ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1000>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 10:50
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 187) (נקודות זיכוי למסיים תואר אקדמי בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוברט אילטוב

יצחק וקנין

שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
מוזמנים
>
ליאת גרבר - רשות המסים, משרד האוצר

ברוך משולם - עוזר ראשי ליועצת המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד ספי זינגר - משרד המשפטים

דור פישר - עוזר היועץ המשפטי פרט, פרקליטות צבאית ראשית, משרד הביטחון
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 187) (נקודות זיכוי למסיים תואר אקדמי בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות), התשע"א-2011>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 187) (נקודות זיכוי למסיים תואר אקדמי בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות), התשע"ב-2012, של חברת הכנסת ליה שמטוב. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
ליה שמטוב
תודה רבה לוועדה על שהגענו ליום הזה. החוק חל על מי שסיים את התואר הראשון וכשהוא מתחיל לעבוד, הוא יכול להתחיל לקבל את הנקודה הנוספת על יחידות הזיכוי שמגיעות לו. הצעת החוק באה כי רציתי לתקן עיוות לגבי אלה שסיימו את התואר אבל כדי לעבוד במקצוע הם צריכים לעבור תקופת התמחות כמו עורכי דין, רופאים, יועצי מס, רואי חשבון וכולי.

אם ההצעה תעבור, כל אלה שמסיימים את הלימודים במקצועות האלה יכולים לקבל נקודת זיכוי נוספת אחרי תקופת ההתמחות כאשר הם יתחילו לעבוד במקצועם וישתכרו שכר שיאפשר להוריד את המס. בתקופת ההתמחות מקבלים משכורת מינימום ולכן חל העיוות עליו אנחנו מדברים עכשיו.
היו"ר משה גפני
לממשלה יש הערות?
ליאת גרבר
האמת היא שנעשה אתנו תיאום אבל משרד המשפטים מעלה בעיה בנוסח שעבר בקריאה הראשונה לפיו יתכן שרואי החשבון לא ייכנסו ואנחנו בוודאי רוצים שזה לא יקרה.
ליה שמטוב
למה הם לא ייכנסו?
ליאת גרבר
הנוסח נעשה בתיאום עם רשות המסים ומשרד המשפטים, אבל משרד המשפטים העלה איזושהי בעיה שאולי נוצרה בנוסח שעבר קריאה ראשונה כאשר לפי הנוסח כרגע אולי רואי החשבון לא ייכנסו כי כתוב שהתואר נדרש לשם ההתמחות. במקרה של רואי החשבון הם לא צריכים את התואר כדי להתחיל את ההתמחות. אנחנו ר וצים לעשות תיקון בנוסח כדי שגם הם ייכנסו. זה ההערה היחידה שיש לנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. למישהו יש התנגדות לכך?
ליאת גרבר
לא. אני רק מעלה את זה לפרוטוקול כדי שבנוסח נוכל להכניס זאת.
שלומית ארליך
אנחנו מתכוונים לנוסח שמגדיר תואר אקדמי ובעצם אומר שתואר אקדמי ראשון או שני שהשלמתו היא תנאי להתמחות, כיוון שרואי החשבון יכולים לעשות בחינה מקצועית ואז להתחיל את ההתמחות בלי לסיים תואר, אנחנו נעשה איזושהי התאמת נוסח שתאפשר גם את כניסתם לגדר החוק. רק מי שעשה תואר ראשון בראיית חשבון או חשבונאות ואחר כך התמחות, יחול לגביו החוק.
ליאת גרבר
נכון. אבל צריך לנסח את זה כך שהתואר לא נדרש לשם התמחות.
שלומית ארליך
נכון. לגבי מי שעשה את הבחינות המקצועיות ולאחר מכן עשה התמחות, הוא לא יהיה זכאי?
ליאת גרבר
אם אין לו תואר, הוא לא נכנס לגדר הסעיף.
היו"ר משה גפני
נציגי הצבא, בבקשה.
דור פישר
משרד הביטחון מברך על התיקון של העיוות הזה אבל צריך להדגיש עיוות נוסף שקיים והוא הרבה יותר משמעותי שלפי דעתנו גם אותו צריך לתקן בהצעת החוק.

