ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/02/2012

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
13/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 639>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), שעה 09:30
סדר היום
<הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27) (התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2012, של חה"כ נחמן שי, חה"כ איתן כבל, חה"כ מירי רגב, חה"כ שלמה מולה, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ יואל חסון, חה"כ רונית תירוש, חה"כ אריה אלדד, חה"כ דורון אביטל, חה"כ שלי יחימוביץ (פ/3552)>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
שלי יחימוביץ
מוזמנים
>
חה"כ נחמן שיקרן זיתון - מנחה ארצית תנועות נוער, משרד החינוך

עדי גולדינר - עורכת-דין, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דבורה ספיר אליעזר - עורכת-דין, לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אורי מיכאל - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
עמית קנובלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27) (התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2012, של חה"כ נחמן שי, חה"כ איתן כבל, חה"כ מירי רגב, חה"כ שלמה מולה, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ יואל חסון, חה"כ רונית תירוש, חה"כ אריה אלדד, חה"כ דורון אביטל, חה"כ שלי יחימוביץ (פ/3552)>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ' בשבט, 13 בפברואר 2012, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא על סדר-היום: הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27) (התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), של חברי הכנסת: נחמן שי, איתן כבל, מירי רגב, שלמה מולה, ניצן הורוביץ, יואל חסון, רונית תירוש, אריה אלדד, דורון אביטל ושלי יחימוביץ.
המחוקק הראשי, בבקשה.
נחמן שי
אני חוזר על עיקרי הדברים, דיברנו עליהם. יש קבוצה מרשימה של אנשים צעירים שמחליטים לצאת לשנת שירות אחרי לימודיהם בתיכון ולפני שהם מתגייסים לצבא. זה מוכר, זה חשוב, יש מאבק גדול גם על מספרם כי יש יותר מועמדים מאשר מקומות, והצבא מגביל אותם כי הוא זקוק להם בשירות, אבל אני חושב שזו פעילות חברתית חשובה ממדרגה ראשונה.

לא אביא פה את הפירוט המלא של המקומות והתפקידים שהם עושים, אבל כולנו מתגאים בזה, וזה אגב הדדי – גם הצעירים האלה יוצאים נשכרים, לא רק האתרים והקבוצות שהם עובדים איתם אלא גם הם עצמם לומדים הרבה וחוזרים ונעשים אנשים פשוט יותר טובים, ותרומתם לחברה אחר כך היא באמת חשובה.
מתברר שבניגוד למי שמתגייס או מי שיוצא לשירות לאומי, הצעירים שיוצאים לשנת שירות נוספת – לפעמים היא נקראת שנת שירות שלישית, לפעמים היא נקראת שנת שירות – הם לא זכאים לפיצויי פיטורים אם הם סיימו את עבודתם במקומות בהם הם עבדו. ברור שלא רבים מהם עבדו כי בדרך כלל מדובר בימי לימודים, אבל יש כאלה.
היו"ר חיים כץ
גם לא מדובר בסכומים גדולים מדי.
נחמן שי
ודאי שלא מדובר בסכומים גדולים, אבל בהחלט ראוי להעמיד אותם לפחות על אותו מישור של חברים שלהם שמתגייסים לצה"ל או שיוצאים לשירות לאומי, ולכן הצעתי את ההצעה הזאת ואני חושב שיש הסכמה – היתה לפחות הסכמה רחבה – שאפשר לתת להם את העניין הזה.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים כאלה יש בכלל?
נחמן שי
יש 1,700 חילוניים – אינני יודע אם הם חילוניים אבל במסגרות החילוניות – ויש עוד מספר דומה של צעירים דתיים שיוצאים לשנת שירות.
היו"ר חיים כץ
כמה מהם יוצאים ממעגל העבודה בכלל?
נחמן שי
יכול להיות כמה מאות אולי, או כמה עשרות.
היו"ר חיים כץ
איזה מאות?
נחמן שי
אולי עשרות. אלה שעבדו קודם – לא יודע כמה עבדו קודם.
היו"ר חיים כץ
אלה שעבדו קודם, בדרך כלל הם לא מתנדבים לשירות.
נחמן שי
אולי הם עבדו אחר-הצהרים, אולי הם עבדו בערב. בכל מקרה, אין סיבה להפלות אותם בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות – אלה שמתגייסים ואלה שיוצאים לשירות לאומי. יש בכך מסר מסוים שגם השנה הזאת של התרומה החברתית עומדת על אותו מישור של שירות צבאי. אגב, הם עושים שירות צבאי, פשוט בדחייה של שנה אחת.
היו"ר חיים כץ
תודה. חברתי, האם את רוצה להוסיף?
שלי יחימוביץ
לא. אני באתי רק לוודא שההצבעה תוצבע.
היו"ר חיים כץ
האם מישהו באולם מעוניין להתייחס? הגורמים השלטוניים. אם לא, אנחנו נעבור להצבעה.
נחמן שי
יש לנו נציגה ממשרד התמ"ת.
דבורה ספיר אליעזר
הממשלה תומכת בהצעת החוק ומברכת עליה.
נחמן שי
נכון. השר גם הציע שנבדוק את נושא הביטוח הלאומי יחד אתם. יש כאן בעיה של ביטוח לאומי איך לסייע להם, גם את זה הציע שר התמ"ת לבדוק, אנחנו נעשה את זה, אם כי ראיתי שזה טופל באיזשהו אופן, אבל זו היתה בקשתו.
נעה בן-שבת
השירות הלאומי?
נחמן שי
לא. בנושא הזה.
נעה בן-שבת
בקשר לחוק הביטוח הלאומי?
נחמן שי
כן. אני לא יודע מה בדיוק, אני בודק את זה. ראיתי איזשהו חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב שעבר, יכול להיות שהוא כיסה את זה. בכל מקרה, אנחנו נקדם גם את העניין הזה, זו היתה הבקשה של השר.
היו"ר חיים כץ
את בטוחה שהתמ"ת מסכים?
דבורה ספיר אליעזר
כן.
היו"ר חיים כץ
שלא יהיה מצב שתבואו אחר כך ותגידו – התחרטנו.
דבורה ספיר אליעזר
ככה נאמר בהחלטת ועדת השרים – הממשלה תומכת בהצעת החוק, בתיאום – וזה תוּאם.
נעה בן-שבת
פנינו במייל גם למשרד החינוך ולמשרד הביטחון - הנציגים שלהם היו פה בדיון הקודם – שאלנו אם יש להם הערות לנוסח, לא קיבלנו מענה. אנחנו מניחים שאין להם הערות.
קרן זיתון
אני פה נציגת משרד החינוך.
היו"ר חיים כץ
האם יש לך הערות?
קרן זיתון
לא. אנחנו ממש מסכימים.
היו"ר חיים כץ
נעבור להקראה.
עמית קנובלר
"הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27) (התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2012

תיקון סעיף 11
1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בסעיף 11(ג), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) הוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית כאמור בפסקה (4) להגדרה "ילד" האמורה
בפסקה (2), ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986,
ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים לפחות."
היו"ר חיים כץ
מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27) (התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2012, נתקבלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים באולם – כאשר חבר הכנסת נחמן שי הצביע במקום חברת הכנסת רחל אדטו – תמכו בהצעת החוק. הוועדה אישרה את הצעת החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית, והצעת החוק תעלה כנראה ביום שני בשבוע הבא במליאה. אנחנו נכין את כל מקבץ החוקים שלנו ליום שני, אני מקווה שהמליאה תאשר את זה וייעשה צדק עם אלה שתורמים שנה מחייהם להתנדבות.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:45.>

קוד המקור של הנתונים