ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/02/2012

תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 633>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ג בשבט התשע"ב (06 בפברואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד סורל הרלב - היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

עו"ד עמית קורנבלום - עוזר היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

אסתר כהן - מנהלת מחלקת קולנוע, משרד התרבות והספורט

גדעון בן ישראל - חבר כנסת לשעבר

עו"ד שאול שרצר - היועץ המשפטי, התאחדות ענף הקולנוע בישראל

אברהם סלומה - אנשי"ם

מלי ברוש - המשמר החברתי

יעל רדנר - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י"ג בשבט, ה-6 בפברואר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010.
נמצא כאן נציג המשרד לאזרחים ותיקים?
סורל הרלב
כן. בוקר טוב אדוני. סורל הרלב, היועץ המשפטי של המשרד.
היו"ר חיים כץ
תאמר לנו מה התחדש מלפני שנה.
סורל הרלב
לפני שנה אדוני ביקש, עת באנו לוועדה, שנסכם את כל הפרטים מראש עם התאחדות ענף הקולנוע. השנה הזאת ישבנו אתם בליווי החשב הכללי, הגענו להסכמות ואנחנו מוכנים.
היו"ר חיים כץ
לאיזה הסכמות הגעתם?
סורל הרלב
ההסכמה העיקרית היא בשאלת המימון. מימון ההנחה יהיה חצי-חצי. בעצם זה רבע ממחיר הכרטיס לכל צד.
היו"ר חיים כץ
תסביר מה אתם מקבלים.
סורל הרלב
כל אזרח ותיק יהיה זכאי להנחה של חמישים אחוזים בכניסה לקולנוע ישראלי.
היו"ר חיים כץ
סרטים ישראלים.
סורל הרלב
סרטים ישראלים.
היו"ר חיים כץ
בלבד.
סורל הרלב
בלבד.
היו"ר חיים כץ
לפני שנה, כשהופעתם בפניי, מה רציתם לבקש?
סורל הרלב
היה אותו הדבר.
היו"ר חיים כץ
רק קולנוע ישראלי?
סורל הרלב
רק קולנוע ישראלי. לפני שנה אדוני שאל מה לגבי בתי הקולנוע ואז הייתה לנו איזושהי הסכמה עקרונית אבל לא ירדנו לפרטים של איך מעבירים את הדוחות. עכשיו ביצענו את זה.
היו"ר חיים כץ
לדעתי אם היינו אז מאשרים את זה, עד היום לא הייתה לך הנחה.
סורל הרלב
כי אני מניח שזה היה תלוי באותו סידור.
היו"ר חיים כץ
לא הייתה לך הנחה.
סורל הרלב
נכון.
היו"ר חיים כץ
אז חיכינו שנה ועכשיו תהיה הנחה. אני מברך על הפעילות שלכם. לפני שנעבור להקראה, יש כאן מישהו שרוצה להתייחס או לומר משהו בנושא?
גדעון בן ישראל
רק לברך.
שאול שרצר
עורך דין שאול שרצר, יועץ משפטי, התאחדות ענף הקולנוע. אני רוצה לומר לאדוני שההנחה היא הנחה מאוד משמעותית. הנחה של חמישים אחוזים.
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכר שהלכתי לקנות במכולת ומישהו דיבר אתי שם באחוזים. תמיד דיברו אתי בכסף. אף אחד לא אמר לי שאתן לו חמישים אחוזים.
שאול שרצר
הנחה של 15 שקלים.
היו"ר חיים כץ
לכמה סרטים ישראלים בשנה הולכים לראות האזרחים הוותיקים?
שאול שרצר
אני מקווה שהם ילכו ליותר.
היו"ר חיים כץ
בסטטיסטיקה שלכם, לכמה סרטים הם הולכים?
שאול שרצר
אין לי סטטיסטיקה.
סורל הרלב
אני לא חושב שיש נתונים על האזרחים הוותיקים.
שאול שרצר
אי אפשר לפלח את זה.
היו"ר חיים כץ
סדרי גודל? כמה סרטים ישראלים חדשים יוצאים בשנה?
שאול שרצר
חברתי אומרת 26 לפי הסטטיסטיקה, אבל אדוני יודע שהסרטים הישראלים שמצליחים, מספרם נמוך ממספר זה. הסרטים שמצליחים מביאים קהלים הרבה יותר גדולים. למשל, הערת שוליים שאנחנו מקווים שיזכה באוסקר השנה, הביא בסביבות 300 אלף צופים.
היו"ר חיים כץ
כמה מתוכם אזרחים ותיקים?
שאול שרצר
אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
אני מברך על ההנחה, אבל בואו לא נעשה מזה משהו בומבסטי. הם ילכו לשני סרטים ישראלים בשנה, ירוויחו שלושים שקלים, חלק את זה ל-12 חודשים ותקבל 2.5 שקלים בחודש.
שאול שרצר
אני אומר לאדוני עוד משהו. אנחנו צפינו, ומשרד האוצר משתתף בתקווה הזאת ולכן הוא הגביל את הסכום למיליון שקלים בשנה בתקציב, זאת אומרת, מיליון שקלים שלו ומיליון שקלים שלנו כי אנחנו משתתפים בהנחה הזאת חצי-חצי. אני מקווה שהאזרחים הוותיקים ילכו לבתי הקולנוע.
היו"ר חיים כץ
הוא לקח את זה לפי סרט אחד בשנה לאזרח ותיק. יש 700 אלף אזרחים ותיקים. אמרנו שזה 2.5 שקלים, כך שהוא לקח סרט אחד בשנה לאזרח ותיק. חלילה שאזרח ותיק לא ילך לשני סרטים.
שאול שרצר
נאמר כבר שכל דרך גדולה מתחילה בצעד אחד קטן.
היו"ר חיים כץ
נכון. אני מברך על כך.
אסתר כהן
אתי כהן, מנהלת המחלקה לקולנוע במשרד התרבות. אנחנו מאוד מברכים על היוזמה של המשרד לאזרחים ותיקים עם ענף בתי הקולנוע לתת את ההנחה לאזרחים הוותיקים. אזרחים ותיקים הולכים לבתי קולנוע ואם אתה שואל בכמה סרטים פחות או יותר הם צופים, הרי שהם צופים לא רק באמצעות בתי הקולנוע המסחריים אלא גם באמצעות הסינמטקים ובאמצעות מתנ"סים שעושים הקרנות מיוחדות. זאת אומרת, הם צופים בסרטים.
היו"ר חיים כץ
אבל במתנ"סים הם לא משלמים את הסכומים האלה.
אסתר כהן
לא את הסכומים האלה אבל הם משלמים את החלק היחסי.
היו"ר חיים כץ
גם במתנ"סים הם יקבלו חמישים אחוזים הנחה?
אסתר כהן
במתנ"סים לא, אבל בסינמטקים הם יקבלו.
אברהם סלומה
אני מעמותת אנש"ים. למרות שאינני קשיש, רבים מהאזרחים הוותיקים אינם שומעים טוב. הייתי רוצה שיהיו כתוביות בסרטים הישראלים.
שאול שרצר
אדוני, היות שאני מייצג את ההתאחדות משנת 2009 בדיונים של ענייני נגישות, אני רוצה לומר לנציג הנכבד שאנחנו הגענו להסכמה.
היו"ר חיים כץ
אני יודע. בוועדת הנגישות עם אילן גילאון. יהיה תרגום.
אסתר כהן
גם אצלנו בקרנות הקולנוע שמסייעות בהפקת סרטים ישראלים עם תקציב ציבורי, ביקשו מהמפיקים להגביר את מספר העותקים שיש בהם כתוביות. מסדרים את זה מכל הכיוונים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. נעבור להקראה.
אייל לב ארי
תקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"ב-2012.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-17 לחוק האזרחים הוותיקים התש"ן-1989, בהתייעצות עם שרת התרבות והספורט ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998 (להלן – התקנות העיקריות) –
(1)
לפני ההגדרה "מוזיאון" יבוא
""בית קולנוע" – עסק של עינוג ציבורי כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, המחזיק ברישיון כדין שעיסוקו הצגות קולנוע".
(2)
בה גדרה "מופע", בסופה יבוא
"(3)
לגבי בית קולנוע – סרט ישראלי".

(3)
אחרי ההגדרה "מפיץ" יבוא
""סרט ישראלי" – סרט שמתקיימים בו התנאים להכרה בסרט ישראלי בהתאם לתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005".

2.
תיקון תקנה 2

בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(4)
בית קולנוע – לגבי כל כניסה לסרט ישראלי".

3.
תיקון תקנה 5
בתקנה 5 לתקנות העיקריות במקום "והמוזיאונים" יבוא "המוזיאונים ובתי הקולנוע".
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו

תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים כאן אישרו את התקנות האלה. אני שמח שעשינו עוד דבר קטן. מישהו אמר שכל דבר גדול מתחיל בצעד אחד קטן ואכן זה כך. זה לא הרבה, אבל נקווה שזאת הסנונית שמבשרת את בוא האביב.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10>

קוד המקור של הנתונים