ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/02/2012

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 632>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ג בשבט התשע"ב (06 בפברואר 2012), שעה 9:40
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 136) (הארכת התקופה לזכאות למענק עבודה מועדפת לחיילי מילואים), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי

מירי רגב
מוזמנים
>
סרן אילן רויזמן - עוזר היועץ המשפטי פרט, פרקליטות צבאית ראשית, משרד הביטחון

אילון גולדשטיין - מתמחה, משרד המשפטים

רבקה לויפרשושי בר - מנהלת תחום בכירה אבטלה, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרי בכר - המוסד לביטוח לאומי

אבי סייג - יושב ראש פורום מג"דים, מח"טים וטייסים

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 136)
(הארכת התקופה לזכאות למענק עבודה מועדפת לחיילי מילואים), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, אנחנו מקדמים בברכה את בואו של חבר הכנסת אריה ביבי, י"ג בשבט, ה-6 בפברואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 136) (הארכת התקופה לזכאות למענק עבודה מועדפת לחיילי מילואים), התשע"ב-2012 של חברי הכנסת אריה ביבי, מירי רגב, איתן כבל, מיכאל בן-ארי, רחל אדטו.
מירי, את רוצה להסביר או שתסביר היועצת המשפטית?
מירי רגב
היועצת המשפטית.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו נמצאים כאן בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. לפי סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי, חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך שישה חודשים בתוך שנתיים מיום שחרורו משירות סדיר, זכאי לקבלת מענק עבודה מועדפת.
היו"ר חיים כץ
אבל אם הוא הלך למילואים.
שמרית שקד גיטלין
נכון. מתקצרת לו תקופת השנתיים שהוא יכול היה לעבוד בהן.
היו"ר חיים כץ
במיוחד אם הוא הלך לשלושה ימי מילואים.
שמרית שקד גיטלין
ההצעה הזו מאריכה את התקופה בה הוא יכול לצבור את ששת החודשים.
מירי רגב
במספר ימי המילואים.
אריה ביבי
הרעיון הזה נבע מכך שמדובר בחייל מילואים שהיה חודשיים מתוך השנתיים האלה.
היו"ר חיים כץ
זה נגמר מזמן. זה היה בתקופה שלי. היו צריכים אותך או לא צריכים אותך, היית עושה שישים ימים בשנה.
אריה ביבי
אני חתמתי קבע כי בששת הימים נתנו צו 8 וראיתי שחצי שנה אני נמצא במילואים. לכן אמרתי שעדיף לי לחתום קבע וכך היה.
אבי סייג
גם בכיפור.
היו"ר חיים כץ
יש מישהו שרוצה לומר משהו בעניין? גורמי הצבא?
אילן רויזמן
לא. אנחנו מברכים.
היו"ר חיים כץ
כולם מברכים?
קריאה
כן, כולם מברכים.
אבי סייג
אבי סייג, אני יושב ראש פורום מג"דים, מח"טים וטייסים.
היו"ר חיים כץ
יש להם בעיה עם הגמלאות.
אבי סייג
לא, אני לא מתעסק בזה. אנחנו רק אנשי מילואים.

התיקון הזה לדעתי מחויב והגיע הזמן שיפסיקו להפלות בין חייל מילואים לכזה שלא עושה מילואים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להקראה.
שמרית שקד גיטלין
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 136) (הארכת התקופה לזכאות למענק עבודה מועדפת לחיילי מילואים), התשע"ב-2012

תיקון סעיף 174

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בסעיף 174(ב)(2), בסופו יבוא "בשנתיים האמורות, לא יבואו במניין ימים שבהם שירת המבוטח בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008").

ההגדרה של זה היא שירות פעיל במערך המילואים.

יש סעיף תחילה ותחולה שהמוסד לביטוח לאומי הציע.

לפי סעיף התחילה והתחולה המוצע, החוק יחול על מי שהשתחרר משירות סדיר בתקופה של

שנתיים שקדמו ליום התחילה. כלומר, המוסד מציע להחיל את זה גם רטרואקטיבית על מי שהשתחרר לפני שנתיים.

1.
תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום התחילה) והוא יחול על מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע בתקופה של שנתיים שקדמו ליום התחילה.
היו"ר חיים כץ
אף אחד לא רוצה להגיד כלום?
מירי רגב
זה חוק מצוין.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. את מצביעה במקום מי?
וילמה מאור
יכולה להצביע במקום חבר הכנסת אלדד.
היו"ר חיים כץ
במקום חבר הכנסת אלדד. בסדר. חברת הכנסת מירי רגב הצביעה במקום חבר הכנסת אריה אלדד.

אני שמח שכל חברי הכנסת שנמצאים בחדר הזה אישרו את הצעת החוק החשובה הזאת כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה שבמהרה, בשבוע הבא או בעוד שבועיים, הוא יעלה לדיון במליאה וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:45>

קוד המקור של הנתונים