ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע)(תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 640>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע)(תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
רינת כהן - מנהלת תחום, אגף להכשרה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מלכה אביטל - מ"מ מנהלת תחום, אגף להכשרה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ניר ויינר - עורך-דין, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אורי מיכאל - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
עמית קנובלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע)(תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ' בשבט, 13 בפברואר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא על סדר-היום: תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון), התשע"ב-2012. בבקשה, אדוני המתמחה.
עמית קנובלר
התקנות שעליהן אנחנו מדברים קובעות את סכום האגרה שתיגבה בעד בחינת מקצוע לאדם שמבקש להירשם לשירות התעסוקה כבעל מקצוע. תוקפן של התקנות פג בסוף שנת 2011, עכשיו מבקשים להאריך את תוקפן בעשר שנים.
היו"ר חיים כץ
עשר שנים?
עמית קנובלר
כן, עד סוף שנת 2021. בהזדמנות זו מבקשים לעשות שינוי טכני. משרד העבודה והרווחה רשום בתקנות האלה - המשרד כבר אינו קיים – עכשיו זה יירשם כמשרד התמ"ת.
היו"ר חיים כץ
כמה יעלו הבחינות?
עמית קנובלר
132 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מה היה הסכום לפני?
עמית קנובלר
גם.
ניר ויינר
לא נעשה שינוי בתעריף.
היו"ר חיים כץ
איך התעריף יעודכן?
ניר ויינר
התעריף מתעדכן כל 1 באפריל לפי חישוב מדד, בהודעה של מנכ"ל משרד התמ"ת.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, 132 שקלים צמוד למדד לעשר שנים.
ניר ויינר
נכון.
היו"ר חיים כץ
כמה שנים המחיר הזה קיים?
ניר ויינר
משנת 2000 - כשנכנסו לתוקף התקנות בנוסח הזה - שהתעריף קיים, ומתעדכן לאורך השנים בצמוד למדד.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, ה-132 שקלים זה 132 שקלים שהיו באפריל שנה שעברה.
ניר ויינר
נכון.
היו"ר חיים כץ
לצורך העניין, לא היית צריך לעדכן.
ניר ויינר
עדיין לא.
היו"ר חיים כץ
אבל אם לא היינו מביאים את התקנות, היית מעדכן את המחיר באפריל.
ניר ויינר
עד כדי כך שהתקנות, בעצם פג תוקפן, ולכן אנחנו חייבים להביא אותן לוועדה לאישור מחודש.
היו"ר חיים כץ
אם אני לא מאשר את התקנות, מה קורה?
ניר ויינר
אין גבייה. נכון לעכשיו, מה-1 בינואר לא נעשתה גבייה במשרד התמ"ת. מתקיימות הבחינות באופן סדיר, והמשרד בעצם לא גובה את הכספים שאמורים לשמש המקור התקציבי לאותן בחינות.
רינת כהן
ליחידת הבחינות.
היו"ר חיים כץ
אם אני רוצה להיות נחמד, אז אני לא מאשר את התקנות.
מלכה אביטל
נחמד למי?
היו"ר חיים כץ
לנבחנים.
רינת כהן
התוצאה של זה בסופו של דבר, שיחידת הבחינות תיכנס לגירעון תקציבי מאוד גדול כיוון שחלק ניכר מהתקציב שלה – למעלה מ-50% - נשען על אגרות בחינה.
היו"ר חיים כץ
באילו בחינות אנחנו מדברים?
מלכה אביטל
בחינות סיווג מקצועי.
היו"ר חיים כץ
למה צריך לשלם כל כך הרבה כסף?
רינת כהן
נסביר מה זה בחינות סיווג מקצועי. אנחנו מדברים על מצילים, הנהלת חשבונות, מטפלות, טבחים- בעצם, מרבית המקצועות במשק שהם לא אקדמאים ולא שייכים למה"ט, קרי טכנאים והנדסאים.

לכל בחינה יש עלות. למשל מציל ים, זה אומר שהוא עושה גם בחינה עיונית בכתב וגם בחינה מעשית בים, שבה אנחנו מזמינים שני בוחנים שבוחנים ובודקים מציל-מציל האם הוא באמת ראוי לשמש כמציל בים סוער ולהציל כל אחד ואחד מאתנו.

העלות של הבחינות האלה – והעברנו תחשיב ליועצת המשפטית – היא הרבה יותר מאשר - - -
היו"ר חיים כץ
הרבה יותר זה מספר יפה. הרבה יותר זה מספר ברור, יפה. כמה זה הרבה יותר?
רינת כהן
כשאנחנו מדברים על עלות של בחינה עיונית, אנחנו עושים תחשיב של כתיבת השאלון.
היו"ר חיים כץ
השאלות לא חוזרות על עצמן?
רינת כהן
יש לנו בדרך כלל מאגרים, מתוכם אנחנו גוזרים את השאלות.
היו"ר חיים כץ
אז זה לא כתיבת השאלון. זה גזירת השאלון.
רינת כהן
לא מדויק. בחלק מהמבחנים – למשל בהנהלת חשבונות – כל מבחן, כל מועד בחינה, מדובר בבחינה חדשה לגמרי עם שאלות חדשות. בחלק מהמקצועות שבהם יש כמות נבחנים קטנה יותר, אנחנו מדברים על מאגרי שאלות גדולים ובהם יש לנו מחולל בחינות.
היו"ר חיים כץ
ולמצילים - במבחן המעשי, בים?
רינת כהן
נעשה סדר. מתוך המבחן העיוני דיברנו על עלות אחת – כתיבת שאלות. עלות נוספת היא בנושא השגחה – אנחנו צריכים משגיחים, צריך בודקים – זה כל המערך העיוני.

מבחינת המערך המעשי – למשל בבחינה האמורה, כמו הצלה, אנחנו מדברים על שני בוחנים שהם שני אנשי מקצוע שצריכים להופיע במועד מסוים, במקרה זה לחוף הים, ולבחון את הנבחנים, כאשר בחינה של מצילים נמשכת כשש שעות.

כשאנחנו עושים תחשיב, התחשיב הוא ממוצע כי בכל בחינה העלויות הן שונות – אין מה לעשות, בחינה בטבחות לא שווה לבחינה בהצלה – כשאנחנו עושים את זה במועד ארצי בערך ל-200 נבחנים. העברנו את התחשיב ויכולים גם להעביר אליך.
היו"ר חיים כץ
העברתם. אני רואה – עלות 200 נבחנים, כתיבת הנחיות.
נעה בן-שבת
זה הבחינה המעשית.
מלכה אביטל
יש לך אומדן לבחינה עיונית ואומדן לבחינה מעשית.
היו"ר חיים כץ
50,000.
מלכה אביטל
50,000 ל-200 נבחנים. הממוצע הוא 255שקלים למבחן העיוני.
היו"ר חיים כץ
למה החלטתם לסבסד את הנבחנים?
רינת כהן
זאת שאלה טובה, ואכן עורכת-דין נעה בן-שבת שאלה אותנו בעניין הזה, אם אנחנו לא רוצים לעדכן.

כרגע, המחשבה היא קודם כול להאריך את התקנות. אנחנו גם מודעים לכך שחלק גדול מהאוכלוסייה שלנו היא לא אוכלוסייה של רואי-חשבון ועורכי-דין, שם האגרות הן הרבה יותר גבוהות, אלא אנחנו מדברים על אוכלוסייה - -
היו"ר חיים כץ
מצילים.
מלכה אביטל
ברובה מובטלת.
רינת כהן
- - בדרך כלל 12 שנות לימוד, חלקם מובטלים.
היו"ר חיים כץ
למה לעשר שנים?
רינת כהן
זה משהו שהוא פורמלי.
ניר ויינר
כאשר נחקק חוק שירות התעסוקה בשנת 59', נעשתה קביעה שהתקנות האלה יחוקקו לראשונה לשנתיים, ואז הוועדה תאריך אותן מעת לעת. כך הוגדר.
בהתחלה משרד המשפטים היה מאוד קפדני בעניין, האריכו כל פעם לשנתיים, עד שהוועדה עצמה באה ופנתה – למה מטריחים אותנו בעניין הזה של הארכת תוקף התקנות – ואז ניסינו להפעיל איזשהו מהלך יחד עם משרד המשפטים. בפעם הקודמת הסכימו להאריך לחמש שנים, והפעם הסכימו להאריך את התקנות לעשר שנים.
היו"ר חיים כץ
מי?
ניר ויינר
עורכת-דין איילת גדי, האחראית על תחום חקיקת משנה במשרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אני עובד אצלה עכשיו.
ניר ויינר
לא. כדי להגיע לכאן אנחנו עוברים הליך מאוד ארוך. עברנו הליך אישורים מאוד ארוך – גם במשרד המשפטים, גם במינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, גם אצל שר האוצר ובאגף התקציבים. אנחנו באים אחרי שכל עבודת המטה הזאת נעשתה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אני לא מוכן להאריך את התקנות לעשר שנים. אני חושב שחמש שנים זה מספיק. מתאים לכם חמש שנים?
מלכה אביטל
כן.
רינת כהן
אין לנו בעיה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. תשנה בבקשה לחמש שנים. לא רציני - גם חמש שנים זה הרבה, אבל עשר שנים זה מוגזם. גם חמש שנים זה דיון אחד לוועדה בקדנציה. נא לקרוא את התקנות.
עמית קנובלר
"תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 59(ב) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 4

1. בתקנה 4 לתקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התש"ס-2000 (להלן – התקנות
העיקריות), במקום "המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה" יבוא "המנהל הכללי של משרד
התעשייה, המסחר והתעסוקה".

תיקון תקנה 5

2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום "עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)" יבוא "התשע"ז,
(31 בדצמבר 2016)".
היו"ר חיים כץ
31 בדצמבר 2016.
עוד שאלה לפני שנצביע. יש פה מישהו ממשרד העבודה?
רינת כהן
זה אנחנו.
היו"ר חיים כץ
אתם הסכמתם שזה יעבור למשרד התמ"ת? אתם התמ"ת. מישהו מהם הסכים?
רינת כהן
אל"ף, לא שאלו אותנו. כשהיה מעבר, אף אחד לא שאל אותנו – העבודה פשוט הצטרף לתמ"ת.
מלכה אביטל
פיצלו את העבודה והרווחה.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל מהרווחה הם מסכימים שזה יעבור לתמ"ת?
ניר ויינר
זה כבר עבר - כאשר נעשתה חלוקת המשרדים בשנת 2003, חלוקת הסמכויות.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אנחנו נצביע על כך. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו.
הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון), התשע"ב-2012, נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מה לעשות, אני חבר הכנסת היחידי פה. התקנות אושרו לחמש שנים, נראה מה יעשה היושב-ראש הבא.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:25.>

קוד המקור של הנתונים