ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2012

חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת החינוך, התרבות והספורט
07/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 555>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, י"ד בשבט התשע"ב (07 בפברואר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס' 5) (איסור גביית תשלום), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
היו"ר – אלכס מילר

משה (מוץ) מטלון

שלי יחימוביץ
מוזמנים
>
אריאלה קלעי - ראש תחום חקיקה, משרד המשפטים

עדנה הראל - משרד המשפטים

אורן אברהם - ר' ענף משטר ומשמעת- אכ"א, משרד הביטחון

רבקה פסח - חברת ועד מנהל, ארגון אלמנות צה"ל

רחלי ציפר - חברת ועד מנהל, ארגון אלמנות צה"ל

פיני קבלו - סמנכ"ל, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
אתי בן-שמחון
<הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס' 5)
(איסור גביית תשלום), התשע"ב-2012>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, בתאריך 7 לפברואר 2012, י"ד בשבט תשע"ב. הנושא: הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס' 5) (איסור גביית תשלום), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת מטלון, חברת הכנסת יחימוביץ וחברי כנסת נוספים.
רבותיי, אנחנו התכנסנו כאן, הדיון האחרון היה לפני כמה שבועות, החוק אושר לקריאה ראשונה גם בוועדת החינוך וגם במליאת הכנסת, אנחנו נקיים כאן דיון להכנת חוק לקריאה שנייה ושלישית. לפי הערכתי אותן הסוגיות שעלו בישיבה קודמת, האם יש איזשהו שינוי מבחינת הנוסח שאנחנו צריכים לדעת, רבותיי הממונים על התיאומים, חברי כנסת - שום דבר, אנחנו נשארים אותו נוסח, אתם רוצים להתייחס כללית, ואז נוכל לעבור להקראה. בבקשה.
משה (מוץ) מטלון
ברשותך, אדוני היושב ראש, אני חושב ששום דבר מהותי וגם לא מהותי השתנה, אני גם שמחתי במליאת הכנסת לשמוע את חבר הכנסת יעקב כץ עולה לדוכן ומסיר את כל הסתייגויותיו וגם הביע תמיכה מלאה בחוק, אמר שהוא השתכנע לאחר דיונים ושיחות גם עימי. הוא השתכנע מאיתנו שהחוק הזה הוא נכון והוא צודק.
לכן מאוד הייתי רוצה שאנחנו נאשר את החוק הזה כפי שהוא, אני חושב שהוא חוק ראוי, חוק מידתי, הוא חוק ערכי, הוא חוק שבאמת בא לומר למשפחות השכול כולן, הנה עם ישראל לא ייתן, מדינת ישראל לא תיתן שינצלו את השכול בשום צורה שהיא, לא תצטרכו להזדהות בכניסה לאירועים, לא ייגבה שום תשלום על שום אירוע שמזוהה עם יום הזיכרון. אנחנו ביום הזה מתייחדים עם חברנו, בנינו, בני משפחותינו, ואנחנו מקדשים את היום הזה, ולא ניתן לשום גורם אפשרות לעשיית רווח או כפי שכינו את זה - כיסוי הוצאות על חשבון דמם של הנופלים. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה אדוני.


חברת הכנסת יחימוביץ.
שלי יחימוביץ'
אני חושבת שליבנו הכול בישיבה הקודמת, מבחינתי הנוסח הזה של החוק הוא נוסח מקובל ואפשר להצביע עליו לקראת קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, גברתי, היועצת המשפטית.
מירב ישראלי
בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אחרי סעיף 3 יבוא:
3א. לא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות, בעצרות עם ובטקסי התייחדות

"איסור גביית כאמור בסעיף 3, או באירועים אחרים לציון יום הזיכרון, המאורגנים על ידי

תשלום משרד ממשלתי, גוף מתוקצב, גוף נתמך או גוף שהמדינה או רשות מקומית

משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, בסעיף זה, "גוף מתוקצב" ו"גוף

