ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/02/2012

חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הכלכלה
14/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 745 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ב (14 בפברואר 2012), שעה 13:30
סדר היום
<הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
ישראל אייכלר – היו"ר
אילן גילאון
מוזמנים
>
חיים אמיגה - יועמ"ש בטחון פנים, המשרד לבטחון פנים

רוני לוינגר - ראש חוליית תעבורה באגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

יפעת רווה - עו"ד, משרד המשפטים

מריה כהן-אתגר - מהנדסת תנועה, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

ג'קי יעקב לוי - מנהל גף קציני בטיחות בתעבורה, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכיר ליועצת המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

יואב ירדני - מנהל אגף הפיקוח, עיריית תל אביב, מרכז השלטון המקומי

כפיר כהן - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ולנטינה איפאטי - ארגון נכי הפוליו בישראל

יהונתן דוידוביץ - עו"ד, ארגון נכי הפוליו בישראל

מרק טקאץ - מלווה, ארגון נכי הפוליו בישראל

דורון יהודה - מנכ"ל, ארגון נכי הפוליו בישראל

חיה קינן - יו"ר, ארגון נכי הפוליו בישראל
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע-2009>
היו"ר ישראל אייכלר
אנחנו פותחים בבקשה לדיון מחדש מאת חבר הכנסת אילן גילאון בהצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע-2009.
לאה ורון
אני מבינה שאדוני מאשר את הבקשה לדיון מחדש.
היו"ר ישראל אייכלר
בואו נעשה הצבעה.
לאה ורון
לחבר הכנסת גילאון, למרצ אין..
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד דיון מחדש בבקשתו של חבר הכנסת אילן גילאון?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

