ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

נאום נשיא קרואטיה במליאת הכנסת ביום 15 בפברואר 2012 - בהתאם לסעיף 22 לתקנון הכנסת., "בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצעה לפועל (תיקון מס' 38), התשע''ב- 2012 - לפני הקריאה הראשונה", הצעה לסדר-היום בנושא: "הקמת צוות משפטי לבחינת סוגיית הקרקעות ביו"ש"

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 241 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 13:50
סדר היום
<1. נאום נשיא קרואטיה במליאת הכנסת ביום 15 בפברואר 2012 - בהתאם לסעיף 22 לתקנון הכנסת.>
<2. קביעת הוועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "הקמת צוות משפטי לבחינת סוגיית הקרקעות ביו"ש – הצעת ח"כ אריה אלדד>
<3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב-2012 – לפני הקריאה הראשונה>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך

רוברט אילטוב

ישראל אייכלר

אריה אלדד

זאב אלקין

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
>
ירדה מלר-הורוביץ - מזכירת הכנסת

גלעד סממה - יועץ שר המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן; שמרי סגל
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<1. נאום נשיא קרואטיה במליאת הכנסת ביום 15 בפברואר 2012 - בהתאם לסעיף 22 לתקנון הכנסת.>
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה. על סדר יומנו שלושה נושאים: הנושא הראשון – נאום נשיא קרואטיה במליאת הכנסת ביום 15 בפברואר 2012. בהתאם לסעיף 22 לתקנון הכנסת אנחנו מתבקשים לאשר את נאומו של נשיא קרואטיה שאמור להיות בשפה האנגלית ומלווה בתרגום סימולטני. אמנם הייתה איזושהי תקלה, וההזמנות כבר יצאו, אבל אנחנו בכל אופן באופן פורמלי מחויבים לאשר את הנושא הזה תוך סיכום עם מזכירת הכנסת שמכאן ולהבא יהיה ניסיון להקפיד על כך שהנושא יובא לאישור מבעוד מועד וטרם שמוצאות הזמנות, ואנחנו נצא מועמדים בפני עובדה שהיא כמעט מוגמרת.
הצבעה
בעד הבקשה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לאשר את נאום נשיא קרואטיה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה לעניין הנאום אושרה פה-אחד.

<2. קביעת הוועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "הקמת צוות משפטי לבחינת סוגיית הקרקעות ביו"ש – הצעת ח"כ אריה אלדד>
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר היום: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "הקמת צוות משפטי לבחינת סוגיית הקרקעות ביו"ש – הצעת חבר הכנסת אריה אלדד, מס' 7038.

הייתה הצעה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת הכלכלה. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט ויתר על הדיון, ולא היה מעוניין לדון בנושא הזה. נדמה לי שבמצב הזה אין מניעה להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה.


הצבעה
בעד הבקשה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את ההצעה לסדר היום בנושא "הקמת צוות משפטי לבחינת סוגיית הקרקעות ביו"ש, לדיון בוועדת הכלכלה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 1. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

מכאן אנחנו רוצים לעבור לנושא השלישי, אבל אין לנו איך כי אין לנו קוורום. נעשה חמש דקות הפסקה, ונחדש את הישיבה כשיהיה קוורום, אם יהיה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 13:54 ונתחדשה בשעה 13:55.)>
היו"ר יריב לוין
אני מחדש את הישיבה בסעיף ב'. חבר הכנסת אלדד ביקש שבכל זאת נקיים את הדיון גם בהשתתפותו, אז אני מבטל את ההחלטה הקודמת. בהסכמתו של המציע חבר הכנסת אלדד, ולבקשתו של יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין אנחנו נעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון.

ההצעה לסדר תעבור לוועדת חוץ וביטחון.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את ההצעה לסדר היום בנושא "הקמת צוות משפטי לבחינת סוגיית הקרקעות ביו"ש, לדיון בוועדת החוץ והביטחון, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה-אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה אושרה.

אין לנו עדיין קוורום.

<3. "בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצעה לפועל (תיקון מס' 38), התשע''ב- 2012 - לפני הקריאה הראשונה">
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אורבך מצטרף אלינו ומאפשר לנו לקיים קוורום לדיון בסעיף ג'. גם הוא וגם חבר הכנסת רותם.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב-2012, לפני הקריאה הראשונה. אליה נלווית בקשתו של יושב ראש ועדת החוקה לוועדת הכלכלה, נכון?
דוד רותם
בוודאי. תעביר את זה, בבקשה, לוועדת הכלכלה. יש עוד כמה חוקים שאני רוצה להעביר לוועדת כלכלה.
היו"ר יריב לוין
גלעד סממה, בבקשה.
גלעד סממה
הדחיפות בהצעה הזאת היא משום שבסוף חודש פברואר הנוכחי רשמי בתי המשפט שמטפלים בתיקים של הוצאה לפועל יפסיקו לטפל בתיקים של הוצאה לפועל. לכן אנחנו רוצים להעביר את הצעת החוק הזאת כמה שיותר מהר כדי לאפשר להם בשלושת החודשים לאחר סיום הכהונה כמטפלים בתיקים של הוצאה לפועל, לסיים את התיקים. מדובר כאן בתיקון פשוט, אבל הדחיפות היא מכיוון שבסוף פברואר הם פשוט מפסיקים לטפל בתיקים הללו.
היו"ר יריב לוין
אני מציע לאשר את הבקשה ללא הליך של שימוע במקרה הזה.
מי בעד לאשר פטור לפני הקריאה הראשונה, מחובת הנחה, להצעה?

הצבעה

בעד הבקשה לפטור מחובת הנחה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לפטור מחובת הנחה התקבלה.
זאב אלקין
זה יגיע אליך בכל מקרה.
דוד רותם
זה יגיע אליי בכל מקרה, ואני אתקע את זה.
היו"ר יריב לוין
פה-אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
רוברט אילטוב
אני רוצה שהוא יסביר לשר איך צריך לטפל בפטור מחובת הנחה.
היו"ר יריב לוין
פספסתי אותך עכשיו.
רוברט אילטוב
הוא יסביר לך אחר כך.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00.>

קוד המקור של הנתונים