נתמך" – כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

בעבודה עם הנחסית אנחנו ניסחנו את זה בצורה יותר משפטית, אנחנו עוד נבדוק את הדיוקים של הניסוח הזה, אבל הרעיון הוא לכלול כל גוף שמקבל איזשהו תקציב או מהמדינה או מרשות מקומית.
עדנה הראל
ברשותכם, אני הייתי רוצה לשאול, אני מבינה שבדיון לקראת הקריאה הראשונה היה דיון נרחב בעניין החלק האחרון של הסעיף של הרחבת האיסור על כל גוף שהמדינה או רשות מקומית משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין. זה מכניס לנו בעצם שורה מאוד רחבה של גופים, גם אם התקצוב לא נועד לאותו אירוע ספציפי, השאלה האם זה כולל גם אירועים שהם אירועים שהם חלק מהפעילות השוטפת והם לא מיוחדים לציון יום הזכרון. לצורך העניין סדרת הרצאות שנתי שההוצאה השבועית נופלת בתאריך הזה, לא מבטלים את ההרצאה זה לא עינוג ציבורי, אבל הרצאה באותו יום עוסקת בהיבטים של הקורס בהקשר של מערכות ישראל.
שלי יחימוביץ'
איפה, באוניברסיטאות? מאיפה הבאתם את הדבר הזה?
עדנה הראל
לא, למשל סידרת הרצאות עממית במתנ"ס על הקולנוע. אני פשוט רוצה להיות בטוחה שאנחנו לא תופסים דברים שאין כוונה לתפוס.
שלי יחימוביץ'
זה דוגמה כל כך ביזארית, כאילו כמה היה צריך להתאמץ כדי להביא את הדוגמה הזאת.
עדנה הראל
אגיד לך למה, כי כתוב: "ארועים אחרים לציון יום הזיכרון המאורגנים" שזה לא טקסי התייחדות.
שלי יחימוביץ'
את יודעת מה, כן, אם יש במתנ"ס באותו יום הרצאה על הנצחה וזיכרון - לא גובים כסף.
עדנה הראל
ואם היא הרצאה במסגרת סידרה - אני פשוט רציתי להבין שהוועדה באמת מתכוונת לזה כדוגמאות שהובאו לקראת קריאה ראשונה.
משה (מוץ) מטלון
יש לך עוד כמה דוגמאות שאולי אני אתחבר אליהן? או זה דוגמה יחידה. משהו שאולי אני אתחבר אליה, זה לא משולל הגיון כל מה שאת אומרת, אבל אולי משהו שאני אולי אתחבר יותר.
היו"ר אלכס מילר
צריך להבין, חייבים להבהיר כאן בצורה חד משמעית לכל אותם הגופים שמתעסקים בשוטף שלהם עם התקציבים שמקבלים תמיכות גם מהמדינה ומהשלטון המקומי שיהיה להם ברור. אני חושב שההבהרות האלה הן הבהרות שאנחנו מחויבים לתת להם כדי שלא יהיה אי הבנות.
שלי יחימוביץ'
בוא נבהיר שגם אם זה חלק מסידרת הרצאות משולמות, אבל נופל ביום הזיכרון ועוסק ביום הזיכרון - - -
היו"ר אלכס מילר
חד משמעי בפרוטוקול רשום וגם בחוק. אני לא רוצה שיהיו פה איזשהן פרשנויות של גופים כאלה ואחרים שיש להם איזה פירצה בחוק שהם יכולים לנצל. הרי מה יעשו? אם הם באים ואומרים, הרי אנחנו לא יכולים – סתם לדוגמה, שיבואו אליי עכשיו האוניברסיטה, שביום הזיכרון הם עושים במקום שלהם איזשהו טקס, ואז יש להם איזושהי הרצאה שהיא הרצאה חוץ תקציבית, אוניברסיטאית, ואז אנשים מגיעים לשם, משלמים על איזושהי הרצאה, או קורס, ועל הדרך הם מממנים איזשהו ארוע בתוך האוניברסיטה ביום הזיכרון.

יכול להיות שיש להם או היו להם כוונות כאלה ואחרות לעשות את זה בצורה כזאת, פשוט שביום הזה שלא יהיו אי הבנות גם אצל אותם הגופים שלא יעשו שום דבר שקשור למימון חיצוני שיש לו עניין הקשור ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
עדנה הראל
הנוסח מכסה רק יש לוודא שהוועדה מתכוונת לזה.
מירב ישראלי
באופן פרקטי בדרך כלל בערב יום הזיכרון, אין ארועים מהסוג הזה, כי אנשים הולכים לעצרות זיכרון. לדעתי בדרך כלל בערב יום הזיכרון - - -
היו"ר אלכס מילר
לא, אבל היא צודק, אני חשבתי על זה. סתם לדוגמה, למשל, היום מתנ"ס עושה סידרת ארועים. חלק מסדרת ארועים שלו יש ארוע עם הזמרים. מתחילים בשש בערב, יש כנס, יש הרצאה ויש אירוע. כתבנו להם בחוק שהאירוע עם הזמרים אסור שיהיה בתשלום. הם אומרים, רבותיי, אנחנו גובים תשלום על מכלול שלם של הפעילות בתוך המתנ"ס ביום הזה.
עדנה הראל
דווקא זה אני חושבת מכוסה לגמרי. לא זו היתה כוונת הדוגמה. דווקא משהו שאיננו בגדר עינוג ציבורי, ואיננו בגדר טקס התייחדות קונקרטי, והוא בגדר פעילות שמתקיימת באופן שוטף ואיננה פעילות אסורה לפי חוק היום הזיכרון, והמקיים אותה בערב יום הזיכרון, בשעה, לצורך העניין בעשר בערב אחרי שהטקסים נגמרים, גובה באופן קבוע ולא ביטל אותה כי הוא לא חייב לבטל אותה, כי החוק לא מונע את קיומה, היא לא בגדר עינוג ציבורי, אז הוא פשוט יימנע מלציין את יום הזיכרון באותו אירוע.
היו"ר אלכס מילר
כמובן, שלא יעשה גם כותרת להרצאה שלו באותו יום, שהיום הכותרת של ההרצאה היא על נושא יום הזיכרון.
עדנה הראל
אם זה המחיר אז בסדר.
משה (מוץ) מטלון
מניסיוני, אני רוצה רק לומר לך, שבדרך כלל ערבי הזיכרון מוקדשים לערבי זיכרון. אני לא מכיר מקרים שבתום הטקסים יש איזושהי הרצאה שהיא בגדר השוטף, אני לא מכיר.
עדנה הראל
בגופים אחרים, לא בגופים שמארגנים את הטקסים, זה בדיוק ההבדל בין הנוסח המאוד רחב פה ובין הכוונה שלכם. זה בדיוק הפער שאני מנסה להראות לכם, הנוסח המאוד רחב, כולל גם - - -
היו"ר אלכס מילר
בסדר. רבותיי, אני חושב שהעניין מובן. תודה למשרד המשפטים. אנחנו מבהירים את זה בצורה חד משמעית שכל הפעילות ביום הזה הקשורה ליום הזיכרון לחללי מערכות צה"ל, אם זה בהופעות, הרצאות, וכל דבר ודבר, לא תהיה שום גביה על ידי אף אחד שירצו לעשות את זה, שיעשו את זה ביום אחר, אף אחד לא מונע מהם להתעסק בעסקים. אבל אנחנו כמובן מבהירים חד משמעית שלא תיגבה שום תשלום ביום הזה.
פיני קבלו
אנחנו כשלטון מקומי, אני הופתעתי גם כשהייתי כראש עיר לא שמעתי על כזה דבר שגובים. אני התייעצתי עם כל האנשים שלנו בשלטון המקומי, אנחנו מצטרפים להצעת החוק ותומכים בה ולא רואים בזה שום פסול שאותן הרשויות יימנעו מכל גבייה כלשהי בכל אירוע בימי הזיכרון.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, ועדת החינוך בעקבות הדיון הקודם, גם פנתה לגופים שמייצגים אמנים אמ"י וכו', כי אנחנו נגענו בהם, הייתה גם פנייה מחבריי ועדת חינוך בכך שגם אותם הזמרים שיגלו התחשבות ביום הזה, בעת הופעתם בעניין של דרישת תשלום כזה או אחר, כמו שעושים גם במקומות אחרים, לפי מה שאני רואה, הם לא נוכחים פה, מבחינתנו אין פה איזשהו עניין שאנחנו צריכים להתחשב במצב הכלכלי של זמר כזה או אחר שקובע מחירים שעל פיהם, בעבר לפחות, לפני שהחוק חוקק, נדרשו לשלם תשלומים גבוהים, ואותם אלו שארגנו את הארועים בשביל לצבור קהל יותר רחב, נאלצו לקחת תשלום מאותם אזרחים. אנחנו פנינו עם בקשה לאותם האמנים שתהיה להם גם התחשבות ביום הזה, אף אחד לא מכריח אותם להופיע, אבל אם כבר, הם מחליטים לעצמם לעשות צעד, ורואים בצעד הזה צעד ערכי, לפחות אני רואה בזה כיום שליחות ולא יום פרנסה - זה מבחינתנו. רבותיי, סיימנו עם הדיון הכללי.
מירב ישראלי
אני לא יודעת מה קורה עם ההסתייגות של חבר הכנסת יעקב כץ, במליאה אמנם הוא אמר שהוא לא מסתייג.
היו"ר אלכס מילר
במליאה הוא לא יכול להתייחס להסתייגות כי זה קריאה ראשונה.
מירב ישראלי
נכון, הוא אמר שהוא מוריד את ההסתייגויות, אבל אז הוא הגיש לנו הסתייגות בכתב.
משה (מוץ) מטלון
אז נצביע עליה.
היו"ר אלכס מילר
גברתי, הרי זה היה בסמכותי – האם להצביע על הסתייגות של חבר כנסת שלא נמצא. אם את מגבה אותי בתקנון, אני לא מקבל את ההסתייגות. תודה רבה.
מירב ישראלי
בסדר, יש לך סמכות.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה.

רבותיי, אני מעלה את הצעת החוק להצבעה.

הצבעה

בעד - רוב
נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס' 5) (איסור גביית תשלום), התשע"ב-2012, נתקבלה, ותועבר לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אלכס מילר
בעד החוק - אושר פה אחד, ויעלה לקריאה שנייה ושלישית, כפוף לסדר היום של מליאת הכנסת.

אני רוצה לברך את חברי הכנסת היוזמים. אני חושב שאתם עשיתם חוק מצוין, חוק שבאמת עושה דבר נכון, בצדק, ועל פי בקשתכם חבר הכנסת מטלון וגם חברת הכנסת יחימוביץ, כי אנחנו מתקרבים ליום הזיכרון.
שלי יחימוביץ'
מה לגבי התחולה?
מירב ישראלי
זה מיידי, אם לא אומרים כלום זה מיידי.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו משאירים פה מספיק זמן להתכונן בצורה מסודרת לכל מי שמארגן את הטקסים והאירועים.
משה (מוץ) מטלון
השנה זה באפריל.
אורן אברהם
25 באפריל.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, טוב שיש לנו מספיק זמן – שלושה חודשים לכל מי שצריך להתכונן, לפחות עשינו פה איזשהו שינוי מהיר ביותר.
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים