ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/02/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
14/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1007>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ב (14 בפברואר 2012), שעה 14:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
חיים כץ

ציון פיניאן
מוזמנים
>
צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2012.
פנייה מספר 42 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב שמונים מיליון שקלים בהרשאה להתחייב בהתאם להחלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל מספר 1223. ההחלטה מתקצבת בניית מוסדות ציבור בגבייה בעת שיווק קרקע.
היו"ר משה גפני
כתוב כאן מודיעין.
צחי דוד
זה בגג הפנייה. מבחינת שינויים פנימיים, אנחנו עושים כמה תיקונים בהתאם לתוכנית העבודה של המשרד.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים שבעים מיליון שקלים מחריש?
צחי דוד
אני אסביר את הכול.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שאני אאשר את זה?
צחי דוד
ודאי. אני אסביר.
היו"ר משה גפני
אתה מוריד שבעים מיליון שקלים מחריש.
צחי דוד
מדובר בהרשאה להתחייב. אני בסך הכול מממש הבטחה שלי אליך מסוף שנה שעברה. אני מזכיר לך שלקחנו כסף מנצרת עלית היות והמשרד לא התקדם שם בקצב הבנייה אבל המשרד בשל להתקדם. אנחנו מוסיפים שלושים מיליון שקלים לנצרת עלית. אנחנו מתקצבים שלושים מיליון שקלים לפיתוח בנצרת עלית בהרשאה להתחייב, עשרים מיליון שקלים במודיעין כי שם כרגע יש חוזים שממתינים להיחתם.
היו"ר משה גפני
אתם לוקחים כסף מההתנתקות.
צחי דוד
מחריש ומההתנתקות. היקף ההרשאה להתחייב בלבד כי זה עדיין לא דרוש. גם תוקצב בחריש בהיקפים גדולים. חריש טרם סיימה תכנון והיא תוקצבה בבסיס התקציב בסכומים מאוד מאוד משמעותיים. לא יהיו שיווקים בפיתוח בהיקף כזה במהלך השנה כך שכרגע אנחנו מסיטים משם הרשאה להתחייב ואם יהיה צורך, נמצא הרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
אתה מבין מה אתה אומר עכשיו?
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
למזלי אין כאן אף עיתונאי חרדי. במשך השנה הזאת לא יהיו שיווקים בחריש.
צחי דוד
לא אמרתי.
היו"ר משה גפני
זה מה שאמרת.
צחי דוד
לא. אני אחזור על הדברים. החלק שמוסט כרגע מחריש הוא חלק קטן ממה שתוקצב עבור חריש. חריש זה פרויקט ענק של מעל חצי מיליארד שקלים והוא מתוקצב. מה שאנחנו עושים כרגע, זה בגלל שכרגע הכסף שם יותר איטי ובמקומות אחרים הוא יותר מהיר. חריש טרם סיימה את כל אישורי התב"ע ולא הכול שווק שם.
היו"ר משה גפני
יש בקשה לדיון מהיר של חבר הכנסת זאב אלקין ואחרים שאושרה בנשיאות הכנסת לדון על אי ביצוע הנושא של ההתנתקות. הוא טוען שבחוק שהעברנו כאן בוועדת הכספים לגבי הנושא של ההתנתקות, חלק לא מיושם. הוא מבקש ממני כל הזמן להביא את זה לדיון. אתה עכשיו רוצה שנוריד כסף מההתנתקות?
צחי דוד
לא מדובר על דברים שקשורים לחוק ההתנתקות. זה פיתוח משק סגור.
היו"ר משה גפני
לא צריך את הכסף הזה?
צחי דוד
זאת הרשאה להתחייב. תוכנית העבודה תמיד מתוקצבת במלואה אבל כרגע לא הוגשה תוכנית עבודה במזרח לכיש. העבודות נמשכות שם על סמך התחייבויות של שנים קודמות. קצב העבודה הוא גבוה ואין קשר בין זה לבין החוק. זה משק סגור. מזרח לכיש זאת גם בנייה עתידית וחלק מהכסף מיועד לא רק למתנתקים. אין קשר בין הדברים.
היו"ר משה גפני
ציון, בסדר?
ציון פיניאן
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 42 – פה אחד

הפנייה אושרה
הפנייה אושרה. תודה רבה. הישיבה של מליאת הכספים נעולה. אני מעביר את ניהול הישיבה ליושב ראש ועדת המשנה לפנסיה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:10>

קוד המקור של הנתונים