פה אחד אושרה הבקשה לדיון מחדש

אני רוצה לשמוע מחבר הכנסת אילן גילאון על מה..
אילן גילאון
ברוב עוונותיי - העירה את תשומת ליבי מנהלת הוועדה, גברת לאה ורון - אני לא משפטן וגם אדם תמים מידי. העברתי פה את הרעיון - מה שחייב להיות כתיקון לחוק הקיים כדי לא להתעמר באנשים מחזיקי תג נכה - שחובת ההוכחה תהיה על המערכת, כלומר מי שיצטרך להוכיח את העבירה שהם עשו, בניגוד לחוק חניית נכים מ-1994, זאת המערכת או מי שנותן את הדוח - במקרה הזה הפקחים, משטרת ישראל או המשרד לביטחון פנים. חובת ההוכחה שהם באמת הפריעו לתנועה תהיה על המערכת, לא הנכה יצטרך לחטט את רגליו – לא תמיד יש לו את מה לחטט. לא הוא יצטרך להגיע ולהביא את ההוכחות אלא ההיפך. בגלל מצוקה שנוצרה - הסברנו אותה כאן - הררי תלונות יש על התעמרות, בניגוד ל..
היו"ר ישראל אייכלר
אני פשוט לא מבין. נדמה לי שהחוק הבסיסי אומר – יגיד לי היועץ המשפטי - שהמערכת כשהיא באה מול אזרח צריכה להוכיח שעברתי עבירה, לא אני צריך להוכיח שלא עברתי עבירה.
אילן גילאון
זה מה שדרשנו כאן בתיקון לחוק. רצינו להעביר את הסמכות מהרשויות המקומיות - איתן הבעיה המרכזית - למשרד לביטחון פנים. נטען שהמשרד לביטחון פנים לא ערוך, אין לו את הכלים והתנאים לתת את דוחות החניה. הפשרה הייתה שבכל מקרה שתהיה עבירה של תג נכה היא תהיה עבירה מצולמת. מה שכנראה לא הובן עד תום זה שהצילום של העבירה יצטרך להיות מלווה את הדוח במקרה שמניחים אותו על השמשה או שולחים אותו בדואר, כדי שהאדם שהולך לשלם יהיה בטוח שהוא אכן עבר עבירה או הפרעה לתנועה בניגוד לחוק חניית נכים 1994. רק לסבר את האוזן, חוק חניית נכים 1994 מסביר באיזה תנאים בעל תג נכה על מכוניתו יכול להחנות, אם זה במרחק מספיק ממעבר של קיר, אם זה בריחוק מספיק מתחנת אוטובוס, מעבר חצייה וכדומה. מה שקורה היום בפועל זה שנותנים דוחות לאנשים עם תג נכה על ימין ועל שמאל. אמרנו בפעם הקודמת - אני אציין שוב - ש-3 הרשויות המקומיות לא טומנות את היד בצלחת. עיריית תל-אביב עולה על כולן.
היו"ר ישראל אייכלר
למרות שהם רואים את תג הנכה?
אילן גילאון
הם טוענים כל מיני דברים. הטענה לא משנה, לכן אני רוצה את חובת ההוכחה. זה במקום שאני אקח את האדם שיצטרך להוכיח שהוא לא אשם, שאין לו אחות, שהוא לא חנה על המדרכה בצורה לא נכונה אלא על פי חוק חניית נכים. מה שקורה בפועל, נתתי דוגמה אישית בעניין הזה.. לי, אדוני, גררו את המכונית במגרש אוסישקין בתל-אביב. דרך אגב, לא קיבלתי בחזרה את הכסף ואת הגרירה מכם. זה מקום שהוא שכוח אל בלילה, ב-19:00 בערב. אין שם כלום, כי הרסו את מגרש הכדורסל. חניתי מול שער שאין בו שום תנועה. לקחו את המכונית וגררו אותה. מה הייתי צריך לעשות באותו רגע? לבוא לוועדת הכלכלה? הלכתי לשלם את הכסף כדי לקבל בחזרה את המכונית. אני, אילן גילאון, עשיתי את זה. תאר לעצמך, אדוני, את האנשים שאין להם את הכוחות לעשות את הדברים האלה. המערכת הולכת ומתעמרת ומתעמרת. לי, בתור אדם תם לב, איך אני אגיד לך.. אתה יודע שכשאתה חותם ביטוח הוא פתאום אומר לך שזה לא כולל את ה-ice maker. פתאום לא הובהר דיו שהצילום חייב להגיע אל מקבל הדוח. מי שחייב להפיק אותו זה מי שנותן את הדוח. הצילום מוכיח את ההוכחה הזאת, לכן הבאנו את התיקון לכאן.
