ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 643>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2011, של חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ דוד רותם, חה"כ עפו אגבאריה, חה"כ אריה אלדד, חה"כ ציפי חוטובלי, חה"כ איתן כבל, חה"כ חמד עמאר, חה"כ אופיר אקוניס, חה"כ אילן גילאון, חה"כ אורי מקלב, חה"כ נסים זאב (פ/2043) – דיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנון הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אורי מקלב – מ"מ
מוזמנים
>
דוד ימין - עורך-דין, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שי סומך - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2011, של חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ דוד רותם, חה"כ עפו אגבאריה, חה"כ אריה אלדד, חה"כ ציפי חוטובלי, חה"כ איתן כבל, חה"כ חמד עמאר, חה"כ אופיר אקוניס, חה"כ אילן גילאון, חה"כ אורי מקלב, חה"כ נסים זאב (פ/2043) – דיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנון הכנסת>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, כ' בשבט, 13 בפברואר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני פותח דיון מחדש, לפי סעיף 110 לתקנון הכנסת, בנושא תאריך התחילה והתחולה של הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2011. האם צריך להצביע על כך?
שמרית גיטלין שקד
על ההחלטה לקיים רביזיה – כן.
היו"ר חיים כץ
מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לדיון מחדש, לפי סעיף 110 לתקנון הכנסת, בתאריך התחילה והתחולה של הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2011, נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת – בלי לנקוב במספרם – שנמצאים פה, אישרו את הרביזיה. אחרי שאישרנו, אנחנו פותחים את הדיון. היועצת המשפטית, בבקשה.
שמרית גיטלין שקד
סעיף התחילה, בנוסח שאושר בוועדה בדיון הקודם, אומר שתחילתו של חוק זה ביום פרסומו, והוא יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך. הבקשה ברביזיה היתה להחיל את החוק גם על עובדת שהיתה בחופשת לידה מיום התחילה ואילך.
היו"ר חיים כץ
לא עובדת. יולדת.
שמרית גיטלין שקד
חוק עבודת נשים מדבר על עובדת.
היו"ר חיים כץ
ואם היא לא עובדת והיא יולדת?
שמרית גיטלין שקד
אם היא לא עובדת, היא לא צריכה חופשת לידה. זה התיקון המוצע.
היו"ר חיים כץ
חזרי על התיקון המוצע.
שמרית גיטלין שקד
זה אומר שאנחנו מחילים את זה על כל עובדת שנמצאת כבר היום בחופשת לידה ואילך, כלומר לא רק מי שתלד אחרי תחילת החוק אלא מי שכבר היום נמצאת בחופשת לידה. נניח היא כבר ילדה והיום היא בחופשת לידה, החוק הזה יחול גם עליה.
היו"ר חיים כץ
מה משרד המשפטים אומר?
שי סומך
אין לנו התנגדות להצעה.
היו"ר חיים כץ
אז לאף אחד אין התנגדות. מי בעד התיקון, ירים את ידו.
הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

התיקון המוצע בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב-2011, נתקבל.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הצעת החוק אושרה על-ידי כל חברי הכנסת שנוכחים באולם, ותעלה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאה בשבוע הבא, בלי נדר. אני מקווה שלא יצטרכו להשתמש בה, שכולן ילדו תינוקות בריאים וגדולים, אבל למקרה הצורך.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים