ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 50), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1003>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 12:50
סדר היום
<הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48) (תעודות התחייבות), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני- היו"ר

ש חרמש
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48) (תעודות התחייבות), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
על סדר היום, הקמת ועדת משנה להצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48) (תעודות התחייבות). כל מי שירצה, יוכל לבוא ולהשתתף בוועדה.

גם בוועדת המשנה לפנסיה בראשות חבר הכנסת חיים כץ, החברים בה יהיו כל חברי הוועדה. מחר מתחילים את הדיון בנושא של דמי הניהול, נושא שיהיה מאוד מעניין את החברים. כל חברי הוועדה חברים בוועדה הזאת.

לא צריך הצבעה על זה. זאת ועדת משנה.
שי חרמש
צריך הצבעה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הקמת ועדת משנה עם התיקון של הוועדה של חיים כץ.

הצבעה

בעד אישור הקמת ועדת משנה – פה אחד

הוחלט על הקמת ועדת משנה
תודה רבה. הקמת ועדת המשנה אושרה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55>

קוד המקור של הנתונים