ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2012

הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים