבל יהיה גם מרכיב דיפרנציאלי למעלה. בסך הכול הדבר הזה הוא מאוד מאוד טוב לרשויות המקומיות. היו לי על זה שיחות גם עם מרכז השלטון המקומי, גם עם יושב ראש ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי ונתתי להם את התמונה. אני חושב שבסך הכול מה שחשוב כרגע, אדוני היושב ראש, זה באמת לצאת לדרך.

אני יכול לומר שכל הרשויות הגישו תוכניות למעט כאלה שלא צריכות תוספות בינוי וכאן מדובר במספר זעום חד ספרתי, אומרים לי כאן שמונה רשויות, ומתוכן כבר יש לנו מצב שאנחנו יכולים להתחיל לבנות כמה מאות גנים. אנחנו רוצים להתחיל לבנות כך שיהיו מוכנים לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"ג.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חברת הכנסת פניה קירשנבאום.
פניה קירשנבאום
כבוד השר, יש לי אליך מספר שאלות. אנחנו יודעים שבניית גן אורכת במקרה הטוב שנה.
דלית שטאובר
לא.
פניה קירשנבאום
את תבני את זה בארבעה חודשים?
השר גדעון סער
את לא מצפה מהמנכ"לית לבנות.
פניה קירשנבאום
אני לא מצפה, אבל כשאני אומרת, היא מנידה בראשה.
השר גדעון סער
את רוצה שהמנכ"לית תעזוב את כל עיסוקיה ותלך למלאכת הבינוי?
פניה קירשנבאום
לא, אני לא רוצה שהיא תעזוב את כל עיסוקיה. באמת אין לי שום כוונה אבל אני אומרת שמניסיון – ואני באה מהשלטון המקומי – אני יודעת שבחיים לא הצלחנו לבנות גן בארבעה חודשים. אני לא רואה איך הפתרון הזה יהיה מוכן בראשית שנת הלימודים.
השר גדעון סער
למה הגעת לארבעה חודשים? אנחנו בפברואר.
פניה קירשנבאום
אפילו חצי שנה.
ציון פיניאן
אפשר לבנות.
פניה קירשנבאום
אני לא מאמינה.
יצחק וקנין
אפשר לבנות.
פניה קירשנבאום
אנחנו בונים את המבנה עצמו לפי הדרישה הדמוגרפית. נכון שיש שכונה עם הרבה ילדים אבל אחר כך האופי של השכונה משתנה ובעוד עשר שנים נוצר שם פיל לבן שעומד במקום כשבעצם כבר אין צורך בגן ילדים.

אני אומר לך למה אני מובילה. יש לנו רשת של גנים פרטיים שהם יישארו מובטלים לגמרי כשמצד שני אנחנו בונים גני ילדים, משקיעים כסף במבנה ואפשר היה לחסוך את הכסף הזה ולתת מערך הטבות לגנים פרטיים או שנעשה זאת בדרכים אחרות כמו זיכויי מס. נכון לעכשיו יש אנרכיה ברישום ואני בטוחה שאתה מודע לזה כי כולם נרשמים ואף אחד לא יודע איך הוא יקבל את ההטבה. האמת שגם אני לא יודעת באיזה אזורים יקבלו הטבה, באיזה גובה תהיה ההטבה, ועכשיו נלך ונבנה גני ילדים. במקום ז בואו נפנה את הכסף הזה להטבות, נבנה מסלול הטבה, נשמור על המערך של הגנים הפרטיים ולא נפגע באוכלוסייה שמתפרנסת, לא ניצור עוד שכבה של גננות פרטיות שיישארו בלי עבודה ואולי כך נמצא פתרון.
היו"ר משה גפני
תודה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?
רזיאל אחרק
אני רוצה לחזק את מה שאמרה חברת הכנסת פניה קירשנבאום כי דמוגרפית קודם כל צריך למצוא את המקומות שאפשר לבנות את גני הילדים כדי שיתאימו. יכול להיות שתבני גן שהמרחק מהאוכלוסייה שצריכה אותו הוא גדול. אולי צריך להוציא רישיון זמני לתקופת שנה כדי לא ליצור איזשהו כאוס בו כולם נרשמים לכל המקומות והולכים לגייס גננות. הכול לחוץ וזה גם יעלה לנו הרבה מאוד כסף כי אחר כך צריך לעשות מקצה שיפורים. אולי להוציא רישיון זמני לשנה לגנים הפרטיים שקיימים כיום והם כבר היום קולטים את הילדים האלה מגיל שלוש ובמשך השנה הזאת להקים תשתית. יהיו התנגדויות לבניית גני הילדים, איפה הם ייבנו, האם יהיו קרובים לבתי ספר יסודיים, אזורי רישום וכולי. כל הדברים האלה ייצרו בעיות בשלב כלשהו. אולי צריך לתת רישיון זמני לגנים הפרטיים ובמשך השנה הזאת לעשות עבודה טובה ומקצועית.
יצחק וקנין
אני מבולבל לגמרי.
השר גדעון סער
זאת פרנסה לגנים הפרטיים.
יצחק וקנין
בשבוע שעבר סיירתי באשדוד. כנראה אני צריך לקחת אותו אתי לשם כדי לראות איפה לומדים, את הקרוואנים והמבנים מפלסטיק בהם לומדים. על מה אתה מדבר?
פניה קירשנבאום
אלה לא גני ילדים פרטיים.
יצחק וקנין
יש חוסר משווע.
השר גדעון סער
יש מחסור בגני ילדים.
ציון פיניאן
יש מלחמה נגד הגנים הפרטיים בגלל התשלומים.
השר גדעון סער
אני יכול לענות?
היו"ר משה גפני
לא, עוד לא.
קריאה
אין כאן דמוקרטיה. יש כאן סדר.
היו"ר משה גפני
נכון.
ציון פיניאן
כמה פעמים דיברנו והעלינו את הנושא הזה של הגנים הפרטיים והמחירים הגבוהים בהם. גם אני כסגן ראש עיריית טבריה במשך עשרים שנים, חיכיתי ליום הזה ועכשיו כשזה בא אומרים שזה לא טוב, זה הורס וכולי.
פניה קירשנבאום
לא, אף אחד לא אמר שזה הורס.
ציון פיניאן
נכון, סליחה. אני אומר שהנושא של הגנים הפרטיים, הגיע הזמן להפסיק אותו. אם זה בטבריה, בשכונה ד' המחיר הוא אלפיים שקלים ובעיר המחיר הוא 3,000 שקלים. הגיע הזמן לסגור את הנושא של הגנים הפרטיים. יש חינוך ממלכתי חובה וההליכה לגנים הפרטיים לא תהיה. ברוך השם הגענו למצב הזה ולכן אני מציע לברך שהחיינו.
רזיאל אחרק
ההחלטה היא משנת 1984.
ציון פיניאן
אתה רוצה עוד שנתיים?
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אין דיאלוג.
ציון פיניאן
בנושא של בינוי. במשך שבעה חודשים מקימים גן כי מדובר בקובייה.
היו"ר משה גפני
אדוני השר, לפני שאתה משיב. מכיוון שאתה שר בכיר בממשלה, אני לא חושב שצריך לומר את זה כאן כל הזמן ואני אומר לך גם מדוע. אני מאוד מברך על ההחלטה הזאת ואני חושב שזאת החלטה נכונה. אני חושב שהיה כבר חוק בכנסת שפשוט לא יישמו אותו ואני שמח שאתה דחפת לכיוון הזה שיהיה חינוך חינם מגיל שלוש-ארבע, יבנו גני ילדים ויבנו מהר. יספיקו או לא יספיקו, יותר טוב לעשות מאשר לא לעשות ולומר אם יספיקו או לא יספיקו. לא נספיק, לא נספיק, אבל בן אדם צריך לעשות את מה שמוטל עליו. מבחינתי לגבי העניין הזה אין ויכוח. אני לא מבין רק את ההתנהלות הזאת. הרי אנחנו משטר דמוקרטי, יש ממשלה שנבחרה, יש כנסת שנבחרה, עם כל הכבוד למה צריך להשתמש בשמות אחרים? אתם מחפשים תירוצים? הממשלה החליטה ליישם בתקופת היותך שר החינוך את החוק שהתקבל כאן ב-1984. נקודה. אני חוזר ואומר, הממשלה בתקופת היותך שר החינוך החליטה ליישם כאן את החוק שהתקבל ב-1984. לא צריך ללכת למקומות שלא נבחרו על ידי הציבור, שהוקמו ודנו רק בגלל שחיפשו תירוצים. ראש הממשלה חיפש תירוץ, אתה חיפשת תירוץ, אנחנו חיפשנו תירוץ, אני לא חי כאן בשביל תירוצים. הנושא הוא טוב או לא טוב, הממשלה קיבלה החלטה נכונה או לא נכונה, למה אתה מסתתר מאחורי שמות אחרים? מה זה הדבר הזה?
פניה קירשנבאום
ההחלטה היא נכונה. הלוואי שהיה חינוך חינם עד שעה 4:00 והלוואי שהוא היה בכל הישובים ולכל האוכלוסייה.
היו"ר משה גפני
נכון. אני מסכים.
פניה קירשנבאום
אנחנו בעד זה. אף אחד לא אמר שאנחנו נגד. צריך לעשות פיקוח וצריך להוריד מחירים בגנים הפרטיים ואנחנו בעד זה. אני רק אומרת שצריך לשקול.
היו"ר משה גפני
הערתך נרשמה. אני מברך על הדבר הזה וחושב שהוא חיובי. אם זה יוכל להיעשות בחלק מהמקומות עד תחילת שנת הלימודים, מצוין. יש מקומות שזה לא יתאפשר עד תחילת שנת הלימודים ואנחנו יודעים שיש מקומות שם זה לא יתאפשר אבל בן אדם צריך לעשות את מה שמוטל עליו. הוא חייב לעשות את זה. אני רק הערתי את ההערה הזאת שאני לא מבין מה אלה המלים המכובסות האלה שאנחנו מיישמים את פרק החינוך בדוח טרכטנברג. תודה רבה. אתם לא נבחרתם על ידי הציבור. אם הוא לא היה אומר לכם, לא הייתם יודעים שצריך לעשות את זה.

אדוני השר, תשיב בבקשה. אם אתה יכול להשיב קודם על טרכטנברג, זה יהיה מאוד מעניין.
השר גדעון סער
אני אשתדל להשיב לנקודות שעלו. קודם כל, צריך להתחיל במה שאנחנו מבקשים. האם יש לי ערובה למה שאומרת חברת הכנסת קירשנבאום? אומרים לי אנשי המקצוע שזה אפשרי. כפי שאמרת, אם לא נתחיל – לא נדע. מאחר שהחלטת הממשלה מדברת על מהלך רב שנתי, ממילא הגנים האלה ייבנו ולכן עדיף לעשות את המאמץ שמה שכבר מאושר בפרוגרמה, ייבנה בתחילת תשע"ג כי יש צורך גדול בשטח.
היכן שצריך או לא צריך, עם כל הכבוד כאן לכל המומחים שיש – ויש כאן הרבה מומחים – יש תהליך מסודר של הכרה בצורך במשרד החינוך ויודעים היכן יש הכרה בצורך לעניין בית ספר והיכן יש הכרה בצורך לעניין גן, על פי השינויים הדמוגרפיים ועל פי זה מתקבלות ההחלטות.

הסוגיה של גנים פרטיים היא לא באמת קשורה לזה. הסוגיה היא סוגיה כבדה, היא סוגיה חשובה, היא סוגיה שאנחנו דנים בה בהרבה מאוד ישיבות, אבל היא לא קשורה לסוגיית הבינוי.

הכנסת החליטה שיהיה חינוך חובה חינם. אם אנחנו הולכים לחינוך חובה חינם ותוך שלוש שנים לכולם יהיה חינם, אז ישאלו מה עם הגנים הפרטיים. האם המטרה שלנו היא הרווח של הגנים הפרטיים או המטרה שלנו היא לתת את השירות לאזרח?

אני רוצה גם לומר היום שכל גן פרטי, יש לו כמה אפשרויות. ראשית, הוא יכול להמשיך לפעול כגן פרטי. אם יהיה פחות ביקוש, יהיה.
פניה קירשנבאום
למה שהילדים שם לא יקבלו את ההטבות?
השר גדעון סער
גן פרטי וגם סבסוד, זה פטנט באמת יפה. אני הרי לא יכול לאכוף את זה שהוא לא ימשיך לגבות ולהרוויח מצד שני במקביל לקבלת הסבסוד. אני יכול לסבסד בלי שהמחיר אפילו ירד אבל השאלה מה המדינה צריכה לסבסד באופן אמיתי. יש כאן שאלות מאוד מאוד כבדות שנוגעות לעניין הזה. אני לא מבטל את מה שאת אומרת אבל אני אומר שיש כאן דברים מאוד לא פשוטים. אנחנו גם מאפשרים לגננות שרוצות ליהנות מהסבסוד ללכת למסלול שהן לא הופכות לציבוריות אלא הן מתאגדות בעמותה או בחברה ואפשר להעביר את הכסף פר ילד. יש להן מסלול כזה, פרסמנו מודעות, התקיים דיאלוג והמנכ"לית נפגשה עם הגננות הפרטיות והציגה את זה בפניהן. אם רוצים ליצור מצב שבו המדינה תסבסד גנים שהם פר אקסלנס גנים פרטיים, זה ממילא לא יעמוד לנוכח החוק שהכנסת חוקקה.
היו"ר משה גפני
יש ישובים בהם אין מקום לבנות. נמצא כאן ראש עיריית בני ברק ולו אין מקומות לבנות. האם הוא יוכל לשכור?
השר גדעון סער
יהיה צורך למצוא פתרונות.
היו"ר משה גפני
אם אתה לא רוצה להשיב כאן, אל תשיב. אין לו פתרון. נכון יעקב? למה אתה מצטנע? אתה ראש עיריית בני ברק עם 171 אלף תושבים.
השר גדעון סער
אדוני יושב ראש הוועדה, נמצא כאן סמנכ"ל פיתוח, יגאל צרפתי, והוא ישב עם ראש עיריית בני ברק לגבי פתרונות והם יראו איך הם יכולים להתקדם.

אני רוצה לומר שלא כל הפתרונות הם בינוי. יש הסבה של גנים שנבנו בעבר כגני ילדים ובינתיים משמשים לייעודים אחרים.
היו"ר משה גפני
נכון.
השר גדעון סער
יש בתי ספר ריקים או ריקים למחצה. אי אפשר להכניס בהם גני ילדים? צריך להיות קצת יצירתיים. עם כל הכבוד, זאת אחריות כבדה מאוד כל העניין הזה וזאת אחריות כבדה מאוד גם על הרשות המקומית .

אכן לא הכול צריך לבנות, אני מקבל את ההערה הזאת אבל אין ספק שאם באים ומוסיפים כל כך הרבה ילדים לחינוך חינם, צריך לבנות גם הרבה. תאמינו לי שמה שאנחנו נתחיל עכשיו, זה חלק קטן מהצורך.

לכן אדוני היושב ראש, יש כאן הרבה מאוד שאלות. אתה יודע איך זה במדינת ישראל. פעם למדתי ממישהו שעבדתי אתו שהיה ראש ממשלה – ולמען הסר ספק, זה לא ראש הממשלה הנוכחי – שאמר לי שבמדינת ישראל תמיד כאשר מגיעים להחלטות, יש שני מחנות. יש את מה שהוא קרא הבכי והנהי, כל אלה שעד עכשיו הסבירו למה צריך לעשות משהו ועכשיו הם מתחילים להסביר - אני לא רואה שיש בעיות? אני לא רואה שהבעיות קשות? - למה בעצם לא. עד לפני רגע זה היה בקונצנזוס אבל עכשיו מתחילים למצוא את הבעיות. יש כאלה שהם נושאים באחריות ובשותפות. אני חייב לומר שבסך הכול השלטון המקומי כך עובד והוא אתנו בתוך המהלך. קיבלנו בקשות וכל הרשויות רצות עם הספקות, עם הבעיות, עם זה שגם האזרחים מצפים מהרשויות המקומיות וכל אחד יודע - והנה, אני גם אומר את זה כאן עוד פעם – שלא יהיה מאה אחוזים פתרון בשנת הלימודים תשע"ג. לעשרות אלפי תלמידים לא יהיה פתרון אבל לרוב המכריע של התלמידים כן יהיה פתרון והם יקבלו מענה שהוא חינוך חינם.
במה שאנחנו נתרכז בחודשים הקרובים זה בצמצום הפער בין הביקוש לבין ההיצע בדרכים שונים כאשר בינוי הוא אחת מהן ועל כן אני אודה לוועדה אם תסייע לנו כי הדבר הזה הוא ללא ספק הכרחי. אם הוא היה מתעכב ואם לא היה יושב ראש נמרץ לוועדת הכספים, באמת הוא היה מגיע למקומות שזה בלתי אפשרי.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להרחיב לגבי היושב ראש?
השר גדעון סער
אתה מקבל פנייה ביום ראשון בערב וביום שני אתה מעמיד אותה על סדר היום.
היו"ר משה גפני
לא ביום ראשון בערב אלא ביום שני בבוקר.
השר גדעון סער
אני מודה לך כי אתה מאפשר לנו, ובעיקר לרשויות המקומיות שמוכנות למהלך, להתחיל לבנות.
היו"ר משה גפני
אני לא אבקש ממך עכשיו להרחיב לגבי היושב ראש כי זה יכול להפריע לי בפריימריס.
השר גדעון סער
אני מוכן לעשות את זה בכל פורום. לך אין פריימריס.
היו"ר משה גפני
פניה, זה בסדר? בסדר.
רוברט אילטוב
אנחנו לא יכולים להגיד לגדעון לא.
פניה קירשנבאום
אני עדיין חושבת שניתן היה, על פי הדוח של הגננות, להשתתף גם בגנים פרטיים. בפיקוח נכון ובהשתתפות אפשר היה להביא למחירים נכונים גם בגנים הציבוריים. אין דרך מלך אחת אלא כנראה יש כמה דרכים וצריך לבדוק את כולן כדי שלא נעשה טעויות.
השר גדעון סער
יש לי בקשה ואני אומר אותה בלי שהתייעצתי עם המנכ"לית. תיפגשי עם המנכ"לית והיא תציג לך את התמונה מכל הצדדים. היא גם תשמע את עמדתך והיא גם תציג לך את הדילמות בפניהן אנחנו עומדים.
היו"ר משה גפני
מכיוון ששר החינוך הוא לא בעל הבית בוועדה אלא אני בעל הבית בוועדה, אני רציתי להציע לך את מה שהוא הציע.
היו"ר משה גפני
לך יש לי קושי להתנגד אבל לו אני יכולה להתנגד למרות שהוא שר החינוך.
היו"ר משה גפני
אני הולך לומר לך את מה שאמרתי גם לראש עיריית בני ברק. אני אומר לך שמשרד החינוך, עם כל הכבוד לשר וכל הכבוד למנכ"לית, צריך להיכנס עכשיו להתמודדות קודם כל טכנית מאוד קשה, להתמודד עם החלטת הממשלה שהולכת לעשות מהפכה במערכת החינוך. אני מציע שתיפגשי עם המנכ"לית. אני מציע לראש העיר בני ברק את אותה הצעה.
השר גדעון סער
ראש העיר בני ברק ישב עם סמנכ"ל פיתוח, יגאל צרפתי.
דלית שטאובר
אנחנו נעזור לו.
היו"ר משה גפני
לפני כניסתך לתפקיד, נפגשנו. יש שם בעיה. הוא לא יכול לבנות.
דלית שטאובר
נכון. יש לו בעיית שטחים. אני מכירה אותה היטב. אנחנו נסייע לו.
רזיאל אחרק
כבוד היושב ראש, אפשר שאלה? כבוד השר אמר שיהיו ילדים שכנראה לא ייהנו מההטבה הזאת.
השר גדעון סער
בשנת הלימודים תשע"ג. לא כנראה אלא בוודאות עשרות אלפי ילדים.
רזיאל אחרק
השאלה הנשאלת היא מי יממן להם את ההפרש בין חינוך חובה לבין זה שהם נרשמים לגן פרטי? מחר יהיה בג"ץ.
השר גדעון סער
לא יהיה בג"ץ. אני לא רוצה לענות.
היו"ר משה גפני
אתה לא קיבלת רשות לענות. אדוני סגן ראש העיר, הערתך נרשמה.
השר גדעון סער
שקודם כל יעשה שיעורי בית.
היו"ר משה גפני
גדעון, אני הולך להגיד. יהללך זר ולא פיך. מהיכרותי את משרד החינוך, אתם תפנו ברגע שיהיו בעיות מהסוג הזה. נניח שתהיה רשות מקומית מסוימת שאין בה פתרון, אתם תפנו למשרד החינוך ובמשרד יימצא פתרון.
השר גדעון סער
אני בכל זאת רוצה לענות. החלטת הממשלה קבעה שיהיו קריטריונים שוויוניים ואחידים למקרה של פער בין ביקוש להיצע. הקריטריונים הרלוונטיים הם משני סוגים: גילאים וסוציו אקונומי. זאת אומרת, רשות מקומית שנגיד יהיו לה – דמיוני אני אומר – מאה פתרונות ו-120 ילדים, ייקחו את הגילאים הקטנים וייקחו קריטריון. אין מהפכה ביום אחד. בשנת הלימודים תשע"ד יהיו יותר מענים מאשר בשנת הלימודים תשע"ג.
סליחה על חוסר הסובלנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 41 – פה אחד

הפנייה אושרה

תודה רבה. אדוני השר, אני מודה לך. אני מודה למנכ"לית.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:05>

קוד המקור של הנתונים