מסלול העתודה ואזרחים שמתגייסים לשירות חובה אחרי תואר, כלל לא נהנים מהטבת המס הזאת על פי דין כי הם לא יכולים להשתכר משכורת. זה לא שהמשכורת שהם מרוויחים בזמן ההתמחות היא מינימום אלא על פי דין הם מחויבים בשירות חובה ומקבלים רק דמי קיום ולא יכולים ליהנות מהטבת המס הזאת.

לכן הצעת החוק הזאת מתקנת ונותנת איזשהו פיצוי ומעניקה להם את הזכות בחלק מהתקופה אבל לא מצליחה לתקן את העיוות שקיים לגבי אלף עתודאים בשנה. לכן לדעתנו צריך לתקן את כל המצב לגבי העתודאים ולאפשר להם לדחות את זה לרגע בו הם יכולים להשתכר בתקופת שירות הקבע שלהם. לדחות את זה משירות החובה לשירות הקבע כי העיוות שמתקנים כאן הוא רק לגבי אוכלוסייה מאוד מצומצמת שמהווה חלק מאוד קטן בשירות החובה. הרציונאל של הצעת החוק מדבר גם על אוכלוסיית העתודאים ואפילו יותר חזק לגבי אוכלוסיית העתודאים כי אוכלוסיית העתודאים על פי דין אינה יכולה ליהנות מכך.
היו"ר משה גפני
הבנתי. רשות המסים.
ליאת גרבר
שואלים אותי כאן אם ברגע שאתם מסיימים את התואר אתם הופכים לקצינים ואז מקבלים משכורת.
דור פישר
אז אנחנו מקבלים דמי קיום. בזמן הלימודים לתואר אנחנו דוחים את שירות החובה שלנו ואז מתחילים את שירות החובה.
ליאת גרבר
ומה קורה בתקופת ההתמחות?
דור פישר
בשירות חובה, אבל זה רק לגבי משפטנים כאשר בנוסף להם יש מהנדסים ועוד מקצועות רבים אחרים.
ליאת גרבר
זה רלוונטי לא רק לגבי ההתמחות. הרי כל תואר שמסיימים העתודאים, למעשה הם לא יכולים לנצל את נקודות הזיכוי בלי קשר להתמחות, בעוד הצעת החוק הזאת התמקדה ספציפית במקצועות שיש בהם התמחות ורצתה לפתור איזשהו עיוות שנוצר בין התואר לבין ההתמחות. אנחנו הסכמנו לכך כיוון שאנחנו רואים את ההתמחות כחלק בלתי נפרד מהתואר.
היו"ר משה גפני
אתם לא מקבלים את מה שהוא אומר.
ליאת גרבר
לא. אנחנו לא מקבלים. למעשה זה סוכם עם משרד המשפטים ועם המציעה.
היו"ר משה גפני
ליה, מה את אומרת?
ליה שמטוב
ההערה שנאמרה היא במקום אבל אני סיכמתי על כך. נגיש עוד הצעת חוק.
היו"ר משה גפני
אני מציע לך שתתקשר עם חברת הכנסת ליה שמטוב שתניח הצעת חוק שתטפל בעניין שלכם. אני מבטיח לקדם את זה. אני מקווה שרשות המסים לא תתנגד כי אז נצטרך 51 חברי כנסת כי אז זה כאילו הממשלה מתנגדת.
רוברט אילטוב
נקדם את זה גם אם נצטרך 51 חברי כנסת.
היו"ר משה גפני
בינתיים כולנו היינו אמיצים עד לרגע זה. בסדר. יכול להיות שנגיע לזה.
שי חרמש
גם אם זה כרוך בהפלת ממשלה, אנחנו נעביר את זה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, מה האלטרנטיבה שאתה מציע? הסכמנו להפיל את הממשלה. מה האלטרנטיבה?
שי חרמש
נדבר לקראת ה-27 במרץ. עובדים על זה.
היו"ר משה גפני
בינתיים תהיו בהקפאה. נחכה למה שיהיה במרץ.
שלומית ארליך
עוד הערה אחת לעניין התחילה והתחולה שהיום לא קבועה. מה אתם מתכוונים לעשות?
ליאת גרבר
כתחילה אנחנו מציעים את ה-1 בינואר 2012 על מנת שיוכלו ליהנות במהלך כל שנת המס.
שלומית ארליך
והתחולה? אם מישהו התחיל את ההתמחות שלו?
ליאת גרבר
למעשה החקיקה דורשת כאן שני תנאים. היא דורשת שההתמחות תהיה צמודה לתואר ולכן מי שהתחיל התמחות, אני לא יודעת אם הוא באמת עמד בתנאי הזה שהוא צמוד לתואר. הוא צריך למעשה לעמוד בתנאי שההתמחות היא צמודה לתואר, ולכן מי שכבר התחיל התמחות, אני צריכה להתחיל לבדוק אחורה.
שלומית ארליך
איך אתם עושים לגבי היתר?
ליאת גרבר
