ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 999>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 11:05
סדר היום
<תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין
שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
מוזמנים
>
ליאת גרבר - סגנית יועץ משפטי בכירה רשות המסים, משרד האוצר

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

עפרה אברהמי - פעיל, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ב-2012.
אגב, בשעה 11:30 יהיה כאן שר החינוך על נושא תקציב בניית גני הילדים.

מי מציג את התקנות?
ליאת גרבר
אני. התקנות שמונחות בפני הוועדה הן מכוח סעיף 10 לפקודת מס הכנסה. למעשה הן נותנות זיכוי של 15 אחוזים מהמס החל על הכנסתם של עובדים במפעלי תעשייה שעיקר פעילותם היא פעילות ייצורית. התקנות הן הוראת שעה ואנחנו למעשה מבקשים להאריך את התוקף שלהן עד תום שנת המס 2012 ומבקשים שהתחולה תהיה מה-1 בינואר 2012 על מנת שהעובדים יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי במהלך שנת המס.
היו"ר משה גפני
יפה. אני פניתי אליכם בסוף ינואר על מנת שתביאו את התקנות ומיד הבאתם אותן.
ליאת גרבר
נכון ומיד גם הן הועלו לסדר היום.
היו"ר משה גפני
נכון. יש למישהו שאלות על התקנות הללו? התקנות טובות וחשובת על עבודה במשמרות.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:10>

קוד המקור של הנתונים