דורון יהודה
זו צריכה להיות הפרעה ממשית בפועל.
אילן גילאון
ברור לגמרי.
היו"ר ישראל אייכלר
יש לי שאלה לפני שאני עובר לדיון. מה זה שונה מכל אזרח שמקבל רפורט ולא מצרפים אליו את..? למה אני לא צריך לקבל את הצילום?
אילן גילאון
למה שלא תקבל את הצילום?
היו"ר ישראל אייכלר
בעידן המצלמות..
אילן גילאון
יש גם מה שנקרא לחילופי חילופין. האנשים האלה הם אנשים.. זאת מכת מדינה. האנשים האלה צריכים לחטט את רגליהם כדי ללכת להוכיח. רוב האזרחים לא נמצאים במציאות הזאת. אדוני לא היה בדיון, אבל כאשר שאלתי את מר ירדני כמה דוחות כאלה ניתנו רק בעיריית תל-אביב, הוא אמר לי שמה שבוטלו בשנת 2010.. נכון, מר ירדני?
יואב ירדני
לא אני אמרתי, אלון אמר.
אילן גילאון
אלון אמר. 5100 דוחות בוטלו.
היו"ר ישראל אייכלר
5100 דוחות בוטלו לנכים?
אילן גילאון
בוטלו.
דורון יהודה
כמה לא בוטלו?
לאה ורון
אחרי שהנכים פנו.
אילן גילאון
תחשוב, אדוני, כמה לא בוטלו כי הנכים לא פנו. שאלתי כמה דוחות ניתנו לאנשים שחנו בחניית נכים. נאמר לי 6100, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון. אם הנכים הם קופת התשלומים של הרשויות המקומיות ומשם הרשויות מתקיימות, אז תסלחו לי..
היו"ר ישראל אייכלר
אתה לא צריך לשכנע יותר מאשר העובדה שלא הייתי מאמין שבמדינת ישראל או בכל מדינה של בני אדם יתנו 5000 דוחות לאנשים שיש להם על החלון תג נכה.
דורון יהודה
בעיר אחת. זה רק בתל-אביב.
אילן גילאון
אלה בוטלו. בוטלו הרבה יותר. אני מניח שנתנו..
היו"ר ישראל אייכלר
לפחות 5000 בשנה אחת?
לאה ורון
רק בתל-אביב.
היו"ר ישראל אייכלר
ורק בתל-אביב.
אילן גילאון
כן, בתל-אביב. זה אליבא דה אנשי החניה של תל-אביב.
היו"ר ישראל אייכלר
זה ממש לא יאומן. לומדים פה לפעמים דברים חדשים.
לאה ורון
סליחה, יש פה נציגים של מרכז השלטון המקומי?
יואב ירדני
אני נציג עיריית תל-אביב.
לאה ורון
זה בסדר מבחינתנו. אני מבקשת להדגיש שמרכז השלטון המקומי, לרבות נציגי רשויות, הוזמנו לדיון היום.
היו"ר ישראל אייכלר
כן, אבל הם התעייפו כי כולם היו פה השבוע ביום..אנחנו ניתן את רשות הדיבור לעיריית תל-אביב כי אותם שמעו הכי הרבה. אולי תתחיל עם הנושא הזה של לפחות 5000 דוחות שניתנו לנכים. זה לא נשמע לי הגיוני.
יואב ירדני
זה בנתונים סטטיסטיים. לא צריך להגיד לך, אפשר לשחק עם מספרים איך שאתה רוצה. אתה בוודאי יודע את זה לא פחות טוב ממני.
אילן גילאון
זה לא נתון סטטיסטי, זה נתון אבסולוטי. מה זה נתון סטטיסטי? זה נתון אבסולוטי שנתתם.
יואב ירדני
אתה לא רוצה לחזור לאותם ויכוחים שהיו לנו. לעצם שאלתך. לא צריך לשכוח שכל יום נכנסים לתל-אביב כ-400 אלף כלי רכב, כמיליון אנשים. בואו נצא מנקודת הנחה כמה מתוכם הם נכים. חלק מהנכים חונים שלא כחוק, חלק חונים על מדרכות, חוסמים מדרכות. עיריית תל אביב עשתה מהלך בעבר כך שאת כל מי שהיה לו תו של עגלה לא אכפנו, לא משנה איפה הוא חנה. באחד הסבבים שהיה לנו בבית המשפט בנושא של נכים, בית המשפט החליט שהוא לא שם אותנו כסמכות לקבוע מי נכה יותר ומי נכה פחות. יש בזה הרבה מההיגיון. לא נכנסנו לעניין.