לגבי היתר, תהיה להם אופציית בחירה. כאן אין בחירה בכלל כיוון שהוא כבר סיים את הלימודים והוא התחיל את ההתמחות. אין לו בכלל בחירה. יכול להיות שהוא כבר ניצל את הנקודה. אני צריכה להתחיל לבדוק אם הוא ניצל את הנקודה ומתי הוא סיים את התואר ואם זה צמוד להתמחות. לכן הצענו שזה יחול על מי שסיים תואר ראשון וטרם החל את ההתמחות שלו.
היו"ר משה גפני
למה אתם לא גמישים קצת?
ליאת גרבר
מבחינת ההתמחות, אני צריכה לבדוק שזה היה צמוד לתואר. אני אצטרך לבדוק מתי הוא סיים. יכול להיות שיש מישהו שהתחיל שלוש שנים אחרי ואז הוא לא אמור להיות בהצעה הזאת. אנחנו הרי קבענו שההתמחות צמודה לתואר אבל יכול להיות שיש מישהו שהתחיל את ההתמחות שלוש שנים אחרי שהוא סיים והוא כבר לא נכנס להצעת החוק הזאת.
ליה שמטוב
אבל אם הוא התחיל אחרי שלוש שנים, יכול להיות שהוא כבר ניצל את נקודת הזיכוי.
ליאת גרבר
נכון וגם את זה אני אצטרך לבדוק. אני אצטרך לקבוע שזה בתנאי שהוא לא ניצל את הנקודה ואני אצטרך לבדוק שהוא לא ניצל את הנקודה.
ליה שמטוב
מי שלמשל סיים תואר ראשון במשפטים ועבד כלוביסט בכנסת.
היו"ר משה גפני
עבודה לא רעה.
ליה שמטוב
כלוביסט בכנסת הוא מקבל משכורת.
שי חרמש
מי שסיים את הקורס או לא סיים אותו?
ליה שמטוב
הוא יכול לנצל את נקודת הזיכוי ואחר כך הוא יכול לעבור את תקופת ההתמחות כדי לעבוד במקצוע. כאן ודאי לא מגיע לו שום דבר. אני מתכוונת לאלה שסיימו את לימודי המשפטים שרוצים להיות עורכי דין ולא לעסוק במקצוע אחר. כאן צריך לבדוק מתי הם מתחילים את תקופת ההתמחות. בדרך כלל מי שרוצה להמשיך במקצוע, הוא מתחיל את ההתמחות במקביל לסיום הלימודים.
היו"ר משה גפני
נשמע הגיוני.
ליאת גרבר
אבל אז אני צריכה לבדוק מתי הוא סיים את הלימודים ואם הוא עמד בתנאי של התחלת ההתמחות מיד לאחר הלימודים ושהוא לא ניצל את נקודת הזיכוי הזאת כבר בסיום הלימודים.
היו"ר משה גפני
בסדר.
ליאת גרבר
זה יותר מסובך.
היו"ר משה גפני
זה לא מסובך בכלל. אם הוא קיבל נקודת זיכוי, יודעים את זה בלחיצת כפתור. אם הוא מתחיל את תקופת ההתמחות, גם יודעים. מה יש כאן לבדוק?
ליאת גרבר
כשהוא מתחיל את ההתמחות, אם הוא התחיל אותה שלוש שנים אחרי שהוא סיים את התואר, הוא לכאורה לא זכאי.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אם הוא התחיל שנה אחרי הלימודים?
ליאת גרבר
אם הוא עומד בתנאי, זה בסדר.
ליה שמטוב
בואי נהיה קצת גמישים. מכל מיני סיבות אולי הוא לא יכול להתחיל את תקופת ההתמחות.
ליאת גרבר
הוא חייב לעמוד בתנאים.
ליה שמטוב
כן, לעמוד בתנאים אבל זה לא אומר שבספטמבר הוא סיים את הלימודים והוא התחיל מיד בהתמחות שלו.
היו"ר משה גפני
עורכת דין גרבר, חברת הכנסת ליה שמטוב היא חברת כנסת נחמדה. תהיו גמישים אתה.
ליאת גרבר
בסדר. אם אנחנו נקבע שהוא חייב לעמוד בתנאים.
היו"ר משה גפני
אם הוא יעמוד בתנאים בסדר. אם לא יעמוד בתנאים, אז לא.
ליאת גרבר
הכוונה היא שהוא התחיל את ההתמחות בשנת המס.
שלומית ארליך
ממילא הוא עומד בתנאים. ממילא הוא חייב לעמוד בתנאים שאנחנו קובעים. התחילה והתחולה חלים לגבי הסעיף אותו אנחנו מתקנים.
היו"ר משה גפני
ליאת, תסכימי לעניין הזה. אם עד אני אעלה את זה למליאה יבואו האנשים מרשות המסים ויאמרו שנחרב העולם, נתקן את זה.
ליאת גרבר
בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מקבלים את הדברים האלה. אם רשות המסים תגיד שכתוצאה מהתיקון הזה שאמרנו עכשיו יכולה להיות מלחמה עם איראן, אנחנו נבטל את זה.
ליה שמטוב
זאת הצעה לא תקציבית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מכניסים את זה. תקריאי.
שלומית ארליך
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'), התשע"ב-2012

1.
תיקון סעיף 40ג

בפקודת מס הכנסה, בסעיף 40ג –
(1)
בכותרת השוליים, במקום "מחצית נקודת זיכוי" יבוא "נקודת זיכוי" והמלים "ראשון או שני" – יימחקו.
זה תיקון ניסוחי והבהרתי.

(2)
אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות, זכאי לבחור אם נקודות זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי. בסעיף קטן זה, "תואר אקדמי" – תואר אקדמי ראשון או שני שהשלמתו היא תנאי להתמחות".


כאן אנחנו נעשה איזשהו תיקון נוסח שיאפשר גם לרואי החשבון שלמדו תואר ראשון או שני לקבל את נקודת הזיכוי ונכניס סעיף תחילה ותחולה כאשר התחילה תהיה החל מה-1 בינואר 2012 ותחול גם על מי שהתחיל את ההתמחות שלו.
ליאת גרבר
גם מי שטרם סיים.
שלומית ארליך
כמובן שהתנאים חלים. זה לפי התיקון.
ליאת גרבר
ושלא ניצל את נקודת הזיכוי.
היו"ר משה גפני
עד שמניחים את זה על שולחן הכנסת, צריך להגיע לנוסח מוסכם. אם לא, נמשיך את הדיון ונראה אם יש בעיה אבל תשתדלו שלא תהיה בעיה.

אני מביע להצבעה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 187) (נקודת זיכוי למסיים תואר אקדמי בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות), התשע"ב-2012 לפי הנוסח שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה עם התיקונים שהכנסנו.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

הצעת החוק אושרה. תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20>

קוד המקור של הנתונים