צריך לשים לב לשני דברים עיקריים. יש לא מעט נכים שמשתמשים בתווים הכפולים. אני לא נכנס מי נוסע ומי לא נוסע. אני חושב שיש פתרון טכנולוגי למנוע את התווים הכפולים, לא המזויפים. כרטיסי אשראי קטנים הם בגודל של תו נכה. זה, לכאורה, אמור לצמצם את כמות הזיופים שהייתה בעבר. יש פתרון ביומטרי שהוא רק כשהנכה נמצא באוטו. אנחנו מסתובבים לא מעט. צריך לראות במוקדי הבילוי בתל-אביב כמה רכבי נכים חונים. אנחנו לא בטוחים שכולם נכים. יש רכבים שחוסמים. איך אפשר להוכיח?
אילן גילאון
מה זה שייך לדיון בכלל?
יואב ירדני
הוא שאל שאלה.
היו"ר ישראל אייכלר
שאלתי שאלה, כי..
אילן גילאון
הוא אומר שיש עבריינים. צריך לתפוס ולתלות אותם.
היו"ר ישראל אייכלר
שאלתי שאלה לגבי 5000 דוחות. הוא ענה לי.
יואב ירדני
הסברתי לך נורא פשוט.
היו"ר ישראל אייכלר
אתה אומר שיש הרבה שבאים עם רכבי נכים והם אינם נכים אלא בני משפחותיהם.
יואב ירדני
לא אמרתי.
היו"ר ישראל אייכלר
נדמה לי שאסור להם לנהוג בזה.
אילן גילאון
ברור. מדובר בעבריינים.
היו"ר ישראל אייכלר
מותר לבן משפחה של נכה לנהוג על רכב נכה?
אילן גילאון
לא כשהוא..
חוה ראובני
לנהוג כן, אבל לא לחנות עם התג.
היו"ר ישראל אייכלר
נדמה לי שאם הוא מקבל רכב בהנחה..
אילן גילאון
היושב-ראש, אנחנו מסיטים את הנושא. אני בעד כל מה שמר ירדני אמר פה לגבי תג ביומטרי, שרק הנכה יוכל לנסוע, שיש הרבה זיופים. כל זה לא מעניין, לא מעלה ולא מוריד.
יואב ירדני
התווים הכפולים זה לרעת הנכים. החוק הוא חוק בסדר. זה רק לרעתם. למה? כי יש – אין לי את המספרים, הם יגידו אותם - כמה אלפי תווים כפולים.
אילן גילאון
מה זה שייך?
יואב ירדני
הוא ביקש שאני אענה לו, אז אני עונה לו.
אילן גילאון
זה רע מאוד. אנשים היו צריכים לעמוד על תביעה.
יואב ירדני
לו היו הולכים על תו ביומטרי היו פותרים חלק גדול מבעיות החניה.
היו"ר ישראל אייכלר
זה נרשם בפרוטוקול. כשיהיה דיון על הנושא הזה, ודאי..
יואב ירדני
לגבי הצילום בזמן אמיתי, אז אי אפשר לצלם. הטכנולוגיה לא מאפשרת לצלם בזמן אמת. הפתרון שנראה לנו על פניו..
לאה ורון
סליחה, לא הבנו.
יואב ירדני
להפיק את הדוח עם תמונה.
אילן גילאון
במקום.
יואב ירדני
להפיק את הדוח עם התמונה. התמונה מצולמת. בלילה טיפה יותר קשה, כי יש בעיה של תאורה.
קריאה
שישלחו.
יואב ירדני
הטכנולוגיה לא מאפשרת לצלם באיכות מאוד גבוהה בלילה. לכל אחד יש את הניסיון שלו בתחום של הצילום, אבל העובדות הן כאלו שקשה מאוד לצלם בלילה ברמת ביצוע של 100%. אולי 90%, 85%, תלוי בתאורה שבמקום. מה שאנחנו חושבים בעיריית תל-אביב וחלק מהפעילות שאנחנו מתכננים לעשות זה שעל הדוח יהיה לינק שבו אדם יוכל להיכנס לאתר של האינטרנט, להקיש את מספר האוטו, את מספר הדוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. הוא יוכל להיכנס לראות את האוטו מצולם. זה יענה על הפתרון של חבר הכנסת גילאון.
אילן גילאון
למה לא ניתן לשלוח לו הביתה?
יואב ירדני
אי אפשר לדון..
אילן גילאון
הבנתי שאתה לא יכול להפיק את זה במקום. במקום שהוא יבוא כדי לחפש את התמונה.. אתה יוצא מנקודת הנחה שכל אחד משתמש היום במחשב. זאת אוכלוסייה..
לאה ורון
בתנאי שלכל העיריות יש..
אלקנה אפרתי
אין מניעה לעשות את זה כמובן, אבל ההצעה של אילן גילאון מדברת על משהו אחר. ככל שעיריית תל-אביב נותנת..
אילן גילאון
נותן הדוח צריך להביא תמונות.
יואב ירדני
העבירה מצולמת. ביקשו בהצעה לשלוח לו את הדוח עם צילום של האוטו. העסק הזה.. פשוט צריך לייצר מערכת.
אילן גילאון
האוטו לא חייב להיות מצולם, אבל את ההפרעה אתה חייב לצלם.
דורון יהודה
אנחנו מדברים על ההפרעה, לא מדברים על הרכב.
רוני לוינגר
אנחנו היינו שותפים לדיונים שקדמו להצעת החוק. גם בדיונים שנערכו, גם בהחלטת הממשלה וגם בדברי ההסבר נאמר במפורש שמדובר על דוחות שניתנים על ידי פקח עירוני. בהחלטת הממשלה זה כתוב.
אילן גילאון
בהחלטת הממשלה?
חיים אמיגה
בדברי ההסבר שלכם.
רוני לוינגר
גם בדברי ההסבר.
אילן גילאון
יכול להיות שפסחתי על משהו, אבל אני לא רואה. אנחנו מדברים על חניית נכים ותג נכה.
חוה ראובני
בהחלטת הממשלה נאמר שהצעת החוק תקבע כי פקחי העירייה ירשמו דוחות רק במקרים שבהם יש הפרעת תנועה בפועל. מהות ההפרעה לתנועה תצולם. אין התייחסות לנקודה של משלוח.
אלקנה אפרתי
כתוב פקחים עירוניים. זה דבר שלא היה ברור לחלוטין. בפרוטוקול הדיון הקודם אדוני דיבר על דוחות שהעיריות נותנות. הנושא הזה צריך להיות ברור. ככל שהוועדה תאשר את ההבהרה הזאת כך נתקן בהתאם בנוסח.
אילן גילאון
אנחנו נבקש מהוועדה לאשר. הרי זה לא מן ההיגיון..
חוה ראובני
הצעת החוק תקבע כי פקחי העירייה ירשמו דוחות..
אילן גילאון
כן, גברתי, אבל אי אפשר לתת חוק לפקחי עירייה. אנחנו לא מחוקקים לפקחי עירייה.
דורון יהודה
החוק הוא לכולם.
אילן גילאון
החוק הוא חוק חניית נכים. התיקון הוא לחוק חניית נכים. זה מה שהחוק אומר. כל חוק צריך להחיל באופן גורף.
רוני לוינגר
אנחנו לא מצלמים דוחות. אין לנו כלים כאלה. גם הטענות שחבר הכנסת טען..
אילן גילאון
הרשות המקומית יכולה לטעון בדיוק את אותה טענה.
רוני לוינגר
הטענות שהיו – חבר הכנסת אמר בפתיח - היו נגד הפקחים העירוניים. להיפך, בורסיות הראשונות של החוק הייתה דרישה של ארגוני הנכים שהמשטרה כן תאכוף.
אילן גילאון
אנחנו איננו מחוקקים חוק מול אוכלוסייה מסוימת.
רוני לוינגר
אנחנו עושים את זה דווקא לגבי הנכים.
אילן גילאון
החוק הוא חוק חניה. הוא נוגע לאדם בעל תג נכה. על זה אנחנו מדברים. אני מטפל בבעיה, לא באמצעים ולא בגוף שאוכף אותה.
רוני לוינגר
יש פה דרכי ראיה שדווקא כן..
אילן גילאון
מה אדוני אומר לי בעצם? שאם שוטר יעשה את אותו הדבר באופן שרירותי הוא לא יהיה חייב להוכיח את זה.
חיים אמיגה
לגבי השוטרים לא הייתה טענה.
רוני לוינגר
לא הייתה טענה לגבי השוטרים. גם כששוטר..
אילן גילאון
אז מה? שבעתיד לא תהיה. אדוני מחכה עד שתהיה טענה?
רוני לוינגר
כן.
אילן גילאון
לא הבנתי.
רוני לוינגר
גם כששוטר נותן דוח.. שוטרים נותנים למעלה ממיליון דוחות בשנה. אנחנו אף פעם לא מצלמים את העבירה. זה יכול להיות ויכוח אחר – לא רציתי להתערב - על דרכי ראיה ייחודיים לאוכלוסיות מסוימות. זה לא מקובל.
אילן גילאון
הגברת הציעה לי משהו שאולי יחסוך לנו. אני אזרום עם החוק באופן שכתוב כאן. לקראת קריאה ראשונה נברר את העניין. אני אנסה לשכנע אתכם וגם את הממשלה.
אלקנה אפרתי
יובהר שההוראה הזאת חלה על דוחות..
אילן גילאון
לא יובהר כלום. החוק הוא כפי שכתוב, הוא לא צריך להיות מובהר.
רוני לוינגר
צריך לתקן את ההצעה.
אילן גילאון
יש דברי הסבר לחוק, אני לא מתקן את..
רוני לוינגר
כמו בהחלטת הממשלה.
היו"ר ישראל אייכלר
לצורך הפרוטוקול אני רוצה להגיד מה קורה פה עכשיו, כי הפרוטוקול לא ראה מה דיברו עם חבר הכנסת גילאון ומה סוכם. חבר הכנסת גילאון רוצה מלכתחילה שכל דוח לאדם נכה יהיה מצולם. באה המשטרה ואומרת שהיא לא נוהגת לצלם עבירות תנועה, לכן אי אפשר לדרוש את זה ממנה. אומר חבר הכנסת גילאון שלצורך העניין כרגע, לפני קריאה ראשונה, הוא מסכים שזה יחול על פקחים ועיריות. הוא כבר אומר לך – אנחנו נתמוך בזה - שבשלב הבא יצטרכו למצוא דרך שלכל דוח שיינתן לנכה - אולי לא רק לנכה - תהיה תעודה שמאשרת את העבירה.
אילן גילאון
אני אסתפק באנשים מוגבלים בשלב זה.
היו"ר ישראל אייכלר
זה ברור שאתה מתכוון גם לזה, אתה לא רוצה שהנכים..
רוני לוינגר
זה בסדר, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה כתוב..
היו"ר ישראל אייכלר
יש את זה בפרוטוקול.
רוני לוינגר
מה פרוטוקול, יש חוק.
אילן גילאון
החוק עוד לא יצא.
רוני לוינגר
הנוסח שיתפרסם.
אילן גילאון
פקד רוני, כדי שהחוק הזה יגיע לפרקו הוא צריך לעבור עוד כמה מדורים. אני כבר אומר לך שלקראת הקריאה השנייה אני אבקש לעשות תיקון בעניין הזה, כדי שיהיה ברור שמדובר גם על משטרת ישראל . כרגע הפרשנות היא כפי שניתנת כאן, לא צריך לעשות לה שום תיקון. מה שאתה מעלה פה זה לא לצורך, משום שאתה מחר בבוקר עוד לא צריך לצלם כלום. עד שהחוק הזה לא יאושר בקריאה שנייה שלישית, עד שהוא ייכנס לרשומות..
אלקנה אפרתי
לכן, חבר הכנסת גילאון, אני מבהיר שאנחנו ננסח את זה כך שיהיה ברור שהחוק בנוסחו כעת לא חל על חוקרי משטרת ישראל. בדברי ההסבר להצעת החוק נציין שבמהלך הדיונים לקריאה השנייה והשלישית תיבחן גם הסוגיה הזאת.
לאה ורון
וזאת כדי למנוע טענה לנושא חדש. לכן זה יצוין בדברי ההסבר.
דורון יהודה
אני קודם כל רוצה לגעת בנקודה של המשטרה. גם המשטרה לפעמים עושה טעות ונותנת דוחות לנכים כאשר אין הפרעה ממשית לתנועה. זה מצריך אותנו לפנות למשטרה במכתבים. לא תמיד הנכה במשך פרק הזמן של ה-90 יום מספיק לכתוב, או שהוא מתעצל, ואז הוא חייב לשלם את הקנס. אני אומר את זה בצורה.. המשטרה נוהגת עם הנכים אחרת, הרבה יותר טוב. היא מבטלת דוחות, כמעט את כולם. לא נתקלתי במכתב שפונים למשטרה והיא לא מבטלת, אבל מצד שני אני חושב שכן צריך להיות מצב שכאשר מישהו עושה לי דוח ואומר שאני מפריע לתנועה הוא צריך לצלם את זה, הוא צריך להראות לי שאני מפריע לתנועה. אני חוזר לעניין של פקחים. כאשר פקח רוצה לעשות לי דוח אני רוצה שבתמונה הוא יראה שעומדת אחרי שיירה או שאני מפריע לתנועה. לא יכול להיות שהוא יגיד שיש לי דוח ואני מפריע לתנועה כשאין שום הפרעה.
היו"ר ישראל אייכלר
זה יהיה כנראה בסוף החוק.
אלקנה אפרתי
אני רק אבהיר בעקבות דבריה של מנהלת הוועדה. התקנון קובע לגבי נושא חדש שהתיקונים מתייחסים לנושאים שלא נזכרו בנוסח הצעת החוק שאושר בקריאה הראשונה. אין בזה שנכליל את זה בדברי ההסבר כדי למנוע טענת נושא חדש, אבל, כפי שאמרתי, נציין את זה בדברי ההסבר. זה לא מונע את העלאת הטענה, אבל הדבר הזה יצוין. זה לשם ההבהרה.
היו"ר ישראל אייכלר
עכשיו לגבי הנוסח.
אלקנה אפרתי
אני אקריא את הנוסח. הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 106) (הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התשע"ב-2012. הוספת סעיף 3א1. בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, אחרי סעיף 3 יבוא: "דוח חניה 3א. על אף האמור בכל דין, לא תימסר הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, אלא אם כן הרכב צולם כך שניתן לראות כי מתקיימת אחת הנסיבות האמורות בסעיף 2(א)(3) ו(4) או 3; צילום כאמור יצורף להודעת תשלום הקנס הנמסרת לבעל הרכב. שתי הערות. אחת, הנוסח הזה הוא מעט שונה ממה שהוקרא בדיון הקודם. זה משקף את ההחלטות שהתקבלו בוועדה לגבי כך שניתן לראות בצילום שמתקיימת אחת הנסיבות מחוק חניית נכים. יש את התוספת, כפי שהציע חבר הכנסת אילן גילאון, שמתייחסת לצירוף הצילום להודעת תשלום הקנס. בעניין הזה נעיר דבר שנאמר פה. יש אפשרות אחת לתת דוח על שמשת הרכב, אפשרות שנייה באמצעות משלוח בדואר. כפי שנאמר פה, זה בלתי אפשרי להפיק את הצילום ולשים אותו על שמשת הרכב, לכן אני מציע - להכרעת הוועדה - שבמקרה שהודעת תשלום הקנס הוצמדה לרכב, ייקבע לוח זמנים מסוים - הוועדה תכריע לגביו - שבמקרה הזה הצילום יישלח ל..
היו"ר ישראל אייכלר
למה אתה צריך כזאת אריכות? במקום הנמסרת תכתוב הנשלחת?
אילן גילאון
אפשר לכתוב מתקבלת.
אלקנה אפרתי
על פי תקנות סדר הדין הפלילי, לשים דוח על שמשת הרכב נחשב למסירה. יש הוראות נוספות וכו'. השאלה מה קורה במקרה הזה, איך אותו אדם שקיבל את ההודעה על שמשת הרכב יקבל את התצלום. זאת שאלתי.
היו"ר ישראל אייכלר
תכתוב שהתקבלה על ידי בעל הרכב, ואז יש לך גם את המשלוח בדואר..
אילן גילאון
את המשלוח, את המסירה ואת הכל.
היו"ר ישראל אייכלר
יצורף להודעת תשלום הקנס שקיבל בעל הרכב.
חוה ראובני
כששמים על השמשה זה עוד לא אומר שהוא קיבל. אנחנו עוד לא יודעים שהוא קיבל.
היו"ר ישראל אייכלר
היועץ המשפטי אומר שלשים על השמשה זה כאילו קיבל.
חוה ראובני
נכון, אבל את התמונה אי אפשר לשים על השמשה.
היו"ר ישראל אייכלר
אז נחזור לנשלחת.
אלקנה אפרתי
לכן אני מציע. יש מי שמקבל בדואר גם ככה. למי שקיבל על השמשה תהיה חובה לשלוח.
אילן גילאון
מה הזמן המתקבל על הדעת בעניין הזה?
יואב ירדני
זאת הוצאה כספית. חבל להשקיע..
היו"ר ישראל אייכלר
לשלוח במכתב?
שמואל חיימוביץ'
כמה כסף זה יכול לעלות?
יואב ירדני
זה לא קשור לכסף. צריך להוציא דוחות ספציפיים מאוד מיוחדים שקשורים לאותו עניין.
קריאה
תחשבו פעמיים.
יואב ירדני
לכן אני אומר שקיימים פתרונות טכנולוגיים שקיימים היום – אני לא רוצה להגיד ב-100% - ב-95%.
אילן גילאון
אתה נכנס לפרטים שאתה חושב שהם בעיתיים, אבל אנחנו נשקול את זה. לא כרגע.
היו"ר ישראל אייכלר
כרגע אנחנו רוצים להעביר חוק שיהיה..
אילן גילאון
נבוא לעיריית תל-אביב, נדרוש ממנה לקנות לכל נכה מחשב.
לאה ורון
מר ירדני, תעביר בכתב הצעה לוועדה את מה שאתה מציע. אנחנו נפנה אותה כמובן לחבר הכנסת גילאון ולחברי הכנסת.
יהונתן דוידוביץ
הואיל ועל פי הוראות החסד"פ ההדבקה כמוה כמסירה, אז לדעתי צריך להוסיף עוד תיקון קטן שאומר שצילום כאמור יישלח להודעה שתצורף, כי אחרת יבוא אותו פקח ויגיד, הדבקתי, מסרתי, שלום. אתה חייב לדרוש שתהיה שליחה בפועל כך שתעקוף בפועל את הוראות החסד"פ לגבי הדוחות האלה.
היו"ר ישראל אייכלר
מה עמדת משרד המשפטים בעניין?
יפעת רווה
אני רק רוצה לתקן פה טעות. כשמדביקים דוח האדם יכול לשלם. זה יכול להיות מאוד מאוד נוח אם אני מקבלת דוח ואני לא חולקת עליו, בין אם כן נכה או לא נכה, לשלם את זה, ואז אני חוסכת לעצמי לרוץ לדואר לקבל דואר רשום. אם אני לא משלמת את זה אין לזה שום משמעות, זה לא מכפיל את עצמו. הרשות חייבת לשלוח לי בתוך 90 יום את הדוח.
יואב ירדני
אחרי זה יש עוד 90 יום לשלם את זה.
אלקנה אפרתי
המשמעות של זה היא שבעל תג נכה שמחליט לשלם מוותר על זכותו לקבל את התצלום.
חוה ראובני
בוודאי.
היו"ר ישראל אייכלר
הוא יכול לדרוש חזרה.
אילן גילאון
זה בדיוק מה שרצינו למנוע. רצינו למנוע לדרוש בחזרה. הוא יהיה חייב לקבל את הצילום הביתה, זאת אומרת במסירה שנייה, אם הוא יסרב לשלם את זה.
יפעת רווה
יש מקרים שאנשים חולקים על זה שהם חנו במקום אסור.
אילן גילאון
בדיוק. עם אלה אין לי בעיה.
אלי אפללו
אנחנו נבהיר שתחולת החוק הזה היא על פקחים עירוניים או על מי שהוסמך, כפי שמופיע בחוק סדר הדין הפלילי לעניין הזה.
יואב ירדני
לא כל כך ברור לי למה יש אפליה כזאת. השוטר יותר טוב מהפקח?
אילן גילאון
לא תהיה אפליה. חבר'ה, אל תתערבו.
אלקנה אפרתי
זאת הכרעת הוועדה. אני באתי פה לתקן. אתה לא תופלה על ידי אף אחד פה. אין לנו גם שום עניין להפלות, מלבד העובדה שאתה שומע פה מאנשים שהם הרבה יותר ידידותיים למוגבלים מאשר עיריית תל-אביב.
אלקנה אפרתי
לגבי הודעות שנשלחות יצורף צילום העבירה כפי שדיברנו.
אילן גילאון
מי שלא ירצה לשלם יחכה להודעה הנשלחת. מי שישלם מההודעה הראשונה, שיהיה לו לבריאות.
היו"ר ישראל אייכלר
אנחנו מצביעים על הנוסח?
לאה ורון
אתם מצביעים על העיקרון.
יפעת רווה
כיוון שיש אפשרות טכנולוגית, יכול שכן אפשר כבר בדוח..
לאה ורון
הודיע חבר הכנסת גילאון שלאחר הקריאה הראשונה הוא יבוא בדברים. לפיכך גם ביקשתי ממר ירדני שישלח הצעה. לאחר הקריאה הראשונה תיבחן ההצעה ואולי תיכלל בתוך החוק.
אלקנה אפרתי
בחוק חניה לנכים, התשנ"ז-1993, אחרי סעיף 3 יבוא "דוח חניה 3א. על אף האמור בכל דין, לא תימסר על ידי פקח מטעם רשות מקומית הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, אלא אם כן הרכב צולם כך שניתן לראות כי מתקיימת אחת הנסיבות האמורות בסעיף 2(א)(3) ו-(4) או (3). צילום כאמור יצורף להודעת תשלום הקנס הנמסרת לבעל הרכב". נדאג שיהיה ברור שמדובר על הודעה שנשלחת לכתובתו של בעל התג.
היו"ר ישראל אייכלר
אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד ההצעה של חבר הכנסת אילן גילאון ובעד התיקון שהוקרא עכשיו על ידי היועץ המשפטי של הוועדה?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

ההצעה אושרה פה אחד

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:23.>

קוד המקור של הנתונים